3 giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện xoay chiều

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Giá trị hiệu dụng điện áp dòng điện xoay chiều Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos100πt (A) chạy qua điện trở R = 50 Ω phút, nhiệt lượng tỏa điện trở R là: A 12000 J B 6000 J C 300000 J D 100 J Câu Một khung dây dẫn quay quanh trục từ trường với tốc độ góc 150 rad/s Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Từ thông cực đại gửi qua khung 0,5 Wb Suất điện động hiệu dụng khung có giá trị là: A 37,5 V B 75 V C 75 V D 37,5 V Câu Chọn câu sai? A Giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều giá trị trung bình dòng điện xoay chiều B Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta dùng ampe kế nhiệt C Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ D Số ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều Câu Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1000 vòng, diện tích vòng 900 cm2, quay quanh trục đối xứng khung với tốc độ 500 vòng /phút từ trường có cảm ứng từ B = 0,2 T Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Giá trị hiệu dụng suất điện động cảm ứng khung là: A 666,4 V B 1241V C 1332 V D 942 V Câu Một khung dây phẳng dẹt, hình chữ nhật gồm 200 vòng dây quay từ trường có cảm ứng từ 0,2 T với tốc độ góc 40 rad/s khơng đổi, diện tích khung dây 400 cm2, trục quay khung vng góc đường sức từ Suất điện động khung có giá trị hiệu dụng A 201 V B 402 V C 32 V D 64 V Câu Một dòng điện xoay chiều qua điện trở R = 50 (Ω) nhúng nhiệt lượng kế chứa lít nước Sau phút, nhiệt độ nhiệt lượng kế tăng 100C, nhiệt dung riêng nước C = 4200 J/kgđộ Xác định cường độ cực đại dòng điện? A 2 A B A C A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D A Câu Đặt vào hai đầu điện trở điện áp khơng đổi có giá trị U0 cơng suất tiêu thụ điện trở P Nếu đặt vào hai đầu điện trở điện áp xoay chiềugiá trị cực đại U0 cơng suất tiêu thụ điện trở R : A P B P C P/2 D 2P Câu Một ấm điện có ghi 220V-1000W sử dụng với mạng điện xoay chiều 110 V Tính lượng điện tiêu thụ sử dụng ấm ? A kWh B 2,5 kWh C 1,25 kWh D 10 kWh Câu Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120 cos(120πt) V lên hai đầu điện trở R = 10 Ω Sử dụng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua điện trở giá trị đo A 12 A B 12 A C A D A Câu 10 Khi cho dòng điện xoay chiều biên độ I0 chạy qua điện trở R quãng thời gian t (rất lớn so với chu kì dòng điện xoay chiều) nhiệt lượng tỏa điện trở tương đương với trường hợp cho dòng điện khơng đổi chạy qua điện trở R nói quãng thời gian t/2 có cường độ A 2I0 B I0 C I0/ D I0 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Nhiệt lượng tỏa điện trở: Câu 2: D Câu 3: A A Sai giá trị hiệu dụng giá trị trung bình phương diện tiêu thụ điện mà bình thường ta tính Câu 4: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 E hiệu dụng Câu 5: C Câu 6: D Sau phút nhiệt độ nhiệt lượng kế tăng 10 độ C Như thì: Câu 7: C Lúc đầu Lúc sau Câu 8: C Câu 9: A Câu 10: D ... 096.79.7 9.36 9 D A Câu Đặt vào hai đầu điện trở điện áp khơng đổi có giá trị U0 cơng suất tiêu thụ điện trở P Nếu đặt vào hai đầu điện trở điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 cơng suất tiêu thụ điện. .. P/2 D 2P Câu Một ấm điện có ghi 220V-1000W sử dụng với mạng điện xoay chiều 110 V Tính lượng điện tiêu thụ sử dụng ấm ? A kWh B 2,5 kWh C 1,25 kWh D 10 kWh Câu Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức... lên hai đầu điện trở R = 10 Ω Sử dụng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua điện trở giá trị đo A 12 A B 12 A C A D A Câu 10 Khi cho dòng điện xoay chiều biên độ I0 chạy qua điện trở R quãng
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện xoay chiều , 3 giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay