26 máy phát ba pha và dòng điện ba pha

11 35 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 26 - Máy phát ba pha Dòng điện ba pha Câu Một máy phát điện ba pha mắc hình có điện áp pha 127 V tần số 50 Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc tam giác, tải có điện trở 24 Ω cảm kháng 32 Ω Công suất tiêu thụ tải là: A 726 W B 2178 W C 1089 W D 3267 W Câu Một máy phát điện ba pha mắc hình có hiệu điện pha Up = 115,5V tần số 50Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải có điện trở 12,4Ω độ tự cảm 50mH Cường độ dòng điện qua tải là: A 8A B 10A C 20A D 5A Câu Cường độ dòng điện hiệu dụng pha máy phát điện xoay chiều ba pha 10 A cách mắc hình tam giác cường độ hiệu dụmg dây pha là: A 17,3 A B 10 A C 7,07 A D 30 A Câu Một máy phát điện ba pha mắc hình có hiệu điện pha Up =115,5 V tần số 50 Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải có điện trở 12 Ω độ tự cảm 50 mH Tính cường độ dòng điện qua tải: A 5,8 A B 12 A C 15 A D 10 A Câu Các tải hệ thống ba pha mắc hình sao, tải pha một điện trở biết U pha sớm pha pha góc a (0Khi pha có suất điện động =0 pha lại có suất điện động tức thời có độ lớn Câu 19: A Trong máy phát điện xoay chiều pha đối xứng hoàn tồn dòng điện chạy qua dây pha cực đại dòng điện chạy qua hai dây pha lại có giá trị 1/2 giá trị cực đại Câu 20: B Ta có giảm Bây bạn lấy máy tính để tổng hợp giao động Câu 21: C Cơng suất dòng pha là: Câu 22: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: A tải (tam giác)= nguồn (mắc sao) = Vậy Câu 24: A Tải tiêu thụ mắc hình Gọi nhánh chứa R nhanh chưa L nhánh chưa C Với số liệu cho cường độ dòng điện qua dây trung hồ 1+ Câu 25: C Câu 26: C Dòng điện pha tạo từ trường quay Tần số dòng điện máy phát điện tạo ra: Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay roto Câu 27: B nguồn mắc hình sao, tải mắc tam giác, ta có đẳng thức U I sau: Cẩn thận đề hỏi công suất qua tải ( gồm tải) nên công suất tổng cộng 726 W Câu 28: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cường độ dòng điện qua dây trung hồ Tổng hợp máy tính ta có cường độ dòng điẹn hiệu dụng dây trung hoà =1 A Câu 29: B Dựa vào cơng dụng máy này, ta coi chúng điện trở Từ giá trị định mức: bàn là: có R = 44 Ω, nồi cơm có R' = 88 Ω Để ý mạch mắc hình sau, chạy định mức, tải không đối xứng nên dây TH có dòng điện ( chức dây trung hòa) Chú ý: cường độ dòng trung hòa I, tính độ lớn cộng vecto qua tải vẽ hình: tia cách góc 120 độ, xuất phát từ điểm O : Ox, Oy, Oz ( hướng điện áp u) theo thứ tự bàn là, bàn là, nồi cơm ( 3) Do tải có R nên i u pha I1 = I2 = 2I3 = A Tồng hợp vecto này, tính I12 = I = I12 - I3 = - 2,5 = 2,5 A Như cường độ dòng dây trung hòa 2,5 A ta chọn B Câu 30: D Trong máy ba pha, từ thơng cực đại khơng thể đồng thời xảy lúc điện áp cực đại Câu 31: D Ta có: Máy phát mắc hình sao, tải mắc tam giác nên ta có Tổng cơng suất tải tiêu thụ: Câu 32: C Câu 33: C Điện áp đặt vào tải điện áp dây =>Tổng công suất tải là: Câu 34: B Câu 35: A ... Câu 31 Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp pha hiệu dụng 120 V tần số 50 Hz Người ta đưa dòng điện ba pha từ máy phát điện vào ba tải đối xứng mắc tam giác, tải gồm điện trở... Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo ln có tần số tần số quay rôto C Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay rôto D Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha. .. tương ứng : A -E0; E0 B E0/2; -E0 /2 C -E0/2; E0/2 D E0 /2; -E0 /2 Câu 23 Một máy phát điện ba pha mắc theo hình có điện áp pha 220 V, tần số 50 Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc tam
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 máy phát ba pha và dòng điện ba pha , 26 máy phát ba pha và dòng điện ba pha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay