ẢNH HƯỞNG CỦA SÁU MỨC BÓN ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA MIẾN ICSV 574 TẠI XÃ XUÂN THIỆN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI

85 15 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:27

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA SÁU MỨC BÓN ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA MIẾN ICSV 574 TẠI XUÂN THIỆN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: LÊ THỊ CẨM NHUNG Ngành: NÔNG HỌC Niên khoá: 2007 – 2011 Tháng 8/2011 i ẢNH HƯỞNG CỦA SÁU MỨC BÓN ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA MIẾN ICSV 574 TẠI XUÂN THIỆN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI Tác giả LÊ THỊ CẨM NHUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành NÔNG HỌC Giảng viên hướng dẫn: TS HOÀNG KIM Tháng năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính ghi ơn công sinh thành, dưỡng dục cha mẹ, gia đình ln ủng hộ, động viên tạo điều kiện tốt cho suốt quãng đời học Lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng Học - Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Quả Em xin gởi lời cảm ơn đến q thầy Khoa Nơng Học tận tình dạy kiến thức suốt thời gian theo học trường Đặc biệt, xin biết ơn sâu sắc thầy TS Hoàng Kim, kỹ sư Võ Văn Quang Bộ mơn có củ Hệ thống canh tác, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nơng nghiệp Hưng Lộc tận tình dạy hướng dẫn suốt thời gian thực khóa luận Cảm ơn bạn bè thân hữu chia sẽ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên Lê Thị Cẩm Nhung iii TÓM TẮT Lê Thị Cẩm Nhung, 2011 Ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên sinh trưởng, phát triển suất giống lúa miến ICSV 574 Đồng Nai Giáo viên hướng dẫn: TS Hoàng Kim Đạm yếu tố hàng đầu định đến suất lúa miến Vì việc khảo sát ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên sinh trưởng, phát triển suất lúa miến cần thiết Mục tiêu đề tài nhằm tìm mức phân đạm hợp lý để khuyến cáo cho người nông dân địa phương áp dụng Đề tài thực từ tháng 2/2011 – tháng 6/2011 Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai , thành phần giới đất sét pha cát, hàm lượng mùn NPK tổng số nghèo đến trung bình Thí nghiệm giống lúa miến ICSV 574 bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên (RCBD) yếu tố, ba lần lặp lại, với sáu nghiệm thức tương ứng với sáu mức phân đạm: N kg/ha, 40 N kg/ha, 60 N kg/ha, 80 N kg/ha, 100 N kg/ha, 120 kg N/ha 40 P2O5 kg/ha , 40 K2O kg/ha Kết thí nghiệm cho thấy: 1) Việc tăng lượng bón đạm từ 40 N – 120 N làm đường kính thân, chiều dài, chiều rộng lá, chiều dài, chiều rộng chùy lúa miến phát triển nhanh so với khơng bón đạm Năng suất sinh khối, suất thân tươi suất hạt nghiệm thức sử dụng phân bón gia tăng có ý nghĩa mặt thống kê so với đối chứng khơng có bón phân Năng suất sinh khối, suất thân tươi suất hạt thực thu đạt cao mức phân 120 N kg/ha tương ứng 88,80 tấn/ha, 58,21 tấn/ha 6,84 tấn/ha so với mức phân 80 N kg/ha đạt 83,99 tấn/ha, 55,81 tấn/ha 6,03 tấn/ha 2) Năng suất ethanol mức phân 120 N kg/ha đạt 2.602 lít/ha/năm so với mức phân 80 N kg/ha đạt 2.474 lít/ha/năm Độ brix nghiệm thức bón đạm 120 N kg/ha đạt cao 16,67 %, thấp nghiệm thức khơng bón đạm đạt 12,50 % Sự khác biệt có ý nghĩa Hiệu lực tăng suất mức bón 120 N đạt 19,92 kg hạt lúa miến ngọt/kg N (tương ứng 9,17 kg hạt/1 kg urea) Gía trị ethanol thu mức bón 120 N đạt 57,24 triệu đồng/ha/vụ vượt 19,16 triệu đồng/ha/vụ so với khơng bón đạm 3) Giống lúa miến ICSV 574 trồng ba vụ /năm Việt Nam, mức phân bón 120N + 40 P2O5+ 40 K2O giống đạt suất hạt 6,84 tấn/ha, iv suất thân + hạt đạt 65,05 tấn/ha, quy đổi 2600 lít cồn sinh học/ha/vụ Năng suất sinh khối lúa miến ICSV 574 đạt 90 tấn/ha cao nhiều so với suất sinh khối ngô lai thông thường đạt 60 tấn/ha Đây nguồn thức ăn ủ chua tốt dùng cho chăn nuôi nguồn nguyên liệu sinh học triển vọng v MỤC LỤC Nội dung trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu .1 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Vị trí kinh tế lúa miến 2.1.1 Tầm quan trọng .3 2.1.2 Thành phần dinh dưỡng giá trị kinh tế 2.2 Phân loại, nguồn gốc, vùng phân bố lịch sử phát triển 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Nguồn gốc .4 2.2.3 Vùng phân bố 2.2.4 Lịch sử phát triển 2.3 Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ lúa miến giới Việt Nam .5 2.3.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa miến giới 2.3.2 Tình hình sản xuất lúa miến Việt Nam .9 2.4 Vai trò đạm tình hình nghiên cứu bón đạm cho lúa miến 10 2.4.1 Vai trò đạm (N) 10 2.4.2 Đặc tính lúa miến lý tưởng 12 2.4.3 Tình hình nghiên cứu bón đạm cho lúa miến 12 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 vi 3.1 Vật liệu thí nghiệm 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Thời gian thí nghiệm đặc điểm khí hậu thời tiết 14 3.2.2 Đặc điểm đất đai 15 3.2.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm .15 3.3 Các tiêu phương pháp theo dõi .17 3.3.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 17 3.3.2 Đặc điểm hình thái giai đoạn chín sinh 18 3.3.3 Sâu bệnh hại lúa miến 19 3.3.4 Các yếu tố cấu thành suất suất .20 3.4 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 20 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên sinh trưởng, phát triển lúa miến 21 4.2 Ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 22 4.3 Ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên số tốc độ 23 4.4 Ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên hình thái lúa miến giai đoạn chín sinh 25 4.5 Sâu bệnh hại lúa miến 26 4.6 Ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên suất lúa miến ICSV 574 .26 4.6.1 Các yếu tố cấu thành suất 26 4.6.2 Năng suất lý thuyết .27 4.6.3 Năng suất thực thu 29 4.7 Dự đoán suất ethanol 30 4.8 Hiệu lực phân bón 31 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 PHỤ LỤC 36 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CV: Hệ số biến động ĐB: Đồng ĐNB: Đông Nam Bộ FAO: Food and Agriculture Organization ( Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (Viện Nghiên cứu Cây trồng Quốc tế vùng Nhiệt đới Bán Khô hạn) NSG: Ngày sau gieo viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị dinh dưỡng lúa miến (% chất khô) so với số lấy hạt khác Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng lúa miến giới (2004 – 2009) Bảng 2.3 Diện tích, suất, sản lượng lúa miến châu lục năm 2009 Bảng 2.4 Chín nước có diện tích canh tác lúa miến cao giới (triệu ha) Bảng 2.5 Mười nước có suất lúa miến cao giới (tấn/ha) Bảng 2.6 Mười nước có sản lượng lúa miến cao giới (triệu tấn) Bảng 2.7 Diện tích, suất, sản lượng lương thực giới năm 2009 Bảng 2.8 Tình hình sản xuất lúa miến nước Châu Á năm 2009 Bảng 3.1 Tình hình thời tiết, khí hậu tỉnh Đồng Nai tháng 2-5 năm 2011 14 Bảng 3.2 Đặc điểm lý hóa tính khu đất nơi thí nghiệm 15 Bảng 4.1 Ảnh hưởng sáu mức bón đạm lên sinh trưởng, phát triển lúa miến ICSV 574 21 Bảng 4.2 Chiều cao (cm) thời điểm sinh trưởng lúa miến ICSV 574 sáu mức phân đạm 22 Bảng 4.3 Số (lá/cây) lúa miến ICSV 574 sáu mức phân đạm 24 Bảng 4.4 Đặc điểm hình thái giống lúa miến ICSV 574 sáu mức bón đạm giai đoạn chín sinh 25 Bảng 4.5 Sâu bệnh hại lúa miến thí nghiệm 26 Bảng 4.6 Các yếu tố cấu thành suất lúa miến ICSV 574 sáu mức bón đạm 27 Bảng 4.7 Năng suất lý thuyết giống lúa miến ICSV 574 sáu mức bón đạm 28 Bảng 4.8 Năng suất thực thu giống lúa miến ICSV 574 sáu mức bón đạm 29 Bảng 4.9 Năng suất ethanol thu số trồng khác (lít/ha/năm) 30 Bảng 4.10 Năng suất ethanol (lít/ha/năm) sáu mức bón đạm lúa miến 31 Bảng 4.11 So sánh hiệu lực bón đạm cho lúa miến sáu cơng thức thí nghiệm 31 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm sáu cơng thức bón đạm .16 Hình 4.1 Biểu đồ tốc độ tăng trưởng chiều cao sáu mức phân đạm 23 Hình 4.2 Biểu đồ tốc độ sáu mức phân đạm .24 61                                    B        2037.0      3    3                                     B                                     B        1940.7      3    1                                     B                                     B        1675.0      3    2    ĐỘ NGỌT (% Brix)   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: DONGOT                                                     Sum of  Source                 DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                  7     50.93055556      7.27579365      55.73     F    KHOI                    2      1.69444444      0.84722222       6.49    0.0156  NTHUC                   5     49.23611111      9.84722222      75.43     F    Model                   7      0.15420000      0.02202857       4.22    0.0202    Error                  10      0.05220000      0.00522000    orrected Total             17      0.20640000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUAT Mean                              0.747093      10.17600      0.072250      0.710000      Source                  DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                    2      0.00573333      0.00286667       0.55    0.5939  NTHUC                   5      0.14846667      0.02969333       5.69    0.0097  The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for NSUAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square         0.00522       Number of Means          2          3          4          5          6   Critical Range       .1869      .1948      .1998      .2032      .2057                           Means with the same letter are not significantly different.                                Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC                                       A            0.82667      3    6                                     A                                B    A            0.79333      3    5                                B    A  64                               B    A    C       0.75333      3    4                                B    A    C                                B    A    C       0.69333      3    3                                B         C                                B         C       0.62000      3    2                                          C                                          C       0.57333      3    1     Năng suất sinh khối   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NSUAT                                                     Sum of  Source                DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                  7     16.45665556      2.35095079      36.31     F    KHOI                  2      0.21214444      0.10607222       1.64    0.2425  NTHUC                 5     16.24451111      3.24890222      50.17     F    Model                    7     69.22523889      9.88931984       5.68    0.0073    Error                   10     17.40625556      1.74062556    Corrected Total         17     86.63149444                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUAT Mean                              0.799077      10.92108      1.319328      12.08056      Source                  DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                     2      3.10887778      1.55443889       0.89    0.4397  NTHUC                    5     66.11636111     13.22327222       7.60    0.0035                                             The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for NSUAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square        1.740626        Number of Means          2          3          4          5          6    Critical Range       3.414      3.558      3.648      3.710      3.756                           Means with the same letter are not significantly different.                                Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC  67                                      A             14.783      3    6                                     A                                B    A             13.840      3    5                                B    A                                B    A    C        13.027      3    4                                B         C                                B         C        11.017      3    3                                B         C                                B         C        10.203      3    2                                          C                                          C         9.613      3    1    Năng suất sinh khối   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NSUAT                                                     Sum of  Source                 DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                  7     7169.489762     1024.212823      10.05    0.0008  Error                  10     1018.926984      101.892698  Corrected Total        17     8188.416745                          R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUAT Mean                         0.875565      5.980282      10.09419      168.7912      Source               DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                 2      952.370016      476.185008       4.67    0.0369  NTHUC               5     6217.119745     1243.423949      12.20    0.0005                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for NSUAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square        101.8927      Number of Means          2          3          4          5          6  Critical Range       26.12      27.22      27.91      28.39      28.74                            Means with the same letter are not significantly different.                              Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC                                          A       191.804      3    6  68                                       A                                        A       186.749      3    5                                        A                                   B    A       181.414      3    4                                   B                                   B    C       158.311      3    3                                        C                                        C       150.532      3    2                                        C                                        C       143.937      3    1  Năng suất thân tươi   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NSUAT                                                     Sum of  Source                  DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                   7     4423.632548      631.947507       9.79    0.0009    Error                  10      645.811717       64.581172    Corrected Total        17     5069.444265                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUAT Mean                              0.872607      7.235348      8.036241      111.0692      Source                  DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                    2      614.246390      307.123195       4.76    0.0354  NTHUC                   5     3809.386157      761.877231      11.80    0.0006  The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for NSUAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square        64.58117      Number of Means          2          3          4          5          6  Critical Range       20.79      21.67      22.22      22.60      22.88                            Means with the same letter are not significantly different.                              Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC                                          A       125.733      3    6                                        A  69                                       A       123.708      3    5                                        A                                        A       120.540      3    4                                        A                                        A       109.376      3    3                                        A                                   B    A       103.202      3    2                                   B                                   B             83.856      3    1    NĂNG SUẤT LÝ THUYẾT QUY ĐỔI RA HA (kg/ha) Năng suất hạt   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NSUAT                                                     Sum of  Source                DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                 7     19037051.11      2719578.73       4.22    0.0202    Error                 10      6444451.85       644445.19    Corrected Total       17     25481502.96                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUAT Mean                              0.747093      10.17600      802.7734      7888.889      Source                 DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                   2       707815.14       353907.57       0.55    0.5939  NTHUC                  5     18329235.97      3665847.19       5.69    0.0097                                           The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for NSUAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square        644445.2         Number of Means         2         3         4         5         6     Critical Range       2077      2165      2220      2258      2285                           Means with the same letter are not significantly different.                                Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC  70                                      A             9185.2      3    6                                     A                                B    A             8814.8      3    5                                B    A                                B    A    C        8370.4      3    4                                B    A    C                                B    A    C        7703.7      3    3                                B         C                                B         C        6888.9      3    2                                          C                                          C        6370.4      3    1  Năng suất sinh khối   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NSUAT                                                     Sum of  Source                DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                 7      2031685632       290240805      36.31     F    KHOI                    2        26190650        13095325       1.64    0.2425  NTHUC                   5      2005494981       401098996      50.17     F    Model                    7     14837371.16      2119624.45       5.68    0.0073    Error                   10      3730764.65       373076.47    Corrected Total         17     18568135.81                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUATHAT Mean                            0.799077      10.92108      610.7999         5592.850      Source                  DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                    2       666340.40       333170.20       0.89    0.4397  NTHUC                   5     14171030.76      2834206.15       7.60    0.0035  The ANOVA Procedure                                  Duncan's Multiple Range Test for NSUATHAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square        373076.5         Number of Means         2         3         4         5         6     Critical Range       1580      1647      1689      1718      1739                           Means with the same letter are not significantly different.      73                           Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC                                       A             6844.1      3    6                                     A                                B    A             6407.4      3    5                                B    A                                B    A    C        6030.9      3    4                                B         C                                B         C        5100.3      3    3                                B         C                                B         C        4723.8      3    2                                          C                                          C        4450.6      3    1   Năng suất sinh khối   The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NSUAT                                                     Sum of  Source                DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                 7      1536670474       219524353      10.05    0.0008    Error                10       218391414        21839141    Corrected Total             17      1755061888                            R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUAT Mean                          0.875565      5.980282      4673.237      78144.08    Source               DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                 2       204125947       102062973       4.67    0.0369  NTHUC                5      1332544527       266508905      12.20    0.0005  The ANOVA Procedure                                   Duncan's Multiple Range Test for NSUAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square        21839141        Number of Means          2          3          4          5          6    Critical Range       12092      12602      12922      13143      13303                            Means with the same letter are not significantly different.                              Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC  74                                         A         88798      3    6                                        A                                        A         86458      3    5                                        A                                   B    A         83988      3    4                                   B                                   B    C         73292      3    3                                        C                                        C         69691      3    2                                        C                                        C         66638      3    1    Năng suất thân tươi    The ANOVA Procedure    Dependent Variable: NSUAT                                                     Sum of  Source                  DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F    Model                    7       948137985       135448284       9.79    0.0009    Error                    10       138419878        13841988    Corrected Total          17      1086557862                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE    NSUAT Mean                              0.872607      7.235349      3720.482      51420.91      Source                   DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F    KHOI                     2     131654318.6      65827159.3       4.76    0.0354  NTHUC                    5     816483666.1     163296733.2      11.80    0.0006  The ANOVA Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for NSUAT      NOTE:  This  test  controls  the  Type  I  comparisonwise  error  rate,  not  the  experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       10                                    Error Mean Square        13841988       Number of Means          2          3          4          5          6   Critical Range        9627      10033      10288      10463      10591                            Means with the same letter are not significantly different.                              Duncan Grouping          Mean      N    NTHUC  75                                         A         58210      3    6                                        A                                        A         57272      3    5                                        A                                        A         55806      3    4                                        A                                        A         50637      3    3                                        A                                   B    A         47779      3    2                                   B                                   B              38822      3    1  ... khảo sát ảnh hưởng sáu mức phân đạm lên sinh trưởng, phát triển suất giống lúa miến ICSV 574 xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Đồng Nai Giống: lúa miến ICSV 574 giống lúa miến có triển vọng phát triển. .. thành suất lúa miến ICSV 574 sáu mức bón đạm 27 Bảng 4.7 Năng suất lý thuyết giống lúa miến ICSV 574 sáu mức bón đạm 28 Bảng 4.8 Năng suất thực thu giống lúa miến ICSV 574 sáu mức bón đạm ...i ẢNH HƯỞNG CỦA SÁU MỨC BÓN ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA MIẾN ICSV 574 TẠI XÃ XUÂN THIỆN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI Tác giả LÊ THỊ CẨM NHUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA SÁU MỨC BÓN ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA MIẾN ICSV 574 TẠI XÃ XUÂN THIỆN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI , ẢNH HƯỞNG CỦA SÁU MỨC BÓN ĐẠM LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA MIẾN ICSV 574 TẠI XÃ XUÂN THIỆN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay