10 – máy quang phổ lăng kính

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 10 Máy quang phổ lăng kính Câu Ống chuẩn trực máy quang phổ lăng kính có tác dụng: A Tạo chùm tia sáng song song B Tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính C Tăng cường độ ánh sáng D Tạo nguồn sáng điểm Câu Chọn phát biểu Sai nói máy quang phổ lăng kính A Buồng tối có cấu tạo gồm thấu kính hội tụ kính ảnh đặt tiêu diện thấu kính B Cấu tạo hệ tán sắc gồm nhiều lăng kính C Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ chùm sáng đơn sắc khác D Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc Câu Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa tượng: A giao thoa ánh sáng B tán sắc ánh sáng C phản xạ ánh sáng D tán xạ ánh sáng Câu Máy quang phổ lăng kính gồm phần A B C D Câu Chiếu ánh sáng nhiều thành phần vào máy quang phổ lăng kính chùm sáng ló khỏi lăng kính bao gồm : A Một chùm sáng hội tụ B Nhiều chùm sáng song song, chùm song song ứng với ánh sáng đơn sắc C Một chùm sáng phân kỳ D Nhiều chùm sáng song song, chùm song song ứng với tia tới Câu Trong máy quang phổ lăng kính, khe hẹp ống chuẩn trực đặt A tiêu điểm thấu kính hội tụ L1 B khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ L1 C ngồi khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ L1 D vị trí Câu Lăng kính máy quang phổ lăng kính có tác dụng A làm tán sắc chùm sáng phân kì từ ống chuẩn trực chiếu tới B làm tán sắc chùm tia song song từ ống chuẩn trực chiếu tới C làm tán sắc chùm sáng hội tụ qua ống chuẩn trực D làm khúc xạ chùm ánh sáng trực tiếp từ nguồn tạo ánh sáng đơn sắc mà không qua dụng cụ quang khác Câu Chùm tia ló khỏi lăng kính máy quang phổ, trước qua lăng kính buồng ảnh là: A Một chùm phân kỳ màu trắng B Một tập hợp gồm nhiều chùm tia song song, chùm tia có màu C Một chùm tia song song D Một chùm tia phần kỳ nhiều màu Câu Phát biểu sau sai nói máy quang phổ? A Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành thành phần đơn sắc khác B Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng tán sắc ánh sáng C Dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát D Bộ phân máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính Câu 10 Phát biểu sau sai nói máy quang phổ dùng lăng kính? A Dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành thành phần đơn sắc khác Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dùng lăng kính dựa tượng tán sắc ánh sáng C Máy quang phổ dùng lăng kính có phận buồng ảnh D Máy quang phổ dùng lăng kính có ba phận chính: ống chuẩn trực, lăng kính buồng ảnh ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: B Chiếu chùm sáng nhiều thành phần vào máy quang phổ lăng kính ta thu chùm tia ló khỏi lăng kính nhiều chùm sáng song song chùm song song ứng với ánh sáng đơn sắc Câu 6: A Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: D Câu 10: C ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dùng lăng kính dựa tượng tán sắc ánh sáng C Máy quang phổ dùng lăng kính có phận buồng ảnh D Máy quang phổ dùng lăng kính có... trực, lăng kính buồng ảnh ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: B Chiếu chùm sáng nhiều thành phần vào máy quang phổ lăng kính ta thu chùm tia ló khỏi lăng kính. .. sáng song song chùm song song ứng với ánh sáng đơn sắc Câu 6: A Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: D Câu 10: C
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 – máy quang phổ lăng kính , 10 – máy quang phổ lăng kính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay