Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 chương 3 dòng điện xoay chiều

30 13 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:26

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 VẬT12 – TỒN TẬP THUYẾT ƠN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 LỜI NÓI ĐẦU Kính thưa q thây đồng nghiệp tồn thể em học sinh thân yêu Qua đề thi THPT Quốc gia Bộ Giáo Dục Ta nhận thấy số lượng câu thuyết tăng đáng kể so với năm trước Tuy nhiên đâ y phần xem thường Đa số học sinh học luyện thi thường trọng vào phương pháp giải tập làm tập không quan tâm kĩ đến thuyết Các em cố gắng tìm phương pháp kể học thuộc lòng cơng thức nhanh dạng tốn khó để làm tốn khó đọc đến thuyết em lại lơ Đối với em học sinh trung bình khá việc lấy điểm câu thuyết rõ ràng dễ dàng so với việc lấy điểm câu tập khó Những em học sinh giỏi để nâng cao điểm đến mức tối đa khơng thể xem thường Để giúp em học sinh rèn luyện tốt kiến thức thuyết chất vật theo định hướng phát triển lực người học xin trân trọng gửi tới bậc phụ huynh, quý thầy cô, em học sinh “TUYỂN TẬP THUYẾT TRẮC NGHIỆM” soạn theo cấu trúc chương trình vật12 hành, chương trình giảm tải khối trung học phổ thông “TUYỂN TẬP THUYẾT TRẮC NGHIỆM” soạn theo thứ tự chương , chia theo chủ đề nhằm mục đích giúp em học sinh hệ thống ôn tập lại kiến thức học cách có hệ thống từ nâng cao kỹ đạt kết cao kì thi Mặc dù cố gắng cẩn trọng biên soạn khơng thể tránh khỏi sai sót ngồi ý muốn, mong nhận góp ý xây dựng từ phía người đọc Nội dung sách có tham khảo tài liệu nhiều đồng nghiệp Do địa số điện thoại nên chưa thể liên hệ để xin phép Thơi đời mn chung Có thiếu sót mong q thầy lượng thứ Trong q trình thực việc sai sót ngồi ý muốn điều khó tránh khỏi Nếu phát vấn đề thiếu hợp lý, thiếu sót cần bổ sung sai sót xin q thầy đồng nghiệp em góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 CHƢƠNG III: DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU A THUYẾT: Cho khung dây dẫn phẳng có N vòng ,diện tích S quay với vận tốc , xung quanh trục vng góc với với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ B Từ thông gởi qua khung dây :   NBS cos( t   )   cos( t   ) (Wb)    Từ thông cực đại gởi qua khung dây 0  NBS với   n; B n   B Suất điện động xoay chiều:  suất điện động cảm ứng xuất khung dây: e   Đặt E0   NBS    suất điện động cực đại &    '  E0 cos( t   ) (V ) t 0      CHÚ Ý:   Suất điện động trễ pha từ thông   e     Mối liên hệ suất điện động từ thông:        E0      chu kì tần số liên hệ bởi:   2 2  2f  2n với n  f số vòng quay s T  Suất điện động máy phát điện xoay chiều tạo có biểu thức tương tự Điện áp xoay chiều: Khi khung dây có suất điện động đầu khung dây có điện áp xoay chiều có dạng:  U0 (V ) : điện áp cực đại  điện áp tức thời u  U cos(.t  u ) (V ) Trong đó:  u(V ) :  (rad) :pha ban đầu điện áp  u Nếu khung chưa nối vào tải tiêu thụ suất điện động hiệu dụng điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch E = U Khái niệm dòng điện xoay chiều - Là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hồn với thời gian theo quy luật hàm số sin hay cosin, với dạng tổng qt:  I (A) :cường độ dòng điện cực đại  i  I cos(.t  i ) ( A) Trong đó:  i(A) : cường độ dòng điện tức thời   (rad) :pha ban đầu cđdđ  i CHÚ Ý: a) Trên đồ thị i;u tăng  0 b) Biễu diễn u i giãn đồ véc tơ quay: - Chọn trục pha Ox trục dòng điện  - Biễn diễn : i  I : I ; Ox         u  U : U0 ; Ox  U0 ; I   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 c) Độ lệch pha hiệu điện cường độ dòng điện  u    u  i i + Nếu    u sơm pha i ngược lại + Nếu    u trễ pha i ngược lại + Nếu    u pha với i Giá trị hiệu dụng: Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều đại lượng có giá trị cường độ dòng điện không đổi cho qua điện trở R, cơng suất tiêu thụ R dòng điện khơng đổi cơng suất trung bình tiêu thụ R dòng điện xoay chiều nói I U E I U  E  2 Nhiệt lượng toả điện trở R thời gian t có dòng điện xoay chiều i(t) = I0cos(t + i) chạy qua Q I 02 Q  I R.t  R.t 2 Công suất toả nhiệt R có dòng điện xoay chiều chạy qua ; P  I 2R  I 02 R B TRẮC NGHIỆM Câu 1: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A tượng tự cảm B tượng cảm ứng điện từ C từ trường quay D tượng quang điện Câu 2: Một khung dây dẹt hình tròn tiết diện S có N vòng dây, hai đầu dây khép kín, quay xung quanh trục cố định đồng phẳng với cuộn dây đặt từ trường B có phương vng góc với trục quay Tốc độ góc khung dây  Từ thơng qua cuộn dây lúc t > là: A  = BS B  = BSsin  C  = NBScos  t D  = NBS Câu 3: Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc  quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E0 cos(t   ) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 450 B 1800 C 900 D 1500 Câu 4: Dòng điện xoay chiều dòng điện A có cường độ biến thiên tuần hồn theo thời gian B có cường độ biến đổi điều hồ theo thời gian C có chiều biến đổi theo thời gian D có chu kỳ thay đổi theo thời gian Câu 5: Chọn câu sai phát biểu sau? A Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ B Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta dùng ampe kế nhiệt C Số ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều D Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều giá trị trung bình dòng điện xoay chiều Câu 6: Trong câu sau, câu đúng? A Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hồn theo thời gian dòng điện xoay chiều B Dòng điện điện áp hai đầu mạch xoay chiều lệch pha C Khơng thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện D Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều nửa giá trị cực đại Câu 7: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng? A điện áp B chu kỳ C tần số D công suất Câu 8: Phát biểu sau không đúng? A điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi điện áp xoay chiều B dòng điện có cường độ biến đổi điều hồ theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều C suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi suất điện động xoay chiều D cho dòng điện chiều dòng điện xoay chiều qua điện trở chúng toả http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 nhiệt lượng Câu 9: Phát biểu sau đúng? A Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng hóa học dòng điện B Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt dòng điện C Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng từ dòng điện D Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng phát quang dòng điện Câu 10: Phát biểu sau không đúng? A Điện áp biến đổi theo thời gian gọi điện áp xoay chiều B Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều C Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi suất điện động xoay chiều D Cho dòng điện chiều dòng điện xoay chiều qua điện trở chúng tỏa nhiệt lượng Câu 11: Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều cường độ dòng điện khơng đổi, cho hai dòng điện qua điện trở khoảng thời gian đủ dài nhiệt lượng tỏa A khác B C chênh lệch lớn D không so sánh Câu 12: Từ thông qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian    cos(t  1 )Wb  khung dây suất suất điện động cảm ứng e  E0cos(t  2 ) V  Hiệu số 1 – 2 nhận giá trị sau A –  /2 B C  /2 D  Câu 13: Biết i, I, I0 giá trị tức thời, giá trị hiệu dụng, giá trị biên độ cường độ dòng điện xoay chiều qua điện trở R thời gian t dài Nhiệt lượng tỏa R xác định theo công thức RI RI t A Q  t B Q  Ri2t C Q  D Q  RI 2t 2 Câu 14: Trên bóng đèn sợi đốt ghi 60 W – 220 V Bóng đèn sáng bình thường chịu điện áp xoay chiều tức thời cực đại A 220 V C 110 V B 220 V Câu 15: Từ thơng qua vòng dây dẫn   D 440 V 2.10 cos 100t  Wb Từ thông cực đại gửi qua vòng  2 dây 2.10 2 2.102 2.102 102 Wb  B C D Wb  Wb   Wb        Câu 16: Mắc vôn kế đo hiệu điện xoay chiều vào hai đầu điện trở có dòng điện xoay chiều chạy qua Số vôn kế cho biết A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở B hiệu điện cực đại hai đầu điện trở C cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở D cường độ dòng điện cực đại chạy qua điện trở Câu 17: Đặt điện áp xoay chiêu u  U0 cos  2.t  với (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp A Để xảy cộng hưởng điện mạch  phải có giá trị 1   2 LC 0,5 LC A B   C D 0,5 LC   LC Câu 18: Dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch điện xoay chiều Số ampe kế cho biết A cường độ dòng điện tức thời mạch B cường độ dòng điện cực đại mạch C cường độ dòng điện trung bình mạch D cường độ dòng điện hiệu dụng mạch Câu 19: Hiện nay, hệ thống điện lưới quốc gia Việt Nam thường dùng dòng điện xoay chiều có tần số là: A 50 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 60 Hz Câu 20: Một khung dây dẫn phẳng gồm N vòng dây, diện tích khung dây S từ trường cảm ứng từ B Cho khung dây quay với tốc độ góc ω quanh trục nằm mặt phẳng khung http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 vng góc với đường sức từ Suất điện động cảm ứng khung dây có giá trị hiệu dụng NBS  NBS  NBS A B C D  NBS  2 BẢNG ÐÁP ÁN 1:B 2:CB 3:B 4:B 5:D 6:D 7:A 8:D 9:B 10:DC 11:B 12:C 13:D 14:A 15:B 16:A 17:C 18:D 19:A 20:C ……………………… CHỦ ĐỀ 2: CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU A THUYẾT: Đoạn mạch có điện trở R: a) Quan hệ u i: Giả sử đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức : u  uR  U0 cos t    V  mạch xuất dòng điện có cường độ i Xét khoảng thời gian ngắn t kể từ thời điểm t u U Dòng điện xoay chiều qua mạch: i  R  cos t     A  R R Vậy: điện áp dòng điện x/chiều pha với nhau, mạch chứa R hay uR cuøng pha với i i b) Trở kháng: Đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện mạch R c) Định luật Ôm cho đoạn mạch: Đặt: I  U0R U  U R  I R hay I  R  U R  I R với U R điện áp hiệu dụng hai đầu điện R R trở R d) Giãn đồ vecto: Đoạn mạch có tụ điện: a) Quan hệ u i: Giả sử đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức : u  uC  U0 cos t    V  Điện tích tụ: q  CuC  CU0 cos t     C   dq   q '  t   CU0 cos  t      A  dt 2  Vậy: Điện áp hai đầu đoạn mạch có tụ điện trễ pha dòng điện x/chiều góc π/2 ( hay dòng điện x/chiều sớm pha điện áp góc π/2)khi mạch chứa tụ Dòng điện xoay chiều qua mạch: điện uC chậm pha i góc i  b) Trở kháng & Định luật Ơm cho đoạn mạch có tụ điện : Đặt: I  C.U  U0 Ta thấy đại lƣợng đóng vai trò cản trở dòng qua tụ điện Đặt C C  Z C gọi dung kháng C Dung kháng: Đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện x/chiều mạch tụ điện http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA ZC  Năm học: 2017 - 2018 1 T    C 2 fC 2 C I Ý nghĩa dung kháng làm cho i sớm pha u góc π/2 Khi f tăng (hoặc T giảm) → ZC giảm → I tăng →dòng điện x/ch qua mạch dễ dàng Khi f giảm (hoặc T tăng) → ZC tăng → I giảm →dòng điện x/ch qua mạch khó Định luật Ôm: I  I0  UC  U C  I Z C ZC U 0C  U 0C  I Z C ZC Với U C điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C c) Giãn đồ vecto: d) Công thức mở rộng: Do uC vuông pha với i nên uC2 U02C  uC2 i i2  hay  2 I 02 UC2 I Đoạn mạch có cuộn dây cảm: Cuộn dây cảm cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở r không đáng kể  r   a) Quan hệ u i: Điện áp hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm sớm pha dòng điện x/chiều góc π/2 ( hay dòng điện x/chiều trễ pha điện áp góc π/2)khi mạch chứa cuộn cảm uL (lẹ) sớm pha i góc  b) Trở kháng & Định luật Ôm cho đoạn mạch có tụ điện : Cảm kháng: Đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện x/chiều mạch cuộn cảm Z L   L  2 f L  2 L  T II Ý nghĩa cảm kháng làm cho i trễ pha u góc π/2 Khi f tăng (hoặc T giảm) → ZL tăng → I giảm →dòng điện x/ch qua mạch khó Khi f giảm (hoặc T tăng) → ZL giảm → I tăng→dòng điện x/ch qua mạch dễ dàng Định luật Ôm: I  UL  U L  I Z L I  U L  U L  I Z L ZL ZL Với U L điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L c) Giãn đồ vecto: d) Công thức mở rộng: Do uL vuông pha với i nên uL2 U02L  uL2 i i2  hay  2 I 02 U L2 I Chú ý: Nếu cuộn dây khơng cảm udây  ur  uL  uL TỔNG QUÁT: Nếu dòng xoay chiều có dạng: i  I 0cos(.t  i ) ( A) điện áp xoay chiều hai đầu phần tử điện có dạng: u R đồng pha với i: uR  U Rcos(.t  i ) (V ) với U R  I R http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA u L lẹ(nhanh) pha i góc  : uL  U L cos  .t  i   2  Năm học: 2017 - 2018   (V ) với U L  I Z L  I 0 L  I  : uC  U 0C cos  .t  i    (V ) với U 0C  I Z C  C 2  B TRẮC NGHIỆM Câu 1: Điều sau nói đoạn mạch xoay chiềuđiện trở thuần? A Dòng điện qua điện trở điện áp hai đầu điện trở pha B Pha dòng điện qua điện trở ln khơng C Mối liên hệ cường độ dòng điện điện áp hiệu dụng U = I/R D Nếu điện áp hai đầu điện trở u = Uosin(ωt + φ) V biểu thức dòng điện qua điện trở i = Iosin(ωt) B Câu 2: Chọn phát biểu nói đoạn mạch điện xoay chiềuđiện trở R? A Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở ln có pha ban ban đầu khơng B Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở pha với điện áp xoay chiều hai đầu điện trở C Nếu điện áp hai đầu điện trở có biểu thức dạng u = Uocos(ωt + π/2) V biểu thức cường độ dòng U điện chạy qua điện trở R có dạng i = O cos(ωt)B R D Cường độ hiệu dụng I dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở, điện áp cực đại Uo hai đầu điện trở điện trở R liêN hệ với hệ thức I = Uo/R Câu 3: Phát biểu sau cuộn cảm A Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, khơng có tác dụng cản trở dòng điện chiều B Hiệu điện hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện qua đồng thời nửa biên độ tương ứng C Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ với chu kỳ dòng điện xoay chiều D Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện Câu 4: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có cuộn cảm hay tụ điện giống điểm A Đều biến thiên trễ pha π/2 hiệu điện hai đầu đoạn mạch B Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Đều có cường độ hiệu dụng tăng tần số dòng điện tăng D Đều có cường độ hiệu dụng giảm tần số dòng điện tăng Câu 5: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa cuộn cảm A Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π/2 B Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π/4 C Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π/2 D Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π/4 Câu 6: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa tụ điện A Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π/2 B Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π/4 C Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π/2 D Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π/4 Câu 7: Khi chu kỳ dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm giảm lần cảm kháng cuộn dây A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 8: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng lên lần,điện áp hai đầu tụ điện điện dung giữ ổn định dòng điện qua tụ điện sẽ: A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 9: Đặt điện áp u = U0 cosωt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dòng điện qua cuộn cảm U  U  cos t cos t A i B i L 2 L uC chậm pha i góc U  U  cos t cos t D i L 2 L Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp C i http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 hiệu dụng hai đầu đoạn mạch i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai u2 i2 U I U I u i A B C   D    0   U I U0 I0 U0 I0 U I Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) cường độ dòng điện chạy qua điện trở có biểu thức i = I cos(ωt + φi), I φi xác định hệ thức tương ứng U U  U U  A I  ;  i  B I  ;  i  C I  ;  i   D I  ;  i  R 2R 2R 2R Câu 12: Hiệu điện cường độ dòng điện đoạn mạch có cuộn dây cảm có dạng u = U0cos(ωt + π/6) i = I0cos(ωt +φ) I0 φ có giá trị sau đây? U U L   2  A I  U L;    B I  ;    C I  ;    D I  ;  U0 L L Câu 13: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm có độ tự cảm L, điện áp hai đầu cuộn dây có biểu thức u =U0cos(ωt) cường độ điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I 2cos(ωt +φi), I φi xác định hệ thức U0 U0   U  ; i  ; i   A I  U L;  i  B I  ;  i   C I  D I  L 2 L L Câu 14: Hiệu điện cường độ dòng điện đoạn mạch có tụ điện có dạng u = U0cos(ωt +  ) i = I0cos(ωt + α) I0 α có giá trị sau đây: U0 U  3 3  ;  B I  U0C;    C I  U0C;   D I  ;    C 4 C Câu 15: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm U0 U0 U A B C D 2L L 2L Câu 16: Để tạo suất điện động xoay chiều, ta cần phải cho khung dây A dao động điều hòa từ trường song song với mặt phẳng khung B quay từ trường biến thiên hòa C quay từ trường đều, trục quay song song đường sức từ trường D quay từ trường đều, trục quay vng góc với đuờng sức từ trường Câu 17: Nguyên tắc tạo radòng điện xoay chiều dựa A tượng cảm ứng điện từ B tượng quang điện C tượng tự cảm D tượng tạo từ trường quay Câu 18: Cường độ dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos(120t ) ( A) Dòng điện này: A có chiều thay đổi 120 lần 1s B có tần số 50 Hz C có giá trị hiệu dụng 2B D có giá trị trung bình chu kỳ 2B Câu 19: Phát biểu sau không mạch điện xoay chiều có cuộn cảm thuần? A Điện áp tức thời hai đầu đoan mạch sớm pha  / so với cường độ dòng điện B Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch khơng C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch tính cơng thức: I  U L D Tần số điện áp lớn dòng điện khó qua cuộn dây Câu 20: Đối với đoạn mạch có cuộn cảm thuần, phát biểu sau không đúng? A Công suất tiêu thụ B Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu mạch  C Cường độ dòng điện hiệu dụng tăng tần số dòng điện giảm D Cảm kháng đoạn mạch tỉ lệ thuận với chu kỳ dòng điện Câu 21: Cuộn cảm mắc mạch xoay chiều có tác dụng: A khơng cản trở dòng điện xoay chiều qua B làm cho dòng điện trễ pha so với điện áp A I  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 C có độ tự cảm lớn nhiệt độ tỏa lớn D có tác dụng cản trở dòng điện, chu kỳ dòng điện giảm cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm Câu 22: Một tụ điện nối với nguồn điện xoay chiều Điện tích tụ điện đạt cực đại A điện áp hai tụ cực đại cường độ dòng điện qua khơng B điện áp hai tụ khơng cường độ dòng điện qua cực đại C cường độ dòng điện qua tụ điện điện áp hai tụ đạt cực đại D cường độ dòng điện qua tụ điện điện áp hai tụ không Câu 23: Khi mắc tụ điện vào mạch điện xoay chiều, có khả A cho dòng điện xoay chiều qua cách dễ dàng B cản trở dòng điện xoay chiều C ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều D cho dòng điện xoay chiều qua, đồng thời có tác dụng cản trở dòng điện Câu 24: Đối với dòng điện xoay chiều có cuộn cảm, cuộn cảm có tác dụng: A cản trở dòng điện, dòng điện có tần số nhỏ bị cản trở nhiều B làm cho dòng điện nhanh pha /2 so với điện áp C ngăn cản hồn tồn dòng điện D cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở nhiều Câu 25: Dung kháng tụ điện A tỉ lệ thuận với chu kỳ dòng điện xoay chiều qua B tỉ lệ thuận với điện dung tụ C tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện xoay chiều qua nó.D tỉ lệ thuận với điện áp xoay chiều áp vào Câu 26: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với hiệu điện hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu B tần số pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch Câu 27: (ĐH2011) Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2   U I2 B u i2  1 U I2 C u i2  2 U I2 D u i2   U I2 Câu 28: Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc cảm kháng ZL vào tần số dòng điện xoay chiều qua cuộn dây ta đường biểu diễn A đường parabol B đường thẳng qua gốc tọa độ C đường hypebol D đường thẳng song song với trục hoành Câu 29: Đồ thị biểu diễn uC theo i mạch điện xoay chiều có tụ điện có dạng A đường cong parabol B đường thẳng qua gốc tọa độ C đường cong hypebol D đường elip Câu 30: Đồ thị biểu diễn uR theo i mạch điện xoay chiều có dạng A đường cong parabol B đường thẳng qua gốc tọa độ C đường cong hypebol D đường elip Câu 31: Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc dung kháng ZC vào tần số dòng điện xoay chiều qua tụ điện ta đường biểu diễn A đường cong parabol B đường thẳng qua gốc tọa độ C đường cong hypebol D đường thẳng song song với trục hoành Câu 32: Đồ thị biểu diễn uL theo i mạch điện xoay chiều có cuộn cảm có dạng A đường cong parabol B đường thẳng qua gốc tọa độ C đường cong hypebol D đường elip BẢNG ÐÁP ÁN 1:A 2:B 3:A 4:B 5:C 6:A 7:B 8:B 9:C 10:D 11:D 12:C 13:C 14:C 15:D 16:D 17:A 18:A 19:C 20:D 21:D 22:D 23:D 24:D 25:A 26:B 27:C 28:B 29:D 30:B 31:C 32:D ………………………… CHỦ ĐỀ 3: DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH KHÔNG PHÂN NHÁNH HIỆN TƢỢNG CỘNG HƢỞNG http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA A a) Năm học: 2017 - 2018 THUYẾT Sơ dồ mạch: Định luật Ôm cho đoạn mạch Tổng trở đoạn mạch: Z  R   Z L  ZC  2    R    LC   U0 U U U U U hay I   R  L  C  r Z Z R Z L ZC r b) Định luật Ôm : I  c) Giãn đồ vec tơ:  UL  UL   UL  UC O  UC  U φ  UR O  I   UL  UC x  I φ x  U  UC Mối liên hệ điện áp cực đại hiệu dụng: U  (U L  U C )2  U R2 U  (U L  U 0C )2  U 02R   d) Độ lệch pha u so với i: u    U ; I  u   i i tan   U L  U C Z L  ZC   UR R C R  L- Nếu UL > UC (hay ZL > ZC) : φ >  u sớm pha i  Z L  ZC mạch có tính cảm kháng Nếu UL < UC (hay ZL < ZC) : φ <  u chậm pha i  Z L  ZC mạch có tính dung kháng Nếu UL = UC (hay ZL = ZC) : φ =  u cuøng pha với i  Z L  ZC mạch có trở Hiện tượng cộng hưởng: Hiện tượng cường độ dòng điện mạch đạt cực đại (I m ax ) Z L  ZC hay tần số mạch đạt giá trị f0   o  2 LC Hệ tượng cộng hưởng: Imax  LC U U  với Zmin  R  Z L  ZC hayU L  U C Z R * u i đồng pha  *  cos  max     u  i   uR đồng pha so với u hai đầu đoạn mạch Hay U R max U uL uC đồng thời lệch pha  so với u ởhai đầu đoạn mạch CHÚ Ý: Nếu cuộn khơng cảm ( có điện trở thn r ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Câu 53: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính dung kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều hệ số cơng suất mạch: A không thay đổi B tăng C giảm D Câu 54: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng hiệu điện tức thời hai đầu phần tử R, Lvà C Quan hệ pha hiệu điện A uR trễ pha π/2 so với uC B uC trễ pha π so với uL C uL sớm pha π/2 so với uC D uR sớm pha π/2 so với uL Câu 55: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều u = U 0sinωt Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R, cuộn dây cảm L U tụ điện C Nếu UR = L = UC dòng điện qua đoạn mạch A trễ pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch B trễ pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C sớm pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D sớm pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 56: Trong đoạn mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (0 < φ < π/2) so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Đoạn mạch A gồm điện trở tụ điện B có cuộn cảm C gồm cuộn cảm tụ điện D gồm điện trở cuộn cảm Câu 57: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ƒ = ƒ0 đoạn mạch có cộng hưởng điện Giá trị ƒ0 2 1 A B C D LC LC LC 2 LC Câu 58: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C Khi dòng điện có tần số góc ω2 LC chạy qua đoạn mạch hệ số cơng suất đoạn mạch A phụ thuộc điện trở đoạn mạch B C phụ thuộc tổng trở đoạn mạch D Câu 59: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu điện trở điện áp hai tụ điện có giá trị hiệu dụng Phát biểu sau sai A Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B Điện áp hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D Điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 60: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điệnđiện dung C Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch 2     2 A R   B R   C R  C  D R  C     C   C  Câu 61: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức 2 A 1  B 1    C 1  D 1    LC LC LC LC Câu 62: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch người ta phải A mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C thay điện trở nói tụ điện D thay điện trở nói cuộn cảm Câu 63: Đặt điện áp u  U 2.cos t V  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 2R, cuộn cảm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 16 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Biết  LC  Tổng trở đoạn mạch A R B 0,5R C 3R D 2R Câu 64: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) L tụ điện C mắc nối tiếp Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng điện áp tức thời hai đầu phần tử R, L C Quan hệ pha điện áp A uR sớm pha  so với uL B uL sớm pha  so với uC 2 C uR trễ pha  so với uC D uC trễ pha π so với uL Câu 65: Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện nhanh pha so với hiệu điện Điều khẳng định sau đúng: A Đoạn mạch có cuộn cảm L B Đoạn mạch gồm R C C Đoạn mạch gồm L C D Đoạn mạch gồm R L Câu 66: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua mạch sớm pha hiệu điện hai đầu mạch A Z = R B ZL > ZC C ZL < ZC D ZL= R Câu 67: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, hiệu điện hai đầu điện trở R pha với hiệu điện hai đầu mạch A ZL= ZC B ZL > ZC C ZL< ZC D ZL= R Câu 68: Trong đoạn mạch xoay chiều có phần tử mắc nối tiếp, cường độ dòng điện i vng pha với hiệu điện u mạch: A khơng có điện trở R B khơng có cuộn cảm L C khơng có tụ điện C D có cuộn cảm L Câu 69: Một cuộn dây có điện trở R, hệ số tự cảm L mắc vào hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt Cường độ hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây xác định hệ thức nào? U0 U U A I  B I  C I  D I  U R   L 2 2 2 R  L R  L R  L Câu 70: Chọn câu sai câu sau:Một đoạn mạch có ba thành phần R, L, C mắc nối tiếp nhau, mắc vào hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt có cộng hưởng thì: 2  U  A LCω =1 B R  R   L  D UR = UC  C i  cos t C  R  Câu 71: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây cảm L ghép nối tiếp với tụ điện C Tần số góc hiệu điện đặt vào đầu mạch ω Điều sau sai? A Mạch không tiêu thụ công suất B Tổng trở đoạn mạch: Z = L  C C Tổng trở đoạn mạch Z = L  LCω2 > D Hệ số công suất đoạn mạch C Câu 72: Chọn câu Một đọan mạch gồm cuộn cảm L nối tiếp với tụ điệnđiện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch xác định hệ thức sau đây: U0 U0 U0 U A I  B I  C I  D I  2 L  C  L2   C 2 (  L   C ) 2  L  2  C Câu 73: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, đặt vào mạch điện áp xoay chiều có tần số f điện áp UR = UL = UC Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch A U = UR B U = 2UR C U = UR D U = UR Câu 74: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Nguồn điện xoay chiều đặt vào hai đầu M,N Hỏi giá trị R1, R2, C1, C2 phải thỏa mãn điều kiện để uMB đồng pha với uAM 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 17 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 R C1 R C  C2 R1 C1 R C B  C  D   R2 C1  C R2 C1 R2 C R2 C1 Câu 75: Mạch xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp có U0L = 2U0C So với dòng điện, hiệu điện hai đầu đoạn mạch A sớm pha B trễ pha C pha D có pha phụ thuộc vào R Câu 76: Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi u =U0cos(ωt +φ) ổn định Khi P cực đại L có giá trị A L  B L  C L = D L  2 C C 2C Câu 77: (CĐ2014) Đặt điện áp u  U0 cos t vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R có giá trị cực đại cường độ dòng điện qua R U U U A B C D 2R R 2R Câu 78: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (Với U0 f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Điều chỉnh biến trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Cường độ hiệu dụng dòng điện chạy qua mạch U U 2U U0 A B C D 2R R0 R0 2R A Câu 79: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp A điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện B điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 80: Đặt điện áp u  U0 cost V  có  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Khi  LC  A điện áp hiệu dung hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 81: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L mắc nối tiếp với điện trở R Hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạchổ n định U tần số dòng điện f Khi cho R biến thiên ta nhận thấy có hai giá trị  R mà cho độ pha u dòng điện i φ1 φ2 thỏa mãn điều kiện φ1 + φ2 = Độ tự cảm L cuộn dây xác định bởi: R1  R2 R1 R2 RR R  R2 A L  B L  C L  D L  2f 2f 2f 2f Câu 82: Hai cuộn dây R1, L1 R2,L2 mắc nối tiếp đặt vào hiệu điện xoay chiều có giá trị: hiệu dụng U Gọi U1 U2 hiệu điện hiệu dụng tương ứng hai cuộn R1, L1 R2, L2 Điều kiện để U =U1 +U2: L L L L A  B  C L1L2 = R1R2 D L1+ L2 = R1 + R2 R1 R2 R1 R1 Câu 83: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây cảm, độ tự cảm L thay đổi tụ điện.C, Hiệu điện hai đầu U ổn định, tần số f Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị: R  Z C2 R  Z C2 A Bằng ZC B ZL = R + ZC C Z L  D Z L  R ZC Câu 84: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung tục thay đổi Hiệu điện hai đầu U ổn định, tần số f Khi UL cực đại, dung kháng ZC có giá trị: R  Z L2 R  Z L2 ZL A Z C  B ZC = ZL C Z C  D Z C  R ZL R  Z L2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 18 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Câu 85: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r, tụ điệnđiện dung biến đổi Điều chỉnh điện dung C cho UC đạt giá trị cực đại Giá trị ZC lúc là: ( R  r )  Z L2 ( R  r )  Z L2 ( R  r )  Z L2 A Z C  B Z C  C Z C  D ZC = ZL ZL (R  r)2 Z L2 Câu 86: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C mắc nối thứ tự Gọi UL, UR UC điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R C) Hệ thức đúng? A U  U R2  U C2  U L2 B U C2  U R2  U L2  U C U L2  U R2  U C2  U D U R2  U C2  U L2  U Câu 87: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Hệ thức u u u A i  B i  u3C C i  D i  R L R  ( L  ) C Câu 88: Phát biểu sau sai A Công suất dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Cơng suất dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Công suất dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào chất mạch điện tần số dòng điện mạch D Cơng suất hao phí đường dây tải điện khơng phụ thuộc vào chiều dài đường dây tải điện Câu 89: Chọn câu Cơng suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ tích UI do: A phần điện tiêu thụ tụ điện B cuộn dây có dòng điện cảm ứng C hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện lệch pha khơng đổi với D Có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch Câu 90: Chọn câu Trên đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất (cos φ = 0), khi: A đoạn mạch chứa điện trở B đoạn mạch có điện trở khơng C đoạn mạch khơng có tụ điện D đoạn mạch khơng có cuộn cảm Câu 91: Chọn câu trả lời Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Cho L, C, ω không đổi Mạch có tính dung kháng Thay đổi R R = R0 Pmax Khi A R0 = (ZL - ZC)2 B R0 = ZL - ZC C R0 = |ZL - ZC| D R0 = ZC- ZL Câu 92: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Biết hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cảm kháng Z L, dung kháng ZC (với ZC ≠ ZL) tần số dòng điện mạch khơng đổi Thay đổi R đến giá trị R0 công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, Z L2 U2 P  A R0 = ZL+ ZC B Pm C m D R0 = ZL- ZC ZC R0 Câu 93: Một đoạn mạch gồm tụ điệnđiện dung C, điện trở R, cuộn dây có điện trở r hệ số tự cảm L mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = U 2cosωt V dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng I Biết cảm kháng dung kháng mạch khác Công suất tiêu thụ đoạn mạch U2 A B ( r + R)I2 C I2R D UI Rr Câu 94: Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R biến trở Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U không đổi Khi điện trở biến trở R1 R2 người ta thấy công suất tiêu thụ đoạn mạch hai trường hợp Tìm cơng suất cực đại điện trở biến trở thay đổi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 19 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 U ( R1  R2 ) 2U U C D R1  R2 R1 R2 R1 R2 Câu 95: (CĐ2007) Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi đặt điện áp u = U0cos (ωt + π/6) lên hai đầu A B dòng điện mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/3) Đoạn mạch AB chứa A cuộn dây cảm (cảm thuần) B điện trở C tụ điện D cuộn dây có điện trở Câu 96: (CĐ2009) Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch A trễ pha  B sớm pha  C sớm pha  D trễ pha  4 Câu 97: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị tức thời u giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R tụ điệnđiện dung C Các điện áp tức thời điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu tụ điện uR, uC, UR UC Hệ thức sai uR2 uC2 A   B U  UR  UC C u  uR  uC D U  U R2  UC2 U R UC Câu 98: (CĐ2011) Khi nói hệ số cơng suất cos đoạn mạch xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cos =0 B Với đoạn mạch có điện trở cos  C Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cos =0 D Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp  cos  A U R1  R2 2 B Câu 99: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  = 1 cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Khi  = 2 mạch xảy tượng cộng hưởng điện Hệ thức A 1 = 22 B 2 = 21 C 1 = 42 D 2 = 41 Câu 100: (CĐ2012) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hai đầu đoạn mạch X ln sớm pha so với cường độ dòng điện mạch góc nhỏ  Đoạn mạch X chứa A cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng B điện trở tụ điện C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D điện trở cuộn cảm Câu 101: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U cos2ft (trong U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở Khi f = f1 cơng suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 với f2 = 2f1 cơng suất tiêu thụ điện trở A P B P C P D 2P Câu 102: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch R L L R A B C D 2 R L R  ( L) R  ( L)2 Câu 103: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (với U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại Khi A điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm B điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm C hệ số công suất đoạn mạch D hệ số công suất đoạn mạch 0,5 Câu 104: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi đượC Khi L = L1 L = http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 20 CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 L2 cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mặt Để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch giá trị cực đại giá trị L LL 2L1 L2 A ( L1  L2 ) B C D 2(L1 + L2) L1  L2 L1  L2 Câu 105: (ĐH2011) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (U0 không đổi  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn càm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp, với CR2< 2L Khi  = 1  = 2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi  = 0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ 1, 2 0 1 1 1 A 0  (1  2 ) B 02  (12  22 ) C 0  12 D  (  ) 0 1 2 2 Câu 106: (ĐH2012) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos  t (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi  =  cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z1L Z1C Khi  =  đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng Hệ thức Z Z Z Z A 1  2 1L B 1  2 1L C 1  2 1C D 1  2 1C Z1C Z1L Z1C Z1L Câu 107: (ĐH2012) Đặt điện áp u = U0cos2  ft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi UR, UL, UC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Trường hợp sau đây, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch pha với điện áp tức thời hai đầu điện trở? A Thay đổi C để URmax B Thay đổi R để UCmax .C Thay đổi L để ULmax D Thay đổi f để UCmax Câu 108: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, mạch xảy tượng cộng hưởng điện Khi điện áp tức thời hai đầu mạch điện không giảm điện áp tức thời hai đầu cuộn dây cảm A đạt giá trị cực tiểu B có giá trị khơng C nửa giá trị cực đại D đạt giá trị cực đại Câu 109: Gọi f tần số dòng điện xoay chiều Đồ thị biểu diễn phụ thuộc dung kháng ZC vào f A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 110: Trong đồ thị hình bên, đường hình sin (1) biểu diễn điện áp hai đầu hộp kín X chứa hai phần tử số phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, tụ điện Còn đường hình sin (2) biểu diễn cường độ dòng điện qua hộp kín X Hộp X chứa A điện trở cuộn dây cảm B tụ điện cuộn dây cảm với ZC>ZL C tụ điện cuộn dây cảm với ZC 1), nơi phát điện người ta sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 1 A n B C n D n n Câu 29: Trong máy biến áp lí tưởng, số vòng dây cuộn thứ cấp gấp đơi số vòng dây cuộn sơ cấp Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều u  U0cos  t V  điện áp hiệu dụng cơng suất hao phí đường dây ∆P Để cho cơng suất hao phí đường dây hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị A 2U0 U0 D 0,5U0 Câu 30: Một máy tăng áp lí tưởng, giữ nguyên điện áp đầu vào cuộn sơ cấp tăng số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp lên lượng điện áp đầu cuộn thứ cấp cuộn thứ cấp để hở A tăng giảm B tăng lên C giảm D Không đổi Câu 31: Đầu sạc pin điện thoại ghi V Giá trị cực đại hiệu điện đầu dụng cụ A 2V B 5V C 2,5 V D 2,5 2V Câu 32: Máy phát điện xoay chiều pha ba pha giống điểm nào? A Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định B Đều có góp điện để dẫn điện mạch ngồi C Đều có ngun tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Trong vòng dây rơto, suất điện động máy biến thiên tuần hoàn hai lần Câu 33: Trong máy phát điện xoay chiều pha rơto quay với tốc độ q lớn dễ làm hỏng máy Để giảm tốc độ quay rôto máy phát điện xoay chiều đảm bảo tần số dòng điện tạo người ta thường A dùng rôto nhiều cặp cực B dùng rơto cặp cực C dùng stato nhiều vòng dây D dùng stato vòng dây Câu 34: Một bàn ủi ( bàn là) điện nhãn có ghi AC 220V  240V 50Hz – 1000W Bàn ủi hoạt động tốt mắc vào nguồn xoay chiềuđiện áp A hiệu dụng từ 220V đến 240V, tần số 50Hz B cực đại từ 220V đến 240V, tần số 50Hz C hiệu dụng từ 110 V đến 120 V, tần số 50Hz D tức thời từ 220V đến 240V, tần số 50Hz Câu 35: Chọn câu nói máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp A Máy có tác dụng giảm cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn thứ cấp B Diện tích cuộn sơ cấp lớn diện tích cuộn thứ cấp http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 29 B 2U0 C CHINH PHỤC THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 C Máy sử dụng hàn điện D Tiết diện dây quấn cuộn sơ cấp tiết diện dây quấn cuộn thứ cấp Câu 36: Thiết bị sau khơng có tính thuận nghịch? A Động không đồng ba pha B Động không đồng pha C Máy phát điện xoay chiều pha D Máy biến áp Câu 37: Đặt điện áp lối máy phát điện xoay chiều pha lên hai cực tụ điện Khi rôto quay n vòng/s dòng điện hiệu dụng qua tụ I Vậy rơ-to quay 3n vòng/s dòng điện hiệu dụng qua tụ điện có giá trị A I/9 B I C 9I D 3I Câu 38: Trong máy phát điện xoay chiều pha, từ thơng qua cuộn dây đạt cực tiểu A từ thơng qua cuộn lại đạt cực tiểu B từ thông qua cuộn dây bên cạnh đạt cực đại C từ thông qua cuộn dây đối diện đạt cực đại D từ thông qua nửa số cuộn dây đạt cực tiểu Câu 39: Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A giảm hao phí nhiệt B tăng cường độ dòng điện C tăng cơng suất tỏa nhiệt D giảm công suất tiêu thụ Câu 40: Nhận xét máy phát điện xoay chiều ba pha sau sai? A Số cực nam châm rôto số cuộn dây stato B Sử dụng nam châm đơn (1 cực N cực S) C Phần cảm quay nam châm quay, phần ứng cuộn dây đứng im trình vận hành D Ba cuộn dây bố trí lệch 120 độ thân máy (stato) Câu 41: Một máy phát điện xoay chiều pha nối với cuộn dây cảm có độ tự cảm L Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Nếu tăng số cặp cực lên gấp đơi cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A Khơng xác định B 0,5I C I D 2I Câu 42: Động khơng đồng pha hoạt động dòng xoay chiều tần số 50 Hz Tại vị trí tâm trục quay rôto, cuộn dây tạo từ trường có cảm ứng từ cực đại B0 Nếu thời điểm, cảm ứng từ tổng hợp cuộn dây gây trục quay 1,5B0, sau thời điểm 0,01 s, cảm ứng từ tổng hợp có độ lớn A B0 B 0,75B0 C 1,5B0 D 0,5B0 Câu 43: Một khu dân cư mạng điện yếu nên dùng nhiều máy biến tăng điện áp Để nâng cao hệ số công suất người ta nên mắc thêm vào đường dây A điện trở B tụ điện C cuộn cảm D cuộn cảm điện trở Câu 44: Trong trình truyền tải điện năng, với cơng suất điện áp truyền đi, điện trở đường dây xác định, mạch có hệ số cơng suất lớn cơng suất hao phí A lớn B không đổi C nhỏ D 1:B 11:A 21:B 31:B 41:C 2:D 12:D 22:D 32:C 42:C 3:A 13:D 23:B 33:A 43:B BẢNG ÐÁP ÁN 5: 6:C 15:C 16:A 25:A 26:C 35:C 36:D 4:C 7:D 14:C 17:D 24:A 27:D 34:A 37:C 44:C …………………………… 8:D 18:A 28:B 38:A 9:C 19:B 29:B 39:A http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10:C 20:B 30:C 40:A 30 ... điện động xoay chiều D Cho dòng điện chiều dòng điện xoay chiều qua điện trở chúng tỏa nhiệt lượng Câu 11: Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều cường độ dòng điện khơng đổi, cho hai dòng điện. .. dụng dòng điện xoay chiều giá trị trung bình dòng điện xoay chiều Câu 6: Trong câu sau, câu đúng? A Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian dòng điện xoay chiều B Dòng điện điện... điện A Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π/2 B Dòng điện sớm pha hiệu điện góc π/4 C Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π/2 D Dòng điện trễ pha hiệu điện góc π/4 Câu 7: Khi chu kỳ dòng điện xoay chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 chương 3 dòng điện xoay chiều , Tuyển tập lý thuyết vật lý 12 chương 3 dòng điện xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay