Đề kiểm tra học kì II năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT tân yên 2 bắc giang file word có lời giải

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0,75 m B 0,55 m C 0,40 m D 0,65 m Câu 27: Một nguồn sáng điểm nằm cách hai khe Y-âng phát đồng thời hai xạđơn sắc bước sóng 1  0,6  m 2 chưa biết Khoảng cách hai khe a = 0,2 mm, khoảng cách từ khe tới D = m Trong khoảng rộng L = 2,4 cm đếm 17 vạch sáng vạch kết trùng hai hệ vân, biết hai ba vạch trùng nằm hai mép khoảng L Bước sóng 2 A 0, 48  m B 0, 65  m C 0, 70  m D 0,52  m Câu 28: Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính góc chiết quang A = 100 theo phương vng góc với mặt phân giác góc chiết quang Chiết suất lăng kính tia đỏ nđ = 1,50, tia tím nt = 1,54 Trên M đặt song song cách mặt phân giác đoạn 1,5 m, ta thu mảng màu bề rộng A 12,53 mm B 10,47mm C 13,35 mm D 11,74 mm Câu 29: Mạch dao động LC lí tưởng độ tự cảm L khơng đổi tụ điện điện dung C Biết tụ cóđiện dung C = 18 nF bước sóng mạch phát  Để mạch phát bước sóng /3 cần mắc thêm tụ cóđiện dung C0 mắc nào? A C0 = 2,25 nF C0 mắc nối tiếp với C B C0 = nF C0 mắc song song với C C C0 = nF C0 mắc nối tiếp với C D C0 = 2,25 nF C0 mắc song song với C Câu 30: Trong mạch dao động LC lí tưởng dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10-4s Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị A 3.10-4s B 2.10-4s C 12.10-4s D 6.10-4s Hết http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A D C 16 17 18 B A C Câu 1: Đáp án A D 19 C C 20 B A 21 D D 22 D B 23 D D 24 D 10 A 25 D 11 A 26 C 12 C 27 A 13 A 28 B 14 D 29 A Câu 2: Đáp án D Để xảy tượng quang điện bước sóng  xạ chiếu vào phải thỏa mãn:   0 Vậy chọn D Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án A Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ vật Câu 7: Đáp án D Câu 8: Đáp án B Sơ đồ khối máy thu sóng vơ tuyến gồm có: - Anten - Mạch chọn sóng (thu sóng) - Mạch tách sóng - Mạch khuếch đại âm tần - Loa Vậy chọn B Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án A Vị trí vân sáng bậc là: x  k D 2.0,   4,8mm a Câu 12: Đáp án C f  2 LC  2 2.10  3 0,8.10 6  12500 Hz  12,5kHz  Câu 13: Đáp án A Năng lượng photon phát là: EMN  EM  EN  0,85  13,  12, 75eV  2, 04.10 18 J Bước sóng phơtn phát là: MN hc 6, 625.1034.3.108    9, 74.108 m  0, 0974 m 18 EMN 2, 04.10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 15 B 30 B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: Đáp án D 103 109   2 c LC  2 3.10  600m   Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án B   E2  E1  3,  13,  10, 2eV Câu 17: Đáp án A  hc   6,625.1034.3.108  4,94.1019 J  3,09eV 9 402.10 Câu 18: Đáp án C Ánh sáng trăng tập hợp vơ số ánh sáng màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Câu 19: Đáp án C Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án D A hc 0  6, 625.1034.3.108  5,52.1019 J 6 0,36.10 Câu 22: Đáp án D   2 c LC  2 3.108 2.106.285.1012  45m Câu 23: Đáp án D Ta có: I  U0 C L  5.106 50.103  0, 06A Vì u i vng pha nên ta có: i2 u2 i2 42  1    i  0, 0447A  44, 7mA I 02 U 02 0, 062 62 Câu 24: Đáp án D r 19, 08.1010 Xét:   36  r  36r0  62 r0 11 r0 5,3.10 Vậy e chuyển động quỹ đạo dừng P Câu 25: Đáp án D  1, 2.1   0, 6 m D Câu 26: Đáp án C Theo đầu bài, ta có: 4,4=5,5i  i=0,8mm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bước sóng ánh sáng là:   0,5.0,8   0, 4 m D Câu 27: Đáp án A Ta có: i1  D1 1.0,   3mm a 0, Vì khoảng L vân màu với vân trung tâm vân nằm mép khoảng L nên ta có:   L 24   12mm 2 Số vân sáng đơn sắc khoảng L là: 17-3=14  Số vân sáng đơn sắc khoảng vân màu với vân trung tâm là: 14/2=7 Xét khoảng vân màu với vân trung tâm, ta có: Xét  12    Trong khoảng vân màu với vân trung tâm vân sáng đơn sắc 1 i1  Số vân sáng đơn sắc 2 khoảng vân màu với vân trung tâm là: 7-3=4    52  2    12   2, 4mm 5 D2 1.  2,   2,  2  4,8 m a 0, Câu 28: Đáp án B Dđ Dt Góc lệch tia sáng đỏ so với phương tia tới là: Dđ=(nđ-1)A=(1,5-1).10o=5o Góc lệch tia sáng tím so với phương tia tới là: Dt=(nt-1)A=(1,54-1).10o=5,4o Ta hình vẽ: A Bề rộng vệt sáng là: L=1,5tanDt-1,5tanDđ=1,5(tan5,4o- tan5o)  0,01047m=10,47mm Câu 29: Đáp án A Ta có:   2 c LC   Theo đầu bài, ta có: C  2 C  3  9   Cần ghép C nối tiếp với C0 ' ' C' http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  C  C0 18  C0 C 9 9   C0  2, 25nF CC0 C0 C0 C  C0 Vậy cần ghép C nối tiếp với C0=2,25nF Câu 30: Đáp án B Khi lượng điện trường đạt giá trị cực đại, ta có: u  U Khi lượng điện trường đạt nửa giá trị cực đại, ta có: Wd  W 1  Cu  CU 02  u  U o 2 2 Vậy thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại T/8  T  1,5.104  T  1, 2.103 s Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị là: T 1, 2.103   2.104 s 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... 3.1 0-4 s B 2. 1 0-4 s C 12. 1 0-4 s D 6.1 0-4 s Hết http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com... J 6 0,36.10 Câu 22 : Đáp án D   2 c LC  2 3.108 2. 106 .28 5.10 12  45m Câu 23 : Đáp án D Ta có: I  U0 C L  5.106 50.103  0, 06A Vì u i vng pha nên ta có: i2 u2 i2 42  1    i ... 096.79.79.369 A D C 16 17 18 B A C Câu 1: Đáp án A D 19 C C 20 B A 21 D D 22 D B 23 D D 24 D 10 A 25 D 11 A 26 C 12 C 27 A 13 A 28 B 14 D 29 A Câu 2: Đáp án D Để xảy tượng quang điện bước sóng  xạ chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì II năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT tân yên 2 bắc giang file word có lời giải , Đề kiểm tra học kì II năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT tân yên 2 bắc giang file word có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay