2 hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng Tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính Câu Chiếu chùm ánh sáng tím vào gỗ sơn màu đỏ, ta thấy gỗ có màu: A Đỏ B Xanh C Đen D Tím Câu Phát biểu sau tượng tán sắc ánh sáng sai? A Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng trắng bao gồm nhiều ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác B Chỉ quan sát tượng tán sắc ánh sáng cách dùng lăng kính C Nguyên nhân gây tượng tán sắc ánh sáng chiết suất môi trường suốt ánh sáng có bước sóng khác khác D Do tượng tán sắc ánh sáng, chùm tia sáng trắng hẹp khúc xạ tách thành nhiều chùm tia có màu sắc khác Câu Phát biểu sau đúng? Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng A có nhiều màu chiếu vng góc có có màu trắng chiếu xiên B có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vng góc C có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc D có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vng góc Câu Khi chiếu chùm sáng trắng hẹp vào lăng kính chùm sáng màu tím bị lệch nhiều Nguyên nhân A ánh sáng tím màu cuối quang phổ ánh sáng trắng B chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng tím có giá trị lớn C chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng tím có giá trị nhỏ D ánh sáng tím bị hút phía đáy lăng kính mạnh so với màu khác Câu Nguyên nhân dẫn đến tượng tán sắc là: A Chiết suất môi trường suốt phụ thuộc vào ánh sáng chiếu vào B Màu sắc ánh sáng phụ thuộc vào môi trường C Màu sắc ánh sáng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng D Chiết suất môi trường suốt phụ thuộc vào chất môi trường Câu Phát biểu sau sai tán sắc ánh sáng? A Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính B Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Một chùm ánh sáng sau qua lăng kính có màu trước qua lăng kính chùm sáng đơn sắc D Nếu tổng hợp ánh sáng đơn sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím ta có ánh sáng trắng Câu Phát biểu sau sai? A Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng chùm sáng trắng qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Ánh sáng trắng tập hợp gồm bảy ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím D Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác Câu Trường hợp sau liên quan đến tượng tán sắc ánh sáng? A Màu sắc ánh sáng mặt đĩa CD có ánh sáng chiếu vào B Màu sắc ánh sáng trắng sau chiếu qua lăng kính C Màu sắc váng dầu mặt nước D Màu sắc bong bóng xà phòng ánh sáng mặt trời Câu Dải sáng bảy màu thu thí nghiệm thứ Niu-tơn giải thích do: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Các tia sáng bị nhiễu loạn truyền qua thuỷ tinh B Lăng kính làm lệch tia sáng phía đáy nên làm thay đổi màu C Thuỷ tinh nhuộm màu cho ánh sáng D Lăng kính tách riêng chùm sáng có màu khác co sẵn ánh sáng mặt trời Câu 10 Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng: A Khi chùm sáng qua lăng kính bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác B Khi chùm sáng truyền qua môi trường suốt khác bị lệch phương truyền C Một chùm sáng bị lệch phương truyền qua lỗ tròn nhỏ D Màu sắc vật thay đổi ta dùng ánh sáng đơn sắc khác chiếu vào vật ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: B A Đúng B Sai, dùng nhiều thứ để gây tán sắc C Đúng D Đúng Câu 3: C Đáp án C đúng, chiếu xiên gây tán sắc chiếu vng góc tất tia thẳng Câu 4: B Chùm màu tím bị lệch nhiều chiết suất lăng kính với ánh sáng tím có giá trị lớn Câu 5: A Ngun nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường suốt phụ thuộc vào tần số ánh sáng Câu 6: A Ánh sáng tạo hỗn hợp ánh sáng đơn sắc bị tán sắc qua lăng kính nên A sai Câu 7: C Câu 8: B Câu 9: D Câu 10: A ... màu khác co sẵn ánh sáng mặt trời Câu 10 Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng: A Khi chùm sáng qua lăng kính bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác B Khi chùm sáng truyền qua mơi trường suốt... trị lớn Câu 5: A Nguyên nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường suốt phụ thuộc vào tần số ánh sáng Câu 6: A Ánh sáng tạo hỗn hợp ánh sáng đơn sắc bị tán sắc qua lăng kính nên A sai Câu 7: C Câu... tia sáng bị nhiễu loạn truyền qua thuỷ tinh B Lăng kính làm lệch tia sáng phía đáy nên làm thay đổi màu C Thuỷ tinh nhuộm màu cho ánh sáng D Lăng kính tách riêng chùm sáng có màu khác co sẵn ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính , 2 hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay