13 sóng dừng với vật cản tự do

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 13 - Sóng dừng với vật cản tự Câu Một sợi dây đàn hồi dài 0,7 m có đầu tự , đầu nối với nhánh âm thoa rung với tần số 80 Hz Vận tốc truyền sóng dây 32 m/s dây có sóng dừng.Tính số bó sóng ngun hình thành dây: A B C D Câu Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự Tạo đầu A dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng, dây có múi nguyên Vận tốc truyền sóng dây có giá trị bao nhiêu? A 40 m/s B 20 m/s C 30 m/s D 60 m/s Câu Trên dây AB xảy sóng dừng Đầu A gắn vào âm thoa, đầu B để tự Chiều dài dây L Quan sát dây thấy có bụng sóng Tổng độ dài phần tử dây dao động ngược pha với điểm B là: A 5L/9 B 4,5L/9 C 4L/9 D Khơng xác định Câu Đầu lò xo gắn vào âm thoa dao động với tần số 240 (Hz) Trên lò xo xuất hệ thống sóng dừng, khoảng cách từ nút thứ đến nút thứ 30 (cm) Tính vận tốc truyền sóng: A 12 (m/s) B 24 (m/s) C 36 (m/s) D 48 (m/s) Câu Phát biểu sau sai nói phản xạ sóng: A Sóng phản xạ ln ln có chu kỳ với sóng tới B Sóng phản xạ ln ln có pha với sóng tới C Sự phản xạ đầu tự khơng làm đổi dấu phương trình sóng D Sóng phản xạ ln ln có vận tốc truyền với sóng tới ngược hướng Câu Sóng dừng là: A Sóng khơng lan truyền bị vật cản chặn lại B Sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường C Sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ D Sóng tạo thành sợi dây mà hai đầu giữ cố định Câu Phát biểu sau đúng? A Khi có sóng dừng dây đàn hồi nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động B Khi có sóng dừng dây đàn hồi dây có điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên C Khi có sóng dừng dây đàn hồi dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu D Khi có sóng dừng dây đàn hồi tất điểm dây dừng lại không dao động Câu Trên sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M bụng sóng N nút sóng Biết khoảng MN có bụng sóng khác, MN = 63 cm, tần số sóng f = 20 Hz Bước sóng vận tốc truyền sóng dây : A λ = 3,6 cm; v = 7,2 m/s B λ = 3,6 cm; v = 72 cm/s C λ = 36 cm; v = 72 cm/s D λ= 36 cm; v = 7,2 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một sợi dây đàn hồi dài m treo lơ lửng lên cần rung Cần rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100 Hz đến 120 Hz Vận tốc truyền sóng dây m/s Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây với số bụng khác nhau? A B C D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B =>Trên dây có bó nguyên Câu 2: A Sóng dừng với đầu cố định với đầu tự do: Trên dây có múi sóng nguyên Vậy Câu 3: C Câu 4: D Khoảng cách từ nút tới nút Câu 5: B Ta có sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: D Câu 9: D Dây treo lơ lững tức đầu cố định đầu tự với f=100 tương tự với f=120 k=29.5 k lấy nguyên nên k=25;26;27;28;29 có 5K đầu cố định đầu tự số bụng = số nút=k+1=5+1=6 ... nguyên Câu 2: A Sóng dừng với đầu cố định với đầu tự do: Trên dây có múi sóng nguyên Vậy Câu 3: C Câu 4: D Khoảng cách từ nút tới nút Câu 5: B Ta có sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới Câu 6:... rung Cần rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100 Hz đến 120 Hz Vận tốc truyền sóng dây m/s Trong q trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây với số bụng khác nhau? A B C D... D Câu 9: D Dây treo lơ lững tức đầu cố định đầu tự với f=100 tương tự với f=120 k=29.5 k lấy nguyên nên k=25;26;27;28;29 có 5K đầu cố định đầu tự số bụng = số nút=k+1=5+1=6
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 sóng dừng với vật cản tự do , 13 sóng dừng với vật cản tự do

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay