1 hiện tượng tán sắc ánh sáng

9 26 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng tán sắc ánh sáng Câu 1: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Đặt M phía sau thu A dải màu sắc dải màu cầu vồng B vạch sáng tối xen kẽ C vạch sáng màu trắng D vạch sáng màu trắng Câu 2: Chiếu chùm ánh sáng đỏ qua lăng kính Đặt M phía sau thu A hệ thống vạch đỏ xen kẽ vạch tối B dải sáng đỏ C vạch đỏ tím xen kẽ D dải sáng trắng Câu 3: Hiện tượng cầu vồng sau mưa tượng A giao thoa ánh sáng B tán sắc ánh sáng C nhiễu xạ ánh sáng D tán xạ ánh sáng Câu 4: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính Tia sáng có góc lệch lớn A tia đỏ B tia lục C tia da cam D tia tím Câu 5: Chiếu chùm sáng trắng vng góc vào mặt nước bể nước Quan sát thấy đáy bể có A dải màu sắc màu cầu vồng B vệt sáng màu trắng C vệt sáng màu đỏ D vạch sáng trắng xen kẽ vạch tối Câu 6: Nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng phụ thuộc chiết suất môi trường vào A bước sóng ánh sáng B màu sắc mơi trường C màu ánh sáng D lăng kính mà ánh sáng qua Câu 7: Ánh sáng trắng hỗn hợp A nhiều ánh sáng đơn sắc có màu từ đỏ đến tím B ánh sáng đơn sắc có màu màu cầu vồng C ánh sáng đơn sắc có màu: đỏ , da cam lục D ánh sáng đơn sắc trở lên Câu 8: Chiếu ánh sáng mặt trời qua lăng kính Đặt quan sát phía sau lăng kính thấy tia sáng đơn sắc tia đỏ tia tím? A tia B tia C tia Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D vô số Câu 9: Ứng dụng tượng tán sắc ánh sáng A để phân tích chùm ánh sáng đa sắc vật sáng phát thành thành phần đơn sắc B để nghiên cứu đường tia sáng đơn sắc C chụp điện, chiếu điện để chuẩn đốn bệnh tìm chỗ xương gãy … Trong y học D để sấy, sưởi sản phẩm nông nghiệp Câu 10: Một số ánh sáng đơn sắc từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước tần số bước sóng ánh sáng thay đổi nào? A Tần số giảm, bước sóng giảm B Tần số khơng thay đổi, bước sóng giảm C Tần số khơng thay đổi, bước sóng tăng D Cả tần số bước sóng tăng Câu 11: Ánh sáng đơn sắc ánh sáng A có bước sóng khơng thay đổi truyền từ môi trường sang môi trường khác B Không bị tán sắc mà bị lệch qua lăng kính C Có vận tốc khơng đổi truyền từ mơi trường sang môi trường sang môi trường khác D bị tách thành dải màu biến thiên từ đỏ đến tím qua lăng kính Câu 12: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 50 , có chiết suất ánh sáng đỏ ánh sáng tím nđ = 1,643 nt = 1,685 Cho chùm ánh sáng trắng hẹp rọi vào mặt bên lăng kính góc tới i nhỏ Độ rộng góc ᵧ quang phổ ánh sáng mặt trời cho lăng kính A  = 2,50 B  = 0,0420 C  = 0,210 D  = 50 Câu 13: Một lăng kính có góc chiết quang A = 80 Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên, gần góc chiết quang lăng kính theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Sau lăng kính, người ta đặt quan sát song song với mặt phân giác lăng kính cách mặt phân giác 1,5m Biết chiết suất lăng kính tia đỏ 1,50 tia tím 1,54 Độ rộng quang phổ liên tục A 8,42 mm B 7,63 mm C 6,28mm D 5,34mm Câu 14: Một tia sáng vàng chiếu vào mặt bên lăng kính góc tới nhỏ Biết vận tốc tia vàng lăng kính 1,98.108 m/s Sau qua lăng kính, tia ló lệch so với tia tới góc 50 Góc chiết quang lăng kính A 6,80 B 7,50 C 9,70 D 11,80 Câu 15: Một lăng kính tam giác ABC đặt khơng khí Khi chiếu ánh sáng đơn sắc với góc tới góc ló góc lệch D = 300 Chiết suất tỉ đối chất làm lăng kính với mơi trường Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,61 B 1,31 C 1,51 D 1,41 Câu 16: Một lăng kính có A =750 Chiếu tới mặt bên chùm tia đơn đơn sắc với góc tới I = 450 Biết chiết suất n = √2 Góc lệch D tia sáng qua lăng kính A 750 B 600 C 450 D 300 Câu 17: Lăng kính có góc chiết quang A = 600 chiết suất n = √2 ánh sáng đơn sắc Góc lệch đạt giá trị cực tiểu góc tới A i = 600 B i = 300 C i = 450 D i = 150 Câu 18: Một lăng kính có chiết suất n Khi chiếu tới mặt bên chùm tia đơn sắc với góc tới i1 = 600 i2 = 300 góc lệch D = 450 Chiết suất n A 0,88 B 1,8 C 1,3 D 2,5 Câu 19: Khi chiếu xiên chùm ánh sáng hẹp gồm ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ toàn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ tia ánh sáng vàng, tia ánh sáng lam bị phản xạ toàn phần D so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng Câu 20: Chiếu chùm ánh sáng trắng từ khơng khí vào khối thuỷ tinh với góc tới 800 Biết chiết suất thuỷ tinh với ánh sáng đỏ 1,6444 với ánh sáng tím 1,6852 Góc lớn tia khúc xạ A 2,030 B 1,330 C 1,030 D 0,930 Câu 21: Một bể sâu 1,5m, chứa đầy nước Người ta chắn để tia sáng hẹp từ Mặt trời rọi vào mặt nước góc tới i = 600 Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ ánh sáng tím 1,328 1,343 Bề rộng quang phổ tán sắc ánh sáng tạo đáy bể A 18,25 mm B 15,73 mm C 24,7 mm D 21,5 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: Biết chiết suất thấu kính ánh sáng đỏ 1,5 với ánh sáng tím 1,6 Tỉ số tiêu cự thấu kính ánh sáng đỏ ánh sáng tím A 1,34 B 1,07 C 0,83 D 1,2 Câu 23: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ song song với trục thấu kính hội tụ, chùm sáng ló hội tụ điểm cách quang tâm đoạn 50 cm Khi chiếu chùm ánh sáng tím song song với trục thấu kính chùm sáng hội tụ điểm T Biết chiết suất chất làm thấu kính ánh sáng đỏ 1,6 ánh sáng tím 1,64 Kết luận sau nói vị trí tia sáng tím T? A Điểm sáng T nằm trước điểm sáng đỏ cách đoạn 2,5 cm B Điểm sáng T nằm trước điểm sáng đỏ cách đoạn 3,12 cm C Điểm sáng T nằm sau điểm sáng đỏ cách đoạn 2,5 cm D Điểm sáng T nằm sau điểm sáng đỏ cách đoạn 3,12 cm Câu 24: Một thấu kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 Khi đặt khơng khí có độ tụ điop Khi nhúng nước có chiết suất nn = 4/3 tiêu cự thấu kính A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 120 cm Câu 25: Khi ánh sáng truyền nước có chiết suất tuyệt đối n = 1,33 có bước sóng 0,45 μm Khi truyền khơng khí, ánh sáng bước sóng A 0,34 μm B 0,48 μm C 0,53 μm D 0,60 μm Câu 26: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu tím tần số f B màu cam tần số 1,5f C màu cam tần số f D màu tím tần số 1,5f Câu 27: Khi cho tia sáng đơn sắc từ nước vào môi trường suốt A, người ta đo vận tốc truyền ánh sáng bị giảm lượng ∆v = 108 m/s Biết chiết suất tuyệt đối nước ta sáng có giá trị nn = 1,33 Mơi trường suốt A có chiết suất tuyệt đối A 1,6 B 2,2 C 2,4 D 3,2 Câu 28: Biết ánh sáng đỏ có bước sóng dài 0,76 μm ánh sáng tím có bước sóng ngắn 0,4 μm Dải sáng nhìn thấy có tần số A từ 3,5.1014 Hz đến 6,5.1014 Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B từ 2,35.1014 Hz đến 5,55.1014 Hz C từ 3,95.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz D từ 4,5.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz Câu 29: Chọn câu sai câu sau? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc: Đỏ, cam , vàng, lục , lam, chàm, tím D Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng Câu 30: Sự phụ thuộc chiết suất vào môi trường suốt, vào bước sóng ánh sáng theo cơng thức n = A + B/λ2 Đối với nước, ứng với tia đỏ λđ = 0,759 μm chiết suất 1,329, ứng với tia tím λt = 0,405 μm có chiết suất 1,343 Hằng số A B có giá trị A A = 1,3234 ; B = 0,0032 B A = 13,234 B = 0,0032 C A = 13,234 ; B = 0,032 D A = 1,3234 ; B = 0,32 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: B Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính mà bị lệch phía đáy lăng kính Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: B Khi chiếu vng góc chùm tia sáng trắng vào mặt nước tia sáng truyền thẳng, nên thu vệt sáng màu trắng đáy bể nước Câu 6: A Câu 7: A Câu 8: D Câu 9: A Câu 10: B Câu 11: B Câu 12: C Đây tượng tán sắc ánh sáng Do góc chiết quang A góc tới i nhỏ nên góc lệch tính gần đúng: D = A.(n -1) - Tia đỏ lệch với góc lệch Dđ = A.(nđ - 1) - Tia tím lệchnhiều với góc lệch Dt = A.(nt - 1) Độ rộng góc quang phổ ánh sáng Mặt trời góc hợp tia tím tia đỏ  = Dt - Dđ = A(nt - nđ) = 5.(1,685 - 1,643) = 0,210 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: A - So với phương tia tới OH, tia đỏ OĐ bị lệch góc : Dđ = A(n - 1) = 8.(1,5 - 1) = o - tia tím OT lệch so với phương OH góc : Dt = A.(n - 1) = 8.(1,54 - 1) = 4,32o Bề rộng quang phổ miên ĐT, ta có: ĐT = TH - ĐH = OH.tanDt - OH.tanDđ = OH.(tan Dt - tan Dđ) Thay số: ĐT = 1,5.(tan4,32o - tan4o ) = 8,42.10-3 m Câu 14: C Ta có: n = Vì góc chiết quang A góc tới i góc nhỏ nên góc lệch lúc là: D = (n - 1).A => A = = 9,70 Câu 15: D Khi góc tới góc ló góc lệch đạt cực tiểu Từ sin => Câu 16: B + Từ sin i1 = nsin r1 => => r1 = 30o + A = r1 +r2 => r2 = A - r1 = 75o - 30o = 45o + sini2 = sinr2 => sini2 = √2 sin45o = => i = 90o Lúc đó, góc lệch D = i1 + i2 - A = 45o +90o - 75o = 60o Câu 17: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi có góc lệch cực tiểu xảy ra, tia ló tia tới đối xứng qua mặt phân giác góc chiết quang A => Từ Câu 18: B Câu 19: B + ánh sáng từ môi trường chiết suất nhỏ sang môi trường chiết suất lớn nên không xảy tượng phản xạ toàn phần, phương án A C sai, hai tia tiếp vào nước bị khúc xạ theo định luật + Do chiết suất nước màu xếp theo thứ tự n đỏ < n cam < n vàng < n lục < n lam < n chàm < n tím => sin r vàng > sin r lam => r vàng > r lam Câu 20: C Khi ánh sáng trắng chiếu xiên góc tới mặt phân cách hai mơi trường ánh sáng bị tán sắc Do tia đỏ bị lệch nên góc khúc xạ lớn nhất, từ định luật khúc xạ ánh sáng ta có: Do tia tím bị lêch nhiều nên góc khúc xạ nhở nhất, ta có: Góc lớn tia khúc xạ góc hợp tia đỏ tia tím ∆r = rđ - rt = 1,030 Câu 21: C Dưới đáy bể, bề rộng quang phổ đoạn TĐ Theo hình vẽ ta có: TĐ = HĐ - HT = OH.tan rđ - OH tan rt Vậy muốn tìm đoạn TĐ, ta cần phải tìm rđ rt với tia đỏ, theo định luật khúc xạ: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Tương tự với tia tím : Vậy: TĐ = OH.[tan rđ - tan rt] = 1,5.[ ] = 0,0247 (m) Câu 22: D Thấu kính có chiết suất nTK đặt mơi trường có chiết suất nMT tiêu cự f tính: Áp dụng ánh sáng đỏ: (1) Đối với ánh sáng tím: (2) Từ (1) (2) suy ra: Câu 23: B Do tia đỏ hội tụ điểm cách quang tâm đoạn 50 cm nên tiêu cự thấu kính ánh sáng đỏ fđ = 50 cm Áp dụngcơng thức tính tiêu cự , với ánh sáng đỏ: Và với ánh sáng tím : Chia vế với vế ta được: Như vậy, điểm T gần quang tâm O thấu kính hơn, theo đường truyền tia sáng điểm sáng tím T nằm trước điểm sáng đỏ cách điểm sáng đỏ đoạn 50 - 46,88 = 3,12 cm Câu 24: C Ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: D Ánh sáng truyền nước có bước sóng: Vậy ánh sáng truyền khơng khí có bước sóng là: Câu 26: C Do f không đổi truyền qua môi trường cảm giác màu sắc ánh sáng tần số f định Câu 27: C Trong môi trường nước, vận tốc truyền sáng: Trong môi trường suốt A, vận tốc truyền sáng v = Theo đề : nên viết : = Từ suy ra: n = Câu 28: C Với bước sóng ngắn ánh sáng tím, tần số là: Với bước sóng dài ánh sáng đỏ: Vậy dải sáng nhìn thấy có tần số từ 3,95.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz Câu 29: C Ánh sáng trắng gồm vô số ánh sáng đơn sắc Câu 30: A Áp dụng công thức n = A + viết cho trường hợp: + Đối với ánh sáng đỏ: 1,329 = A + + Đối với ánh sáng tím: 1,343 = A + Từ (1) (2) ta : A = 1,3234 ; B = 0,0032 (1) (2) ... 5,5 5.10 14 Hz C từ 3,9 5.10 14 Hz đến 7, 5.10 14 Hz D từ 4, 5.10 14 Hz đến 7, 5.10 14 Hz Câu 29: Chọn câu sai câu sau? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc. .. 096.79.79.369 D vô số Câu 9: Ứng dụng tượng tán sắc ánh sáng A để phân tích chùm ánh sáng đa sắc vật sáng phát thành thành phần đơn sắc B để nghiên cứu đường tia sáng đơn sắc C chụp điện, chiếu điện để... ánh sáng đỏ 1,5 với ánh sáng tím 1,6 Tỉ số tiêu cự thấu kính ánh sáng đỏ ánh sáng tím A 1,34 B 1,07 C 0,83 D 1,2 Câu 23: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ song song với trục thấu kính hội tụ, chùm sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 hiện tượng tán sắc ánh sáng , 1 hiện tượng tán sắc ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay