19 ôn tập sóng ánh sáng đề 3

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 19 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu Một chùm sáng có màu đơn sắc xác định qua lăng kính : A Bị lệch theo góc lệch khác B Bị lệch theo góc lệch C Khơng bị lệch D A B Câu Chọn câu phát biểu SAI: Khi nói thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young A Khoảng cách a nguồn phải nhỏ so với khoảng cách D từ nguồn đến B Hai nguồn sáng đơn sắc phải nguồn kết hợp C Vân trung tâm quan sát vân sáng D Nếu nguồn phát xạ λ1 nguồn phát xạ λ2 ta hai hệ thống vân giao thoa Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khe sáng chiếu ánh sáng trắng, biết λđ = 0,76 μm λt = 0,4 μm Khoảng cách hai khe 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Bề rộng quang phổ bậc là: A 2,4 mm B 1,2 mm C 4,8 mm D 9,6 mm Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng , khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1,6 m , ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,4 μm Trên có hai điểm M, N nằm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 0,6 cm, 1,55 cm Số vân sáng đoạn MN là? A 11 B 13 C 15 D 17 Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách hai nguồn sáng 1,2 mm, khoảng cách từ chứa hai khe đến thu ảnh 1,8 m, đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng λ = 0,65 μm Xác định khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân trung tâm? A 4,875 mm B 4,785 mm C 4,578 mm D 5,478 mm Câu Tìm phát biểu sai tượng tán sắc: A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác B Hiện tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc D Nguyên nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc khác khác Câu Thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm, ta thu vân giao thoa E cách mặt phẳng hai khe khoảng D = m, khoảng cách vân i = 0,5 mm Khoảng cách a hai khe bằng: A mm B 1,5 mm C mm D 1,2 mm Câu Nói đặc điểm ứng dụng tia Rơnghen, chọn câu phát biểu đúng: Tia Rơnghen … A có tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sáy khô sưởi ấm B gây tượng quang điện cho tế bào quang điện có catốt làm kim loại kiềm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C không qua lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm chắn bảo vệ kĩ thuật dùng tia Rơnghen D khơng tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh chúng chiếu vào Câu Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a =1,5 mm, E đặt song song cách mặt phẳng hai khe khoảng D = m, sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,48 μm Trên E quan sát vân giao thoa khoảng rộng L = 2,5 cm Số vân sáng quan sát A 39 vân B 40 vân C 41 vân D 42 vân Câu 10 Một khe thí nghiệm Iâng làm mờ cho truyền 1/4 so với cường độ khe lại Kết là: A vân giao thoa biến B vạch sáng trở nên sáng vạch tối tối C vân giao thoa tối D vạch tối sáng vạch sáng tối Câu 11 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai khe I-âng mm Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm Tại M nằm hứng vân giao thoa cách vân sáng trung tâm 3,3 mm vân tối thứ Khoảng cách hai khe đến là: A 2,50 m B 1,50 m C 1,00 m D 2,00 m Câu 12 Các Tia hồng ngoại tia Rơnghen có chất sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nên A chúng sử dụng y tế để chụp X-quang (chụp điện) B chúng bị lệch khác điện trường C chúng bị lệch khác từ trường D có khả đâm xuyên khác Câu 13 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5 m Hai khe chiếu xạ có bước sóng 0,6 μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm (chính giữa) khoảng 5,4 mm có: A vân sáng bậc (thứ) B vân sáng bậc (thứ) C vân sáng bậc (thứ) D vân tối thứ Câu 14 Theo thứ tự bước sóng tăng dần tập hợp sau đúng: A Tia Gamma, tia X, tia tử ngoại B Tia tử ngoại, tia X, tia Gamma C Tia X, tia Gamma, tia tử ngoại D Tia X, tia tử ngoại, tia Gamma Câu 15 Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng sẽ: A Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu B Các màu xuất dần từ màu đỏ đến tím, khơng sáng C Vừa sáng dần lên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu D Hồn tồn khơng thay đổi Câu 16 Trong thí nghiệm Iâng, khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm, khoảng cách hai khe 0,4 mm khoảng cách hai khe đến m Độ rộng quang phổ bậc là: A 5,75 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 1,75 mm C 1,75 cm D 5,75 cm Câu 17 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp trải dài bề rộng mm Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai xạ có bước sóng λ1 λ2 người ta thấy: từ điểm M đến vân sáng trung tâm có vân sáng màu với vân sáng trung tâm M vân Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm , bước sóng xạ λ2 là: A 0,38 μm B 0,4 μm C 0,76 μm D 0,65 μm Câu 18 Nhận xét sai tia tử ngoại? A Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ tần số sóng ánh sáng tím B Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia tử ngoại bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh D Các hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, vật bị nung nóng 3000oC nguồn phát tia tử ngoại mạnh Câu 19 Chọn câu Sai Một vật có màu đỏ khi: A Có phản xạ lọc lựa bề mặt vật B Bề mặt vật hấp thụ ánh ánh sáng màu đỏ C Bề mặt vật hấp thụ mạnh ánh sáng màu xanh D Một tia tới bề mặt cho tia phản xạ màu đỏ Câu 20 Trong thí nghiệm Yâng, người ta chiếu sáng khe đồng thời xạ màu đỏ có bước sóng 640 nm xạ màu lục Trên quan sát, người ta thấy hai vân sáng màu với vân sáng có vân màu lục Bước sóng ánh sáng màu lục thí nghiệm là: A 540 nm B 580 nm C 500 nm D 560 nm Câu 21 Một vật suốt không màu khi: A Vật cho ánh sáng truyền qua hấp thụ lọc lựa ánh sáng miền nhìn thấy B Vật cho ánh sáng truyền qua khơng hấp thụ ánh sáng miền nhìn thấy C Vật hấp thụ hồn tồn xạ khoảng 0,35 μm ÷ 0,8 μm D Vật phản xạ hoàn toàn ánh sáng chiếu vào Câu 22 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe tới m Trong khoảng rộng 12,5 mm có 13 vân tối biết đầu vân tối đầu vân sáng Bước sóng ánh sáng đơn sắc là: A 0,48 µm B 0,52 µm C 0,5 µm D 0,46 µm Câu 23 Khẳng định sau đúng? A Vị trí vạch tối quang phổ hấp thụ nguyên tố trùng với vị trí vạch màu quang phổ vạch phát xạ nguyên tố B Trong quang phổ vạch hấp thụ vân tối cách C Trong quang phổ vạch phát xạ vân sáng vân tối cách D Quang phổ vạch nguyên tố hoá học giống nhiệt độ Câu 24 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng: khoảng cách S1S2 = a= mm, khoảng cách từ S1 S2 đến quan sát D= m Giữa hai điểm P,Q đối xứng qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, P Q hai vân sáng Biết PQ mm Bước sóng nguồn phát nhận giá trị Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A λ = 0,60 µm B λ = 0,50 µm C λ = 0,65 µm D λ = 0,67 µm Câu 25 Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng vân tối vân sáng nằm cạnh mm Trong khoảng hai điểm M, N hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm mm mm có vân sáng A vân B vân C vân D vân Câu 26 Chiếu đồng thời ba ánh sáng đơn sắc λ1=0,4 μm; λ2=0,6 μm; λ3=0,64 μm vào hai khe thí nghiệm Iâng Khoảng cách hai khe a=0,5 mm; khoảng cách từ hai khe tới quan sát D=1 m Khoảng cách ngắn hai vị trí có màu màu với vân sáng trung tâm A 19,2 mm B 38,4 mm C 6,4 mm D 9,6 mm Câu 27 Quang phổ vạch phát xạ quang phổ A Do vật có tỉ khối lớn phát bị nung nóng B Do chất khí hay bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát C Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng, phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Gồm dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím Câu 28 Trong thí nghiệm Young , a = mm D = m Ta chiếu vào khe đồng thời xạ λ1 = 0,40 µm λ2, giao thoa người ta đếm bề rộng L = 2.4 mm có tất cực đại xạ , có cực đại trùng , biết số cực đại trùng đầu.Giá trị λ2 : A 0.6 μm B 0.65 μm C 0.545 μm D 0.5 μm Câu 29 Bức xạ hồng ngoại xạ A đơn sắc, có màu hồng B đơn sắc, khơng màu ngồi đầu đỏ quang phổ C có bước sóng nhỏ 0.4 µm D cos bước sóng từ 0.75 µm tới cỡ mm Câu 30 Hiện tượng đảo sắc vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng: A điều kiện nhiệt độ áp suất, chất hấp thụ xạ ánh sáng có bước sóng B nhiệt độ xác định, chất hấp thụ xạ mà có khả phát xạ ngược lại, phát xạ mà có khả hấp thụ C vạch tối xuất quang phổ liên tục giao thoa ánh sáng D điều kiện, chất hấp thụ xạ ánh sáng Câu 31 Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm là: A 0,50.10-6 m B 0,55.10-6 m C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 32 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, cách hai khe đoạn D1 người ta nhận hệ vân Dời đến vị trí D2 người ta thấy hệ vân có vân tối thứ trùng vân sáng bậc hệ vân lúc đầu Tỉ số D2/D1 là: A 1,5 B C 2,5 D Câu 33 Thực giao thoa I-âng với ánh sáng trắng, quan sát thu hình ảnh giao thoa là: A dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B vạch màu khác riêng biệt tối C vân trung tâm vân sáng trắng, hai bên có dải màu cầu vồng D tập hợp vạch màu cầu vồng xen kẽ vạch tối cách Câu 34 Chọn phát biểu đúng: Chiếu chùm ánh sáng trắng vào máy quang phổ Chùm tia sáng ló khỏi lăng kính máy quang phổ trước qua thấu kính buồng ảnh: A Là chùm tia sáng màu song song B Là chùm tia phân kỳ có nhiều màu khác C Là chùm tia phân kỳ màu trắng D Gồm nhiều chùm tia sáng đơn sắc song song Câu 35 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng khoảng cách khe a = S1S2 = 0,8 mm, khoảng cách từ khe đến D = m Hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm Tại điếm A cách vân sáng trung tâm mm có: A vân sáng bậc B vân tối bậc C vân sáng bậc D vân tối bậc ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Mỗi màu đơn sắc ứng với ánh sáng có bước sóng khoảng xác định tia sáng chùm có bước sóng chúng lệch theo góc lệch mà bước sóng khác lệch theo góc khác P/s: ánh sáng đơn sắc có màu đơn sắc khác bước sóng nằm khoảng nên có lúc khoảng giao Câu 2: D D sai vì: Nguồn phát xạ λ1 nguồn phát xạ λ2 khơng phải nguồn kết hợp Câu 3: C theo công thức , bề rông quang phổ l=kD(bước sóng đỏ - bước sóng tím)/a = 2x2x(0.76 - 0.4 ) / 0.3 =4,8 Câu 4: C Khoảng vân: M N nằm phía với vân trung tâm: Giữa M, N có 15 vân sáng Câu 5: A Khoảng cách từ vân sáng bậc tới vân trung tâm Câu 6: C Nhà bác học Newton thực thí nghiệm tán sắc ánh sáng lăng kính rút kết luận ánh sáng trắng tập howpk vô số ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím ngun nhân ánh sáng đơn sắc lại có chiết suất riêng với môi trường khác lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc mà đống vai trò mơi trường có chiết suất khác mà Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: C Khoảng vân: Câu 8: C Tia rơn ghen không qua lớp chì dày vài mm nên người ta thường ứng dụng để làm chắn kĩ thuật dùng tia rơnghen Câu 9: A Khoảng vân: Số vân sáng ứng với k thỏa mãn: Như có 39 vân sáng Câu 10: D Khi ta làm mờ khe nơi giao thoa cực đại ánh sáng giao thoa ánh sáng khác cường độ nên tối hơn, nơi giao thoa cực tiểu ánh sáng khơng bị triệt tiêu ánh sáng có cường độ nên yêu Câu 11: D Câu 12: D D đúng, bước sóng dài ngắn khác nên có khả đâm xuyên khác Câu 13: B Câu 14: A So sánh bảng bước sóng xạ ta có thứ tự bước sóng tăng dần theo thứ tự tia gamma tia X tia tử ngoại Câu 15: C Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng phát quang phổ liên tục vừa sáng dần lên vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu Câu 16: B Câu 17: B Câu 18: A Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sang tím Như ta thấy đáp án A sai Câu 19: D D sai chiếu sáng tia sáng hay chùm sáng khơng có tia sáng màu đỏ tia sáng bị hấp thụ hết mà khơng có phản xạ Câu 20: D Vị trí vân trùng: Giữa hai vân sáng màu với vân trung tâm ( ta xét vân trung tâm vân trùng đầu tiên) có vân màu lục vân trùng ứng vân màu lục thứ Khi đó: Mặt khác: Mặt khác: ta xét vân trùng nên k không giản ước tiếp cho nên, bước sóng lục nhỏ đỏ nên k < 8, chọn k=7 k=5 Thử lại ta chọn k=7 bước sóng lục 560 nm P/s: chọn giới hạn bước sóng màu lục ta giải giá trị kd Câu 21: B Vật suốt không màu vật cho ánh sáng truyền qua khơng hấp thụ ánh sáng miền nhìn thấy Câu 22: C Trong khoảng rộng 12,5mm có 13 vân tối biết đầu vân tối đầu vân sáng ta có L=12i + 0,5 i =12,5 i =12,5 nên i=1 mm Mặt khác: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: A Trong quang phổ vạch phát xạ vạch hấp thụ vị trí vạch tối quang phổ vạch hấp thụ trùng với vị trí vạch màu quang phổ vạch pát xạ nguyên tố Câu 24: A Giữa hai điểm P,Q đối xứng qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, P Q hai vân sáng Câu 25: C Câu 26: A Câu 27: B Quang phổ vạch phát chất khí hay bị kích thích nung nóng tia lửa điện phát Câu 28: A Ta có Hai ba cực đại trung nằm hai đầu nên ta có: Câu 29: D Câu 30: B Hiện tưởng đảo vạch quang phổ ta kết luận nhiệt độ xác định chất hấp thụ xạ mà có khả phát ngược lại Câu 31: D Khoảng cách vân sáng liên tiếp Câu 32: B Ban đầu ta có: Câu 33: C A Sai B Sai C Đúng, ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng có màu biến thiên từ đỏ đến tím D> Sai Câu 34: D Tia ló khỏi lăng kihs máy quang phổ trước qua thấu kính buồng ảnh nhiều chùm tia sáng đơn sắc song song Câu 35: C Khoảng vân: Tại M vân sáng bậc ... D vạch tối sáng vạch sáng tối Câu 11 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai khe I-âng mm Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm Tại M nằm hứng vân giao thoa cách vân sáng trung tâm 3, 3 mm vân tối... mãn: Như có 39 vân sáng Câu 10: D Khi ta làm mờ khe nơi giao thoa cực đại ánh sáng giao thoa ánh sáng khác cường độ nên tối hơn, nơi giao thoa cực tiểu ánh sáng không bị triệt tiêu ánh sáng có cường... vân sáng bậc tới vân trung tâm Câu 6: C Nhà bác học Newton thực thí nghiệm tán sắc ánh sáng lăng kính rút kết luận ánh sáng trắng tập howpk vô số ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím nguyên nhân ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 ôn tập sóng ánh sáng đề 3 , 19 ôn tập sóng ánh sáng đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay