3 HT quang dẫn và ứng dụng của HT quang điện

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - HT quang dẫn Ứng dụng HT quang điện Câu Một pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp Diện tích tổng cộng pin 0,55 m2 Dòng ánh sáng chiếu vng góc vào pin có cường độ 1220 W/m2 Khi cường độ dòng điện mà pin cung cấp cho mạch ngồi 2,25 A điện áp đo hai cực pin 25 V Hiệu suất pin A 8,4% B 11,3% C 10,2% D 9,31% Câu Hiện tượng quang điện tượng: A giải phóng electron khỏi mối liên kết bán dẫn bị chiếu sáng B bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng C giải phóng electron khỏi kim loại cách đốt nóng D giải phóng electron khỏi bán dẫn cách bắn phá ion Câu Phát biểu sau nói tượng quang dẫn: A Có ứng dụng quan trọng tạo đèn ống B Chỉ xảy ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ ánh sáng khả kiến C e giải phóng khỏi khối bán dẫn D Là tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn chiếu ánh sáng thích hợp Câu Chọn câu sai so sánh tượng quang điện ngồi tượng quang điện trong: A Bước sóng giới hạn tượng quang điện thường nhỏ bước sóng giới hạnở tượng quang điện B Phải có bước sóng nhỏ giới hạn quang điện giới hạn quang dẫn C Mở khả biến lượng ánh sáng thành điện D Đều làm électron khỏi chất bị chiếu sáng Câu Chọn phát biểu quang điện trở: A Quang điện trở cấu tạo chất bán dẫn có đặc điểm điện trở tăng ánh sáng chiếu vào B Quang điện trở cấu tạo kim loại có đặc điểm điện trở giảm ánh sáng chiếu vào C Quang điện trở cấu tạo chất bán dẫn có đặc điểm điện trở giảm ánh sáng chiếu vào D Quang điện trở cấu tạo kim loại có đặc điểm điện trở tăng ánh sáng chiếu vào Câu Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng sau đây? A Hiện tượng quang dẫn B Hiện tượng điện phân C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phát quang chất rắn Câu Phát biểu sau sai? A Khi electron liên kết khối bán dẫn giải phóng nhiều tạo nhiều lỗ trống làm cho điện trở suất khối chất bán dẫn tăng B Điện trở chất quang dẫn giảm mạnh bị chiếu sáng thích hợp C Quang dẫn tượng tạo thành electron dẫn lỗ trống bán dẫn tác dụng ánh sáng thích hợp D Điện trở suất số chất bán dẫn giảm chiếu ánh sáng thích hợp Câu Thiết bị sau hoạt động dựa vào tượng quang điện trong? A quang điện trở B điện trở nhiệt C điôt phát quang D pin nhiệt điện Câu Mệnh đề sau sai nói quang điện trở A quang điện trở thường lắp với mạch khuếch đại thiết bị điều khiển ánh sáng, máy đo ánh sáng B phận quan trọng quang trở lớp chất bán dẫn gồm hai điện cực Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C quang trở thực chất điện trở mà giá trị thay đổi theo nhiệt độ D quang điện trở chế tạo dựa hiệu ứng quang điện Câu 10 Chọn câu trả lời A Quang dẫn tượng dẫn điện chất bán dẫn lúc chiếu sáng B Quang dẫn tượng kim loại phát xạ electron lúc chiếu sáng C Quang dẫn tượng điện trở chất giảm nhiều hạ nhiệt độ xuống thấp D Quang dẫn tượng bứt quang electron khỏi bề mặt chất bán dẫn Câu 11 Phát biểu sai nói quang điện trở pin quang điện A Quang điện trở có giá trị điện trở thay đổi cường độ chùm sáng chiếu vào thay đổi B Pin quang điện nguồn điện sử dụng máy đo ánh sáng, máy tính bỏ túi,… C Pin quang điện nguồn điện lượng mặt trời biến đổi toàn thành điện D Quang điện trở chế tạo dựa tượng quang điện Câu 12 Những dụng cụ ứng dụng tượng quang điện ? A Tế bào quang điện ống phóng điện tử B Quang điện trở cặp nhiệt điện C Cặp nhiệt điện pin quang điện D Tế bào quang điện quang điện trở Câu 13 Một pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp Diện tích tổng cộng pin 0,4 m2 Dòng ánh sáng chiếu vào pin có cường độ 1000 W/m2 Khi cường độ dòng điện mà pin cung cấp cho mạch 2,85 A điện áp đo hai cực pin 20 V Hiệu suất pin là: A 12,5% B 28,5% C 14,25% D 43,6% Câu 14 Bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp, diện tích tổng cộng pin 0,3 m2 Dòng ánh sáng chiếu vào pin có cường độ 1000 W/m2 Khi cường độ dòng điện mà pin cung cấp cho mạch ngồi 2,35 A hiệu điện đo hai cực pin 17 V Hiệu suất pin A 13,3% B 15,3% C 14,3% D 16,3% Câu 15 Bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp với diện tích tổng cộng pin 0,2 m2 Dòng ánh sáng chiếu vào pin có cường độ 500 W/m2 Khi cường độ dòng điện mà pin cung cấp cho mạch ngồi 1,25 A hiệu điện đo hai cực pin V Tính hiệu suất pin quang điện A 6,25% B 12,5% C 3% D 6% ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Công suất chiếu sáng mặt trời Công suất pin là: Câu 2: A Hiện tượng quang điện tượng giải phóng electron khỏi mối liên kết bán dẫn bị chiếu sáng Câu 3: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D.Đúng Hiện tượng quang dẫn tượng giảm điện trở chất bán dẫn đc chiếu sáng ánh sáng thích hợp Câu 4: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, quang điện giải phóng electron lên vùng dẫn để chất bán dẫn trở nên dẫn điện Câu 5: C A Sai B Sai C Đúng Quang điện trở cấu tạo chất bán dẫn có đặc điểm điện trở giảm ánh sáng chiếu vào D Sai Câu 6: A Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng quang dẫn Câu 7: A Câu 8: A Chỉ có quang điện trở hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu 9: C Quang điện trở khơng phải điện trở, bán dẫn Câu 10: A Quang dẫn tượng dẫn điện chất bán dẫn lúc chiếu sáng Câu 11: C Pin quang điện nguồn điện lượng mặt trời biến đổi MỘT PHẦN (công suất đạt đc nhỏ) thành điện Câu 12: D Trong dụng cụ dưới, có tế bào quang điện quang điện trở ứng dụng tượng quang điện Câu 13: C Câu 14: A Câu 15: A ... cụ ứng dụng tượng quang điện ? A Tế bào quang điện ống phóng điện tử B Quang điện trở cặp nhiệt điện C Cặp nhiệt điện pin quang điện D Tế bào quang điện quang điện trở Câu 13 Một pin quang điện. .. hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu 9: C Quang điện trở khơng phải điện trở, bán dẫn Câu 10: A Quang dẫn tượng dẫn điện chất bán dẫn lúc chiếu sáng Câu 11: C Pin quang điện nguồn điện lượng mặt... Đúng Quang điện trở cấu tạo chất bán dẫn có đặc điểm điện trở giảm ánh sáng chiếu vào D Sai Câu 6: A Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng quang dẫn Câu 7: A Câu 8: A Chỉ có quang điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 HT quang dẫn và ứng dụng của HT quang điện , 3 HT quang dẫn và ứng dụng của HT quang điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay