14 – tia hồng ngoại và ứng dụng

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 14 Tia Hồng ngoại Ứng dụng Câu Chọn phát biểu nói tia hồng ngoại: A Tia hồng ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ B Tia hồng ngoại xạ mà mắt thường nhìn thấy C Tia hồng ngoại xạ vật có khối lượng nhỏ phát D Cả a,B C Câu Tìm nguồn gốc phát tia hồng ngoại A ống rơnghen B Mạch dao động LC với f lớn C Sự phân huỷ hạt nhân D Các vật có nhiệt độ > K Câu Tính chất bật tia hồng ngoại là: A Gây tượng quang điện ngồi B Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại C Bị nước thuỷ tinh hấp thụ mạnh D Tác dụng nhiệt Câu Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh phát B Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ 0,36 µm C Tia hồng ngoại xạ màu hồng D Tia hồng ngoại bị lệch điện trường từ trường Câu Tia hồng ngoại dùng : A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chiếu điện C để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu Chọn phát biểu sai nói tia hồng ngoại? Tia hồng ngoại A có tần số lớn tần số tia tử ngoại B tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng C có chất với sóng vơ tuyến D có bước sóng lớn bước sóng tia X Câu Chọn phát biểu sai nói tia hồng ngoại? A Cơ thể người phát tia hồng ngoại B Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại có màu hồng D Tia hồng ngoại dùng để sấy khô số loại nông sản Câu Chọn phát biểu sai tia hồng ngoại A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt C Tia hồng ngoại sử dụng chủ yếu để sấy khô, sưởi ấm chụp ảnh đêm tối D Tia hồng ngoại dùng để chữa bệnh còi xương Câu Chọn đáp án tia hồng ngoại: A Tia hồng ngoại khơng có tính chất giao thao, nhiễu xạ, phản xạ B Bị lệch điện trường từ trường C Chỉ có vật có nhiệt độ cao 37oC phát tia hồng ngoại D Các vật có nhiệt độ lớn 0oC phát tia hồng ngoại Câu 10 Tia hồng ngoại xạ có: A Bản chất sóng điện từ B Khả ion hố khơng khí mạnh C Khả đâm xuyên mạnh, xuyên qua chì dày cỡ cm D Bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: A Nhưng vật có nhiệt độ cao môi trường phát tia hồng ngoại Câu 5: C A;B;D ứng dụng tia tử ngoại C ứng dụng tia hồng ngoại Câu 6: A Câu 7: C Câu 8: D Câu 9: D Câu 10: A ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: A Nhưng vật có nhiệt độ cao mơi trường phát tia hồng ngoại Câu 5: C A;B;D ứng dụng tia tử ngoại C ứng dụng. .. nhiệt độ cao mơi trường phát tia hồng ngoại Câu 5: C A;B;D ứng dụng tia tử ngoại C ứng dụng tia hồng ngoại Câu 6: A Câu 7: C Câu 8: D Câu 9: D Câu 10: A
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 – tia hồng ngoại và ứng dụng , 14 – tia hồng ngoại và ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay