ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE COLEOPTERA) ĐỐI VỚI GỐC THUỐC IMIDACLOPRID

71 53 0
 • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAECOLEOPTERA) ĐỐI VỚI GỐC THUỐC IMIDACLOPRID NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ TRÍ HÙNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE-COLEOPTERA) ĐỐI VỚI GỐC THUỐC IMIDACLOPRID Tác giả LÊ TRÍ HÙNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Trần Tấn Việt KS Nguyễn Hữu Trúc Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011   ii    LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tôi xin chân thành cảm ơn: - Thầy Trần Tấn Việt thầy Nguyễn Hữu Trúc toàn thể thầy cô Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Anh Nguyễn Trung Dũng, phó giám đốc Trung Tâm Giống Tây Ninh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài - Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Lê Trí Hùng     iii    TĨM TẮT Lê Trí Hùng – sinh viên khoa Nông Học, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM, tháng 08 năm 2011 Đề tài: “Đánh giá khả chống chịu bọ cánh cụt Paederus fuscipes (Staphylinidae-Coleoptera) gốc thuốc Imidacloprid” Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Tấn Việt KS Nguyễn Hữu Trúc Đề tài tiến hành từ tháng đến tháng năm 2011 phòng thí nghiệm mơn Bảo vệ thực vật, khoa Nơng Học trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Kết ghi nhận sau tháng theo dõi đánh giá, đề tài phần thể ảnh hưởng thuốc Imidacloprid đến loài thiên địch Paederus fuscipes Qua thí nghiệm, thuốc Imidacloprid ảnh hưởng lớn đến sức sống bọ cánh cụt phun thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt hay thông qua mồi bị nhiễm thuốc Ở thí nghiệm phun thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt kết cho thấy: thuốc ảnh hưởng lớn đến sức sống ấu trùng tuổi 1, thành trùng đực bọ cánh cụt, qua 7NSXL số lượng sống Thành trùng bọ cánh cụt có sức chống chịu tốt số lượng sống qua 7NSXL 1,3 Ở thí nghiệm phun thuốc lên rầy nâu làm mồi cho bọ cánh cụt, thuốc ảnh hưởng đến thành trùng ấu trùng tuổi bọ cánh cụt lớn qua 7NSXL số lượng sống Thuốc ảnh hưởng đến ấu trùng tuổi thành trùng đực bọ cánh cụt nhẹ so với ấu trùng tuổi thành trùng cái, qua 7NSXL số lượng sống 0,3 Thuốc độc với bọ cánh cụt Paederus fuscipes qua đường tác động vị độc tiếp xúc   iv    MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng biểu vii Danh sách sơ đồ hình ảnh viii Danh sách chữ viết tắt ix Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm dịch hại rầy nâu gây thời gian gần 2.2 Tầm quan trọng thiên địch 2.3 Thiên địch rầy nâu 2.3.1 Các loài bắt mồi rầy nâu 2.3.2 Các lồi kí sinh rầy nâu 2.3.3 Các loài sinh vật gây bệnh cho rầy nâu 2.4 Bọ cánh cụt Paederus fuscipes 2.4.1 Nghiên cứu giới 2.4.1.1 Đặc điểm phân loại khả săn mồi 2.4.1.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái bọ cánh cụt Paederus fuscipes   v    2.4.1.3 Độc chất thể bọ cánh cụt Paederus fuscipes 2.4.2 Nghiên cứu nước 10 2.5 Đặc tính hoạt chất Imidacloprid 13 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 15 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 15 3.2 Vật liệu nghiên cứu 15 3.3 Vật liệu phương pháp nhân nuôi rầy nâu 16 3.4 Phương pháp nhân nuôi bọ cánh cụt 17 3.5 Phương pháp nghiên cứu 19 3.5.1 Ảnh hưởng thuốc Imidacloprid đến tỷ lệ chết bọ cánh cụt 19 3.5.2 Xác định tỷ lệ chết bọ cánh cụt ăn rầy nâu bị nhiễm thuốc Imidacloprid.21 3.5.3 So sánh số bọ cánh cụt sống phương pháp xử lí thuốc 22 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương Kết thảo luận 23 4.1 Ảnh hưởng thuốc Imidacloprid đến tỷ lệ chết bọ cánh cụt Paederus fuscipes 23 4.1.1 Số bọ cánh cụt sống 1, 3, ngày sau xử lí thuốc Imidacloprid lên bọ cánh cụt Paederus fuscipes 23 4.1.2 Hiệu lực thuốc bọ cánh cụt Paederus fuscipes 25 4.1.3 Số bọ cánh cụt sống nhân ni phòng thí nghiệm điều kiện khơng tiếp xúc với thuốc để làm đối chứng 27 4.1.4 Số rầu lại ngày sau xử lí thuốc Imidacloprid lên bọ cánh cụt Paederus fuscipes 30 4.2 Xác định tỷ lệ chết bọ cánh cụt Paederus fuscipes ăn rầy nâu nhiễm thuốc Imidacloprid 32 4.2.1 Số bọ cánh cụt sống 1, 3, 5, ngày ăn rầy nâu nhiễm thuốc Imidacloprid 32   vi    4.2.2 Số rầy lại ngày sau xử lí thuốc Imidacloprid lên rầy nâu làm thức ăn cho bọ cánh cụt 33 4.2.3 Tỷ lệ chết bọ cánh cụt phun thuốc lên mồi (rầy nâu) 35 4.3 So sánh số bọ cánh cụt sống phương pháp xử lí thuốc 36 4.3.1 Số lượng bọ cánh cụt sống tương ứng với nghiệm thức thí nghiệm 36 4.3.2 Số lượng bọ cánh cụt sống tương ứng qua ngày sau xử lí thuốc thí nghiệm 37 Chương Kết luận đề nghị 39 Tài liệu tham khảo 40 Phụ lục 43               vii    DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 4.1 Số bọ cánh cụt sống qua ngày theo dõi sau xử lí thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt 24 Bảng 4.2 Hiệu lực thuốc Imidacloprrid bọ cánh cụt 25 Bảng 4.3 Số bọ cánh cụt lại sau 1, 3, 5, ngày nhân ni (đối chứng) 27 Bảng 4.4 Số rầy lại sau ngày theo dõi xử lí thuốc lên bọ cánh cụt 30 Bảng 4.5 Số bọ cánh cụt lại qua ngày theo dõi sau xử lí thuốc lên rầy nâu (con mồi) 32 Bảng 4.6 Số rầy nâu lại sau ngày theo dõi xử lí thuốc lên rầy nâu làm mồi cho bọ cánh cụt 33 Bảng 4.7 Tỷ lệ chết bọ cánh cụt phun thuốc lên mồi bọ cánh cụt (rầy nâu) 35 Bảng 4.8 Số lượng bọ cánh cụt sống tương ứng nghiệm thức thí nghiệm 36 Bảng 4.9 Số lượng bọ cánh cụt sống tương ứng qua ngày sau xử lí thuốc thí nghiệm 38   viii    DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH Trang Hình 2.1 Bọ cánh cụt giao phối 13 Hình 3.1 Lồng nhân nuôi rầy nâu 16 Hình 3.2 Bộ phận đuôi thành trùng bọ cánh cụt 18 Hình 3.3 Bộ phận thành trùng đực bọ cánh cụt 18 Hình 3.4 Hộp nhân ni bọ cánh cụt 19 Hình 3.5 Thả bọ cánh cụt vào hộp thí nghiệm sau phun thuốc lên bọ cánh cụt 20 Hình 3.6 Phun thuốc lên rầy nâu làm thức ăn cho bọ cánh cụt 22 Hình 4.1 Bọ cánh cụt chết bị nhiễm thuốc Imidacloprid 26 Hình 4.2 Ấu trùng tuổi bọ cánh cụt Paederus fuscipes 28 Hình 4.3 Ấu trùng tổi bọt cánh cụt Paederus fuscipes 28 Hình 4.4 Nhộng bọ cánh cụt Paederus fuscipes 29 Hình 4.5 Thành trùng bọ cánh cụt Paederus fuscipes 29 Hình 4.6 Rầy lại sau ngày theo dõi phun thuốc lên bọ cánh cụt 31 Hình 4.7 Xác rầy lại sau bị bọ cánh cụt ăn 31 Hình 4.8 Bọ cánh cụt ăn rầy nâu 34   ix    DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật Ctv: Cộng tác viên NSXL: ngày sau xử lí NT: nghiệm thức Tp: Thành phố   47    Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.903 0.301 22.563 0.0003 Within 0.107 0.013 -Total 11 1.009 Coefficient of Variation = 13.45% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 0.01300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3124 s_ = 0.06583 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 0.7000 0.7000 1.333 0.7000 Ranked Order B B A B Mean Mean Mean Mean = = = = 1.333 0.7000 0.7000 0.7000 A B B B 48    1.2 Phân tích ANOVA – 1: Tỷ lệ chết bọ cánh cụt Paederus fuscipes ăn rầy nâu nhiễm thuốc Imidacloprid Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.509 0.170 2.829 0.1065 Within 0.480 0.060 -Total 11 0.989 Coefficient of Variation = 12.95% Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1.322 0.441 6.451 0.0158 Within 0.547 0.068 -Total 11 1.869 Coefficient of Variation = 17.33% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 0.06800 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4910 s_ = 0.1506 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 1.967 1.567 1.033 1.467 Ranked Order A A B AB Mean Mean Mean Mean = = = = 1.967 1.567 1.467 1.033 A A AB B 49    Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.500 0.167 8.000 0.0086 Within 0.167 0.021 -Total 11 0.667 Coefficient of Variation = 13.97% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 0.02100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3970 s_ = 0.08367 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.200 1.033 0.7000 1.200 Ranked Order A AB B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.200 1.200 1.033 0.7000 A A AB B Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.500 0.167 8.000 0.0086 Within 0.167 0.021 -Total 11 0.667 Coefficient of Variation = 16.65%   50    Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 0.02100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3970 s_ = 0.08367 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.8670 0.7000 0.7000 1.200 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 1.200 0.8670 0.7000 0.7000 A AB B B 1.3 Phân tích ANOVA – 1: Hiệu lực thuốc ảnh hưởng đến sức sống bọ cánh cụt Paederus fuscipes Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 418.463 139.488 2.889 0.1023 Within 386.293 48.287 -Total 11 804.757 Coefficient of Variation = 11.23%   51    Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 939.130 313.043 7.953 0.0087 Within 314.887 39.361 -Total 11 1254.017 Coefficient of Variation = 8.25% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 39.36 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 17.19 s_ = 3.622 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 76.60 71.60 66.13 90.00 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 76.60 71.60 66.13 A AB B B Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1004.890 334.963 59.779 0.0000 Within 44.827 5.603 -Total 11 1049.717 Coefficient of Variation = 2.79%   52    Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 5.603 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.485 s_ = 1.367 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 68.87 90.00 Ranked Order A A B A Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 90.00 68.87 A A A B Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1004.890 334.963 59.779 0.0000 Within 44.827 5.603 -Total 11 1049.717 Coefficient of Variation = 2.79% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 5.603 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.485 s_ = 1.367 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 90.00 90.00 68.87 90.00 Ranked Order A A B A Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 90.00 68.87 A A A B 53    1.4 Phân tích ANOVA – 1: Tỷ lệ chết (%) bọ cánh cụt phun thuốc trực tiếp lên bọ cánh cụt Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 418.463 139.488 2.889 0.1023 Within 386.293 48.287 -Total 11 804.757 Coefficient of Variation = 11.23% Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 945.533 315.178 9.320 0.0055 Within 270.533 33.817 -Total 11 1216.067 Coefficient of Variation = 7.61% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 33.82 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 15.93 s_ = 3.357 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 77.73 71.60 66.13 90.00 Ranked Order AB B B A Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 77.73 71.60 66.13 A AB B B 54    Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1004.890 334.963 59.779 0.0000 Within 44.827 5.603 -Total 11 1049.717 Coefficient of Variation = 2.79% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 5.603 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.485 s_ = 1.367 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 68.87 90.00 Ranked Order A A B A Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 90.00 68.87 A A A B Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1004.890 334.963 59.779 0.0000 Within 44.827 5.603 -Total 11 1049.717 Coefficient of Variation = 2.79%   55    Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 5.603 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.485 s_ = 1.367 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 68.87 90.00 Ranked Order A A B A Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 90.00 90.00 68.87 A A A B 1.5 Phân tích ANOVA – 1: Tỷ lệ chết (%) bọ cánh cụt phun thuốc lên rầy Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 301.317 100.439 2.839 0.1058 Within 283.013 35.377 -Total 11 584.330 Coefficient of Variation = 10.59% Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 800.730 266.910 5.279 0.0267 Within 404.480 50.560 -Total 11 1205.210 Coefficient of Variation = 10.83%   56    Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 50.56 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.39 s_ = 4.105 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 54.80 63.93 77.73 66.13 Ranked Order B AB A AB Mean Mean Mean Mean = = = = 77.73 66.13 63.93 54.80 A AB AB B Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 677.120 225.707 8.000 0.0086 Within 225.707 28.213 -Total 11 902.827 Coefficient of Variation = 6.83% Bảng trắc nghiệm phân hạng NSXL Error Mean Square = 28.21 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 14.55 s_ = 3.067 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 71.60 77.73 90.00 71.60 Ranked Order B AB A B Mean Mean Mean Mean = = = = 90.00 77.73 71.60 71.60 A AB B B 57    Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 310.347 103.449 1.833 0.2192 Within 451.413 56.427 -Total 11 761.760 Coefficient of Variation = 8.80% 2.Phân tích T-TEST 2.1 Phân tích T-TEST: Số lượng bọ cánh cụt sống tương ứng qua ngày sau xử lý thuốc thí nghiệm Bảng T-TEST NSXL SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.3 1.5 1.2 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2195 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.7479 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t:   0.3308 0.5752 -1.4489 11 0.1753 3.17 1.24 1.11 58    Bảng T-TEST NSXL SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.8 0.5 0.7 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.9 1.4 1.2 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.6324 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.1234 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1888 0.4345 -2.4935 11 0.0299 Bảng T-TEST NSXL SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.3 0.4 0.7 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7500 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.3673 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t:   0.0960 0.3098 -1.0761 11 0.3049 0.7 0.2 0.5 59    Bảng T-TEST NSXL SAMPLE ONE: -Variable : pk Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.3 0.4 0.7 SAMPLE TWO: -Variable : pr Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.3 0.2 0.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.7500 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.3673 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0758 0.2752 0.0000 11 1.0000 2.2 Phân tích T-TEST: Số lượng bọ cánh cụt sống tương ứng với nghiệm thức thí nghiệm Bảng T-TEST NT1 (ấu trùng tuổi 1) SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.5 0.5 0.7 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 6.3333 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0048 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t':   0.1263 0.3553 -4.6904 11 0.0007 2.2 2.9 1.7 60    Bảng T-TEST NT2 (ấu trùng tuổi 2) SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.8 1.1 1.0 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 1.6 2.4 1.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.3071 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.1813 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0625 0.2500 -3.0000 11 0.0121 Bảng T-TEST NT3 (thành trùng cái) SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 2.0 1.3 1.1 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3125 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.6598 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t:   0.0202 0.1421 9.3808 11 0.0000 0.7 1.0 1.0 61    Bảng T-TEST NT4 (thành trùng đực) SAMPLE ONE: -Variable : TN1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 0.5 1.4 1.2 SAMPLE TWO: -Variable : TN2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4063 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.5814 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t:   0.0732 0.2706 -4.3112 11 0.0012 1.7 1.0 1.0 ... thống sản xuất lúa nước việc xuất gạo chiếm vai trò quan trọng q trình phát tri n kinh tế nơng nghiệp với sản lượng xuất tri u tấn/năm Trong năm 2006, bùng phát dịch rầy nâu gây khơng khó khăn cho... vời cho rầy nâu sinh trưởng phát tri n với thông số sinh học tốt Điều kiện thời tiết: Các yếu tố thời tiết đồng sông Cửu Long thuận lợi cho rầy nâu phát sinh phát tri n quanh năm, đồng có lúa có... thuật, ) Những tác động tạo thuận lợi cho rầy nâu phát sinh phát tri n mạnh mà không thuận lợi cho thiên địch tự nhiên phát tri n Do tạo nên sinh quần đồng lúa chứa đựng nhiều yếu tố không bền
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE COLEOPTERA) ĐỐI VỚI GỐC THUỐC IMIDACLOPRID , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ CÁNH CỤT Paederus fuscipes (STAPHYLINIDAE COLEOPTERA) ĐỐI VỚI GỐC THUỐC IMIDACLOPRID

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay