5 164 câu lý THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG

22 18 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất khơng có xạ có bước sóng nhỏ 300 nm A nhỏ 300nm B nhỏ 380nm C lớn 760nm D lớn 700nm Đáp án : A Tầng Ơzơn hấp thụ tia xạ có bước sóng ngắn nên,khi chiếu xuống mặt đât khơng có xạ có bước sóng nhỏ 300nm Câu 2: Trong cơng nghiệp khí, dựa vào tính chất sau tia tử ngoại mà người ta sử dụng để tìm vết nứt bề mặt vật kim loại? A Kích thích nhiều phản ứng hóa học B Kích thích phát quang nhiều chất C Tác dụng lên phim ảnh D Làm ion hóa khơng khí nhiều chất khác Đáp án : B Nhận xét đáp án: A.Sai ,vì tính chất kích thích nhiều phản ứng hóa học khơng thể phát vết nứt bề mặt kim loại B.Đúng ,vì tia tỉa ngoại kích thích phát quang nhiều chất ,nên dùng tia tử ngoại chiếu vào bể mặt kim loại đựơc phủ lớp bột phát quang ,khi phát vết nứt C.Sai ,vì tính chất tác dụng lên phim ảnh khơng thể phát vết nứt bề mặt kim loại tác dụng lên phim ảnh D.Sai ,tương tự A C Câu 3: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt khơng khí Chiếu chùm tia sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc: da cam, lục, chàm theo phương vng góc với mặt bên thứ tia lục ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu chùm tia sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, vàng, tím vào lăng kính theo phương tia ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai: A Chỉ có tia màu lam B Gồm hai tia lam vàng C Gồm hai tia vàng đỏ D Gồm hai tia lam tím Đáp án : C Chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc khác khác nhau: k1  k2  13 c c   n=  Description : Descrip \  Nhu ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn v  f  k2  k1  chiết suất mơi trường ánh sáng lớn Khi chiếu vào lăng kính ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn( chiết suất mối trường lớn )thì góc lệch lớn hon.Nghĩa lệch phía dấy nhiều hon Khi chiếu ánh sáng đơn sắc da cam,lục ,chàm vào lăng kính mà tia ló màu lục nằm sát bên thuwss ,nghĩa trường hợp có ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hoắc sóng ánh sáng màu lục khỏi lăng kính => Vậy chiếu ánh sáng lớn ánh sáng màu lục ánh sáng đỏ vàng có ánh sáng đơn sắc hỏi lăng kính Câu 4: Hãy chọn câu sai câu sau đây: A Tia hồng ngoại có tác dụng bật tác dụng nhiệt nên dùng làm khô sơn nhà máy ô tô B Tia hồng ngoại không gây tượng quang điện C Tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn, nấm mốc nên dùng để tiệt trùng dụng cụ y tế D Tầng Ozon hấp thụ hầu hết tia tử ngoại có bước sóng ngắn mặt trời Đáp án : B Nhận xét đáp án sau: A.Phát biểu đúng,vì tia hồng ngoại có tác dụng bật tác dụng nhiệt nên dùng để làm khô sơn nhà máy tơ B.Phát biểu sai,vì tia hồng ngoại gây tượng quang điện cho số chất C.Phát biểu đúng,vì tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn ,nấm mốc nên dùng để tiệt trùng dụng cụ y tế D.Phát biểu ,vì tầng Ơzơn hấp thụ hầu hết tia tử ngoại có bước sóng ngắn mắt trời Câu 5: Hiện tượng sau khơng liên quan đến tính chất sóng ánh sáng? A Hiện tượng quang điện B Màu sắc sặc sỡ bọt xà phòng C Ánh sáng bị thay đổi phương truyền gặp mặt gương D Tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách hai môi trường Đáp án : A Nhận xét đáp án: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A.Đúng,vì điện tử bị bắn có ánh sáng chiếu vào thể tính chất hạt ánh sáng B.Sai.vì màu sắc sạc sỡ bọt xà phòng tượng giao thoa ánh sáng ,nó thể tính chất song ánh sáng C.Sai.Vì sánh sáng bị thay đổi phương truyền gặp mặt gương tượng phản xạ ánh sáng,nó thể tính chất song ánh sáng D.Tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách mơi trường ,nó thể tính chất song ánh sáng Câu 6: Phát nhận định sai: Quang phổ vạch hấp thụ hai ánh sáng khác có vạch tối trùng điều chứng tỏ nguyên tử hai nguyên tố tồn tại: A Những trạng thái dừng thiết mức lượng B Quang phổ vạch phát xạ hai nguyên tố có vạch có bước sóng C Những trạng thái dừng có mức lượng D Những cặp trạng thái dừng có hiệu lượng Đáp án : A Nhận xét đáp án: Các nguyên tố trạng thái kich thích xạ photon trở trạng thái có mức lượng thấp hợn,những xạ quang phổ nguyên tố A.Phát biểu sai,vì trạng thái dùng không thiết mức lượng B.Phát biểu ,vì vạch tối trùng xạ khơng nhìn thấy đợc ,nên xạ đố có bước sóng C.Phát biểu ,vì tương tự B lúc trạng thái đùng mức lượng D.Phát biểu ,vì tương tự B C cặp trạng thái dùng có hiệu lượng Câu 7: Thực giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hia thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64 μm , λ2 Trên hứng vân giao thoa, hai vân gần màu với vân sáng trung tâm đếm 11 vân sáng Trong đó, số vân xạ λ1 xạ λ2 lệch vân, bước sóng λ2 : A 0,4 μm B 0,45 μm C 0,72 μm D 0,54 μm k  Đáp án : A Hai vân sáng trùng  k2 1  k  k  13 Từ giả thiết =>  => K1=5;k2=8  k2  k1  Vậy λ= 0,4 μm Câu 8: Tia hồng ngoại xạ có A bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ B khả đâm xun mạnh, xun qua lớp chì dày cỡ cm C chất sóng điện từ D khả ion hóa mạnh khơng khí Đáp án : C Câu 9: Trong tượng tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính, A tia màu tím có góc lệch nhỏ B tia màu tím bị lệch nhiều tia màu chàm C tia màu cam bị lệch nhiều tia màu vàng D tia màu vàng bị lệch nhiều tia màu lục Đáp án : B Khi ánh sáng trắng qua lăng kinh sau qua lăng kính ánh sáng trắng bị tách thành chùm tia có màu cầu vồng.Đỏ, da cam,vàng,lục ,lam, chàm,tím.Tia tím lệc n nhiều Tia lệch Câu 10: Phát biểu sau máy quang phổ sai A Buồng ảnh phận dùng để quan sát (hoặc chụp ảnh) quang phổ ánh sáng chiếu tới B Hệ tán sắc gồm nhiều lăng kính C Ống trực chuẩn có vai trò tạo chùm sáng song song D Máy quang phổ dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc Đáp án : B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: Chiếu chùm sáng trắng, song song từ nước đến mặt phẳng giới hạn nước với khơng khí, điều sau khơng thể xảy ra? A Khơng có tia khúc xạ màu đỏ, khơng có tia khúc xạ màu tím B Có tia khúc xạ màu tím, khơng có tia khúc xạ màu đỏ C Có tia khúc xạ màu đỏ, khơng có tia khúc xạ màu tím D Có tia khúc xạ màu đỏ, có tia khúc xạ màu tím Đáp án : B Câu 12: Phát biểu sau máy quang phổ sai A Buồng ảnh phận dùng để quan sát (hoặc chụp ảnh) quang phổ ánh sáng chiếu tới B Hệ tán sắc gồm nhiều thấu kính ghép đồng trục C Ống trực chuẩn có vai trò tạo chùm sáng song song D Máy quang phổ dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc Đáp án : B Câu 13: Hiện tượng sau chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng nhiễu xạ C Hiện tượng giao thoa D Hiện tượng tán sắc Đáp án : A Câu 14: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ? A Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng C Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ vạch phát xạ ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ riêng Đáp án : A Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiẹt đo nguồn sáng mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 15: Một thấu kính mỏng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt khơng khí Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng chiếu tới thấu kính song song với trục thấu kính Điểm hội tụ chùm sáng màu tính từ quang tâm O xa theo thứ tự A đỏ, vàng, lam, tím B tím, lam, vàng, đỏ C đỏ, lam, vàng, tím D tím, vàng, lam, đỏ Đáp án : B Câu 16: Phát biểu sau tia X khơng đúng? A Tia X có khả làm ion hóa khơng khí B Tia X khơng có tác dụng sinh lí C Tia X có khả đâm xuyên yếu tia gamma D Tia X có khả làm phát quang số chất Đáp án : B Câu 17: Chiếu xiên từ nước khơng khí chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rl, rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Coi chiết suất khơng khí với tất tia Hệ thức A rt < rđ < rl B rđ < rl < rt C rt < rl < rđ D rt = rl = rđ Đáp án : B Câu 18: Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối B vạch màu sáng, tối xen kẽ C ánh sáng trắng D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Đáp án : D Câu 19: Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng A Tạo chùm tia song song tia sáng chiếu vào khe hẹp đầu ống B Phân tích chùm tia chiếu vào ống thành nhiều chùm tia đơn sắc song song Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Hội tụ chùm tia song song đơn sắc thành vạch đơn sắc kính ảnh ống D Tạo quang phổ liên tục nguồn S Đáp án : A Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng tạo chùm tia song song tia sáng chiếu vào khe hẹp đầu ống Câu 20: Tia Rơn-ghen (tia X) có A chất với sóng âm B chất với tia tử ngoại C tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại D điện tích âm nên bị lệch điện từ trường Đáp án : B Tia Rơn-ghen (tia X) có chất với tia tử ngoại Câu 21: Phổ phát xạ natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng λ = 0,56µm Trong phổ hấp thụ natri; A Thiếu vắng sóng bước sóng λ = 0,56µm; B Thiếu sóng với bước sóng λ > 0,56µm; C Thiếu sóng với bước sóng λ < 0,56µm; D Thiếu tất sóng khác ngồi sóng λ = 0,56µm; Đáp án : A phát xạ hấp thụ xạ Câu 22: Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng màu lục A 0,55 nm B 0,55 mm C 0,55 µm D 0,55 pm Đáp án : C Bước sóng ánh sáng trơng thấy nằm khoảng 0,38µm đến 0,76µm, ánh sáng màu lục ánh sáng trơng thấy nên bước sóng nằm khoảng Vậy đáp số 0,55µm Câu 23: Phát biểu sau sai? A Trong chân khơng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định B Trong chân khơng, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ C Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng đỏ nhỏ bước sóng ánh sáng tím D Trong ánh sáng trắng có vơ số ánh sáng đơn sắc Đáp án : C Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng giảm từ đỏ đến ánh sáng tím Vì câu C sai Câu 24: Tia hồng ngoại A không truyền chân không B ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng C khơng phải sóng điện từ D ứng dụng để sưởi ấm Đáp án : D Tia hồng ngoại sóng điện từ, xạ khơng nhìn thấy, truyền chân không, tác dụng bật tác dụng nhiệt nên thường ứng dụng để sưởi ấm Vậy có D Câu 25: Ánh sáng có tần số lớn ánh sáng đơn sắc : đỏ, lam, chàm, tím ánh sáng A lam B chàm C tím D đỏ Đáp án : C Tia màu tím có bước sóng nhỏ nên tần số lớn Câu 26: Tia tử ngoại A không truyền chân không B ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn C có khả đâm xuyên mạnh tia gamma D có tần số tăng truyền từ khơng khí vào nước Đáp án : B Tia tử ngoại ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn Câu 27: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác B Trong quang phổ vạch phát xạ hiđro, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím C Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối D Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng Đáp án : D quang phổ vạch phát xạ khí hay áp suất thấp phát bị kích thích Câu 28: Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A lớn bước sóng tia màu tím B nhỏ bước sóng tia hồng ngoại C lớn bước sóng tia màu đỏ D nhỏ bước sóng tia gamma Tia Rơn-Ghen (tia X) có bước sóng nhỏ bước sóng tia hồng ngoại Câu 29: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy B Tia hồng ngoại gây tượng quang điện tia tử ngoại khơng C Tia hồng ngoại tia tử ngoại có khả ion hố chất khí D Nguồn phát tia tử ngoại khơng thể phát tia hồng ngoại Đáp án : A Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại phát biểu B, C, D sai, có A Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy Câu 30: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A khơng bị lệch phương truyền B bị thay đổi tần số C không bị tán sắc D bị đổi màu Đáp án : C Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng khơng bị tán sắc Câu 31: Có bốn xạ : ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X tia ɣ Các xạ xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần : A tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia ɣ, tia hồng ngoại B tia ɣ, tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy C tia ɣ , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại D tia ɣ ,ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại Đáp án : C Các xạ xếp theo thứ tự tăng dần tia ɣ , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại Câu 32: Tia X có chất với : A tia β+ B tia α C tia hồng ngoại D tia β- Đáp án : C Tia X có chất với tia hồng ngoại xạ điện từ Câu 33: Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A có tính chất hạt B sóng dọc C có tính chất sóng D ln truyền thẳng Đáp án : C Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng hai chứng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng Câu 34: Khi nghiên cứu quang phổ chất, chất bị nung nóng đến nhiệt độ cao khơng phát quang phổ liên tục? A Chất khí áp suất lớn B Chất khí áp suất thấp C Chất lỏng D Chất rắn Đáp án : B Quang phổ liên tục chất khí áp suất lớn, chất lỏng, chất rắn bị nung nóng đến nhiệt cao phát Vậy chất khí áp suất thấp bị nung nóng đến nhiệt độ cao không phát quang phổ liên tục Câu 35: Tia hồng ngoại A có tần số lớn ánh sáng tím B khơng truyền chân khơng C khơng có tác dụng nhiệt D có chất với tia ɣ Đáp án : D Tia hồng ngoại tia tử ngoại, tia X, tia ɣ xạ điện từ nên ta nói tia hồng ngoại có chất với tia ɣ Câu 36: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm phát quang số chất B Tia tử ngoại có số tác dụng sinh lí : diệt khuẩn, diệt nấm mốc, C Tia tử ngoại làm đen kính ảnh D Tia tử ngoại dòng electron có động lớn Đáp án : D Tia tử ngoại xạ(sóng) điện từ, khơng phải dòng êlectron kết luận D sai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 37: Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền nước với tốc độ vt, vv, vđ Hệ thức A vđ > vv > vt B vđ < vv < vt C vđ < vt < vV D vđ = vt = vv Đáp án : A Vì chiết suất chất tia tím, vàng đỏ nt > nv > nđ nên công thức n D  D  2i    D c c  a = ta thấy v = Description :  Vì suy : vđ > vv > vt  D  n v  i  D  D   a Câu 38: Khi nói tia X, phát biểu sau sai? A Tia X có tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sưởi ấm B Tia X có tác dụng làm đen kính ảnh C Tia X có khả gây tượng quang điện D Tia X có khả đâm xuyên Đáp án : A Tia có tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sưởi ấm tia hồng ngoại Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Gọi i khoảng vân, quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm khoảng i i A 2i B C D i Đáp án : B vân tối gần vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm khoảng i/2 Câu 40: Chiết suất nước ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím n1, n2, n3, n4 Sắp xếp theo thứ tự giảm dần chiết suất A n1, n2 , n3 , n4 B n4 , n2 , n3, n1 C n4, n3, n1, n2 D n1, n4, n2, n3 Đáp án : C Do bước sóng ánh sáng giảm theo thứ tự: đỏ, lục, lam, tím nên thứ tự giảm dần chiết suất : n4, n3, n1, n2 Câu 41: Phát biểu không A Những vật bị Đáp án : D nung nóng đến nhiệt độ 30000C phát tia tử ngoại mạnh B Tia tử ngoại có tác dụng đâm xuyên mạnh qua thủy tinh C Tia tử ngoại xạ điện từ có bước sóng dài bước sóng tia Rơnghen D Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Đáp án : B Phát biểu khơng : Tia tử ngoại có tác dụng đâm xuyên mạnh qua thủy tinh Câu 42: Khi ánh sáng truyền từ nước khơng khí A vận tốc bước sóng ánh sáng giảm B vận tốc tần số ánh sáng tăng C vận tốc bước sóng ánh sáng tăng D bước sóng tần số ánh sáng không đổi Đáp án : C Khi ánh sáng truyền từ nước khơng khí vận tốc bước sóng ánh sáng tăng Câu 43: Tìm câu SAI câu sau A Mặt trời phát sóng điện từ có bước sóng tia hồng ngoại, ánh sáng màu lam, tia tử ngoại B Một khối nung nóng đỏ vừa phát số bước sóng ánh sáng nhìn thấy vừa phát tia hồng ngoại C Các loại tia có bước sóng ngắn (tia tử ngoại, tia Rownghen, tia gamma) có tính đâm xun mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, gây phát quang ion hóa khơng khí D Tia âm cực đập vào vonfram phát tia X Tia X có bước sóng dài bước sóng tia tử ngoại nên truyền với vận tốc lớn Đáp án : D Vì tia X có bước sóng ngắn tia tử ngoại hai loại tia sóng điện từ nên truyền với vận tốc ánh sáng Câu 44: Tia hồng ngoại có A bước sóng lớn bước sóng ánh sáng khả kiến B bước sóng nhỏ ánh sáng khả kiến C bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tử ngoại D tần số lớn tần số tia tử ngoại Đáp án : A Tia hồng ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng khả kiến Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 45: Phát biểu sau đúng? A Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệt sáng có nhiều màu chiếu vng góc có màu trắng chiếu xiên B Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệt sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng góc C Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệt sáng có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc D Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệt sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc Đáp án : C Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệt sáng có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc Câu 46: Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại vật có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh phát B Tia hồng ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ 0,4µm C Tia hồng ngoại xạ đơn sắc màu hồng D Tia hồng ngoại bị lệch điện trường từ trường Đáp án : A Phát biểu : Tia hồng ngoai vật có nhiệt độ cao mơi trường phát Câu 47: Phát biểu sau sai ? A Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính D Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính Đáp án : C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính Câu 48: Khi nói quang phổ, phát biểu sau đúng? A Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho ngun tố B Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch C Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố D Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch Đáp án : C Câu 49: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân có khoảng vân i Nếu khoảng cách hai khe nửa khoảng cách từ hai khe đến gấp đôi so với ban đầu khoảng vân giao thoa A không đổi B tăng lên bốn lần C giảm bốn lần D tăng lên hai lần Đáp án : B Câu 50: Trong nguồn xạ hoạt động: hồ quang điện, hình máy vơ tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát tia tử ngoại mạnh A hồ quang điện B lò vi sóng C hình máy vơ tuyến D lò sưởi điện Đáp án : A Câu 51: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sai? A Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt B Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ C Tia hồng ngoại biến điệu sóng điện từ cao tần D Tia hồng ngoại có khả gây số phản ứng hố học Đáp án : B tia hơng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ.nên tần số phải lớn Câu 52: Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe hẹp F máy quang phổ lăng kính kính ảnh (hoặc kính mờ) buồng ảnh thu A ánh sáng trắng B bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách khoảng tối C vạch màu sáng, tối xen kẽ D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D Câu 53: Hiện tượng sau khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang phát quang D Hiện tượng giao thoa ánh sáng Đáp án : D Câu 54: Trong loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ A tia hồng ngoại B tia Rơn-ghen C tia đơn sắc màu lục D tia tử ngoại Đáp án : A tia hồng ngoại có bước sóng lơna nhât nên tần số nhỏ Câu 55: Chọn câu sai: A Tia Rơnghen có chất với sóng rađiơ B Tia Rơnghen có chất với ánh sáng C Tia Rơnghen khơng mang điện tích D Tia Rơnghen có chất với sóng âm Đáp án : D Câu 56: Tia tử ngoại phát mạnh từ A Hồ quang điện B Màn hình máy vi tính C Lò sưởi điện D Lò vi sóng Đáp án : A Tia tử ngoại phát mạnh từ hồ quang điện Câu 57: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai ? A Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím B Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ C Các vật nhiệt độ 2000°C phát tia hồng ngoại D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Đáp án : C Các vật nhiệt độ 20000 C phát tia hồng ngoại,ánh sáng trông thấy,tia tử ngoại Vậy kết luận C sai Câu 58: Phát biểu sau đúng? A Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện ln cho quang phổ vạch B Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Đáp án : D quang phổ vạch có đặ trưng cho nguyên tố vế sô Câu 59: Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B không phụ thuộc vào chất nhiệt độcủa nguồn phát C phụ thuộc vào chất nhiệt độcủa nguồn phát D phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Đáp án : A tính chất quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuôc vào chất nguồn phát Câu 60: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại C tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại D ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen Đáp án : A Trong thang sóng điện từ xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần sóng vô tuyến ,tia hồng ngoại ,ánh sáng trông thấy (từ đỏ đến tím),tia tử ngoại tia Rơn -ghen,tia gama đáp án A Câu 61: Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng D tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ tồn phần Đáp án : B chiết suất chất tia sáng đơn sắc khác tăng lên từ đỏ đến tím Vì tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam.và tia sáng từ khơng khí vào nước nên khơng bị phản xạ tồn phần.vậy đáp án B Câu 62: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2,5λ B 1,5λ C 2λ D 3λ Đáp án : A Nếu vân tối thứ ta có k=2 1 1   d   k          2,5 2 2   Câu 63: Trong thí nghiệm giao thoa Yâng giữ nguyên yếu tố khác , tăng dần bề rộng hai khe S1, S2 A Độ sáng vân sang tăng dần B Khoảng vân giảm dần C Hiện tượng giao thoa ánh sáng khơng có thay đổi D Bề rộng vân sáng tăng dần Đáp án : B Trong thí nghiệm giao thoa Yâng giữ nguyên yếu tố khác , tăng dần bề rộng hai khe S1, S2 khoảng vân giảm dần Câu 64: Trong thí nghiệm giao thoa , làm cho nguồn kết hợp lệch pha vân sáng thay đổi nào? A Vân nằm trường giao thoa B Khơng vân giao thoa C Xê dịch phía nguồn sớm pha D Xê dịch phía nguồn trễ pha Đáp án : D Trong thí nghiệm giao thoa , làm cho nguồn kết hợp lệch pha vân sáng xê dịch phía nguồn trễ pha Câu 65: Quang phổ vạch phát xạ A chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng B dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục C nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch D hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Đáp án : D Theo định nghĩa :Quang phổ vạch phát xạ hệ thống vạch sáng (vạch màu)riêng lẻ ,ngăn cách mhau khoảng tối.Các phát biểu A,B,C sai Câu 66: Tia tử ngoại dùng A để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại B để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại C để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D y tế để chụp điện, chiếu điện Đáp án : B Tia tử ngoại dùng để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Câu 67: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu ánh sáng trắng vào hai khe Trên màn, quan sát thấy A dải sáng có màu cầu vồng B hệ vân gồm vạch màu tím xen kẽ với vạch màu đỏ C hệ vân gồm vạch sáng trắng xen kẽ với vạch tối D vân trung tâm vân sáng trắng, hai bên có dải màu cầu vồng, tím trong, đỏ Đáp án : D Câu 68: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím B Trong y học, tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Trong công nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát vết nứt bề mặt sản phẩm kimloại D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh Đáp án : A Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ bươcs sóng ánh sáng tim, nên tần số lớn Câu 69: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính B Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng C Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước không khí D Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ Đáp án : A Câu 70: Tia Rơn-ghen (tia X) có A chất với sóng âm B chất với tia tử ngoại C tần số nhỏ nhơn tần số tia hồng ngoại D điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường Câu 71: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A lam, tím B đỏ, vàng, lam C tím, lam, đỏ D đỏ, vàng Đáp án : D Chiết suất tăng lên từ đỏ,vàng , lục,lam,tím nên chiết suất cungc tăng lên,do sin igh  n giảm Suy có tia đỏ vàng có góc giới hạn lớn tia màu lục ló khỏi nước Câu 72: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng điều kiện khác thí nghiệm giữ nguyên A khoảng vân khơng thay đổi B vị trí vân trung tâm thay đổi C khoảng vân tăng lên D khoảng vân giảm xuống D Đáp án : C Khoảng vân i  thay ánh sáng lam vàng  tăng lên khoảng vân i tăng a Câu 73: Khi nói tia Rơn-ghen tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tần số tia Rơn-ghen nhỏ tần số tia tử ngoại C Tần số tia Rơn-ghen lớn tần số tia tử ngoại D Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có khả gây phát quang số chất Đáp án : B Bước sóng tia rơnghen nhỏ buóc sóng tian tử ngoại Nên tần số lớn tần số tia tử ngoại Câu 74: Bức xạ có tần số nhỏ số xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma A hồng ngoại B gamma C Rơn-ghen D tửngoại Đáp án : A Tia hồng ngoại có bước sóng lớn Nên tần số nhỏ Câu 75: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm ion hóa khơng khí B Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da C Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua chì dày vài xentimét D Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh Đáp án : C Tia tử ngoại không xuyên qua dc lớp chì dày Câu 76: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ   A B C λ D λ Đáp án : B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 77: Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác nhau C Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính Đáp án : B Câu 78: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân khơng vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu cam tần số 1,5f B màu tím tần số 1,5f C màu tím tần số f D màu cam tần số f Đáp án : D Câu 79: Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm sóng ánh sáng giảm B sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm C sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng D sóng âm sóng ánh sáng tăng Đáp án : B Câu 80: Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại khơng bị nước hấp thụ B Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại làm iơn hố khơng khí D Tia tửngoại tác dụng lên phim ảnh Đáp án : A Tia tử ngoại bị nước hấp thụ mạnh A Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng B Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính C Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc truyền qua lăng kính Đáp án : C Câu 82: Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số A nhỏ tần số tia hồng ngoại B lớn tần số tia màu tím C lớn tần số tia gamma D nhỏ tần số tia màu đỏ Đáp án : B Tia rơnghen có bước sóng nhỏ tia hồng ngoại,màu tím,màu đỏ.Có bước sóng lớn tia gamma Câu 83: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng D Trong quang phổ vạch phát xạ ngun tử hiđrơ, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím Đáp án : C Quang phổ vạch phát xạ chất khí hay có áp suất thấp bị kích thích phát Câu 84: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng giữ nguyên điều kiện khác quan sát A khoảng vân tăng lên B khoảng vân giảm xuống C vịtrí vân trung tâm thay đổi D khoảng vân không thay đổi Đáp án : A Bước sóng tăng lên  khoảng vân tăng lên Câu 85: Tìm phát biểu sai máy phân tích quang phổ? A Chùm sáng sau qua thấu kính buồng ảnh nhiều chùm hội tụ B Chùm sáng sau qua lăng kính chùm phân kì Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Thấu kính ống chuẩn trực có tác dụng tạo chùm song song từ chùm phân kỳ D Chùm sáng trước đến lăng kính chùm song song Đáp án : B Phát biểu sai máy phân tích quang phổ :chùm sáng sau qua lăng kính chùm phân kì Câu 86: Khi ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím truyền nước A Ánh sáng đỏ có tốc độ lớn B Mọi ánh sáng đơn sắc có tốc độ truyền môi trường C Ánh sáng tím cót tốc độ lớn D Ánh sáng lục có tốc độ lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím Đáp án : A Khi ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím truyền nước ánh sáng đỏ có tốc độ lớn Câu 87: Dựa vào tác dụng tia tử ngoại mà người ta tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại? A Kích thích phát quang B Nhiệt C.Hủy diệt tế bào D Gây tượng quang điện Đáp án : A Dựa vào tác dụng kích thích phát quang tia tử ngoại mà người ta tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Câu 88: Chất khí áp suất thấp, kích thích nhiệt độ thấp so với phát quang phổ vạch phát xạ A Quang phổ vạch B Quang phổ đám C Quang phổ lien tục D Quang phổ vạch hấp thụ Đáp án : B Chất khí áp suất thấp, kích thích nhiệt độ thấp so với phát quang phổ vạch phát xạ quang phổ đám Câu 89: Tia X A có chất giống tia α B có số tác dụng giống tia tử ngoại C tạo từ ồng Rơnghen D có vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng Đáp án : B Tia X có số tác dụng giống tia tử ngoại Ví dụ: làm ion hóa khơng khí, làm phát quang số chất,… Câu 90: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng có khoảng vân giao thoa i, khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân tối bậc bên vân trung tâm A 9,5i B 8,5i C 7,5i D 6,5i Đáp án : B Vị trí vân sáng bậc (k=5): xs5= 5i i i Vị trí vân tối bậc (k=3) là: xt4= (2k+1) =(2.3+1) = 3,5i 2 Khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân tối bậc bên vân trung tâm là: ∆x= xs5+xt4= 5i+3,5i = 8,5i Câu 91: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe 2,0m, khoảng cách hai khe 1,2mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm 0,60 µm Khoảng cách từ vân tối thứ đến vân sáng trung tâm A 2,5mm B 3,0mm C 2,0mm D 3,5mm 6  D 0, 6.10  Đáp án : A Ta có: xi3=  k   = (2  ) =2,5.10-3m = 2,5mm 3 2 1, 2.10 a   Câu 92: Chọn ý sai Tia hồng ngoại A gây tượng quang điện bên B có tác dụng nhiệt nên dùng để sấy khơ nơng sản C có tác dụng lên số phim ảnh nên dùng để chụp hình ban đêm D có chất giống với tia gamma tia Rơnghen Đáp án : A Tia hồng ngoại gây tượng quang điện bên Câu 93: Tia Rơn-ghen sóng điện từ: A Có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại B Khơng có khả đâm xun C Được phát từ vật bị nung nóng đến 5000C D Mắt thường nhìn thấy Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : A Tia Rơn-ghen sóng điện từ có bước sóng ngắn bước sóng tia tử ngoại Câu 94: Người ta tạo tia X cách: A cho chùm electron có tốc độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn B cho chùm electron có mật độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn C cho chùm phơtơn có lượng lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn D cho chùm phơtơn có cường độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn Đáp án : A Cho chùm electron có tốc độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn, tia X tạo Câu 95: Chọn phát biểu Tác dụng bật tia hồng ngoại A Tác dụng nhiệt B Làm ion hóa khơng khí C Làm phát quang số chất D Tác dụng sinh học Đáp án : A Tác dụng bật tia tử ngoại tác dụng nhiệt Câu 96: Hiện tượng quang học sử dụng máy quang phổ lăng kính? A Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B Hiện tượng giao thoa ánh sáng C Hiện tượng tán sắc ánh sáng D Hiện tượng phản xạ ánh sáng Đáp án : C Hiện tượng tán sắc ánh sáng sử dụng máy quang phổ lăng kính Câu 97: Khi nguồn sáng chuyển động, tốc độ truyền cuả ánh sáng chân khơng có giá trị: A nhỏ c B lớn hay nhỏ tùy phương truyền tốc độ nguồn C lớn c D c, không phụ thuộc phương truyền tốc độ nguồn Đáp án : D tốc độ truyền cuả ánh sáng chân không c Câu 98: Trong chân khơng, xạ đơn sắc có bước sóng 0,75 μm, xạ truyền thủy tinh có chiết suất n = 1,5 bước sóng có giá trị A 0,65 μm B 0,5 μm C 0,7 μm D 0,6 μm Đáp án : B Với xạ có tần số f xác định; gọi λ λ' bước sóng đo chân khơng bước sóng đo mơi trường chiết suất n, ta có hệ thức:  0, 75 λ' = = = 0,5 (μm) 1,5 n Câu 99: Chọn đáp án đúng: A Quang phổ liện tục không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát B Vị trí vạch tối quang phổ hấp thụ khối khí loãng trùng với vạch mầu quang phổ vạch phát xạ khối khí C Vị trí vạch mầu quang phổ hấp thụ khối khí lỗng trùng với vạch tối quang phổ phát xạ khối khí D Mỗi ngun tố hoá học điều kiện nhiệt độ khác có quang phổ vạch khác Đáp án : B A Sai quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc chất vật B Đúng C Sai quang phổ vạch hấp thụ quang phổ gồm vạch tối nằm quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ tối D Sai nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng cho ngun tố đó, khơng liên quan đến nhiệt độ Câu 100: Dải bảy màu thu thí nghiệm thứ Niu tơn giải thích A thủy tinh nhộm màu cho ánh sáng B lăng kính tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn chùm ánh sáng Mặt Trời C lăng kính làm lệch chùm sáng phía đáy nên làm thay đổi màu sắc D hạt ánh sáng bị nhiễu loạn truyền qua thủy tinh Đáp án : B Dải bảy màu thu thí ngiệm thứ Niuton giải thích lăng kính tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn chùm ánh sáng Mặt Trời Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 101: Một luồng ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng khí 0,6μm Bước sóng ánh sáng đơn sắc nước (n = 4/3) A 0,8μm B 0,45μm C 0,75μm D 0,4μm  0, Đáp án : B Ta có: λn =   0,45 (μm) n Câu 102: Trong công nghiệp khí, người ta dựa vào tính chất sau tia tử ngoại mà người ta sử dụng để tìm vết nứt bề mặt vật kim loại A Kích thích nhiều phản ứng hóa học B Kích thích phát quang nhiều chất C Tác dụng lên phim ảnh D Làm ion hóa khơng khí nhiều chất khác Đáp án : B A Sai tính chất kích thích nhiều phản ứng hóa học phát vết nứt bề mặt kim loại B Đúng tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất nên dung tia tử ngoại chiếu vào bề mặt kim loại phủ lớp bột phát quang, phát vết nứt C Sai tính chất tác dụng lên phim ảnh phát vết nứt bề mặt kim loại D Sai tương tự A & C Câu 103: Xét hai xạ đơn sắc đỏ tím nước Kết luận sau A Tốc độ truyền xạ tím tốc độ truyền xạ đỏ B Tần số xạ tím lớn tần số xạ đỏ C Bước sóng xạ tím lớn bước sóng xạ đỏ D Tốc độ truyền xạ tím lớn tốc độ truyền xạ đỏ Đáp án : B A Sai chiết suất mơi trường nước nt > nđ nên => tốc độ truyền v = c/n xạ xạ tím nhỏ tốc độ truyền xạ đỏ B Đúng tần số xạ f = c/λ Do λd > λt => fd < ft C Sai bước sóng xạ tím nhỏ bước sóng xạ đỏ D Sai từ v = c/n => tốc độ truyền xạ tím nhỏ tốc độ truyền xạ đỏ Câu 104: Bên mặt nước đủ rộng có nguồn sáng trắng kích thước nhỏ Trên mặt nước quan sát thấy A Một vùng màu sáng tròn, phần màu trắng, mép ngồi màu tím B Một vùng sáng tròn, mép ngồi màu tím C Một vùng sáng tròn, phần màu trắng, mép ngồi màu đỏ D Các vòng tròn cầu vồng đồng tâm Đáp án : C Khi nguồn sáng mặt nước chiếu lên khơng khí, mặt phân cách hai mơi trường thì: Phần 1: ánh sáng truyền thẳng nên có màu trắng Phần 2: ánh sáng bị khúc xạ nên phân tách thành màu đơn sắc, mép ánh sáng đỏ Phần 3: ánh sáng bị phản xạ tồn phần nên khơng thấy ló khỏi mặt nước Câu 105: Sắp xếp sau theo trình tự giảm dần chu kì sóng: A Sóng vơ tuyến, ánh sáng vàng, ánh sáng tím, tia tử ngoại B Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại C Sóng vô tuyến, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia gamma D Tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ, tia tử ngoại, tia X Đáp án : D Bước sóng xếp theo thứ tự giảm dần: Tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ, tia tử ngoại, tia X Mà λ = v.T => T = λ/v hay chu kì sóng tỉ lệ với bước sóng thứ tự chu kì sóng giảm dần thứ tự bước sóng giảm dần Câu 106: Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch khác về: A Số lượng vạch quang phổ B Độ sáng tỉ đối vạch quang phổ C Bề rộng vạch quang phổ D Màu sắc vạch vị trí vạch màu Đáp án : C A Đúng số lượng vạch quang phổ khác nguyên tố khác B Đúng độ sáng tỉ đối vạch quang phổ vạch khác C Sai bề rộng vạch quang phổ giống D Đúng màu sắc vạch vị trí vạch màu quang phổ vạch khác Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 107: Nhận định sau tia hồng ngoại chưa đúng? A Tia hồng ngoại có chất giống với tia X B Những xạ có bước sóng lớn 0,76 μm tia hồng ngoại C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Vật có nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại Đáp án : B Tia hồng ngoại xạ có bước sóng lớn 0,76 μm nhỏ bước sóng sóng vơ tuyến điện Câu 108: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: Gọi i khoảng vân, khoảng cách n vân (sáng tối) liên tiếp i i i i A n B n C (n -1) D (n+1) 2 2 Đáp án : C Câu 109: Hiện tượng tán sắc A Chỉ xảy chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp qua lăng kính B Xảy chiếu chùm ánh sáng đơn sắc qua lăng kính C Khơng xảy chiếu chùm ánh sáng trắng qua hai mặt song song làm chất suốt D Xảy chiếu xiên góc chùm ánh sáng tạp từ khơng khí vào mơi trường suốt Đáp án : D Hiện tượng tán sắc xảy chiếu xiên góc chùm ánh sáng tạp từ khơng khí vào mơi trường suốt Câu 110: Điều kiện để thu quang phổ vạch hấp thụ A Nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải cao nhiệt độ môi trường B Nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải thấp nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục C Nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải cao nhiệt độ cảu nguồn phát quang phổ liên tục D Nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải thấp nhiệt độ môi trường Đáp án : B Điều kiện để thu quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí bay hấp thụ phải thấp nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục Câu 111: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, a=2,0mm, D=2,0m nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,60 µm Độ rộng khoảng vân thu là: A i= 0,6mm B i= 6mm C i= 0,06mm D i= 6,6mm Đáp án : A Câu 112: Thiết bị điều khiển từ xa chế tạo dựa tính chất cơng dụng tia A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia Rơnghen D Tia gamma Đáp án : A Tia hồng ngoại biến điệu sóng điện từ cao tần, nên dựa vào tính chất người ta chế tạo thiết bị điều khiển tiwf xa: điều khiển ti vi, quạt điện, điều hòa Câu 113: Tìm kết luận sai: Để phát tia X người ta dùng A Máy đo dùng tượng ion hóa B Màn huỳnh quang C Điện nghiệm có kim điện D Tế bào quang điện Đáp án : B Câu 114: Người ta dựa vào tính chất quang phổ sau vật phát sáng để xác định nhiệt độ vật A Quang phổ vạch hấp thụ B Quang phổ hấp thụ đám mây C Quang phổ vạch phát xạ D Quang phổ liên tục Đáp án : D Quang phổ liên tục nguyên tố phụ thuộc vào nhiệt độ mà không phụ thuộc vào chất nguyên tố nên người ta dựa vào quang phổ liên tục để xác định nhiệt độ vật Câu 115: Phát biểu sai nói tượng nhiễu xạ ánh sáng? A Xảy ánh sáng qua lỗ nhỏ B Không tuân theo định luật truyền thẳng ánh sáng C Giải thích coi ánh sáng sóng D Giải thích coi chùm sáng chùm hạt Đáp án : D Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng giải thích coi ánh sáng có tính chất sóng Câu 116: Tia hồng ngoại dùng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B Trong y tế để chụp điện chiếu điện C Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D Để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Đáp án : C A Sai khơng phải tia hồng ngoại mà tia từ ngoại dùng để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B Sai khơng phải tia hồng ngoại mà tia X dùng y tế để chiếu điện, chụp điện C Đúng nhờ khả gây số phản ứng hóa học nên tia hồng ngoại dùng để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D Sai tia hồng ngoại mà tia X dùng để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu 117: Bức xạ có tần số lớn bốn xạ: hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen gamma xạ A Rơnghen B Gamma C Hồng ngoại D Tử ngoại Đáp án : B Trong bốn xạ xếp theo thứ tự tần số tăng dần sau: hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen gamma => Bức xạ gamma có tần số lớn Câu 118: Tính chất tia Ronghen ứng dụng chụp phim y học: A Khơng có khả đâm xuyên B Hủy hoại tế bào C Tác dụng manh lên kính ảnh D Làm ion hóa khơng khí Đáp án : C Câu 119: Chùm sáng ló khỏi lăng kính máy quang phổ, trước qua buồng tối là: A Một chùm song song B Một chùm tia phân kì màu trắng C Một chùm tia phân kì nhiều màu D Một tập hợp nhiều chùm tia song song, chùm có màu Đáp án : D Câu 120: Nhận xét tia tử ngoại KHÔNG ĐÚNG? A Tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ tần số sóng ánh sáng tím B Các hồ quang điện, đèn thủy ngân vật bị đun nóng 3000 độ C nguồn phát tia tử ngoại mạnh C Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh D Tia tử ngoại bị thủy tinh nước hấp thụ mạnh Đáp án : A Tia rơnghen có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tím, nên tần số lớn Câu 121: Tia Rơghen có bước sóng A Lớn tia hồng ngoại B Lớn tia tử ngoại C Nhỏ tia tử ngoại D Không thể đo Đáp án : C Câu 122: Các sóng ánh sáng giao thoa bị triệt tiêu lẫn (xuất vân tối) vị trí cố định mơi trường, vị trí A Chúng đồng pha có chu kỳ B Chúng ngược pha có biên độ  có vận tốc D pha chúng khác lượng  có bước sóng Đáp án : D Câu 123: Khi chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính A Thì chùm sáng bị phân tích thành vơ số tia đơn sắc từ đỏ đến tím, tia đỏ lệch nhất, tia tím lệch nhiều B Thì thấy ánh sáng trắng tập hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,4  m đến 0,76  m tương ứng với màu từ tím tới đỏ C pha chúng khác lượng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C tia sáng đơn sắc có góc tới Tuy nhiên chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu sắc chúng, giá trị tăng dần từ đỏ tới tím, sau hai lần khúc xạ tia đỏ lệch nhất, tia tím lệch nhiều (góc lệch D đồng biến với chiết suất n) D Cả nhận xét Đáp án : D Câu 124: Chọn câu sai: A Dựa bước sóng để phân biệt tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia Rơnghen B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng C Tia tử ngoại tia hồng ngoại ứng dụng để kiểm tra vết nứt nhỏ bề mặt sản phẩm D Tia Rơnghen ứng dụng để dò lỗ hổng khuyết tật nhỏ nằm bên sản phẩm đúc Đáp án : C Câu 125: Chọn câu SAI câu đây: A Mỗi chất rắn, lỏng hay khí bị kích thích phát sáng có quang phổ vạch phát xạ gồm số vạch sáng trắng vị trí xác đinh, có màu độ sáng tỉ đối vạch xác đinh B Ống chuẩn trực máy quang phổ tạo chùm sáng đơn sắc song song, chùm sáng qua lăng kính đơn sắc song song, chúng thấu kính hộ tụ tiêu diện thành vạch đơn sắc C Quang phổ liên tục phát từ chết rắn, lỏng khí nung nóng Nhiệt độ cao miền phát sáng mở rộng phía ánh sáng có bước sóng dài quang phổ D Quan sát Mặt Trời từ phía Trái Đất máy quang phổ ta thấy có số vạch tối quang phổ liên tục Các vạch cho phép xác định thành phần khí khí Mặt Trời Đáp án : C Câu 126: Trong thí nghiệm với khe Iâng thay khơng khí nước có chiết suất n =4/3 hệ vân giao thoa ảnh có A vân to dời chỗ B khoảng vân tăng lên 4/3 lần khoảng vân khơng khí C khoảng vân không đổi D khoảng vân nước giảm đi, 3/4 khoảng vân khơng khí Đáp án : D  D (c / f ) D Khoảng vân khơng khí là: i   a a  D (c / nf ) D i l Khoảng vân nước là: i      a a i n Vây khoảng vân nước giảm 3/4 so với khơng khí Câu 127: Ánh sáng khơng có tính chất sau đây: A Ln truyền với vận tốc 3.108 m / s B Có thể truyền mơi trường vật chất C Có thể truyền chân khơng D Có mang lượng Đáp án : A vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m / s Câu 128: Khi qua lăng kính tia ló có màu A ánh sáng đơn sắc B ánh sáng đa sắc C ánh sáng bị tán sắc D lăng kính khơng có khả tán sắc Đáp án : C Câu 129: Quang phổ gồm dải màu từ đỏ đến tím A Quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ vạch hấp thụ C Quang phổ liên tục D Quang phổ đám Đáp án : C Câu 130: Dùng ánh sáng trắng ( 0, 4 m    0, 75 m ) chiếu vào hai khe hẹp song song cách 2mm Trên ảnh cách hai khe hẹp 2m, người ta thu hệ vân giao thoa có vân sáng màu trắng Khoét ảnh khe tai M cách vân 3,3mm ta quan sát máy quang phổ thấy vạch sáng màu nào? A Thấy vạch sáng màu tím, chàm, lục, đỏ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Thấy vạch sáng màu tím, chàm, lục, đỏ, đỏ thẫm C Thấy vạch sáng màu tím, tím thẫm, chàm, lục, đỏ, đỏ thẫm D Thấy vạch sáng màu tím, chàm, lục Đáp án : A Câu 131: Quan sát ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ bong bóng xà phòng, ta thấy vầng màu sặc sỡ Đó tượng A Tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng B Giao thoa ánh sáng ánh sáng trắng C Nhiễu xạ ánh sáng D Phản xạ ánh sáng Đáp án : C Câu 132: Hiện tượng quang học sử dụng máy phân tích quang phổ? A Hiện tượng khúc xạ ánh sáng B Hiện tượng giao thoa ánh sáng C Hiện tượng phản xạ ánh sáng D Hiện tượng tán sắc ánh sáng Đáp án : D Câu 133: Quang phổ bóng đèn dây tóc nóng sáng sẽ: A Sáng dần nhiệt độ tăng dần có đủ bảy màu B Các màu xuất dần từ màu đỏ đến tím, khơng sáng C Vừa sáng dần lên, vừa xuất dần màu đến nhiệt độ đủ màu D Hồn tồn khơng thay đổi Đáp án : C Câu 134: Để có tách thành chùm tia đơn sắc sau lăng kính chùm tia tới trước lăng kính phải thỏa mãn điều kiện A Chùm đơn sắc B Chùm ánh sáng phức tạp song song C Chùm ánh sáng phức tạp phân kì D Chùm ánh sáng phức tạp hội tụ Đáp án : B Để có tách thành chùm tia đơn sắc sau lăng kính chùm tia tới trước lăng kính phải thỏa mãn điều kiện chùm ánh sáng phức tạp song song Câu 135: Bức xạ tử ngoại A Đơn sắc có màu tím sẫm B Khơng màu ngồi đầu tím quang phổ C Có bước sóng từ 400nm đến vài nm D Có bước sóng từ 700nm đến vài mm Đáp án : C Bức xạ tử ngoại có bước sóng từ 400nm đến vài nm Câu 136: Một vật phát tia hồng ngoại phải có nhiệt độ A Cao nhiệt độ mơi trường xung quanh B Cao 00C C Trên 1000C D Trên 00K Đáp án : A Một vật phát tia hồng ngoại phải có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh Câu 137: Bức xạ hồng ngoại xạ A Đơn sắc, có màu hồng B Đơn sắc khơng có màu, ngồi vùng đỏ C Có bước sóng nhỏ µm D Có bước sóng lớn 0,75µm đến cỡ mm Đáp án : D Bức xạ hồng ngoại xạ có bước sóng lớn 0,75µm đến cỡ mm Câu 138: Tia Rơnghen A Có tính tâm xun, iơn hóa dễ bị nhiễm xạ B Có tính đâm xun, bị đổi hướng lan truyền từ trường có tác dụng hủy diệt tế bào sống C có khả iơn hóa, gây phát quang huỳn quang, có tính đâm xun, sử dụng dò khuyết tật vật liệu D mang điện tích âm, tác dụng lên kính ảnh sử dụng phân tích quang phổ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C Câu 139: Điều kiện phát sinh quang phổ vạch phát xạ là: A Các khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát B Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn nung nóng phát C Chiếu ánh sáng trắng qua chất bị nung nóng phát D Những vật bị nung nóng nhiệt độ 3000o C Đáp án : A Câu 140: Khi sóng ánh sáng truyền môi trường mà qua mặt phân cách truyền mơi trường khác, thì: A Tần số khơng đổi B Bước sóng khơng đổi C Tần số thay đổi D Vận tốc không đổi bước sóng thay đổi Đáp án : A Câu 141: Quang phổ sau quang phổ hấp thụ? A Ánh sáng từ nhẫn nung đỏ B Ánh sáng Mặt Trời thu Trái Đất C Ánh sáng từ bút thử điện D Ánh sáng từ đèn dây tóc nóng sáng Đáp án : B Ánh sáng Mặt Trời thu Trái Đất có quang phổ quang phổ hấp thụ khí Trái Đất khí Mặt Trời Câu 142: Chọn câu SAI: A Tia Ronghen mang lượng B Tia Ronghen hủy hoại bào C Hiệu điện anot catot lớn tia Ronghen xạ bước sóng nhỏ D Tia Ronghen cứng có bước sóng lớn tia tử ngoại mềm dịch chuyển chân không Đáp án : D tia rơnghen có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại Câu 143: Nhận định tia hồng ngoại khơng xác? A Tia hồng ngoại xạ khơng nhìn thấy được, có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ B Chỉ vật có nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ Đáp án : B Câu 144: Chọn câu sai câu đây: A Hai nguồn sáng kết hợp hai nguồn sáng phát sóng ánh sáng hoàn toàn giống B Giao thoa tượng đặc trưng cho q trình sóng Chỉ có sóng giao thoa tạo nên vân tối xen kẽ với vân sáng C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Giao thoa kết chồng chập lên hai sóng có tần số có độ lệch pha khơng đổi không Đáp án : A Câu 145: Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác đại lượng A không đổi, có giá trị tất ánh sáng màu, từ đỏ đến tím B thay đổi, chiết suất lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím C thay đổi, chiết suất nhỏ ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím D thay đổi, chiết lớn ánh sáng màu lục, màu khác chiết suất nhỏ Đáp án : C Câu 146: quang phổ vạch phát xạ A hệ thống vạch sáng ( vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối B dải màu từ đỏ tới tím nối liền cahcs liên tục C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch Đáp án : A Câu 147: hiệu đường  hai sóng ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng  cách khoảng a đến điểm M ảnh đặt cách xa hai nguồn khoảng D tính biểu thức A   x.D / a B   .D / a C   a.D / x D   a.x / D Đáp án : D hiệu đường S2 M S1M   d  d1 với D lớn so với a, ta x (d  d1 )  a.x có:    D a a D Câu 148: Hiện thượng giao thoa có ứng dụng việc A đo xác bước sóng ánh sáng B kiểm tra vết nứt bề mặt kim loại C đo chiều sâu biển D dùng để siêu âm y học Đáp án : A Câu 149: Tại qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trắng khơng bị tán sắc thành màu bản? A Vì kính cửa sổ loại thủy tinh không tán sắc ánh sáng B kính cửa sổ khơng phải lăng kính nên khơng tán sắc ánh sáng C Vì kết tán sắc tia sáng màu qua lớp kính ló ngồi dạng chùm taia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng D Vì ánh sáng trắng ngồi trời sóng khơng kết hợp, nên chúng khơng bị tán sắc Đáp án : C Câu 150: Khe sáng ống chuẩn trực máy quang phổ đặt tại: A Quang tâm thấu kính hội tụ B Tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ C Tại điểm trục thấu kính hội tụ D Tiêu điểm vật thấu kính hội tụ Đáp án : D Câu 151: Trong nghiên cứu phổ vạch vật chất bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch, người ta kết luận A phương pháp kích thích vật chất dẫn đến phát quang B quãng đường ánh sáng có phổ nghiên cứu C hợp chất hóa học tồn vật chất’ D nguyên tố hóa học cấu thành vật chất Đáp án : D Câu 152: Quan sát lớp váng dầu mặt nước ta thấy quầng màu khác nhau, do:\ A Ánh sáng trắng qua lớp dầu bị tán sắc B Màng dầu có bề dày khơng nhau, tạo lăng kính có tác dụng làm cho ánh sáng bị tán sắc C Màng dầu có khả hấp thụ phản xạ khác ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng D Mỗi ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng sau phản xạ mặt mặt màng dầu giao thoa với tạo vân màu đơn sắc Đáp án : D Câu 153: Tia tử ngoại dùng A Để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chụp chiếu C để chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh D để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Đáp án : D Câu 154: Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác về: A Độ sáng tỉ đối vạch quang phổ B Bề rộng vạch quang phổ C Số lượng vạch quang phổ D Màu sắc vạch vị trí vạch màu Đáp án : B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Sai hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác độ sáng tỉ đối vạch quang phổ, phát biểu B Đúng bề rộng vạch quang phổ phát xạ hai nguyen tố giống => phát biểu B sai C Sai hai ngun tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác số lượng vạch quang phổ, phát biểu D Sai hai ngun tố khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác màu sắc vạch vị trí vạch màu, phát biểu Câu 155: Phép phân tích quang phổ là: A Phép phân tích chùm sáng nhờ tượng tán sắc B Phép đo nhiệt độ vật dựa việc nghiên cứu quang phổ phát C Phép phân tích thành phàn chất dựa việc nghiên cứu quang phổ phát D Phép đo vận tốc bước sóng ánh sáng từ quang phổ thu Đáp án : C A, B, D Sai mục đích phép phân tích quang phổ phân tích chất dựa vào quang phổ chúng phát C Đúng mục đích phép phân tích quang phổ Câu 156: Máy quang phổ tốt, chiết suất chất làm lăng kính A Càng lớn B Càng nhỏ C Biến thiên nhanh theo bước sóng ánh sáng D Biến thiên chậm theo bước sóng ánh sáng Đáp án : C A, B Sai chiết suất lớn, nhỏ lăng kính phụ thuộc vào ánh sáng chiếu vào C Đúng chiết suất biến thiên nhanh theo bước sóng ánh sáng quang phổ thu rõ nét D Sai quang phổ thu không rõ nét Câu 157: Chiếu tia sáng đơn sắc có tần số f từ chân khơng vào mơi trường suốt có điện mơi ԑ, độ từ thẩm µ Biết vận tốc ánh sáng chân khơng c Trong mơi trường ánh sáng có bước sóng λ’ xác định biểu thức c  c c c A    B    C    D     f f  f f    c  Đáp án : C n        n  f  Câu 158: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gama A Có tính đâm xun mạnh B Làm ion hóa khơng khí C Gây tượng quang điện ngồi D Có chất Đáp án : D Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gama có chất sóng điện từ Câu 159: Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi ngun tố hóa học trạng thái khí hay nóng ánh sang áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ vạch liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng Đáp án : B+Mỗi ngun tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho vạch quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố Câu 160: Một chùm sáng trắng song song từ khơng khí vào thủy tinh, với góc tới lớn khơng, A Chỉ có phản xạ B Có khúc xạ, tán sắc, phản xạ C Chỉ có khúc xạ D Chỉ có tán sắc Đáp án : B Một chùm sáng trắng song song từ khơng khí vào thủy tinh, với góc tới lớn khơng, có khúc xạ, tán sắc phản xạ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 161: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng D khoảng vân mm Khi khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D+ΔD D-ΔD khoảng vân thu tương ứng 2i i Nếu khoảng cách từ quan sát đến mặt phẳng hai khe D+3ΔD khoảng vân A mm B 2,5 mm C mm D mm D  D   2i  D a Đáp án : C Theo đề   D   i  D  D   a Mặt khác io= λD/a= 1mm => i’=λ(D+3ΔD)/a = λ.(2D)/a = 2io = 2mm Câu 162: Dựa vào tác dụng tia tử ngoại mà người ta tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại A Kích thích phát quang B Nhiệt C Hủy diệt tế bào D Gây tượng quang điện Đáp án : A Nhận xét đáp án: Để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại, trước hết người ta phủ lớp bột phát quang bề mặt Lớp bột vào vết nứt, chiếu xạ làm bột phát quang nhìn thấy vết nứt bề mặt kim loại Vậy nên xạ sử dụng phải có tính chất làm phát quang số chất Câu 163: Tia tử ngoại A Làm ion hóa mơi trường nên ứng dụng để tiệt trùng B Chỉ phát vật nung nóng 30000C C Được phát số đám áp suất thấp kích thích phát sáng D Có bước sóng ngắn nên ln có hại thể người Đáp án : C Tia tử ngoại phát số đám áp suất thấp kích thích phát sáng Câu 164: Tia hồng ngoại có đặc điểm A Do vật nóng phát B Là xạ khơng nhìn thấy có bước sóng ngắn ánh sáng đỏ C Khơng tác dụng lên kính ảnh D Bản chất sóng Đáp án : A Do vật nóng phát ... vào nước bước sóng A sóng âm sóng ánh sáng giảm B sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm C sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng D sóng âm sóng ánh sáng tăng Đáp án : B Câu 80: Khi nói... bước sóng ánh sáng giảm B vận tốc tần số ánh sáng tăng C vận tốc bước sóng ánh sáng tăng D bước sóng tần số ánh sáng khơng đổi Đáp án : C Khi ánh sáng truyền từ nước khơng khí vận tốc bước sóng ánh. .. bước sóng ánh sáng khả kiến B bước sóng nhỏ ánh sáng khả kiến C bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng tử ngoại D tần số lớn tần số tia tử ngoại Đáp án : A Tia hồng ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 164 câu lý THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG , 5 164 câu lý THUYẾT SÓNG ÁNH SÁNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay