7 giao thoa đồng thời hai ánh sáng đơn sắc

12 16 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp trải dài bề rộng mm Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai xạ có bước sóng λ1 λ2 người ta thấy: từ điểm M đến vân sáng trung tâm có vân sáng màu với vân sáng trung tâm M vân Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm , bước sóng xạ λ2 là: A 0,38 μm B 0,4 μm C 0,76 μm D 0,65 μm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng Hai khe hẹp cách mm, khoảng cách từ quan sát đến chứa hai khe hẹp 1,25 m Ánh sáng dùng thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 μm λ2 = 0,48 μm Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng màu với gần là: A 3,6 mm B 4,8 mm C 1,2 mm D 2,4 mm Câu Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 0,4 μm; 0,48 μm vào hai khe thí nghiệm Iâng Biết khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe tới m Khoảng cách ngắn hai vị trí có màu màu với vân sáng trung tâm là: A mm B 12 mm C 24 mm D mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2 a = mm, khoảng cách từ hai khe tới quan sát D = 1,2 m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 640 nm λ2 = 0,480 μm vào hai khe thấy có vị trí vân sáng hai xạ trùng nhau, gọi vân trùng Khoảng cách nhỏ hai vân trùng là: A 1,152 (mm) B 1,050 (mm) C 1,060 (mm) D 1,250 (mm) Câu Trong thí nghiệm Y- âng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu vào hai khe ánh sáng hỗn tạp gồm hai xạ có λ1 = 0,76 μm λ2, người ta thấy vân sáng bậc xạ λ2 trùng với vân sáng bậc xạ λ1 Tìm λ2 A λ2 = 0,43 μm B λ2 = 0,51 μm C λ2 = 0,61 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D λ2 = 0,47 μm Câu Thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng, nguồn sáng hai xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,6 μm Xét M vân sáng bậc vân sáng ứng với bước sóng λ1 Trên MO (O toạ độ vân trung tâm) ta đếm được: A vân sáng B vân sáng C 10 vân sáng D 12 vân sáng Câu Một nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng λ1 = 0,76 μm xạ màu cam có bước sóng λ2 chiếu vào khe Iâng Trên người ta quan sát thấy vân sáng màu gần so với vân trung tâm có vân màu cam Bước sóng xạ λ2 A 0,64 μm B 0,62 μm C 0,59 μm D 0,72 μm Câu Trong thí nghiệm I - âng giao thoa ánh sáng, hai khe S1, S2 cách mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới quan sát m Chiếu sáng hai khe S1, S2 hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,72 µm λ2, thấy vân sáng bậc xạ λ2 trùng với vân sáng bậc xạ λ1 Khoảng vân i2 ứng với xạ có giá trị A 1,54 mm B 1,44 mm C 0,288 mm D 0,96 mm Câu Trong thí nghiện Iâng, hai khe cách 0,9 mm cách 1,8 m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc λ1 = 0,6 μm xạ : Bức xạ đỏ có bước sóng λ1= 640 nm xạ lục có bước sóng λ2= 560 nm Giữa vân trung tâm vân sáng màu kề có: A vân đỏ vân lục Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B vân đỏ vân lục C vân đỏ vân lục D vân đỏ vân lục ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có Ở mm ứng với chia hết cho Câu 2: D Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: B Vân sáng bậc λ2 trùng với vân sáng bậc λ1 Câu 6: B Ta có (do Do có + - = vân sáng Câu 7: C Ta có Chỉ có đáp án C ) nguyên (gần nguyên) thỏa mãn Câu 8: D Ta có Câu 9: C =>Cách xa 7.2 mm (vì khoảng xét từ -5 mm đến mm, nên vân sáng -3,6 mm vân lại 3.6 mm) Câu 10: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vậy đoạn MN có vị trí vân sáng trùng (7.2, 14.4, 21.6) Câu 11: D ( tượng trưng cho bước sóng hợp bước sóng kia, có màu lục) Câu 12: A Câu 13: D Ta có Ở có 0.56 thỏa mãn với Câu 14: D Trong khoảng (kể đầu) có vân λ1, vân λ2, trừ vân đầu tính lần =>có vân Câu 15: A Chỉ tính vân màu nên có vân đỏ vân lục Câu 16: B =>Có vị trí : 2.4 , 3.6, 4.8, Câu 17: A •Ta có vị trí vân trùng hai xạ •Bề rộng trường giao thoa mm nên ta có Như số vân trùng hai xạ trường giao thoa vân Câu 18: C Trong bề rộng L=2,4 cm =24 mm có 33 vạch sáng có vạch kết trùng hai hệ vân nên ta có tổng số vân sáng thực hai xạ tạo nên 33+ =38 vân Hai vạch trùng nằm trường giao thoa Như ta có: Với: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ ta có: Câu 19: B Ta có vân tối thú xạ trùng với vân sáng thứ hệ vân : Câu 20: C Vì tiêu cự thấu kính vs ánh sáng vàng 100 mm Khoảng cách hai tiêu điểm đỏ lam Câu 21: C Vị trí vân trùng: vân trùng ứng với Câu 22: A Ta có Vì họ hỏi số vân sáng khác mau vân trung tâm nên trường hợp số vân sáng đơn săc,Ta có vân sang thứ λ1 trùng vân sáng thứ λ2 có màu giống vân trung tâm,Nên số vân sáng đơn săc khác màu vân trung tâm.giữ vân sáng gân 7+4=11 Câu 23: A TH1: Từ đáp án Số vân sáng ánh sáng có bước sóng λ1nhiều λ2 vân =>ánh sáng λ1có vân sáng, λ2 có vân sáng Xét tỉ số: =>Vân sáng trùng vân sáng bậc 9n λ1, bậc 8n λ2 =>Khoảng vân trùng có vân sáng λ1và vân sáng λ2 Vậy, trường hợp không thỏa mãn TH2: Số vân sáng ánh sáng có bước sóng λ2 nhiều λ1 vân =>ánh sáng λ1có vân sáng, λ2 có vân sáng Câu 24: C Giữa hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có 11 vân sáng màu tím nên vân sáng màu tím trùng với vân đỏ vân thứ 12 Ta có Mà Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: A Vị trí vân sáng trùng vị trí vân sáng bậc 5n xạ λ1 Ta có =>Có vịt trí trùng =>Có 32 vị trí vân sáng xạ đoạn MN =>Có 26 vị trí vân sáng xạ λ1 đoạn MN Số vân sáng quan sát đoạn MN là: Câu 26: C Vị trí vân trùng: vân trùng (k1,k2) = (5,6); (10,12); Mặt khác M N phía với vân trung tâm: Như MN có vân trùng hệ vân Câu 27: D Ta có Trên khoảng rộng 2,4 cm =24 mm có 17 vạch sáng có vạch kết trùng hai hệ vân nên tổng số vân sáng hai vân 20 vân Hai vân vạch trùng hai hệ vân nên ta có với số vân sáng ánh sáng khoảng rộng L Số vân sáng ánh sáng là: Ta có Câu 28: C Đây tốn tượng giao thoa sóng ánh sáng: Trong khoảng vị trí trùng lần thứ so với vân trung tâm có 12 vân sáng λ1 độc lập Nếu tính đầu số vân sáng λ1 Tại vị trí trùng lần đầu tiên: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: B MN =1,68 cm =16,8 mm Trên MN ta có vân sáng , M,N hai vân sáng thì: Khi giao thoa hai ánh sáng vị trí vân trùng: xt=2i1 = 4,8 mm Câu 30: C Câu 31: B Vị trí vân trùng: Vị trí vân trùng: vân trùng ứng với k1=2 Mặt khác: Như kể vân trung tâm có 27 vân trùng hai xạ Câu 32: A Vị trí vân trùng: Mặt khác ta có: Bề rộng L =1,68 cm đối xứng qua vân trung tâm nên: Như có vân trùng Câu 33: B =>Vị trí trùng vân sáng vị trí vân sáng bậc 4n ánh sáng bước sóng λ1 Ta có =>Có vị trí vân sáng trùng Câu 34: A Vị trí vân trùng : Mặt khác: hai vân sáng gần màu với vân trung tâm có vân sáng xạ nên k1=7 Từ ta có: Mặt khác: Câu 35: C (bước sóng vân trùng) Vậy có vân λ1 vân λ2 ... Trên MO (O toạ độ vân trung tâm) ta đếm được: A vân sáng B vân sáng C 10 vân sáng D 12 vân sáng Câu Một nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng λ1 = 0,76 μm xạ màu cam...TH2: Số vân sáng ánh sáng có bước sóng λ2 nhiều λ1 vân = >ánh sáng λ1có vân sáng, λ2 có vân sáng Câu 24: C Giữa hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có 11 vân sáng màu tím nên vân sáng màu ...mm có 17 vạch sáng có vạch kết trùng hai hệ vân nên tổng số vân sáng hai vân 20 vân Hai vân vạch trùng hai hệ vân nên ta có với số vân sáng ánh sáng khoảng rộng L Số vân sáng ánh sáng là: Ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 giao thoa đồng thời hai ánh sáng đơn sắc , 7 giao thoa đồng thời hai ánh sáng đơn sắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay