9 – dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Dao động điều hòa Chuyển động tròn Câu Một vật M chuyển động tròn với vận tốc góc ω có hình chiếu P lên đường kính Chọn O làm gốc tọa độ chiều dương cố định, OP = x Khẳng định sau sai? A x tuân theo qui luật hình sin cosin thời gian B Thời gian mà M chuyển động thời gian P chuyển động Δt C Vận tốc trung bình M vận tốc trung bình P thời gian Δt D Tần số góc P vận tốc góc M Câu Một chất điểm dao động điều hồ quanh vị trí cân O, quỹ đạo MN = 20cm Thời gian chất điểm từ M đến N 1s Chọn trục toạ độ hình vẽ, gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Quãng đường mà chất điểm qua sau 9,5s kể từ lúc t = A 190 cm B 150 cm C 180 cm D 160 cm Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A√2 là: A T/8 B T/4 C T/6 D T/12 Câu Một vật dao động điều hòa với chu kì T đoạn thẳng PQ Gọi O, E trung điểm PQ OQ Thời gian ngắn để vật từ O đến P đến E là: A 5T/6 B 5T/8 C T/12 D 7T/12 Câu Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt cm qua vị trí cân lần thứ kể từ lúc t = vào thời điểm: A 1,5 s B s C 2,5 s D s Câu Một vật dao động điều hòa với chu kì T, đoạn thẳng, hai điểm biên M N Chọn chiều dương từ M đến N, gốc tọa độ vị trí cân O, mốc thời gian t = lúc vật qua trung điểm I đoạn MO theo chiều dương Gia tốc vật không lần thứ hai vào thời điểm: A t = T/3 B t = T/12 C t = 7T/12 D t = T/4 Câu Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạochuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai ? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu Một chất điểm dao động điều hoà đoạn đường PQ = 20 cm, thời gian vật từ P đến Q 0,5 s Gọi E, F trung điểm OP OQ Tốc độ trung bình chất điểm đoạn EF A 1,2m/s B 0,8m/s C 0,6m/s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D 0,4m/s Câu Vật dao động điều hồ với biên độ A, chu kì T Tỉ số quãng đường ngắn dài vật thời gian T/6 là: A 2-√3 B 4-2√3 C 1/(2-√3) D 2+√3 Câu 10 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(4πt - π/3) (cm) Kể từ thời điểm t = vật qua vị trí x = -4 cm lần thứ vào thời điểm: A s B 4,25 s C 2,25 s D 3,25 s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C A Đúng, B Đúng C Sai, quãng đường M P khác thời gian D Đúng Câu 2: A Ta có MN = 2A → A = 10 cm, thời gian chất điểm từ M đến N = T/2 = s → T = s → 9,5s = 4T + T/2 + T/4 Sử dụng đường tròn đơn vị ta có qng đưỡng vật 9,5 s kể từ t = là: 4.4A + 2A + A = 19A = 190 cm Câu 3: B Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài là thời gian để vật bên vị trí cân khoảng Từ O đến vật hết thời gian T/8 Do đó, thời gian ngắn 2.T/8=T/4 Câu 4: D Thời gian thời gian vật quét từ góc đến góc Câu 5: C Tại t = vật vị trí biên dương Dùng đường tròn đơn vị ta dễ dang xác định kể từ thời điểm t = vật qua vị trí cân lần thứ thời gian T/4 chu kỳ vật qua vị trí cân lần → Vật qua vị trí cân lần thứ kể từ t = vào thời điểm t = T + T/4 = 2,5 s Câu 6: C t=0 vị trí x=-A/2 theo chiều dương Để gia tốc lần thứ vật phải từ ứng với thời gian Câu 7: C Vì lực kéo đại lựợng thay đổi theo li độ , mà độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn khơng đổi nên đáp án C sai Câu 8: C Thời gian từ P đến Q 1/2 chu kì , => T=1s Độ dài EF=0,1 m Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Thời gian quãng đường EF Vận tốc trung bình: Câu 9: A Quãng đường dài vật là: Quãng đường dài vật là: Tỉ số cần tìm là: Câu 10: C Chu kỳ dao động : T = 0,5 s Sử dụng đường tròn đơn vị ta thấy, chu kỳ vật qua vị trí x = -4 cm lần, từ phương trình ly độ ta xác định vị trí ban đầu, kể hợp đường tròn đơn vị ta thấy kể từ thời điểm t = vật qua vị trí x = -4 cm lần thứ vào thời điểm t = 4T + T/6+T/4+T/12 = 4,5T = 2,25 s ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 0,4m/s Câu Vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kì T Tỉ số quãng đường ngắn dài vật thời gian T/6 là: A 2-√3 B 4-2√3 C 1/(2-√3) D 2+√3 Câu 10 Một vật dao động. .. lớn lực hướng tâm chuyển động tròn khơng đổi nên đáp án C sai Câu 8: C Thời gian từ P đến Q 1/2 chu kì , => T=1s Độ dài EF=0,1 m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369... Câu 10: C Chu kỳ dao động : T = 0,5 s Sử dụng đường tròn đơn vị ta thấy, chu kỳ vật qua vị trí x = -4 cm lần, từ phương trình ly độ ta xác định vị trí ban đầu, kể hợp đường tròn đơn vị ta thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 – dao động điều hòa và chuyển động tròn đều , 9 – dao động điều hòa và chuyển động tròn đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay