Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 2 mới nhất

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 23:01

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC TIẾNG ANH LỚP MỚI NHẤT Bài kiểm tra hay gọi đề thi tiếng Anh lớp học năm 2016 - 2017 mà chúng tơi gửi đến bậc phụ huynh thầy cô giáo có kinh nghiệm lâu năm nghề soạn thảo Bài kiểm tra giúp bé ôn tập từ tập đến nâng cao giúp bé phát triển khả tư duy, việc làm tập luyện tập thường xun giúp bé bình tĩnh, suy nghĩ nhiều để tìm cách làm tốt I Nối tranh với từ tiếng Anh chúng (1.5pts.) II Sắp xếp chữ sau thành từ có nghĩa (1.5 pts.) III Khoanh vào câu trả lời a b (2 pts.) Gia Sư Tài Năng Việt IV Đếm, nối viết (2 pts) V Chọn từ vào chỗ trống (1pts) https://giasudaykem.com.vn Gia Sư Tài Năng Việt VI Đếm viết (1 pts) eleven + eight = nineteen twenty - five = ………………………… seventeen + one = …………………… ten + six = …………………………… fourteen - two = ……………………… thirteen + seven = …………………… VII Viết từ hình ảnh (1pts) https://giasudaykem.com.vn ...Gia Sư Tài Năng Việt IV Đếm, nối viết (2 pts) V Chọn từ vào chỗ trống (1pts) https://giasudaykem.com.vn Gia Sư Tài Năng Việt VI Đếm viết (1 pts) eleven + eight = nineteen twenty - five... seventeen + one = …………………… ten + six = …………………………… fourteen - two = ……………………… thirteen + seven = …………………… VII Viết từ hình ảnh (1pts) https://giasudaykem.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 2 mới nhất , Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 2 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay