KHẢO SÁT HIỆU LỰC DIỆT CỎ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ LÚC 7 NGÀY SAU SẠ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ LONG ĐỊNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

153 27 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:47

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU LỰC DIỆT CỎ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ LÚC NGÀY SAU SẠ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ LONG ĐỊNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG NGÀNH HỌC: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ XUÂN ÁI Tháng năm 2011    i KHẢO SÁT HIỆU LỰC DIỆT CỎ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ LÚC NGÀY SAU SẠ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ LONG ĐỊNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG Tác giả LÊ XUÂN ÁI Khoá luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: ThS Lâm Thị Mỹ Nương KS Nguyễn Hữu Trúc Tp Hồ Chí Minh, 08/2011   ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, người có cơng sinh thành, ni dưỡng, giáo dục tạo điều kiện cho có ngày hôm Trân trọng cảm ơn Ths Lâm Thị Mỹ Nương thầy Nguyễn Hữu Trúc tận tình hướng dẫn khun bảo tơi suốt q trình thực đề tài Chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, ban Chủ nhiệm Khoa Nông học quý thầy cô khoa Nông học truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình thực đề tài Chân thành cảm ơn ban giám đốc cán công nhân viên Trung Tâm BVTV phía Nam trực tiếp giúp đỡ tơi trình thực đề tài tốt nghiệp Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực       Lê Xuân Ái   iii TÓM TẮT - Lê Xuân Ái, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 26/2011, Đề tài “Khảo sát hiệu lực diệt cỏ hỗn hợp thuốc Penoxsulam Pendimethalin xử lý lúc ngày sau sạ vụ hè thu 2011 xã Long Định huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang” hướng dẫn Ths Lâm Thị Mỹ Nương KS Nguyễn Hữu Trúc - Mục tiêu nội dung nghiên cứu: Mục đích + Tìm hỗn hợp Penoxsulam Pendimethalin với liệu lượng thích hợp để khuyến cáo sử dụng diệt cỏ dại ruộng lúa sạ Yêu cầu + Xác định thành phần mật số cỏ dại diện ruộng thí nghiệm + Xác định hiệu lực thuốc thí nghiệm thơng qua tiêu mật số trọng lượng cỏ tươi + Xác định độc tính thuốc thí nghiệm với lúa + Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến sinh trưởng suất lúa - Thí nghiệm tiến hành xã Long Định huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 15 nghiệm thức lần lặp lại - Kết thu được: + Thành phần, mật độ mức độ phổ biến lồi cỏ Trên ruộng thí nghiệm thực xã Long Định Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang diện loại cỏ là: Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli), cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis), cỏ cháo (Cyperus difformis), cỏ chác (Fimbristylis miliacea), rau mương (Ludwigia octovalvis) Xà (Sphaenoclea zeylanica) Trong cỏ phụng, cỏ chác diện mức độ phổ biến Cỏ lồng vực, cỏ cháo, rau mương, xà bơng diện mức độ phổ biến   iv + Về hiệu diệt cỏ thuốc thí nghiệm: loại thuốc trừ cỏ xử lý vào thời điểm ngày sau sạ có tác dụng diệt cỏ cao đó: Đối với cỏ lồng vực: Penoxsulam+Pendimethalin (0,50 +1 l/ha) có hiệu lực cao kéo dài (100%) Đối với cỏ phụng: Penoxsulam+Pendimethalin (0,50 +1 l/ha) có hiệu lực cao (100%) Đối với rau mương: Pendimethalin (1 l/ha), Pendimethalin (1,5 l/ha), Turbo 89OD (0,5 l/ha) có hiệu lực cao (100%) Đối với cỏ cháo: Penoxsulam(0,50 l/ha), Pendimethalin (1,5 l/ha), thuốc Penoxsulam + Pendimethalin (ở tất liều lượng) nên sử dụng hỗn hợp Penoxsulam+Pendimethalin (0,25+0,5 l/ha) Đối với cỏ chác: Penoxsulam+Pendimethalin (0,50+0,50 l/ha), Penoxsulam+Pendimethalin (0,50 +1 l/ha) có hiệu lực cao (100%) Thuốc Penoxsulam +Pendimethalin (0,375+1,0 l/ha; 0,5+0,5 l/ha; 0,5+1,0 l/ha) gây ngộ độc rõ chưa gây chết sau ngày xử lý cấp - tăng lên - sau ngày sau xử lý, mức độ ngộ độc cấp 4- kéo đến 28 ngày Sau 28NSXL khơng dấu hiệu ngộ độc NT14 (Turbo 89 OD) bị ngộ độc, mức độ ngộ độc cấp (3NSXL), tăng lên cấp (5NSXL), mức độ ngộ độc kéo dài đến 28NSXL Sau 28NSXL khơng dấu hiệu ngộ độc +Về suất thực tế Các nghiệm thức có phun thuốc trừ cỏ suất đạt từ (5,2 -7,4 tấn/ha) Riêng nghiệm thức đối chứng suất đạt (4,7 tấn/ha)   Mục lục v Trang Trang bìa i Lời cảm ơn ii Tóm tắc iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình biểu đồ ix CHƯƠNG I GIỚI THIÊU .1 1.1 Đặc vấn đề .1 1.2 Mục đích giới hạn đề tài .2 1.2.1Mục đích 1.2.2 Yêu cầu CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Sơ lược cỏ dại .3 2.2.1 Khái niệm cỏ dại 2.1.2 Phân loại cỏ dại 2.2 Đặc điểm cỏ dại ruộng lúa 2.3 Tác động cỏ dại 11 2.3.1 Tác hại cỏ dại 12 2.3.2 Lợi ích cỏ dại 14 2.4 Biện pháp phòng trừ 14 2.4.1 Biện pháp canh tác 14 2.4.2 Biện pháp vật lý, giới 15 2.4.3 Biện pháp hoá học 15 CHƯƠNG III : VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 25 3.1 Điều kiện thí nghiệm 25 3.2 Vật liệu 27 3.3 Phương pháp khảo nghiệm 27 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 27 3.3.2 Kỹ thuật canh tác 31   vi 3.3.3 Thu thập số liệu 31 3.3.3.1 Xác định thành phần, mật số loài cỏ dại ruộng thí nghiệm 31 3.3.3.2 Xác định hiệu lực thuốc diệt cỏ ruộng lúa 32 3.3.3.3 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến sinh trưởng suất lúa 32 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 34 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Thành phần, mật số mức độ phổ biến loại cỏ ruộng thí nghiệm 35 4.2 Đặc điểm hình thái loại cỏ ruộng thí nghiệm 36 4.3 Đánh giá hiệu lực loại thuốc cỏ 41 4.3.1 Ảnh hưởng loại thuốc đến mât số cỏ 41 4.3.2 Ảnh hưởng loại thuốc đến trọng lượng cỏ tươi 55 4.3.3 Hiệu lực diệt trừ cỏ loại thuốc theo mật số trọng lượng cỏ tươi 58 4.4 Ảnh hưởng loại thuốc đến sinh trưởng suất lúa 72 4.4.1 Độc tính lúa 72 4.4.2 Ảnh hưởng loại thuốc đến sinh trưởng lúa 77 4.4.3 Ảnh hưởng loại thuốc đến suất yếu tố cấu thành suất 79 CHƯƠNG V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 Tài liệu tham khảo 83 Phụ lục 84   vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT IRRI Viện Nghiên Cứu lúa Quốc Tế (International Rice Research Institute) BVTV Bảo Vệ Thực Vật CV Hệ số biến động (Coefficient of Variation) ĐC Đối chứng LSD Khác biệt tối thiểu có ý nghĩa (Least Significant Differences) NSS Ngày sau sạ NSLT Năng suất hạt lý thuyết NSTT Năng suất hạt thực thu Heta l Lit ĐBSCL Đồng sông Cửu Long NSXL Ngày sau xử lý NT Nghiệm thức   viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Thời gian nẩy mầm số loại cỏ phổ biến vụ đông xuân 1997 -1998 Long Định-Châu Thành-Tiền Giang 23 Bảng 3.1 Diễn biến thời tiết thời gian thí nghiệm 23 Bảng 3.2 Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm 30 Bảng 3.4 Phân cấp độ độc thuốc lúa 34 Bảng 4.1 Thành phần, mật số mức độ phổ biến loại cỏ 35 Bảng 4.2 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số lồng vực 44 Bảng 4.3 Ảnh hưởng thuốc đến mật số cỏ đuôi phụng 47 Bảng 4.4 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số rau mương 50 Bảng 4.5 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số cỏ cháo 51 Bảng 4.6 Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số chác 54 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại thuốc đến trọng lượng cỏ tươi 57 Bảng 4.8 Hiệu lực diệt cỏ loại thuốc tính theo mật số lồng vực 60 Bảng 4.9 Hiệu lực diệt cỏ loại thuốc tính theo mật số cỏ phụng 63 Bảng 4.10 Hiệu lực diệt cỏ loại thuốc tính theo mật số rau mương 65 Bảng 4.11 Hiệu lực diệt cỏ loại thuốc tính theo mật số cháo 67 Bảng 4.12 Hiệu lực diệt cỏ thuốc tính theo mật số chác 69 Bảng 4.13 Hiệu lực diệt cỏ loại thuốc tính theo trọng lượng cỏ tươi 70 Bảng 4.14 Cấp độ độc lúa quan sát mắt thường 76 Bảng 4.15 Ảnh hưởng loại thuốc đến tiêu sinh trưởng 78 Bảng 4.16 Năng suất yếu tố cấu thành suất 80   ix   DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình Trang Hình 3.1 San phẳng mặt ruộng trước sạ .28 Hình 3.2 Đắp bờ nghiệm thức 28 Hình 3.3 Thuốc thí nghiệm 29 Hình 4.1 Cỏ lồng vực ruộng thí nghiệm 36 Hình 4.2 Cỏ phụng ruộng thí nghiệm 37 Hình 4.3 Cỏ chác ruộng lúa 38 Hình 4.4 Cỏ cháo ruộng thí nghiệm .49 Hình 4.5 Rau mương ruộng thí nghiệm 40 Hình 4.6 Cỏ xà bơng ruộng thí nghiệm 41 Hình 4.7 Xử lý thuốc (7NSS) 43 Hình 4.8 Tồn cảnh khu thí nghiệm (50NSS) 43 Hình 4.9 Cỏ đuôi phụng trước trổ NT12 56 Hình 4.10 Cỏ đối chứng 7NSXL 59 Hình 4.11 Cỏ phụng ô đối chứng (42NSXL) 62 Hình 4.12 Cỏ nghiệm thức 12 62 Hình 4.13 Tồn cảnh khu thí nghiệm (28NSXL) 68 Hình 4.14 Cây lúa bị ngộ độc NT12 73 Hình 4.15 Nghiệm thức bị ngộ độc NT11 74 Hình 4.16 NT12(Penoxsulam+Pendimethalin (0,50 +1 l/ha)) NSXL 74 Hình 4.17 Nghiệm thức 12 75 Hình 4.18 Các nghiệm thức trước trỗ 75 130    BẢNG ANOVA HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 7NSXL Data file: _7_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 102.51 34.170 2.07 0.1203 nt 13 11089.53 853.041 51.62 0.0000 Error 39 644.50 16.526 Non-additivity 48.57 48.567 3.10 Residual 38 595.94 15.683 -Total 55 11836.54 -Grand Mean= 59.813 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3349.500 Total Count= 56 6.80% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 7NSXL Original Order _ Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 69.93 56.08 57.00 41.60 43.17 49.97 43.98 54.00 63.22 69.93 86.00 87.10 64.95 50.45 Ranked Order B DE CDE G FG EF FG E BCD B A A BC EF Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 87.10 86.00 69.93 69.93 64.95 63.22 57.00 56.08 54.00 50.45 49.97 43.98 43.17 41.60 A A B B BC BCD CDE DE E EF EF FG FG G 131    BẢNG ANOVA HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 14NSXL Data file: _14_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.87 1.958 0.46 0.7151 nt 13 5432.88 417.914 97.16 0.0000 Error 39 167.75 4.301 Non-additivity 0.49 0.487 0.11 Residual 38 167.27 4.402 -Total 55 5606.51 -Grand Mean= 72.095 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4037.300 Total Count= 56 2.88% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 14NSXL Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = Ranked Order 68.28 70.55 73.60 53.00 67.07 68.07 70.55 73.60 81.07 85.65 86.50 87.10 66.20 58.08 DE CD C G DE DE CD C B A A A E F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 87.10 86.50 85.65 81.07 73.60 73.60 70.55 70.55 68.28 68.07 67.07 66.20 58.08 53.00 A A A B C C CD CD DE DE DE E F G 132    BẢNG ANOVA HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 28NSXL Data file: _28_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 37.35 12.449 1.90 0.1461 nt 13 4657.70 358.284 54.59 0.0000 Error 39 255.96 6.563 Non-additivity 23.64 23.635 3.87 Residual 38 232.32 6.114 -Total 55 4951.00 -Grand Mean= 73.970 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4142.300 Total Count= 56 3.46% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 28NSXL Data File : _28_ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = Ranked Order 67.97 70.15 73.07 66.38 70.00 64.43 63.88 85.13 84.28 85.95 86.45 86.85 63.50 67.55 A A A A A BCD BC B CD BC D D D CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 14 13 = = = = = = = = = = = = = = 86.85 86.45 85.95 85.13 84.28 73.07 70.15 70.00 67.97 67.55 66.38 64.43 63.88 63.50 A A A A A B BC BC BCD CD CD D D D 133    BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 42NSXL Data file: _42_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 244.77 81.590 5.74 0.0024 nt 13 17967.88 1382.144 97.32 0.0000 Error 39 553.88 14.202 Non-additivity 209.16 209.156 23.06 Residual 38 344.73 9.072 -Total 55 18766.53 -Grand Mean= 66.027 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3697.500 Total Count= 56 5.71% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC THEO MẬT SỐ CHÁC 42NSXL Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 73.05 74.75 84.25 32.90 32.55 51.20 58.45 51.20 76.32 78.38 87.10 87.10 77.50 59.63 Ranked Order AB C C EF DE F A A C BC BC D G G Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 87.10 87.10 84.25 78.38 77.50 76.32 74.75 73.05 59.63 58.45 51.20 51.20 32.90 32.55 A A AB BC BC C C C D DE F EF G G 134    BẢNG ANOVA TRỌNG LUỢNG CỎ CHÁC Data file: _TLCHAC_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.42 0.139 0.32 0.8090 nt 14 1393.39 99.528 231.16 0.0000 Error 42 18.08 0.431 Non-additivity 0.25 0.254 0.58 Residual 41 17.83 0.435 -Total 59 1411.89 Grand Mean= 6.277 Grand Sum= Coefficient of Variation= 376.600 Total Count= 60 10.45% BẢNG PHÂN HẠNG TRỌNG LUỢNG CỎ CHÁC Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = 3.925 2.575 1.625 12.38 11.35 10.25 9.600 7.400 4.025 3.775 0.7000 0.7000 4.025 4.025 17.80 Ranked Order F GH HI B BC CD D E F FG F F A I I Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 15 13 14 10 11 12 = = = = = = = = = = = = = = = 17.80 12.38 11.35 10.25 9.600 7.400 4.025 4.025 4.025 3.925 3.775 2.575 1.625 0.7000 0.7000 A B BC CD D E F F F F FG GH HI I I 135    BẢNG ANOVA HIỆU LỰC TÍNH TRÊN TRỌNG LUỢNG CỎ CHÁC Data file: _CHAC_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 106.40 35.466 3.82 0.0171 nt 13 11171.36 859.335 92.62 0.0000 Error 39 361.86 9.278 Non-additivity 175.78 175.779 35.90 Residual 38 186.08 4.897 -Total 55 11639.61 Grand Mean= 69.929 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3916.000 Total Count= 56 4.36% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC TÍNH TRÊN TRỌNG LUỢNG CỎ CHÁC Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 11 12 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 77.40 81.90 85.00 45.65 50.30 54.65 57.08 65.45 77.15 77.95 87.10 87.10 77.05 55.22 Ranked Order B AB A F EF DE D C B B A A B DE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 13 14 = = = = = = = = = = = = = = 87.10 87.10 85.00 81.90 77.95 77.40 77.15 77.05 65.45 57.08 55.22 54.65 50.30 45.65 A A A AB B B B B C D DE DE EF F 136    BẢNG ANOVA BÔNG/M2 Data file: _BM2_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5421.00 1807.000 1.09 0.3656 nt 14 77550.93 5539.352 3.33 0.0013 Error 42 69898.00 1664.238 Non-additivity 4497.53 4497.529 2.82 Residual 41 65400.47 1595.133 -Total 59 152869.93 -Grand Mean= 482.967 Grand Sum= 28978.000 Coefficient of Variation= Total Count= 8.45% BẢNG PHÂN HẠNG BÔNG/M2 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = Ranked Order 440.3 448.8 454.0 502.0 513.0 528.0 530.0 467.0 484.5 471.5 483.8 494.8 467.0 548.0 412.0 CD CD BCD ABC ABC AB AB BCD ABCD ABCD ABCD ABC BCD A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 12 11 10 13 15 _ = = = = = = = = = = = = = = = 548.0 530.0 528.0 513.0 502.0 494.8 484.5 483.8 471.5 467.0 467.0 454.0 448.8 440.3 412.0 A AB AB ABC ABC ABC ABCD ABCD ABCD BCD BCD BCD CD CD D 60 137    BẢNG ANOVA NĂNG SUẤT LÝ THUYÊT Data file: _NSLT_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.24 0.412 1.00 0.4040 nt 14 52.15 3.725 9.00 0.0000 Error 42 17.39 0.414 Non-additivity 0.04 0.044 0.10 Residual 41 17.34 0.423 -Total 59 70.78 -Grand Mean= 7.780 Grand Sum= Coefficient of Variation= 466.800 Total Count= 8.27% BẢNG PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT LÝ THUYÊT Original Order _ Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = 6.300 7.050 7.225 7.175 8.375 9.000 8.375 8.575 7.800 8.025 8.725 8.925 7.975 7.500 5.675 Ranked Order EF DE CDE CDE ABC A ABC AB ABCD ABCD A A ABCD BCDE F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = 9.000 8.925 8.725 8.575 8.375 8.375 8.025 7.975 7.800 7.500 7.225 7.175 7.050 6.300 5.675 A A A AB ABC ABC ABCD ABCD ABCD BCDE CDE CDE DE EF F 60 138    BẢNG ANOVA NĂNG SUÂT THỰC TẾ Data file: _NSTT_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.34 0.446 2.90 0.0462 nt 14 33.33 2.381 15.47 0.0000 Error 42 6.46 0.154 Non-additivity 0.12 0.116 0.75 Residual 41 6.35 0.155 -Total 59 41.14 -Grand Mean= 6.365 Grand Sum= Coefficient of Variation= 381.900 Total Count= 60 6.16% BẢNG PHÂN HẠNG NĂNG SUÂT THỰC TẾ _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = 5.150 5.775 5.900 5.900 6.850 7.400 6.875 7.050 6.350 6.550 7.050 7.250 6.500 6.150 4.725 Ranked Order GH FG EF EF ABCD A ABCD ABC CDEF BCDE ABC AB CDEF DEF H Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 12 11 10 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = 7.400 7.250 7.050 7.050 6.875 6.850 6.550 6.500 6.350 6.150 5.900 5.900 5.775 5.150 4.725 A AB ABC ABC ABCD ABCD BCDE CDEF CDEF DEF EF EF FG GH H 139    BẢNG ANOVA P1000 Data file: _1000_ Title: A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.96 1.986 1.58 0.2086 nt 14 12.20 0.871 0.69 0.7682 Error 42 52.82 1.258 Non-additivity 0.66 0.660 0.52 Residual 41 52.16 1.272 -Total 59 70.98 -Grand Mean= 27.172 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.13% 1630.300 Total Count= 60 140    BẢNG ANOVA CHIỀU CAO CÂY Data file: _CC_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 267.59 89.196 3.00 0.0412 nt 14 912.41 65.172 2.19 0.0253 Error 42 1249.66 29.754 Non-additivity 6.47 6.467 0.21 Residual 41 1243.19 30.322 -Total 59 2429.65 -Grand Mean= 71.250 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4275.000 Total Count= 7.66% BẢNG PHÂN HẠNG CHIÊU CAO Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = Ranked Order 72.21 72.63 71.65 72.07 76.33 77.96 74.29 73.88 63.71 66.63 67.92 73.00 71.63 70.25 64.63 ABC AB ABC ABC A A AB AB D BCD BCD AB ABC ABCD CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 13 14 11 10 15 = = = = = = = = = = = = = = = 77.96 76.33 74.29 73.88 73.00 72.63 72.21 72.07 71.65 71.63 70.25 67.92 66.63 64.63 63.71 A A AB AB AB AB ABC ABC ABC ABC ABCD BCD BCD CD D 60 141    BẢNG ANOVA HẠT CHẮC/BÔNG Data file: _CHAC_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 24.96 8.321 2.56 0.0678 nt 14 1664.78 118.913 36.57 0.0000 Error 42 136.58 3.252 Non-additivity 1.51 1.509 0.46 Residual 41 135.07 3.294 Total 59 1826.32 -Grand Mean= 51.285 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3077.070 Total Count= 3.52% BẢNG PHÂN HẠNG HẠT CHẮC/BÔNG Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = 3.945 2.342 1.725 1.725 11.35 10.30 9.642 4.600 4.630 4.600 0.7100 0.7100 10.14 4.045 17.83 Ranked Order D E E E B C C D D D C A D F F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 15 13 10 14 11 12 = = = = = = = = = = = = = = = 17.83 11.35 10.30 10.14 9.642 4.630 4.600 4.600 4.045 3.945 2.342 1.725 1.725 0.7100 0.7100 A B C C C D D D D D E E E F F 60 142    BẢNG ANOVA NHÁNH HỮU HIỆU Data file: _HH_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5421.00 1807.000 1.09 0.3656 nt 14 77550.93 5539.352 3.33 0.0013 Error 42 69898.00 1664.238 Non-additivity 4497.53 4497.529 2.82 Residual 41 65400.47 1595.133 -Total 59 152869.93 -Grand Mean= 482.967 Grand Sum= 28978.000 Coefficient of Variation= Total Count= 8.45% BẢNG PHÂN HẠNG NHÁNH HỮU HIỆU Original Order _ Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = Ranked Order 440.3 448.8 454.0 502.0 513.0 528.0 530.0 467.0 484.5 471.5 483.8 494.8 467.0 548.0 412.0 CD CD BCD ABC ABC AB AB BCD ABCD ABCD ABCD ABC BCD A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 14 12 11 10 13 15 = = = = = = = = = = = = = = = 548.0 530.0 528.0 513.0 502.0 494.8 484.5 483.8 471.5 467.0 467.0 454.0 448.8 440.3 412.0 A AB AB ABC ABC ABC ABCD ABCD ABCD BCD BCD BCD CD CD D 60 143    BẢNG ANOVA NHÁNH VÔ HIỆU Data file: _VH_ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 20006.40 6668.800 3.93 0.0147 nt 14 66720.00 4765.714 2.81 0.0049 Error 42 71289.60 1697.371 Non-additivity 108.93 108.934 0.06 Residual 41 71180.67 1736.114 -Total 59 158016.00 -Grand Mean= 172.000 Grand Sum= 10320.000 Coefficient of Variation= Total Count= 23.95% BẢNG PHÂN HẠNG NHÁNH VÔ HIỆU Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean _ 10 11 12 13 14 15 = = = = = = = = = = = = = = = Ranked Order 198.0 162.0 150.0 246.0 180.0 150.0 204.0 192.0 174.0 162.0 126.0 126.0 162.0 132.0 216.0 ABCD BCD BCD A ABCD BCD ABC ABCD ABCD BCD D D BCD CD AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 15 10 13 14 11 12 = = = = = = = = = = = = = = = 246.0 216.0 204.0 198.0 192.0 180.0 174.0 162.0 162.0 162.0 150.0 150.0 132.0 126.0 126.0 A AB ABC ABCD ABCD ABCD ABCD BCD BCD BCD BCD BCD CD D D 60 144    ... mềm, mỏng Cỏ hai mầm: chúng thường rộng, nằm ngang, mỏng mềm lông, rễ thường rể cọc ăn sâu điểm sinh trưởng để lộ rau mác bao, cỏ xà Tuy nhiên, cỏ mầm hai mầm có đặc điểm giống giai đoạn nhỏ,... sinh trưởng Thuốc ức chế enzyme AcetoLactate Synthase (ALS) có vai trò việc tổng hợp chuổi phân nhánh amino acid valine, leucine isoleucine Sự ức chế sản xuất amino acid dẫn đến ức chế phân chia... crus-galli), cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis), cỏ cháo (Cyperus difformis), cỏ chác (Fimbristylis miliacea), rau mương (Ludwigia octovalvis) Xà bơng (Sphaenoclea zeylanica) Trong cỏ đuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU LỰC DIỆT CỎ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ LÚC 7 NGÀY SAU SẠ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ LONG ĐỊNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG , KHẢO SÁT HIỆU LỰC DIỆT CỎ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ LÚC 7 NGÀY SAU SẠ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU 2011 TẠI XÃ LONG ĐỊNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay