6 điện lượng di chuyển trong dao động điện từ

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Điện lượng di chuyển dao động điện từ Câu Một mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với điện áp tụ uC = 4cos(2π.106t + π/3) mV Điện dung C = mF số điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C Tính số lượt electron chạy qua tiết diện thẳng dây dẫn (theo hai chiều) sau 1,75 μs dao động A 3,683.1014 B 3,368.1014 C 6,383.1014 D 8,633.1014 Câu Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với q = 4cos(1000πt + π/3) (µC) phương trình dao động điện tích tức thời tụ điện Lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo hai chiều sau 3,5 ms dao động kể từ t = A 10 + 2√3 µC B 26 + 2√3 µC C 10 - 2√3 µC D 28 µC Câu Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với uC = 2cos(106πt + 2π/3) mV Tụđiện dung C = mF Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo hai chiều sau 3,5 µs dao động A 30 + 2√3 µC B 30 - 2√3 µC C 26 + 2√3 µC D 30 µC Câu Cho mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với chu kỳ T = µs điện tích cực đại tụ Qo = µC Tính lượng điện tích lớn chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn quãng thời gian 0,5 µs A µC B 2√2 µC C - 2√3 µC D √2 µC Câu Cho mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với chu kỳ T = 1,5 ms điện tích cực đại tụ Qo = µC Lượng điện tích nhỏ chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính tổng theo hai chiều dòng điện) quãng thời gian 0,5 ms A 3/√2 µC B µC C - 3√3 µC D 6√2 µC Câu Cho mạch LC có dao động điện từ với chu kỳ µs điện tích cực đại tụ µC Lượng điện tích lớn chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính tổng theo hai chiều dòng điện) quãng thời gian µs A µC B + 2√2 µC C 2√2 µC D 4√2 µC Câu Cho mạch LC có dao động điện từ với chu kỳ µs điện tích cực đại tụ µC Lượng điện tích nhỏ chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính tổng theo hai chiều dòng điện) qng thời gian µs A 12 µC B + 4√2 µC C 4√3 µC D 16 - 4√3 µC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với chu kỳ µs điện tích cực đại tụ µC Lượng điện tích lớn chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn quãng thời gian µs A 3√2 µC B 2√3 µC C 2√2 µC D 4√2 µC Câu Dòng điện i = 4cos(2π.106t + π/2) mA chạy qua điện trở R, điện lượng di chuyển qua điện trở (tính tổng theo hai chiều dòng điện) khoảng thời gian 1/3 µs kể từ thời điểm ban đầu A 3/π nC B 1/π nC C 2/π nC D π nC Câu 10 Cho mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với chu kỳ µs điện tích cực đại tụ µC Quãng thời gian ngắn để có lượng điện tích µC chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn A µs B 0,5 µs C 1,5 µs D 0,75 µs Câu 11 Cho mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với chu kỳ µs Trong quãng thời gian 0,5 µs người ta đo lượng điện tích lớn vào tụ điện µC Cường độ dòng điện cực đại q trình dao động A √2π µA B 2√2π µA C 2√2 µA D 2π µA Câu 12 Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100πt – π/2) A Cho số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Trong ms kể từ thời điểm t = 0, số lượt electron qua tiết diện thẳng dây dẫn xấp xỉ A 3,98.1016 B 7,96.1018 C 7,96.1016 D 3,98.1018 Câu 13 Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Tần số dao động riêng mạch thứ f1, mạch thứ hai f2 = 2f1 Ban đầu điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Q0 Sau tụ điện phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ hai mạch có độ lớn q (0 < q < Q0) tỉ số độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ hai A 1/4 B C D 1/2 Câu 14 Một mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với điện tích tức thời tụ q = 4cos(2000πt π/4) μC Cho số điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, tổng số lượt điện tử chạy qua tiết diện thẳng dây dẫn sau 5,5 ms dao động xấp xỉ A 5,5.1014 B 3,2.1014 C 9,3.1014 D 3,9.1014 Câu 15 Một mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với điện tích cực đại tụ μC tần số dao động 1000 Hz Lượng điện tích lớn dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn quãng thời gian 1/3 ms Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A µC B (2,5 + 5√2) µC C 5√2 µC D 5√3 µC ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: B Chu kỳ mạch LC: T = ms Tại t = q = Q0/2 giảm Ta có 3,5 ms = T + T/2 + T/4 → sau 3,5 s điện tích q có giá trị: tăng → Kết hợp đường tròn đơn vị ta xác định dduocj lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn sua 3,5 s: Câu 3: C Ta có: Chu kỳ mạch LC: T = ms Tại t = q = -Q0/2 tăng Ta có 3,5 ms = T + T/2 + T/4 → sau 3,5 s điện tích q có giá trị: giảm → Kết hợp đường tròn đơn vị ta xác định dduocj lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn sua 3,5 s: Câu 4: A Tâ có: t = T/6 → lượng điện tích lớn chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian T/6s là: Câu 5: B Ta có t = T/3 → lượng điện tích nhỏ chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn quãng thời gian 0,5ms là: Câu 6: B Ta có t =3T/4 = T/2 + T/4 → Lượng điện tích lớn chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian lầ: Câu 7: D Ta có t = 2T/3 = T/2 + T/6 → Lượng điện tích nhỏ chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian là: Câu 8: C Ta có t =T/4 → Lượng điện tích lớn chuyển qua tiết diện thẳng dây thời gian là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: A Điện tích có biểu thức: Chu kỳ dao động: Tại thời điểm ban đầu điện tích có giá trị 2/π nC, ta có t = T/3 → sau T/3s điện lượng di chuyển qua điện trở là: Câu 10: B Ta có thời gian ngắn để có lượng điện tích = Q0 dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn T/6 Câu 11: B Ta có: → lượng điện tích lớn vào tụ điện T/4s là: → Cường độ dòng điện cực đại: Câu 12: A Chu kỳ dao động dòng điện: Tại thời điểm t = điện tích có giá trị -Q0 → sau T/4 s kể từ t = điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn Q0 → Số lượt electron: Câu 13: D Ta có: Câu 14: A Câu 15: D Bài toán tương tự toán dao động điều hòa tìm qng đường lớn vật dao động điều hòa khoảng thời gian cho trước Ở để lượng điện tích lớn dịch chuyển qua tiết diện thẳng q phải lân cận cân ... T/3s điện lượng di chuyển qua điện trở là: Câu 10: B Ta có thời gian ngắn để có lượng điện tích = Q0 dịch chuyển qua tiết di n thẳng dây dẫn T/6 Câu 11: B Ta có: → lượng điện tích lớn vào tụ điện. .. hai mạch dao động điện từ lí tưởng Tần số dao động riêng mạch thứ f1, mạch thứ hai f2 = 2f1 Ban đầu điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Q0 Sau tụ điện phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích... 3,9.1014 Câu 15 Một mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với điện tích cực đại tụ μC tần số dao động 1000 Hz Lượng điện tích lớn dịch chuyển qua tiết di n thẳng dây dẫn quãng thời gian 1/3 ms
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 điện lượng di chuyển trong dao động điện từ , 6 điện lượng di chuyển trong dao động điện từ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay