3 định nghĩa và điều kiện tán sắc ánh sáng

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:18

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Định nghĩa Điều kiện tán sắc ánh sáng Câu Góc chiết quang lăng kính 60 Chiếu tia sáng trắng vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt quan sát, sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác góc chiết quang lăng kính cách mặt m Chiết suất lăng kính tia đỏ nd = 1,5 tia tím nt = 1,58 Độ rộng quang phổ liên tục quan sát : A 16,76 mm B 12,57 mm C 18,30 mm D 15,42 mm Câu Một lăng kính có góc chiết quang A = 450 Chiếu chùm tia sáng hẹp đa sắc SI gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lục tím đến gặp mặt bên AB theo phương vng góc Biết chiết suất lăng kính ánh sáng màu lam √2 Các tia ló khỏi mặt bên AC gồm ánh sáng đơn sắc A đỏ, vàng, lục tím B đỏ, vàng tím C đỏ, lục tím D đỏ, vàng lục Câu Phát biểu sau tượng tán sắc ánh sáng sai? A Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng trắng bao gồm nhiều ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác B Chỉ quan sát tượng tán sắc ánh sáng cách dùng lăng kính C Nguyên nhân gây tượng tán sắc ánh sáng chiết suất môi trường suốt ánh sáng có bước sóng khác khác D Do tượng tán sắc ánh sáng, chùm tia sáng trắng hẹp khúc xạ tách thành nhiều chùm tia có màu sắc khác Câu Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên lăng kính, theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Sau lăng kính, đặt quan sát song song với mặt phân giác lăng kính cách mặt phân giác đoạn m Chiết suất lăng kính tia đỏ nđ = 1,50 tia tím nt = 1,54 Góc chiết quang lăng kính 5o Độ rộng quang phổ liên tục quan sát (khoảng cách từ mép tím đến mép đỏ) A 7,0 mm B 8,0 mm C 6,25 mm D 9,2 mm Câu Phát biểu sau đúng? Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng A có nhiều màu chiếu vng góc có có màu trắng chiếu xiên B có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng góc C có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc D có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc Câu Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp vào đỉnh lăng kính theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Biết góc chiết quang 40, chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,468 1,868 Bề rộng quang phổ thu quan sát đặt song song với mặt phẳng phân giác cách mặt phẳng phân giác m là: A cm B 6,4 m C 6,4 cm D Đáp án khác Câu Từ khơng khí, chiếu chùm tia sáng trắng hẹp xiên góc xuống mặt nước suốt chậu nước Dưới đáy chậu nước ta quang sát thấy Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A vệt sáng trắng B dải màu từ đỏ đến tím, màu tím bị lệch xa so với tia tới C dải màu từ đỏ đến tím, màu đỏ bị lệch xa so với tia tới D màu đơn sắc thay đổi tùy theo góc tới Câu Một lăng kính có góc chiết quang (góc đỉnh) A = đặt khơng khí Đặt quan sát E song song với mặt phẳng phân giác A cách 1,5 m Chiếu đến lăng kính chùm sáng trắng hẹp, song song theo phương vng góc với mặt phân giác A gần A Biết chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đỏ 1,61 với ánh sáng tím 1,68 Xác định khoảng cách từ vệt đỏ đến vệt tím E A 1.47 mm B 0,73 cm C 0,73 mm D 1,47 cm Câu Một tia sáng trắng hẹp chiếu tới bể nước sâu 1,2 m, với góc tới 450 Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ ánh sáng tím nđ = √2, nt = √3 Độ dài vệt sáng in đáy bể là: A 17 cm B 15,8 cm C 60 cm D 12,4 cm Câu 10 Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang theo phương vng góc mặt phân giác góc chiết quang Trên quan sát E đặt song song cách mặt phân giác lăng kính đoạn 1,5 m ta thu dải màu có bề rộng mm Biết chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ 1,5015 Chiết suất lăng kính ánh sáng tím là: A 1,5004 B 1,5397 C 1,5543 D 1,4968 Câu 11 Một lăng kính thủy tinh có góc quang A = 50, coi nhỏ, có chiết suất ánh sáng đỏ tím nđ = 1,578 nt = 1,618 Cho chùm sáng trắng hẹp rọi vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi lăng kính : A 0,30 B 0,50 C 0,20 D 0,120 Câu 12 Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lam là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A đỏ, vàng B đỏ, vàng.lục C đỏ, vàng, lam D lam, tím Câu 13 Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt khơng khí Chiếu chùm tia sáng hẹp gồm ba ánh sáng đơn sắc: da cam, lục, chàm, theo phương vng góc mặt bên thứ tia lục ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu chùm tia sáng hẹp gồm bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, vàng, tím vào lăng kính theo phương tia ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai: A có tia màu lam B gồm hai tia đỏ vàng C gồm hai tia vàng lam D gồm hai tia lam tím Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14 Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, cho ánh sáng đỏ tím truyền qua với tốc độ 1,826.108 m/s 1,780.108 m/s Chiếu vào mặt bên lăng kính chùm sáng trắng hẹp (xem tia) theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang, điểm tới gần A Góc lệch tia ló đỏ tia ló tím là: A 13'34” B 3o13’ C 12'44” D 3o26’ Câu 15 Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên lăng kính, theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Sau lăng kính, đặt quan sát song song với mặt phân giác lăng kính cách mặt phân giác đoạn m Chiết suất lăng kính tia đỏ nđ = 1,50 tia tím nt = 1,54 Góc chiết quang lăng kính 50 Độ rộng quang phổ liên tục quan sát (khoảng cách từ mép tím đến mép đỏ) : A 9,2 mm B 8,0 mm C 6,25 mm D 7,0 mm Câu 16 Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 0, đặt khơng khí Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,64 1,68 Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai xạ đỏ tím nói vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt Góc tạo tia màu đỏ tia màu tím sau ló khỏi mặt bên lại lăng kính bằng: A 1,160 B 0,360 C 0,240 D 0,120 Câu 17 Lăng kính có tiết diện tam giác cân ABC, góc chiết quang A = 120o, chiết suất lăng kính loại ánh sáng lớn √2 Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB lăng kính theo phương song song với BC cho toàn chùm khúc xạ mặt AB truyền xuống BC Tại BC chùm sáng sẽ: A Một phần phần chùm sáng phản xạ phần khúc xạ B Phản xạ toàn phần lên AC ló ngồi theo phương song song BC C Ló ngồi theo phương song song AB D Ló ngồi theo phương song song AC Câu 18 Chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A = 450 chùm ánh sáng trắng hẹp coi tia sáng Biết chiết suất lăng kính ánh sáng vàng nV = 1,52 ánh sáng đỏ nđ = 1,5 Biết tia vàng có góc lệch cực tiểu Góc ló tia đỏ gần bằng: A 35,490 B 34,490 C 33,240 D 30,490 Câu 19 Chiếu chùm tia sáng trắng song song có bề rộng cm từ khơng khí đến mặt khối thủy tinh nằm ngang góc tới 600 Cho chiết suất thủy tinh tia tím tia đỏ ần lượt √3 √2 Tỉ số bề rộng chùm khúc xạ tím đỏ thủy tinh là: A 1,73 B 1,10 C 1,58 D 0,91 Câu 20 Chiếu tia sáng gồm hai thành phần đỏ tím từ khơng khí (chiết suất coi ánh sáng) vào mặt phẵng khối thủy tinh với góc tới 600 Biết chiết suất thủy tinh ánh sáng đỏ 1,51; ánh sáng tím 1,56 Tính góc lệch hai tia khúc xạ thủy tinh A 2,10 B 1,720 C 1,30 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2,50 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Ta có góc lệch tia đỏ tím : độ rộng (vì góc nhỏ) : 0,00837 = 0,01674 m Câu 2: D Ta thấy tia thẳng đến mặt theo định luật khúc xạ : Góc giới hạn màu lam Vừa góc tới =>Tia ló gồm đỏ, vàng lục Câu 3: B A Đúng B Sai, dùng nhiều thứ để gây tán sắc C Đúng D Đúng Câu 4: A Chú ý góc chiết quang Lăng kính với góc chiết quang nhỏ nên ta có độ rộng quang phổ liên tục (A đơn vị rad) ta có Câu 5: C Đáp án C đúng, chiếu xiên gây tán sắc chiếu vng góc tất tia thẳng Câu 6: D Góc lệch tia (n-1)A ->Góc tạo tia ló đỏ tím lăng kính Do góc nhỏ nên tính bệ rộng quang phổ : Câu 7: B B đúng, ánh sáng trắng bị tán sắc tia tím lệch nhiều Câu 8: D Ta có góc tia đỏ tia tím ló Câu 9: B Ta có Câu 10: B Lăng kinh có góc chiết quang nhỏ nên ta có với A(rad) ta có n=1,5397 Câu 11: C Ta có góc lệch tia ló tím đỏ : Góc nhỏ Câu 12: A Ta biết tia bị lệch từ đến nhiều theo thứ tự từ đỏ đến tím Vậy màu lam là mặt nước màu trước lam ló khơng khí Câu 13: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Các tia bị phản xạ toàn phần theo thứ tự từ tím đến đỏ Do tia lục nằm sát mặt nước tia ló gồm tia đỏ vàng Câu 14: C Ta có chiết suất thuỷ tinh +Tia đỏ +Tia tím Lăng kính có góc chiêt quang nhỏ ánh sáng chiếu vng góc với mặt phẳng phân giác điểm tới sát A nên ta có góc lệch hai tia tím đỏ =12'44" Câu 15: D Ở góc chiết quang Câu 16: C Ta có ta có độ rộng quang phổ =7 mm với A đơn vị rad Đáp án C CHú ý công thức (1) đc áp dụng Câu 17: B Góc tới i1=30 độ =>Chùm sáng ló ngồi mặt AC Câu 18: B Do có góc lệch cực tiểu nên Xét ánh sáng đỏ: Vì chiếu chùm sáng hẹp nên góc tới ánh sáng đỏ vàng Câu 19: B chùm sáng trắng song song chiếu tới mặt phân cách.giao giới hạn chùm sáng với mặt phân cách AB ta có độ rơng chùm sáng ta có tỉ số bề rộng n hai chùm khúc xạ tỉ lệ cos góc khúc xạ Câu 20: C ... Câu 18 Chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A = 450 chùm ánh sáng trắng hẹp coi tia sáng Biết chiết suất lăng kính ánh sáng vàng nV = 1,52 ánh sáng đỏ nđ = 1,5 Biết tia vàng có góc lệch... chùm tia sáng hẹp gồm bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, vàng, tím vào lăng kính theo phương tia ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai: A có tia màu lam B gồm hai tia đỏ vàng C gồm hai tia vàng lam D... khơng khí tia đơn sắc màu: A đỏ, vàng B đỏ, vàng.lục C đỏ, vàng, lam D lam, tím Câu 13 Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt khơng khí Chiếu chùm tia sáng hẹp gồm ba ánh sáng đơn sắc: da cam, lục,
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 định nghĩa và điều kiện tán sắc ánh sáng , 3 định nghĩa và điều kiện tán sắc ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay