21 máy biến áp và truyền tải điện năng

12 43 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:27

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 21 - Máy biến áp truyền tải điện Câu 1: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp N1/N2= 10 Bỏ qua hao phí Ở cuộn thứ cấp cần cơng suất P = 11kW có cường độ hiệu dụng I = 100A điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp : A U1 = 100 V B U1 =200 V C U1 = 110 V D U1 =1100 V Câu 2: Người ta cần truyền công suất 5MW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách 5km Hiệu điện hiệu dụng cuộn thứ cấp máy tăng áp U =100kV Muốn độ giảm đường dây không 1%U tiết diện đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Biết điện trở suất dây tải điện 1,7.10-8Ωm A 5,8(mm2)≤ S B 5,8(mm2) ≤ S 144P’ = Php =>Gọi dân số điện áp là: n P= n.P’ + Php /9 => n =164 Câu 11: A Câu 12: A Câu 13: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: B Câu 15: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì cơng suất nơi tiêu thụ không đổi nên: Câu 16: C = 97,5% Phần trăm công suất bị mát = 100-97,5 = 2,5 % Câu 17: C Câu 18: A Có tăng điện áp hiệu dụng nơi chuyền tải lên n lần cơng suất hao phí giảm n2 lần => tăng U lên 20 lần P giảm 400 lần Câu 19: C Câu 20: A ∆P = 480 : 24 = 20KW Câu 21: D Câu 22: D = 87,5% Phần trăm công suất bị mát = 100-87,5=12,5% Câu 23: A Câu 24: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: A Câu 26: D ... Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều pha truyền công suất điện không đổi Khi điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây U hiệu suất truyền tải 75% Để hiệu suất truyền tải tăng thêm 21% điện áp hiệu dụng... với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp đường dây 10% điện áp tải tiêu thụ A 9,1 lần B 10 C 10 lần D 9,78 lần Câu 9: Điện trạm điện truyền hiệu điện 20kV Hiệu suất trình tải điện H1 =... hai đầu đường dây truyền tải U hiệu suất truyền tải điện 80% Coi hệ số công suất mạch truyền tải công suất tới nơi tiêu thụ không đổi Để hiệu suất truyền tải điện 90% điện áp hiệu dụng đưa lên
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 máy biến áp và truyền tải điện năng , 21 máy biến áp và truyền tải điện năng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay