SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊNRUỘNG LÚA SẠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG

87 23 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 -2011 TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG Họ tên sinh viên: LƯƠNG MỸ PHƯƠNG Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 3/2011 i SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 -2011 TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG Tác giả LƯƠNG MỸ PHƯƠNG Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nghành BẢO VỆ THỰC VẬT Giảng viên hướng dẫn: Thầy NGUYỄN HỮU TRÚC Tháng 03/2011 ii LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp cuối khóa Em ln nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên quý báo gia đình, q thầy tồn thể bạn bè gần xa Em xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng học q thầy tận tình giảng dạy suốt khoá học - Thầy Nguyễn Hữu Trúc, giảng viên khoa Nơng học tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em nhiều suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Cậu Phạm Xuân Mai - nông dân giỏi, cư ngụ Ấp trung 2, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, người giúp đỡ em nhiều để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Lương Mỹ Phương iii TÓM TẮT Đề tài “SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA SẠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG” thực từ tháng 10 năm 2010 đến tháng năm 2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) Kết thu được: Tại ruộng thí nghiệm Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang diện loài cỏ: cỏ lác rận, cỏ chác, cỏ lồng vực, cỏ phụng Các lồi cỏ diện với mức độ phổ biến, cỏ lác rận chiếm tỷ lệ cao 60%, cỏ chác có tỷ lệ 16,7%, cỏ lồng vực có tỷ lệ 13,3%, thấp cỏ đuôi phụng 10% Các loại thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm cho hiệu diệt trừ cỏ loài cỏ dại Đối với cỏ lác rận thuốc Fasi 50WP có hiệu lực cao (89,2%), Clincher 10EC có hiệu lực thấp (24,5%) Đối với cỏ chác, tương tự cỏ lác rận, thuốc Fasi 50WP có hiệu lực cao (84,1%), thuốc Map Fanta 550WP có hiệu lực (82%), thấp thuốc Clincher 10EC có hiệu lực (44%) Đối với cỏ lồng vực, loại thuốc có hiệu lực cao (trên 72%), cao thuốc Fasi 50WP với hiệu lực (93%), thấp thuốc Topshot 60OD với hiệu lực (72,8%) Đối với cỏ phụng, thuốc Clincher 10EC có hiệu lực cao (94,2%), loại thuốc lại có hiệu lực tương đối cao (trên 72%) Thuốc Turbo 89OD, gây ngộ độc cấp cho lúa sau ngày xử lý, đến 14 ngày sau xử lý phục hồi Thuốc Solito 320EC gây ngộ độc cấp cho lúa sau ngày xử lý, sau ngày xử lý phục hồi Thuốc Map Fanta 550WP gây ngộ độc nhẹ cấp cho lúa sau ngày xử lý, đến ngày sau xử lý phục hồi hồn tồn Các loại thuốc lại khơng gây ngộ độc cho lúa Nghiệm thức đạt suất cao nghiệm thức sử dụng thuốc Fasi 50WP, Map Fanta 550WP có suất cao (6,4 – 6,7 tấn/ha) Nghiệm thức đạt suất thấp Turbo 89OD, Clincher 10EC có suất (5,6 – 5,7 tấn/ha) iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH BẢNG ix DANH SÁCH HÌNH .x Chương GIỚI THIỆU I Đặt vấn đề: II Mục đích yêu cầu: Mục đích: .2 2.Yêu cầu: .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU I Một số khái niệm cỏ dại: Một số định nghĩa cỏ dại: .3 Phân loại cỏ dại: 2.1 Phân loại theo thời gian sống: 2.2 Phân loại theo hình dạng bên ngồi: Vai trò cỏ dại ruộng lúa: 3.1 Tác hại cỏ dại: .4 3.2 Lợi ích cỏ dại: .5 Đặc điểm cỏ dại ruộng lúa: 4.1 Có nhiều hình thức sinh sản: .6 4.2 Khả sinh sản nhanh nhiều: 4.3 Có nhiều hình thức tồn tại, phát tán lan truyền: 4.4 Sức chống chịu khả tồn cao: v 4.5 Thời gian mọc mầm không đều: II Mối quan hệ cỏ dại trồng: Sự xâm nhập cỏ dại: Sự cạnh tranh cỏ dại: Cạnh tranh gay gắt lúa cỏ: III Các biện pháp phòng trừ cỏ dại ruộng lúa: Biện pháp canh tác: .9 Biện pháp vật lý giới: 10 Biện pháp hóa học: 10 3.1 Sơ lược phát minh thuốc trừ cỏ: 10 3.2 Đặc điểm chung tính độc thuốc trừ cỏ: 11 3.3 Phân loại thuốc trừ cỏ: .11 3.3.1 Theo tác dụng thuốc trừ cỏ: 11 3.3.2 Theo đường tác động: 11 3.3.3 Theo chế tác động: 11 3.3.4 Theo phương thức áp dụng: 12 3.3.5 Theo giai đoạn (thời gian) áp dụng: .12 3.3.6 Theo nhóm hóa chất: 12 IV Kết nghiên cứu thuốc diệt cỏ: 12 V Tính kháng cỏ dại: 14 V Các loại thuốc trừ cỏ dùng để thực nghiệm: .15 Clincher 10EC: 15 Topshot 60OD: 15 Turbo® 89OD: 15 Map Fanta® 550WP: 16 Fasi ® 50WP: .16 Solito TM 320EC: .16 VII Đặc điểm hình thái lồi cỏ ruộng thí nghiệm: 17 Cỏ lác rận (Cyperus iria): 17 Cỏ chác (Fimbristylis miliacea) 18 Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) .19 vi Cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis) 20 Chương 22 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 I Điều kiện thí nghiệm: 22 Địa điểm thí nghiệm: 22 Thời gian thực thí nghiệm: 22 Điều kiện thời tiết khí hậu: 22 II Vật liệu thí nghiệm: 23 Giống: OM 2717 23 1.1 Đặc điểm: 23 1.2 Phẩm chất: 23 Phân bón: 23 III Phương pháp thí nghiệm: 24 Bố trí thí nghiệm: 24 Các nghiệm thức thí nghiệm: 24 Sơ đồ bố trí thí nghiệm: .25 Phương pháp xử lý thuốc: 25 Kỹ thuật canh tác: .25 IV Các tiêu theo dõi cỏ: .26 Xác định thành phần , mật số mức độ phổ biến lồi cỏ dại rng thí nghiệm: 26 Xác định hiệu lực diệt cỏ dại loại thuốc thí nghiệm ruộng lúa: 27 2.1 Hiệu lực tính theo quan sát mắt thường: .27 2.2 Hiệu lực tính theo trọng lượng cỏ tươi: 27 V Các tiêu theo dõi lúa: .27 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ lúa: 27 Chiều cao lúa: .28 Đếm số nhánh: 28 Các yếu tố cấu thành suất: 28 VI Xử lý số liệu: 29 Chương 30 vii KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30 I Thành phần , mật số mức độ phổ biến loài cỏ dại diện ruộng thí nghiệm: 30 II Đánh giá hiệu lực loại thuốc hóa học: 31 Hiệu lực quan sát mắt thường: 31 1.1 Hiệu lực trừ cỏ lác rận loại thuốc hóa học thời điểm theo dõi 31 1.2 Hiệu lực trừ cỏ chác loại thuốc hóa học thời điểm theo dõi: 32 1.3 Hiệu lực trừ cỏ lồng vực loại thuốc thời điểm theo dõi 33 1.4 Hiệu lực trừ cỏ đuôi phụng loại thuốc hóa học thời điểm theo dõi: 34 Hiệu lực tính theo mật số trọng lượng cỏ tươi 56 ngày sau xử lý: 35 2.1 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số loài cỏ thời điểm 56 ngày sau xử lý .35 2.2 Ảnh hưởng loại thuốc hóa học đến trọng lượng cỏ tươi loài cỏ dại thời điểm 56 ngày sau xử lý: 37 2.3 Hiệu lực diệt cỏ lồi loại thuốc hóa học 56 ngày sau xử lý tính theo trọng lượng cỏ tươi: .39 2.4 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số nhóm cỏ thời điểm 56 ngày sau xử lý: 41 2.5 Ảnh hưởng loại thuốc đến trọng lượng cỏ tươi nhóm cỏ thời điểm 56 ngày sau xử lý: .42 III Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến sinh trưởng suất lúa: .43 Độc tính thuốc lúa: 43 Ảnh hưởng thuốc đến sinh trưởng lúa 70 ngày sau xử lý: 51 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến yếu tố cấu thành suất suất lúa: 52 Chương 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .54 I Kết luận : 54 II Kiến nghị: 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC .57 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức Lương Thực Nông Nghiệp) IRRI: International Rice Rasaearch Institute (Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế) NT: Nghiệm thức NSS: Ngày sau sạ NSXL: Ngày sau xử lý EC: Emulsifiable concentrates (Thuốc dạng nhũ dầu) OD: Oil difusion (Thuốc dạng dầu khuếch tán) WP: Wettable powder (Thuốc dạng bột thấm nước) ix DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Các nghiệm thức thí nghiệm 24 Bảng 3.2 Bảng phân cấp mức độ độc thuốc lúa 28 Bảng 4.1 Thành phần, mật số mức độ phổ biến loài cỏ diện ruộng thí nghiệm 30 Bảng 4.2 Hiệu lực trừ cỏ lác rận loại thuốc hóa học thời điểm theo dõi 31 Bảng 4.3 Hiệu lực trừ cỏ chác loại thuốc hóa học thời điểm theo dõi 33 Bảng 4.4 Hiệu lực trừ cỏ lồng vực loại thuốc hóa học thời điểm theo dõi .34 Bảng 4.5 Hiệu lực trừ cỏ phụng loại thuốc hóa học thời điểm theo dõi 35 Bảng 4.6 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số loài 37 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại thuốc hóa học đến trọng lượng cỏ tươi lồi cỏ 37 Bảng 4.8 Hiệu lực diệt cỏ loài tính theo trọng lượng cỏ tươi 56 ngày sau xử lý .39 Bảng 4.9 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số nhóm cỏ thời điểm 56 ngày sau xử lý .41 Bảng 4.10 Ảnh hưởng loại thuốc đến trọng lượng cỏ tươi nhóm cỏ thời điểm 56 ngày sau xử lý 42 Bảng 4.11 Cấp độ ngộ độc lúa quan sát mắt thường vào thời điểm 43 Bảng 4.12 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến số tiêu sinh trưởng lúa 70 ngày sau xử lý 51 Bảng 4.13: Các yếu tố cấu thành suất suất lúa 53 61 Phụ bảng 5: Mật số cỏ lồng vực A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.29 0.143 0.39 0.6845 nt 19.33 3.222 8.83 0.0008 Error 12 4.38 0.365 Non-additivity 0.08 0.078 0.20 Residual 11 4.30 0.391 -Total 20 24.00 -Grand Mean= 2.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.330 1.000 1.330 2.000 2.670 1.670 4.000 BC C BC BC AB BC A 42.000 Total Count= 30.21% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4.000 2.670 2.000 1.670 1.330 1.330 1.000 A AB BC BC BC BC C 21 62 Phụ bảng 6: Khối lượng cỏ lồng vực A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.05 0.523 0.51 0.6150 nt 210.60 35.099 34.01 0.0000 Error 12 12.38 1.032 Non-additivity 3.28 3.282 3.97 Residual 11 9.10 0.827 -Total 20 224.02 -Grand Mean= 4.053 Grand Sum= 85.110 Total Count= Coefficient of Variation= 25.06% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.830 1.330 1.870 3.400 6.670 2.600 10.67 C C C C B C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 10.67 6.670 3.400 2.600 1.870 1.830 1.330 A B C C C C C 21 63 Phụ bảng 7: Mật số cỏ đuôi phụng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.10 0.048 0.07 0.9307 nt 27.24 4.540 6.89 0.0024 Error 12 7.90 0.659 Non-additivity 1.29 1.289 2.14 Residual 11 6.62 0.601 -Total 20 35.24 -Grand Mean= 2.190 Grand Sum= 46.000 Total Count= Coefficient of Variation= 37.05% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.330 1.670 1.000 2.330 2.670 1.670 4.670 B B B B AB B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4.670 2.670 2.330 1.670 1.670 1.330 1.000 A AB B B B B B 21 64 Phụ bảng 8: Khối lượng cỏ đuôi phụng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.62 1.808 2.53 0.1211 nt 147.45 24.575 34.41 0.0000 Error 12 8.57 0.714 Non-additivity 0.70 0.699 0.98 Residual 11 7.87 0.716 -Total 20 159.64 -Grand Mean= 3.724 Grand Sum= 78.200 Total Count= Coefficient of Variation= 22.70% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.530 2.800 1.070 3.530 4.730 2.800 9.600 CD BCD D BC B BCD A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 9.600 4.730 3.530 2.800 2.800 1.530 1.070 A B BC BCD BCD CD D 21 65 Phụ bảng 9: Hiệu lực diệt cỏ lác A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.69 0.347 0.39 0.6889 nt 36.45 7.289 8.14 0.0027 Error 10 8.96 0.896 Non-additivity 0.67 0.669 0.73 Residual 8.29 0.921 -Total 17 46.10 -Grand Mean= 7.567 Grand Sum= 136.200 Total Count= Coefficient of Variation= 12.51% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 7.600 9.470 5.000 8.000 6.730 8.660 AB A C AB BC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.470 8.660 8.000 7.600 6.730 5.000 A AB AB AB BC C 18 66 Phụ bảng 10: Hiệu lực diệt cỏ chác A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.79 0.896 4.15 0.0486 nt 13.16 2.633 12.21 0.0005 Error 10 2.16 0.216 Non-additivity 0.99 0.990 7.64 Residual 1.17 0.130 -Total 17 17.11 -Grand Mean= 8.422 Grand Sum= 151.600 Total Count= Coefficient of Variation= 5.51% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.070 9.200 6.670 8.670 8.130 8.800 A A B A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.200 9.070 8.800 8.670 8.130 6.670 A A A A A B 18 67 Phụ bảng 11: Hiệu lực diệt cỏ lồng vực A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.042 0.10 0.9019 nt 3.70 0.740 1.83 0.1952 Error 10 4.05 0.405 Non-additivity 0.07 0.074 0.17 Residual 3.98 0.442 -Total 17 7.83 -Grand Mean= 9.178 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6.93% 165.200 Total Count= 18 68 Phụ bảng 12: Hiệu lực diệt cỏ đuôi phụng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.042 0.12 0.8873 nt 2.71 0.542 1.55 0.2582 Error 10 3.49 0.349 Non-additivity 0.59 0.590 1.83 Residual 2.90 0.322 -Total 17 6.28 -Grand Mean= 9.356 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6.31% 168.400 Total Count= 18 69 Phụ bảng 13: Tăng trưởng chiều cao A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 559.07 279.535 65.00 0.0000 nt 306.09 51.016 11.86 0.0002 Error 12 51.60 4.300 Non-additivity 0.06 0.057 0.01 Residual 11 51.55 4.686 -Total 20 916.77 -Grand Mean= 84.533 Grand Sum= 1775.200 Total Count= Coefficient of Variation= 2.45% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 88.43 90.53 83.00 78.57 83.53 81.50 86.17 AB A CD D BCD CD ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 90.53 88.43 86.17 83.53 83.00 81.50 78.57 A AB ABC BCD CD CD D 21 70 Phụ bảng 14: Số nhánh hữu hiệu/m2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9.24 4.619 0.09 0.9132 nt 3296.48 549.413 10.88 0.0003 Error 12 606.10 50.508 Non-additivity 8.84 8.844 0.16 Residual 11 597.25 54.296 -Total 20 3911.81 -Grand Mean= 320.905 Grand Sum= 6739.000 Total Count= Coefficient of Variation= 2.21% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 336.0 340.7 304.0 308.3 315.3 319.3 322.7 AB A D CD CD BCD BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 340.7 336.0 322.7 319.3 315.3 308.3 304.0 A AB BC BCD CD CD D 21 71 Phụ bảng 15: Số nhánh vô hiệu/m2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 28.57 14.286 1.13 0.3560 nt 1950.48 325.079 25.65 0.0000 Error 12 152.10 12.675 Non-additivity 73.47 73.474 10.28 Residual 11 78.62 7.147 -Total 20 2131.14 -Grand Mean= 178.571 Grand Sum= 3750.000 Total Count= Coefficient of Variation= 1.99% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 167.0 164.0 181.7 192.7 178.0 178.3 188.3 D D BC A C C AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 192.7 188.3 181.7 178.3 178.0 167.0 164.0 A AB BC C C D D 21 72 Phụ bảng 17: Số hạt /bông A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.23 0.615 38.73 0.0000 nt 4.31 0.719 45.28 0.0000 Error 12 0.19 0.016 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 11 0.19 0.017 -Total 20 5.73 -Grand Mean= 82.248 Grand Sum= 1727.200 Total Count= Coefficient of Variation= 0.15% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 82.73 83.00 82.13 81.80 82.40 82.00 81.67 A A BC DE B CD E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 83.00 82.73 82.40 82.13 82.00 81.80 81.67 A A B BC CD DE E 21 73 Phụ bảng 18: Trọng lượng 1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.33 0.163 5.07 0.0254 nt 6.85 1.142 35.45 0.0000 Error 12 0.39 0.032 Non-additivity 0.07 0.074 2.61 Residual 11 0.31 0.028 -Total 20 7.57 -Grand Mean= 23.167 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 23.77 24.00 22.77 22.20 23.43 23.07 22.93 AB A D E BC CD D 486.500 Total Count= 0.77% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 24.00 23.77 23.43 23.07 22.93 22.77 22.20 A AB BC CD D D E 21 74 Phụ bảng 19: Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.19 0.097 2.42 0.1305 nt 2.97 0.494 12.32 0.0002 Error 12 0.48 0.040 Non-additivity 0.00 0.002 0.05 Residual 11 0.48 0.044 -Total 20 3.64 -Grand Mean= 6.094 Grand Sum= 127.980 Total Count= Coefficient of Variation= 3.29% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.400 6.780 5.680 5.600 6.090 6.060 6.050 AB A C C BC BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.780 6.400 6.090 6.060 6.050 5.680 5.600 A AB BC BC BC C C 21 75 Phụ bảng 20: Năng suất thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.13 0.067 1.37 0.2901 nt 2.84 0.474 9.70 0.0005 Error 12 0.59 0.049 Non-additivity 0.01 0.010 0.18 Residual 11 0.58 0.052 -Total 20 3.56 -Grand Mean= 5.998 Grand Sum= 125.960 Total Count= Coefficient of Variation= 3.68% Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.360 6.670 5.650 5.550 6.000 5.950 5.800 AB A C C BC BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.670 6.360 6.000 5.950 5.800 5.650 5.550 A AB BC BC C C C 21
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊNRUỘNG LÚA SẠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG , SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊNRUỘNG LÚA SẠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI THỊ TRẤN PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.13: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lúa, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay