ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ RẦY XANH (Empoasca biguttula) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CÀ TÍM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

57 46 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ RẦY XANH (Empoasca biguttula) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CÀ TÍM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN : MAI BÁ NGHĨA Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ RẦY XANH (Empoasca biguttula) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CÀ TÍM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả MAI BÁ NGHĨA khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướnng dẫn TS TRẦN THỊ THIÊN AN TS TỪ THỊ MỸ THUẬN THS PHẠM HỮU NGUYÊN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 LỜI CẢM ƠN Để có kết học tập ngày hơm nay, ngồi nổ lực thân, tơi nhận giúp đỡ, động viên tình cảm vơ q giá gia đình, thầy cơ, bạn bè người xung quanh Con xin cảm ơn ba, mẹ sinh ra, ni khơn lớn Chính nhờ cơng sinh thành ba, mẹ mà có hội bước vào sống Con xin cảm ơn Em xin cảm ơn Cô Trần Thị Thiên An, Cô Từ Thị Mỹ Thuận, Thầy Phạm Hữu Nguyên Các thầy hết lòng giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm đề tài tốt nghiệp Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nông Học, thầy cô trường riêng thầy cô Khoa Nơng Học tận tình giảng dạy, bảo, tạo điều kiện thuận lợi để em học tập rèn luyện mái trường mến yêu Em xin cảm ơn tất thầy, dìu dắt, dạy cho em từ chữ đến kiến thức, điều hay lẽ phải sống Tôi xin gởi lời cảm ơn đến trại giống trồng Đồng Tiến huyện Củ Chi, tất bà nông dân hai huyện Củ Chi, Hóc Mơn Tp Hồ Chí Minh, người giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt nội dung đề tài tốt nghiệp Mình xin cảm ơn tất bạn bè, người xung quanh bạn sinh viên lớp Bảo vệ thực vật 33B thân thương động viên suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên MAI BÁ NGHĨA i TÓM TẮT Đề tài “Điều tra thành phần sâu hại – thiên địch bắt mồi đánh giá hiệu lực trừ rầy xanh (Empoasca biguttula) số loại thuốc bảo vệ thực vật cà tím Tp Hồ Chí Minh” thực từ tháng 4/2011 đến tháng 6/2011 hai huyện Củ Chi Hóc Mơn tập trung vào nội dung sau: Ghi nhận thành phần sâu hại – thiên địch bắt mồi chính; điều tra diễn biến mật số rầy xanh – sâu đục trái; thí nghiệm xác định hiệu lực trừ rầy xanh số loại thuốc bảo vệ thực vật cà tím Qua điều tra thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi Tp Hồ Chí Minh theo phương pháp chuẩn Viện Bảo vệ thực vật, ghi nhận ruộng cà tím có 10 lồi sâu hại thuộc họ khác nhau, loài thiên địch bắt mồi Trong số lồi sâu hại điều tra được, rầy xanh (Empoasca biguttula) xuất mức độ phổ biến, bọ phấn trắng (Bemisia sp) xuất mức độ phổ biến trung bình Các lồi lại xuất mức độ phổ biến bao gồm: Rệp mềm (Aphis sp.), bọ trĩ (Thrips sp.), sâu đục trái (Leucinodes orbonalis), sâu đo xanh (Anomis flava), sâu khoang (Spodoptera litura), bọ xít xanh (Nezera viridula), ruồi đục (Lyriomyza sativae) câu cấu (Hypomeces sp.) Trong lồi thiên địch bắt mồi ghi nhận ruộng cà tím, có lồi thuộc nhóm nhện lớn nhện linh miêu (Oxyopes sp.), lồi thuộc nhóm trùng bắt mồi bọ rùa chữ nhân (Coccinella repanda), bọ rùa đỏ cam (Micrapis discolor) bọ cánh cụt (Paederus fuscipes) Về mức độ phổ biến loài thiên địch bắt mồi ruộng cà tím, bọ cánh cụt (Paederus fuscipes) xuất mức độ phổ biến, lồi lại xuất mức độ phổ biến Qua theo dõi diễn biến mật số rầy xanh sâu đục trái ruộng cà tím, chúng tơi ghi nhận mật số rầy xanh sâu đục trái ruộng không phủ màng phủ nông nghiệp cao ruộng có phủ màng phủ nơng nghiệp Thí nghiệm xác định hiệu lực trừ rầy xanh loại thuốc bảo vệ thực vật bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại thu kết sau: Hầu hết loại thuốc thí nghiệm có khả phòng trừ rầy xanh hiệu lực phòng trừ cao sau – ngày phun Sau hiệu lực giảm dần thấp 14 NSP Thuốc Padan 50SP cho hiệu lực cao NSP (97,2%) kéo dài đến NSP Thuốc Applaud 10WP cho hiệu lực cao 60,6% NSP, chế phẩm Ometar cho hiệu lực cao 51,8% NSP thuốc Vimatox 1,9EC cho ii hiệu lực cao 52,4% NSP Các thuốc Vineem 1500EC, Vimatrine 0,6L cho hiệu lực phòng từ nhỏ 50% Trong loại thuốc thí nghiệm có loại thuốc làm giảm mật số thiên địch ruộng cà tím: Padan 50SP, Vimatox 1,9EC Và loại thuốc lại khơng làm giảm mật số thiên địch ruộng cà tím: Chế phẩm Ometar, Vineem 1500EC, Vimatrine 0,6L, Applaud 10WP iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quát cà tím 2.1.1 Giới thiệu chung .3 2.1.2 Đặc điểm thực vật học cà tím 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng cơng dụng cà tím 2.1.4 Canh tác cà tím .4 2.2 Một số sâu hại cà tím 2.2.1 Sâu đất Agrotis ypsilon (Noctuidae – Lepidoptera) .5 2.2.2 sâu xanh Heliothis armigera (Noctuidae – Lepidoptera) .6 2.2.3 Bọ phấn Bemisia sp (Aleyrodidae – Homoptera) 2.2.4 Bọ trĩ vàng Thrips palmi (Thripidae – Thysanoptera) 2.2.5 Rầy xanh Empoasca biguttula (Cicadellidae – Homoptera) 2.3 Một số nghiên cứu Rầy xanh Empoasca biguttula (Cicadellidae – Homoptera) iv 2.3.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 10 2.4 Đặc điểm số loại thuốc thí nghiệm 11 2.4.1 Chế phẩm Ometar .11 2.4.2 Vineem 1500EC 11 2.4.3 Vimatrine 0,6L .12 2.4.4 Vimatox 1,9EC .12 2.4.5 Padan 50SP 12 2.4.6 Applaud 10WP .13 2.5 Đặc điểm tự nhiên điều kiện khí hậu vùng nghiên cứu 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Điều tra thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi cà tím .16 3.3.2 Điều tra diễn biến mật số rầy xanh sâu đục trái cà tím 18 3.3.3 Thí nghiệm xác định hiệu lực trừ rầy xanh số loại thuốc bảo vệ thực vật cà tím 18 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Thành phần sâu hại thiên địch bắt mồi cà tím Tp HCM 23 4.1.1 Thành phần sâu hại cà tím 23 4.1.2 Thành phần côn trùng bắt mồi cà tím 25 4.2 Diễn biến mật số rầy xanh sâu đục trái cà tím ruộng điều tra từ tháng đến tháng năm 2011 26 4.2.1 Diễn biến mật số rầy xanh cà tím 26 4.2.2 Diễn biến mật số sâu đục trái cà tím .27 v 4.3 Hiệu lực trừ rầy xanh số loại thuốc thí nghiệm xã Xn Thới Thượng, Hóc Mơn, Tp HCM 29 4.3.1 Mật số rầy xanh sống trước sau phun thuốc ruộng thí nghiệm 29 4.3.2 Hiệu lực trừ rầy xanh loại thuốc thí nghiệm 30 4.4 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm thiên địch bắt mồi 31 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO .35 PHỤ LỤC 37 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVRDC: Asia Vegetable Research and Development Center NT: Nghiệm thức NST: Ngày sau trồng NSP: Ngày sau phun NTP: Ngày trước phun NSP: Ngày sau phun RX: Rầy xanh SLTĐ: Số liệu thực đo SLBĐ: Sô liệu biến đổi TĐBM: Thiên địch bắt mồi vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng 100 g trái cà tím ăn Bảng 2.2 Khí hậu thời tiết trung bình khu vực Tp.HCM tháng đến tháng 6/2009 15 Bảng 3.1: Các nghiệm thức thí nghiệm 19 Bảng 4.1 Thành phần sâu hại cà tím ruộng điều tra huyện Củ Chi Hóc Mơn từ tháng đến tháng năm 2011 23 Bảng 4.2: Thành phần thiên địch bắt mồi cà tím ruộng điều tra huyện Củ Chi Hóc Mơn từ tháng đến tháng năm 2011 25 Bảng 4.3: Mật số rầy xanh sống thời điểm trước sau xử lý thuốc ruộng cà tím thí nghiệm 29 Bảng 4.4: Hiệu lực trừ rầy xanh loại thuốc thí nghiệm, Hóc Mơn, 2011 30 Bảng 4.5 Mật số thiên địch bắt mồi (nhện, bọ cánh cụt) sau phun thuốc, Hóc Mơn, 2011 31 viii Mật số thiên địch bắt mồi trước phun thuốc nằm khoảng – 2,5 con/cây Mật số có biến động qua thời điểm theo dõi Ở thời điểm NSP, mật số thiên địch giảm số nghiệm thức, đồng thời số nghiệm thức khác mật số lại tăng lên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê so với đối chứng Trong đó, nghiệm thức xử lý thuốc Padan 50SP lại có mật số thiên địch giảm nhiều nhất, mức giảm 0,6 con/cây so với trước phun Ở thời điểm 14 NSP, mật số thiên địch bắt mồi tăng hầu hết nghiệm thức khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê so với đối chứng So với NSP mức tăng mật số thiên địch bắt mồi dao động khoảng 0,1 – 0,4 con/cây So với NTP mật số thiên địch bắt mồi nghiệm thức xử lý thuốc Padan 50SP giảm 0,2 con/cây, nghiệm thức xử lý thuốc Vineem 1500EC mật số thiên địch bắt mồi khơng thay đổi, nghiệm thức lại mật số thiên địch bắt mồi tăng với mức tăng dao động khoảng 0,1 – 0,4 con/cây 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu đề tài cho thấy thành phần sâu hại vùng điều tra gồm 10 loài thuộc họ khác nhau: Rầy xanh (Empoasca biguttula), rệp mềm (Aphis sp.), bọ phấn trắng (Bemisia sp.), bọ trĩ (Thrips sp.), sâu đục trái (Leucinodes orbonalis), sâu đo xanh (Anomis flava), sâu khoang (Spodoptera litura), bọ xít xanh (Nezera viridula.), ruồi đục (Lyriomyza sativae), câu cấu (Hypomeces sp.) Trong đó, rầy xanh xuất mức độ phổ biến, bọ phấn trắng lồi lại xuất hiên mức độ phổ biến Thành phần thiên địch bắt mồi cà tím ghi nhận vùng điều tra gồm lồi thuộc nhóm: Nhóm nhện lớn bắt mồi có lồi nhện linh miêu (Oxyopes sp.) Nhóm trùng bắt mồi có loài bọ rùa chữ nhân (Coccinella repanda), bọ rùa đỏ cam (Micrapis discolor) bọ cánh cụt (Paederus fuscipes) Trong đó, bọ cánh cụt xuất mức độ phổ biến, lồi lại xuất hiên mức độ phổ biến Rầy xanh sâu đục trái xuất tất ruộng điều tra Mật số rầy xanh (con/ lá) – mật số sâu đục trái (con/ 100 trái) tỉ lệ trái bị đục ruộng không phủ bạt cao ruộng có phủ bạt Hầu hết loại thuốc thí nghiệm có khả phòng trừ rầy xanh hiệu lực phòng trừ cao sau – ngày phun Sau hiệu lực giảm dần thấp 14 NSP Thuốc Padan 50SP cho hiệu lực cao NSP (97,2%) kéo dài đến NSP Kế đến thuốc Applaud 10WP, hiệu lực cao đạt 60,6% NSP Chế phẩm Ometar cho hiệu lực cao đạt 51,8% NSP Và Thuốc Vimatox 1,9EC cho hiệu lực cao đạt 52,4% NSP Các thuốc Vineem 1500EC, Vimatrine 0,6L, cho hiệu lực phòng trừ nhỏ 50% Từ kết khảo nghiệm cho thấy thuốc Padan 50SP có hiệu lực trừ rầy xanh đạt mức cao ngắn từ – NSP 33 Trong số loại thuốc thí nghiệm có loại thuốc làm giảm mật số thiên địch ruộng cà tím: Padan 50SP, Vimatox 1,9EC Và loại thuốc không làm giảm mật số thiên địch ruộng cà tím: Chế phẩm Ometar, Vineem 1500EC, Applaud 10WP, Vimatrine 0,6L Trong số loại thuốc làm giảm mật số thiên địch ruộng cà tím, thuốc Padan 50SP gây ảnh hưởng làm giảm mật số thiên địch cao 5.2 Đề nghị Tiếp tục điều tra diễn biến mật số loài sâu hại ruộng cà tím điều kiện canh tác khác Có thể khuyến cáo sử dụng thuốc Applaud 10WP để phòng trừ rầy xanh 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ NN PTNT (2003), Tiêu chuẩn ngành 10TCN 224 – 2003, Hà Nội Bộ NN PTNT (2009), Thông tư ban hành Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia Bảo vệ Kiểm dịch thực vật, Hà Nội Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến Nguyễn Mạnh Chinh (2005), Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật, Nhà xuất Nông Nghiệp Trần Việt Huy (2009), Đánh giá hiệu lưc thuốc DAS - 001 số loại thuốc khác rầy xanh ( Empoasca bigutttla ) cà pháo Tây Ninh Luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Bảo Vệ Thưc Vật, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) Nguyễn Xuân Thành (1996) Sâu hại thiên địch chúng Việt Nam, NXB Nông Nghiệp Hà Nội 1996 Viện Bảo Vệ Thực Vật, Bộ NN PTNT (1997), Phương pháp nghiên cứu Bảo Vệ Thực Vật tập 1, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Lê Kim Yến (2009), Một số đặc điểm hình thái sinh học ong Arescon enocki (Mymaridae - Hymenoptera) kí sinh trứng rầy xanh hai chấm Amrasca devastans (Cicadellidae - Homoptera) hại đậu bắp Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Bảo Vệ Thưc Vật, Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) TIẾNG NƯỚC NGOÀI Iqpal J., Hasan M.U., Ashfaq M., Sahi S.T and Ali A (2011), Studies on Correlation of Amrasca biguttula biguttula (Ishida) population with physio-morphic characters of Okra Abelmoschus esculentus (L.) Monech, Pakistan J Zool, 43(1): 141 – 146 Khattak M K., Ali S., Chishti J I., Saljiki A R and Hussain A S (2004), Efficacy of certain insecticides against some sucking insect pests of Mungbean (Vigna radiata L.), Pak Entomol, 26(1): 75 – 80 35 10 Waterhouse D F (1998), Biological Control of Insect Pests: Southeast Asian Prospects, ACIAR Monograph No 51: 185 – 196 INTERNET 11 AVRDC (2001), Leafhoppers, Truy cập ngày 26 tháng năm 2011 12 Capinera J L (2000), Melon thrips, cập nhật ngày 26 tháng năm 2011 13 Capinera J L (2006), black cutworm, Truy cập ngày 26 tháng năm 2011 14 Daunay, M.-C Chadha, M.L (2004), Solanum melongena L., Truy cập ngày 17 tháng năm 2011 15 FAO (2007), Truy cập ngày 17 tháng năm 2011 16 Đào Quang Hưng (2003), kỹ thuật trồng vải, Truy cập ngày 26 tháng năm 2011 17 Martin J L (2007), Thrips palmi Karny, cập nhật ngày 26 tháng năm 2011 18 Mensah R K (2006), Pest risk review: Indian green jassid, Truy cập ngày 26 tháng năm 2011 19 Schreiner I (2000), Okra leafhopper (Amrasca biguttula Ishida), Truy cập ngày 26 tháng năm 2011 36 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC RUỘNG ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN MẬT SỐ RẦY XANH VÀ SÂU ĐỤC TRÁI Ruộng 1: Địa chỉ: Chú Phan Văn Hiên, Ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Mơn, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày gieo: 05/01/2011 Diện tích: 1.500 m2 Kỹ thuật trồng: Cây ươm vườn ươm khoảng tháng đem giâm 15 ngày sau đem trồng ruộng Đất trồng cà cày xới, ép luống bón lót vơi, phân chuồng, DAP, khơng sử dung màng phủ nông nghiệp Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 1,2 m, cách 0,5 m phân bón thúc sử dụng là: Phân chuồng, NPK, phân hỗn hợp đầu trâu Các loại thuốc sử dụng để phòng trừ loại sâu bệnh hại là: Padan 95SP, Bađăng 300WP, Secsaigon 5EC Ruộng 2: Địa chỉ: Chú Lê Văn Bưng, Ấp 1, xã Xn Thới Thượng, Hóc Mơn, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày gieo: 07/01/2011 Diện tích: 1.500 m2 Kỹ thuật trồng: Cây ươm vườn ươm khoảng tháng trước đem trồng Đất trồng cà cày xới, bón lót lên liếp, sau phủ màng phủ nông nghiệp Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 1,2 m, cách 0,5 – 0,6 m Phân bón thúc sử dụng là: DAP, Urê, Kali, Con cò vàng Các loại thuốc sử dụng để phòng trừ loại sâu bệnh hại là: Padan 95SP, Secsaigon 5EC 37 PHỤ LỤC 2: BẢNG HIỆU LỰC TRUNG BÌNH (%) TRỪ RẦY XANH CỦA CÁC LOẠI THUỐC THÍ NGHIỆM BIẾN ĐỔI SANG ARSCIN x NSP NSP NSP 14 NSP Nghiệm thức SLTĐ SLBĐ SLTĐ SLBĐ SLTĐ SLBĐ SLTĐ SLBĐ Chế phẩm Ometar 21,5 27,63 37,7 37,88 51,8 46,03 33,2 35,18 Vineem 1500EC 29,4 32,83 46,6 43,05 37,4 37,7 30,7 33,65 Vimatrine 0,6L 31,1 33,89 44,7 41,96 34,7 36,09 14,3 22,22 Vimatox 1,9EC 32,5 34,76 52,4 46,38 42,8 40,86 26,4 30,92 Padan 50SP 97,2 80,37 70,5 57,1 45,8 42,59 39,0 38,65 Applaud 10WP 24,3 29,53 51,6 45,92 60,6 51,12 42,7 40,8 SLTĐ: Số liệu thực đo (là trung bình lần lặp lại, đơn vị %) SLBĐ: Số liệu biến đổi (là số liệu biến đổi sang arcsin x từ SLTĐ) 38 PHỤ LỤC 3: CÁC BẢNG KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ Title: MẬT SỐ RẦY XANH SỐNG TRƯỚC VÀ SAU XỬ LÝ THUỐC TRÊN RUỘNG CÀ TÍM THÍ NGHIỆM Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to TRƯỚC PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.00ns 1.0000 nt 0.47 0.078 2.26ns 0.1078 Error 12 0.42 0.035 Non-additivity 0.01 0.013 0.36 Residual 11 0.40 0.037 -Total 20 0.89 -Grand Mean= 1.429 Grand Sum= 30.000 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 13.04% NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.03 0.016 0.66ns 0.5339 nt 4.21 0.702 28.31** 0.0000 Error 12 0.30 0.025 Non-additivity 0.01 0.008 0.31 Residual 11 0.29 0.026 -Total 20 4.54 -Grand Mean= 1.096 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.37% 39 23.013 Total Count= 21 RANGE NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 0.02500 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3943 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = Ranked Order 1.191 1.373 1.093 1.224 0.04000 1.249 1.500 AB AB B AB C AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.500 1.373 1.249 1.224 1.191 1.093 0.04000 A AB AB AB AB B C NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.04 0.022 2.33ns 0.1393 nt 1.94 0.323 34.05** 0.0000 Error 12 0.11 0.009 Non-additivity 0.00 0.000 0.02 Residual 11 0.11 0.010 -Total 20 2.10 -Grand Mean= 0.939 Grand Sum= Coefficient of Variation= 19.727 Total Count= 10.37% RANGE NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 0.009000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2366 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 0.9644 1.060 0.8956 0.8800 0.4289 0.8156 1.531 Ranked Order BC B BC BC D C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 40 = = = = = = = 1.531 1.060 0.9644 0.8956 0.8800 0.8156 0.4289 A B BC BC BC C D 21 NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.06 0.029 1.66ns 0.2304 nt 1.95 0.324 18.33** 0.0000 Error 12 0.21 0.018 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 11 0.21 0.019 -Total 20 2.22 -Grand Mean= 1.082 Grand Sum= Coefficient of Variation= 22.714 Total Count= 21 12.29% RANGE NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 0.01800 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3346 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = Ranked Order 0.7978 1.327 1.129 1.131 0.8422 0.7089 1.636 CD AB BC BC CD D A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.636 1.327 1.131 1.129 0.8422 0.7978 0.7089 A AB BC BC CD CD D 14 NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.038 0.98ns 0.4046 nt 2.30 0.384 9.92** 0.0005 Error 12 0.46 0.039 Non-additivity 0.03 0.031 0.78 Residual 11 0.43 0.039 -Total 20 2.85 -Grand Mean= 1.738 Grand Sum= Coefficient of Variation= 11.33% 41 36.494 Total Count= 21 RANGE 14 NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 0.03900 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4925 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.473 1.960 1.976 1.938 1.264 1.373 2.180 Ranked Order BC AB A AB C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.180 1.976 1.960 1.938 1.473 1.373 1.264 A A AB AB BC C C Title: HIỆU LỰC TRỪ RẦY CỦA CÁC LOẠI THUỐC THÍ NGHIỆM Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 133.79 66.894 10.00** 0.0041 nt 6145.59 1229.118 183.73** 0.0000 Error 10 66.90 6.690 Non-additivity 5.58 5.575 0.82 Residual 61.32 6.814 -Total 17 6346.28 -Grand Mean= 39.426 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6.56% 42 709.670 Total Count= 18 RANGE NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 6.690 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.693 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 27.30 32.28 33.72 34.19 80.36 28.71 Ranked Order C BC BC B A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 80.36 34.19 33.72 32.28 28.71 27.30 A B BC BC BC C NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.41 0.704 0.08ns 0.9199 nt 671.10 134.220 16.07** 0.0002 Error 10 83.53 8.353 Non-additivity 57.55 57.555 19.94 Residual 25.97 2.886 -Total 17 756.03 -Grand Mean= 45.310 Grand Sum= Coefficient of Variation= 815.580 Total Count= 6.38% RANGE NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 8.353 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.479 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 37.66 42.70 41.91 46.43 57.37 45.79 Ranked Order C BC BC B A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean 43 = = = = = = 57.37 46.43 45.79 42.70 41.91 37.66 A B B BC BC C 18 NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 11.46 5.732 0.81ns 0.4706 nt 456.35 91.271 12.95** 0.0004 Error 10 70.46 7.046 Non-additivity 13.53 13.526 2.14 Residual 56.93 6.326 -Total 17 538.28 -Grand Mean= 42.369 Grand Sum= Coefficient of Variation= 762.640 Total Count= 18 6.27% RANGE NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 7.046 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.869 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 46.05 37.74 36.07 40.72 42.62 51.01 Ranked Order AB C C BC BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 51.01 46.05 42.62 40.72 37.74 36.07 A AB BC BC C C 14 NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.49 1.747 0.14ns 0.8670 nt 638.81 127.761 10.59** 0.0010 Error 10 120.66 12.066 Non-additivity 2.71 2.705 0.21 Residual 117.96 13.106 -Total 17 762.96 -Grand Mean= 33.427 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.39% 44 601.690 Total Count= 18 RANGE 14 NGÀY SAU PHUN Error Mean Square = 12.07 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.989 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = Ranked Order 35.02 32.98 22.38 30.77 38.64 40.78 AB AB C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 40.78 38.64 35.02 32.98 30.77 22.38 A AB AB AB BC C Title: MẬT SỐ THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI (NHỆN, BỌ CÁNH CỤT) TRÊN RUỘNG CÀ TÍM THÍ NGHIỆM Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to TRƯỚC PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.11 0.554 3.54ns 0.0618 nt 0.62 0.104 0.67ns 0.6795 Error 12 1.88 0.157 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 11 1.88 0.171 -Total 20 3.61 -Grand Mean= 2.257 Grand Sum= Coefficient of Variation= 17.53% 45 47.400 Total Count= 21 NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.023 0.17ns 0.8428 nt 2.16 0.359 2.73ns 0.0656 Error 12 1.58 0.132 Non-additivity 0.20 0.195 1.55 Residual 11 1.39 0.126 -Total 20 3.78 -Grand Mean= 2.229 Grand Sum= Coefficient of Variation= 46.800 Total Count= 21 16.29% 14 NGÀY SAU PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.56 0.280 2.52ns 0.1220 nt 0.93 0.155 1.39ns 0.2933 Error 12 1.33 0.111 Non-additivity 0.04 0.040 0.34 Residual 11 1.29 0.118 -Total 20 2.82 -Grand Mean= 2.429 Grand Sum= Coefficient of Variation= 13.73% 46 51.000 Total Count= 21 ... Cơ thể bao phủ nhiều u lông đốt bụng đột bụng cuối lưng đốt có u lơng lớn Nhộng màu đỏ dài từ 15 – 18 mm, đốt cuối bụng nhỏ có gai nhỏ cong ngồi Nhộng vũ hóa đêm, ngài hoạt động ban đêm, ban ngày... đỡ em suốt trình làm đề tài tốt nghiệp Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nông Học, thầy cô trường riêng thầy Khoa Nơng... lồi ngài đêm có kích thước lớn Sải cánh 40 – 55 mm Ở phần cánh trước, hai phần ba từ góc cánh có màu nâu sẫm, phần ba từ đỉnh cách có màu sáng hơn, đường vạch ngang màu đen nhỏ cạnh bên vân hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ RẦY XANH (Empoasca biguttula) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CÀ TÍM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN SÂU HẠI – THIÊN ĐỊCH BẮT MỒI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ RẦY XANH (Empoasca biguttula) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CÀ TÍM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay