29 – con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng

3 41 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:25

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 29 Con lắc xo dao động điều hòa phương nghiêng Câu Con lắc xo đặt mặt phẳng nghiêng hình vẽ , góc nghiêng α = 30 Khi vật vị trí cân xo bị nén đoạn cm Kéo vật nặng theo phương trục xo đến vị trí xo dãn cm, thả không vận tốc ban đầu cho vật dao động điều hồ Thời gian xo bị giãn chu kì dao động nhận giá trị sau đây? A π/30 s B π/15 s C π/45 s D π/60 s Câu Một lắc xo m = 500 g, k = 50 N/m đặt mặt phẳng nghiêng 30o so với phương ngang Đầu phía xo giữ cố định điểm treo I Đầu phía treo nặng Đưa vật tới vị trí xo giãn cm bng nhẹ cho vật chuyển động Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát trình chuyển động Giá trị (tuyệt đối) lớn nhỏ lực xo tác dụng vào điểm treo I phía q trình dao động A 3,5 N 1,5 N B 1,5 N N C N N D 3,5 N N Câu Cho hệ gồm lắc xo có k = 30 N/m m = 300 g đặt nghiêng chếch lên (vật phía trên) dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang Đưa vật tới vị trí cho xo bị nén cm buông nhẹ cho vật dao động Cho g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Chọn gốc toạ độ O vị trí cân bằng, trục tọa độ Ox hướng lên trùng với trục xo Chọn gốc thời gian t = lúc vật bắt đầu chuyển động Phương trình dao động vật A x = 2cos(10t + π/2) cm B x = 2cos(10t − π) cm C x = 3cos(10t) cm D x = 2cos(10t) cm Câu Một lắc xo m = 500 g, k = 50 N/m đặt mặt phẳng nghiêng 60o so với phương thẳng đứng Đầu phía xo giữ cố định điểm treo I Đầu phía treo nặng Giữ vật vị trí xo giãn cm Chọn trục Ox song song với mặt phẳng nghiêng, gốc O vị trí cân vật, chiều dương Ox hướng xuống Tại thời điểm t = bng nhẹ cho vật chuyển động Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát trình chuyển động Phương trình dao động nặng A x = 3cos(10t + π/2) cm B x = 2cos(10t π/2) cm C x = 3cos(10t − π) cm D x = 2cos(10t + π) cm Câu Một lắc xo m = 500 g, k = 50 N/m đặt mặt phẳng nghiêng 30o so với phương ngang Đầu phía xo giữ cố định điểm treo I Đầu phía treo nặng Đưa vật tới vị trí xo giãn cm bng nhẹ cho vật chuyển động Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát trình chuyển động Giá trị tuyệt đối lớn nhỏ lực xo tác dụng vào điểm treo I phía q trình dao động A 3,5 N 1,5 N B 1,5 N N Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C N N D 3,5 N N Câu Cho hệ gồm lắc xo có k = 30 N/m đặt nghiêng chếch lên dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang Đầu xo gắn cố định vào điểm treo I phía dưới, đầu phía xo gắn với vật nặng m = 300 g Đưa vật tới vị trí cho xo bị nén cm buông nhẹ cho vật dao động Cho g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Giá trị (tuyệt đối) lớn nhỏ lực tác dụng lên điểm treo I A N N B 2,1 N 0,9 N C 0,9 N N D 2,1 N N Câu Một lắc xo có k = 20 N/m m = 100 g Con lắc treo nghiêng hướng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang Cho g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Chọn trục tọa độ Ox hướng nghiêng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng, chọn gốc O vị trí cân Đưa vật dọc theo trục xo tới vị trí xo bị nén cm buông nhẹ Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí xo khơng biến dạng lần Phương trình dao động vật A x = 5cos(10√2t) cm B x = 5cos(10√2t + π) cm C x = 2,5cos(10√2t + π) cm D x = 2,5cos(10√2t) cm Câu Một lắc xo có k = 20 N/m m = 100 g Con lắc treo nghiêng hướng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang Cho g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Chọn trục tọa độ Ox hướng nghiêng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng, chọn gốc O vị trí cân Đưa vật dọc theo trục xo tới vị trí xo bị nén cm bng nhẹ Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí xo khơng biến dạng lần Phương trình dao động vật A x = 5cos(10√2t) cm B x = 5cos(10√2t + π) cm C x = 2,5cos(10√2t + π) cm D x = 2,5cos(10√2t) cm Câu Cho hệ gồm lắc xo có m = 300 g đặt nghiêng chếch lên (điểm treo cố định nằm dưới) dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang Đưa vật dọc theo trục xo tới vị trí xo bị nén cm bng nhẹ vật dao động điều hòa với 30 mJ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 10 Một lắc xo có k = 20 N/m m = 100 g Con lắc treo nghiêng hướng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang Cho g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Đưa vật dọc theo trục xo tới vị trí xo bị nén cm buông nhẹ cho vật dao động Quãng thời gian xo bị nén chu kỳ A ∆ t = 0,44 s B ∆ t = 0,22 s C ∆ t = 0,11 s D ∆ t = s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng,chiều dương hướng lên,pt li độ vật; x=10cos(10t) Trong chu kì lo xo giãn từ li độ x=10 đến x=5 ứng với pha dao động => =>t' Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: A Câu 3: D Bình thường VTCB xo bị nén Đưa tới vật vị trí xo nén thả nhẹ suy A = 2cm Chiều dương hướng lên, ban đầu vật biên dương Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: D Đưa vật tới vị trí xo nén 5cm Vị trí xo khơng biến dạng lần biên dương nên: Câu 8: C Ta có độ dãn xo vị trí cân bằng: Gọi biểu thức lực tác dụng vào vật là: F0 = k.A = 1N, Tại t = F = F0 → F = cos(10t) N Câu 9: A Câu 10: A Đưa vật tới vị trí xo nén cm xo ln bị nén nên quãng thời gian xo bị nén chu kì ... nhẹ vật dao động điều hòa với 30 mJ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 bỏ qua ma sát Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 10 Một lắc lò xo có k = 20 N/m m = 100 g Con lắc treo nghiêng. .. phẳng nghiêng, chọn gốc O vị trí cân Đưa vật dọc theo trục lò xo tới vị trí lò xo bị nén cm buông nhẹ Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần Phương trình dao động. .. Cho hệ gồm lắc lò xo có m = 300 g đặt nghiêng chếch lên (điểm treo cố định nằm dưới) dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α = 30o so với phương ngang Đưa vật dọc theo trục lò xo tới vị trí lò xo bị nén
- Xem thêm -

Xem thêm: 29 – con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng , 29 – con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay