Ôn tập ngữ pháp và bài tập tiến anh lớp 4 và lớp 5

22 58 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:04

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ TỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4- PHẦN I: REMEMBER GRADE PHẦN II: REMEMBER GRADE PHẦN I: REMEMBER GRADE Chào hỏi: a Good afternoon: xin chào (vào buổi chiều) b Good evening: xin chào (vào buổi tối) c Good morning: xin chào (vào buổi sáng) d Nice to see you again: vui gặp lại bạn Tạm biệt a See you tomorrow: gặp lại bạn vào ngày mai b See you later: hẹn gặp lại c Goodbye: chào tạm biệt d Good night: chúc ngủ ngon Hỏi – Đáp sức khỏe: How are you?: bạn có khỏe không Hỏi – Đáp đến từ đâu Tên nước: Vietnam, English, America, Japanese, Australia, Malaysia Quốc tịch: Vietnamese, England, American, Japanese, Australian, Malaysian - Where are you from? - I’m from Vietnam - Where is he/she from? - He/She is from England Hỏi – Đáp quốc tịch: Bạn có quốc tịch nước nào? – Tơi người -What antionality are you? - I am Vietnamese Hỏi – đáp ngày tháng: Hôm ngày tháng mấy?/ Hôm ngày tháng - What day is today? - It’s Monday (Hôm thứ mấy? Hôm thứ hai) -What’s the date today? - It’s October 10th 2009 Gọi tên ngày tuần: - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday ( Thứ hai, ba, ) Gọi tên tháng: - January, February, March, April, May, June, (Tháng 1, 2, 3, 5, 6) - July, August, September, October, November, December (Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12) Hỏi – Đáp ngày sinh nhật: Khi đến sinh nhật ? Đó vào tháng - When is your birthday? - It’s on June eighth 10 Liệt kê số hành động: Swim (bơi), dance (múa), ride (cởi), play (chơi) , sing (hát), learn (học), write (viết), read (đọc), listen (nghe), speak (nói), draw (vẽ), cook ( nấu ăn), skate (trượt patanh) 11 Diễn tả khả năng: Bạn .khơng? - Vâng, tơi có thể./ Không, - Can you swim? - Yes, I can - Can you dance? - No, I can’t - What can you do? - I can play the guitar/ piano/ table tennis/ volley ball/ chess ( bạn làm gì?) ( Tơi chơi đàn ghita, đàn piano, bóng bàn, bóng chuyền, cờ) 12 Gọi tên địa danh: - street (đường phố), road (hương lộ), village (làng), district (quận, huyện), class (lớp học), school (trường) 13 Hỏi đáp trường lớp: Trường bạn đâu? Trường / Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - Where is your school? - My school is in Bat Trang Villge Which class are you in? - I am in class B 14 Gọi tên hoạt động ưa thích - Swimming (bơi) , cooking ( nấu ăn), collecting stamps ( sưu tập tem), riding a bike ( cởi xe đạp), Playing badminton ( chơi cầu lông), flying a kite ( thả diều), watching TV (xem Tivi) 15 Hỏi đáp hoạt động ưa thích: Bạn thích làm gì? Tơi thích - What you like doing? - I like swimming/ playing badminton - What is your hobby? - I like, flying a kite/ watching TV (xem 16 Gọi tên mơn học: Math ( tốn), Literature (Văn), English (tiếng Anh), Art (hoạ), Music (nhạc) , Science (khoa học) Hỏi đáp khứ: Hôm qua bạn đâu/ làm gì? Tơi / tơi - Where were you yesterday? - I was in the library - What did you yesterday? - I read a book 18 môn học ngày: Hôm bạn học mơn gì? Hơm tơi học mơn - What subject you have today? - I have English and Art 19 Gọi tên ngày tuần: - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (thứ Hai –Chủ Nhật) 20 Hỏi đáp lịch học môn tuần: Khi học mơn ? tơi học vào thứ - When you have English? - I have it on Wednesday and Thursday 21 Gọi tên hoạt động: - read (đọc), write ( viết), paint (sơn), make (làm), watch (xem), listen (nghe), water (tưới) 22 Hỏi đáp làm gì: Cơ/ Cậu làm gì? - Cơ/ Cậu sơn mặt nạ/ làm rối? - What’s he/she doing? - He’She’s paiting mashs./ making a puppet/ making paper planes - What are they doing? - They’re drawing pictutres/ making a papar boat 23 Gọi tên vị trí: - at home (ở nhà, at school (ở trường), at the zoo (ở sở thú), on the beach (ở biển), in the library 24 Đốn sở thích mơn học: ( bạn có thích mơn khơng?) - Do you like Math? - Yes, I do./ No, I don’t 25 Hỏi đáp mơn học ưa thích: - What subject you like? - I like English 26 Hỏi đáp môn học u thích nhất: thích học mơn nhất?/ thích môn - What’s your favorite subject? - I like English best 27 Hỏi đáp lý ưa thích mơn học : Vì thích mơn ? Bởi thích - Why you like Music? - Because I like to sing 28 Hỏi đáp hoạt động lớp: làm suốt tiết ? - Tôi học - What you during English lessons? - I learn to write and read in English 29 Đếm số: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, (1-12) - thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty (13-20) 30 Hỏi giờ: - What time is it? - It’s o’clock./ It’s 10:30 31 Hỏi - đáp thực hoạt động hàng ngày: thức dậy lúc ? thức dậy lúc - What time you get up? - I get up at six o’clock - What time does she/ he get up? - He/ She gets up at six o’clock 32 Hỏi - đáp công việc/ nghề nhgiệp: làm nghề ./ - What’s your job? - I am a student - What’s his/her job? - She’s/ He’s a teacher 33 Hỏi - đáp ăn - đồ uống ưa thích nhất: thức ăn/ thức uống ưa thích ? - What’s your favorite food? - My favorite food is chicken./ I like chicken best - What’s your favorite drink? - My favorite drink is coca./ I like coca best 17 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Diễn tả cảm giác: Tơi thấy đói./ khát - I’m hungry./ I’m thirsty 35 Gọi tên vật: monkey, bear, elephant, tiger 36 Nêu lý thích hay khơng thích vật: thích/ khơng thích chúng có thể/ khơng thể - I like monkeys because they can swing (đu) - I don’t like monkeys because they can’t dance ( múa) - She likes bears because they can climb ( trèo) - She doesn’t like tigers because they can’t jump (nhảy) 37 Gọi tên nhà: Supermarket, zoo, post office, cinema 38 Đề nghị đâu: Chúng ta đến - Let’s go to the post office 39 Hỏi đáp lý muốn đâu : Tại muốn đến ?/ - Bởi muốn xem - Why you want to go to the zoo? - Because I want to see elephants 40 Gọi tên y phục học sinh: T- shirt (Áo thun chử T), blouse (Áo tay phồng), skirt (váy ngắn), jeans (quần áo Jean), shoes (giày) 41 Hỏi đáp màu sắc: Nó/ Chúng màu gì? Nó/ chúng màu - What color is it? - It’s blue/ yellow/ brown/pink (xanh dương/ vàng/nâu/ hồng) - What color are they? - They’re green/white/ red/ black (xanh da trời/ trắng/ đỏ/ đen) 42 Hỏi - đáp giá cả: giá bao nhiêu? Nó/chúng giá đồng - How much is the T- shirt? - It’s 30.000 dong - How much are the blouses? - They’re 50.000 dong 43 Chúc mừng ngày sinh nhật: - Happy birthday, Mai 44 Cám ơn phản hồi ý kiến : Cám ơn./ Bạn thật tử tế - Thanks (Thank you) - You are welcome 45 Xin lỗi phản hồi ý kiến :Xin lỗi! Không - I’m sorry - Not at all./ No problem 46 Gọi tên thức ăn/ thức uống dặm: an ice cream (cây kem), an apple (táo), a candy (kẹo), a banana (chuối), a packet of milk (hộp sữa) water (nước), milk (sữa), juice (nước trái cây), coca (nước cô ca), soda (nước sô đa) 47 Mời dùng thức ăn đồ uống: Mời bạn dùng nhé? - Would you like some milk? - Yes, please./ No, thanks 48 Gọi tên đồ vật trường: Pencil (bút chì), school bag cặp học sinh), notebook (vở) , eraser (cục tẩy), ruler (thước), box (hộp) 49 Giới thiệu tên đồ vật: Đây / Kia - These/ Those are school bags 50 Định vị trí vật: Chúng trong/ - They are in the box./ They are on the table 51 Hỏi đáp số lượng đếm được: Có ?/ Có 1,2,3, - How many pencils are there? - There is one./ There are two/ three 52 Từ để hỏi: (Question - words): Đặt đầu câu hỏi nội dung- Dùng chủ ngữ (người, vật) trả lời 34 Từ để hỏi Nghĩa Who What What Ai Cái Mấy Ý nghĩa Hỏi một/ nhiều người Hỏi tên/ vật/ việc Hỏi giờ/ thời gian hoạt động hàng ngày Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 10 11 12 time What color Why When Which Where How How old https://giasudaykem.com.vn/ Màu Vì sao, Khi Nào/ Cái, Môn, Trường Ở đâu Như Bao nhiêu tuổi Giá bao nhiêu, Bao nhiêu Hỏi màu vật Hỏi lý hay nguyên nhân Hỏi buổi/ ngày/ tháng/ tuần/ năm… Hỏi lựa chọn (mơn học/trường học ) Hỏi vị trí/ địa điểm Hỏi sức khoẻ/ phương tiện/ tính chất Hỏi tuổi tác Hỏi giá cả/ số lượng không đếm Hỏi số lượng đếm How much How many EXERCISES HKI Hoàn thành câu: - Where are you ……………………… ? - I ……………………… from Vietnam - ……………………… is he/she from? - He/She ……………………… from England Hỏi người ai: Đây/ Kia ai? -……………………… is this/ that? - This/ That ……………………… Linda Hỏi – Đáp tuổi: - How ……………………… are you? - I am ……………………… years old Hỏi – Đáp ngày sinh nhật: Khi đến sinh nhật ? Đó vào tháng - When is your ……………………… ? - It’s ……………………… June Chúc mừng ngày sinh nhật: - ……………………… birthday, Mai Cám ơn phản hồi ý kiến : Cám ơn./ Bạn thật tử tế - Thanks (Thank you) - You are ……………………… Xin lỗi phản hồi ý kiến :Xin lỗi! Không - I’m ……………………… - ……………………… at all Mời dùng thức ăn đồ uống: Mời bạn dùng nhé? - Would you ……………………… some milk? - Yes, ……………………… / No, ……………………… Diễn tả khả năng: Bạn .? - ……………………… you swim? - Yes, I ……………………… - Can ……………………… dance? - No, I ……………………… 10 Giới thiệu tên đồ vật: Đây / Kia - These/ Those ……………………… school bags 11 Định vị trí vật: Chúng trong/ - They are ……………………… the box./ They are ……………………… the table 12 Hỏi đáp số lượng đếm được: Có ?/ Có 1,2,3, - How ……………………… pencils are there? - There …………… one./ There ……… two/ three 13 Đốn sở thích mơn học: ( có thích mơn khơng?) - Do you ……………………… Math? - Yes, ……………………… do./ No, I ……………………… 14 Hỏi đáp môn học ưa thích: - What ……………………… you like? - I ……………………… English 15 Hỏi đáp mơn học u thích nhất: thích học mơn nhất?/ thích mơn - What’s your ……………………… subject? - I ……………………… English best 16 Hỏi đáp môn học ngày: Hôm học mơn gì?Hơm học mơn - What subject you ……………………… today?- I have English ……………………… Art 17 Hỏi đáp lý ưa thích mơn học : Vì thích mơn ? Bởi thích - Why you ……………………… Music? - ……………………… I like to sing 18 Hỏi đáp lịch học môn tuần: Khi học mơn ? học vào thứ Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - When ……………………… you have English? and Thursday II Match: Ghép cột March Tháng April Tháng2 May Tháng Januar Tháng February Tháng June Tháng an ice crea an apple a candy a banana a packet of milk water milk Pencil School bag Notebook Pencil box Ruler Eraser Swim Dance Ride Play Sing Learn Write listen Read Draw Speak Sixteen Fourteen Thirteen Fifteen Một táo Một trái chuối Một hộp sữa Một kem Một kẹo Sữa Nước Vở Cặp Bút chì Hộp bút chì Cục tẩy Thước Chơi Lái xe Bơi Nhảy, múa Viết Vẽ Nghe Đọc Hát nói học Số 13 Số 14 Số 15 Số 16 - I have it ……………………… Wednesday September October July August November December Tháng Tháng8 Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Wednesday Thursday Monday Tuesday Friday Sunday Saturday Math English Art Music Science Literature One Four Two Three Five Seven Ten Eight Nine Six Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu ThứBảy Chủ nhật Mơn nhạc Mơn tốn Mơn Anh Môn văn Môn Kh học Môn nhạc Số Số Số Số Số Số Số Số So 9á Số 10 Eighteen Nineteen Seventeen Twenty Số 17 Số 18 Số 19 Số 20 III Xếp câu: Where / from/ are/ you? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… is/ this/ Who? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… are/ you/ old/ old? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… birthday/ When/your is? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ some/ milk Would/ like/ you? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… dance/ I/ can’t ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… These/ bags/ are/school ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… They/box/are/ in/the ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… are How/many/ pencils/ there? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 you/ like/ Do/ Math? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 you/ What/subject/do/ like? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 subject/ What’s/your/favorite? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 have/ today What/do/ subject you? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 I/ English/ and/ Art/ have ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 you/ have/do/ When/English? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 I/ on/ Wednesday/ and hav/ e it Thursday ………………………………………………………………………………………………………… ………………… IV Dịch tiếng Anh: Cô đến từ đâu? …………………………………………………………………………………………………………………………………… Cô đến từ nước Anh…………………………………………………………………………………………………………………………… Kia ai?……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kia Hoa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bạn tuổi?…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tôi 10 tuổi.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Khi đến sinh nhật bạn? ……………………………………………………………………………………………… Đó vào tháng ………………………………………………………………………………………………………… Mời bạn dùng sữa nhé? ………………………………………………………………………………………………………… 10 Tơi bơi Tôi múa ………………………………………………………………………………………………………… 11 Đây bút chì Kia cặp …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Chúng cặp sách ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Có vở? Có ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Bạn có thích mơn khoa hoc không? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 15 Bạn có thích mơn học nào? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Bạn thích học mơn nhất? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Hơm bạn học mơn gì? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Hơm tơi học mơn tốn, Anh nhạc …………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Khi bạn học mơnKhoa học ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Tơi học vào thứ hai …………………………………………………………………………………………………………………………………………… EXERCISES HKII I Hoàn thành câu: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ……………………… is he/she from? - He/She ……………………… from England ……………………… is this/ that? - This/ That ……………………… Linda How ……………………… are you? - I am ……………………… years old How ……………………… is he? - ……………………… 11 years old When is your ……………………… ? - It’s ……………………… June ……………………… is his birthday? - It’s ……………………… June Would you …………………… some milk? - Yes, ……………………… / No, ……………………… Can ……………………… swim? - Yes, I ……………………… ……………………… you dance? - No, I ……………………… They are ……………………… the box./ They are ……………………… the table How many pencils ……………………… there? - There ………………… one./ There ……………… two/ three Do v ……………………… Math? - Yes, ……………………… do./ No, I ……………………… What ……………………… you like? - I ……………………… English What’s your ……………………… subject? - I ……………………… English best What subject you ……………………… today? - I have English ……………………… Art Why you ……………………… Music? - ……………………… I like to sing When ……………………… you have English? - I have it …………………… Wednesday and Thursda When ………………… you have English? - I ………………… it on Wednesday ………………… Thursday When ………………… she have English? - She ……………… it ………………… Wednesday and Thursday What ……… you during English lessons? - I learn …………… write and read ……………… English one, ……………., three, ………………., five, ……………., -seven, ……………., nine, …………………., eleven, ……………., thirteen, …………………., fifteen, …………………., -seventeen, …………………., nineteen, ………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ What time ………………… it? ………………… 10:30 23 What ………………….is it? ………………… 10:30 24 What time …………………you get up? 25 ………………… you go to school? 26 What ………………… you have lunch? 27 What time ………………… she/ he get up? 28 What………………… your job? 29 What’s his/her ………………….? 30 What’s ………………… favorite food? like chicken best 31 What’s your ………………… drink? I …………… coca best 32 How ………………… you feel? thirsty 33 How ………………… he feel? thirsty 34 Why you like monkeys? - I like 35 Why ………………… you like monkeys? can’t dance 36 Why ………………… she like bears? climb 37 ………………… doesn’t she like tigers? can’t jump 38 Let’s ………………… to the post office 39 Why you want ……………go to the zoo? 40 What ………………… is it? 41 What color ………………… they? 42 How much ………………… the T- shirt? 43 How ………………… are the blouses? 44 How ………………… the pens? 22 - It………………… o’clock./ - It………………… Ten twelve./ - I get up ………………… six o’clock - I go ………………… At sixthirty - I have lunch ………………… twelve o’clock - He/ She ………………… up at six o’clock - I ………………… a student - She’s/ He’s ………………… teacher - My …………… food is chicken./ ………… - ………………… favorite drink is coca./ - I………………… hungry./ ………………… - He………………… hungry./ ………………… ………………… because they can swing (đu) - I don’t like monkeys ………………… they - She likes bears because they ………………… - She doesn’t like tigers because ………………… - ………………… I want to see elephants - It………………… blue - ………………… white - It………………… 30.000 dong - They………………… 50.000 dong - ………………… 20.000 dong II Ghép câu: 10 11 What’s your favorite food? What time is it? What time you get up? Why you like Music? What you during English lessons? What’s your job? What’s the matter? Why you like monkeys? Why you want to go to the zoo? What color are they? How much are the blouses? a b c d e f g h i j k It’s o’clock I learn to write and read in English My favorite food is chicken I am a student Because I like to sing I get up at six o’clock I’m thirsty Because they can swing Because I want to see elephants They’re white/ red/ black They’re 50.000 dong 10 11 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 https://giasudaykem.com.vn/ l m n o p q r s t u When you have English? What time is it? What’s your favorite drink? What time does he get up? What’s his job? What’s the matter with Nam? What color is it? How much is the T- shirt? Why don’t you like tigers? What time you have lunch? It’s ten thirty I have it on Wednesday and Thursday He gets up at five five I like coca best It’s blue./ yellow/ brown He’s a teacher He is thirsty I have lunch at twelve o’clock It’s 30.000 dong Because they can’t jump 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 III Xếp câu: Where / from/ are/ you? is/ this/ Who? are/ you/ old/ old? birthday/ When/your is? some/ milk Would/ like/ you? dance/ I/ can’t ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… These/ bags/ are/school They/box/are/ in/the ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… 10 11 12 13 are How/many/ pencils/ there? ………………………………………….……………………………………………………………… you/ like/ Do/ Math? ………………………………….……………………………………………………………… you/ What/subject/do/ like? ……………………….……………………………………………………………………………… subject/ What’s/your/favorite? ………………………………………….……………………………………………………………… have/ today What/do/ subject you? ………………………………………….……………………………………………………………… 14 I/ English/ and/ Art/ have ………………………………………….……………………………………………………………… 15 16 you/ have/do/ When/English? What/ tim/ is/ it? ………………………………….……………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… 17 o’clock/ It/ 9/ is ………………………….……………………………………………………………………………… 18 19 What/ up// you/get/ time/ do? I/ o’clock/ get/ up/ at/ six ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… 20 / he/ get/ up/ What/ time/ does? ………………………….……………………………………………………………………………… 21 She/ o’clock/ gets/ up/ at/ six ………………………….……………………………………………………………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 22 https://giasudaykem.com.vn/ your/ job/ What/ is? ………………………….……………………………………………………………………………… 23 - I/ student/ am/ a ………………………………………….……………………………………………………………… 24 job/ What/ his/ is? ………………………………………….……………………………………………………………… 25 food/ What/ your/ is/ favorite? ………………………….……………………………………………………………………………… 26 My/ favorite/ food/ chicken/ is ………………………….……………………………………………………………………………… 27 28 favorite/ What/ is/ drink/ your?………………………………………….……………………………………………………………… I / coca/ best/ like ………………………….……………………………………………………………………………… 29 30 Let’s/ office/ go to/ the post color/ What/ it/ is? ………………………….……………………………………………………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………… 31 32 What/ they/ color/ are? ………………………….……………………………………………………………………………… Why/ the zoo//to go/ you/ want to? …………………….……………………………………………………………………………… 33 Because/ see elephants/ I / to/ want ……………………….……………………………………………………………………………… 34 35 I/ on/ Wednesday/ and have/ it/ Thursday.………….……………………………………………………………………………… When/ English/ do/ you/ have? ………………………….……………………………………………………………………………… 36 37 I/ and/ Thursday/ have/ it /on/ Wednesday………….……………………………………………………………………………… / during/ English/ What/ do/ you/ lessons? ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 38 I/ in/ learn/ / read/ English/ to/ write/and ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 39 40 How/ T- shirt/ much/ is/ the?…………………………………………………………………………………………………………………… I like/ they can/ monkeys/ because swing …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 41 monkeys / I don’t/ like/ they can’t/ because/ dance ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 42 likes be/ She/ ars because/ climb/ they can ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 43 doesn’t like/ She/ tigers/ because/ jump/ they can’t ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ IV Dịch tiếng Anh: Cô đến từ đâu? ……………………………………………………………………….……………………………………………………………… Cô đến từ nước Anh …………………………………………………………………….…………………………………………………………… Kia ai? …………………………………………………………………….…………………………………………………………… Kia Hoa Bạn tuổi? ………………………………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………………………………….…………………………………………………………… Tôi 10 tuổi …………………………………………………………………….…………………………………………………………… Khi đến sinh nhật bạn? ……………………………………………….…………………………………………………………… Đó vào ngày tháng ……………………………………………………….…………………………………………………………… Mời bạn dùng sữa nhé? ……………………………………………………….…………………………………………………………… 10 11 Tơi bơi Tơi khơng thể múa………………………………………………….…………………………………………………………… Đây bút chì ………….……………………………………………………………………………………………………………………… 12 13 Chúng cặp sách …………………………………………….…………………………………………………………… Có vở? Có …………………………………………….…………………………………………………………… 14 15 Bạn có thích mơn khoa hoc khơng? Bạn có thích mơn học nào? ……………………………………….…………………………………………………………… ………………………………………….…………………………………………………………… 16 17 18 Bạn thích học mơn nhất? …………………………………………….…………………………………………………………… Hơm bạn học mơn gì?…………………………………………………….…………………………………………………………… Hơm tơi học mơn tốn, Anh nhạc ………………………………………………………………………………………………… 19 20 Khi bạn học mơnKhoa học ? Tơi học vào thứ hai …………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… 21 22 Khi bạn học mơn tốn? Tơi học vào thứ sáu …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… 23 Bạn làm suốt tiết tiếng Anh? ……………………………………….…………………………………………………………… 24 - Tơi học viết đọc ………………………………………….…………………………………………………………… 25 Mấy rồi? ……………………………………….…………………………………………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 26 https://giasudaykem.com.vn/ ………………………………………….…………………………………………………………… 27 28 Bạn thức dậy lúc giờ? Tôi thức dậy lúc ………………………………………….…………………………………………………………… ………………………………………….…………………………………………………………… 29 30 Cơ làm nghềø gì? Cơ giáo …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… 31 Bạn ưa thích thức ăn ………………………………………….…………………………………………………………… 32 Tơi thich sođa …………………………………………….…………………………………………………………… 33 34 Tơi thấy đói khát Chúng ta đến siêu thị …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… 35 Tại saobạn muốn đến sở thú? …………………………………………….…………………………………………………………… 36 37 Bởi tơi muốn xem voi Chúng màu gì? …………………………………………….…………………………………………………………… ………………………………………….………………………………………………………… 38 Chúng màu nâu …………………………………………….…………………………………………………………… 39 40 41 42 Cái váy giá bao nhiêu? Nó giá 50.00 đồng Cái áo tay phồng giá bao nhiêu? Nó giá 100.000 đồng ……………………………………………….………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… REMEMBER CLASS Gọi tên thủ đô quốc tịch: Thủ đô: Hanoi, London, Singapore, Washington D.C, Tokyo, Bangkok , Beijing Quốc tịch: Vietnamese,England, Singaporean, American, Japanese, Thailand, Chinese 54 Hỏi – Đáp đến từ đâu, giới thiệu quốc tịch: Tôi đến từ Tôi người nước - Where are you from? - I’m from Vietnam I’m Vietnamese - Where is he/she from? - He/She is from England He/ She is English 55 Đọc số thứ tự: first (1st), second (2nd), third (3rd), fourth (4th), fifth (5th), ninth (9th), tenth (10th) eleventh (11th), twelfth (12th), thirteenth (13th), fourteen (14th), fifteen (15th), sixteen(6th), twentieth (20th), twentieth- first (21st), twentieth-second (22nd), twentieththird (23rd), thirtieth (30th), thirtieth - first (31st) 56 Hỏi – đáp ngày tháng: Hôm ngày tháng mấy?/ Hôm ngày tháng - What day is today? - It’s Monday (Hôm thứ mấy? Hôm thứ hai) -What’s the date today? - It’s October 10th 2009 53 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 https://giasudaykem.com.vn/ Hỏi – đáp ngày sinh: Bạn sinh vào ngày tháng mấy?/ Tôi sinh vào ngày tháng a When were you born? - I was born on September 20th 1996 Hỏi số lượng đếm được: Có người nhà bạn? Có người nhà tơi How many people are there in your family? - There are three/ four people in my family Hỏi - đáp tên người: Tên gì?./ Tên - What’s your name? - My name ‘s Quan.( my: tôi) - What’s your father’s name? - His name’s Nam ( his: cậu ấy) - What’s your mother’s name? - Her name’s Mai ( her: cô ấy) Gọi tên nghề nghiệp: a post man (bưu tá), a factory worker (CN), a farmer (ND), a doctor (BS), a nurse(YT), a singer, a footballer, a dancer, a musician, a taxi driver, an engineer(KS) Hỏi - đáp nghề nghiệp người: làm nghềø ./ - What you do? - I am a post man - What does your father/ mother do? - He’s/ She’s a doctor ( father: cha/ mother: mẹ) Nói cơng việc yêu thích: muốn trở thành - I want to be a nurse He/ She wants to be an engineer Hỏi – Đáp nơi làm việc: làm việc đâu?/ .làm - Where you work? - I study at Quang Son B Primary School - Where does he/ she work? - He/ She works at Bach Mai Hospital (Bệnh viện BM) Gọi tên hoạt động cụ thể: read a book, write a letter, draw a picture, sing a song Hỏi – Đáp hoạt động xảy ra: làm gì? (làm gì) - What are you doing? - I’m writing a letter (viết thư) - What is he/ she doing? - He/ She is singing a song ( hát bài) Gọi tên hoạt động giải trí: play skipping rope/ badminton/ hide and seek, go swimming Hỏi ý kiến phản hồi hoạt động giải trí: Bạn có muốn ?/ Dĩ nhiên có - Do you want to play hide and seek? - Sure./ Yes, I Liệt kê mức độ thường xuyên: always, usually, sometimes, never, once a week, twice a week Hỏi – Đáp thường xuyên: lần? Luôn luôn, thường thường, thỉnh thoảng, - How often you play football? - Sometimes Gọi tên lễ hội: School Festival, School Games, Song Festival Hỏi – Đáp người đâu khứ: Hôm qua đâu? – - Where were you yesterday? - I was at the School Festival - Where was he/ she yesterday? - He/ She was at the Song Festival Hỏi – Đáp hoạt động/ kiện khứ: làm ? – (làm gì) - What did you at the festival? - I played sports and games Gọi tên phận thể: Face: eye, nose, ear, mouth, tooth - Head, neck, arm, hand, leg, foot Gọi tên chứng bệnh thông thường: a fever, a headache, a cough, a sore throat, a toothache 75 Hỏi – Đáp chứng bệnh thơng thường: có vấn đề gì?/ T bị - What’s the matter with you?/ I have a fever 76 Các lời khuyên : see a doctor, take some aspirins, not go out, not go to school - I have a headache - You should take some medicine ( Bạn nên uống thuốc aspirin) - She has a cough - She shouldn’t go out (Cô khơng nên ngồi) 74 77 Các hoạt động cuối tuần: went to the cinema, wrote a letter, visited Ha Long Bay, played football Hỏi – Đáp hoạt động cuối tuần qua: Cuối tuần qua làm ? – (làm gì) - What did you last weekend? - I read Harry Potter I wrote a letter 79 Các tính từ miêu tả: interesting, beautiful, enjoyable, great, exciting 80 Hỏi đáp tính chất hành động/ việc:Nó nào?- Nó thú vị/ đẹp/ vui/ tuyệt - What was it like? - It was interesting 81 Các hoạt động nhà: clean the floor, watch TV, cook dinner, listen to music, play chess Did you clean the floor yesterday? Hơm qua bạn có lau nhà khơng? Yes, I did./ No, I didn’t Vâng, có./ Ồ, không 78 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hỏi – Đáp kế hoạch cho ngày mai: - What are you going to tomorrow? Bạn làm vào ngày mai? - I’m going to play badminton Tôi chơi cầu lông - Are you going to have a picnic? Bạn dã ngoại không? - Yes, I am./No, I am not Vâng, sẽ./Ồ, không 83 Diễn tả mùa thời tiết:- Seasons: Spring, summer, autumn, winter (Xuân, hạ, thu, đông) - Weather: warm, hot, cool, cold ( ấm/ nóng/ mát/ lạnh ) 84 Hỏi – Đáp mùa nước: Có mùa nước ? Có mùa Chúng - How many seasons are there in England? - There are four They are spring, summer, autumn, winter 85 Hỏi - Đáp thời tiết vào mùa: Vào mùa thời tiết nào? Trời ấm/ nóng/ mát/ lạnh - What’s the weather like in spring? - It’s warm - What’s the weather like today? - It’s hot 86 Các hoạt động trời: go swimming, go fishing, go skiing, go camping 82 87 Hỏi – Đáp hoạt động thường làm vào mùa: thường làm vào mùa? thường (làm gì) - What you usually in the summer? - I usually go fishing 88 Các điểm tham quan: zoo, museum, swimming pool, amusement park 89 Hỏi – Đáp kế hoạch cho chuyến đến điểm tham quan: - Where are you going tomorrow? Bạn định đâu vào ngày mai? - I’m going to the zoo Tôi chơi sở thú - Is he/she going the museum? Cô ấy/ cậu định đâu vào ngày mai? - Yes, he/she is./ No, he/she isn’t Vâng, cô ấy/ cậu sẽ./ Ồ, cô ấy/ cậu không 90 Hỏi – Đáp phương hướng: đâu? Rẽ trái/ phải/ thẳng Nó bên trái/ phải - Where’s the museum? Turn left/ Turn right/ Go ahead It’s on your left/ right 91 Hỏi đáp khoảng cách: Từ đến bao xa? Nó khoảng mét/ kilomét - How far is it from here to Ha Long Bay? - It’s about 100 kilometers 92 Hỏi đáp phương tiện lại: đến phương tện gì? Bằng xe buýt - How we get there? - By bus./ How is he going to get there? – By bus B Cách chia động từ: Subject to be to have Động từ thường Khẳng đònh Phủ đònh Nghi vấn I I am I have I go I don’t go Do I go? He She It You We They He is He has He goes He doesn’t go are have We go We don’t go Does he go? Do we go? EXERCISES HKI I Match: Ghép cột March April May Tháng Tháng2 Tháng September October July Tháng Tháng8 Tháng Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Januar February June Tháng Tháng Tháng August November December Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 a post man a factory worker a farmer a doctor a nurse a singer a footballer a dancer a musician a taxi driver an engineer Một bác sỹ Một bưu tá Một Công nhân Một vũ công Một nhạc sỹ Một kỹ sư Một nông dân Một tài xế TX Một y tá Một ca sỹ Một cầu thủ Wednesday Thursday Monday Tuesday Friday Sunday Saturday Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu ThứBảy Chủ nhật read a book write a letter draw a picture sing a song Hát Đọc sách Vẽ tranh Viết thư Swim Dance Ride Play Sing Learn Write Read Draw Chơi Lái xe Bơi Nhảy, múa Viết Vẽ Đọc Hát học second (2nd), fifth (5th) third (3rd) first (1st), Math English Art Music Science One Four Two Three Five Seven Ten Eight Nine Six Eighteen Nineteen Seventeen Twenty play skipping rope badminton hide and seek go swimming Thứ Thứ nhì Thứ ba Thứ năm Mơn nhạc Mơn tốn Môn Anh Môn Kh học Môn nhạc Số Số Số Số Số Số Số Số Số9 Số 10 Số 17 Số 18 Số 19 Số 20 Sixteen Số 13 Fourteen Số 14 Thirteen Số 15 Fifteen Số 16 Always Usually Sometimes Often Never once a week twice a week Hoàn thành câu: - Where ………………….……you from? - I’m ………………….……Vietnam I’m ………………….…… - ………………….……is he/she from? - He/She ………………….……from England He/ She is English - What ………………….……is today? - ………………….……Monday -What’s the ………………….……today? - It ………………….……October 10th 2009 - When ………………….……you born? - I ………………….……born on September 20th 1996 -How many people ………………….……there in your family? - There …………………….….…… people in my family Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ - What’s ………………….……name? - My name ………………….…… Quan - ………………….…… your father’s name? - ………………….……name’s Nam ( his: cậu ấy) - What’s your mother’s ………………….……? - ………………….…… name’s Mai ( her: cô ấy) 10 - What ………………….……you do? - I am ………………….……post man 11 - What ………………….……your mother do? - ………………….……a doctor ( father: cha/ mother: mẹ) 12 I want to ………………….……a nurse - She ………………….……to be an engineer 13 - Where ………………….……you work? - I study at Quang Son B Primary School 14 - ………………….……does he work? - He/ She works ………………….……Bach Mai Hospital 15 - What ………………….……you doing? - I’m ………………….……a letter (viết thư) 16 - What is ………………….……doing? - She ………………….……singing a song ( hát bài) 17 - Do you want to play ………………….……and seek?- Sure./ Yes, I 18 - How ………………….……do you play football? - Sometimes 19 - Where ………………….……you yesterday? - I was ………………….……the School Festival 20 - ………………….…… was she yesterday? - She ………………….……at the Song Festival 21 - What ………………….……you at the festival? - I ………………….……sports and games III Ghép câu: A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 B Where is she from? What’s your father’s name? What’s the date today? What day is today? What’s your name? When were you born? What does your mother do? Where you work? How many people are there in your family? What’s your mother’s name? What are you doing? What is he doing? Do you want to play hide and seek? Where were you yesterday? What you do? How often you play football? Where was she yesterday? What did you at the festival? 23 24 There are three people in my family She is from England It’s Monday It’s October 10th 2009 Sure./ Yes, I I’m writing a letter I was born on September 20th 1996 My name ‘s Quan.( my: tôi) She was at the Song Festival She’s a doctor I study at Quang Son B Primary 10 11 School His name’s Nam ( his: cậu 12 ấy) Her name’s Mai ( her: cô 13 ấy) 14 15 16 17 18 25 Sometimes He is singing a song I am a post man I was at the School Festival I played sports and games 26 27 Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 28 29 34 35 IV Xếp câu: 17 https://giasudaykem.com.vn/ 30 36 31 37 32 38 33 39 Where / from/ are/ you? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 is/ today/ the/ What/ date? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 I/ 20th/ on/ September/ born/ 1996 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 She/ an/ engineer/ to/ be/wants ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 some/ milk Would/ like/ you? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 She/at/works/ Bach Mai Hospital ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 mother’s / What/ is/ your name/? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 often/ How/ you/play/ / football? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 are How/many/ people/ there/ family/ your/in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 you/ What/subject/do/ like? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 subject/ What’s/your/favorite? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 have/ today What/do/ subject you? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 I/ English/ and/ Art/ have ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 you/ have/do/ When/English? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 I/ on/ Wednesday/ and hav/ e it Thursday ………………………………………………………………………………………………………… ………………… 32 33 yesterday/ I/was/the/School Festival What/do/ at/the/ did/ you/festival? V Dịch tiếng Anh: 1a 21 Cô đến từ đâu? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Cô đến từ nước Anh.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Bạn muốn trở thành kỹ sư ……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Hôm ngày tháng mấy?…………………………………………………………………………………………………………………… 25 Tôi sinh vào ngày12 tháng 2……………………………………………………………………………………………………………………………… V Dịch tiếng Anh: 1b 26 Có người nhà bạn? ………………………………………………………………………………………………………………… 27 Có người nhà tơi …………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Mẹ cậu tên gì? …………………………………………………………………………………………………………………… 29 bạn làm gì? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Bạn có muốn chơi trốn tìm khơng?.…………………………………………………………………………………………………………………… V Dịch tiếng Anh: 1c 31 Bạn bơi lần? …………………………………………………………………………………………………………… 32 Hôm qua bạn đâu? …………………………………………………………………………………………………………………… 33 Hôm học mơn tốn, Anh nhạc ……………………………………………………………………………………………………… 34 Khi bạn học mônKhoa học ? ……………………………………………………………………………………………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 35 Tôi chơi thể thao ngày hôm qua ……………………………………………………………………………………………………………… I Hoàn thành câu: Where ………………………… you from? - I’m ………………………… Vietnam I’m Vietnamese Where is ………………………… she from? - He………………………… from England He/ She is English st nd rd first (1 ), ………………………… (2 ), third (3 ), ………………………… (4th), ………………………… (5th), ninth (9th), th ………………………… (10 ) eleventh (11th), ………………………… (12th), thirteenth (13th), ……………………………… (14th), fifteen (15th), th ………………………… (6 ) twentieth (20th), ……………………………………….….………… (21st), twentieth-second (22nd), rd ……………………………………………… (23 ), ………………………………… … (30th), (30th), thirtieth - first (31st), ………………….………….……………… (22nd), th ………… …………… ………………… (34 ) What ………………………… is today? - It ………………………… Monday What’s the ………………………… today? - ………………………… October 10th 2009 When ………………………… you born? - I was ………………………… on September 20th 1996 10 How ………………………… people are there in your family? - There are three people in ………………………… family 11 What’s your father’s ………………………… ? - ………………………… name’s Nam 12.What’s ………………………… mother’s name? - Her ………………………… Mai 13 What ………………………… you do? - I am ………………………… post man 14.What ………………………… your father do? - He’s ………………………… doctor 15 Where ………………………… you work? - I study …………… Quang Son B Primary School 16 ………………………… does she work? - She ………………………… at Bach Mai Hospital 17 What ………………………… you doing? - I’m ………………………… a letter 18 What is he ………………………… ? - He is singing a ………………………… 19 Do you want ……………… play hide and seek? - Sure./ ………………………… , I 20 How ………………………… you play football? - Sometimes 21 Where ………………………… you yesterday? - I was ………………………… the School Festival 22 Where ………………………… she yesterday? - She ………………………… at the Song Festival 23 What ………………………… you at the festival? - I played sports ………………………… games 24 What’s the ………………………… with you? - I ………………………… a fever 25 I ………………………… a headache - You ………………………… take some medicine 26 She has ………………………… cough - She shouldn’t ………………………… out 27 What did you ………………………… weekend? - ……………… read Harry Potter I …………… a letter 28 What ………………………… it like? - It ………………………… interesting 29 Did you ………………………… the floor yesterday? - ……………………… , I did./ No, I ………………………… 30 What are you ………………………… to tomorrow? - I’m going ………………………… play badminton 31 Are you going to ………………………… a picnic? - Yes, I ……………… /…………………… , I am 32 How many seasons are ………………………… in England? 33 There ………………………… four seasons 34 How many seasons are ………………………… in England? 35 They are spring, ………………………… , autumn, and ………………………… 36 What’s the weather ………………………… today? - It ………………………… hot 37 What you usually in ………………………… summer? - I usually ………………………… fishing 38 Where are ………………………… going tomorrow? - I’m ………………………… to the zoo 39 Is he going ………………………… museum? - Yes, ………… is./ No, he ……………………… 40 Where………………………… the museum? ………………………… left/ Turn right/ ………………………… ahead 41 It’s ………………………… your left/ right 42 How far is it ………………………… here to Ha Long Bay? - It’s ………………………… 100 kilometers 43 How ………………………… we get there? - ………………………… bus./ 44.How is he going to ………………………… there? - By ………………………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ II Ghép câu: 10 11 12 13 14 15 16 17 A Where was he yesterday? What you do? What does your mother do? Where you work? She has a cough What did you at the festival? What’s the matter with you? What day is today What is he doing? Do you want to play hide and seek? How many people are there in your family? Where does she work? What’s the date today? What’s your mother’s name? Where is she from? What are you doing? How often you play football? 10 11 12 13 a b c d e f g h i j k l m n o p 14 15 B She is from England It’s Monday He is singing a song Sure./ Yes, I It’s October 10th 2009 There are three people in my family Her name’s Mai She was at the Song Festival I played sports and games She works at Bach Mai Hospital I’m writing a letter I am a post man She’s a doctor Sometimes I had a fever She shouldn’t go out 16 A 17 B What did you last weekend? What was it like? Did you clean the floor yesterday? What are you going to tomorrow? Are you going to have a picnic? How we get there? Where were you yesterday? How many seasons are there in England? What’s the weather like today? 10 What you usually in the summer? 11 Where are you going tomorrow? 12 Is he/she going the museum? 13 Where’s the museum? 14 How far is it from here to Ha Long Bay? 15 When were you born? 16 What’s your father’s name? It’s hot I read Harry Potter It was interesting No, I didn’t I’m going to play badminton Go ahead It’s on your left/ right Yes, I am There are four I usually go fishing 10 I’m going to the zoo 11 Yes, he/she is 12 By bus 13 I was at the School Festival 14 It’s about 100 kilometers 15 I was born on September 20th 1996 16 His name’s Nam 10 11 12 13 14 15 16 III Xếp câu: Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ What/ doing/ you/ are/? …………………………………………………………………………………………………………………… Where/ does/ she/ work/? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… What’s/ today/ the/ date? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… right/ your/ It’s/ on …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… I/ fishing/ usually/ go …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… to/ the/ zoo/ I’m / going …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… has/ a/ She/ cough …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… get/ we/ How/ do/ there? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… / museum/ Where’s/ the? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 10 born/ were/ When/ you? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 11 like/ What/ it/ was? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 12 Harry Potter/ I/ read …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 13 museum/ going/ Is/ she/ to/ the? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 14 name/ his/ What’s/ father’s/? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 15 with/ What’s/ matter/ the/ you? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… I/ Festival/ School/ was/ at/ the …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 16 It/ is/ kilometers/ about/ 100 ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 17 he/ yesterday/ Where/ was/ ? ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 18 What/ mother/ does/ your/ do? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 19 yesterday/ Where/ you/ were/? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 20 like/ today/ weather/ What’s/ the/? ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 21 going/ Where/ tomorrow/ are/ you? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ I/ going/ to/ play/ am/ badminton 22 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… I’m/ badminton/ going/ to/ play 23 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… on/ your/ right/ the/ is/ museum 24 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… the/ you/ do/ at/ What/ did/ festival? 25 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… last/ weekend/ What/do/ did/ you? 26 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… to/ have/ Are/ you/ going/ a/picnic? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… on/ I/ born/ September/ was/ 20th 27 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… How/ football/ often/ do/ play/ you? 28 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… floor/ clean/ the/ Did/ you/ yesterday? 29 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 30 I/ Quang Son B/ Primary/ study/ at/ School …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 31 going/ What/ you/ to/ are/ do/ tomorrow? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 32 are/ there/ How/ seasons/ in/ many/ England/? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 33 How/ people/ in/ many/ your/ are/ there/ family? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 34 How/ to/ Ha Long/ far/ here/ is/ it/ from/ Bay? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 35 hide/ and/ seek/ to/ Do/ want/ you/ play? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 36 do/ do/ in/ you/ usually/ What/ the/ summer? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… IV Dịch tiếng Anh: Chơi Đọc sách Nghe nhạc Lái xe Viết thư Lau nhà Bơi Vẽ tranh Xem TV Múa Hát Nấu ăn Viết Đi bơi Gặp bác sỹ Vẽ Nhảy dây Uống thuốc Đọc Đá bóng Đi dã ngoại Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Hát Đi xem phim Đi cắm trại Học Thăm Đà Lạt Đi câu cá Ho Chơi cờ Rẽ trái/ phải Bạn có muốn dã ngoại khơng? Dĩ nhiên có ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… Bạn chơi đá bóng lần? Ln luôn, thường thường, thỉnh thoảng, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Hôm qua bạn đâu? – Tôi Lễ hội ca nhạc …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Bạn làm lễ hội trường? – Tơi chơi đá bóng …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Bạn có vấn đề gì? Tơi bị sốt/ ho/ đau dầu/ viêm họng/ đau …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Bạn nên gặp bác sỹ Bạn nên uống thuốc aspirin Cô khơng nên ngồi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Các hoạt động cuối tuần: went to the cinema, wrote a letter, visited Ha Long Bay, played football …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Cuối tuần qua bạn làm ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… Tơi xem phim/ viết thư./ thăm vịnh Hạ Long/ dã ngoại ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 10 Cuốn sách nào?- Nó thú vị/ vui/ tuyệt ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 11 Hơm qua bạn có lau nhà khơng? Hơm qua bạn có nghe nhạc khơng? Vâng, có./ Ồ, khơng …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 12 Bạn làm vào ngày mai? Tơi chơi cầu lông …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 13 Bạn dã ngoại khơng? Ồ, tơi khơng …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 14 Có mùa nước pAnh ? Có mùa Chúng xuân, hạ, thu, đông …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 15 Vào mùa đông thời tiết nào? Trời lạnh …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 16 Bạn thường làm vào mùa thu ? Tơi thường câu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 17 Bạn định đâu vào ngày mai? Tôi di đến cơng viên giải trí …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 18 Từ đến Phan Rang bao xa? Nó khoảng32 kilomét …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 19 Bạn đến phương tện gì? Bằng xe bt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… ... Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 https://giasudaykem.com.vn/ Hỏi – đáp ngày sinh: Bạn sinh vào ngày tháng mấy?/ Tôi sinh vào ngày tháng a When were... 39 Why you want ……………go to the zoo? 40 What ………………… is it? 41 What color ………………… they? 42 How much ………………… the T- shirt? 43 How ………………… are the blouses? 44 How ………………… the pens? 22 - It…………………... 55 Đọc số thứ tự: first (1st), second (2nd), third (3rd), fourth (4th), fifth (5th), ninth (9th), tenth (10th) eleventh (11th), twelfth (12th), thirteenth (13th), fourteen (14th), fifteen (15th),
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập ngữ pháp và bài tập tiến anh lớp 4 và lớp 5 , Ôn tập ngữ pháp và bài tập tiến anh lớp 4 và lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay