310 câu lý thuyết môn vật lý chương 1 dao động cơ học file word có lời giải chi tiết

70 23 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 THUYẾT DAO ĐỘNG HỌC Câu 1: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật A Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân hướng xa vị trí cân B Tỉ lệ với độ biến dạng lò xo C giá trị không đổi D Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân ln hướng vị trí cân bằng.t Đáp án : D Chọn đáp án D Lực phục hồi lắc lò xo :FPH= -kx Nhận xét đáp án : A.Sai ,vì lực phục hồi độ lớn tỉ lệ thuận với khoảngcacshh từ vật đến vị trí cân ln hướng vị trí cân B.Sai ,vì lực phục hồi tỉ lệ với độ biến dạng lò xo,khi lò xo nằm ngang Lúc FPH= -kx = -K∆ l C.Sai ,vì lực phục hồi giá trị thay đổi trình vật dao động D.Đúng ,vì tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân ln hướng vị trí cân Câu 2: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B độ lớn vận tốc gia tốc tăng C vận tốc gia tốc giá trị âm D độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm Đáp án : A A.Đúng ,vì vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm vecto vận tốc ngược chiều với vecto gia tộc B.Sai ,vì độ lớn vận tốc giảm độ lớn gia tốc tăng C.Sai ,vì vận tốc giá trị âm ,còn gia tốc giá trị dương D.Sai ,vì độ lớn vận tốc giảm độ lơn gia tốc tăng Câu 3: Một lắc lò xo thực dao động: (I) dao động trì; (II) dao động điều hòa; (III) dao động cưỡng bức; (IV) dao động cộng hưởng Chọn phát biểu sai? A (I), (II), (IV) chu kì chu kì dao động riêng B (I), (III), (IV) biên độ không thay đổi theo thời gian C (II) (I) lực cản mơi trường http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D (III) (IV) tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng Đáp án : C Chọn đáp án C A.Phát biểu đúng,vì (I) ,(II),(IV)có chu kỳ chu ky dao động riêng B.Phát biểu ,(I) ,(III),(IV) biên độ không thay đổi theo thời gian C.Phát biểu sai ,vì lực cản mơi trường dao động điều hòa trở thành dao dộng tắt dần D.Phát biểu ,vì tần số ngoại lực cững tần số dao động riêng dao động cưỡng tượng cơng hưởng Câu 4: Trong q trình dao động điều hòa lắc đơn, nhận định sau sai? A Khi nặng điểm giới hạn, lực căng dây treo độ lớn nhỏ trọng lượng vật B Khi góc hợp phương dây treo phương thẳng đứng giảm, tốc độ lắc tăng C Chu kì dao động bé lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động D Độ lớn lực căng dây treo lắc nhỏ trọng lượng vật Đáp án : D Chọn đáp án D Nhận xét đáp án A.Kết luận đúng,Vì điểm giới hạn : Tmin=mgcosα0 Vì 0 0 dao động tổng hợp khơng phải dao động điều hòa B.Sai,vì x=sinωt - cos2ωt tổng hợp dao động điều hòa khơng tần số =>dao động tổng hợp khơng phải dao động điều hòa C.sai ,vì x=3sinωt +2cos2ωt +5 laftoongr hợp giao động điều hòa khơng tần số =>dao động tổng hợp dao động điều hòa D.đúng,vì X=3sin2ω t = 3( - cos2 t )/2 hàm biến thiền điều hòa theo thời gian Câu 6: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động: A Với tần số lớn tần số dao động riêng B Với tần số tần số dao động riêng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Với tần số lớn nhất, biên độ lớn D Với tần số lớn nhất, biên độ lớn Đáp án : B Chọn đáp án B Nhận xét đáp án: A.Sai ,vì cộng hưởng thực chất dao động cưỡng nên tần số dao động tần số ngoại lực mà tần số ngoại lức lại tần số rieng nên tần số dao động tần số riêng B.Đúng,vì tần số dao động tần số dao động riêng C.Sai,vì dao động với biện độ lơn ,nhưng tần số khơng phải lơn D.Sai cộng hưởng cơ,biên độ dao động đạt giái trị lớn nhât Câu 7: Phát biểu sau sai? Khi vật dao động điều hòa thì: A Động biến thiên vuông pha B Li độ biến thiên vuông pha so với vận tốc C Li độ vào gia tốc ngược pha D Gia tốc vận tốc vuông pha Đáp án : A Nhận xét đáp án Phát biểu sai động wd = Wt = 1 m.v2 = m.A2ω 2sin2(ω t+  ) 2 k.x2 = k.A2 cos2(ω t +  ).nên biến thiền vng pha B.Phát biểu vì.x =Acos(ω t+  ) v = Aω cos(ω t+  +  ) Nếu li độ biến thiên vuông pha so với tốc độ C.Phát biểu ,vì x =Acos(ω t+  ) a= Aω 2cos(ω t+  +  ) Nếu li độ gia tốc ngươc pha D.Phát biểu v = Aω cos(ω t+  +  ) a= Aω 2cos(ω t+  +  ) nên gia tốc vân tốc vuông pha Câu 8: Đưa lắc đơn lên vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn xung quanh Trái Đất ( khơng khí khơng đáng kể ) kích thích lực ban đầu cho dao động sẽ: A Dao động tự B Dao động tắt dần C Không tự D Dao động cưỡng Đáp án : C Nhận xét dáp án A.Sai khơng thể dao dộng tự B.Sai khơng co lực cản môi trường nên dao động không tiêu hoa lượng => không tắt http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C.Đúng ,vì dao động lắc phụ thuộc vào lục kich thích ban đầu giới hạn dao động lắc D.Sai ,vì khơng cấp ngoại lưc cưỡng tuần hồn nên khơng thể dao động động cưỡng Câu 9: Trong dao động điều hòa lắc đơn, A lực căng dây lớn vật qua vị trí biên B lực căng dây không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C lực căng dây lớn vật qua vị trí cân D lực căng dây không phụ thuộc vào vị trí vật Đáp án : C Câu 10: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Đáp án : D Câu D sai khơng biến thiên Câu 11: Kết luận sau không ? Một lắc đơn dao động xung quanh điểm treo cố định, chuyển động qua vị trí cân A tốc độ cực đại B lực căng dây lớn C gia tốc không D li độ Đáp án : C gia tốc tiếp tuyến 0, gia tốc hướng tâm khác 0, hai thành phần nên e ý Câu 12: Dao động người xuýt đu ngày hội đầu xuân, dao động A bổ sung lượng đu sinh B điều hoà C bổ sung lượng người sinh D cưỡng Đáp án : C Câu 13: Chọn phương án Pha ban đầu dao động điều hoà phụ thuộc vào A tần số dao động B chiều dương trục toạ độ C gốc thời gian trục toạ độ D biên độ dao động Đáp án : C Câu 14: Dao động sau khơng phải dao động tuần hồn ? A Dao động lắc đồng hồ không khí B Dao động thân máy phát điện máy nổ không tải C Dao động đung đưa cành hoa gió http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Dao động lắc đơn chân không Đáp án : C Câu 15: Dao đơng điều hòa đổi chiều A lực tác dụng độ lớn cực tiểu B lực tác dụng C lực tác dụng độ lớn cực đại D lực tác dụng đổi chiều Đáp án : C Câu 16: Chọn phát biểu sai: A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số cưỡng tần số riêng hệ dao động B Dao động vật chất lỏng tắt dần nhanh chất lỏng nhớt C Dao động trì tần số tần số dao động riêng hệ D Hiên tượng cộng hưởng thểxẩy hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn Đáp án : B Câu 17: Nếu gọi v, a ω vận tốc, gia tốc tần số góc lắc lò xo Biểu thức liên hệ biên độ A với đại lượng đúng: A Description : Description : Description : Description : A  A v2 2  a2 4 C A  v  a2 2 D A  v2 2  v2   a2  A  v2  a2 B a2 2 Đáp án : B Câu 18: Trong chuyển động sau đây, chuyển động khơng phải dao động tuần hồn? A Chuyển động lắc lò xo khơng ma sát B Chuyển động rung dây đàn C Chuyển động tròn chất điểm D Chuyển động lắc đồng hồ Đáp án : C dao động tuần hoàn dao động quoanh VTCB, dao động tròn chất điểm không thỏa mản điều kiện Câu 19: Một lắc đơn dao động điều hòa với động cực đại W Gọi m, s, ω, v khối lượng, tần số góc, li độ cong, vận tốc vật Ta cơng thức liên hệ A W  m( 2v  s ) / B W  2( s  v ) / m C W  2( 2v  s ) / m D W  m( s  v ) / Đáp án : D W = Wt + Wđ = 1/2 mW^2 số ^2 mà Số = S^2 + (V/W)^2 => D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân C Lực tác dụng lò xo vào giá đỡ ln hợp lực tác dụng vào vật dao động D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật dao động độ lớn cực đại Đáp án : C Câu 21: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ vuông pha với Khi vật vận tốc cực đại A hai dao động li độ biên độ B hai dao động thành phần li độ đối C hai dao động thành phần li độ D hai dao động vận tốc cực đại Đáp án : B Đáp án B dao động tổng hợp nằm VTCB x = A cos  = nên Description : Description : \dpi120 Acos( / 4)  A / 2 =  /   /   / li độ vật là: x1 = Acos (3 / 4)   A / li độ vật là: x2 = Acos( / 4)  A / hai vật li độ đối Câu 22: Trong dao động điều hòa lắc lò xo thẳng đứng phát biểu sau đúng? A Lực kéo hợp lực đàn hồi trọng lực B Lực đàn hồi chiều với chiều chuyển động vật vị trí cân C Với giá trị biên độ, lực đàn hồi ngược chiều với trọng lực D Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng vận tốc không Đáp án : A Câu 23: Trong dao động điều hòa, đồ thị gia tốc phụ thuộc vào tọa độ A đường sin B đường parabol.C đường elip D đoạn thẳng Đáp án : D Câu 24: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian C vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian Đáp án : C bảo tồn khơng biến thiên >> C sai Câu 25: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa A độ lớn tỉ lệvới bình phương biên độ B độ lớn khơng đổi hướng thay đổi C độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ hướng theo chuyển động vật Đáp án : C Câu 26: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C Dao động cưỡng tần số nhỏ tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Đáp án : A B Sai dao động lắc đồng hồ dao động trì C Sai Dao động cưỡng tần số tần số lực cưỡng D sai biên độ dao động cưỡng tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực cưỡng (SGK) Câu 27: Một lắc đơn chiều dài l, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g với biên độ góc αo Lúc vật qua vị trí li độ góc α , vận tơc v thỏa mãn A v2 = gl(αo2 - α2) B gl2v2= (αo2 - α2) C v2=gl2(αo2 - α2) D v2= l.(αo2 - α2) Đáp án : A Ta có: v2 = 2gl(cosα – cosα0) = 2gl {1-2sin2(α/2) – [ – 2sin2(αo/2)]} = gl(αo2 - α2) Câu 28: Chu kỳ dao động điều hoà lắc lò xo phụ thuộc vào A khối lượng vật độ cứng lò xo B khối lượng vật, độ cứng lò xo gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm C khối lượng vật chiều dài lắc D chiều dài lắc gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm Đáp án : A Câu 29: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng k vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A tần số f dao động lắc lò xo A mπ2f2A2/2 B mπA2/2f C 2mπ2f2A2 D 4mπ2A2/f2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C W = ½ kA2 = ½ ω2.m.A2 = ½ (2πf)2.m.A2 = 2mπ2f2A2 Câu 30: Phát biểu sau sai ? Đối với dao động tắt dần A biên độ dao động giảm dần theo thời gian B ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh C tần số giảm dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Đáp án : C Trong dao động tắt dần, A giảm dần khiến W giảm dần theo, đồng thời ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh Câu 31: Một vật dao động điều hồ với biên độ A vật A tỉ lệ với biên độ dao động B hai lần động vật li độ x = A/2 C 4/3 lần động vật li độ x = A/ D 4/3 lần vật li độ x = A 3/2 Đáp án : D Nhận xét đáp án: A Sai ln tỉ lệ với bình phương biên độ B.Sai Khi x = ±A/2 => Wt = W/4 => Wđ = 3W/4 hay W = 4Wđ/3 C Sai Khi x = A/ => Wt = W/2 => Wđ = W/2 hay W = 2W D Đúng Khi x = A 3/2 => Wt = 3W/4 Câu 32: Sự cộng hưởng dao động xảy A tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ B dao động điều kiện ma sát nhỏ C ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn D hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực đủ lớn Đáp án : A Sự cộng hưởng dao động xảy tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ Câu 33: Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo nằm ngang, phát biểu sau sai ? A Vectơ gia tốc vectơ vận tốc chiều âm vật từ biên dương vị trí cân B Lực đàn hồi vectơ gia tốc chiều âm vật chuyển động theo chiều âm C Lực đàn hồi li độ ln biến thiên diều hòa tần số ngược pha D Vectơ gia tốc vectơ vận tốc chiều dương vật từ biên âm vị trí cân Đáp án : B Còn phụ thuộc vào việc quy ước Câu 34: Tại nơi Trái Đất, tần số lắc đơn dao động với biên độ nhỏ thay đổi A thay đổi chiều dài lắc B thay đổi biên độ góc http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C thay đổi khối lượng lắc D thay đổi khối lượng biên độ góc lắc Đáp án : A Tần số phụ thuộc chiều dài gia tốc trọng trường nên tần số lắc đơn dao động với biên độ nhỏ thay đổi thay đổi chiều dài lắc Câu 35: Biên độ dao động cưỡng hệ không phụ vào A biên độ dao động hệ trước chịu tác dụng lực cưỡng B hệ số ma sát vật môi trường, C biên độ ngoại lực điều hòa D độ chênh lệch tần số lực cưỡng với tần số dao động riêng hệ Đáp án : A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào hiệu số |f - fo| Hiệu số nhỏ biên độ dao động lớn Khi hiệu số tức f = fo biên độ dao động cưỡng lớn nhất, ta gọi tượng tượng cộng hưởng Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên đô Fo ngoại lực cưỡng vào lực ma sát (hoặc lực cản) môi trường Biên độ hệ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực cưỡng Câu 36: Trong dao động điều hòa, đồ thị gia tốc phụ thuộc vào tọa độ A đường elip B đường sin C đoạn thẳng D đường parabol Đáp án : C Do a = -ω2x hàm bậc với ẩn x nên đồ thị phụ thuộc đoạn thẳng Câu 37: Phát biểu sau nói dao động lắc đơn trường hợp bỏ qua lực cản mơi trường? A Khi vật nặng qua vị trí cân hợp lực tác dụng lên vật khơng B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân chậm dần C Dao động lắc dao động điều hòa D Khi vật nặng vị trí biên, lắc Đáp án : D Nhận xét đáp án: A Khi vật nặng qua vị trí cân T > P B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Chỉ biên độ góc nhỏ dao động lắc dao động điều hòa http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Đúng Câu 38: Một lắc lò xo treo trần thang máy chuyển động lên Nếu thang máy đột ngột chuyển động chậm dần kết luận biên độ lắc A Biên độ lắc không đổi B Nếu vật biên biên độ tăng C Nếu vật vị trí cân biên độ tăng D Nếu vật biên biên độ giảm Đáp án : C Câu 39: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D lực cản môi trường tác dụng lên vật Đáp án : A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào hiệu số |f - fo| Hiệu số nhỏ biên độ dao động lớn Khi hiệu số tức f = fo biên độ dao động cưỡng lớn nhất, ta gọi tượng tượng cộng hưởng Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên đô Fo ngoại lực cưỡng vào lực ma sát (hoặc lực cản) môi trường Biên độ hệ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực cưỡng Câu 40: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T Khi đưa lắc lên cao với điều kiện nhiệt độ khơng đổi chu kỳ dao động A giảm xuống B không thay đổi C tăng lên D không xác định tăng hay giảm Đáp án : C Khi đưa lên cao g giảm => T tăng Câu 41: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính đường tròn dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Lực kéo dao động điều hòa độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn B Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn C Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Dao động tự dao động phụ thuộc đặc tính hệ, khơng phụ thuộc yếu tố bên C Dao động trì mà khơng cần tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi tự dao động D Dao động cưỡng dao động trì tác dụng ngoại lực biến đổi Đáp án : C Dao động trì mà khơng cần tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi tự dao động Câu 250: Chuyển động người đánh đu A Một dao động cưỡng cộng hưởng B Một dao động học C Một dao động trì D Một dao động tự Đáp án : B Chuyển động người đánh đu dao động học Câu 251: Sự tự dao động dao động: A biên độ khơng đổi tần số dao động thay đổi B biên độ không đổi tần số dao động tần số dao động riêng hệ C biên độ khơng đổi dao động với tần số dao động lực cưỡng D biên độ thay đổi tần số dao động tần số dao động riêng hệ Đáp án : B Sự tự dao động dao động biên độ khơng đổi tần số dao động tần số dao động riêng hệ Câu 252: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, phương trình dao động x1= A1cos(ωt+φ1) x2= A2cos(ωt+φ2) Pha ban đầu dao động tổng hợp xác định thông qua biểu thức ? A tanφ= A1cos1  A2cos2 A1sin1  A2 sin2 B tanφ= A1sin1  A2 sin A1cos1  A2 cos C tanφ= A1cos1  A2 cos A1sin1  A2 sin D tanφ= A1sin1  A2 sin A1cos1  A2 cos Đáp án : D Câu 253: Hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A1 ≠ A2 luôn pha A Một dao động đạt gia tốc cực đại li độ dao động B Hiệu số pha số nguyên lẻ lần π C Hiệu số pha số nguyên lẻ lần  D Hai vật dao động qua vị trí cân thời điểm theo chiều Đáp án : D câu D đúng, hai vật cung pha http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 254: Với k  , độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số , ngược pha : A ∆φ= (2k+1)  B ∆φ= (2k+1)π C ∆φ= (2k+1)  D ∆φ= k2π Đáp án : B Với k  , , độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số , ngược pha :∆φ= (2k+1)π Câu 255: Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động diều hòa phương tần số A Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C Lớn hai dao động thành phần pha D Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Đáp án : B tần số với hai dao động thành phần Câu 256: Một lắc đơn với bi khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc  nơi gia tốc rơi tự g Lực căng dây N lắc đơn vị trí góc lệch cực đại A N= mgsinα0 B N= mgcosα0 C N=2 mgsinα0 D N= mg( 1-cos3α0) Đáp án : B Lực căng dây N= mg(3cosα -2cosα0) Khi α = α0 N= mgcosα0 Câu 257: Hai lắc đơn làm hai bi bán kính nhau, treo hai sợi dayy độ dài Hai bi khối lượng khác Hai lắc dao động môi trường với li độ góc ban đầu vận tốc ban đầu Phát biểu sau ? A Con lắc nặng tắt dần nhanh B Con lắc nhẹ tắt dần nhanh C Biên độ lắc giảm theo thời gian với tốc độ D Biên độ lắc nhẹ giảm chậm biên độ lắc nặng Đáp án : B lắc tính theo cơng thức : Wt= mgl(1 – cosα0 ) Dễ nhận thấy lắc nặng lớn Do đó, lượng lắc nặng cần nhiều thời gian hơn, nghĩa tắt dần chậm Câu 258: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua thay đổi độ dài dây treo lắc ) tần số dao động điều hòa A Giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B Tăng chu kì dao động giảm C Tăng tần số tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Khơng đổi tần số dao động không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Đáp án : A Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua thay đổi độ dài dây treo lắc) tần số dao động điều hòa giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao Câu 259: Một lắc đơn chu kỳ dao động nhỏ T, nơi mặt đất Khi lắc qua vị trí cân dây treo vấp vào đinh đóng trung điểm dây dính chặt trung điểm Chu kì dao động nhỏ lắc lúc A T1= T B T1 = T C T1 = T D T1 = 2T Đáp án : B Khi lắc chưa bị vấp đinh, chu kì dao động nhỏ lắc l g T= 2π Khi bị vấp đinh, chu kì dao động nhỏ lắc T’= 2π T l' l l =2π = 2π = g g 2g Câu 260: Để tần số dao động lắc đơn giảm 50% chiều dài dây phải: A Giảm lần B Giảm lần C Tăng lần D Tăng lần Đáp án : C Ta : f  2 g ; f ' l 2 g l' Do : => l’= 4l Câu 261: Tại nơi xác định, lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, chiều dài lắc tăng lần chu kỳ lắc A Khơng đổi B Tăng 16 lần C Tăng lần D Tăng lần Đáp án : C Từ công thức T  2 l Do nơi xác định chiều dài lắc tăng lần chu kì lắc g tăng lần Câu 262: Một đồng hồ lắc đưa lên mặt trăng mà giữ nguyên chiều dài treo lắc mặt đất : A Chu kì dao động lớn nên đồng hồ chạy chậm B Chu kì dao động bé nên đồng hồ chạy chậm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Chu kì dao động bé nên đồng hồ chạy nhanh D Chu kì dao động lớn nên đồng hồ chạy nhanh Đáp án : A Một đồng hồ lắc đưa lên mặt trăng mà giữ nguyên chiều dài treo lắc mặt đất chu kì dao động lớn (do gia tốc trọng trường giảm) nên đồng hồ chạy chậm Câu 263: Ở nơi trái đất, treo hai lắc: lắc lò xo treo vật m , vị trí cân lò xo giãn lắc đơn chiều dài dây treo l Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa tự Chu kì dao động chúng A Con lắc đơn lớn B Bằng C Không thể kết luận D Con lắc lò xo lớn Đáp án : B Chu kì dao động chúng Câu 264: Chu kì dao động điều hòa lắc đơn chiều dài l, nơi gia tốc trọng trường g, xác định biểu thức A T  2 g l B T= 2π l g C T= 2 l g D T= π l g Đáp án : B Chu kỳ dao độn điều hòa lắc đơn chiều dài A, nơi gia tốc trọng trường g, xác định biểu thức: T= 2π l g Câu 265: ba lắc đơn chiều dài giống treo vào ba cầu kích thước làm gỗ đặt nơi Trái Đất Kéo ba lắc khỏi vị trí cân góc α nhỏ giống đồng thời bng nhẹ cho dao động Con lắc trở vị trí cân trước tiên bỏ qua ma sát lực cản ? A Con lắc chì B Con lắc nhôm C Con lắc gỗ D Cả ba trở lúc Đáp án : D Cả ba trở lúc Câu 266: Thế đàn hồi lò xo treo vật khơng phụ thuộc vào A Độ biến dạng lò xo B Chiều biến dạng lò xo C Độ cứng lò xo D Bình phương độ biến dạng Đáp án : B Thế đàn hồi lò xo treo vật không phụ thuộc vào chiều biến dạng lò xo Câu 267: Hai lắc lò xo thực hai dao động điều hòa biên độ A1, A2 với A1 > A2 Nếu so sánh hai lắc A Chưa đủ kết luận B lắc thứ lớn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C lắc thứ hai lớn D hai lắc Đáp án : A Hai lắc lò xo thực hai dao động điều hòa biên độ A1, A2 với A1 > A2 Nếu so sánh hai lắc chưa đủ kết luận Câu 268: Treo cầu khối lượng m vào lò xo nơi gia tốc trọng trường g Cho cầu dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên vật xác định biểu thức A Fđhmax= mg B Fđhmax= kA C Fđhmax= kA+mg D Fđhmax= mg-kA Đáp án : C Lực đàn hồi : F =k ∆l = k(∆l0 +x) Fmax = (∆l0+A) = k ∆l0 +kA = mg +kA Câu 269: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A Theo chiều dương quy ước B Theo chiều âm quy ước C Theo chiều chuyển động viên bi D Về vị trí cân viên bi Đáp án : D Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi ln hướng vị trí cân viên bi Câu 270: Gắn vật vào lò xo độ cứng k1 vật dao động với chu kỳ T1 Gắn vật vào lò xo độ cứng k2 vật dao động với chu kỳT2 Nếu gắn vật vào hệ hai lò xo k1 ,k2 mắc nối tiếp vật dao động với chu kỳTnt ? A Tnt  T1  T2 B Tnt = T1 + T2 C Tnt  T12  T22 D Tnt  T1T2 T1  T2 Đáp án : C T12 T22 1 Ta có:  ;  ; k1 4 m k2 4 m T2 T2 T2 1  nt2    12  22 knt 4 m k1 k2 4 m 4 m => Tnt  T12  T22 Câu 271: Gắn vật vào lò xo dộ cứng k1 vật dao động với chu kỳ T1 Gắn vật vào lò xo độ cứng k2 vật dao động với chu kỳ T2 hỏi gắn vật vào hệ lò xo mắc song song vật dao động với chu kì T\\ : A T  T1T2 T T 2 B T  T1T2 T1  T2 C T\\ = T1 + T2 D T  T12  T22 Đáp án : A Ta có: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 k1  4 m 4 m 4 m 4 m 4 m k = k + k ; k    \\ = T12 T22 T2 T1 T2 T2  T12T22 T12  T22 => T  TT T12  T22 Câu 272: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật : A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Đáp án : A Ta có: ; f’ = = 4f Câu 273: Một lắc lò xo chiều dài tự nhiên l0, treo vật m, dao động điều hòa tự chu lỳ dao động T Cắt đơi lò xo treo vật m vào đoạn vật dao động điều hòa tự với chu kỳ dao động : A- T B T C 2T D T Đáp án : D Chu kỳ lắc lò xo chiều dài l0, độ cứng k vật khối lượng m T  2 m k Khi cắt đơi lò xo độ cứng lò xo 2k, nên chu kỳ dao động lắc T '  2 m m T  2  2k k 2 Câu 274: Một co lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T Khi lò xo lắc bị cắt bớt nửa chu lỳ dao động lắc là: A T B 2T Đáp án : D Ta : k= E T=2π C 2T D T S ’ S S ; k =E =E 2k l l l' m T => T = k Câu 275: Một lắc lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng k, đầu gắn vật nhỏ khối lượng m, đầu lại treo vào điểm cố định Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì dao động lắc là: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A T  2 m k B T  2 k m C T  2 Đáp án : D Chu kì dao động lắc T  2 k m D T  2 m k m k Câu 276: Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân , độ dãn lò xo ∆l Chu kì dao động lắc tính biểu thức A T = π l g B T = π k m C T= 2 m k D T  2 g l Đáp án : A Chu kì dao động lắc tính biểu thức T=2π l g Câu 277: Phát biểu sau không đúng? vật dao động điều hòa A Tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động B Tỉ lệ thuận với biên độ dao động C Bằng vật vật vị trí biên D Bằng động vật qua vị trí cân Đáp án : B Tỉ lệ thuận với biên độ dao động Câu 278: Động vật dao động điều hòa A Tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đơi B Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì chu kỳ dao động vật C Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì nửa chu kỳ dao động vật D Bằng vật vật tới vị trí cân Đáp án : C Động vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật Câu 279: Chọn câu sai nói dao động điều hòa vật? A Vận tốc vật giá trị cực đại qua vị trí cân B Lực phục hồi tác dụng lên vật hướng vị trí cân C Gia tốc vật giá trị cực đại vị trí biên D vật biến thiên theo thời gian Đáp án : D Động thay đổi theo thời gian vật khơng đổi Câu 280: vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với A Tần số dao động B Biên độ dao động http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Bình phương tần số dao động D Bình phương chu kì dao động Đáp án : C Ta có: W = ½ mω2A2 = ½ m(2πf)2A2 = 2π2mf2A2 Do vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với bình phương tần số dao động Câu 281: Phát biểu sau khơng nói lượng vật dao động điều hòa? Năng lượng vật dao động điều hòa A Tỉ lệ với biên độ dao động B với vật vật vị trí biên C Bằng với động vật vật li độ cực tiểu D Tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động Đáp án : A Câu sai lượng vật dao động điều hòa tỉ lệ với bình phương biên độ dao động Câu 282: Một vật dao động điều hòa với chu kì T Động vật A Biến thiên tuần hồn với chu kì 2T C Biến thiên tuần hồn với chu kì T B Biến thiên tuần hồn với chu kì T D Biến thiên tuần hồn với chu kì T Đáp án : C Ta có: x = Acos(ωt+φ) v= x’ = -Aω = α Động viên bi Eđ = ½ mv2 = ẵ m2A2sin2(t+) = ẳ kA2[1-cos(2t+2)] Th nng ca viên bi : Et = ½ kx2 = ½ kA2cos2(ωt+φ) = ¼ kA2[1+cos(2ωt+2φ)] Kết cho thấy động dao động với tần số góc ω’=2ω chu kì Câu 283: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A Động vật cực đại gia tốc vật độ lớn cực đại B Khi vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật ln dấu C Khi vị trí cân bằng, vật D Thế vật cực đại vật vị trí biên Đáp án : D Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) vật cực đại vật vị trí biên Câu 284: Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa quanh vị trí cân với biên độ A Gọi vmax,amax,Wđmax, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại động cực đại chất điểm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tại thời điểm t, chất điểm li độ x vận tốc v Công thức sau khơng dùng để chu kì chất điểm ? A T  2 A B T  2 vmax A C T  A2 amax m Wdmax D T  2 v A2  x Đáp án : C Ta : => => Do câu A amax= ω2A => => Do câu B Từ cơng thức: => => => Do câu D Câu 285: Một vật dao động điều hòa trục 0x Gọi α độ lớn vận tốc, gia tốc cực đại vật Biên độ dao động vật xác định công thức ? A A  2  B A  2  Đáp án : A Ta : amax= ω2A = vmax=A ω = α C A = α2 D A = α (1) (2) Chia (1) cho (2) vế với vế ta tìm Thay trở lại phương trình (1) ta tìm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 286: Một vật dao động điều hòa phương trình x= Acos(ωt+φ) Gọi v,a vận tốc gia tốc vật thời điểm t Hệ thức A v2   a2  = A2 B v2   a2  = A2 C v2   a2  = A2 D v2   a2  = A2 Đáp án : A Từ phương trình : x= Acos(ωt+φ), ta : v= -ωAsin(ωt+φ ) => sin(t   )  Lại a   Acos(t   ) v (1) A => cos(t   )  a 2 A (2) Bình phương hai vế phương trình (1) (2) cộng vế với vế ta v2   a2  = A2 Câu 287: Một vật dao động điều hòa li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc Đặt α = = ω2x2,   ω2A2, ta mối quan hệ v2 A γ( α + γ) = B (α + γ) =1 C α( + γ ) =1 D γ(α + γ) =1 Đáp án : A Giả sử phương trình dao động vật x=Acos( ωt+φ), phương trình vận tốc vật v= -Aωsin(ωt+φ) Khi đó: x  cos (t   )     A =>   v   A \ ( sin(t   ))  sin(t   )  v  A x  Acos(t   )  x2 cos ( t    )   A2 =>   sin (t   )  v  A2 Cộng vế với vế hai phương trình hệ ta x2  x2 v2 v2 = hay + =1  A2  A2 A2 A2 Thay    A2 ,    x ,   vào hệ thức thu ta v2 γ( α + γ) = Câu 288: Biết gia tốc cực đại vận tốc cực đại dao động điều hòa a0 v0 Biên độ dao động : A a0 v0 B a0 v0 C v02 a0 D a02 v0 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C Ta :  v0  A   a0  A  v  A2 =>   a0  A Từ đó: A = v02 a0 Câu 289: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax tần số góc ω qua vị trí tọa độ x1 vận tốc v1 với : A v21 = v2max – ω2.x21 B v21 = v2max - ω2.x21 C v21 = ω2.x21 - v2max D v21 = v2max + ω2.x21 Đáp án : B Ta :  x12  cos (t1   )  A =>   sin (t    )  v1  A2  x1  Acos (t1   )  v1   A ( sin(t1 )   ) Từ : x12 v12 + =1 A2 A2 hay = v21 = v2max - ω2.x21 Câu 290: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω Độ lớn vận tốc v vật qua vị trí li độ x là: A v = A2  B v =±  x  A2  x2 C v=ω A2  x D v=ω A2  x Đáp án : C Giả sử phương trình dao động vật x=Acos( ωt+ φ), phương trình vận tốc vật v=-Aωsin(ωt+ φ) Khi :  x  Acos(t   )  v   A ( sin(t   ))  cos (t   )  x  cos (t   )  x   A A =>  =>   sin(t   )  v  sin (t   )  v   A A2 Cộng vế với vế hai phương trình hệ ta x2 v2 + =1 A A2 => v= ω => A2 = x + v2 2 A2  x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Độ lớn vận tốc : v= ω A2  x Câu 291: Trong biểu thức sau biểu thức ? A x2 =A2 - v2 2 B v = x  A2 2 C x2= A2+ v2 2 D A2= x2 + 2 v2 Đáp án : A Giả sử phương trình dao động vật :x = Acos( ωt+φ ), phương trình vận tốc vật : v = -A ωsin( ωt+φ ) đó:  x  Acos(t   )  v   A ( sin(t   ))   cos (t   )  =>  ( sin(t   ))   x A v A  x2 cos ( t    )   A2 =>  ( sin (t   ))  v  A2 Cộng hai vế với vế hai phương trình hệ , ta : x2 v2 v2 2 + = => A = x + A A2 2 => x2 = A2 - v2 2 Câu 292: Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại gia tốc A amax =  A2 B amax=  A C amax=ωA2 D amax=ωA Đáp án : B Ta : x = Acos(ωt+ φ ) => v = x’= -ωAsin(ωt+φ) Và a = v’=x’’ = -  Acos( ωt+ φ) Do : amax=  A Câu 293: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời vật A a = -ω2x B a = ω2Acos(ωt + φ ) C a = ω2x D a = ω2Acos(ωt + φ ) Đáp án : A Ta có: x = Acos(ωt + Φ) → v = x' = -ωAsin(ωt + φ) Do đó: a = v' = x"= -ω2Acos(ωt + φ) = -ω2x Câu 294: Trong dao động điều hòa giá trị cực tiểu vận tốc A vmin = ω2A B vmin = ωA2 C vmin = ωA D vmin = Đáp án : D Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu vận tốc Câu 295: Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại vận tốc A vmax = ωA2 B vmax = ωA C vmax = -ωA D vmax = ω2A Đáp án : B Ta : x = Acos( ωt + φ) => v = x’ = -ωAsin(ωt + φ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Do vmax = ωA Câu 296: Kết luận với dao động điều hòa A Li độ vận tốc dao động điều hòa ln ngược pha với B Li độ gia tốc dao động điều hòa ln ngược pha với C Vận tốc gia tốc dao động điều hòa ln pha với D Vận tốc gia tốc dao động điều hòa ln ngược pha với Đáp án : B Ta có: x = Acos(ωt + Φ) → v = x' = -ωAsin(ωt + φ) Và a = v' = -ω2Acos(ωt + φ) = ω2Acos( ωt + φ + π) Như li độ gia tốc dao động điều hòa ln ngược pha với Câu 297: Chọn câu nói vận tốc gia tốc dao động điều hòa? A Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B Ở vị trí biên, vận tốc khơng, gia tốc khơng C Ở vị trí biên, vận tốc khơng, gia tốc cực đại D Ở vị trí cân bằng, vận tốc không, gia tốc cực đại Đáp án : C Ở vị trí biên, vận tốc không, gia tốc cực đại Câu 298: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hòa hình dạng sau đây? A Đường parabol B Đường tròn C Đường elip D Đường hypebol Đáp án : C Đường elip Câu 299: Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng điểm chung B Cùng biên độ A Cùng pha C Cùng tần số góc D Cùng pha ban đầu Đáp án : C Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc, gia tốc ba đại lượng điểm chung tần số góc Câu 300: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời vật dao động thời điểm t A Sớm pha  so với li độ dao động B Cùng pha với li độ dao động C Lệch pha  so với li độ dao động D Ngược pha với li độ dao động Đáp án : C Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời vật dao động thời điểm t lệch pha  so với li độ dao động Câu 301: Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm biến đổi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Ngược pha với vận tốc C Sớm pha  so với vận tốc B Cùng pha với vận tốc D Trễ pha  so với vận tốc Đáp án : C Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm biến đổi sớm pha  so với vận tốc Câu 302: Trong dao động điều hòa vật gia tốc li độ biến thiên theo thời gian A Ngược pha với B Cùng pha với C Vuông pha với D Lệch pha lượng  Đáp án : A Trong dao động điều hòa vật gia tốc li độ biến thiên theo thời gian ngược pha với Câu 303: Trong dao động điều hòa vật gia tốc vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian A Cùng pha với B Lệch pha lượng C Vuông pha với D Ngược pha với  Đáp án : C Trong dao động điều hòa vật gia tốc vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian vuông pha với Câu 304: Khi vật dao động điều hòa A Thế động vuông pha B Li độ vận tốc đồng pha C Li độ gia tốc ngược pha D Gia tốc vận tốc ngược pha Đáp án : C Khi vật dao động điều hòa li độ gia tốc ngược pha Câu 305: Kết luận sau sai ? Một vật dao động điều hòa trục Ox với biên độ A thì: A Gia tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ B Gia tốc vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ C Vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ +A D Gia tốc vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ +A Đáp án : D Kết luận sai gia tốc vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ +A Câu 306: Một chất điểm dao động điều hòa, thời điểm gia tốc giá trị cực đại A Chất điểm qua vị trí cân B Li độ chất điểm giá trị cực đại C Li độ chất điểm giá trị cực tiểu D Động Đáp án : C Một chất điểm dao động điều hòa, thời điểm li độ chất điểm giá trị cực tiểu gia tốc giá trị cực đại Câu 307: Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm không khi: A Vận tốc giá trị cực đại cực tiểu B Vận tốc không http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Li độ cực tiểu D Li độ cực đại Đáp án : A Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm khơng vận tốc giá trị cực đại cực tiểu Câu 308: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu khi: A Li dộ độ lớn cực tiểu B Li độ khơng C Li dộ độ lớn cực đại D Gia tốc độ lớn cực tiểu Đáp án : C Vận tốc chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu li độ cực đại Câu 309: Phát biểu sau không nói dao động điều hòa chất điểm ? A Biên độ dao động chất điểm đại lượng không đổi B Động chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian C Tốc độ chất điểm tỷ lệ với li độ D Độ lớn hợp lực tác dụng vào chất điểm tỷ lệ thuận với li độ chất điểm Đáp án : C Tốc độ chất điểm khơng tỷ lệ với li độ Câu 310: Một vật dao động điều hòa trục Ox phương trình x = Acos(ωt+Φ) vận tốc tức thời: A v = -Aωsin(ωt+Φ) B v = Aωcos(ωt+Φ) C v = Aω2sin (ωt+Φ) D v = -Aωcos(ωt+Φ) Đáp án : A Ta v = x' = -Aωsin(ωt+Φ ) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... đơn có chi u dài ℓ2 (ℓ2 < 1) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chi u dài 1 - ℓ2 dao động điều hòa với chu kì A T1T2 T1  T2 B T1T2 T1  T2 C T12  T12 T12  T12 D... Câu 10 7: Hai lò xo có độ k1 k2 mắc nối tiếp Tìm cơng thức độ cứng k hệ: A k = k1 + k2 B k  k1  k2 k1.k2 C k  k1.k2 k1  k2 D k  1  k1 k2 Đáp án : C Câu 10 8: Tìm biểu thức cho dao động dao. .. dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần dao động có động giảm dần biến thiên điều hòa Đáp án : D Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa Câu 11 4: Một vật
- Xem thêm -

Xem thêm: 310 câu lý thuyết môn vật lý chương 1 dao động cơ học file word có lời giải chi tiết , 310 câu lý thuyết môn vật lý chương 1 dao động cơ học file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay