1 đại cương về dao động điều hòa

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:17

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Đại cương Dao động điều hòa Câu Vật dao động điều hồ có vận tốc khơng vật ở: A vị trí cân B vị trí có li độ cực đại C vị trí mà lò xo khơng biến dạng D vị trí mà lực tác động vào vật không Câu Gia tốc vật dao động điều hoà khi: A Vật hai biên B Vật vị trí có vận tốc C Hợp lực tác dụng vào vật D Khơng có vị trí có gia tốc Câu Khi vật dao động điều hoà, đại lượng sau thay đổi? A Gia tốc B Vận tốc C Thế D Cả đại lượng Câu Pha dao động dùng để xác định: A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu Gia tốc dao động điều hồ: A Ln ln khơng đổi B Đạt giá trị cực đại qua vị trí cân C Ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ D Biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2 Câu Đối với dao động điều hòa chất điểm chất điểm đến vị trí biên có A Vận tốc cực đại gia tốc cực đại B Vận tốc cực đại gia tốc không C Vận tốc không gia tốc không D Vận tốc không gia tốc cực đại Câu Chọn câu ĐÚNG Một vật dao động điều hồ, có qng đường chu kỳ 16 cm Biên độ dao động vật là: A 16 cm B cm C cm D cm Câu Vận tốc gia tốc dao động điều hòa thỏa mãn mệnh đề sau ? A Ở vị trí cân vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B Ở vị trí biên vận tốc triệt tiêu, gia tốc triệt tiêu C Ở vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc triệt tiêu D Ở vị trí cân vận tốc cực đại, gia tốc triệt tiêu Câu Một vật dao động điều hồ đoạn thẳng CD quanh vị trí cân O Trong giai đoạn chuyển động vận tốc gia tốc vật ngược hướng với nhau? A Từ C đến D B Từ D đến C C Từ C đến O D Từ O đến D Câu 10 Biết pha ban đầu vật dao động điều hòa ,ta xác định được: A Quỹ đạo dao động B Cách kích thích dao động Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Chu kỳ trạng thái dao động D Chiều chuyển động vật lúc ban đầu Câu 11 Phương trình li độ vật là: x = 5cos(4πt - π) cm Vật qua ly độ -2,5 cm vào thời điểm nào: k A t = + (k  N) 12 k B t = + (k  N) 12 k  t  12  (k  N ) C  t   k ( k  N )  12 D Một giá trị khác Câu 12 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = -3sin(5πt - π/3) cm Biên độ dao động tần số góc vật là: A -3 cm 5π (rad/s) B cm -5π (rad/s) C cm 5π (rad/s) D Một giá trị khác Câu 13 Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm thì: A Độ lớn vận tốc gia tốc tăng B Vận tốc ngược chiều với gia tốc C Vận tốc gia tốc có giá trị âm D Độ lớn vận tốc gia tốc giảm Câu 14 Hai dao động điều hồ có pha dao động Điều sau nói li độ chúng A Luôn dấu B Luôn C Luôn trái dấu D Có li độ trái dấu Câu 15 Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật di chuyển s 64 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Vật dao động điều hòa có vận tốc vật có Wđ hay Wt max Câu 2: C Áp dụng định luật II Niuton ta có: F=ma =>Khi gia tốc vật = hợp lực tác dụng vào vật = Câu 3: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cả ba đại lượng thay đổi   Gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha li độ Câu 4: C A sai B sai f phụ thuộc cấu tạo hệ C D sai phụ thuộc cậu tạo hệ Câu 5: C Ta có gia tốc đạo hàm bậc hai li độ nên ngược pha với li độ từ có gia tốc ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 6: D chất điểm đến vị trí biên Wd nên vận tốc gia tốc cực đại Câu 7: B Bạn tham khảo lời giải sau: Vì quãng đường chu kỳ: s = 4A, nên biên độ dao động Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha li độ vật là: Câu 8: D Ở vị trí cân lực tác dụng lên vật cân lẫn nhau, gia tốc triệt tiêu, vận tốc đạt cực đại Còn vị trí biên gia tốc đạt cực đại, vận tốc triệt tiêu Câu 9: D Gia tốc hướng vị trí cân : Vậy vân gốc gia tốc ngược hướng với vật chuyển động xa vị trí cân từ O đến D từ O đến C Câu 10: D Pha dao động cho ta biết trạng thái chuyển động vật Câu 11: C Câu 12: C Câu 13: B Khi vật chuyển động từ vị trí cân vị trí biên âm vận tốc vật hướng theo chiều chuyển động từ vị trí cân vị trí biên âm, gia tốc vật hướng vị trí cân theo chiều dương Câu 14: A Do khác nên khẳng định ln ln dấu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: C số chu 8s chu kì 4A ... dao động điều hồ theo phương trình x = -3 sin(5πt - π/3) cm Biên độ dao động tần số góc vật là: A -3 cm 5π (rad/s) B cm -5 π (rad/s) C cm 5π (rad/s) D Một giá trị khác Câu 13 Một vật dao động điều. .. giảm Câu 14 Hai dao động điều hồ có pha dao động Điều sau nói li độ chúng A Ln ln dấu B Luôn C Luôn trái dấu D Có li độ trái dấu Câu 15 Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động toàn phần... toàn phần Quãng đường mà vật di chuyển s 64 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Vật dao động điều hòa có vận tốc vật có Wđ hay Wt max Câu 2: C Áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 đại cương về dao động điều hòa , 1 đại cương về dao động điều hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay