Đề thi học kì 1 môn toán lớp 12

26 12 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:39

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC MƠN TỐN 12 Câu 1: Hàm số y = x4 − 4x2 + 3: A Nghịch biến (−∞;− ) (0; ) C Đồng biến (− ∞; −2), (2; +∞) B Nghịch biến (− ; ) D Đồng biến \ Câu 2: Trong hàm số sau, hàm số đồng bến \? 3 A y = x − 2x + 5x +1 B y = − x + 2x − 5x +1 x −1 D y = x + x +1 C y = x +1 Câu 3: Bảng biến thiên sau hàm số ? x –∞ +∞ y’ – – +∞ y 1 –∞ A y = x+5 x−2 B y = 2x −1 x −1 C y = 3−x 2−x D y = 4x − x−2 Câu 4: Hàm số y = x − 3x + đạt cực đại tại: A x = –1 B x = C x = D x = 2 Câu 5: Hàm số y = x − 4x +1.Có điểm cực trị? A B C D Câu 6: Hàm số y = x − 3x + mx +1 có hai cực trị giá trị tham số m A m < C m > B m < D m > Câu 7: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − 3x − 9x + 35 đoạn [−4; 4] là: A 40; −41 B 20; −2 C 10; −11 D 40;31 Câu 8: Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y = 2x − x2 là: A B C D −1 Câu 9: Gọi M m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = − x + 3x + đọan [0;3] Khi đó, giá trị biểu thức: P = 2M − 3m A P = 56 B P = −38 C P = 38 D P = −56 Câu 10: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = 3x +1 là: x2−4 A B D mx −1 có tiệm cận đứng qua điểm A −1; : 2x + m D m = B m = −2 C m = Câu 11: Định m để đồ thị hàm số y = A m = C ( ) Trang 1/6 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 12: Cho hàm số y = x − 3x + có đồ thị hình Tìm m để phương trình: x − 3x + − m = có nghiệm phân biệt Hình B m < A < m < Câu 13: Đồ thị sau đồ thị hàm số ? D m < ∨ m > C m > y -1 O x -1 A y = x − 2x B y = − x + 2x Câu 14: Cho hàm số (C): y = phân biệt: A m < –5 ∨ m > –1 4 C y = − x + 2x − D y = x − 2x − 2x −1 đường thẳng d : y = x + m Tìm m để d cắt (C) điểm 1−x B m < –5 ( x + )( Câu 15: Rút gọn biểu thức A = C m > –1 x3−8 x+2 x+4 A x – B C y' = a4 kết là: 3 x bằng: C Câu 18: Cho a > , a ≠ Tìm mệnh đề sai: A loga b = 2loga b B loga = Câu 19: Hàm số y = − ln x có tập xác định là: A (0; +∞)\{e} B (0; +∞)\{1} Câu 20: Hàm số y = ln ( x > 0) C x + Câu 16: Đạo hàm hàm số y = x3 là: A y' = B y' = 4 x x Câu 17: Với a > a ≠ 1, giá trị alog A 16 B ) D –5 < m < –1 D x − D y' = 4 x D C loga a = b D loga a = b C \\{e} D (0; e) ( x2 + x − − x) có tập xác định là: A (−∞;−2] ∪ (2; +∞) B (1; +∞) C (−∞;−2) D (−2; 2) Trang 2/6 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 21: Cho hàm số y = log a x, ( < a ≠ 1) Chọn mệnh đề sai: A Hàm số đồng biến ( 0; +∞) B Hàm số xác định ( 0; +∞) C Hàm số có tập giá trị \ D Đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = làm tiệm cận đứng 2x −1 Câu 22: Nghiệm phương trình : = 243 : A x = B x = C x = ( Câu 23: Số nghiệm phương trình log x + 4x D −3 ≤ x ≤ B C Câu 24: Tìm nghiệm bất phương trình : A x ≤ − ∨ x ≥ D ) = log ( 2x + 3) là: A D x = B ≤ x ≤ 13 D −∞; ≥ E C −3 ≤ x ≤ x + 3x −2 Câu 25: Tập số x thỏa mãn log 0,4 ( x − ) + ≥ 13 13 C (4; +∞) A 4; B ; +∞ 2 Câu 26: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a SA ⊥ (ABC) SA = a Thể tích khối chóp S.ABC a3 3a3 3a3 3a A B C D 4 Câu 27: Cho hình chóp tam giác S.ABC, cạnh đáy a, góc cạnh bên mặt đáy 60° Thể tích khối chóp S.ABC bằng: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích khối chóp bằng: a3 a3 a3 3 B a A C D Câu 29: Lăng trụ tứ giác là: B Lăng trụ có đáy hình vng A Lăng trụ đứng có đáy hình vng D Hình hộp có đáy hình vng C Lăng trụ đứng có đáy hình thoi Câu 30: Cho khối lậ p phươ ng biết tăng độ dài cạ nh khối l ập phương thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 31: M ột hình t ứ diệ n cạnh a, có đỉnh trùng với đỉnh hình nón, đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Khi diện tích xung quanh hình nón là: 2 π a π a D πa 3 A B C πa Câu 32: Cho S.ABC hình chóp tam giác đều, cạnh đáy a, cạnh bên hợp với mặt đáy góc 60˚ Hình nón tròn xoay có đỉnh S, đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, tích bằng: 3 3 πa πa πa 2πa A B C D 27 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 3/6 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 33: Một hình trụ có bán kính đáy a, thiết diện qua trục hình vng Thể tích khối trụ bằng: πa3 πa3 3 A 2πa C 4πa B D 3 Câu 34: Trong đa diện sau đây, đa diện không luôn nội tiếp mặt cầu: A Hình chóp tứ giác B Hình tứ diện C Hình chóp ngũ giác D Hình hộp chữ nhật Câu 35: Chọn mệnh đề đúng: A Hình chóp có đáy hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp B Hình chóp có đáy tứ giác có mặt cầu ngoại tiếp C Hình chóp có đáy hình thang vng có mặt cầu ngoại tiếp D Hình chóp có đáy hình bình hành có mặt cầu ngoại tiếp n o Chọn khẳng định đúng: Câu 36: Cho điểm A, B, C nằm mặt cầu ACB = 90 A Ln có đường tròn mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC B AB đường kính mặt cầu C Tam giác ABC vuông cân C D Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến đường tròn lớn mx + đồng biến (1; +∞) x+m C m < −2 ∨ m > A m > B m < −2 D − ≤ m < Câu 38: Xác định giá trị tham số m để hàm số y = x − 2x + mx +1 đạt cực tiểu x = Chọn Câu 37: Tìm m để hàm số y = câu trả lời đúng: A m = B m = –1 C m = D Khơng có m Câu 39: Cho hàm số y = m x − (m − 1)x + 3(m − 2)x +1 Tìm m để hàm số đạt cực trị x , x thỏa x1 + 2x2 = 1? B m = − ∨ m = C m = ∨ m D m = − ∨ m = A m = ∨ m = − = − 3 2 Câu 40: Cho tam giác đề u cạnh a, người ta dựng hình chữ nhậ t MNPQ có cạnh MN nằm cạnh BC, hai đỉnh P Q theo thứ t ự hai cạnh AC, AB tam giác cho hình chữ nhật MNPQ có diện tích lớn Khi đó, giá trị lớn diện tích theo a 2 2 C a A a B a D a 2 Câu 41: Phương trình x − 2x = − m có nghiệm m bằng: C A ± B ±2 D ±1 Câu 42: Định m để phương trình: x − 3x + = log (m +1) có nghiệm thực phân biệt m 0, a ≠ b ) kết là: b B ab C ( ab)2 D ab y x x nghịch biến trên: A (- ∞; -1) (-1; + ∞) C Câu 2: Hàm số Mã đề thi 132 B (- ∞; 1) (1; + ∞) D (- ∞; -1) (1; + ∞) x : x D x 1; y Câu 3: Phương trình đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số y A x 1; y B x 1; x Câu 4: Số nghiệm thực phương trình log x C y 1; y log x : A B C D Câu 5: Một người thợ định làm thùng để đựng 2m nước dạng hình trụ (khơng nắp) Để tiết kiệm vật liệu cần làm đáy thùng có bán kính : A ( m) B ( m) C ( m) D ( m) Câu 6: Một hình trụ có bán kính đáy cm, chiều cao cm Diện tích xung quanh hình trụ : A 54 cm2 B 27 cm2 C 54 cm3 D 27 cm3 Câu 7: Giá trị lớn hàm số y = - x4 – 2x2 [-1 ;1] : A B -3 C -8 D Câu 8: Giá trị cực đại hàm số: y A x3 2x B 3x : : C 3 Câu 9: Tập xác định hàm số: y = (x – 4) – là: A \ {2} B \ {-2;2} C ( ; 2] [2; ) x Câu 10: Cho hàm số y e x e Nghiệm phương trình y ' : A x B x ln C x ln 2x1 m m có nghiệm : Câu 11: Phương trình B m 0; A m ; C m1; 2 Câu 12: Cho a log 3, b log Kết log 30 1350 theo a,b là: 3a 2b a 3b a b A B C a b a b 3a 2b Câu 13: Các điểm cực trị hàm số: y x x 3x 13 : A (1 ; -2) B y = -2 y 26 C x = x = -3 D D ( ; 2) (2; ) D x D m1; D a b a 3b D x = -1 x= Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 14: Hình chóp S.ABCD có SA a , góc mặt bên mặt đáy Giá trị để thể tích khối chóp S.ABCD lớn : A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 15: Hàm số y = x - 3x + mx +1 đạt cực tiểu x = : A m B m = C m D m > Câu 16: Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số ? A y x B y 2x x 2x C y x D y x x x 4x có đồ thị (C) Giá trị tham số m để đường thẳng (d): y x m cắt x đồ thị (C) hai điểm phân biệt A, B cho độ dài đoạn AB nhỏ là: A B C – D 14 Câu 17: Cho hàm số y Câu 18: Khoảng cách từ điểm A(3 ;2) đến giao điểm tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm 2x : x A B Câu 19: Số cực trị hàm số y = 4x4 + : A B số y l og log C D C D Câu 20: Giá trị biểu thức: A log log 3 là: 11 D 25 Câu 21: Khi tăng cạnh hình lập phương lên gấp đơi thể tích hình lập phương sẽ: A Tăng lần B Tăng lần C Tăng lần D Tăng hai lần Câu 22: Đạo hàm hàm số y x là: A 11 B -25 C 3x A ln x ( x 1) ln B ( x 1) ln C 3x ln D ( x 1) ln x Câu 23: Nghiệm phương trình log x log x log x : A x B x C x D x 0; x 2 Câu 24: Hàm số sau đồng biến ? 2x A y = x3 + x2 + 2x + B y = x4 – 2x2 +3 D y = - x3–2x -2 C y x 3x Câu 25: Tập xác định hàm số : y log0,4 : x 2 A \ {1} B ( ; ] (1; ) C ;1 D ;1 3 Câu 26: Cho hàm số y = - x + 2x + Khẳng định sau ? A Hàm số có cực đại B Hàm số có cực đại cực tiểu C Hàm số có cực đại cực tiểu D Hàm số có cực tiểu Câu 27: Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt A y x x 2 B y x x2 Câu 28: Số nghiệm phương trình 2 x x A B 1 Câu 29: Xét hàm số : y x2 10 https://giasudaykem.com.vn C y x : C x2 D y x2 D (-∞ ;1], chọn khẳng định ? A Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 10 B Hàm số khơng có giá trị nhỏ giá trị lớn 10 C Hàm số có giá trị nhỏ 10 D Hàm số có giá trị nhỏ giá trị lớn 11 10 Câu 30: Hàm số y = - x4 + 2x2 - đồng biến khoảng sau đây? A (- 1; 0) (1; + ∞) B (-1; 1) C (- ∞; 0) D (- ∞; -1) (0;1) Câu 31: Phương trình log x A m 0; 2 log x m có nghiệm 1;3 B m 0; C m 2; : D m; Câu 32: Cho hàm số y ax bx cx d , ( a 0) có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau ? A a , b , c , d B a , c 0, b e Câu 33: Cho f x x x C a , d , c < D a , b 0, d Nghiệm phương trình f ' x : A B C D e Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có SA ABC , tam giác ABC vuông cân A, SA a , AB 2a Thể tích khối chóp S.ABC : a D a3 3 Câu 35: Giá trị m để hàm số y = x +2(m-1)x +(m-1)x+5 đồng biến : 7 A 2a3 B 4a3 A m ( ;1] [ ; ) C B m 1; C m ( ;1) ( 7; 4 ) D m 1; Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 36: Trong hình đa diện sau đây, hình đa diện khơng ln ln nội tiếp mặt cầu ? A Hình chóp tam giác B Hình chóp ngũ giác C Hình chóp tứ giác D Hình hộp chữ nhật Câu 37: Số mặt cầu chứa đường tròn cho trước là: A B C D vô số Câu 38: Hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Thể tích khối chóp S.ABCD : A a3 B a3 14 C a3 14 7a3 D Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vng cân A, SA ABC , BC 2a Góc (SBC) (ABC) 300 Thể tích khối chóp S.ABC : 3 a3 A 3a B a C 3a D 9 Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình chữ nhật, AB a , BC a SA ABCD , Thể tích khối chóp S.ABC : 6a3 6a3 A B C 6a3 Câu 41: Giá trị nhỏ hàm số y = x3 + x [0 ;1] : A B C Câu 42: Cho S.ABC có SA ABC , tam giác ABC vuông B, SB SA a D 6a3 D a , BC a Thể tích S.ABC a3 Khoảng cách từ A đến (SBC) : C 3a D a Câu 43: Năm 2016 diện tích đất rừng huyện Sóc Sơn khoảng 6.765 (ha) Giả sử sau năm diện tích đất rừng huyện Sóc Sơn giảm 20% so với diện tích có Hỏi sau 10 năm diện tích đất rừng huyện Sóc Sơn lại khoảng ? A 1353(ha) B 730(ha) C 676,5(ha) D 726,4(ha) Câu 44: Một bóng rổ size có đường kính 24,8 (cm) diện tích bề mặt bóng là: A 51, 25 ( cm2 ) B 205, 01 ( cm2 ) C 615, 04 ( cm2 ) D 153, 76 ( cm2 ) Câu 45: Trong không gian cho tam giác ABC vuông B, AB a , ACB 30 Độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB là: a A l a B l 2a C l a D l A 3a B 6a 3 Câu 46: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a chiều cao a Gọi M, N trung điểm AC, AB Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.AMN? D a3 A a3 B a3 C a3 2 Câu 47: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Gọi S diện tích xung quanh hình trụ có hai đáy ngoại tiếp hai hình vng ABCD A’B’C’D’ Diện tích S là: A a2 B a2 C a2 2 D a 2 Câu 48: Số giao điểm hai đồ thị hàm số y x A B 2x C y x Câu 49: Hàm số y 10 9x2 có giá trị lớn : A – 10 B 10 C Câu 50: Nghiệm phương trình x x : A log B log C log - HẾT là: D D D log Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt 10 D A D A C A A C B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 https://giasudaykem.com.vn C A C B B D C B D B ĐÁP ÁN 21 A 22 B 23 B 24 A 25 D 26 C 27 C 28 A 29 C 30 D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C C C D C D B C A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A D C B A B D B D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 5/5 - Mã đề thi 132 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Mã đề thi 123 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Gọi x1 , x2 hai số thực thoả mãn x 3.3 x B 10 A Tổng x1 x2 C D đoạn 1; x A -2 B -2 C -1 -2 D -1 -3 Câu 3: Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương cạnh 2a có diện tích C 12 a2 D a2 A a2 B 12 a2 Câu 4: Gọi x , x hai số thực thoả mãn (log x 1)(log x 2) Giá trị biểu thức P x x Câu 2: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y f x x 1 2 A 36 B C 20 Câu 5: Hàm số y ln( x x 6) có tập xác định A 2;3 B ;0 C 0; D 25 D ; 3; Câu 6: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h tính cơng thức A V Bh B V Bh C V Bh D V Bh Câu 7: Cho khối chóp S ABC có SA, SB , SC đơi vng góc với SA a , SB 2a , SC 3a Thể tích khối chóp SABC 3 a a C D a3 12 Câu 8: Số giao điểm đồ thị hàm số y x x 10 x đường thẳng y 3x A a3 B A B C Câu 9: Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định nó? x A y x 3 x 2 B y x x2 C y D x 2x x Câu 10: Một miếng bìa hình tam giác ABC, cạnh a=16cm Một học sinh cắt hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa (với M, N thuộc cạnh BC, P Q tương ứng thuộc cạnh AC AB) Diện tích hình chữ nhật MNPQ lớn D y A 32 cm B cm C 34 cm D 16 cm Câu 11: Đạo hàm hàm số y log ( x 1) ln( x 1) 2x điểm x A B C 1 D 3ln 3ln 3ln Câu 12: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến B y x 3 x x A y x x D y x x 2 x C y x x Câu 13: Cho bảng biến thiên hình vẽ Trang 1/4 - Mã đề thi 123 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số sau? 2x A y B y x C y x D y x x x x x Câu 14: Trong mệnh đề sau, mệnh đề Sai? 3 x có cực trị A Hàm số y x x khơng có cực trị B Hàm số y x D Hàm số y x 3 x có cực trị C Hàm số y x x có hai cực trị Câu 15: Hàm số y x 3 x 3mx nghịch biến khoảng 0; m thỏa mãn B m A m C m D m Câu 16: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h tính cơng thức Bh A V B V Bh Câu 17: Đạo hàm hàm số y 3x 3 x x1 A ( x x)3 C V x B (3 x 1).3 (3 x 1).3x x x3 x C D (3 x 1).3 ln ln x 17 có hai hai cực trị x , x Khi tổng x x2 3x x 1x3 4x2 A 49 B 69 C 79 Câu 19: Giá trị biểu thức log 25 log 1, bằng: A B C Câu 20: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y x x A x y B x y C x y B PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm) Câu (2 điểm) Cho hàm số y x - x2 (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) Câu 18: Hàm số y Bh D V x3 x Bh 2 D 39 D D x y b) Tìm giá trị tham số m để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt x x Câu2 (1 điểm) Cho số thực dương x , y thoả mãn x y xy xy log m a) Chứng minh x y 2 b) Tìm giá trị lớn biểu thức P x y 2xy Câu (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) SD= a a) Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a b) Tính bán kính mặt cầu qua đỉnh hình chóp S.ABCD - Hết -Họ tên học sinh: Số báo danh: Trang 2/4 - Mã đề thi 123 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌCKÌ NĂM HỌC 2016-2017 MƠN TỐN, LỚP 12 Chú ý : Dưới sơ lược bước giải cách cho điểm phần Bài làm học sinh yêu cầu tiết ,lập luận chặt chẽ Nếu học sinh giải cách khác chấm cho điểm phần tương ứng Phân A: Mỗi ý 0,25 điểm Tổng điểm Câu/Mã 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 123 A C C C A B A C D A B B B D D C D D A B Phần B a) Tập xác định : Sự biến thiên 1.Giới hạn hàm số vô cực lim y, lim y x x 2.Chiều biến thiên 0,25 y x 4x x y 4x 4x 0 x Ta có bảng biến thiên x -1 ' y - y + - + -3 0,5 -4 Hàm số nghịch biến trên; 0;1 , đồng biến 1; 1; Hàm số đạt cực tiểu x x 1, giá trị cực tiểu hàm số y y 14 Câu Hàm số đạt cực đại x , giá trị cực đại hàm số Vẽ đồ thị b) y 03 0,25 Phương trình x x log m x x log m Dựa vào đồ thị (hoặc bảng biến thiên) hàm số y x phương trình cho có nghiệm phân biệt log m Chỉ m a) Ta có x 2x 0,25 , ta có điều kiện để 0,5 0,25 y 2x y2 Do x , y từ giả thiết suy xy ( xy 1)( xy 1)(2 xy 1) xy xy 2 0,25 2x y 0,25 Trang 3/4 - Mã đề thi 123 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu b) Với x , y Do P Xét hàm số xy xy 2xy 1x ;1 Dễ thấy ,t 2t y2 xy f (t) hàm số nghịch biến ;1 Do Max f (t) 2 0,25 f (t) t , chứng minh f ;1 0,25 Kết luận Câu 0,25 a) +) Tính diện tích tứ giác ABCD a2 +) Tính chiều cao SA a 0,25 +) Áp dụng công thức VS ABCD SA.SABCD 3 +) Tính V= a 0,25 0,25 b) Gọi K trung điểm SC, Dễ thấy KS KC KA KB KD Do K tâm mặt cầu qua đỉnh hình chóp Bán kính mặt cầu R SC a SC 0,5 0,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang 4/4 - Mã đề thi 123 Gia sư Tài Nă ng Việt http s:// gias uda yke m.c om ... phần Bài làm học sinh yêu cầu tiết ,lập luận chặt chẽ Nếu học sinh giải cách khác chấm cho điểm phần tương ứng Phân A: Mỗi ý 0,25 điểm Tổng điểm Câu/Mã 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 3 A C C... thi 13 2 Gia sư Tài Năng Việt 10 D A D A C A A C B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 https://giasudaykem.com.vn C A C B B D C B D B ĐÁP ÁN 21 A 22 B 23 B 24 A 25 D 26 C 27 C 28 A 29 C 30 D 31 32... ban đầu 10 0 sau có 300 Hỏi sau số lượng vi khuẩn ban đầu tăng lên gấp 10 lần? A.6 29 phút B C A B D 10 B giờ29 phút C 10 29 phút - HẾT -B 11 C 16 A 12 A 17 B 13 B 18 B 14 A 19 C 15 D 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 , Đề thi học kì 1 môn toán lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay