ĐỀ THI CHINH THỨC môn TOÁN PTTH 2016

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO (Đề thi gồm trang) http://giasudaykem.com.vn KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐ ỐC GIA NĂM 2016 Mơn Tốn (Thời gian làm 180 phút không kể th thời gian giao đề) Câu I(1,0 điểm) 1.Cho số phức z=1+2i.Tìm phần n thực th phần ảo số phức Cho Tính giá trị c biểu thức Câu II(1,0 điểm) Khảo sát biếến thiên vẽ đồ thị hàm số Câu III(1,0 điểm) Tìm m để hàm số s hai điểm cực trị đó,tìm ìm m để có hai điểm m cực c trị.Gọi Câu IV(1,0 điểm) Tính tích phân Câu V(1,0 điểm) Trong không gian với v hệ tọa độ Oxyz,cho điểm A(3;2;-2) 2) ,B(1;0;1) C(2;-1;3).Viết phương trình mặtt phẳng ph qua A vng góc với đường thẳẳng BC.Tìm tọa độ hình chiếu vng góc củaa A đường đư thẳng BC Câu VI(1,0 điểm) 1.Viết phương trình 2.Học sinh A thiết kế bảng ng điều khiển điện tử mở cửa phòng học củaa llớp.Bảng gồm 10 nút,mỗi nút ghi mộtt số s từ đến khơng có hai nút đượcc ghi m số.Để mở cửa cần nhấn liên tiếp p nút khác cho số s nút theo th thứ tự nhấn tạo thành dãy số tăng có tổ 10.Học sinh B quy tắcc m mở cửa trên,đã nhấn ngẫu nhiên liên tiếp p nút khác bbảng điều khiển.Tính xác suấtt để đ B mở cửa phòng học Câu VII.(1,0 điểm) Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vng cân ttạii B, AC=2a Hình chi chiếu vng góc A’ mặt phẳng (ABC ABC) trung điểm cạnh AC, đường thẳng ng A B tạo với mặt o phẳng (ABC) góc 45 Tính theo a thể th tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ chứng ch minh A’B vng góc với B’C Câu VIII(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, Oxy cho tứ giác ABCD nộ i tiếp đường tròn đường kính BD BD Gọi M, N hình chiếu u vng góc c A đường thẳng BC, BD P giao điểm hai đường thẳng MN,, AC A Biết đường thẳng AC có phương trình x – y – = 0, M (0;4), N (2;2) hoành độ điểm m A nhỏ Tìm tọa độ điểm m P,A B Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 http://giasudaykem.com.vn Câu IX(1 điểm).Giải phương trình ình Câu X.(1 điểm ).Xét số thựcc x,y th thỏa mãn Tìm giá trị lớn x+y Tìm m để với mọii x,y th thỏa mãn (*) Hết -Đápán lời giải chi tiết bạn tham khảo trang web baitap123.com
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CHINH THỨC môn TOÁN PTTH 2016 , ĐỀ THI CHINH THỨC môn TOÁN PTTH 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay