Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 2 giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ba ẩn

35 29 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 §2 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN, BA ẨN Những điểm cần lưu ý Các hệ phương trình bậc hai ẩn, ba ẩn, bốn ẩn với số phương trình số ẩn máy tính VN 570MS giải cách dễ dàng Đặc biệt với hệ phương trình bậchệ số khơng ngun dẫn đến việc tính tốn thơng thường gặp nhiều khó khăn máy tính cầm tay lại thực dễ dàng Muốn giải hệ phương trình bậc hai ẩn, ba ẩn, bốn ẩn ta đưa máy chế độ giải hệ phương trình bậc cách bấm sau: – Giải hệ phương trình bậc ẩn: Mode – Giải hệ phương trình bậc ẩn: Mode (3 lần) – Giải hệ phương trình bậc ân: Mode (3 lần) (3 lần) Nhập hệ số cho hệ phương trình, nhập hệ số thực phép tính thơng thường, đến bấm = giá trị hệ số gán Trong nhập hệ số ta phải nhập đủ tất hệ số, cần đặc biệt ý đến hệ số có giá trị thức tự hệ số Muốn tránh nhầm lẫn, tốt ta lập ma trận gồm m hàng (m + 1) cột (với m số phương trình) CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Bài 1: Treo vật khối lượng = 150g vào đầu lò xo = 100g (đầu lò xo cố định), chiều dài lò xo vật cân = 35cm = 37cm Hãy tính độ cứng chiều dài tự nhiên lò xo Lấy g = 9,8067m/ Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Khi vật can bằng, lực đàn hồi lò xo cân với trọng lực vật Từ ta có hệ Mode (3 lần) phương trình 0.35 = (–) 0.1 = 9.8067 = = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giải hệ phương trình ta 0.37 (–) = 0.15 9.8067 = Kết quả: 49.0335 = Kết quả: 16.181055 Mode 16.181055 49.0335 = Kết quả: 0.33 Bài 2: Hai ô tô chuyển động thẳng đường thẳng, xuất phát từ hai điểm A, B cách khoảng S = 100km với vận tốc = 36km/h, = 72km/h ngược chiều Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp Chọn A làm gốc tọa độ, thời điểm ban đầu lúc hai xe xuất phát Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Chọn chiều dương chiều chuyển động xe xuất phát từ A Mode Phương trình chuyển động xe xuất phát từ (3 lần) = A là: (–) Phương trình chuyển động xe xuất phát từ B là: = = 72 Thời điểm vị trí hai xe gặp nghiệm hệ phương trình: 36 100 = = = Kết quả: 33.333333333 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = Giải hệ phương trình ta Kết quả: 0.9259259259 Bài 3: Một lò xo đồng chất, tiết diện có độ cứng = 24N/m cắt thành lò xo có độ cứng tương ứng Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi chiều dài tự nhiên lò xo ban đầu ta có: Mode = = = = (–) Với thỏa mãn hệ phương trình (3 lần) = = Kết quả: 0.4 = Ta tính Kết quả: 0.6 Mode 24 0.4 = Kết quả: 60 24 0.6 Kết quả: 40 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 4: Hai bến sông AB dọc theo sông, khoảng cách AB = 15km Một ca nô từ A đến B hết thời gian 0,8h; sau ngược lại từ B A hết thời gian 1,2h Hãy tính tốc độ ca nơ nước n lặng tốc độ dòng chảy Coi ca nơ hoạt động chế độ lần lần Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi tốc độ ca nô nước yên lặng v, dòng chảy u Ta có hệ phương trình Mode = = (3 lần) 15 0.8 = Giải hệ phương trình ta = (–) 15 = 1.2 = Kết quả: 15.625 = Kết quả: 3.125 Bài 5: Người thợ săn cầm súng bắn vào bia đồng (một chiêng đồng) Viên đạn bay khỏi nòng súng với tốc độ khơng đỏi v = 200m/s tới cắm vào bia phát tiếng vang Hãy xác định khoảng cách từ súng đến bia Biết thời gian tổng cộng từ súng nổ đến nghe tiếng vang từ bia 4s, tốc độ truyền âm khơng khí 340m/s Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi thời gian đạn bay từ súng tới bia t, khoảng cách từ chỗ bắn đến bia x ta có hệ Mode (3 lần) phương trình = 340 = = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = Giải hệ phương trình ta (–) = 200 = Kết quả: 2.51851819 = Kết quả: 503.7037037 Bài 6: Một hình trụ đặc, đồng chất khối lượng m = 200g, bán kính R = 5cm lăn khơng trượt mặt phẳng nghiêng góc so với phương ngang Xác định gia tốc chuyển động tịnh tiến gia tốc góc hình trụ Lấy g = 9,8067m/ Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng phương trình động lực học vật rắn áp dụng điều kiện lăn không trượt ta có hệ phương trình Mode (4 lần) Mode (3 lần) = 0.05 (–) Giải hệ phương trình ta = = = = 0.2 0.5 = 0.05 = 0.2 0.2 9.8067 = = sin 30 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 0.05 (–) = = Kết quả: 032689 = Kết quả: 65.378 = Kết quả; 3.2689 Bài 7: Cho hai đĩa tròn, đặc, mỏng, đồng chất có mơmen qn tính Hai đĩa quay quanh trục với tốc độ góc Sau cho chúng áp sát vào quay tốc độ Nếu ban đầu hai đĩa quay chiều sau tiếp xúc, tốc độ góc chúng đầu hai đĩa quay ngược chiều tốc độ góc chunhs định rad/s; ban = rad/s/= Hãy xác Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng định luật bảo tồn mơmen động lượng cho hai trường hợp ta có hệ phương Mode (3 lần) trình Hoặc: 20 = 15 = ( 20 (–) Giải hệ phương trình ta được: ( 20 + ) 10 = 15 ) = = 15 20 = + Kết quả: 15.75 = 15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết quả: 2.333333333 Và: 20 = 15 = ( 20 (–) + 20 15 ) 10 15 ) = = 15 = ( 20 + = Kết quả: 1.75 = Kết quả: 21 Bài 8: Cho hệ hình 2.1: Hai vật nối với sợi dây không giãn, khối lượng khơng đáng kể vắt qua mộ ròng rọc có dạng đĩa mỏng có Hình 2.1 bán kính R = 2cm, khối lượng m = 50g Xác định gia tốc vật, lực căng sợi dây gia tốc góc ròng rọc Bỏ qua ma sát ròng rọc trục; dây khơng trượt ròng rọc Lấy g = 9,8067m/ Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng phương trình động lực học cho vật ta có hệ phương trình: Mode 0.3 = = = (3 lần) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = 0.3 Giải hệ phương trình ta được: 9.8067 = (–) 1 = = 0.5 (–) = 0.05 0.02 = 0.2 = (–) = = 0.2 (–) = = = 0.02 (–) = 9.8067 = = Kết quả: 1.867942857 = Kết quả: 2.334928571 = = = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết quả: 2.381627143 = Kết quả: 93.39714286 Bài 9: Một bình hình trụ kín hai đầu, có độ cao h = 25cm, đặt nằm ngang, bên có pít-tơng, chiều dày khơng đáng kể dịch chuyển khơng ma sát bình Lúc đầu pít-tơng giữ cố định bình, hai bên pít-tơng chứa loại khí áp suất bên trái lớn gấp n = lần áp suất khí bên phải Nếu để pít-tơng tự dịch chuyển bên nào? Xác định khoảng dịch chuyển pít-tơng Coi nhiệt độ hệ không đổi Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Ngăn bên trái ta kí hiệu với số (1), ngăn bên phải với số (2) Do , nên pít- tơng thả tự pít-tơng chuyển động sang phải Gọi độ dịch chuyển pít-tơng x, Mode 25 (–) áp dụng định luật Bôilơ-Mariôt cho hai ngăn khí ta có hệ phương trình (3 lần) = = 0.5 25 = 0.5 25 = 25 = = 0.5 Kết quả: 0.4 Giải hệ phương trình ta = Kết quả: 7.5 Bài 10: Một nhiệt lượng kế nhơm có khối lượng M = 500g, bên có viên nước đá nhiệt độ –4 Sau người ta cho nước 100 vào nhiệt lượng kế, cân nhiệt nhiệt độ nhiệt kế 25 ; lúc nhiệt lượng kế có 800g nước Xác định khối lượng nước ngưng tụ khối lượng viên đá lúc làm thí nghiệm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Biết: J/kg.K, J/g.K, J/g.K; J/g; J/g Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi khối lượng viên đá nước , khối lượng Áp dụng phương trình truyền nhiệt cho nhiệt lượng kế ta có hệ phương Mode (3 lần) (–) ( 2090 + 334 trình Exp + 2260 + 4190 0.5 4190 75 = = 0.8 = ) = = = 880 25 Kết quả: 0.3148791284 Giải hệ phương trình ta = Kết quả: 0.4851208716 Bài 11: Cho ống thủy tinh bịt kín đầu, đầu lại để hở bên có cột khơng khí nhốt kín cột thủy ngân Chiều cao phần khơng khí cột thủy ngân miệng ống quay lên = 18cm, h = 19cm, đặt ống thẳng đứng miệng ống quay xuống cột khơng khí cao = 30cm Hãy xác định độ dài cột khơng khí ống nằm ngang áp suất khí Coi nhiệt độ không đổi Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi áp suất khí (cmHg) độ dài cột khơng khí ống nằm ngang Áp dụng định luật Bơilơ-Mariơt ta có hệ phương Mode (3 lần) = trình (–) = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 100 6.25 Kết quả: 16 (–) 100 1.25 = Kết quả: -80 Bài 20: Gương cầu lõm bán kính 30cm Vật sáng AB thẳng góc với trục gương cho ảnh ngược chiều với vật cao lần vật Hãy xác định vị trí vật ảnh Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tiêu cự gương Mode = = (3 lần) Áp dụng công thức gương cầu cơng thức độ phóng đại ảnh ta có hệ phương trình 1 = = = Kết quả: 0.08888888 Giải hệ phương trình ta = Kết quả: – 0.02222222 Mode 1 0.08888888 = Kết quả: 11.25000113 (–) 0.02222222 Kết quả: – 45.00000045 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 21: Gương cầu lồi bán kính 15cm Vật sáng AB đặt thẳng góc với trục gương cho ảnh cao vật Hãy xác định vị trí vật ảnh Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tiêu cự gương Mode = = (3 lần) Áp dụng công thức gương cầu cơng thức độ phóng đại ảnh ta có hệ phương trình (–) = = = 7.5 = Kết quả: 0.06666666 Giải hệ phương trình ta = Kết quả: – 0.2 Mode 1 0.06666666 = Kết quả: 15.0000015 (–) 0.2 = Kết quả: – Bài 22: Kính thiên văn ngắm chừng vơ cực có độ bội giác 30 (lần), khoảng cách vật kính thị kính 80cm Hãy xác định tiêu cự vật kính thị kính Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Đối với kính thiên văn ngắm chừng vô Mode Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cực phải thỏa mãn hệ phương trình Giải hệ phương trình ta (3 lần) = = 80 = = 30 (–) = = Kết quả: 77.41935484 = Kết quả: 2.580645161 Bài 23: Một lò xo có chiều dài , độ cứng = 150N/m, cắt thành hai lò xo có chiều dài Hãy xác định độ cứng hai lò xo thành phần Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi chiều dài tự nhiên lò xo ban đầu ta có: Mode = = = = (–) Với thỏa mãn hệ phương trình (3 lần) = = Kết quả: 0.75 = Kết quả: 0.25 Mode Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta tính 150 0.75 = Kết quả: 200 0.25 = 150 Kết quả: 600 Bài 24: Một lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m = 200g tích điện tích q, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8067m/ Con lắc đặt điện trường E = 100V/m có phương thẳng đứng Khi điện trường hướng lên lắc dao động với chu kì với chu kì = 3,56s; điện trường hướng xuống lắc dao động = 4,12s Hãy xác định điện tích q chiều dài l lắc lấy = 3,1416 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Chu kì dao động lắc điện trường hướng thẳng đứng lên Mode (3 lần) = Chu kì dao động lắc điện 3.56 trường hướng thẳng đứng xuống = ) = 9.8067 0.2 3.56 ) = 3.1416 Từ (1) (2) ta có hệ phương trình: ( = 3.1416 = = (–) 4.12 Giải hệ phương trình ta ( = 100 4.12 100 3.1416 0.2 9.8067 = ) = Kết quả: 3.604874449 = ) = ( = ( = = 3.1416 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kết quả: – 2.845160237 Bài 25: Hai dao động điều hòa phương tần số có biên độ có pha ban đầu thay đổi Khi hai dao động , pha biên độ dao động tổng hợp chúng 15cm; chúng ngược pha biên độ dao động tổng hợp 6cm Hãy tính Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số tính Mode (3 lần) theo công thức = = Khi hai dao động pha ta có 15 = Khi hai dao động ngược pha ta có = (–) Từ (1) (2) ta có hệ phương trình = = Kết quả: 10.5 = Giải hệ phương trình ta Kết quả: 4.5 Bài 26: Một mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở thuàn R = 20Ω, cuộn dây cảmhệ số tự cảm L tụ điện dung C mắc nối thứ tự Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz Hãy tính L C Biết sớm pha 0,75π so với Lấy π = 3,1416 vuông pha so với Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Từ cơng thức tính độ lệch pha hiệu điện dòng điện đoạn mạch xoay chiều ta Mode (3 lần) có hệ phương trình: = 20 (–) = Giải hệ phương trình ta được: = 3.1416 = = = Kết quả: 0.063661828 = Kết quả: 1.591545709 Bài 27: Dùng điện trở R = 30Ω, tụ điện có điện dung C = 200 F cuộn dây có hệ số tự cảm L, điện trở r, ghép nối thứ tự R, C, L vào mạng điện xoay chiều có điện áp (V) Khi cường độ dòng điện mạch có biểu thức vng pha so với điện áp hai đầu cuộn dây Hãy xác định L, r Lấy π = 3,1416 Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Từ biểu thức cường độ dòng điện điện áp ta thấy cường độ dòng điện sớm pha áp u hai đầu đoạn mạch Suy so với điện Mode (4 lần) Mode (3 lần) 100 tan 3.1416 ( = ) = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Theo vuông pha so với điện áp 3.1416 hai đầu cuộn dây, ta có ( 3.1416 Exp (–) tan ( 3.1416 200 Exp Từ (1) (2) ta có hệ phương trình 100 12 – + 200 30 12 ) = = (–) (–) 30 = Giải hệ phương trình ta = Kết quả: 0.021952507 = Kết quả: 3.658751266 Bài 28: Khi chiếu hai xạ điện tử có bước sóng vào kim loại người ta xác định tốc độ ban đầu cực đại quang êlectron m/s Js; c = m/s Xác định Cho h = 6,625 m/s; Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng công thức Anhxtanh ta có hệ phương trình Mode = = (–) (3 lần) 0.5 9.1 = = = = Exp (–) 21 7.31 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 0.5 9.1 Exp (–) 21 4.83 = 0.8 Giải hệ phương trình ta = (–) = = = Kết quả: 7.129927525 = Kết quả: 5.70394202 = Kết quả: 4.64427707 Mode 6.625 Exp (–) 7.129927525 34 Exp (–) Exp 19 = Kết quả: 2.787545866 6.625 Exp (–) 5.70394202 34 Exp (–) Exp 19 = Kết quả: 3.484432333 6.625 Exp (–) 4.64427707 34 Exp Kết quả: 4.279460441 (–) Exp 19 = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 đến hạt nhân nguyên tử Bài 29: Cho dãy phóng xạ từ hạt nhân nguyên tử phóng xạ hạt Hỏi có phóng xạ dãy phóng xạ trên? Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Gọi số lần phóng xạ x số lần phóng xạ y Áp dụng định luật bảo tồn điện tích số khối ta có hệ phương trình Mode = (–) 92 (3 lần) = – 82 = Giải hệ phương trình ta = = 238 – 206 = Kết quả: = Kết quả: BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1 Treo vật khối lượng = 150g = 200g vào đầu lò xo (đầu lò xo cố định), chiều dài lò xo vật cân = 45cm = 48cm Hãy tính độ cứng chiều dài tự nhiên lò xo Lấy g = 9,8067m/ Đáp số: k = 16,3445N/m; = 36cm 2.2 Hai ô tô chuyển động thẳng đường thẳng, xuất phát từ hai điểm A, B cách khoảng S = 80km với vận tốc = 20km/h, = 30km/h ngược chiều Xác định thời điểm vị trí hai xe gặp chọn A làm gốc tọa độ, thời điểm ban đầu lúc hai xe xuất phát Đáp số: t = 1,6h; = 32km Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2.3 Một lò xo đồng chất, tiết diện có độ cứng có độ cứng tương ứng cho = 50N/m cắt thành hai lò xo = : Hãy tính Đáp số: = 112,5N/m; = 90N/m 2.4 Hai bến sông AB dọc theo sông, khoảng cách AB = 30km Một ca nô từ A đến b hết thời gian 3,1h; sau ngược từ B A hết thời gian 2,3h Hãy tính tốc độ ca nơ nước yên lặng tốc độ dòng chảy Coi ca nô hoạt động chế độ lần lần Đáp số: = 12,1530km/h; = 2,4756km/h 2.5 Người thợ săn cầm súng bắn bia đồng (một chiêng đồng) Viên đạn bay khỏi nòng súng với tốc độ khơng đổi v = 250m/s tới cắm vào bia phát tiếng vang Hãy xác định khoảng cách từ súng đến bia Biết thời gian tổng cộng từ súng nổ đến nghe tiếng vang từ bia 2,5s; tốc độ truyền âm khơng khí 330m/s Đáp số: s = 355,6034m 2.6 Một hình trụ đặc, đồng chất khối lượng m = 200g, bán kính R = 7cm lăn không trượt so với phương ngang Xác định gia tốc chuyển động tịnh mặt phẳng nghiêng góc tiến gia tốc góc hình trụ Lấy g = 9,8067m/ Đáp số: a = 13,8688m/ ; = 198,1253 rad/ 2.7 Cho hai đĩa tròn, đặc, mỏng, đồng chất có mơmen qn tính Hai đĩa quay quanh trục với tốc độ góc Sau cho chúng áp sát vào quay tốc độ Nếu ban đầu hai đĩa quay chiều sau tiếp xúc, tốc độ góc chúng đầu hai đĩa quay ngược chiều tốc độ góc chunhs định Cho = 10 rad/s/= Hãy xác Đáp số: 2.8 rad/s; ban hệ hình 2.6: Hai vật nối với sợi dây không giãn, khối lượng = 31,25 rad/s; = 4,1667 rad/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 không đáng kể vắt qua mộ ròng rọc có dạng đĩa mỏng có bán kính R = 5cm, khối lượng m = 100g Xác định gia tốc vật, lực căng sợi dây gia tốc góc ròng rọc Bỏ qua ma sát ròng rọc trục; dây khơng trượt ròng rọc Lấy g = 9,8067m/ Hình 2.6 Đáp số: a = 3,9227m/ ; = 2,7459N; = 2,9420N; = 78,4536 rad/ 2.9 Một bình hình trụ kín hai đầu, có độ cao 2h = 40cm, đặt nằm ngang, bên có pít-tơng chiều dày khơng đáng kể dịch chuyển khơng ma sát bình Lúc đầu pít-tơng giữ cố định bình, hai bên pít-tơng chứa loại khí áp suất bên trái lớn gấp n = lần áp suất khí bên phải Nếu để pít-tơng tự dịch chuyển bên nào? Xác định khoảng dịch chuyển pít-tơng Coi nhiệt độ hệ không đổi Đáp số: Dịch sang phải đoạn 6,6667cm 2.10 Một nhiệt lượng kế nhơm có khối lượng M = 500g, bên có viên nước đá nhiệt độ –4 Sau người ta cho nước 100 vào nhiệt lượng kế, cân nhiệt nhiệt độ nhiệt lượng kế 35 ; lúc nhiệt lượng kế có 950g nước Xác định khối lượng nước ngưng tụ khối lượng viên đá lúc làm thí nghiệm Biết: J/kg.K, J/g.K, J/g.K; J/g; J/g Đáp số: = 776,9031g; = 173,0969g 2.11 Cho ống thủy tinh bịt kín đầu, đầu lại để hở bên có cột khơng khí nhốt kín cột thủy ngân Chiều cao phần khơng khí cột thủy ngân miệng ống quay lên quay xuống cột khơng khí cao = 20cm, h = 25cm, đặt ống thẳng đứng miệng ống = 40cm Hãy xác định độ dài cột khơng khí ống nằm ngang áp suất khí Coi nhiệt độ không đổi Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp số: 2.12 Cho hai điện tích = 26,6667cm; = 75cmHg đặt cách 45cm chân không Xác định điểm M không gian mà cường độ điện trường khơng Đáp số: Cách 2.13 Cho hai điện tích 45cm; 90cm đặt cách 50cm chân không Xác định điểm M không gian mà cường độ điện trường khơng Đáp số: Cách 19,3713cm; 30,6287cm 2.14 Cho mạch điện có sơ đồ hình 2.7, bỏ qua điện trở nguồn điện dây nối Hãy xác định cường độ dòng điện qua điện trở Biết Hình 2.7 Đáp số: 2.15 Cho mạch điện hình 2.3 biết Xác định cường độ dòng điện qua điện trở Hình 2.8 Đáp số: 2.16 Cho mạch điện hình 2.9: Biết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hãy xác định cường độ dòng điện qua điện trở phương pháp điện áp nút, chọn A • •B (V) Hình 2.9 Đáp số: 2.17 Khi mắc hai điện trở Ω = 56Ω vào hai cực nguồn điện dòng điện mạch có cường độ Hãy tính suất điện động điện trở nguồn điện Đáp số: E = 29,1429V; r = 2,2857Ω 2.18 Hai dây dẫn thẳng dài CD EF song song cách khoảng C M D l = 30cm, điện trở chúng không đáng kể, đầu nối vào nguồn điện có suất điện động 7,5V, điện trở = R ⦿ = 0,2Ω đầu lại nối vào điện trở R = 4,7Ω (hình 2.10) E N F Hình 2.10 Thanh kim loại MN có điện trở = 0,5Ω trượt dọc theo hai dây dẫn CD EF với tốc độ không đổi v = 5,2m/s tiếp xúc với hai dây dẫn Mạch điện đặt từ trường cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng mạch điện có độ lớn B = 1,5T Hãy xác định cường độ dòng điện qua nguồn điện, MN qua điện trở R Đáp số: 2.19 Một thấu kính hội tụ có độ tụ D = +2 (điơp) Vật sáng AB thẳng góc với trục thấu kính, qua thấu kính cho ảnh chiều với vật cao gấp lần vật Hãy xác định vị trí vật ảnh Đáp số: d = 25cm; dˊ= – 50cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2.20 Gương cầu lõm bán kính 40cm Vật sáng AB thẳng góc với trục gương cho ảnh chiều với vật cao lần vật Hãy xác định vị trí vật ảnh Đáp số: d = 17,5cm; dˊ = –140cm 2.21 Gương cầu lồi bán kính 20cm Vật sáng AB đặt thẳng góc với trục gương cho ảnh cao vật Hãy xác định vị trí vật ảnh Đáp số: d = 40cm; dˊ = –8cm 2.22 Thấu kính phẳng – lõm làm thủy tinh có chiết suất n = 1,52; mặt lõm có bán kính 45cm Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh cao vật Hãy xác định vị trí vật ảnh Đáp số: d = 173,0769cm; dˊ = –57,6923cm 2.23 Kính thiên văn ngắm chừng vơ cực có độ bội giác 40 (lần), khoảng cách vật kính thị kính 120cm Hãy xác định tiêu cự vật kính thị kính Đáp số: 2.24 Một lò xo có chiều dài , độ cứng = 117,0732cm; = 2,9268cm = 40N/m, cắt thành hai lò xo có chiều dài Hãy xác định độ cứng hai lò xo thành phần Đáp số: = 51,4286N/m; = 180N/m 2.25 Một lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m = 150g tích điện tích q, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8067m/ Con lắc đặt điện trường E = 650V/m có phương thẳng đứng Khi điện trường hướng lên lắc dao động với chu kì chu kì = 2,15s; điện trường hướng xuống lắc dao động với = 1,25s Hãy xác định điện tích q chiều dài l lắc lấy Đáp số: q = –1,1197 2.26 Hai dao động điều hòa phương tần số = 3,1416 C; l = 0,5802m có biên độ , có pha ban đầu thay đổi Khi hai dao động Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 pha biên độ dao động tổng hợp chúng 21cm; chúng ngược pha biên độ dao động tổng hợp 2cm Hãy tính Đáp số: = 9,5cm; = 11,5cm 2.27 Một mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở thuàn R = 47Ω, cuộn dây cảmhệ số tự cảm L tụ điện dung C mắc nối thứ tự Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều tần số 60Hz Hãy tính L C Biết sớm pha 0,75π so với vuông pha so với Lấy π = 3,1416 Đáp số: C = 5,6438 F; L = 0,1247H 2.28 Dùng điện trở R = 50Ω, tụ điện có điện dung C = 100 F cuộn dây có hệ số tự cảm L, điện trở r, ghép nối thứ tự R, C, L vào mạng điện xoay chiều có điện áp (V) Khi cường độ dòng điện mạch có biểu thức vng pha so với điện áp hai đầu cuộn dây Hãy xác định L, r Lấy π = 3,1416 Đáp số: L = 0,0154H; r = 3,0849Ω 2.29 Khi chiếu hai xạ điện tử có bước sóng vào kim loại người ta xác định tốc độ ban đầu cực đại quang êlectron m/s m/s Xác định giới hạn quang điện kim loại khối lượng êlectron Cho biết: h = 6,625 Js; c = m/s; C Đáp số: 2.30 Hạt nhân hấp thụ n sinh x hạt y hạt , hạt chì , hạt n Hãy xác định số hạt x y? Viết phương trình phản ứng Đáp số: x = 6; y =2 ... Bài 15: Cho mạch điện hình 2.3 biết Xác định cường độ dòng điện qua điện trở Hình 2.3 Cách giải Hướng dẫn bấm máy kết Giả sử chiều dòng điện hình 2.3 a Mode = = (–) Hình 2.3 a Áp dụng định luật Kiếc-xốp... cường độ Hãy tính suất điện động điện trở nguồn điện Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Áp dụng định luật Ơm cho tồn mạch ta có hệ phương trình Mode (3 lần) = (–) 2.3 2.3 = 15 = Giải hệ phương... 20: Gương cầu lõm bán kính 30cm Vật sáng AB thẳng góc với trục gương cho ảnh ngược chiều với vật cao lần vật Hãy xác định vị trí vật ảnh Hướng dẫn bấm máy kết Cách giải Tiêu cự gương Mode = = (3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 2 giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ba ẩn , Giải toán vật lý bằng máy tính cầm tay 2 giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ba ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay