Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 3 giải phương trình bậc hai, bậc ba

18 28 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 §3 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI, BẬC BA Những điểm cần lưu ý Một ứng dụng máy tính cầm tay giải phương trình bậc hai, bậc ba giải gần phương trình bậc cao ba Các hệ số phương trình khơng thiết phải số dễ tính tốn, số khó tính nhẩm, máy tính giúp hiệu Việc sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi lĩnh vực giúp tìm kết nhanh chóng xác Muốn giải phương trình bậc hai, bậc ba, trước tiên ta phải đưa máy tính chế độ giải phương trình bậc hai bậc ba Với máy tính Vn570MS ta làm sau: Mode ► (để giải phương trình bậc hai); Mode (3 lần) (3 lần) (để giải phươngtrình bậc ba) Khi nhập hệ số phương trình, ta dùng phép tính thơng thường (trừ tích phân đạo hàm), ấn = kết gán cho hệ số Trong chế độ giải phương trình ta nhớ kết vào ô nhớ độc lập Thốt khỏi chế độ giải phương trình ta dùng Mode Khi liệu việc giải phương trình bị xóa hết Giá trị Ans gán cho lần ấn dấu = cuối trước chuyển vào chế độ giải phương trình Với phương trình bậc hai khơng có nghiệm thực máy thông báo cho hai giá trị nghiệm nhau, nên thấy phương trình có hai nghiệm phải lưu ý khơng phải nghiệm thực CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Bài : Một viên đạn bắn thẳng lên với tốc độ ban đầu 200m/s Hãy tính thời gian từ lúc bán đến lúc viên đạn có độ cao h = 500m Lấy Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Chọn trục tọa độ hướng thẳng đứng lên trên, gốc tạo độ vị trí bắn, gốc thời gian lúc bắn phương trình chuyển động viên đạn Mode 0.5 Khi viên đạn độ cao h = 500m ta có x = 500m, suy 500 Giải phương trình ta được: (3 lần) ► × 9.81 200 = = = Kết : 38.0991537 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = Kết : 2.675565971 Bài : Tại hai bến xe A, B (AB = 30km) có hai xe khới hành chuyển động ngược chiều hướng phía Xe xuất phát từ A chuyển động với tốc độ 20km/h, xe xuất phát từ B chuyển động nhanh dần với tốc độ ban đầu 15km/h gia tốc Hãy xác định thời điểm vị trí hai xe gặp Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Chọn gốc tọa độ A, gốc thời gian lúc xuất phát Phương trình chuyển động xe là: Chung gặp (3 lần) Mode ► 0.5 × 0.5 = 20 + 15 = 30 = Thay số Kết : 0.851958335 Giải phương trình ta được: = Vị trí hai xe gặp nhau: Kết : -1408519583 Mode 20 = 0.851958335 × Kết : 17.0391667 Bài 3: Vật khối lượng m = 2kg chịu tác dụng lực không đổi F = 20N, bắt đầu chuyển động từ trạng thái đứng yên Hãy xác định khoảng thời gian cần thiết đẻ vật chuyển động quãng đường 400m kể từ vật có tốc độ 5m/s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gia tốc vật thu là: a = F/m Gọi thời gian cần thiết để vật quãng đường S = 400m kể từ có tốc độ t Ta có phương trình Thay số phương trình Mode (3 lần) 0.5 × = 400 Giải phương trình ta ► 20 ÷ = Kết : 8.458236434 2 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = Kết : 9.458236434 Bài 4: Một oto chuyển động đột ngột hãm phanh, lực hãm khơng đổi 40% trọng lực xe Hãy tính thời gian từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc xe dừng hẳn Biết sau hãm phanh xe đoạn đường 15m dừng lại Lấy Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gia tốc hãm Mode Áp dụng tính chất đối xứng chuyển động nhanh dần chậm dần ta có phương trình: (3 lần) 0.5 × = Thay số được: 15 ► 0.4 × 9.81 = = Kết : 2.765006318 Giải phương trình ta t = 2,7650 (s) = Kết : Bài 5: Một chất điểm chuyển động nhanh dần có gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức , tốc độ ban đầu m/s Hãy xác định khoảng thời gian chất điểm chuyển động quãng đường 200m kể từ bắt đầu chuyển động Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức a = 2.t suy vận tốc (với C số) Theo đầu có suy C = 3m/s biểu thức vận tốc Quãng đường chuyển động vật t = S = Mode (3 lần) ÷ = = nên C’ = Khi vật chuyển động 200m ta có phương trình 200 ► = = Kết : 8.078857051 Giải phương trình ta = Kết : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = Kết : Bài 6: Từ vách núi, người thả đá xuống vực sâu Từ lúc thả đá đến lúc người nghe thấy tiếng đá chạm vào đáy vực 7s Hãy tính thời gian rơi độ sâu đáy vực Lấy Bỏ qua ma sát, tốc độ âm khơng khí Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi độ sâu vự h; t thời gian rơi Ta có hệ phương trình: Thay số 0.5 × 330 = 9.81 = × 330 Giải phương trình ta ► (3 lần) Mode = Kết : 6.392593718 (loại) Độ sâu vực là: = Kết : - 73.67088118 Mode 330 × ) 6.392593718 ( = Kết : 200.4440731 Bài 7: Một khí cầu bay lên theo phương thẳng đứng với tốc độ 5m/s người khí cầu thả rơi vật nhỏ Hãy tính thời gian vật rơi tới đất Biết độ cao khí cầu vật thả rơi 500m Lấy , bỏ qua lực cản khơng khí Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Chọn trục tọa độ Ox hướng thẳng đứng lên trên, gốc O mặt đất, phương trình chuyển động vật là: Mode 0.5 Khi vật rơi tới đất x = ta có phương trình Giải phương trình ta được: = 500 = ► (3 lần) × 9.81 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết : - 9.599548268 Vậy thời tian từ lúc thả vật đến lúc vật rơi tới đất t = 10,6189 (s) = Kết : 10.61891623 Bài 8: Một đĩa mài đặc, đồng chất, bán kính R = 5cm, khối lượng m = 200g quay không ma sát quanh trục qua tâm đĩa vng góc với mặt phẳng đĩa Tác dụng lực có độ lớn khơng đổi F = 12N lên mép ngồi đĩa Lực F có phương tiếp tuyến với mép đĩa trực giao với trục quay Hãy tính thời gian cần thiết để đĩa quay 120 vòng kể từ lúc đạt tốc độ góc 16 vòng/s Lấy π = 3,146 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gia tốc góc mà đĩa thu Mode Gọi thời gian để đĩa quay 120 vòng t, ta có phương trình (3 ln) 0.2 ữ 12 32 ữ ì 3.1416 240 × 0.05 = = Thay số ta phương trình: = 3.1416 Kết : 0.751884388 Giải phương trình ta được: = Kết : - 0.835660388 Bài 9: Hai cầu kim loại nhỏ giống nhau, tích điện đặt khơng khí, cách đoạn 10cm chúng hút lực Cho hai cầu tiếp xúc với đưa chúng vị trí cũ thấy chúng đẩy lực Hãy tính Biết sơ điện Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Sau cho hai cầu giống tiếp xúc với điện tích cầu Áp dụng định luật Culong ta hệ phương trình: Mode (3 lần) = Do lúc đầu hai cầu hút nên hai điện tích trái dâu, giả sử Khi ta ► Exp Exp 0.1 ì ữ ) ì = √ ( Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 có hệ phương trình: Exp 0.1 ữ ì Exp = l nghim phương trình Kết : = Giải phương trình ta được: Kết : Bài 10: Khi mắc nối tiếp tụ điện mặc chúng vào hiệu điện 12V điện tích tụ điện 20μC Khi mắc song song hai tụ điện nói mắc vào hiệu điện 10V điện tích tụ điện 90μC Hãy tính điện dung tụ điện Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng cơng thức tính điện tích tụ điện ta có hệ phương trình Mode = nghiệm phương trình ► (3 ln) 90 ữ 20 ì 90 10 = 10 = ÷ 12 ÷ 12 Kết : 6.791287847 Giải phương trình ta được: = Kết : 2.208712153 Bài 11: Hai điện tích đặt hai điểm A, B khơng khí (AB = 20cm) Hãy xác định điểm M nằm đoạn thẳng AB cho điện M 250V Biết số điện Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Điện điểm gây điện tích điểm Với hệ hai điện tích điểm ta có: Mode (3 lần) 250 ÷ ► Exp = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Điểm M nằm khoảng AB, ta có: + Giải phương trình ta được: ( Exp 0.2 × 250 ) = Exp Exp + ữ Exp ì 0.2 = Kt 180.1200533 = Kết : 0.079946678 Bài 12 : Có hai điện trở ; mắc chúng song song với điện trở tương đương 5Ω; mắc chúng nối tiếp điện trở tương đương chúng 25Ω Hãy tính giá trị điện trở Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng cơng thức tính điện trở mắc nối tiếp mắc song song ta có hệ phương trình: Mode nghiệm phương trình Giải phương trình ta được: (3 lần) ► = 25 = × 25 = Kết : 18.09016994 = Kết : 6.909830056 hay Bài 13: Mắc hai điện trở nối tiếp với mắc vào hai cức nguồn điện có suất điện động , điện trở cường độ dòng điện mạch 1,15A Nếu mắc chúng song song với mắc vào nguồn điện có suất điện động , điện trở cường độ dòng điện mạch 3,5A Hãy tính Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch , ta có hệ phương trình Mode (3 lần) ► = 1 12 ữ ữ 1.15 ( 12 ) ì ( 0.5 ) = nghiệm phương trình = 1.15 3.5 ÷ Kết 6.36369093 = Giải phương trình ta Kết : 3.071091679 Hay Bài 14: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở r = 1Ω; mạch ngồi có điện trở R Hãy xác định giá trị điện trở R để công suất tiêu thụ mạch 20W Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch Cơng suất tiêu thụ mạch ngồi Ta có phương trình bậc hai R Mode (3 lần) 20 = 12 40 20 Giải phương trình ta R = 5Ω R=0,2Ω ► = = Kết = Kết : 0.2 Bài 15: Hai dòng điện cách khoảng chiều , chạy hai dây dẫn thẳng song song đặt chân không Hãy xác định điểm M nằm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 mặt phẳng chứa hai dây dẫn nằm khoảng hai dây dẫn, cho cảm ứng từ M có độ lớn Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cảm ưng từ dòng điện thẳng gây điểm M cách dòng điện khoảng r Với hai dây dẫn thẳng song song có dòng điện chạy chiều, điểm M nằm khoảng hai dây dẫn có cảm ứng từ xác định theo cơng thức * Trường hợp 1: Giải phương trình ta được: r = 29,6244 cm (loại) r = 3,3756 cm * Trường hợp 2: (3 lần) Mode ( 2 Exp ( ► Exp ÷ = Exp ÷ Exp + + × 0.2 = 0.2 × ) = Kết 0.2962440475 = Kết : 0.03375595252 Giải phương trình ta r = 7,0948 cm (loại) r = 14,0948 cm Exp 2 × = Exp Exp 5 ÷ Exp ( ÷ ) 0.2 = 0.2 × = Kết 0.1409481005 = Kết Bài 16: Dòng điện cường độ I = 10A chạy dây dẫn thẳng dài, hai điểm M, N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, MN vng góc với dây dẫn, biết khoảng cách MN = a = 10cm cảm ứng từ M lớn cảm ứng từ N lượng T Hãy xác định khoảng cách từ M, N tới dây dẫn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Cảm ứng từ dòng điện thẳng gây điểm M cách dòng điện khoảng r Cảm ứng từ dòng điện thẳng gây điểm N cách dòng điện khoảng Theo có phương trình Mode (3 lần) 2.5 = 0.25 = 0.1 nên ta ► = Kết 0.156155281 = Kết : Giải phương trình ta được: Vậy khoảng cách từ dây dẫn đến M Bài 17: Gương cầu lõm bán kính R = 20cm, điểm sáng S nằm trục gương, qua gương cho ảnh nằm cách S khoảng 15cm Hãy xác định vị trí S S’ Biết S’ hứng Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tiêu cự gương cầu lõm Mode Áp dụng công thức gương cầu (3 lần) ► ► = 35 = Khoảng cách vật ảnh 150 * Trường hợp 1: Từ (1) (2) ta rút phương trình = Kết 30 = Kết : Mode Giải phương trình ta Trường hợp 2: * (3 lần) = = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ (1) (3) ta rút phương trình 150 = Kết quả: 15 = Kết : -10 Giải phương trình ta Vậy có hai vị trí vật ảnh cách 15cm, đồng thời ảnh hứng (d;d’) = (15;30) cm (30;15) cm Bài 18: Thấu kính phẳng lồi, mặt lồi có bán kính R = 20cm, chiết suất chất làm thấu kính n = 1,5 Vật sáng AB nằm vng góc với trục thấu kính cho ảnh A’B’ hứng nằm cách A’B’ khoảng 180cm Hãy xác định vị trí vật AB vị trí đặt hứng ảnh Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tiêu cự thấu kính Mode Áp dụng cơng thức thấu kính (3 lần) ► = 180 = Khoảng cách vật ảnh 7200 = Từ (1) (2) ta rút phương trình Kết quả: 120 = Kết : 60 Giải phương trình ta Bài 19: Gương cầu lồi bán kính R = 30cm, điểm sáng S nằm trục gương cho ảnh S’ nằm cách S đoạn 40cm Hãy xác định vị trí S S’ Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Tiêu cự gương cầu lồi Mode (3 lần) ► Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dụng công thức gương cầu = Khoảng cách vật ảnh Với gương cầu lồi, vật thật (d > 0) cho ảnh ảo (d’ < 0) nên 10 = 600 = Từ (1) (2) ta rút phương trình Kết 30 = Kết Giải phương trình ta Bài 20: Một thấu kính hai mặt lõm giống bán kính cong R = 40cm, làm chất có chiết suất n = 1,5 Vật sáng AB thằng góc với trục thấu kính cho ảnh A’B’ nằm cách AB khoảng 120cm Hãy xác định vị trí vật ảnh, độ phóng đại ảnh trường hợp Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tiêu cự gương cầu lồi Mode Áp dụng cơng thức thấu kính: Khoảng cách vật ảnh (vì d > 0; d’ < d > d’) Từ (1) (2) ta rút phương trình (3 lần) ► = 120 = 4800 = Kết quả: 151.6515139 = Kết Giải phương trình ta Bài 21: Có hai lò xo độ cứng với chiều dài Khi mắc song song với mắc với vật m lắc dao động với chu kì T = 2,5s Khi mặc nối tiếp với Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 mắc với vật m lắc dao động với chu kì Hãy tính chu kì lắc dùng riêng từ lò xo mắc với vật m Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Chu kì lắc mắc lò xo nối tiếp Mode (3 lần) ► = Chu kì lắc mắc lò xo song song 2.5 = 2.5 Từ (1) (2) ta có hệ phương trình × 0.5 = Kết 5.989109809 = Kết 0.26089019 nghiệm phương trình Mode √ Giải phương trình ta nhận hai giá trị sau: 0,5108 (s) 2,4473 (s) 5.989109809 = Kết 2.447265782 √ 0.26089019 = Kết 0.5107741086 Bài 22: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp gồm L = 0,15 H; C = 20μF, điện trở R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều 220V – 50Hz Hãy xác định giá trị R để công suất tiêu thụ mạch 50W Lấy π = 3,1416 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tổng trở mạch là: Mode (3 lần) ► = Công suất tiêu thụ mạch 220 ( Ta có phương trình: Giải phương trình ta c: 3.1416 ữ 50 3.1416 ì 100 ì ÷ ( 20 Exp × 100 = 0.15 × 06 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ) = ) Kết 954.8557647 = Kết : 13.14423527 Bài 23: Cho mạch dao động LC gồm cuộn cảm L tụ điện C Thay tụ điện C hai tụ điện ( Nếu mắc nối tiếp mắc với cuộn cảm L tần số dao động mạch f = 18MHz Nếu mắc song song mắc với cuộn cảm L tần số dao động mạch f’ = 6MHz Hãy tính tần số dao động mạch dùng riêng tụ điện với cuộn cảm L Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tần số dao động mạch mắc tụ điện nối tiếp Mode (3 lần) = Tần số dao động mạch mắc tụ điện song song 18 = 18 Từ (1) (2) ta có hệ phương trình ► × = Kết 282.7476708 = Kết 41.25232922 nghiệm phương trình Mode √ 282.7476708 = Giải phương trình ta Kết 16.81510246 √ 41.25232922 = Kết 6.422797616 Bài 24: Một mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm L tụ điện C Thay cuộn cảm L hai cuộn cảm Nếu mắc nối tiếp với mắc với tụ điện C mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ = 180m Nếu mắc song song với mắc với tụ điện C mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ’ = 60m Hãy tính Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 bước sóng sóng điện từ mà mạch thu dùng riêng cuộn cảm với tụ điện C Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Bước sóng mà mạch thu hai cuộn cảm mắc nôi tiếp Mode = Bước sóng mà mạch thu hai cuộn cảm mắc song song 180 60 Từ (1) (2) ta có hệ phương trình ► (3 lần) = × 180 = Kết 28274.76708 = Kết 4125.232922 nghiệm phương trình Mode √ 28274.76708 = Giải phương trình ta Kết 168.1510246 √ 4125.232922 = Kết 64.22797616 BÀI TẬP VẬN DỤNG 3.1 Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu từ độ cao h = 50m Hãy tính thời gian từ lúc thả vật đến lúc vật chuyển động qua độ cao h’ = 13m Lấy g = Đáp số 2,7465s 3.2 Tại hai bến xe A, B (AB = 80km) có hai xe khởi hành chuyển động ngược chiều hướng phía Xe xuất phát từ A chuyển động với tốc độ 40km/h, xe xuất phát từ B chuyển động nhanh đần với tốc độ ban đầu 20km/h gia tốc 0,5km Hãy xác định thời điểm vị trí hai xe gặp Đáp số 1,3260h, cách A 53,0404km 3.3 Vật khối lượng m = 5kg chịu tác dụng lực không đổi F = 50N, bắt đầu chuyển động từ trạng thái đứng yên Hãy xác định khoảng thời gian cần thiết để vật chuyển động quãng đường 400m kể từ vật có tốc độ 5m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp số: 8,4582s 3.4 Một oto chuyển động đột ngột hãm phanh, lực hãm không đổi 25% trọng lực xe Hãy tính thời gian từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc xe dừng hẳn? Biết sau hãm phanh, xe đoạn đường 32m dừng lại Lấy Đáp số 2,1159s 3.5 Một chất điểm chuyển động nhanh dần có gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo biết thức , tốc độ ban đầu 2m/s Hãy xác định khoảng thời gian chất điểm chuyển động quãng đường 120m kể từ bắt đầu chuyển động Đáp số 5,6581s 3.6 Từ vách núi, người thả đá xuống vực sau Từ lúc thả đá đến lúc người nghe thấy tiếng đá chạm vào đáy vực 5s Hãy tính thời gian rơi độ sâu đáy vực Lấy Bỏ qua mà sát, tốc độ âm khơng khí Đáp số 4,6835s; 107,5942m 3.7 Một khí cầu bay lên theo phương thẳng đứng với tốc độ 8m/s người khí cầu thả rơi vật nhỏ Hãy tính thời gian vật rơi tới đất? Biết độ cao khí cầu vật thả rơi 250m.Lấy , bỏ qua lực cản khơng khí Đáp số 8,0011s 3.8 Một đĩa mài đặc, đồng chất, bán kính R = 12cm, khối lượng m = 100g quay khơng ma sát quanh trục qua tâm đĩa vng góc với mặt phẳng đĩa Tác dụng lực có độ lớn khơng đổi (F = 10N) lên mép ngồi đĩa Lực F có phương tiếp tuyến với mép ngồi đĩa trực giao với trục quay Hãy tính thời gian cần thiết để đĩa quay 200 vòng kể từ lúc đạt tốc độ góc 10 vòng/s Đáp số 1,1909s 3.9 Hai cầu kim loại nhỏ giống nhau, tích điện đặt khơng khí, cách đoạn 15cm chúng hut lực Cho hai cầu tiếp xúc với đưa chúng vị trí cũ thấy chúng đẩy lực Hãy tính Biết số điện Đáp số 3.10 Khi mắc nối tiếp tụ điện mắc chung vào hiệu điện 15V điện tích vủa tụ điện 20μC Khi mắc song song hai tụ điện nói mắc vào hiệu điện 13V điện tích tụ điện 80μC Hãy tính điện dung tụ điện Đáp số , μC; , μC 3.11 Hai điện tích đặt hai điểm A, B khơng khí (AB = 30cm) Hãy xác định điểm M nằm đường thẳng AB cho cường độ điện trường M có độ lớn Biết số điện Đáp số Cách B đoạn , m , m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 3.12 Có hai điện trở ; mắc chúng song song với điện trở tương đương 10Ω; mắc chung nối tiếp điện trở tương đương chúng 42Ω Hãy tính giá trị điện trở Đáp số , Ω; , Ω 3.13 Mắc hai điện trở nối tiếp với mắc vào hai cực nguồn điện có suất điện động , điện trở cường độ dòng điện mạch 1,55A Nếu mắc chúng song song với mắc vào nguồn điện có suất điện động , điện trở cường độ dòng điện mạch 3,15A Hãy tính Đáp số , Ω; , Ω 3.14 Hai nguồn có suất điện động E = 13V, điện trở chưa biết Nếu mắc chúng song song mắc thành nguồn mắc vào hai cực nguồn điện trở R = 10Ω cường độ dòng điện mạch 1,2A Nếu mắc chung nối tiếp thành nguồn mắc vào hai cực nguồn điện trở R’ = 15Ω cường độ dòng điện mạch 0,8A Hãy tính điện trở nguồn Đáp số , Ω; , Ω 3.15 Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 15V, điện trở r = 1Ω; mạch có điện trở R Hãy xác định giá trị điện trở R để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi 21W Đáp số , Ω; , Ω 3.16 Hai dòng điện chiều, chạy hai dây dẫn thẳng song song cách khonagr 20cm đặt chân không Hãy xác định điểm nằm mặt phẳng chứa hai dây dẫn có cảm ứng từ với độ lớn Đáp số *14,9330cm; 3,1662cm *5,8930cm; 7,7938cm 3.17 Dòng điện cường độ I = 12A chạy dây dẫn thẳng dài, hai điểm M, N nằm mặt phẳng chứa dây dẫn, MN vng góc với dây dẫn, biết khoảng cách MN = 15cm cảm ứng từ M lớn cảm ứng từ N lượng Hãy xác định khoảng cách từ M, N tới dây dẫn Đáp số 6,1462cm; 8,8538cm 3.18 Gương cầu lõm bán kính R = 25cm, điểm sáng S nằm trục gương, qua gương cho anh S’ nằm cách S khoảng 17cm Hãy xác định vị trí S S’ Biết S’ hứng Đáp số 19,1162cm; 36,1162cm 3.19 Thấu kính phẳng lồi, mặt lồi có bán kính R = 25cm, chiết suất chất làm thấu kính n = 1,54 Vật sáng AB nằm vng góc với trục thấu kính cho ảnh A’B’ hứng nằm cách AB khoảng 200cm Hãy xác định vị trí vật AB vị trí đặt hứng ảnh Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp số 127,2166cm; 72,7834cm 3.20 Gương cầu lõm bán kính R = 30cm, điểm sáng S nằm trục gương cho ảnh S’ nằm cách S đoạn 30cm Hãy xác định vị trí S S’ Đáp số d = , cm, d’ = d = , cm; d’ = , cm , cm 3.21 Một thấu kính hai mặt lõm giống bán kính cong R = 30cm, làm chất có chiết suất n = 1,6 Vật sáng AB thẳng góc với trục thấu kính cho ảnh A’B’ nằm cách AB khoảng 150cm Hãy xác định vị trí vật ảnh , độ phóng đại ảnh trường hợp Đáp số 118,3023cm; 31,6987cm 3.22 Có hai lò xo độ cứng với chiều dài Khi mắc song song với mắc với vật m lắc dao động với vhu kì T = 1,2s Khi mắc nối tiếp với mắc với vật m ocn lắc dao động với chu kì T’ = 2,8s Hãy tính chu kì lắc dùng riêng lò xo mắc với vật m Đáp số 2,370s; 1,0045s 3.23 Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp gồm L = 0,25H, C = 100μC, điện trở R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều 220V-50Hz Hãy xác định giá trị R để công suất tiêu thụ mạch 70W Đáp số , Ω; , Ω 3.24 Cho mạch dao động LC gồm cuộn cảm L tụ điện C Thay tụ điện C hai tụ điện Nếu mắc nối tiếp mắc với cuộn cảm L tần số dao động mạch f = 20MHz Nếu mắc song song mắc với cuộn cảm L tần số dao động mạch afl f’ = 5MHz Hãy tính tần số dao động mạch dùng riêng tụ điện với cuộn cảm L Đáp số 19,1385MHz; 5,1764MHz 3.25 Một mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm L tụ điện C Thay cuộn cảm L hai cuộn cảm Nếu mắc mắc với tụ điện C mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ = 250m Nếu mắc song song với mắc với tụ điện C mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ’ = 70m Hãy tính bước sóng sóng điện từ mà mạch thu dùng riêng cuộn cảm với tụ điện C Đáp số 239,0406m; 73,2093m ... chúng 25Ω Hãy tính giá trị điện trở Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng công thức tính điện trở mắc nối tiếp mắc song song ta có hệ phương trình: Mode nghiệm phương trình Giải phương trình ta... gian để đĩa quay 120 vòng t, ta có phương trình (3 lần) 0.2 ÷ 12 32 ữ ì 3.1 416 240 ì 0.05 = = Thay số ta phương trình: = 3.1 416 Kết : 0.751884388 Giải phương trình ta được: = Kết : - 0.835660388... độ Ox hướng thẳng đứng lên trên, gốc O mặt đất, phương trình chuyển động vật là: Mode 0.5 Khi vật rơi tới đất x = ta có phương trình Giải phương trình ta được: = 500 = ► (3 lần) × 9.81 = Tải file
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 3 giải phương trình bậc hai, bậc ba , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 3 giải phương trình bậc hai, bậc ba

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay