Ôn luyện vật lý 12 hiện tượng quang điện, phát quang, laze

22 33 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Chủ đề HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN PHÁT QUANG LAZE I CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ Hiện tượng quang điện (ngoài) Hiện tượng ánh sáng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại gọi tượng quang điện ngoài, thường gọi tăt tượng quang điện Các êlectron bị bật khỏi bề mặt kim loại gọi quang electron hay electron quang điện Tế bào quang điện bình thạch anh hút hết khơng khí (tế bào quang điện chân khơng), bên có hai điện cực: anôt (A) catôt (K) Nối anôt (A) với cực dương nguồn điện, catôt (K) với cực âm chiếu vào catơt chùm ánh sáng có bước sóng ngắn xảy tượng quang điện mạch xuất dòng Ibh, gọi quang điện có cường độ I Khi UAK  U1 I giữ giá trị khơng đổi cường độ dòng quang điện bão hòa Ibh; Ibh tăng tỉ lệ với cường độ chùm sáng chiếu vào catôt Đặc tuyến vôn - ampe tế bào quang điện vẽ hình 3.1 I = Ibh toàn số êlectron bị bật từ catôt tới anôt Các định luật quang điện a) Hiện tượng quang điện xảy ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng nhỏ bước sóng 0, 0 gọi giới hạn quang điện kim loại:   0 (1) b) Đối với ánh sáng thích hợp (có   0), cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích c) Động ban đầu cực đại quang electron không phụ thuộc cường độ chùm ánh sáng kích thích mà phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích chất kim loại làm catôt Thuyết lượng tử ánh sáng a) Giả thuyết lượng tử lượng Plăng Lượng lượng mà lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định, gọi lượng tử lượng, kí hiệu chữ , có giá trị:  = hf, f tần số ánh sáng bị hấp thụ hay phát xạ ra, h số gọi số Plăng: h = 6,625 10-34J.s b) Thuyết lượng tử ánh sáng (hay thuyết phôtôn) Chùm ánh sáng chùm phôtôn (các lượng tử ánh sáng) Mỗi phơtơn có lượng xác định:  = hf (2) (f tần số sóng ánh sáng đơn sắc tương ứng) Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát giây Phân tử, nguyên tử, êlectron phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn Các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ ánh sáng Năng lượng phôtôn nhỏ Một chùm sáng dù yếu chứa nhiều phôtôn nhiều nguyên tử, phân tử phát Vì vậy, ta nhìn thấy chùm sáng liên tục Cơng thức Anh-xtanh tượng quang điện Hiện tượng quang điện kết "va chạm" phôtôn với electron kim loại: phơtơn bị quang êlectron hấp thụ hồn toàn nhường toàn lượng  = hf cho êlectron Áp dụng định luật bảo tồn lượng, ta có: m 0max c  = A + Wđmax hay hf = h   A   (3) mv 02 max (A công thoát electron : Wđmax = động ban đầu cực đại electron hc - Giới hạn quang điện:   (4) A - Muốn cho dòng quang điện bị triệt tiêu hồn tồn phải có: mv 0max eU h  (5) (Uh: độ lớn hiệu điện hãm;  = 1,6.10-19C; m = 9,1.10-31kg) - Hiệu suất hiệu ứng quang điện (hiệu suất lượng tử): H Số êl ectron bò bật từ kim loại Số photôn tới đập vào mặt kim loạ i (6) - Bước sóng nhỏ tia Rơn-ghen phát từ ống phát tia X: hc (7)  X   với   Wñ Wđ động êlectron tới đập vào đối catơt: mv (8) Wđ   eU U hiệu điện anôt catôt ống Rơn-ghen Để giải thích tượng giao thoa, nhiễu xạ phải thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng Để giải thích tượng quang điện lại phải thừa nhận chùm sáng chùm phôtôn Như ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt Tính chất sóng thể rõ với ánh sáng có bước sóng dài, có tính chất hạt thể rõ với ánh sáng có bước sóng ngắn Hiện tượng quang điện Hiện tượng tạo thành êlectron dẫn lỗ trống số chất bán dẫn (như Ge, Si, PbS, CdS, ), tác dụng xạ thích hợp, gọi tượng quang điện Các chất gọi chất quang dẫn nhiều chất quang dẫn, xạ kích thích thích hợp nằm miền hồng ngoại Hiện tượng ứng dụng để chế tạo quang điện trở pin quang điện Hiện tượng giảm điện trở suất, tức tăng độ dẫn điện bán dẫn có xạ thích hợp chiếu vào gọi tượng quang dẫn Quang điện trở bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi cường độ chùm sáng chiếu vào thay đổi Quang điện trở thường lắp với tranzito thiết bị điều khiển ánh sáng trắng máy đo ánh sáng Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện Bộ phận chủ yếu pin quang điện gồm bán dẫn loại n, bên có phủ lớp mỏng bán dẫn loại p; hai bán dẫn hình thành lớp tiếp xúc p-n Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào lớp bán dẫn p, ánh sáng gây tượng quang điện giải phóng cặp electron lỗ trống Điện trường lớp tiếp xúc p-n đẩy electron xuống bán dẫn loại p, lỗ trống bị giữ lại lớp p Kết có hiệu điện tạo thành hai cực pin quang điện Hiện tượng quang phát quang - Sự phát quang chất lỏng khí có đặc điểm ánh sáng phát quang bị tắt nhanh sau tắt ánh sáng kích thích; huỳnh quang Sự phát quang nhiều chất rắn (gọi chất lân quang) lại có đặc điểm ánh sáng phát quang kéo dài khoảng thời gian sau tắt ánh sáng kích thích: lăn quang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word - Đặc điểm ánh sáng huỳnh quang: Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích:  hq   kt Laze loại nguồn sáng mới, phát chùm sáng gọi tia laze, có đặc điểm: tia laze có tính đơn sắc cao, chùm sáng kết hợp, song song, có cường độ lớn Tia laze ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực y học, thông tin liên lạc, công nghiệp, đầu đọc đĩa CD, bút bảng Nguyên tắc hoạt động quan trọng laze phát xạ cảm ứng: Nếu có phơtơn ban đầu có lượng ' bay qua loạt nguyên tử trạng thái kích thích sẵn sàng phát phơtơn có lượng  = ' nguyên tử phát phơtơn có lượng , phơtơn pha với phôtôn ' bay theo phương với phơtơn '; kết số phơtơn có lượng  = ' tăng lên theo cấp số nhân II PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN (tự luận trắc nghiệm) Dạng BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN VÀ TIA X A PHƯƠNG PHÁP GIẢI a) Tùy theo vấn đề đặt câu hỏi đề vào kiện cho đề bài, vận dụng linh hoạt công thức nêu mục A:   0, 2 mv 0max mv 0max hc hc A ;eU h  với   ;   hf  A  Và công thức suy từ chằng hạn như: eU h  mv 0max hc hc hc  A    0 b) Khi tính tốn số, cần chuyển đổi đơn vị đại lượng cho đề đơn vị SI (đặc biệt lưu ý: 1eV = 1,6.10-19J; mc = 9,1.10-31kg;  = 1,6.10-19C) Về kết thu được, nhận xét là: A có trị số vài eV; vmax có trị số từ 105m/s đến 106m/s; Uh có trị số cỡ vơn c) Đề yêu cầu xét khả xảy tượng quang điện; cần tìm 0 so sánh  với 0 Tính hiệu suất lượng tử a) Để tính hiệu suất lượng tử cần vận dụng cơng thức tính đại lượng: Cường độ dòng quang điện bão hòa: Ibh = Ne.e (Ne số quang êlectron công suất xạ: P = Np. (Np số phơtơn có lượng  tới đập vào catôt giây) N Từ hiệu suất lượng tử: H = e 100% Np b) Ngược lại cho hiệu suất lượng tử, biết hai đại lượng Ne Np tìm đại lượng lại (và suy đại lượng Ibh công suất xạ P tương ứng) Tính bước sóng tia X a) Để tìm bước sóng nhỏ tia Rơn-ghen (tia X) phát từ ống phát tia X, vận dụng công hc thức: x  min   ; Wđ động electron tới đập vào đối catơt, tính theo Wđ cơng thức Wđ  mv  eU , với U hiệu điện anôt catôt ống phát tia X mv  eU tìm vận tốc electron đập vào bề mặt đối catôt (xem động ban đầu êlectron nhỏ không đáng kể) b) Từ công thức http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word c) Từ cơng thức tính cường độ dòng điện ống phát tia X: I = ne, tìm số êlectron tới đối catơt giây d) Cần lưu ý tới đơn vị đo đại lượng tính tốn số B BÀI TẬP VÍ DỤ: Ví dụ Tính bước sóng ánh sáng đơn sắc mà phơtơn có lượng 3eV Cho 1eV = 1,6.10-19J; h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s Hướng dẫn giải hc Ta có:  = hf = Từ tìm được:   hc 6,625.10 34.3.108 = 0,414.10-6m = 0,414m   3.1,6.10 19 Ví dụ Một kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,375m Tìm cơng electron khỏi kim loại (theo đơn vị eV) Hướng dẫn giải hc Từ công thức:   , ta có cơng thức êlectron khỏi kim loại: A A hc 6,625.1034.3.108   5,3.1019 J  3,31eV 6 0 0,375.10 Ví dụ Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,25.10-6m vào catơt tế bào quang điện có cơng A = 3,5eV Hiệu điện anôt catôt để làm triệt tiêu dòng quang điện? Cho h = 6,625.10-34J.s; C = 3.108m/s;  = 1,6.10-19C Hướng dẫn giải hc Ta có: eUh = Wđmax (1); (2)  A  Wñmax  hx Từ đó: eU h   A Suy : Uh = 1,47V  Ta được: UAK = -Uh = -1,47V Ví dụ Chiếu chùm xạ có bước sóng  = 0,18m vào kim loại, êlectron bật có động cực đại Wđmax = 6eV a) Tính cơng electron kim loại b) Khi chiếu xạ có bước sóng ' = 0,52m vào kim loại tượng quang điện xảy khơng? Vì sao? Nếu có, tính vận tốc cực đại electron bắn Hướng dẫn giải hc a) Theo công thức Anh-xtanh:  A  Wñmax  hc Suy ra: A   Wñmax  1,44.10 19 J  b) Giới hạn quang điện kim loại: XQ = - = 1,38m Như ' < 0: tượng quang điện có xảy hc Theo công thức Anh-xtanh:  A  mv 0max  Suy ra: v0max =  hc    A   7,23.10 m / s mc   '  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Ví dụ Chiếu ánh sáng có bước sóng  = 0,489m lên kim loại kali dùng làm catôt tế bào quang điện Biết cường độ dòng điện bão hòa Ibh = 0,1mA, công suất ánh sáng chiếu tới P = 0,1W Hiệu suất lượng tử hiệu ứng quang điện phần trăm? Hướng dẫn giải - Số êlectron bật khỏi catôt giây: Ne  q 0,1.103   6,25.1014 electron e 1,6.1019 - Số phôtôn chiếu tới kim loại giây: Np  P t  hc 0,1.1.489.1019  2,2.1017 (phôtôn) 34 6,625.10 3.10 Hiệu suất lượng tử H tỉ số số quang êlectron bứt giây số phôtôn chiếu tới kim loại giây H Ne 6,625.1014 100%   0,3.10 2  0,3% Np 2,2.1017 Ví dụ Một ống phát tia X hoạt động hiệu điện U = 10kV với dòng điện I = 0,001A I = O,00IA7 a) Tìm số electron đập vào đối catôt phút b) Tìm động cực đại êlectron đập vào bề mặt đối catôt, coi động ban đầu c) Tìm bước sóng nhỏ tia Rơn-ghen phát d) Coi có % số êlectron đập vào mặt đối catôt tạo tia Rơn-ghen Hỏi sau phút hoạt động ống Rơn-ghen, nhiệt độ đối catôt tăng thêm bao nhiêu? Biết đối catơt có khối lượng M = 100g nhiệt dung riêng chất làm đối catôt C = 120J/kg.K Hướng dẫn giải a) Gọi n số êlectron đập vào mặt đối catôt phút, ta có: q ne I  t t It Suy ra: n = = 3,75.1017 electron e b) Động cực đại êlectron : Wđmax = eU = 1,6.10-15J (U = 10kV = 104V) c) Bước sóng nhỏ tia Rơn-ghen: hc min = = 1,24.10-10m = 1,24Å eU d) Nhiệt độ đối catơt nóng lên số electron n’ khơng tạo tia Rơn-ghen truyền hồn tồn động cho đối catơt Theo đề có 1% số êlectron đập vào bề mặt đối catơt tạo tia Rơn-ghen, n’ = 0,99n = 37,125.1016 electron Sau phút nhiệt độ đối catơt nóng thêm t, xác định phương trình: Mct = n'.Wđmax (với M = 100g = 0,1 kg) n'.Wđmax hay t   49,5o C Mc Ví dụ Cơng êlectron khỏi bề mặt kẽm 3,55eV Chiếu vào kẽm đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,30m 2 = 0,40m Bức xạ gây tượng quang điện? A Khơng có xạ B Bức xạ 2 C Cả hai xạ D Bức xạ 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Hướng dẫn chọn đáp án hc Ta có:   với A0 = 3,55.1,6.10-19J = 5,68.10-19J A0 0  6,625.10 34.3.108  0,35.10 6 m  0,35m 5,68.10 19 Ta thấy: 1 < 0; 2 > 0 Chỉ có xạ 1 gây tượng quang điện Chọn D Ví dụ Khi chiếu vào catôt tế bào quang điện xạ  = 0,31m có dòng quang điện Có thể triệt tiêu dòng quang điện nhờ hiệu điện hãm Uh, Uh có giá trị thay đổi xạ chiếu vào cạtơt có bước sóng ' = 0,8? A Tăng 1V B Tăng 0,8V C Giảm 2V D Giảm 0,8V Hướng dẫn chọn đáp án hc   A0  e U h    Ta có:  hc '   A0  e U h  ' hc(   ')  1 Từ đó: hc     e U 'h  U h hay  e U 'h  U h '  '    Thay  '  0,8 :    hc(  0,8)  e U 'h  U h 0,8.   Suy ra: U 'h  U h    0,2hc hc 6,62.10 34.3.108    1V 0,8 e e  4.1,6.10 19.0,31.10 6 Từ đó: U 'h  (1  U h ) : hiệu điện hãm tăng 1V Chọn A Ví dụ Đề dẫn chung cho câu câu Một tế bào quang điện hoạt động cho dòng điện có giá trị bão hòa 36mA Hiệu suất quang điện 4% Bức xạ chiếu vào catôt tế bào quang điện có bước sóng  Câu Số phôtôn đập vào catôt 1s là: A Np = 486.1016 B Np = 562,5.1016 C Np = 486.1015 D Np = 562,5.1015 Câu Biết  = 0,30m Công suất nguồn xạ chiều vào catôt tế bào quang điện là: A P = 3,816W B P = 3,273W C P = 3,515W D P = 3,723W Hướng dẫn chọn đáp án Câu - Gọi Ne số êlectron bứt khỏi catôt 1s, ta có: I bh  Ne e I  N e  bh 1s e - Gọi Np số phơtơn đập vào catơt 1s, có: N 100 I 25.36.103 = 562,5.1016 Chọn B Np  p  2,5 bh  e 1,6.1019 Câu Gọi Ne Np số êlectron bị bật khỏi catôt 1s số phôtôn đập vào catôt 1s, ta có: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word H Ne N Từ đó: np = e , với H = 4% Np H Ta coù : N e 100   25N e  25.I bh  Suy ra: N p   N e I e  e  N e  bh  1s e  Np  I bh Công suất nguồn xạ chiếu vào catôt 25.I bh hc 25.36.10 3.6,32.10 34.3.108 P  N p     3,723W e  1,6.10 19.0,3.10 6 Chọn D Ví dụ 10 Một ống tia X có hiệu điện hai điện cực 200kV Bước sóng ngắn tia X mà ống tia X phát là: A   4,2.10-12m B   6.2.10-12m C   3,2.10-12m D   5.2.10-12m Hướng dẫn chọn đáp án hc Từ công thức   , ta có: eU   6,625.10 34.3.108  6,2.10 12 m Chọn B 19 1,6.10 2.10 C BÀI TẬP ƠN LUYỆN 3.1 Tính lượng phơtơn ứng với xạ sau đây: a) Bức xạ vàng có bước sóng  = 0,590m b) Bức xạ lam có bước sóng  = 0,480m 3.2 Một kim loại có giới hạn quang điện 0 Chiếu tới bề mặt catơt hai xạ có bước  sóng 1 = 2 < 1 vận tốc ban đầu cực đại êlectron bắn khác lần Tính 2 3.3 Giới hạn quang điện kim loại làm catôt tế bào quang điện 0 = 500m Biết tốc độ ánh sáng chân không số Plăng 3.108m/s 6,625.10-34J.s Chiếu vào catôt tế bào quang điện xạ có tần số 8,57.1014Hz a) Tính cơng êlectron khỏi kim loại b) Tính động ban đầu cực đại quang êlectron 3.4 Cơng êlectron natri 2,48eV Catôt tế bào quang điện làm natri chiếu sáng xạ có bước sóng  = 0,36m có dòng quang điện bão hòa Ibh = 50mA a) Tính giới hạn quang điện natri b) Tính vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện c) Hiệu suất quang điện 60%, tính công suất nguồn xạ chiếu vào catôt 3.5 Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng 1 = 0,405m; 2 = 0,436m vàobề mặt kim loại đo hiệu điện hãm tương ứng ta Uh1 = 1,15V; Uh2 = 0,93V Tính cơng êlectron 3.6 Tính số êlectron bị bật khỏi catơt tế bào quang điện giây cường độ dòng quang điện bão hòa 40A 3.7 Chiếu chùm xạ mà phôtôn chùm có lượng 8eV vào bề mặt catơt kim loại quang electron bị bật có động ban đầu cực đại 2eV Nếu chiếu chùm xạ mà phôtôn chùm có lượng 12eV vào kim loại nói trên, quang êlectron bị bật có động ban đầu cực đại bao nhiêu? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 3.8 Tia Rơn-ghen phát từ ống Rơn-ghen có bước sóng ngắn 8.10-11m.Tính hiệu điện UAK ống Rơn-ghen Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s 3.9 Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng  = 0,45m vào catôt tế bào quang điện có cơng suất 2,25eV Tính vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; e = 1,6.10-19C 3.10 Cơng đồng 4,7eV Ánh sáng chiếu đến bề mặt đồng có bước sóng gây tượng quang điện? 3.11 Giới hạn quang điện kim loại 5200Å Tính cơng kim loại theo đơn vị jun theo êlectron - vôn 3.12 Chiếu chùm sáng đơn sắc vào catốt tế bào quang điện Hiệu điện hãm đo 0,95V Tính động ban đầu cực đại êlectron quang điện Cho -19 -31 e = -1,6.10 C; m = 9,1.10 kg 3.13 Catôt tế bào quang điện làm xêsi có giới hạn quang điện 0,66m a) Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào tế bào quang điện tượng quang điện có xảy khơng, sao? b) Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,56m vào tế bào quang điện này, tìm động ban đầu cực đại êlectron quang điện Nếu muốn triệt tiêu hồn tồn dòng quang điện, phải đạt anôt catôt tế bào quang điện hiệu điện hãm bao nhiêu? 3.14 Một đèn phát ánh sáng có bước sóng 0,4m dùng để chiếu vào catơt tế bào quang điện Giới hạn quang điện kim loại làm catơt 0,55m a) Tính vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện b) Bề mặt catôt tế bào quang điện chiếu sáng vớì cơng suất P = 3,5mW, cường độ dòng quang điện bão hòa Ibh = 7,3.10-3mA Tìm hiệu suất quang điện  Đề dẫn chung cho 3.15, 3.16 3.17 Kim loại dùng làm catôt tế bào quang điện có cơng electron A = 2,2eV Chiếu vào catơt xạ có bước sóng  Muốn triệt tiêu dòng quang điện, người ta phải đặt vào anơt catôt hiệu điện hãm Uh = 0,4V 3.15 Giới hạn quang điện kim loại là: A 0 = 656m *B 0 = 565m C 0 = 356m D Một giá trị khác 3.16 Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện là: A v0max  7,75.105m/s B v0max  3,75.106m/s *C v0max  3,75.105m/s D Một giá trị khác 3.17 Bước sóng xạ là: A  = 0,678m *B  = 0,478m C  = 0,278m D Một giá trị khác 3.18 Động ban đầu cực đại quang êlectron bứt khỏi catơt tế bào quang điện có giá trị 1,72eV Biết tốc độ cực đại quang electron tới anôt 4,66.106m/s Hiệu điện anôt catôt tế bào quang điện *A 60V B -45V C -60V.D 45V 3.19 Bước sóng ngắn tia Rơn-ghen mà ống tia X phát 1Å Hiệu điện anôt catôt ống tia X *A 12,42kV B 124,10kV C 10,00kV D 1,24kV 3.20 Giới hạn quang điện rubi 0 = 0,81m Chiếu đồng thời hai ánh sáng có bước sóng 1 = 0,4m 2 = 0,5 m vào tế bào quang điện có catơt làm rubi Hiệu điện hãm để triệt tiêu hồn tồn dòng quang điện http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word *A 1,57V B 0,62V C 0,95V D 1,26V 3.21 Giới hạn quang điện kim loại 5200Ả Các êlectron quang điện bị bật kim loại chiếu sáng ánh sáng đơn sắc phát từ A đèn hồng ngoại 20W B đèn hồng ngoại 100W C đèn hồng ngoại 50W *D đèn tử ngoại 50W  Đề dẫn chung cho 3.22 3.23 Một kim loại có cơng êlectron A0 = 4,47eV Chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng  < 0 vào kim loại trạng thái lập, kim loại có điện cực đại Vmax = 3,8V 3.22 Chùm xạ có bước sóng là: *A  = 0,15.10-6m B  = 0,12.10-6m C  = 0,18.10-6m D  = 0,21.10-6m 2 3.23 Điện cực đại kim loại  = là: A.Vmax = 2,125V B Vmax = 2,55V C Vmax = 2,45V *D.Vmax = 2,235V 3.24 Có kim loại giới hạn quang điện sau đây: Kim loại Kẽm Canxi Xesi 0(m) 0,35 0,45 0,66 Nếu dùng ánh sáng kích thích mà phơtơn có lượng  = 2eV gây tượng quang điện với kim loại kể trên? A Kẽm, canxi B Canxi, xesi C Xesi D Kẽm 3.25 Khi chiếu hai xạ có tần số f1, f2 (với f1 < f2) vào cầu kim loại đặt cô lập xảy tượng quang điện với điện cực đại cầu V1, V2 Nếu chiếu đồng thời hai xạ vào cầu điện cực đại A (V1 + V2) B V1  V2 *C V2 D V1 3.26 Bước sóng ánh sáng đơn sắc mà hạt phơtơn có lượng 2eV (Cho 1eV = 1,6.10-19J; h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s) A 0,062m *B 0,621m C 6,21m D 6,21m 3.27 Khi có tượng quang điện xảy tế bào quang điện, phát biểu sau sai? A Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catơt động ban đầu cực đại quang êlectron thay đổi B Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catơt, giảm tần số ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại quang êlectron giảm C Giữ nguyên tần số ánh sáng kích thích kim loại làm catơt, tăng cường độ chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại quang electron tăng D Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catơt, giảm bước sóng ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại quang êlectron tăng 3.28 Khi bước sóng chùm ánh sáng kích thích có trị số giảm dần phơtơn chiếu vào bề mặt kim loại có A tốc độ giảm dần *B lượng tăng dần C số lượng tăng dần D tần số giảm dần 3.29 Chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm, tượng xảy ra? *A Tấm kẽm tích điện âm lúc đầu B Tấm kẽm có điện dương C Tấm kẽm trở nên trung hòa điện http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word D Tấm kẽm dần điện tích âm 3.30 Cơng êlectron kim loại A = 7,23.10-19J Nếu chiếu vào kim loại xạ có tần số f1 = 2,1.1015Hz; f2 = 1,33.1015Hz; f3 = 9,315.1014Hz; f4 = 8,45.1014Hz f5 = 6,67.10!4Hz xạ gây tượng quang điện? Cho h = 6,625.10-34J.s; C = 3.108m/s A f1, f3 f4 B f2, f3 f5 *C f1 f2 D f4, f3 f2 3.31 Chiếu ánh ánh sáng phát từ hồ quang điện vào cầu đồng tích điện dương, gắn điện nghiệm, tượng xảy ra? A Điện tích cầu lúc đầu B Điện cầu tăng lên C Quả cầu trở nên trung hòa điện D Sau khoảng thời gian cầu bị dần diện tích 3.32 Với 1, 2, 3 lầnlượt lượng phôton ứng với xạ màu lục, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại *A 2 > 1 > 3 B 2 > 3 > 1 C 1 > 2 > 3 D 3 > 1 > 2 3.33 Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Khi ánh sáng truyền đi, tần số ánh sáng không bi thay đổi không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng B Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng C Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đỏ lớn lượng phôtôn ứng vớị ánh sáng.tím D Mỗi chùm sáng dù yếu chứa số lượng phôtôn lớn 3.34 Chiếu vào catôt tế bào quang điện hai xạ Khi chiếu xạ có tần số f1 = 1,6500.1015Hz dòng quang điện với UAK < - 4,95V Khi chiếu xạ có f2 = 1,9035.1015Hz dòng quang điện với UAK < - 6V Chọn đáp số số Plãng A 6,625.10-34J.s B 6,624.10-34J.s *C 6,627.10-34J.s D 6,626.10-34J.s 3.35 Chiếu hai xạ 1 2 = 21 vào kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,6m Động ban đầu cưc đại thu có Wđ  3Wđ Vậy Wđ -19 A 3eV B 3,5eV *C 9,94.10 J D 3,212J 3.36 Chiếu vào tế bào quang điện ánh sáng kích thích có bước sóng 1 = 600m hiệu điện hãm U1 Thay ánh sáng có 2 = 450m hiệu điện hãm U2 = 2U1 Cơng A0 kim loại A 1,5eV B 1,4eV C 2eV *D 2,208.10-19J 3.37 Trong đồ thị hình 3.2, đường tiệm cận ngang phần kéo dài đồ thị Uh = U1 Chọn phát biểu A Vẽ đường kéo dài nét đứt theo quy ước Uh > B Khơng tính U1 C U1 = -3V *D U1 = -1,875V quang 3.38 Chiếu xạ có  = 0,25m vào kim loại lập, êlectron bắn có động ban đầu cực đại 1,8975eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,6m B 0,5m *C 0,416m D 0,445m 3.39 Chiếu đồng thời hai xạ 1 = 0,23m; 2 = 0,35m, quang electron bật có vận tốc ban đầu cực đại 106m/s Giới hạn quang điện 0 kim loại 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A 0,6m *B 0,46m C 0,3m D 0,554m 3.40 Chiếu xạ có bước sóng  vào kim loại có cơng 3eV kim loại đạt điện cực đại 2V Vậy  phải *A 0,248m B 0,3m C 0,158m D 0,25m 3.41 Chiếu xạ có  = 0,3m vào kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,6m Cho chùm hẹp quang electron vào từ trường vng góc với vận tốc ban đầu v  B khơng đổi, có cảm   -2 ứng từ B = 10 T, bán kính quỹ đạo tròn quang êlectron là: A r = 2cm *B r  4,85cm C r = 1,5cm D r = 1,44cm 3.42 Kim loại dùng làm catơt tế bào quang điện có giới hạn quang điện ứng với tần số 4,5283.1014Hz Biết h = 6,625.10-34J.s tốc độ ánh sáng trắng chân khơng C = 3.108m/s Cơng êlectron khỏi mặt kim loại A 0,3.10-17J B 3.10-17J *C 3.10-19J D 0,3.10-20J 3.43 Cơng êlectron khỏi mặt kim loại canxi 2,76eV Biết h = 6,625.10-34J.s; C = 3.108m/s 1eV = 1,6.10-19J Giới hạn quang điện kim loại A 0,36m B 0,66|m C 0,72m *D 0,45m 3.44 Để gây tượng quang điện với kim loại có cơng electron 1,88eV ánh sáng kích thích phải có tần số tối thiểu bao nhiêu? Biết số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trắng chân không c = 3.108m/s 1eV = 1,6.10-19J A 1,45.1014Hz B 4,04.1014Hz *C 4,54.1014Hz D 2,54.1014Hz 3.45 Giới hạn quang điện kim loại làm catôt tế bào quang điện 0 = 500nm Biết tốc độ ánh sáng trắng chân không số Plăng 3.108m/s 6,625.10-34J.s Chiếu vào catôt tế bào quang điện xạ có bước sóng  = 350nm, động ban đầu cực đại quang êlectron A 0,625eV *B 1,0625eV C 6,25eV D 1,625eV 3.46 Chiếu vào catôt tế bào quang điện chùm xạ có tần số 2.1014Hz với cơng suất 0,1W có tượng quang điện xảy Hỏi giây có electron bật khỏi catôt hiệu suất quang điện 0,1%? A 3,65.1015 B 3,65.1014 C 7,55.1015 *D 7,55.1014 3.47 Trong thí nghiệm tế bào quang điện, cường độ dòng quang điện bão hòa 64A Hiệu suất lượng tử 2% Số phôtôn phát giây *A 2.1016 B 4.1017 C 4.1018 D 4.1019 3.48 Khi truyền chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 1 = 640m, ánh sáng tím có bước sóng 2 = 500m Cho hai ánh sáng truyền mơi trường suốt chiết suất tuyệt đối mơi trường hai ánh sáng n1 = 1,41 n2 = 1,44 Khi truyền môi trường suốt trên, tỉ số lượng phơtơn có bước sóng so với lượng phơtơn có bước sóng 2 47 48 A 1,28 *B 0,78 C D 48 47 3.49 Giới hạn quang điện đồng (Cu) 0 = 0,30m Biết số Plăng h = 6,625.10-34J.s tốc độ truyền ánh sáng trắng chân không c = 3.108m/s Cơng electron khỏi bề mặt đồng A 8,28eV B 2,07eV C 1,03eV *D 4,14eV 3.50 Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng A phôtôn lượng nghỉ electron B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phơtơn tới nguồn phát *C phơtơn chùm sáng đơn sắc có trị số D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phơtơn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 3.51 Chiếu ánh sáng có bước sóng  = 0,42m vào catôt tế bào quang điện có cơng êlectron 2eV Phải dùng hiệu điện hãm Uh để vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện? Biết h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s A 1,2eV B 1,5eV *C 0,96eV D 3eV 3.52 Chiếu ánh sáng có tần số thích hợp vào catơt tế bào quang điện số êlectron bị bứt khỏi catôt tế bào quang điện giây 5.1014 (êlectron/s) Cho  = 1,6.10-19C Cường độ dòng quang điện bão hòa *A 80A B 2,5.10-6A C 8.10-6A D 5A 3.53 Chiếu ánh sáng có tần số thích hợp vào catơt tế bào quang điện động ban đầu cực đại êlectron quang điện 3,4eV cường độ dòng quang điện qua mạch 0,2A Nếu chiếu ánh sáng có tần số nói trì hiệu điện arrôt vàr catôt tế bào quang điện UAK = 4,2V, cường độ dòng quang điện có trị số *A B 0,2A C 4A.D 0,4A 3.54 Phơtơn xạ đơn sắc có lượng 1.5eV Bức xạ A ánh sáng có màu vàng B ánh sáng có màu xanh *C tia hồng ngoại D tia tử ngoại 3.55 Ánh sáng trơng thấy có bước sóng nằm khoảng từ 0,38m đến 0,76m Các phơtơn ánh sáng trơng thấy có lượng nằm khoảng: A 1,63eV  4,97eV B 2,62eV  4,97eV *C 1,63eV  3,27eV D 2,62eV  3,27eV 3.56 Lần lượt chiếu vào catôt tế bào quang điện xạ điện từ có bước sóng 1 = 0,45m 2 = 0,3m hiệu điện hãm có độ lớn 2V 4V Cơng êlectron kim loại làm catơt có giá trị xấp xỉ *A 1,38eV B 4,97eV C 6,25eV D 4,53eV 3.57 Chiếu vào catôt tế bào quang điện hai xạ điện từ có tần số f 2f độ lớn hiệu điện hãm 2,5 V 7,5 V.Giới hạn quang điện kim loại làm catơt có giá trị gần A 0,795m B 0,306m C 0,248m *D 0,497m 3.58 Chiếu vào mặt kim loại xạ có bước sóng  có quang êlectron bắn Nếu giảm bước sóng chiếu tới kim loại lần động cực đại ban đầu quang êlectron tăng lên lần Cơng êlectron khỏi kim loại bằng: hc hc 3hc 2hc *A B C .D 2    Dạng BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG, VỀ PHÁT QUANGLAZE A PHƯƠNG PHÁP GIẢI Các tập thuộc dạng loại tập định tính Trên sở nắm vững kiến thức lí thuyết nêu mục A sách giáo khoa Vật12 kết hợp với việc liên hệ với thực tế, lựa chọn đáp án phù hợp Khi đọc phần dẫn tập trắc nghiệm cần lưu ý khơng bỏ sót từ nào, đặc biệt từ phủ định "sai", "không đúng", "không" từ có liên quan đến khái niệm, định nghĩa, đặc điểm, tính chất Cần tránh trường hợp vừa đọc phương án cảm thấy dừng lại không đọc phương án B BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ Phát biểu sau nói tượng quang dẫn? A Trong tượng quang dẫn, êlectron giải phóng khỏi khối bán dẫn 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Đó tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn chiếu sáng ánh sáng thích hợp C Ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn tạo đèn ống D Chỉ xảy ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ ánh sáng nhìn thấy Hướng dẫn chọn đáp án Dựa vào kiến thức nêu mục I SGK, thấy: - Phương án A sai, electron giải phóng khối bán dẫn - Phương án C sai, ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn quang điện trở pin quang điện - Phương án D sai, ánh sáng kích thích có bước sóng nằm miền hồng ngoại Chọn B Ví dụ Kí hiệu màu sau: (1) Màu cam; (2) Màu lam; (3) Màu tím; (4) Màu lục Một chất phát quang phát ánh sáng màu vàng Khi chiếu ánh sáng kể vào chất khơng thể xảy tượng phát quang? A (1) B (2) (3) C (3) (4) D (1) (2) Hướng dẫn chọn đáp án Dựa vào kiến thức nêu mục I ta thấy tượng phát quang xảy ánh sáng kích thích có bước sóng ngắn ánh sáng chất phát quang phát Như muốn chất phát quang phát ánh sáng màu vàng phải chiếu vào ánh sáng màu lục, lam, chàm, tím Do chọn phương án A Ví dụ Kí hiệu tính chất sau: (1) Công suất lớn; (2) Cường độ lớn; (3) Tình kết hợp cao; (4) Tính đơn sắc cao Laze có tính chất kể trên? A (1) (4) B (2) (3) C (2), (3) (4) D.(1), (3) (4) Hướng dẫn chọn đáp án Xem mục I: Tia laze có tính đơn sắc cao, chùm sáng kết hợp, song song, có cường độ lớn Vì Chọn C C BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3.59 Hiện tượng quang dẫn A tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn chiếu sáng B truyền sóng ánh sáng sợi dây cáp quang C tượng chất bị nóng lên chiếu ánh sáng vào D tượng bứt êlectron khỏi vật dẫn điện chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp 3.60 Chiếu ánh sáng vào vật liệu thấy có êlectron bị bật Đó tượng A quang dẫn B quang trở C quang điện D xạ nhiệt 3.61 Hiện tượng quang điện tượng A làm bật electron khỏi mặt chất bán dẫn bị chiếu sáng thích hợp B tạo thêm electron dẫn lỗ trống chất bán dẫn chiếu sáng thích hợp C giảm mặt độ electron dẫn chất bán dẫn chiếu sáng thích hợp D Tăng tốc độ electron lỗ trống chất bán dẫn chiếu sáng, thích, hợp 3.62 Năng lượng ion hóa ngun tử hiđrơ có giá trị A lượng phơtơn có bước sóng ngắn dãy Lai-man B lượng phơtơn có bước sóng dài dãy Lai-man C lượng phơtơn có bước sóng ngắn dãy Ban-me D lượng phôtôn có bước sóng dài dãy Ban-me 3.63 Quang - phát quang tuợng A dây kim loại phát sáng bị nung nóng tới nhiệt độ cao http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 13 B ống chứa khí phải sáng có dòng điện chạy qua C vật phản xạ ánh sáng có ánh sáng chiếu vào D vật hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác 3.64 Pin quang điện dụng cụ biến đổi trực tiếp A quang thành điện B hóa thành điện C thành điện D nhiệt thành điện 3.65 Hiện tượng quang điện khác tượng quang điện chỗ A xảy êlectron hấp thụ phôtôn B có electron bật khỏi mặt kim loại sau hấp thụ phơtơn C xảy bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ giới hạn quang điện 0 D có giới hạn quang điện 0 phụ thuộc vào chất khối chất 3.66 Ánh sáng phát tượng huỳnh quang A tượng lân quang tắt nhanh sau tắt ánh sáng kích thích B tượng lân quang kéo dài thêm khoảng thời gian tắt ánh sáng kích thích C tắt nhanh, tượng lân quang kéo dài thêm khoảng thời gian sau tắt ánh sáng kích thích D kéo dài thêm khoảng thời gian, tượng lân quang tắt nhanh sau tắt ánh sáng kích thích 3.67 Phát biểu nêu không tượng quang điện? Hiện tượng quang điện tượng quang điện A giải thích thuyết lượng tử B xảy có phôtôn bị hấp thụ C xảy bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ giới hạn quang điện D làm bật electron khỏi bề mặt vật chiếu sáng 3.68 Một trongnhững đặc điểm tượng quang - phát quang A kích thích tia tử ngoại có tượng phát quang B chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng phát ánh sáng có bước sóng C Tần số ánh sáng phát quang nhỏ tần số ánh sáng kích thích D bước sóng ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích 3.69 Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng lân quang có tính chất sau đây? A Có tần số nhỏ tần số ánh sáng kích thích B Đều chất rắn bị kích thích phát C Do tinh thể phát ra, kích thích ánh sáng có bước sóng ngắn D Đều tồn khoảng thời gian dài 10-8s 3.70 Sự phát sáng vật gọi phát quang? A Tế bào quang điện B Tia lửa điện ổ cắm điện C Điôt phát quang D Đèn pha ô tô 3.71 Chọn phát biểu sai laze Tia laze A thường chùm sáng phân kì mạnh B thường có cường độ lớn C chùm sáng kết hợp D có tính đơn sắc cao 3.72 Laze rubi hoạt động dựa A tượng cảm ứng điện từ B tượng tự cảm C tượng quang điện D tượng phát xạ cảm ứng 3.73 Hiện nay, laze không ứng dụng trường hợp sau đây? 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A Thiết bị đọc đĩa CD B Phẫu thuật mắt cận C Chữa bệnh ung thư D Điều khiển tàu vũ trụ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 15 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Chủ đề HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN PHÁT QUANG LAZE 3.1 a)   b)   hc 3.108  6,625.10 34  3,37.10 19 J  2,11eV 6  0,590.10 hc 3.108  6,625.1034  4,14.10 19 J  2,59eV 6  0,480.10 1  hc  hc 2    A  mv1    A  mv1    3.2   hc  A  mv  hc  A  mv 2     2 4 (1) (2)  hc hc hc 3   3A        3 1  0 1  31 1  2 1   3.3 a) Cơng electron khỏi kim loại:  2  A hc 6,625.10 34.3.108   3,975.1019 J 6 0 0,500.10 Động ban đầu cực đại quang êlectron: Công thức Anh - xtanh: hf = A + Wđmax Wđmax = hf - A = 6,625.10-34.8,57.10-14 - 3,975.10-19 = 1,70.10-19J hc 3.4 a) Giới hạn quang điện:    0,5m A hc b) Từ công thức Anh-xtanh:  A  mv 0max  Suy ra: v0max =  hc    A   5,84.10 m / s me    c) Ta có: I bh  n ee suy n e  Mặt khác: P I bh e = n   suy n   P  n I hc Từ đó: H  e , P  bh  0,29W n He 3.5 Ta có: hc  A  mv 0max  A  eU h   hc    A  eU h1  Theo điều kiện toán:   hc  A  eU h2   16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  1  1  hc     e  U h1  U h2   1,92eV   1    Suy ra: A  3.6 Điện lượng chuyển qua tế bào quang điện giây: q = It; I = 40A = 4.10-5A; t = 1S  q = 4.10-5C Số êlectron bật khỏi catôt giây: Ne  q 4.10 5   2,5.1014 êlectron 19 e 1,6.10 3.7 1  A  Wñ 2  A  Wñ max  1  1  Wñ Vậy, Wñ max (1); max max  Wñ max  4eV  Wñ max  4eV  4eV  2eV  6eV 3.8 Áp dụng định luật bảo toàn lượng: Wđmax = Q +  = eUAK (1) hc Từ (1)  eU AK    (2)  Từ (2), ta thấy min toàn động electron chuyển thành lượng tia X (ứng với Q = 0): hc hc eU AK   U AK   15527V  15,527kV  e  3.9 Từ công thức: hc hc  A  Wñmax  Wñmax   A  mv 0max   Vận tốc ban đầu cực đại: v max   hc    A   4,23.10 m / s m   3.10 Giới hạn quang điện 0 đồng tính bởi: 0  hc 6,625.10 34.3.108   264.10 9 m  264nm 19 A 4,7.1,6.10 Điều kiện gây tượng quang điện  < 0 = 264nm 3.11 Cơng electron quang điện khỏi catôt kim loại: hc 6,625.1034.3.108 A   0,38.1018 J 0 52.10 Hay A = 2,375eV 3.12 Theo định lí động năng, cơng lực điện trường chuyển động êlectron từ catôt đến anôt độ biến thiên động êlectron : A  eU AK  WñA  WñK  1,6.10 19.0,95  Wñ max  1,52.1019 J 3.13 a) dải bước sóng ánh sáng nhìn thấy có ánh sáng đơn sắc có bước sóng  0)  A hc A0 Khi    U h    1,875V Uh   e e e hc hc   W0ñmax 3.38 Chọn C Ta có:  0 3.37 Chọn D Ta có: hc hc hc   W0đmax    hc 0   W0ñmax  Thay h = 6,625.10-34J.s; C = 3.108m/s; W0đmax = 1,8975.1,6.10-19J Ta có: 2 = 0,416m 3.39 Chọn B Do 2 > 1 nên quang electron có vận tốc ban đầu cực đại cần tìm phải ứng với 1: hc 0  Thay số, ta có: 0 = 0,46m hc mv  1 3.40 Chọn A Biểu thức điện cực đại mà kim loại cô lập đạt là:  hc hc  v max    A   eVmax  A  5eV e    Thay số, ta  = 0,248m 3.41 Chọn B Khi vào từ trường mà v  B quang electron chuyển động tròn Lực Lo - ren - xơ lực hướng tâm: ev0B = Do v0 < v0max nên r  v 0max  mv 02 m r v r eB m Tính v0max tò cơng thức Anh-xtanh: v eB 0max  hc hc  2hc m 2hc r     m   0  m 3B m Thay số, ta r  4,85cm 3.42 Chọn C A = hf0 = 6,625.10-34.4,5238.1014  3.10-19J 3.43 Chọn D A  hc hc 6,625.10 34.3.108  0    0,45m 0 A 2,76.1,6.1019 3.44 Chọn C A  hf  f  20 A 1,88.1,6.10 19   4,54.1012 Hz 34 h 6,625.10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 3.45 Chọn B Từ công thức: hc hc  A  Wñmax  Wñmax  A 0 0 1  1   Wñmax  hc     6,625.10 34    1,70.10 19 J 9 9     500.10   350.10  0 hay Wđmax = 1,0625eV 3.46 Chọn D N p  H hf  0,1  7,55.1017 (phôtôn/giây) 34 14 6,625.10 2.10 Ne 100%  0,1%  N e  0,1%N p  7,55.1014 (êlectron/giây) Np 3.47 Chọn A N e  H P I bh 64.10 6   4.1014 (êlectron) 19 e 1,6.10 Ne 100%  0,2% Np 100%N e  50N e  50.4.1014  2.1016 (phôtôn/giây) 2%   hc 500     0,78 3.48 Chọn B    2 1 640  Np  hc 6,625.1034.3.108 3.49 Chọn D A    6,625.1019 J  4,14eV 6 0 0,30.10 3.50 Chọn C 3.51 Từ công thức: hc  A  Wñmax  hc  A  2,96   0,96eV  3.52 Chọn A Số êlectron bị bật khỏi catôt tế bào quang điện giây: Ibh = Nee = 5.1014.1,6.10-19 = 80.10-6A = 80A 3.53 Chọn A eUh = Wđmax  Uh = 3,4V Vì UAK = - 4,2V < - Uh Vậy khơng có dòng quang điện (I = 0)  Wđmax = 3.54 Chọn D    hc 6,625.10 34.3.108   5,23.10 19 J  3,27eV  1,5.1,6.10 19 hc 6,625.1034.3.108    2,62.1019 J  1,63eV 6  max 0,76.10 3.56 Chọn A Từ hc hc  A  eU1  A  eU  A  1,38eV 1 2 3.57 Chọn D hf  A  eU1;2hf  A  eU ;A  2,5eV ; hc  0,497m A 3.58 Chọn A 3.59 Chọn A 3.62 Chọn A 3.63 Chọn D 0  3.60 Chọn C 3.64 Chọn A 3.61 Chọn B 3.65 Chọn B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 21 3.66 Chọn C 3.70 Chọn C 22 3.67 Chọn D 3.71 Chọn A 3.68 Chọn C 3.72 Chọn D 3.69 Chọn A 3.73 Chọn C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... Hiện tượng quang phát quang - Sự phát quang chất lỏng khí có đặc điểm ánh sáng phát quang bị tắt nhanh sau tắt ánh sáng kích thích; huỳnh quang Sự phát quang nhiều chất rắn (gọi chất lân quang) ... khỏi bề mặt vật chiếu sáng 3.68 Một trongnhững đặc điểm tượng quang - phát quang A kích thích tia tử ngoại có tượng phát quang B chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng phát ánh sáng... quang êlectron: Công thức Anh - xtanh: hf = A + Wđmax Wđmax = hf - A = 6,625.1 0-3 4.8,57.1 0-1 4 - 3,975.1 0-1 9 = 1,70.1 0-1 9J hc 3.4 a) Giới hạn quang điện:    0,5m A hc b) Từ công thức Anh-xtanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn luyện vật lý 12 hiện tượng quang điện, phát quang, laze , Ôn luyện vật lý 12 hiện tượng quang điện, phát quang, laze

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay