Ôn luyện vật lý 12 quang phổ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia x

11 29 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chủ đề QUANG PHỔ TIA HỒNG NGOẠI TIA TỬ NGOẠI TIA X I CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ Máy quang phổ - Máy quang phổ dụng cụ đùng để phân tách chùm sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc khác - Máy quang phổ lăng kính có ba phận (Hình 2.1) + Bộ phận tạo chùm sáng song song (gồm khe hẹp nằm tiêu diện thấu kính hội tụ) (ống chuẩn trực) + Lăng kính (bộ phân phân tách ánh sáng) (hệ tán sắc) + Buồng ảnh phận thu quang phổ (gồm thấu kính hội tụ kính mờ hay kính ảnh đặt tiêu diện thấu kính đó) - Nguyên tắc hoạt động: Dựa tượng tán sắc ánh sáng Sau ló khỏi ống chuẩn trực, chùm ánh sáng phát từ nguồn S mà ta cần nghiên cứu trở thành chùm song song Chùm qua lăng kính bị phân tách thành nhiều chùm đơn sắc song song, lệch theo phương khác Mỗi chùm sáng đơn sắc thấu kính L2 hội tụ cho ta ảnh thật khe F, vạch màu gọi vạch quang phổ Các vạch màu chụp kính ảnh lên kính mờ Mỗi vạch màu ứng với bước sóng xác định, thành phần ánh sáng đơn sắc nguồn S phát Tập hợp vạch màu (hoặc dải màu) tạo thành quang phổ nguồn S Các loại quang phổ a) Quang phổ liên tục (phát xạ) - Quang phổ liên tục quang phổ gồm dải màu từ đỏ đến tím, nối liền cách liên tục - Quang phổ liên tục vật rắn, lỏng khí có khối lượng riêng lớn bị nung nóng phát - Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào chất vật phát xạ Sự phân bố cường độ sáng quang phổ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng - Quang phổ liên tục sử dụng để đo nhiệt độ cao đo nhiệt độ nguồn sáng xa b) Quang phổ vạch phát xạ - Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm vạch màu riêng lẻ ngăn cách khoảng tối - Quang phổ vạch phát xạ khí hay áp suất thấp, bị kích thích phát sáng phát - Quang phổ vạch phát xạ cắc nguyên tố khác khác số lượng vạch, bước sóng (vị trí vạch), màu sắc vạch cường độ sáng vạch, tức quang phổ nguyên tố hoàn toàn đặc trưng cho nguyên tố - Quang phổ vạch phát xạ dùng phép phân tích quang phổ để nhận biết có mặt nguyên tố c) Quang phổ vạch hấp thụ - Quang phổ vạch hấp thụ quang phổ liên tục thiếu số vạch màu bị chất khí (hay kim loại) hấp thụ Muốn thu quang phổ vạch hấp thụ môt đám khí hay ta phải đặt đường chùm sáng trắng (phát từ đèn điện có dây tóc nóng sáng chằng hạn) chiếu vào khe máy quang phổ - Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải thấp nhiệt độ đèn dây tóc nóng sáng, phải đủ cao, để đám khí phát "vạch" - Nếu nhiệt độ đám khí hay hấp thụ đủ cao thì, tắt ánh sáng nguồn nóng sáng, quang phổ liên tục biến mất; vạch tối trở thành vạch sáng, có màu; quang phổ vạch hấp thụ trở thành quang phổ vạch phát xạ Đó tượng đơn sắc - Ở nhiệt độ xác định, vật hấp thụ xạ mà có khả phát xạ, ngược lại, phát xạ mà có khả hấp thụ - Quang phổ vạch hấp thụ nguyên tố hóa học có đặc trưng riêng, nên sử dụng phép phân tích quang phổ để nhận biết có mặt nguyên tố mẫu Tia hồng ngoại a) Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng dài bước sóng ánh sáng đỏ ngắn bước sóng sóng vơ tuyến điện: 76m    10-3m b) Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ T > 0K phát c) Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt d) Ứng dụng tia hồng ngoại để sưởi Tia tử ngoại a) Tia tử ngoại sóng điện từ có bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím dài bước sóng tia Rơn-ghen: 10-9m    0,38m b) Tia tử ngoại vật bị nung nóng nhiệt độ cao (trên 2000°C) phát Trong ánh sáng đèn thủy ngân giàu tia tử ngoại c) Tia tử ngoại có nhiều tác dụng làm phát quang nhiều chất, tác dụng lên kính ảnh, ion hóa khơng khí, gây tượng quang điện kim loại, tác dụng sinh lí d) Bước sóng tia tử ngoại nhỏ tác dụng mạnh Dựa tác dụng nói người ta ứng dụng tia tử ngoại nhiều lĩnh vực Tia Rơn-ghen (hay tia X) a) Tia Rơn-ghen sóng điện từ có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại dài bước sóng tia gamma: 10-8m    10-11m b) Ống tia Rơn-ghen ống tia catơt có lắp thêm điện cực đối catơt nguyên tố nặng chặn ngang đường chùm tia catôt (đối catôt anôt) UAK cỡ vài chục kV đến vài trăm kV; p ~ 10-3mmHg (áp suất ống) c) Tia Rơn-ghen có nhiều tác dụng mạnh: tính đâm xuyên (tác dụng bật), tác dụng phát quang, tác dụng lên kính ảnh, tác dụng ion hóa chất khí, tác dụng quang điện, hủy diệt tế bào d) Tia Rơn-ghen có nhiều ứng dụng, chằng hạn dùng y học để chiếu điện, chụp điện diệt tế bào; công nghiệp, để dò khuyết tật bên sản phẩm Thuyết điện từ ánh sáng Ánh sáng sóng điện từ có bước sóng ngắn (so với sóng vơ tuyến điện), lan truyền khơng gian Thang sóng điện từ Bảng xếp phân loại sóng điện từ theo thứ tự bước sóng giảm dần (hay theo thứ tự tần số tăng dần) Miền sóng điện từ Sóng vơ tuyến điện Bước sóng (m) 3.104  10-4 Tần số (Hz) ~104  3.1012 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tia hồng ngoại 10-3  7,6.10-7 3.1011  4.1014 Ánh sáng nhìn thấy 7,6.10-7  3,8.10-7 4.1014  8.1014 Tia tử ngoại 3,8.10-7 10-9 8.1014  3.1017 Tia X 10-8  10-11 3.1016  3.1019 Tia gamma Dưới 10-11 Trên 3.1019 II PHƢƠNG PHÁP GIẢI DẠNG TOÁN CƠ BẢN (tự luận trắc nghiệm) A PHƢƠNG PHÁP GIẢI Các tập thuộc chủ đề loại tập định tính Trên sở nắm vững kiến thức lí thuyết nêu mục I sách giáo khoa Vật lí 12, kết hợp với việc liên hệ với thực tế, lựa chọn đáp án phù hợp Cần ý tới từ phủ định "không", "không đúng", "sai" đọc phần dẫn tập trắc nghiệm đọc cẩn thận tất phương án cần lựa chọn, khơng bỏ sót từ có liên quan đến khái niệm, định nghĩa, đặc điểm, tính chất Cần tránh trường hợp vừa đọc phương án cảm thấy dừng lại không đọc phương án B BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ Những nguồn ánh sáng sau phát quang phổ liên tục? (I) Các đèn ống xanh, đỏ biển quảng cáo (II) Dòng nham thạch chảy khỏi miệng núi lửa (III) Quang phổ (IV) Lò luyện kim A (III) B (II) (IV) C (III) (II) D (I) (II) Hướng dẫn chọn đáp án Các đèn ống xanh, đỏ biển quảng cáo phát quang phổ vạch phát xạ Dòng nham thạch chảy khỏi miệng núi lửa, lò luyện kim nguồn phát quang phổ liên tục Các coi Mặt Trời xa Quang phổ quang phổ hấp thụ Chọn B Ví dụ Xét quang phổ ánh sáng nguồn sau phát ra: (I) Bóng đèn nêon bút thử điện (II) Dây tóc bóng đèn nung nóng (III) Ngọn lửa đèn cồn có rắc vài hạt muối vào bấc (IV) Một tia chớp Trong trường hợp kể trên, trường hợp thuộc loại quang phổ vạch phát xạ? A: (I) (III) B (II) (IV) C (I), (II) (III) D (I) (IV) Hướng dẫn chọn đáp án Khi có hiệu điện hai đầu bút thử điện bóng đèn bút phát ánh sáng đỏ khí nêon bóng kích thích phát sáng dòng điện phóng qua đèn Do quang phổ quang phổ vạch phát xạ Dây tóc bóng đèn nóng sáng vật rắn phát sáng Quang phổ quang phổ liên tục Ngọn lửa đèn cồn có rắc vài hạt muối vào bấc phát ánh sáng màu vàng Đó ánh sáng màu vàng đặc trưng nguyên tử natri Sở dĩ lửa đèn cồn, muối bị bay phân tích thành nguyên tử, phân tử ion Các nguyên tử natri bị kích thích phát sáng lửa phát ánh sáng vàng Do đó, quang phổ quang phổ vạch phát xạ natri Mặt khác, lửa đèn cồn cho quang phổ liên tục Tia chớp ánh sáng ngun tử khơng khí phát bị kích thích tia lửa điện mạnh phóng hai đám mây Quang phổ tia chớp quang phổ bạch phát xạ Chọn D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word C BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2.1 Tia X ứng dụng nhiều nhờ có A khả xuyên qua vải, gỗ, mềm B tác dụng làm đen phim ảnh C Tác dụng làm phát quang nhiều chất D Tác dụng hủy diệt tế bào 2.2 Tia X xuyên qua kim loại A cách dễ dàng, nhau, với kim loại, tia B dễ, bước sóng nhỏ C dễ, kim loại có nguyên tử lượng lớn D khó bước sóng nhỏ 2.3 Một xạ hồng ngoại có bước sóng 6.10-3mm, so với xạ tử ngoại có bước sóng 125m, có tần số nhỏ gấp A 50 lần B 48 lần C 44 lần D 40 lần 2.4 Những nguồn sau phát tia Rơn-ghen? (I) Chiếc bàn nung nóng (II) Ngọn nến (III) Con đom đóm (IV) Màn ảnh mày thu hình A Chỉ (I) B Chỉ (IV) C (I) (II) D (II) (III) 2.5 Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Hồ quang điện vật có nhiệt độ 3000oC vật phát tia tử ngoại mạnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ có bước sóng nằm khoảng từ tia tím đến tia X C Tia tử ngoại xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ tia tím ( < 0,38m) D Thủy tinh nước suốt tia tử ngoại 2.6 Máy quang phổ dụng cụ quang dùng để A tạo quang phổ nguồn sáng B đo bước sóng xạ phát từ nguồn C phân tích chùm sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc D quan sát chụp ảnh quang phổ vật 2.7 Trong máy quang phổ, chùm tia ló khỏi lăng kính hệ tán sắc trước qua thấu kính buồng tối A chùm sáng song song B chùm tia phân kì có nhiều màu C tập hợp nhiều chùm tia song song, chùm có màu D chùm tia phân kì màu trắng 2.8 Ống chuẩn trực máy quang phổ có nhiệm vụ A tạo chùm sáng chuẩn B tạo số bước sóng ánh sáng chuẩn C hướng ánh sáng từ nguồn phải khảo sát vào lăng kính D Tạo chùm tia song song song 2.9 thấu kính buồng ảnh (hay buồng tối) máy quang phổ có nhiệm vụ A tạo ảnh nguồn sáng B tạo ảnh thật khe sáng ống chuẩn trực lên kính ảnh C Tạo vạch quang phổ D hội tụ chùm sáng đơn sắc khỏi lăng kính vào mặt phẳng tiêu http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 2.10 Nếu chùm tia sáng đưa vào ống chuẩn trực máy quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng phát ra, quang phổ thu buồng ảnh thuộc loại A quang phổ vạch B quang phổ hấp thụ C quang phổ liên tục D Một loại quang phổ khác 2.11 Tính chất sau tia Rơn-ghen ứng dụng chụp điện chiếu điện? A Làm phát quang số chất B Tác dụng mạnh lên kính ảnh C Đâm xuyên mạnh D Cả ba tính chất 2.12 Chọn câu phát biểu câu sau A Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tia tử ngoại gọi tia lạnh nên khơng có tác dụng nhiệt B Các xạ điện từ có tính chất khác chúng có bước sóng khác C Tia hồng ngoại, tia tử ngoại có khả đâm xuyên mạnh nên có khả ion hóa khơng khí D Tia gamma, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen sóng điện từ có bước sóng ngắn từ 10-10m đến 10-12m 2.13 Vạch quang phổ thực chất A phần chia nhỏ quang phổ B ảnh thật khe sáng ống chuẩn trực, cho xạ đơn sắc C vân sáng giao thoa cho hai khe ống chuẩn trực D ảnh tạo tia sáng qua lăng kính 2.14 Ưu điểm bật phép phân tích quang phổ là: A Phân tích thành phần cấu tạo vật rắn, lỏng nung nóng sáng B Xác định tuổi cổ vật, ứng dụng ngành khảo cổ học C Xác định có mặt nguyên tố hợp chất D Xác định nhiệt độ thành phần cấu tạo bề mặt bầu trời 2.15 Kí hiệu tính chất sau: (I) Đơn giản; (II) Rất hay; (III) Có thể phân tích vật phát sáng xa; (IV) Chỉ cần mẫu nhỏ Phép phân tích quang phổ có tiện lợi nào? A (I) (III) B (II) (IV) C (I), (II) (III) D Cả (I), (II), (III) (IV) 2.16 Khi nói quang phổ, để hấp thụ ánh sáng, vật hấp thụ phải có A diện tích bề mặt nhỏ so với vật phát sáng B khối lượng riêng nhỏ so với vật phát sáng C nhiệt độ thấp nhiệt độ vật phát sáng D chiết suất lớn chiết suất vật phát sáng 2.17 Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi nguyên tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ hấp thụ, nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng 2.18 Chọn phát biểu A Ánh sáng Mặt Trời quan sát mặt đất ánh sáng trắng với đủ thành phần đơn sắc B Ánh sáng đèn ống màu trắng lớp học phát ánh sáng trắng C Ánh sáng trắng tập hợp đủ ánh sáng đơn sắc vùng nhìn thấy D Quang phổ vạch hiđrơ gồm vạch: đỏ, lam, chàm, tím 2.19 Chọn phát biểu http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Nguồn sáng đơn chất phát quang phổ vạch đặc trưng cho đơn chất B Một đơn chất phát quang phổ vạch quang phổ liên tục C Khí Trái Đất khơng hấp thụ vạch quang phổ ánh sáng Mặt Trời D Cả A, B, C 2.20 Quang phổ vạch phát xạ chất đặc trưng cho A chất B thành phần hóa học chất C thành phần nguyên tố chất D cấu tạo phân tử chất 2.21 Quang phổ vạch quang phổ A chứa vạch độ sáng, màu sắc khác nhau, đặt cách quang phổ B gồm toàn vạch sáng, đặt nối tiếp quang phổ C chứa số nhiều vạch sáng màu sắc khác xen kẽ với khoảng tối D chứa số vạch sáng 2.22 Quang phổ vạch phát trường hợp sau đây? A Chất khí hay áp suất thấp bị kích thích B Có dòng điện phóng qua chất lỏng, chất khí, áp suất thấp C Nung nóng chất khí điều kiện tiêu chuẩn D Có dòng điện phóng qua chất lỏng áp suất thấp 2.23 Quang phổ Mặt Trời mà ta thu rái Đất quang phổ A liên tục B vạch phát xạ C vạch hấp thụ lớp khí Mặt Trời D vạch hấp thụ lớp khí Trái Đất 2.24 Hai bước sóng giới hạn phổ khả kiến là: A 0,38mm 0,76mm B 400m 760m C 0,40nm 0,76nm D 380nm 760nm 2.25 Bức xạ hồng ngoại xạ tử ngoại xạ điện từ A khơng có tác dụng kích thích thần kinh thị giác B có bước sóng nhỏ 400nm C có tần số lớn 4.1014Hz D có tác dụng quang điện mạnh 2.26 Để tạo chùm tia X, cần phóng chùm êlectron có vận tốc lớn, cho đập vào A vật rắn B vật rắn có nguyên tử lượng lớn C vật rắn, lỏng, khí D vật rắn lỏng 2.27 Tia Rơn-ghen hay tia X sóng điện từ có bước sóng A lớn tia hồng ngoại B nhỏ tia tử ngoại C nhỏ quá, khơng đo D khơng đo được, khơng tạo tượng giao thoa 2.28 Tia Rơn-ghen có A chất với siêu âm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C chất với sóng vơ tuyến điện D điện tích âm 2.29 Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen tia gamma A sóng học, có bước sóng khác B sóng vơ tuyến điện, có bước sóng khác C sóng điện từ, có bước sóng khác D sóng ánh sáng, có bước sóng giống 2.30 Tia hồng ngoại có bước sóng A nhỏ so với ánh sáng vàng B lớn so với tia sáng đỏ C nhỏ so với tia sáng tím D lớn hơn, nhỏ tia sáng vàng natri 2.31 Tác dụng bật tia hồng ngoại A Tác dụng quang điện B Tác dụng quang học C Tác dụng nhiệt D Tác dụng hóa học (làm đen phim ảnh) 2.32 Bức xạ tử ngoại xạ điện từ A mắt khơng nhìn thấy, ngồi miền tím quang phổ B có bước sóng lớn xạ màu tím C khơng làm đen phim ảnh D có tần số thấp hơn, so với xạ hồng ngoại 2.33 Tia tử ngoại phát mạnh từ A lò sưởi điện B lò vi sóng C hồ quang điện D hình vơ tuyến 2.34 Kí hiệu loại xạ sau: (I) Ánh sáng nhìn thấy; (II) Tia tử ngoại; (III) Tia hồng ngoại Một bóng đèn thủy ngân cột chiếu sáng đường phố phát loại xạ kể trên? A Chỉ (I) B (II) (III) C (I) (II) D Cả (I), (II) (III) 2.35 Tia hồng ngoại khơng có tính chất tác dụng sau đây? A Gây hiệu ứng quang điện số chất bán dẫn B Tác dụng lên kim loại kính ảnh đặc biệt gọi kính ảnh hồng ngoại C Tác dụng bật tác dụng nhiệt D Làm số chất phát quang 2.36 Tia tử ngoại khơng có tác dụng cơng dụng sau đây? A Tác dụng mạnh lên kính ảnh B Gây hiệu ứng quang hóa, quang hợp C Có tác dụng sinh học, hủy diệt tế bào, khử trùng D Dùng để sấy khô sản phẩm nông, cơng nghiệp 2.37 Tia Rơn-ghen A có lác dụng nhiệt mạnh, dùng để sấy khơ sưởi ấm B gây tượng quang điện cho tế bào quang điện có catơt làm kim loại kiềm C khơng qua lớp chì dày vài milimét, nên người ta dùng chì để làm chắn bảo vệ kĩ thuật dùng tia Rơn-ghen D không tác dụng lên kính ảnh http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 2.38 Chọn phát biểu sai Tia hồng ngoại A có tác dụng ion hóa khơng khí B có tác dụng bật tác dụng nhiệt C có tác dụng lên số loại kính ảnh D có chất sóng điện từ 2.39 Nguồn khơng phát tia tử ngoại ánh sáng trông thấy vật A có nhiệt độ lớn 500°C nhỏ 2500°C B có nhiệt độ nhỏ 500°C C có nhiệt độ lớn 2500°C D có dòng điện cường độ lớn chạy qua 2.40 Trong xạ điện từ có tần số nêu dây, xạ thuộc tia tử ngoại? A f = 2.10l3Hz B f = 6.1012Hz C f = 3.1016Hz D f = 3.10l9Hz 2.41 Tia tử ngoại có A Tần số nhỏ tần số ánh sáng trơng thấy B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C Tác dụng quang điện D Tốc độ nhỏ tốc độ ánh sáng trơng thấy 2.42 Tính chất sau không thuộc tia Rơn-ghen? A Làm phát quang nhiều chất B Có tác dụng sinh lí mạnh C Làm ion hóa khơng khí D Xun qua chì dày cỡ cm 2.43 Người ta không dùng tia Rơn-ghen cơng việc nêu sau đây? A Chụp ảnh đêm B Kiểm tra chất lượng sản phẩm đúc C Chữa bệnh ung thư D Chụp, chiếu điện 2.44 Trong ống tia X, hiệu điện anôt catơt 20kV, dòng điện ống 12mA Giả sử có 0,5% động chùm electron đập vào anôt chuyển thành lượng tia X Chùm tia X có cơng suất A 0,1W B 1,2W C 2,0W D 240W 2.45* Nếu tăng hiệu điện hai cực ống phát tia Rơn-ghen thêm 2kV, tốc độ êlectron đến anôt tăng thêm 1.107m/s Bỏ qua tốc độ ban đầu electron bắn khỏi catôt Khi chưa tăng hiệu điện thế, tốc độ êlectron đến anôt A 3.107m/s B 8,0.107m/s C 1,55.108m/s D 1,0.108m/s 2.46 Phát biểu sau không đúng? Một điểm chung tia hồng ngoại, tử ngoại Rơn-ghen A có chất sóng điện từ B có tác dụng ion hóa khơng khí C có tốc độ chân khơng D gây tượng giao thoa, nhiễu xạ 2.47 Chọn cách xếp tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại theo chiều giảm tần số A Tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại B Tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy C Tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng trông thấy, tia hồng ngoại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 2.48 Các xạ có tần số từ 1014Hz đến 1017Hz có tính chất chung A có khả tác dụng lên số loại phim ảnh B khơng nhìn thấy C có tác dụng sinh học rõ rệt D có khả gây hiệu ứng quang điện kim loại 2.49 Chọn phát biểu A Tia tử ngoại khơng có tác dụng nhiệt B Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng có tác dụng hóa học C Tia hồng ngoại khơng có tác dụng quang điện D Cả A, B, C sai 2.50 Chọn phát biểu sai Người ta ứng dụng tia X để khám bệnh nhờ A Tính chất đâm xun B Tác dụng hóa học C Tác dụng phát quang D Tác dụng sinh lí 2.51 Chọn phát biểu A Quang phổ vạch phát xạ gồm vạch màu riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối, chất khí hay áp suất thấp phát bị kích thích B Quang phổ liên tục thiếu số vạch màu bị chất khí (hay kim loại) hấp thụ gọi quang phổ vạch hấp thụ khí (hay hơi) C Cả A, B sai D Cả A, B dều 2.52 Người ta hay dùng đèn hồ quang để làm thí nghiệm A hồ quang phát ánh sáng trắng đầy đủ B hồ quang phát tia tử ngoại C hồ quang nhiệt độ cao phát ánh sáng có quang phổ vạch nên giàu tia tử ngoại nguồn khác D Cả A, B, C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Chủ đề QUANG PHỔ TIA HỒNG NGOẠI TIA TỬ NGOẠI TIA X 2.1 Chọn A Do tác dụng hủy diệt tế bào, nên tia X áp dụng để chữa số bệnh ung thư, áp dụng không phổ biến áp dụng khả đâm xun 2.2 Chọn B Vì tính chất này, nên tia X có bước sóng nhỏ thường gọi tia X cứng, tia có bước sóng lớn tia X mềm 2.3 Chọn B 6.10-3mm = 6.10- 9.103m = 6.103nm = 48.125nm Bước sóng lớn gấp 48 lần tần số nhỏ 48 lần 2.4 Chọn B Ta biết ống hình máy thu hình ống tia catơt Dòng electron phát từ catơt đến đập vào bột phát quang hình làm cho lớp bột phát ánh sáng nhìn thấy Tuy nhiên, bên cạnh phát tỉ lệ nhỏ tia Rơn-ghen mềm (có bước sóng dài) Vì lớp thủy tinh hình phải làm dầy pha chất hấp thụ tia Rơn-ghen 2.5 Chọn D Thủy tinh, nước hấp thụ mạnh tia tử ngoại 2.6 Chọn C 2.7 Chọn C 2.8 Chọn D 2.9 Chọn B 2.10 Chọn C 2.11 Chọn C 2.12 Chọn B Tính chất chúng khác lượng chúng khác nhau, mà lượng chúng lại quyếi định bước sóng 2.13 Chọn B 2.14 Chọn D 2.15 Chọn D 2.16 Chọn C 2.17 Chọn B 2.18 Chọn C Phát biểu A sai, ánh sáng Mặt Trời bị hấp thụ số vạch đặc trưng quang phổ He, H2, Phát biểu B sai, quang phổ đèn ống quang phổ vạch, chủ yếu tượng huỳnh quang Phát biểu D sai, phần dãy Ban-me 2.19 Chọn B Phát biểu A sai đơn chất trạng thái rắn, lỏng Phát biểu C sai, khí Trái Đất hấp thụ số xạ Mặt Trời, vùng hồng ngoại hay tử ngoại 2.20 Chọn C 2.21 Chọn C 2.22 Chọn A 2.23 Chọn C 2.24 Chọn D 2.25 Chọn A 2.26 Chọn C 2.27 Chọn B 2.28 Chọn C 2.29 Chọn C 2.30 Chọn B Trên quang phổ, bước sóng xạ giảm dần từ màu tím đến màu đỏ Do đó, từ màu đỏ, ta theo chiều ngược lại, tức từ màu đỏ sang miền hồng ngoại, bước sóng phải tăng dần 2.31 Chọn C 2.32 Chọn A 2.33 Chọn C Hồ quang điện có nhiệt độ từ 3000K đến 4000K trở lên, nên phát nhiều tia tử ngoại 2.34 Chọn D Bóng đèn thủy ngân phát loại tia sau: tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy tia hồng ngoại Việc phát ánh sáng nhìn thấy hiển nhiên Để nhận biết xem đèn thủy ngân có phát tia tử ngoại tia hồng ngoại hay khơng ta có cách sau: Chiếu ánh sáng đèn thủy ngân vào khe máy quang phổ dùng pin nhiệt điện để nghiên cứu Dùng kính lọc đặc biệt lọc hết tia hồng ngoại ánh sáng nhìn thấy, cho tia tử ngoại qua Thử tia tử ngoại tác dụng phát quang 2.35 Chọn D 2.36 Chọn D 2.37 Chọn C 2.38 Chọn A 2.39 Chọn B 2.40 Chọn C 2.41 Chọn C 2.42 Chọn D 2.43 Chọn A 2.44 Chọn B Tổng động êlectron đập vào anôt giây công suất tiêu thụ UI ống tia X Vậy chùm tia X có cơng suất là: 10 http://dethithpt.com – Website chun đề thi – tài liệu file word 0,5 UI = 5.10-3.2.104.12.10-3 = 1,2W 100 2.45 Chọn A Từ phương trình: P = mv m(v  v ) eU; e(U  U) , 2 Ta có: v  e U v 1,6.10 19.2.103 107     3.107 m / s m v 2 9,1.1031.107 2.46 Chọn B 2.47 Chọn D c  2.48 Chọn A Các xạ có bước sóng     năm khoảng 3.10-9 đến 3.10 6 m thuộc tia hồng f  ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại nên có tính chất chung có khả tác dụng lên số loại phim ảnh 2.49 Chọn D Nhờ tác dụng nhiệt mà ta phát tia hồng ngoại Hai tia có tác dụng lên phim, giấy ảnh; tác dụng hóa học Tia hồng ngoại có tác dụng quang điện tượng quang điện 2.50 Chọn D Dùng tác dụng đâm xuyên tác dụng phát quang để chiếu điện Dùng tác dụng đâm xuyên tác dụng hóa học để chụp điện 2.51 Chọn D 2.52 Chọn C Tuy lửa hồ quang có màu trắng, nguồn sáng chất khí, phát áp suất thường Quang phổ quang phổ vạch Hồ quang phát nhiều xạ, nhiệt độ cao phát tia tử ngoại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 ... Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại theo chiều giảm tần số A Tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại B Tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại,. .. Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy C Tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng trông thấy, tia hồng ngoại http://dethithpt.com... điện vật có nhiệt độ 3000oC vật phát tia tử ngoại mạnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ có bước sóng nằm khoảng từ tia tím đến tia X C Tia tử ngoại x không nhìn thấy có bước sóng nhỏ tia tím
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn luyện vật lý 12 quang phổ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia x , Ôn luyện vật lý 12 quang phổ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia x

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay