Dạng toán máy tính bỏ túi CASIO hay

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:45

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 06 trang https://giasudaykem.com.vn KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CASIO -VINACAL NĂM HỌC 2011-2012 MƠN TỐN - THCS Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) ………………………………………………………………………………………………………… Chữ kí giám khảo Chữ kí giám khảo SỐ MẬT MÃ LỜI DẶN THÍ SINH (do Trưởng Ban 1.Thí sinh ghi rõ số tờ giấy Số tờ: …… chấm thi ghi) phải nộp thi vào khung 2.Ngồi khơng đánh số, kí tên hay ĐIỂM BÀI THI ghi dấu hiệu vào giấy thi Bằng số Bằng chữ Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, cơng thức áp dụng (nếu có u cầu), kết tính tốn vào trống liền kề tốn Các kết tính gần đúng, khơng có định cụ thể, ngầm định xác tới chữ số phần thập phân sau dấu phẩy Câu 1: (5 điểm) a) Cho a = 1193984; b = 157993; c = 38743 Tìm UCLN(a; b; c) BCNN(a; b; c) UCLN(a; b; c) = BCNN(a; b; c) = b) Tính giá trị biểu thức: (ghi kết dạng số tự nhiên) A = 110211715 x 517112011 A= Câu 2: (5 điểm) Tính giá trị 2011  2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012  B :         11 60 100 150 3780 4060 4350    Cách giải: B= Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267  https://giasudaykem.com.vn Câu 3: (5 điểm) Viết quy trình ấn phím tìm số tự nhiên n biết:   (1  1)(2  2)  3 .(n  n n )  1,1162.1010 Quy trình bấm phím: n= Câu 4: (5 điểm)  1012   a) Tính xác số C =     C=  b) Một tam giác vng có đường phân giác hai góc nhọn chia cạnh đối diện thứ thành đoạn tỷ lệ với 11 17, chia cạnh đối diện thứ hai thành đoạn tỷ lệ với 11 20 Biết chu vi tam giác 15687mm Tính diện tích Cách giải: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Câu 5: (5 điểm) a) Tìm nghiệm nguyên dương phương trình sau : 17(xyzt + xy + xt + zt + 1) = 54(yzt + y + t) x= ; y= ;z= b) Giải hệ phương trình sau :    17  x 17 11  y 11 ;t= 2011 z  2011 2011x + 11y + 17z = 137880435  x= ; y= ;z= Câu 6: (5 điểm) Cho hai dãy số với số hạng tổng quát cho công thức: u1  2; v1   un1  25vn 12un v  29v 11u  n1 n với n  N* n a) Viết quy trình bấm phím liên tục để tính giá trị un+1 vn+1 theo un b/ Tính u5 ; u6 ; u7 ; u8 ; v5 ; v6 ; v7 ; v8 a) Quy trình bấm phím: b) u1 = u2 = u3 = u4 = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Câu 7:(5 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ cho bốn điểm: M(-4; 0), N(0; -5), P(0; 3), Q(1; 0) a) Viết phương trình đường thẳng MP phương trình đường thẳng NQ b) Xác định tọa độ giao điểm A hai đường thẳng cho c) Tính diện tích tứ giác OPAQ ( theo đơn vị trục số cen-ti-met) a) Phương trình đường thẳng: (Vẽ đồ thị vào phía dưới) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Câu 8: (5 điểm) (Bài toán vui) Ở hai đầu đoạn đường thẳng AB, hai chó chạy phía Cùng xuất phát với chó A, ong bay phía B Khi gặp chó chạy từ B đến, quay phía A, gặp chó chạy từ A, lại quay phía B Cứ ba vật gặp A B Biết quãng đường AB dài 1117m, vận tốc chó từ A 2,011m/s, vận tốc chó từ B 2,012m/s, vận tốc ong 5,17m/s Hỏi: a) Khi ba vật gặp ong bay quãng đường bao nhiêu? b) Chỗ gặp cách A mét? Cách giải: ... 12un v  29v 11u  n1 n với n  N* n a) Viết quy trình bấm phím liên tục để tính giá trị un+1 vn+1 theo un b/ Tính u5 ; u6 ; u7 ; u8 ; v5 ; v6 ; v7 ; v8 a) Quy trình bấm phím: b) u1 = u2 =... lệ với 11 17, chia cạnh đối diện thứ hai thành đoạn tỷ lệ với 11 20 Biết chu vi tam giác 15687mm Tính diện tích Cách giải: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Câu...  1)(2  2)  3 .(n  n n )  1,1162.1010 Quy trình bấm phím: n= Câu 4: (5 điểm)  1012   a) Tính xác số C =     C=  b) Một tam giác vng có đường phân giác hai góc nhọn chia cạnh đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạng toán máy tính bỏ túi CASIO hay , Dạng toán máy tính bỏ túi CASIO hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay