Đề kiểm tra học kì II năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT thuận an TT huế file word có lời giải

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT Thuận An KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 139 Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Câu 1: Đồng vị nguyên tử cho khác với nguyên tử A Số electron B số prôtôn C số nơtron D số nơtrôn số electron Câu 2: Trong máy quang phổ, phận phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc A lăng kính B ống trực chuẩn C kính ảnh D buồng tối Câu 3: Các váng dầu mặt nước màu sắc sặc sỡ cầu vồng, kết tượng A tán sắc B phản xạ C nhiễu xạ D giao thoa Câu 4: Chọn loại phóng xạ phương trình sau: c  N  e A Phóng xạ β+ B Phóng xạ β- C Phóng xạ α 14 14 1 D Phóng xạ  Câu 5: Kim loại dùng làm catod tế bào quang điện cơng electron 2,27 eV Giới hạn quang điện λ0 kim loại A 423 nm B 625 nm C 812 nm D 547 nm Câu 6: Theo mẫu nguyên tử Bohr, ngun tử hiđrơ, electron chuyển động tròn quanh hạt nhân Tỉ số hai tốc độ electron quỹ đạo K quỹ đạo M A B C D  60 Câu 7: Đồng vị 27 Co chất phóng xạ  với chu bán rã 5,33 năm, ban đầu lượng Co khối lượng m0 Sau năm lượng Co bị phân rã phần trăm? A 12,2% B 27,8% C 30,2% D 42,7% Câu 8: Chọn phát biểu sai điện từ trường : A Điện trường từ trường hai mặt thể khác loại trường : điện từ trường B Khơng thể điện trường hay từ trường tồn độc lập C Điện từ trường không lan truyền chân không D Điện trường biến thiên sinh từ trường biến thiên ngược lại Câu 9: Bút laze mà ta thường dùng để bảng thuộc thuộc loại laze A bán dẫn B khí C lỏng D rắn Câu 10: Trong thí nghiệm Young khoảng cách từ vân sáng đến vân aD λa λD λD A x = k B x = k C x = k D x = k λ D a 2a Câu 11: Chiếu xạ tần số f vào bề mặt kim loại xảy tượng quang điện Hiện tượng quang điện khơng xảy với kim loại chiếu xạ tần số 11 A f B f C f D f 10 5 Câu 12: Sắp xếp sau theo thứ tự tăng dần bước sóng : A Ánh sáng tím, ánh sáng lục, ánh sáng chàm, tia hồng ngoại B Tia X, ánh sáng vàng, ánh sáng, lam, sóng vơ tuyến C Tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vơ tuyến D Tia γ, ánh sáng tím, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ln pha B với biên độ C với tần số D ngược pha Câu 14: Bộ phận khuếch đại âm tần nằm A máy thu máy phát B máy thu C loa D máy phát Câu 15: Tia tử ngoại khơng tác dụng A quang điện B lên phim ảnh C chiếu sáng D làm ion hóa khơng khí Câu 16: Cho màu ánh sáng : chàm, lục, vàng, cam Chiết suất thủy tinh lớn ánh sáng A chàm B cam C lục D vàng Câu 17: Chọn phát biểu sai so với nội dung thuyết lượng tử ánh sáng : A Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ photon B Chùm ánh sáng chùm eletron C Photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s D Với ánh sáng đơn sắc tần số f, photon lượng hf Câu 18: Một kim loại giới hạn quang điện 0,44 μm cơng A 2,8 eV B 3,2 eV C 1,24 eV D 1,6 eV Câu 19: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách khe 1mm, khoảng cách từ khe đến m Khoảng vân đo 1,2 mm Bước sóng ánh sáng A 240 nm B 177 nm C 500 nm D 600 nm Câu 20: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A quang – phát quang B huỳnh quang C quang điện D tán sắc ánh sáng Câu 21: Cơng electron canxi, kali, bạc đồng : 2,89 eV ; 2,26eV ; 4,78 eV 4,14 eV Chiếu ánh sáng λ = 330 nm vào bề mặt kim loại Hiện tượng quang điện không xảy với A bạc đồng B canxi bạc C kali canxi D kali đồng Câu 22: Chất I-ơt phóng xạ 131 dùng y tế chu bán rã ngày, lúc đầu 200g Khối 53 I lượng chất phóng xạ lại sau 24 ngày A 50g B 25g C 20g D 30g Câu 23: Hạt nhân 2760 Co cấu tạo gồm: A 27 prôton 33 nơtron C 23 prôton 37 nơtron B 27 prôton 60 nơtron D 33 prôton 27 nơtron Câu 24: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm độ tự cảm H tụ điện điện  dung μF Chu dao động mạch π A 0,2 s B s C 20 ms D ms Câu 25: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 600 nm, hai khe cách mm hai khe cách quan sát m Trong khoảng hai điểm M N phía vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, ta quan sát A vân sáng, vân tối B vân sáng, vân tối C vân sáng, vân tối D vân sáng, vân tối http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Cho phản ứng hạt nhân: 10 n  36 Li  T + α + 4,8 MeV Cho biết mn = 1,0087u; mT = 3,016u; mα = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2 Khối lượng hạt nhân Li giá trị A 6,1139u B 6,0139u C 6,0839u D 6,411u Câu 27: Trong thí nghiện Young, hai khe cách 0,8 mm cách 1,2 m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc λ1 = 0,75 μm λ2 = 500 nm vào hai khe Young Trên vùng giao thoa bề rộng 10 mm, số vân sáng màu giống màu vân sáng trung tâm A B C D Câu 28: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1,5 mm khoảng cách từ khe đến 1,5 m Nguồn sáng phát xạ bước sóng λ1 = 480 nm, λ2 = 640 nm Kích thước vùng giao thoa cm, vùng giao thoa vân sáng trung tâm Số vân sáng quan sát A 72 B 61 C 54 D 50 Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân: D + D  T + p: biết mD = 2,0136u, mT = 3,0160u, mp = 1,0073u, u = 1,6605.10-27 kg = 931,5 Mev/c2 Phản ứng toả hay thu lượng? A Toả lượng 3,6309 MeV B Thu vào lượng 3,63285 MeV C Thu vào lượng 3,6309 MeV D Toả lượng 3,63285 MeV Câu 30: Một mạch dao động gồm cuộn cảm độ tự cảm L hai tụ điện ; tụ không đổi điện dung C0 tụ xoay điện dung Cx Khi dùng L C0 mạch bắt sóng điện từ bước sóng λ  100 m Muốn bắt băng sóng điện từ dải bước sóng 25 m  λ  50 m phải ghép Cx với C0, với khoảng biến thiên Cx C C C C 15C0 3C C C A  Cx  B  Cx  C D  Cx   Cx  15 16 16 20 - HẾT http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu Đáp án Câu Đáp án C A D B D C A C A 10 C 11 D 12 D 13 C 14 B 15 C 16 A 17 B 18 A 19 D 20 C 21 A 22 B 23 A 24 D 25 A 26 B 27 B 28 B 29 D 30 A Câu 1: Đáp án C Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân số proton khác số notron Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án B Phóng xạ   dòng hạt 01 e Câu 5: Đáp án D hc 6, 625x1034 x3x108 0    0,547x106  547nm 19 0 2, 27x1, 6x10 Câu 6: Đáp án C Vì e chuyển động tròn đêu quanh hạt nhân nên lực điện cân với lực hướng tâm nên vận tốc e quỹ đạo n là: e2 e2 ke ke 2  k  me  k    Fđ=Fht  me rn rn rn n r0 me n r0 me vK nM   3 vM nK Câu 7: Đáp án A Vì phóng xạ   nên khối lượng nguyên tử trước sau phóng xạ coi khơng đổi Vậy t T 1 5,33 Khối lượng nguyên tử bị phân rã là: m  m0 x(1-2 )  m0 x(1-2 )  0,122m0 Câu 8: Đáp án C Điện từ trường lan truyền chân không Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án D Vì xảy tượng quang điện nên f  f0 Vậy xạ 1,1f; 1,2f; 1,25f chắn gây tượng quang điện nên loại A,B,C Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án B Máy thu sóng điện từ bao gồm: - Anten - Mạch chọn sóng - Mạch tách sóng - Mạch khuếch đại âm tần - Loa Câu 15: Đáp án C Tia tử ngoại xạ điện từ khơng nhìn thấy nên khơng thể dùng chiếu sáng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: Đáp án A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng tăng dần từ đỏ đến tím Câu 17: Đáp án B Chùm ánh sáng chùm hạt photon Câu 18: Đáp án A hc 6, 625x1034 x3x108 A   4,157x1019 J  2,8eV 6 0 0, 44x10 Câu 19: Đáp án D ia 1, 2x1    0, 6 m  600nm D Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án A hc 6, 625x1034 x3x108    6, 02x1019  3, 764eV 9  330x10 Ta thấy:  Ag   0Cu     0Ca   K Vậy tượng quang điện không xảy với bạc đồng Câu 22: Đáp án B t 24 m  m0 x2 T  200x2  25 g Câu 23: Đáp án A Số proton là: 27 Số notron là: 60-27=33 Câu 24: Đáp án D T  2 LC  2 106 x  0, 002s=2ms   Câu 25: Đáp án A D 2x0, i   1, 2mm a OM Xét điểm M:   1, 67 i 1, ON 4,5 Xét điểm N:   3, 75 i 1, Tính số vân sáng từ M đến N, ta xét số nguyên từ 1,67 đến 3,75: {2;3} Vậy vân sáng Tính số vân tối từ M đến N, ta xét số bán nguyên từ 1,67 đến 3,75: {2,5;3,5} Vậy vân tối Câu 26: Đáp án B Theo định luật bảo toàn lượng toàn phần: mn c  mLi c  mT c  m c  E  mLi  mT  m  mn  E 4,8  3, 016  4, 0015  1, 0087   6, 0139u c 931,5 Câu 27: Đáp án B D1 1, 2x0, 75 i1    1,125mm a 0,8 Ta có: D2 1, 2x0,5 i2    0, 75mm a 0,8 i 1,125     2i1  2x1,125=2,25mm Xét:  i2 0, 75 Vậy số vân sáng màu vân trung tâm trường giao thoa là: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  10   L  N  2x     2x     2x2    2   2x2,25  (kí hiệu “   ” lấy phần nguyên số hiệu) Câu 28: Đáp án B D1 1,5x0,48 i1    0, 48mm a 1,5 Ta có: D2 1,5x0, 64 i2    0, 64mm a 1,5 i 0, 48     4i1  4x0,48=1,92mm Xét:  i2 0, 64 L  20  Số vân sáng đơn sắc 1 là: N1          41  2x0, 48   2i1   L   20  Số vân sáng đơn sắc 2 là: N          31  2x0, 64   2i2   20   L  Số vân sáng trùng màu với vân trung tâm là: N12          11  2   2x1,92  Vậy số vân sáng quan sát trường giao thoa là: N=N1+N2-N12=41+31-11=61 Câu 29: Đáp án D E  (2mD  mT  m p )c  (2x2, 0136  3, 016  1, 0073)x931,5=3,63285MeV Vậy phản ứng tỏa 3,63285MeV Câu 30: Đáp án A Ta có:   2 c LC   C Để   min  25m cần ghép tụ C1 nối tiếp tụ C0 với tụ C1 thỏa mãn ghép tụ C1 với L mạch thu sóng điện từ bước sóng 1 , ta có: min  1202 12 x1002 2000 => => 12  25  2 2 1  0 1  100 2000 C 2 C Xét 12    => C1  0 C0 100 15 15 Tương tự, để mạch thu max  50m cần ghép thụ C0 với tụ C2  Vậy C0 C0 C ≤Cx≤ 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... quan sát A vân sáng, vân tối B vân sáng, vân tối C vân sáng, vân tối D vân sáng, vân tối http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com...  C D  Cx   Cx  15 16 16 20 - HẾT http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN... gây tượng quang điện nên loại A,B,C Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án B Máy thu sóng điện từ bao gồm: - Anten - Mạch chọn sóng - Mạch tách sóng - Mạch khuếch đại âm tần - Loa Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì II năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT thuận an TT huế file word có lời giải , Đề kiểm tra học kì II năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT thuận an TT huế file word có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay