17 hiện tượng giao thoa sóng âm

4 27 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 - Hiện tượng giao thoa sóng âm Câu Hai nguồn sóng âm tần số, biên độ pha đặt S1 S2 Cho biên độ sóng phát khơng giảm theo khoảng cách Tại điểm M đường S1S2 mà S1M=2 m, S2M=2,75 m không nghe thấy âm phát từ hai nguồn Biết vận tốc truyền sóng khơng khí 340,5 m/s, tần số bé mà nguồn phát bao nhiêu: A 190 Hz B 315 Hz C 254 Hz D 227 Hz Câu Một ống trụ có chiều dài m Ở đầu ống có pit-tơng để điều chỉnh chiều dài cột khí ống Đặt âm thoa dao động với tần số 660 Hz gần đầu hở ống Tốc độ âm khơng khí 330 m/s Để có cộng hưởng âm ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài A 50 cm B 12,5 cm C 25 cm D 75 cm Câu Sóng âm truyền với tốc độ 330 m/s Dùng âm thoa có tần số 660 Hz để làm nguồn phát âm vào ống thẳng Trong ống có pittơng dịch chuyển dễ dàng Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh pittông đến miệng ống để miệng ống nghe âm cực đại A 12,5 cm B 25 cm C 37,5 cm D 62,5 cm Câu Một ống rỗng dựng đứng, đầu kín, đầu hở dài 50 cm Tốc độ truyền sóng khơng khí 340 m/s Âm thoa đặt ngang miệng ống dao động với tần số không 400 Hz Lúc có tượng cộng hưởng âm xảy ống tần số dao động âm thoa là: A 340 Hz B 170 Hz C 85 Hz D 510 Hz Câu Một dây đàn hồi tạo sóng dừng với ba tần số liên tiếp 75 Hz; 125 Hz 175 Hz Biết dây thuộc loại hai đầu cố định có đầu cố định, đầu tự vận tốc truyền sóng 400 m/s Tần số dây chiều dài dây nhận giá trị sau đây? A 25 Hz; m B 12,5 Hz; m C 25 Hz; m D 12,5 Hz; m Câu Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz đặt sát miệng ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thấy âm khuếch đại lên mạnh Biết tốc độ truyền âm khơng khí có giá trị nằm khoảng 300 m/s ≤ v ≤350 m/s Hỏi tiếp tục đổ nước thêm vào ống có thêm vị trí mực nước cho âm khuếch đại mạnh? A B C D Câu Cho hai loa nguồn phát sóng âm S1, S2 phát âm phương trình uS1 = uS2 = acosωt Vận tốc sóng âm khơng khí 330 (m/s) Một người đứng vị trí M cách S1 (m), cách S2 3,375 (m) Vậy tần số âm bé nhất, để M người không nghe âm từ hai loa bao nhiêu? A 420 (Hz) B 440 (Hz) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 460 (Hz) D 480 (Hz) Câu Một ống sáo hở hai đầu tạo sóng dừng cho âm cực đại hai đầu sáo, có hai nút Chiều dài ống sáo 90cm Tính bước sóng âm: A 180cm B 90cm C 45cm D 30cm Câu Hai loa âm nhỏ giống tạo hai nguồn âm kết hợp đặt S1 S2 cách 5,25 m với S1 S2 điểm dao động cực đại Chúng phát âm có tần số 440 Hz vận tốc 330 m/s Tại M người quan sát nghe âm to từ S1 đến S2 Khoảng cách từ M đến S1 là: A 0,25 m B 0,375 m C 0,75 m D 0,5 m Câu 10 Người ta tạo sóng dừng ống hình trụ AB có đầu A bịt kín đầu B hở ống đặt khơng khí, sóng âm khơng khí có tần số f = kHz, sóng dừng hình thành ống cho đầu B ta nghe thấy âm to A B có hai nút sóng Biết vận tốc sóng âm khơng khí 340 m/s Chiều dài ống AB là: A 4,25 cm B 42,5 cm C 85 cm D 8,5 cm Câu 11 Một ống thuỷ tinh bên có pít tơng dịch chuyển ống Ở miệng ống người ta đặt âm thoa tạo sóng âm lan truyền vào ống với tốc độ 340 m/s, ống xuất sóng dừng nghe âm miệng ống rõ Người ta dịch chuyển pít tơng đoạn 40 cm ta lại nghe âm rõ lần thứ hai Tần số âm thoa có giá trị là: A 212,5 Hz B 850 Hz C 272 Hz D 425 Hz Câu 12 Một âm loa phát từ miệng ống hình trụ nhỏ đặt thẳng đứng có hai đầu hở, nhúng ống vào bình nước sau cho mực nước bình dâng cao dần Người ta nhận thấy mức nước dâng lên độ cao nghe âm ống to nhất, mức nước cách miệng ống 10 cm Biết vận tốc truyền sóng khơng khí 340 m/s Tần số âmâm loa phát là: A 850 Hz B 840 Hz C 900 Hz D 1000 Hz Câu 13 Một ống hình trụ dài 60 cm, đưa âm thoa lại gần miệng ống cho dao động với tần số f = 1360 hz đổ dần nước vào ống, chiều dài cột nước thích hợp miệng ống nghe thấy âm to nhất, ống có sóng dừng với mặt nước nút miệng ống bụng sóng Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s Khi đổ nước dần đến đầy ống có lần nghe âm miệng ống to nhất? A lần B lần C lần D lần Câu 14 Một nguồn âm đặt miệng ống hình trụ thẳng đứng chứa đầy nước, mốc tính chiều sâu nước miệng ống Hạ dần mực nước thấy chiều sâu nước ống nhận giá trị l1, l2, l3, l4 nghe âm to Ta có tỉ số A l2/l4 = 3/7 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B l2/l4 = 5/7 C l2/l4 = 2/5 D l2/l4 = 4/7 Câu 15 Để đo tốc độ truyền âm khơng khí, người ta sử dụng ống thủy tinh hình trụ đặt thẳng đứng, đầu hở Rót nước vào ống để mực nước ổn định cho đưa âm thoa lại gần miệng ống kích thích âm thoa dao động với tần số 1140 Hz ống phát âm to Giữ cho âm thoa tiếp tục dao động tần số dâng mực nước lên cao dần thấy âm ống phát nhỏ dần đến cực tiểu, lại to dần lên đến mức cực đại, mực nước dâng cao thêm 15 cm so với lúc trước Tốc độ truyền âm không khí A 340 m/s B 345 m/s C 342 m/s D 336 m/s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: B Bài giông nhứ Sóng dừng đầu hở dầu cố định ta gọi k/c từ mặt nước tớ miệng ông H; ;Đk Ta thấy K=0,1 thõa mãn.k=0;h=12,5cm nên phải dịch 75cm,k=1 h=75cm phải dịch 12.5 cm.Thấy có đáp án đúng,nên tớ nghĩ phải dịch khoảng ngắn Câu 3: A Câu 4: B Ta có sóng dừng đầu kín đầu hở đó: Lại có Câu 5: C Ta có mà trường hợp dây thuộc loại hai đầu cố định tần số fo,2fo,3fo đầu hở đầu cố định fo, 3fo, fo, 7fo ta có ba tần số liên tiếp có dạng đầu hở đầu kín Câu 6: B Ta có sóng dừng đầu kín đầu hở nên ta có với l=0,5 m, với k=2 đổ thêm nước có hai vị trí mực nước cho âm khuyếch đại mạnh Câu 7: B Sóng âm từ S1 S2 phát giao thoa với nhau, để M không nghe âm từ hai loa thì: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mà ta có tần số âm loa phát là: fmin bước sóng loa phát lớn Câu 8: B Câu 9: B Ta có Hai nguồn dao động pha nên ta có số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn nối hai nguồn ứng với k thỏa mãn →M gần S1 → M thuộc vân cực đại bậc k=-6 ta có Câu 10: B Vì khoảng AB có nút sóng nên AB có nút sóng Câu 11: D Ta có Khi âm nghe to miệng ống bụng sóng dừng Ban đầu nghe âm to Lần nghe âm to dịch chuyển pittơng 40 cm = 0,4 m Câu 12: A Khi mức nước dâng lên độ cao cao có thể, nghe đc âm ống to TRường hợp xảy sóng dừng với nửa bó sóng Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: C Ta có : ... ta đặt âm thoa tạo sóng âm lan truyền vào ống với tốc độ 340 m/s, ống xuất sóng dừng nghe âm miệng ống rõ Người ta dịch chuyển pít tơng đoạn 40 cm ta lại nghe âm rõ lần thứ hai Tần số âm thoa có... kín đầu B hở ống đặt khơng khí, sóng âm khơng khí có tần số f = kHz, sóng dừng hình thành ống cho đầu B ta nghe thấy âm to A B có hai nút sóng Biết vận tốc sóng âm khơng khí 340 m/s Chiều dài... Ta có sóng dừng đầu kín đầu hở nên ta có với l=0,5 m, với k=2 đổ thêm nước có hai vị trí mực nước cho âm khuyếch đại mạnh Câu 7: B Sóng âm từ S1 S2 phát giao thoa với nhau, để M khơng nghe âm từ
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 hiện tượng giao thoa sóng âm , 17 hiện tượng giao thoa sóng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay