ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN PHẨM CHẤT THANH LONG (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose) CHIẾU XẠ

112 17 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN PHẨM CHẤT THANH LONG (Hylocereus undatus (Haw.) Britt et Rose) CHIẾU XẠ SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THỊ THÙY NINH NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007-2011 TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN PHẨM CHẤT THANH LONG (Hylocereus undatus (Haw.) Britt et Rose) CHIẾU XẠ Tác giả LÊ THỊ THÙY NINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Hữu Đạt Th.S Thái Nguyễn Diễm Hương Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình học tập luận văn này, xin chân thành cảm ơn: Ban Chủ nhiệm quý thầy cô khoa Nông học dạy dỗ truyền thụ kiến thức cho suốt năm học TS Nguyễn Hữu Đạt Th.S Thái Nguyễn Diễm Hương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên suốt thời gian thực đề tài Anh chị trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo tạo điều kiện cho thực đề tài Th.S Vương Đình Khốt - Tổng giám đốc cơng ty cổ phẩn chiếu xạ An Phú anh chị công ty tạo điều kiện thuận lợi ủng hộ suốt thời gian làm đề tài Các bạn thực tập làm đề tài chung công ty An Phú giúp đỡ tơi Tập thể lớp DH07NHA Lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến ba mẹ sinh thành, ni dưỡng Cảm ơn gia đình tơi động viên tơi hồn thành đề tài Do thời gian kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót, em mong góp ý tận tình thầy khoa để hoàn thiện thực tế sau Em chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày 12 tháng năm 2011 Sinh viên thực Lê Thị Thùy Ninh iii TĨM TẮT LÊ THỊ THÙY NINH, khoa nơng học, ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh (tháng 8/2011) Đề tài: “Ảnh hưởng nhiệt độ chất bảo quản đến phẩm chất long (Hylocereus undatus (Haw.) Britt et Rose) chiếu xạ” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Đạt, Th.S Thái Nguyễn Diễm Hương Mục tiêu thực đề tài: xác định mức nhiệt độ loại chất bảo quản kéo dài thời gian bảo quản mà ảnh hưởng đến chất lượng long nhất, đáp ứng long xuất đường biển Thí nghiệm bố trí kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố với nghiệm thức: NT1 sử dụng Ozone + Umikai + PE, NT2 Ozone + Umikai, NT3 Umikai + PE, NT4 Ozone + PE, NT5 khơng sử dụng hóa chất làm đối chứng (5 nghiệm thức*3 lần lặp lại= 15) Số lượng long thí nghiệm: 5NT x 3LLL x thí nghiệm x 27 trái/LLL = 810 trái ) Đề tài gồm thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng phương pháp bảo quản đến phẩm chất long chiếu xạ nhiệt độ 12 ± 20C Kết thí nghiệm cho thấy: việc sử dụng chất bảo quản làm giảm tổn thất khối lượng tự nhiên nghiệm thức sử dụng Ozone + PE cho hư hỏng nhiều nhất, khơng thích hợp bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C Vì vậy, bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C nên chọn nghiệm thức sử dụng Ozone + PE + Umikai nghiệm thức Umikai + PE Thí nghiệm cho thấy long không đạt tiêu chuẩn xuất sau 14 ngày bảo quản Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng phương pháp bảo quản đến phẩm chất long chiếu xạ nhiệt độ ± 10C Kết thí nghiệm cho thấy việc sử dụng thêm bao PE nhiệt độ ± 10C giảm tổn thất khối lượng Việc sử dụng bao PE + Ozone + Umiakai có tác dụng hiệu bảo quản long, giữ màu sắc vỏ màu sắc tai tỷ lệ hư hỏng thấp Vì nên áp dụng bảo quản PE + Ozone + Umikai nhiệt độ ± 10C việc bảo quản long xuất iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Danh mục từ viết tắt x Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Nguồn gốc 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân, cành 2.2.3 Hoa 2.2.4 Trái 2.3 Đặc điểm sinh thái 2.3.1 Nhiệt độ 2.3.2 Độ dài ngày 2.3.3 Nước 2.3.4 Đất 2.4 Giá trị dinh dưỡng công dụng v 2.5 Các giống long trồng Việt Nam 2.6 Tình hình xuất long 2004-2008 2.7 Thu hoạch long 2.8 Sâu bệnh hại sau thu hoạch 2.9 Tiêu chuẩn long xuất thị trường Mỹ 10 2.9.1 Phạm vi áp dụng 10 2.9.2 Thuật ngữ định nghĩa 10 2.9.3 Yêu cầu kỹ thuật 10 2.9.4 Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển bảo quản 12 2.10 Qui trình biến đổi sinh lý sinh hóa bảo quản 13 2.10.1 Các biến biến đổi sinh lý 13 2.10.2 Các biến đổi vật lý 14 2.10.3 Các biến đổi hóa học 15 2.11 Các phương pháp bảo quản 16 2.11.1 Bảo quản điều kiện thường 16 2.11.2 Bảo quản lạnh 16 2.11.3 Bảo quản mơi trường khơng khí có kiểm sốt 17 2.11.4 Bảo quản mơi trường khơng khí cải tiến 17 2.11.5 Bảo quản hóa chất 18 2.11.6 Bảo quản rau tươi chiếu xạ 19 2.12 Tình hình nghiên cứu nước giới 23 2.12.1 Tình hình nghiên cứu nước 23 2.12.2 Tình hình nghiên cứu giới 25 Chương Phương tiện phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Thời gian địa điểm 26 3.2 Điều kiện thí nghiệm 26 3.3 Vật liệu thí nghiệm 26 vi 3.4 Bố trí thí nghiệm 27 3.5 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 28 3.6 Chỉ tiêu theo dõi 29 3.6.1 Chỉ tiêu vật lý 30 3.6.2 Chỉ tiêu hóa học 30 3.6.3 Tỷ lệ trái hư hỏng cấp độ hư hỏng 31 3.6.4 Bệnh hại sau thu hoạch 31 3.6.5 Phương pháp xử lý số liệu 31 Chương Kết thảo luận 32 4.1 Thí nghiệm 32 4.1.1 Tổn thất khối lượng thời gian bảo quản 32 4.1.2 Màu sắc 33 4.1.3 Độ dày vỏ 36 4.1.4 Độ cứng 36 4.1.5 Độ Brix, hàm lượng acid hữu cơ, tỉ lệ Brix/acid 37 4.1.6 Tỷ lệ hư hỏng số hư hỏng 39 4.1.7 Bệnh bảo quản 42 4.2 Thí nghiệm 43 4.2.1 Tổn thất khối lượng tự nhiên trình bảo quản 43 4.2.2 Màu sắc vỏ 44 4.2.3 Màu sắc tai trái 46 4.2.4 Độ dày vỏ 49 4.2.5 Độ cứng 50 4.2.6 Độ Brix, hàm lượng acid hữu cơvà độ brix/acid 51 4.2.7 Chỉ số hư hỏng tỷ lệ hư hỏng 53 4.2.8 Bệnh bảo quản 56 Chương Kết luận đề nghị 57 vii 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 57 Tài liệu tham khảo 58 Phụ lục 62 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng trái long 100 g thịt trái Bảng 2.2: Tình hình xuất long Việt Nam từ 2004 - 2006 Bảng 2.3: Tình hình xuất long Việt Nam từ năm 2007-2008 Bảng 2.4: Thành phần vi sinh vật trái long Bảng 2.5: Phân loại kích cỡ dựa vào khối lượng trái 11 Bảng 4.1: Tổn thất khối lượng (%) theo thời gian bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C 32 Bảng 4.2: Độ Brix, hàm lượng acid hữu tỷ lệ Brix/acid sau ngày bảo quản 39 Bảng 4.3: Biến đổi tỷ lệ hư hỏng, số hư hỏng bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C 41 Bảng 4.4: Mức độ nấm bệnh vỏ long bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C 42 Bảng 4.5: Biến đổi số L*, a*, b* trình bảo quản nhiệt độ ± 10C 45 Bảng 4.6: Biến đổi số L*,a*,b* trình bảo quản nhiệt độ ± 10C 48 Bảng 4.7: Độ Brix, hàm lượng acid hữu tỷ lệ Brix/acid sau 14 ngày bảo quản 52 Bảng 4.8: Biến đổi tỷ lệ hư hỏng (%) số hư hỏng trình bảo quản nhiệt độ ± 10C 54 Bảng 4.9: Mức độ nấm bệnh vỏ long bảo quản nhiệt độ ± 10C 56 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 : Biến đổi số L* màu sắc vỏ, màu sắc tai BQ nhiệt độ 12 ± 20C 33 Hình 4.2: Sự biến đổi số a* màu sắc vỏ tai trái bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C 34 Hình 4.3: Biến đổi số b* màu sắc vỏ trái tai trái nhiệt độ 12 ± 20C 35 Hình 4.4: Biến đổi độ dày vỏ (mm) trình bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C 36 Hình 4.5: Độ cứng vỏ độ cứng thịt trình bảo quản nhiệt độ 12 ± 20C 37 Hình 4.6: Biến đổi độ Brix (%) trình bảo quản mức nhiệt độ 12 ± 20C 37 Hình 4.7: Biến đổi hàm lượng acid hữu (%) trình bảo quản mức nhiệt độ 12 ± 20C 38 Hình 4.8: Tổn thất khối lượng (%) nghiệm thức bảo quản nhiệt độ ± 10C 43 Hình 4.9: Biến đổi độ dày vỏ (mm) trình bảo quản nhiệt độ ± 10C 49 Hình 4.10: Biến đổi độ cứng vỏ trái (kg/cm2) trình BQ nhiệt độ 5± 10C 50 Hình 4.11: Biến đổi độ cứng thịt trái (kg/cm2) bảo quản nhiệt độ ± 10C 50 Hình 4.12: Biến đổi độ Brix (%) trình bảo quản nhiệt độ ± 10C 51 Hình 4.13: Biến đổi độ acid trình bảo quản nhiệt độ ± 10C 52 87 Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.737 1.434 1.080 0.4165 Within 10 13.280 1.328 Total 14 19.017 Coefficient of Variation = 2.43% ======================================================= ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9.737 2.434 1.027 0.4394 Within 10 23.700 2.370 Total 14 33.437 Coefficient of Variation = 3.14% ============================================================ 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 14.936 3.734 3.397 0.0532 Within 10 10.993 1.099 Total 14 25.929 Coefficient of Variation = 2.14% ============================================================ 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.564 1.391 1.082 0.4159 Within 10 12.860 1.286 Total 14 18.424 Coefficient of Variation = 2.33% ========================================================== 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 12.903 3.226 1.579 0.2540 Within 10 20.433 2.043 Total 14 33.336 Coefficient of Variation = 2.90% =========================================================== 35 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9.949 2.487 0.688 88 Within 10 36.140 3.614 Total 14 46.089 Coefficient of Variation = 3.81% ============================================================ CHỈ SỐ A* MÀU SẮC TAI TRÁI Trước chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.403 1.101 3.309 0.0568 Within 10 3.327 0.333 Total 14 7.729 Coefficient of Variation = -6.78% ============================================================= Sau chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.376 0.844 2.958 0.0748 Within 10 2.853 0.285 Total 14 6.229 Coefficient of Variation = -6.43% ============================================================= ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.183 0.796 4.263 0.0287 Within 10 1.867 0.187 Total 14 5.049 Coefficient of Variation = -5.08% Error Mean Square = 0.1870 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7867 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = -8.167 A Mean = -8.000 A Mean = -8.567 AB Mean = -8.167 A Mean = -8.000 A Mean = -8.467 A Mean = -9.333 B Mean = -8.567 AB Mean = -8.467 A Mean = -9.333 B ============================================================= 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4.556 1.139 1.117 0.4012 Within 10 10.193 1.019 Total 14 14.749 89 Coefficient of Variation = -15.47% =========================================================== 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.403 0.601 2.416 0.1176 Within 10 2.487 0.249 Total 14 4.889 Coefficient of Variation = -8.61% ============================================================= 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.591 1.398 3.919 0.0363 Within 10 3.567 0.357 Total 14 9.157 Coefficient of Variation = -11.46% Error Mean Square = 0.3570 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.087 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = -5.733 B Mean = -4.433 A Mean = -4.500 A Mean = -4.500 A Mean = -5.667 B Mean = -5.667 B Mean = -5.733 B Mean = -5.733 B Mean = -4.433 A Mean = -5.733 B ============================================================= 35 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 27.971 6.993 93.652 0.0000 Within 10 0.747 0.075 Total 14 28.717 Coefficient of Variation = -9.71% Error Mean Square = 0.07500 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7087 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = -4.633 D Mean = -1.033 A Mean = -1.033 A Mean = -1.533 A Mean = -2.967 B Mean = -2.967 B Mean = -3.900 C Mean = -3.900 C Mean = -1.533 A Mean = -4.633 D ============================================================= CHỈ SỐ B* MÀU SẮC TAI TRÁI Trước chiếu xạ 90 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 29.569 7.392 0.574 Within 10 128.687 12.869 Total 14 158.256 Coefficient of Variation = 12.34% ============================================================ Sau chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15.276 3.819 3.153 0.0641 Within 10 12.113 1.211 Total 14 27.389 Coefficient of Variation = 3.69% =========================================================== ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 41.791 10.448 1.697 0.2266 Within 10 61.567 6.157 Total 14 103.357 Coefficient of Variation = 9.56% ============================================================= 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 25.004 6.251 1.376 0.3099 Within 10 45.440 4.544 Total 14 70.444 Coefficient of Variation = 7.28% ============================================================= 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 25.889 6.472 1.808 0.2039 Within 10 35.800 3.580 Total 14 61.689 Coefficient of Variation = 6.26% ============================================================= 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 21.563 5.391 2.240 0.1373 91 Within 10 24.067 2.407 Total 14 45.629 Coefficient of Variation = 5.10% ============================================================= 35 ngày bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 44.911 11.228 1.673 0.2320 Within 10 67.127 6.713 Total 14 112.037 Coefficient of Variation = 8.29% ============================================================= ĐỘ DÀY VỎ TRÁI Trước chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.489 0.122 0.505 Within 10 2.422 0.242 Total 14 2.911 Coefficient of Variation = 12.35% ============================================================= Sau chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.160 0.040 0.164 Within 10 2.448 0.245 Total 14 2.608 Coefficient of Variation = 13.08% ============================================================= ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.256 0.064 0.499 Within 10 1.285 0.129 Total 14 1.542 Coefficient of Variation = 9.91% ============================================================= 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.232 0.058 0.592 92 Within 10 0.978 0.098 Total 14 1.209 Coefficient of Variation = 8.76% ============================================================= 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.291 0.073 0.726 Within 10 1.003 0.100 Total 14 1.295 Coefficient of Variation = 9.04% ============================================================= 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.670 0.167 0.936 Within 10 1.789 0.179 Total 14 2.458 Coefficient of Variation = 12.55% ============================================================= 35 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.825 0.206 1.072 0.4197 Within 10 1.923 0.192 Total 14 2.748 Coefficient of Variation = 13.43% ĐỘ CỨNG VỎ TRÁI Trước chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 0.821 Within 10 0.004 0.000 Total 14 0.005 Coefficient of Variation = 2.23% ============================================================= Sau chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.000 0.000 0.786 Within 10 0.001 0.000 Total 14 0.002 Coefficient of Variation = 1.41% 93 ============================================================= ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 0.358 Within 10 0.004 0.000 Total 14 0.005 Coefficient of Variation = 2.40% ============================================================ 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.000 0.000 0.375 Within 10 0.003 0.000 Total 14 0.003 Coefficient of Variation = 2.08% ============================================================ 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 0.597 Within 10 0.002 0.000 Total 14 0.003 Coefficient of Variation = 1.91% ============================================================= 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 0.169 Within 10 0.008 0.001 Total 14 0.008 Coefficient of Variation = 3.51% ============================================================= 35 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.003 0.001 2.244 0.1367 Within 10 0.003 0.000 Total 14 0.006 Coefficient of Variation = 2.23% ============================================================= ĐỘ CỨNG THỊT TRÁI 94 Trước chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.003 0.001 1.190 0.3730 Within 10 0.005 0.001 Total 14 0.008 Coefficient of Variation = 6.40% ============================================================= Sau chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.004 0.001 2.817 0.0838 Within 10 0.003 0.000 Total 14 0.007 Coefficient of Variation = 5.45% ============================================================= ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.006 0.002 1.361 0.3144 Within 10 0.011 0.001 Total 14 0.017 Coefficient of Variation = 10.49% ============================================================= 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 0.525 Within 10 0.004 0.000 Total 14 0.005 Coefficient of Variation = 7.19% ============================================================= 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 0.358 Within 10 0.004 0.000 Total 14 0.005 Coefficient of Variation = 7.37% ============================================================= 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Mean Squares Square T A B L E F-value Prob 95 Between 0.001 0.000 1.800 0.2055 Within 10 0.001 0.000 Total 14 0.002 Coefficient of Variation = 4.63% ============================================================= 35 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.001 0.000 0.698 Within 10 0.004 0.000 Total 14 0.005 Coefficient of Variation = 8.86% ============================================================= ĐỘ BRIX Trước chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.069 0.267 0.541 Within 10 4.940 0.494 -Total 14 6.009 Coefficient of Variation = 4.43% ============================================================== Sau chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.543 0.136 0.428 Within 10 3.167 0.317 -Total 14 3.709 Coefficient of Variation = 3.62% ============================================================== ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.380 0.095 0.403 Within 10 2.360 0.236 Total 14 2.740 Coefficient of Variation = 3.15% ============================================================= 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of Mean T A B L E 96 Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.376 0.094 0.155 Within 10 6.073 0.607 -Total 14 6.449 Coefficient of Variation = 5.09% ============================================================= 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.453 0.113 0.159 Within 10 7.147 0.715 Total 14 7.600 Coefficient of Variation = 5.64% ============================================================== 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1.544 0.386 0.565 Within 10 6.833 0.683 -Total 14 8.377 Coefficient of Variation = 5.61% ============================================================= 35 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 5.287 1.322 1.147 0.3895 Within 10 11.527 1.153 -Total 14 16.813 Coefficient of Variation = 7.65% ĐỘ ACIDE Trước chiếu xạ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.194 0.049 0.967 Within 10 0.503 0.050 -Total 14 0.697 Coefficient of Variation = 12.33% ============================================================= Sau chiếu xạ 97 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.214 0.053 3.191 0.0622 Within 10 0.167 0.017 -Total 14 0.381 Coefficient of Variation = 8.02% ============================================================= ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.228 0.057 1.049 0.4296 Within 10 0.544 0.054 Total 14 0.772 Coefficient of Variation = 10.08% ============================================================= 14 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.168 0.042 3.596 0.0458 Within 10 0.116 0.012 Total 14 0.284 Coefficient of Variation = 6.78% Error Mean Square = 0.01200 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1993 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.747 A Mean = 1.747 A Mean = 1.690 AB Mean = 1.690 AB Mean = 1.503 B Mean = 1.523 B Mean = 1.493 B Mean = 1.503 B Mean = 1.523 B Mean = 1.493 B ============================================================= 21 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.025 0.006 0.945 Within 10 0.067 0.007 Total 14 0.092 Coefficient of Variation = 6.26% ============================================================ 28 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of Mean T A B L E 98 Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.023 0.006 0.966 Within 10 0.060 0.006 Total 14 0.083 Coefficient of Variation = 6.20% ============================================================ 35 ngày sau bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.061 0.015 1.095 0.4105 Within 10 0.139 0.014 Total 14 0.201 Coefficient of Variation = 10.61% ============================================================= TỶ LỆ HƯ HỎNG Sau 32 ngày bảo quản: số liệu chuyển đổi (x+0,5)1/2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.016 0.004 3.020 0.0712 Within 10 0.013 0.001 Total 14 0.029 Coefficient of Variation = 4.55% ========================================================================= Sau 39 ngày bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1601.782 400.445 8.649 0.0028 Within 10 462.982 46.298 Total 14 2064.763 Coefficient of Variation = 14.76% Error Mean Square = 46.30 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 17.61 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 33.33 C Mean = 61.11 A Mean = 52.78 AB Mean = 52.78 AB Mean = 36.11 BC Mean = 47.22 ABC Mean = 47.22 ABC Mean = 36.11 BC Mean = 61.11 A Mean = 33.33 C ========================================================================= Sau 44 ngày bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 99 Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 166.622 41.656 0.391 Within 10 1064.796 106.480 Total 14 1231.419 Coefficient of Variation = 12.55% =========================================================================== Sau 49 ngày bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 18.504 4.626 1.000 Within 10 46.259 4.626 Total 14 64.763 Coefficient of Variation = 2.16% ========================================================================= CHỈ SỐ HƯ HỎNG Sau 32 ngày bảo quản: số liệu chuyển đổi (x+0,5)1/2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.017 0.004 2.863 0.0808 Within 10 0.015 0.001 Total 14 0.031 Coefficient of Variation = 4.81% ========================================================================== Sau 39 ngày bảo quản: số liệu chuyển đổi qua (x)1/2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.847 0.212 6.079 0.0095 Within 10 0.348 0.035 Total 14 1.195 Coefficient of Variation = 21.42% Error Mean Square = 0.03500 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4841 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 0.5967 B Mean = 1.165 A Mean = 1.111 A Mean = 1.111 A Mean = 0.6203 B Mean = 0.8630 AB Mean = 0.8630 AB Mean = 0.6203 B Mean = 1.165 A Mean = 0.5967 B ========================================================================= Sau 44 ngày bảo quản 100 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.876 0.469 3.605 0.0455 Within 10 1.301 0.130 Total 14 3.178 Coefficient of Variation = 16.40% Error Mean Square = 0.1300 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6559 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 1.889 B Mean = 2.722 A Mean = 2.528 AB Mean = 2.528 AB Mean = 1.889 B Mean = 1.972 B Mean = 1.972 B Mean = 1.889 B Mean = 2.722 A Mean = 1.889 B Sau 49 ngày bảo quản A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.821 0.205 19.262 0.0001 Within 10 0.107 0.011 Total 14 0.927 Coefficient of Variation = 2.78% Error Mean Square = 0.01100 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2714 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.278 B Mean = 3.917 A Mean = 3.722 A Mean = 3.917 A Mean = 3.750 A Mean = 3.750 A Mean = 3.917 A Mean = 3.722 A Mean = 3.917 A Mean = 3.278 B ========================================================================== 101 ... tránh khỏi thi u xót, em mong góp ý tận tình thầy khoa để hồn thi n thực tế sau Em chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày 12 tháng năm 2011 Sinh viên thực Lê Thị Thùy Ninh iii TÓM TẮT LÊ THỊ THÙY NINH, khoa... biệt mặt thống kê NT: nghiệm thức PE: poly etylen SCX: sau chiếu xạ SBQ: sau bảo quản TCX: trước chiếu xạ TTKL: tổn thất khối lượng Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Cây long (Hylocereus undatus... Hylocereus polyrhizus thuộc chi Hylocereus, ruột đỏ hay hồng với vỏ hồng hay đỏ - Selenicereus megalanthus thuộc chi Selenicereus, ruột trắng với vỏ vàng 6 Giống long trồng chủ yếu Việt Nam loại ruột
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN PHẨM CHẤT THANH LONG (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose) CHIẾU XẠ , ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ CHẤT BẢO QUẢN ĐẾN PHẨM CHẤT THANH LONG (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose) CHIẾU XẠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay