NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC NÕN Hellula undalis F. (PYRALIDEA LEPIDOPTERA) TRÊN CÂY CẢI THÌA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC

62 61 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC NÕN Hellula undalis F (PYRALIDEA - LEPIDOPTERA) TRÊN CÂY CẢI THÌA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ VĂN ĐẠT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 i NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC NÕN Hellula undalis F (PYRALIDEA - LEPIDOPTERA) TRÊN CÂY CẢI THÌA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC Tác giả LÊ VĂN ĐẠT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THIÊN AN ThS NGUYỄN LÊ ĐỨC TRỌNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính khắc ghi cơng ơn sinh thành, dạy dỗ ông bà cha mẹ cho chổ dựa tinh thần vững chắc, gương cho phấn đấu tạo điều kiện tốt để yên tâm việc học tập Em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Thiên An, thầy Nguyễn Lê Đức Trọng người khơng qng khó khăn, vất vả tận tình giúp đỡ cho em lời khun q báu, giúp em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nông Học quan tâm tạo diều kiện thuận lợi suốt thời gian theo học trường, thời gian thực tập tốt nghiệp Quý thầy, cô khoa Nông Học tận tình dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học trường Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn anh chị, bạn bè động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Sinh viên thực Lê Văn Đạt iii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học xác định hiệu phòng trừ sâu đục nõn Hellula undalis F (Pyralidea - Lepidoptera) cải thìa số loại thuốc thảo mộc sinh học” thực Trại Thực nghiệm Khoa Nông học trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thời gian làm đề tài từ tháng 02/2011 – 06/2011 Kết đạt được: Ở nhiệt độ 27 ±2 oC ẩm độ 65 ±5% với thức ăn cải thìa Brassica chinensis L cho thấy vòng đời sâu đục nõn H undalis trung bình 20,30 ±2,02 ngày, giai đoạn trứng trung bình 2,43 ±0,90 ngày, giai đoạn sâu non trung bình 12,13 ±2,69 ngày, giai đoạn nhộng trung bình 3,83 ±1,02 ngày Tuổi thọ trung bình trưởng thành H undalis 7,00 ±0,80 ngày, trưởng thành đẻ trung bình 18,13 ±4,87 trứng/ngày, tổng số trứng trưởng thành trung bình 97,70 ±7,07 trứng Tỉ lệ trứng nở trung bình cao đạt 93,79% Thuốc Dipel 6,4DF thuốc có hiệu lực trừ sâu đục nõn cao với 51,77%và kéo dài đến 14 ngày sau phun thuốc Thuốc Vineem 1500EC Ometar có hiệu lực thấp thời gian tác động chậm hơn, thấp Tỏi tỏi 12,5DD với 19,06% 14 ngày sau phun thuốc iv MỤC LỤC Nội dung Trang TRANG TỰA i  LỜI CẢM TẠ ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ vi  Chương GIỚI THIỆU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  2.1 Giới thiệu sâu đục nõn Hellula undalis F (Pyralidea - Lepidoptera) 3  2.2 Một số kết nghiên cứu thành phần sâu hại cải thìa Brassica chinensis L 6  2.3 Giới thiệu cải thìa (Brassica chinensis L., Crucifereae) .7  2.4 Các loại sâu hại họ Thập Tự 7  2.4.1 Sâu tơ Plutella xylostella Curtis( Yponomeutidae - Lepidoptera) 7  2.4.2 Bọ nhảy sọc cong Phyllotreta striolata Fabricius (Chrysomelidae - Coleoptera) .10  2.4.3 Các loại rệp mềm cải 11  2.4.4 Sâu đàn hại cải Crocidolomia binotalis Zeller (Pyralidae - Lepidoptera) 13  2.4.5 Sâu đo Chrysodeixis eriosoma (Noctuidae - Lepidoptera) 14  2.5 Đặc tính số thuốc dùng thí nghiệm 15  Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 19  3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19  3.2 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 19  3.3 Phương pháp nghiên cứu 19  3.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sâu đục nõn H undalis .19  3.3.2 Thí nghiệm xác định hiệu trừ sâu đục nõn H undalis số loại thuốc thảo mộc sinh học .21  3.5 Phương pháp xử lý số liệu .23  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24  v 4.1 Một số đặc điểm sinh học sâu đục nõn H undalis 24  4.1.1 Tập tính sinh sống triệu chứng gây hại sâu đục nõn H undalis .24  4.1.2 Thời gian phát triển pha thể vòng đời sâu đục nõn H undalis .24  4.1.3 Tuổi thọ khả đẻ trứng trưởng thành H undalis 27  4.2 Hiệu lực số loại thuốc thảo mộc sinh học trừ sâu đục nõn 28  4.2.1 Mật số sâu đục nõn sống ruộng cải thìa thí nghiệm 28  4.2.2 Hiệu lực trừ sâu non đục nõn cải thìa loại thuốc thí nghiệm 29  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .31  5.1 Kết luận 31  5.2 Đề nghị 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 PHỤ LỤC .35  vi DANH SÁCH CÁC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ Danh sách hình Hình 3.1 Lồng lưới ni ngài .20 Hình 3.2 Lọ nhựa ni cá thể .21 Hình 4.1 Thời gian phát triển vòng đời sâu đục nõn cải H undalis .26 Danh sách bảng Bảng 4.1 Thời gian phát triển pha thể sâu đục nõn H undalis cải thìa 25  Bảng 4.2 Tuổi thọ khả đẻ trứng sâu đục nõn H undalis cải thìa .27  Bảng 4.3 Mật độ sâu đục nõn sống (con/m2) khu thí nghiệm trước sau xử lý thuốc .28  Bảng 4.4 Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm 29  Danh sách biểu đồ Biểu đồ 4.1 Số trứng ngài H undalis đẻ trung bình qua ngày 27 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Rau loại thực phẩm thiếu thay phần ăn người Rau cung cấp cho thể nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như: loại vitamin, khoáng chất, chất xơ phần nhỏ chất đạm Trong đó, nhóm rau họ Thập Tự như: cải bắp, cải bẹ xanh, cải thìa, cải ngọt, … loại rau phổ biến bữa ăn ngày Nhưng việc sản xuất loại rau gặp nhiều khó khăn, q trình canh tác thường xuyên bị loại côn trùng như: sâu tơ Plutella xylostella L., sâu khoang Spodoptera litura F., sâu xanh cải Pieris brassicae L., bọ nhảy sọc cong Phyllotreta striolata F., rầy mềm cải Brevicoryne brassicae L., sâu đục nõn H undalis,… công gây thiệt hại xuất phẩm chất nơng sản Trong số cần phải nói đến sâu đục nõn H undalis với tần suất xuất không cao xuất chúng trở thành đối tượng gây hại đặc biệt nghiêm trọng Chúng nguyên nhân làm chết 41% số giai đoạn (theo Sivapragasam, 1994) dịch hại nghiêm gây thiệt hại lên đến 100% ghi nhận Hawaii, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Ai Cập, Iraq Nhật Bản Do đó, q trình sản xuất rau cần phải kiểm soát sâu đục nõn nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, biện pháp ưu tiên hàng đầu hầu hết nơng dân dùng thuốc hóa học, biện pháp giải nhanh chóng mang lại hiệu cao Nhưng giai đoạn chất lượng sống người nâng cao, đòi hỏi sản phẩm nơng nghiệp phải đảm bảo an tồn cho người sử dụng việc phòng trừ sâu hại phải thân thiện với mơi trường Vì vậy, vấn đề cấp thiết phòng trừ hiệu sâu đục nõn phải an toàn cho người mơi trường Muốn làm điều cần phải thay thuốc hóa học sản phẩm độc thời gian cách ly ngắn loại thuốc sinh học thảo mộc, đồng thời cần có hiểu biết hành vi đặc điểm sinh học chúng để phòng trừ cách đạt hiệu cao Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học xác định hiệu phòng trừ sâu đục nõn Hellula undalis F (Pyralidea - Lepidoptera) cải thìa số loại thuốc thảo mộc sinh học” thực nhằm tìm hiểu đặc điểm sinh học sâu đục nõn H undalis, đồng thời tiến hành thử nghiệm đánh giá hiệu lực số loại thuốc sinh học phổ biến để tìm loại thuốc phù hợp mang lại hiệu cao viêc phòng trừ sâu đục nõn 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài Mục đích - Tìm hiểu đặc điểm sinh học sâu đục nõn H undalis, để có biện pháp tác động cách mang lại hiệu cao việc phòng trừ - Đánh giá hiệu lực loại thuốc: Vineem 1500EC, Bralic – Tỏi Tỏi 12,5DD, Dipel 6,4DF, Ometar sâu đục nõn để tìm loại thuốc phù hợp, có ý nghĩa việc phòng trừ sâu đục nõn H undalis => Từ kết đề tài góp phần làm sở thực tiễn khoa học cho việc xây dựng biện pháp quản lý hữu hiệu sâu đục nõn Yêu cầu - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sâu đục nõn H undalis - Xác định hiệu lực phòng trừ sâu đục nõn H undalis loại thuốc thí nghiệm Giới hạn đề tài Đề tài thực trại thực nghiệm khoa Nông học trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM phòng 107 khu Phượng Vỹ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Thời gian làm đề tài từ tháng 02/2011 – 06/2011 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu sâu đục nõn Hellula undalis F (Pyralidea - Lepidoptera) Phân bố ký chủ: Phân bố: Sâu đục nõn Fabricius phát lần 1794 Ý Chúng phân bố rộng khắp từ Trung Đơng, Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt đảo khu vực Thái Bình Dương (Waterhouse, 1992) Ở Ấn Độ, gây hại nghiêm trọng vào khoảng tháng – (Bahalani, 1984), tháng – 10 (Sachan srivastava, 1972; Sandhu Bhalla, 1973) Ở Đài Loan, ghi nhận với thiệt hai nghiêm trọng vào mùa hè khoảng tháng – (Avrdc, 1978; Chuang, 1994) Sâu đục nõn tìm thấy Nhật Bản với mật số cao vào khoảng tháng (Isoko, 1995) Ký chủ: Sâu đục nõn công hầu hết tất thuộc họ Thập Tự Ngồi ra, chúng cơng có chứa chất mù tạt glucosinolates Cây màn tím Cleome rutidosperma L màn vàng Cleome viscose L xác định ký chủ tự nhiên sâu đục nõn nhiều nước (theo Sivapragasam, 1994; Sivapragasam Aziz, 1992; Sivapragasam ctv, 1994; Sivapragasam Chua, 1997; Rejesus Javier, 1997) Trong đó, màn vàng Cleome viscose L đối tượng chủ yếu thay cho loại cải lúc cải không gieo trồng (Baltazar ctv, 1998) Triệu chứng gây hại Sâu hại giai đoạn sâu non, sâu non nhả tơ kéo màng mặt cuống Xung quanh lớp màng sâu non đục vào đọt, vào đỉnh sinh trưởng cải Sâu non vừa ăn vừa thải phân Cây bị hại nặng trụi chết (Nguyễn Thị Chắt, 2006) 41 Phụ lục 13: Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm ngày sau phun trước chuyển đổi NTTN 1.Vineem 1500EC 2.Tỏi tỏi 12,5DD 3.Dipel 6,4DF 4.Ometar I 58,52 25,33 73,33 41,82 Lần lặp lại II III 50,00 23,53 18,18 22,99 61,54 35,83 39,29 19,33 TB 44,02 22,17 56,90 33,48 Phụ lục 14: Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm ngày sau phun sau chuyển đổi NTTN 1.Vineem 1500EC 2.Tỏi tỏi 12,5DD 3.Dipel 6,4DF 4.Ometar I 49,90 30,22 Lần lặp lại II III 45,00 29,02 25,24 28,65 TB 41,31 28,04 58,91 40,29 51,67 38,81 49,12 35,06 36,77 26,08 42 Phụ lục 15: Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm 14 ngày sau phun trước chuyển đổi NTTN 1.Vineem 1500EC 2.Tỏi tỏi 12,5DD 3.Dipel 6,4DF 4.Ometar I 40,74 20,00 62,67 32,12 Lần lặp lại II III 50,59 6,25 32,62 4,55 67,65 25,00 47,06 8,93 TB 32,53 19,06 51,77 29,37 Phụ lục 16: Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm 14 ngày sau phun trước sau chuyển đổi NTTN 1.Vineem 1500EC 2.Tỏi tỏi 12,5DD 3.Dipel 6,4DF 4.Ometar I 39,66 26,57 52,34 34,52 Lần lặp lại II III 45,34 14,48 34,83 12,31 55,33 30,00 43,31 17,39 TB 33,16 24,57 45,89 31,74 43 Phụ lục 17: Kết phân tích Anova trắc nghiệm phân hạng Kết Anova mật độ sâu ruộng thí nghiệm trước phun thuốc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 14.93 7.467 3.13 0.0989 NT 26.93 6.733 2.83 0.0986 Error 19.07 2.383 Non-additivity 0.00 0.004 0.00 Residual 19.06 2.723 -Total 14 Coefficient of Variation= 60.93 14.12% Means for variable (sau) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 10.333 10.667 11.667 13.000 9.000 44 Kết Anova mật độ sâu ruộng thí nghiệm ngày sau phun thuốc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 12.40 6.200 2.72 0.1259 NT 21.33 5.333 2.34 0.1428 Error 18.27 2.283 Non-additivity 0.10 0.101 0.04 Residual 18.17 2.595 -Total 14 Coefficient of Variation= 52.00 13.74% Means for variable (SAU) for each level of variable (NT): Var Value - Var Mean - 10.333 10.667 10.667 13.333 10.000 45 Kết Anova mật độ sâu ruộng thí nghiệm sau ngày phun thuốc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 26.80 13.400 6.76 0.0191 NT 121.73 30.433 15.34 0.0008 Error 15.87 1.983 Non-additivity 1.25 1.251 0.60 Residual 14.62 2.088 -Total 14 164.40 Coefficient of Variation= 13.81% Means for variable (SAU) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 7.333 11.000 6.667 14.333 11.667 Kết trắc nghiệm phân hạng mật độ sâu sau ngày phun thuốc Error Mean Square = 1.983 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.858 &k2S Original Order Mean = 7.330 Mean Mean Mean Mean 11.00 6.670 14.33 11.67 = = = = at alpha = 0.010 Ranked Order BC AB C A A Mean = 14.33 A Mean Mean Mean Mean 11.67 11.00 7.330 6.670 A AB BC C = = = = 46 Kết Anova mật độ sâu ruộng thí nghiệm sau ngày phun thuốc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 26.53 13.267 2.69 0.1279 NT 123.73 30.933 6.27 0.0138 Error 39.47 4.933 Non-additivity 9.16 9.163 2.12 Residual 30.30 4.329 -Total 14 189.73 Coefficient of Variation= 17.82% Means for variable (SAU) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 10.000 14.667 8.333 13.333 16.000 Kết trắc nghiệm phân hạng mật độ sâu sau ngày phun thuốc Error Mean Square = 4.933 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.182 &k2S Original Order Mean = 10.00 Mean Mean Mean Mean 14.67 8.330 13.33 16.00 = = = = at alpha = 0.050 Ranked Order BC A C AB A Mean = 16.00 A Mean Mean Mean Mean 14.67 13.33 10.00 8.330 A AB BC C = = = = 47 Kết Anova mật độ sâu ruộng thí nghiệm sau 14 ngày phun thuốc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 25.20 12.600 5.77 0.0281 NT 101.33 25.333 11.60 0.0021 Error 17.47 2.183 Non-additivity 1.12 1.119 0.48 Residual 16.35 2.335 -Total 14 144.00 Coefficient of Variation= 10.55% Means for variable (SAU) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 12.333 15.667 9.667 16.333 16.000 Kết trắc nghiệm phân hạng mật độ sâu sau 14 ngày phun thuốc Error Mean Square = 2.183 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.048 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean = = 12.33 15.67 AB A Mean Mean = = 16.33 16.00 A A Mean Mean Mean = = = 9.670 16.33 16.00 B A A Mean Mean Mean = = = 15.67 12.33 9.670 A AB B 48 Kết Anova hiệu lực loai thuốc thí nghiệm ngày sau phun A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 34.61 17.306 2.06 0.2090 NT 149.64 49.879 5.92 0.0317 Error 50.52 8.420 Non-additivity 7.98 7.978 0.94 Residual 42.54 8.509 -Total 11 234.77 Coefficient of Variation= 14.80% Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 18.767 18.767 25.300 15.600 Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực loại thuốc ngày sau phun Error Mean Square = 8.420 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.797 s_ = 1.675 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 18.77 18.77 25.30 15.60 B B A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 25.30 18.77 18.77 15.60 A B B B 49 Kết Anova hiệu lực loai thuốc thí nghiệm ngày sau phun A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 446.40 223.202 30.59 0.0007 NT 1308.86 436.287 59.80 0.0001 Error 43.78 7.296 Non-additivity 35.01 35.008 19.97 Residual 8.77 1.753 -Total 11 1799.04 Coefficient of Variation= 7.58% Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 42.800 27.600 48.700 23.400 Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực loại thuốc ngày sau phun Error Mean Square = 7.296 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.177 s_ = 1.559 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 42.80 27.60 48.70 23.40 A B A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 48.70 42.80 27.60 23.40 A A B B 50 Kết Anova hiệu lực loai thuốc thí nghiệm ngày sau phun A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 449.97 224.986 7.59 0.0228 NT 726.58 242.192 8.17 0.0154 Error 177.95 29.658 Non-additivity 129.68 129.684 13.43 Residual 48.26 9.653 -Total 11 1354.50 Coefficient of Variation= 14.19% Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 41.300 28.033 49.133 35.067 Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực loại thuốc ngày sau phun Error Mean Square = 29.66 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.88 s_ = 3.144 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 41.30 28.03 49.13 35.07 AB C A BC Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 49.13 41.30 35.07 28.03 A AB BC C 51 Kết Anova hiệu lực loai thuốc thí nghiệm 14 ngày sau phun A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1483.40 741.701 102.81 0.0000 NT 706.58 235.527 32.65 0.0004 Error 43.28 7.214 Non-additivity 4.08 4.082 0.52 Residual 39.20 7.841 -Total 11 2233.27 Coefficient of Variation= 7.94% Means for variable (HL) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 33.167 24.567 45.867 31.73 Kết trắc nghiệm phân hạng hiệu lực loại thuốc 14 ngày sau phun Error Mean Square = 7.214 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.130 s_ = 1.551 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Mean = 33.17 Mean Mean Mean = = = 24.57 45.87 31.73 B C A BC Ranked Order Mean = 45.87 Mean Mean Mean = = = 33.17 31.73 24.57 A B BC C 52 Quy trình canh tác cải thìa Brassica chinensis L (Nguyễn Văn Châu ctv) Giống Chọn giống có phẩm chất ngon cho suất cao (Giống Thượng Hải) Xử lý hạt giống trước gieo thuốc trừ bệnh Có thể ngâm hạt giống nước ấm có pha với phân bón (khoảng 1cc/1 lít nước), sau - vớt để nước ủ, sau đem gieo Gieo hạt: gieo hạt trực tiếp lên liếp trồng gieo liếp ươn sau nhổ đem cấy liếp trồng Sau gieo hạt, nên phủ lớp đất mỏng trộn phân chuồng hoai, rắc thuốc trừ kiến, sâu hại khác, phía phủ lớp rơm mỏng tưới đủ ẩm Trước nhổ cần tưới ướt đất phân DAP pha lỗng (30g/10lít nước) Lượng hạt giống diện tích cơng (1000m2): - Sạ: 300 - 400g - Cấy: 100 - 150g Thời vụ Cải thìa trồng quanh năm, trồng tốt vụ Đông Xuân Chuẩn bị đất Có thể trồng cải thìa nhiều loại đất, từ đất cát đến đất thịt Đất cần phải cày bừa kỹ, nhặt cỏ dại, tàn dư trồng từ vụ trước, có điều kiện nên đảo đất phơi ải 8-10 ngày để đất thông thoáng, giúp sinh trưởng tốt, đồng thời hạn chế sâu bệnh cư trú đất Trong mùa mưa, cần chọn trồng giống chống chịu mưa, nên phủ rơm dùng lưới nylon che để hạn chế đất bắn lên lá, hạn chế sâu bệnh, cỏ dại 53 Mùa mưa nên lên liếp cao, mùa nắng lên liếp thấp, rãnh rộng 20 cm, bề mặt liếp 0,8 – m Không nên trồng liên tục nhiều vụ họ cải chân đất Khoảng cách trồng Không nên trồng q dày để ruộng thơng thống, hạn chế sâu bệnh Có thể trồng với khoảng cách 15 x 15cm Bón phân (tính cho 1.000m2) Cách bón: - Bón lót: 50 – 70 kg phân hữu vi sinh, 10-15 kg bánh dầu - Bón thúc: phân urê pha nước tưới vào buổi chiều mát, sáng hôm sau tưới xả (rửa phân bám để không bị cháy) + Lần (7 ngày sau sạ): kg urê, 10-15kg bánh dầu lại + Lần (15 -17 ngày sau sạ): 10 kg urê + kg DAP Có thể bổ sung thêm phân bón cần thiết Thu hoạch Sau trồng 30 - 32 ngày thu hoạch Thu hoạch cắt bỏ gốc Cài thìa có giòn, dễ gãy nên cần nhẹ nhàng, tránh gây thương tổn Sau thu hoạch vận chuyển đến nơi tiêu thụ 54 Tác hại sâu đục nõn H undalis 55 Bảng: Thành phần đất trại thực nghiệm khoa Nông Học trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Sét Thịt Cát 86 H2O 6,3 KCL CHC 0,9 Mùn 1,55 N 0,08 P2O5 0,06 K2O 0,08 Chất dễ tiêu (mg/100g N- NH4 6,12 đất) P2O5 8,08 K+ 0,31 Ca+ 0,11 Mg+ 0,07 Thành phần giới pH CHC Chất tổng số (%) Cation trao đổi ... 11  2.4.4 Sâu đàn hại cải Crocidolomia binotalis Zeller (Pyralidae - Lepidoptera) 13  2.4.5 Sâu đo Chrysodeixis eriosoma (Noctuidae - Lepidoptera) 14  2.5 Đặc tính số thuốc dùng thí nghiệm... Sâu tơ Plutella xylostella Curtis( Yponomeutidae - Lepidoptera) 7  2.4.2 Bọ nhảy sọc cong Phyllotreta striolata Fabricius (Chrysomelidae - Coleoptera) .10  2.4.3 Các loại rệp mềm cải ... họ Thập Tự Ngoài ra, chúng cơng có chứa chất mù tạt glucosinolates Cây màn tím Cleome rutidosperma L màn vàng Cleome viscose L xác định ký chủ tự nhiên sâu đục nõn nhiều nước (theo Sivapragasam,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC NÕN Hellula undalis F. (PYRALIDEA LEPIDOPTERA) TRÊN CÂY CẢI THÌA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC NÕN Hellula undalis F. (PYRALIDEA LEPIDOPTERA) TRÊN CÂY CẢI THÌA CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC THẢO MỘC VÀ SINH HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay