13 – tìm số lần vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 13 Tìm số lần vật qua ly độ xác định DDDH Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt - π/3) (x tính cm, t tính s) Trong giây kể từ lúc t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = + cm lần? A lần B lần C lần D lần Câu Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5πt + π/6) + (cm) Trong giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương lần A lần B lần C lần D lần Câu Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt cm qua vị trí cân lần thứ kể từ lúc t = vào thời điểm: A 1,5 s B s C 2,5 s D s Câu Một chất điểm dao động điều hòa với tần 10Hz quanh vị trí cân O,chiều dài quĩ đạo 12cm.Lúc t = chất điểm qua vị trí có li độ 3cm theo chiều dương trục tọa độ Sau thời gian t = 11/60(s) chất điểm qua vị trí cân lần? A lần B lần C lần D lần Câu Một vật dao động điều hồ có phương trình x = 8cos(2πt + π/6) cm Số lần vật qua vị trí có li độ x=2 cm 3,25 s là: A lần B lần C lần D lần Câu Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (gốc O vị trí cân bằng) với phương trình x = Acos(4 πt + π/6) cm, t(s) Quãng đường nhỏ vật khoảng thời gian 1/6 s 4cm Xác định số lần vật qua vị trí có li độ x = 1,5cm khoảng thời gian 1,1s tính từ lúc t = A B C D Câu Cho chất điểm dao động điều hòa với biên độ cm tần số Hz Thời điểm ban đầu chọn lúc vật qua vị trí có li cm theo chiều âm Hỏi sau 0,55 s chuyển động, chất điểm qua vị trí ly độ 2,5 cm lần ? A lần B lần C lần D lần Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = cos(5πt + π/3), với x tính cm t tính giây Trong giây tính từ thời điểm ban đầu (t = 0), chất điểm qua vị trí có li độ x = √3/2 cm bao nhiều lần ? A lần B lần Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C lần D lần Câu Cho vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm chu kỳ T Thời điểm ban đầu vật qua vị trí ly độ cm theo chiều dương Để sau 6,125 s chuyển động, vật có mặt vị trí ly độ 4√3 cm lần chu kỳ dao động phải thỏa mãn điều kiện ? A 1,48 s < T ≤ 1,65 s B 1,84 s ≥ T > 1,65 s C 1,44 s < T ≤ 1,50 s D 1,61 s ≤ T < 1,68 s Câu 10 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,8125 s, vận tốc v li độ x vật nhỏ thỏa mãn điều kiện v = − ωx lần thứ Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo xấp xỉ A 100 N/m B 160 N/m C 80 N/m D 69 N/m ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: A Tại thời điểm t= vật vị trí chuyển động ngược chiều dương Trong chu kì vật có li độ x= 2cm = A chuyển động theo chiều dương lần Trong vậtlần qua ví trí có li độ x = A vật vị trí chuyển động theo chiều dương Vậy giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương lần Câu 3: C Tại t = vật vị trí biên dương Dùng đường tròn đơn vị ta dễ dang xác định kể từ thời điểm t = vật qua vị trí cân lần thứ thời gian T/4 chu kỳ vật qua vị trí cân lầnVật qua vị trí cân lần thứ kể từ t = vào thời điểm t = T + T/4 = 2,5 s Câu 4: A Sau 3T/2 vật vị trí x=-3 theo chiều âm, vật qua VTCB lần Trong tiếp theo, vật từ không qua VTCB lần Vậy, vật qua VTCB lần Câu 5: D •Tại thời điểm t=0 vật li độ theo chiều âm Đên thời điểm t=T/4 vật li độ theo chiều âm •Trong chu kì vật qua li độ x=2 lần Mặt khác →Số vậ qua vị trí x=2 3,25 (s) lần Câu 6: A Ta có Quãng đường nhỏ vật Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 ta có Trong chu kì vật qua li độ hai lần,Vẽ đường tròn lượng giác ta có tính từ thời điểm vật qua vị trí x=1,5 lần thời gian t1 có lần vật qua li độ x=1,5 Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: D Vật đao động điều hòa ta có: → Khi ta có: pha dao động vật đường tròn đơn vị π/4 rad -3π/4 rad Tại t = vật qua vị trí cân theo chiều dường tức pha ban đầu vật -π/2 rad → dùng đường tròn đơn vị ta có: t = 0,8125 s = 3T + 3T/8 = 27T/8 → T = 0,24 s → k = 69 N/m ... thời đi m t=0 vật li độ theo chiều âm Đên thời đi m t=T/4 vật li độ theo chiều âm Trong chu kì vật qua li độ x=2 lần Mặt khác Số vậ qua vị trí x=2 3,25 (s) lần Câu 6: A Ta có Quãng đường nhỏ vật. .. = A chuyển động theo chiều dương lần Trong vật có lần qua ví trí có li độ x = A vật vị trí chuyển động theo chiều dương Vậy giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí có li độ x = 2cm... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C lần D lần Câu Cho vật nhỏ dao động đi u hòa với biên độ cm chu kỳ T Thời đi m ban đầu vật qua vị trí ly độ cm theo chiều dương Để sau 6,125 s chuyển động, vật
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 – tìm số lần vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH , 13 – tìm số lần vật đi qua một ly độ xác định trong DDDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay