Đề thi học sinh giỏi máy tính bỏ túi các tỉnh phía bắc

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:45

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN KỲ THI HSG GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 § Ị t h i c h Ýn h t h ø c ĐỀ THI MƠN TỐN LỚP – TRUNG HỌC CƠ SỞ Thời gian làm : 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐIỂM CỦA BÀI THI HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO SỐ PHÁCH (do chủ tịch HĐ Bằng số Bằng chữ Giám khảo số 1: ……………………… chấm thi ghi) ………………………………………… Giám khảo số 2: ……………………… ………………………………………… (Đề thi gồm có 06 trang) Quy định : 1) Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Thí sinh phép sử dụng loại máy tính Casio : fx - 500MS, ES; Casio fx - 570MS, ES PLUS; Casio fx - 500VNPLUS; Vinacal Vn-500MS, 570MS Vinacal-570MS New 2) Trong tốn cần lập trình thí sinh phải ghi rõ loại máy tính sử dụng quy trình 2) Giá trị gần khơng giải thích thêm tính xác đến chữ số sau dấu phẩy Kết quả, quy trình cách giải tóm tắt ghi kẻ sẵn Câu 1(5 điểm) Tính gần giá trị biểu thức sau: x( x  y  7)  z  a) A  x  , y   , z  2 x (3 y  z  4)  x( y z  4)  y  z   27 y  36 xy 24 xy 2x   y  12 xy    b) B      x  x  y  x  12,13; y  13,12 3 x  27 y x  xy  y x  y     Kết B A Câu 2(5 điểm) Tìm ước số chung lớn (UCLN) bội số chung nhỏ (BCNN) ba số a  9699690; b  340510170; c  585554970 Kết UCLN(a,b,c) = BCNN(a,b,c) = Câu 3(5 điểm) Tìm số dư phép chia 20112012 cho 1112 -1- Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 Kết https://giasudaykem.com.vn Câu 4(5 điểm) Tìm đa thức thương phép chia đa thức: 11 73 134 317 3775 792 11 12 cho nhị thức x  x  x  x  x x 12 44 33 33 132 13 12 11 Kết Câu 5(5 điểm) Cho dãy số ( an ) xác định sau: n 1 a1  , a2  , an2  an  n    2 a Lập quy trình tính an , tổng S n n số hạng đầu, tích Tn n số hạng đầu b Tính T11 , a12 , S13 a) Quy trình Kết b) T11 = a12 = S13 = Câu 6(5 điểm) Phân số tối giản sinh số thập phân tuần hồn 11,1213(2011) Cách giải tóm tắt Kết Câu 7(5 điểm) Tính gần giá trị M  ab  11,2011 -2- 1 1    Biết a  b  12,2012 , a b3 a b Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Cách giải tóm tắt Kết M Câu 8(5 điểm) Tính gần tổng S   1 1 1         3 99 1003 Cách giải tóm tắt Kết S Câu 9(5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A, AB = 2,11 cm, AC = 3,24cm Gọi D điểm nằm cạnh huyền BC cho DE vng góc với AB E, DF vng góc với AC F BD = 2,82 Tính gần tỉ lệ diện tích hình chữ nhật AEDF với phần lại tam giác ABC -3- Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Kết Câu 10(5 điểm) Cho hình ngơi cánh hình Các khoảng cách hai đỉnh không liên tiếp 11,2011 Tính bán kính R đường tròn qua đỉnh ngơi Cách giải tóm tắt Kết -Hết - -4- ...  2 a Lập quy trình tính an , tổng S n n số hạng đầu, tích Tn n số hạng đầu b Tính T11 , a12 , S13 a) Quy trình Kết b) T11 = a12 = S13 = Câu 6(5 điểm) Phân số tối giản sinh số thập phân tuần... 11,1213(2011) Cách giải tóm tắt Kết Câu 7(5 điểm) Tính gần giá trị M  ab  11,2011 -2- 1 1    Biết a  b  12,2012 , a b3 a b Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Cách... https://giasudaykem.com.vn Kết Câu 10(5 điểm) Cho hình ngơi cánh hình Các khoảng cách hai đỉnh không liên tiếp 11,2011 Tính bán kính R đường tròn qua đỉnh ngơi Cách giải tóm tắt Kết -Hết - -4-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi máy tính bỏ túi các tỉnh phía bắc , Đề thi học sinh giỏi máy tính bỏ túi các tỉnh phía bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay