Chuyên đề máy tính bỏ túi THCS THPT năm 2017 2018

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:45

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 UBND HUYỆN LÂM BÌNH PHỊNG GD&ĐT ĐỀ CHÍNH THỨC Điểm tồn thi Bằng số Bằng chữ https://giasudaykem.com.vn KỲ THI GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP HUYỆN BẬC THCS NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn: Tốn Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 07 trang) Số phách Các giám thị (Do Chủ tịch Hội (Họ, tên chữ kí) đồng thi ghi) GT1 GT2 Chú ý: - Các kết phân số, khơng có u cầu thêm bài, ghi dạng phân số tối giản; - Với có u cầu trình bày cách giải: thí sinh ghi tóm tắt cách giải, cơng thức áp dụng; - Kết tính tốn điền vào trống liền kề, kết tính gần đúng, khơng có định cụ thể, ngầm định lấy xác đến chữ số thập phân sau dấu phẩy; số đo góc làm tròn đến phút Bài (5 điểm) Tính giá trị biểu thức: a) A      6  7  8  9  10 10  11 11 b) B  x  x 1  A≃ 1    x 1  x  x2  x3 x  2012  x  2013 Với x = 2013 Tóm tắt cách giải ý b Kết quả: B = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Bài ( 5,0 điểm) a) 9/ Cho BCE cân B có đường cao CA Gọi I giao điểm đường p/g ABC Biết CI = 6,8cm, AB = 5,6cm a/ Tính BC b) b/ Tính BI c/ Tính khoảng cách từ I đến BC (làm tròn cstp) Tìm số abc cho: A  2013abc đồng thời chia hết cho 20 13 Tóm tắt cách giải a) b) Kết quả: b) Các số abc cần tìm là: Bài (5,0 điểm) Cho ΔABC vuông A đường cao AH, tia phân giác góc B cắt AC D Biết DA = 2cm; DC = 3cm a) Tính số đo góc C góc B ΔABC b) Tính độ dài đoạn thẳng: AH; HB; HC Tóm tắt cách giải Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 Kết quả: a) C  b) AH = https://giasudaykem.com.vn ; B  ; HB= ; HC = Bài (5,0 điểm) x a) Tìm đa thức P(x) bậc cho P(x) chia cho ( x  x  4) dư (  ) x Và P(x) chia cho ( x  x  6) dư (  ) Tóm tắt cách giải Kết quả: Đa thức bậc ba cần tìm là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn b) Cho đa thức Q  x    5x2  3x  10  Tính tổng hệ số đa thức xác đến hàng đơn vị 64 Tóm tắt cách giải Kết quả: Tổng hệ số đa thức Q(x) là: Tóm tắt cách giải Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Kết quả: b/ Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 3,15 B cm Từ điểm A ngồi đường tròn vẽ R hai tiếp tuyến AB AC (B, C hai tiếp điểm thuộc (O) ) Tính diện tích phần giới A O hạn hai tiếp tuyến cung tròn nhỏ BC Biết OA = a = 7,85 cm C Tóm tắt cách giải Kết quả: A≃ Bài (5 điểm) Cho hình vuông ABCD cạnh 12 cm Vẽ đoạn AE với E điểm cạnh CD cho DE = cm Đường trung trực đoạn AE cắt AE, AD BC theo thứ tự M, P Q Tính tỉ số độ dài PM MQ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Cách giải Kết quả: PM/MQ = Bài (5 điểm) a/ Cho hai đường tròn (O) (O’) cắt A B (O O’ nằm khác phía AB) Một đường thẳng qua điểm A cắt (O) (O’) hai điểm M N Tính độ dài lớn đoạn thẳng MN cho biết AB = 16 cm, bán kính đường tròn tâm O O’ 15 cm 10 cm Cách giải Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Kết quả: MAXMN = Bài (5 điểm) a) sin 350 tg 500 -cos 40 Tính: C = sin 350 :0,15cotg3 550 C≃ b) Cho a=296541; b=13299552; c=560138733 Tìm ƯCLN(a, b, c) ƯCLN(a, b, c)= Bài 10 (5 điểm) Câu Khi chia đa thức P(x) = P( x)  x81  ax57  bx 41  cx19  x  cho (x –1) số dư chia P(x) Cho ( x – 2) số dư –4 a) Hãy tìm số thực A , B biết đa thức Q( x)  x81  ax57  bx 41  cx19  Ax  B chia hết cho đa thức x2  3x  b) Với giá trị A B vừa tìm , tính giá trị đa thức R( x)  Q( x)  P( x)  x81  x57  x 41  x19  x  x = 1,032012 Câu 2: A  (4x5  4x4  5x3  5x  2)2012  2013, tính giá trị A x  2 1 1 Câu Bài 11 (5,0 điểm) Lãi suất tiền gửi tiết kiệm số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi Ông Bình gửi số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy năm, lãi suất tăng lên 1,15% tháng tháng ơng Bình tiếp tục gửi; sau tháng lãi suất giảm xuống 0,9% tháng, ơng Bình tiếp tục gửi thêm số tháng tròn nữa, rút tiền ơng Bình vốn lẫn lãi 747 478,359 đồng (chưa làm tròn) Hỏi ơng Bình gửi tiền tiết kiệm tháng ? Nêu sơ lược quy trình bấm phím máy tính để giải -Hết - Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn ... cân B có đường cao CA Gọi I giao điểm đường p/g ABC Biết CI = 6,8cm, AB = 5,6cm a/ Tính BC b) b/ Tính BI c/ Tính khoảng cách từ I đến BC (làm tròn cstp) Tìm số abc cho: A  2013abc đồng thời... ΔABC vng A đường cao AH, tia phân giác góc B cắt AC D Biết DA = 2cm; DC = 3cm a) Tính số đo góc C góc B ΔABC b) Tính độ dài đoạn thẳng: AH; HB; HC Tóm tắt cách giải Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt... b) Với giá trị A B vừa tìm , tính giá trị đa thức R( x)  Q( x)  P( x)  x81  x57  x 41  x19  x  x = 1,032012 Câu 2: A  (4x5  4x4  5x3  5x  2)2012  2013, tính giá trị A x  2 1 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề máy tính bỏ túi THCS THPT năm 2017 2018 , Chuyên đề máy tính bỏ túi THCS THPT năm 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay