ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT MỘT SỐ HOA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

136 32 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT MỘT SỐ HOA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THÀNH CÔNG NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA: 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT MỘT SỐ HOA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả LÊ THÀNH CƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành BẢO VỆ THỰC VẬT Giảng viên hướng dẫn: TS Võ Thái Dân KS Trần Văn Tuận Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, người có cơng sinh thành, ni dưỡng, giáo dục tạo điều kiện cho có ngày hơm Trân trọng cảm ơn thầy Võ Thái Dân tận tình hướng dẫn khun bảo tơi suốt q trình thực đề tài Chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, ban Chủ nhiệm Khoa Nông học quý thầy cô khoa Nông học truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình thực đề tài Chân thành cảm ơn anh Trần Văn Tuận, giám đốc Trung tâm dự trữ vật tư Thú y BVTV thành phố Đà Lạt trực tiếp giúp đỡ tơi q trình thực đề tài tốt nghiệp Xin cảm ơn hộ nông dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trao đổi thông tin kinh nghiệm giúp đỡ tơi q trình điều tra thu thập số liệu Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè giúp đỡ động viên suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Lê Thành Cơng iii TĨM TẮT LÊ THÀNH CƠNG, tháng 07 năm 2011 “Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiêp sản xuất hoa vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” Giảng viên hướng dẫn: TS VÕ THÁI DÂN Đề tài tiến hành từ ngày 25 tháng 02 đến 25 tháng 06 năm 2011 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Kết điều tra ghi nhận: Điều kiện thời tiết, đất đai thành phố Đà Lạt tương đối phù hợp với điều kiện sinh trưởng phát triển hoa Số nhân chủ yếu từ - người chiếm 75,8% tổng số 95 hộ điều tra Trình độ học vấn chủ yếu cấp I cấp II lần chiếm 50,5% 24,2% tổng số 95 hộ điều tra Diện tích trồng hoa: Hoa cúc chủ yếu hộ có diện tích từ 1.000 - 3.032 m2 chiếm 50%, từ 3.032 – 5.064 m2 chiếm 36,7% Hoa hồng chủ yếu hộ có diện tích từ 2.867 – 4.536 m2 chiếm 42,4%, từ 1.000 - 2.867 m2 chiếm 39,4% Hoa cẩm chướng chủ yếu hộ có diện tích từ 1.000 - 2.062,6 m2 chiếm 46,9%, từ 2.062,63.125,2 m2 chiếm 37,5% Thuốc xử lý đất chủ yếu sử dụng Mocap10G, Basudin 10G Diazan 10H Phân bón: Các hộ nơng dân sử dụng phân hữu cơ, vôi lân để bón lót Loại phân sử dụng nhiều để bón thúc phân urê, cò vàng 20 - 20 15 Nitrophoska iv Các loại sâu gây hại chủ yếu sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đất rệp Các loại bệnh gây hại chủ yếu bệnh rỉ sắt, đốm lá, nấm cóc Cỏ hột nút, cỏ lông heo cỏ cải trời cỏ gây hại chủ yếu Thị trường tiêu thụ chủ yếu cho thương lái tiêu thụ chỗ, số vận chuyển tiêu thụ tỉnh khác đặc biệt TP Hồ Chí Minh, Nha Trang v MỤC LỤC Trang Trang bìa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng ix Danh sách hình xvi Danh sách chữ viết tắt xvii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm phân loại hoa, cảnh 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại 2.1.2.1 Phân loại theo kiểu, cỡ 2.1.2.2 Phân loại theo cách trưng bày mục đích sử dụng 2.1.2.3 Phân loại theo môi trường sống 2.1.2.4 Phân loại theo thời gian thu hoa 2.1.2.5 Phân loại theo phân loại thực vật 2.2 Cây hoa cúc 2.2.1 Nguồn gốc phân loại 2.2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.3 Một số sâu bệnh thường gặp hoa cúc 2.2.3.1 Bệnh hại hoa cúc biện pháp phòng trừ vi 2.2.3.2 Sâu hại hoa cúc biện pháp phòng trừ 2.2.4 Bón phân S2.3 Hoa cẩm chướng 2.3.1 Nguồn gốc phân loại 2.3.2 Đặc điểm thực vật học 2.3.3 Phòng trừ sâu bệnh hại hoa cẩm chướng 2.3.4 Yêu cầu ngoại cảnh 2.4 Hoa hồng 10 2.4.1 Nguồn gốc phân loại 10 2.4.1.1 Nguồn gốc 10 2.4.1.2 Phân loại 10 2.4.2 Đặc điểm thực vật học 10 2.4.3 Phòng trừ sâu bệnh hại hoa hồng 11 2.4.3.1 Biện pháp phòng trừ nấm bệnh 11 2.4.3.2 Biện pháp phòng trừ sâu hại hoa hồng 12 2.4.4 Bón phân 13 2.5 Tình hình sản xuất hoa cắt cành giới, Việt Nam Đà Lạt 14 2.5.1 Trên giới 14 2.5.2 Việt Nam 16 2.5.3 Đà Lạt 17 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 3.1.1 Thời gian địa điểm 19 3.1.2 Điều kiện khí hậu 20 3.1.3 Điều kiện đất đai 21 3.2 Nội dung phạm vi nghiên cứu 21 3.3 Vật liệu nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp điều tra khảo sát 22 3.4.2 Cơ sở chọn hộ điều tra khảo sát thu thập số liệu 22 3.5 Xử lý thống kê 22 vii Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Tình hình kinh tế - xã hội vùng điều tra 23 4.2 Hiện trạng sản xuất hoa hộ điều tra 25 4.2.1 Hiện trạng sản xuất hoa cúc 25 4.2.2 Hiện trạng sản xuất hoa hồng 26 4.2.3 Hiện trạng sản xuất hoa cẩm chướng 27 4.3 Kỹ thuật canh tác hộ điều tra 29 4.3.1 Kỹ thuật canh tác hoa cúc 29 4.3.2 Kỹ thuật canh tác hoa hồng 31 4.3.3 Kỹ thuật canh tác hoa cẩm chướng 33 4.4 Tình hình sử dụng loại thuốc xử lý đất hộ điều tra 35 4.4.1 Tình hình sử dụng loại thuốc xử lý đất sản xuất hoa cúc 35 4.4.2 Tình hình sử dụng loại thuốc xử lý đất sản xuất hoa hồng 37 4.4.3 Tình hình sử dụng loại thuốc xử lý đất sản xuất hoa cẩm chướng 38 4.5 Tình hình sử dụng phân bón hộ điều tra 39 4.5.1 Tình hình sử dụng phân bón sản xuất hoa cúc 39 4.5.1.1 Tình hình sử dụng loại phân bón lót sản xuất hoa cúc 39 4.5.1.2 Tình hình sử dụng loại phân bón thúc sản xuất hoa cúc 41 4.5.2 Tình hình sử dụng phân bón sản xuất hoa hồng 47 4.5.2.1 Tình hình sử dụng loại phân bón lót sản xuất hoa hồng 47 4.5.2.2 Tình hình sử dụng loại phân bón thúc sản xuất hoa hồng 49 4.5.3 Tình hình sử dụng phân bón sản xuất hoa cẩm chướng 51 4.5.3.1 Tình hình sử dụng loại phân bón lót sản xuất hoa cẩm chướng 51 4.5.3.2 Tình hình sử dụng loại phân bón thúc sản xuất hoa cẩm chướng 53 4.6 Tình hình sâu, bệnh hại cỏ dại hộ điều tra 56 4.6.1 Tình hình sâu, bệnh hại cỏ dại hoa cúc 56 4.6.2 Tình hình sâu, bệnh hại cỏ dại hoa hồng 58 4.6.3 Tình hình sâu, bệnh hại cỏ dại hoa cẩm chướng 60 viii 4.7 Tình hình sử dụng thuốc BVTV hộ điều tra 61 4.7.1 Tình hình sử dụng thuốc BVTV sản xuất hoa cúc 61 4.7.2 Tình hình sử dụng thuốc BVTV sản xuất hoa hồng 70 4.7.3 Tình hình sử dụng thuốc BVTV sản xuất hoa cẩm chướng 79 4.8 Tình hình sử dụng chất điều hòa sinh trưởng hộ điều tra 85 4.8.1 Tình hình sử dụng chất điều hòa sinh trưởng sản xuất hoa cúc 85 4.8.2 Tình hình sử dụng chất điều hòa sinh trưởng sản xuất hoa hồng 86 4.8.3 Tình hình sử dụng chất điều hòa sinh trưởng sản xuất hoa cẩm chướng 88 4.9 Chi phí sản xuất hiệu kinh tế 90 4.9.1 Chi phí sản xuất hiệu kinh tế sản xuất hoa cúc 90 4.9.2 Chi phí sản xuất hiệu kinh tế sản xuất hoa hồng 91 4.9.3 Chi phí sản xuất hiệu kinh tế sản xuất hoa cẩm chướng 92 4.10 Những thuận lợi khó khăn sản xuất hoa vùng điều tra 93 4.10.1 Thuận lợi 93 4.10.2 Khó khăn 94 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 96 5.1 Kết luận 96 5.2 Đề nghị 97 Tài liệu tham khảo 98 Phụ lục 100 ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Giá trị kinh tế loại hoa cắt cành bán chạy trung tâm đấu giá Hà Lan năm 2005 (triệu euro) 14 Bảng 2.2: Diện tích sản xuất hoa nước giới (2006) 15 Bảng 2.3: Thị phần loài hoa nước Đức năm 2009 (%) 15 Bảng 2.4: Giá trị kinh tế loài hoa cắt cành bán chạy phiên đấu giá Landgard (Đức) từ năm 2005 – 2007 (triệu euro) 16 Bảng 2.5: Xuất hoa Lâm Đồng 2001 – 2009 18 Bảng 3.1: Số liệu khí tượng Đà Lạt (Lâm Đồng) vụ Đông Xuân 2001 – 2010 20 Bảng 4.1: Kết điều tra tuổi giới tính hộ sản xuất hoa 23 Bảng 4.2: Kết điều tra trình độ học vấn hộ sản xuất hoa 24 Bảng 4.3: Kết điều tra tổng số nhân số lao động nông nghiệp hộ sản xuất hoa 24 Bảng 4.4: Kết điều tra tổng diện tích đất nơng nghiệp diện tích trồng hoa cúc hộ điều tra (m2) 25 Bảng 4.5: Kết điều tra loại thổ nhưỡng trồng hoa cúc 26 Bảng 4.6: Kết điều tra tổng diện tích đất nơng nghiệp diện tích trồng hoa hồng hộ điều tra (m2) 26 Bảng 4.7: Kết điều tra loại thổ nhưỡng trồng hoa hồng 27 Bảng 4.8: Kết điều tra tổng diện tích đất nơng nghiệp diện tích trồng hoa cẩm chướng hộ điều tra (m2) 27 Bảng 4.9: Kết điều tra loại thổ nhưỡng trồng hoa cẩm chướng 28 104    b) Bón thúc: Số đợt bón/lứa:……………………………………… (đợt) Đợt bón Loại phân lượng phân Thời gian bón (NST) (kg/1000m2) I II III IV Sử dụng thuốc trừ sâu: Có Loại sâu ; Không Loại thuốc Liều dùng     Số lần 105    Sử dụng thuốc trừ bệnh: Có Loại bệnh Loại thuốc Sử dụng thuốc trừ cỏ: Có Loại cỏ ; Không Liều dùng Số lần Liều dùng Số lần ; Khơng Loại thuốc + Thuốc khác (kích thích sinh trưởng) Loại thuốc: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Lượng dùng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………     106    Mua thuốc BVTV theo hướng dẩn: + CBKT + Người bán hàng + Theo kinh nghiệm Phun thuốc BVTV có trang bị bảo hộ lao động? Có ; Khơng Trộn nhiều thuốc BVTV theo: + CBKT + Theo kinh nghiệm + Người bán hàng Phun thuốc lần đầu tiên:………………………NST Phun thuốc lần cuối trước thu hoạch…………… ngày Cách phun: Theo định kỳ Khi có sâu bệnh hại Tổng số lần phun/ vụ:…………………………………………………………… Kho chứa thuốc: Có Khơng Vỏ chai, bao thuốc bỏ đâu? + Đồng ruộng + Bỏ kho thuốc + Đốt + Khác Có ghi lại nhật ký sản xuất : + Có ; Khơng Thị trường tiêu thụ - Tự bán, bán cho thương lái tiêu thụ chỗ - Bán cho thương lái để xuất Xử lý sau thu hoạch - Cách ly rau với đất : Có ; Khơng     107    Vật liệu cách ly:………………………………………………………… Rửa rau nước :………………………………………………………… Lá già, phận bị sâu bệnh, tàn dư thực vật : + Gom, rắc vôi, lấp + Bỏ đồng ruộng Vận chuyển rau : Xe đạp ; Xe máy Sử dụng hóa chất bảo quản: Có ; Khơng ; Hình thức khác Năng suất trồng Năng suất ( kg/1000 m2) Vụ trồng Chi phí sản xuất hiệu kinh tế 6.1 Chi phí sản xuất Loại hoa STT Hạng mục Đơn vị Diện tích Giống Số Đơn Số Đơn Số Đơn lượng giá lượng giá lượng giá m2     108    Làm đất đồng Phân bón kg SA kg urea kg DAP kg NPK kg Super lân kg Clorua kali kg Sulfat kali kg Phân chuồng kg Phân bón kg Phân xanh kg Nông dược Thuốc bệnh Thuốc sâu Thuốc cỏ KTsinhtrưởng Thuê công     109    Công Chuẩn bị đất Gieo, trồng Chăm sóc Phun thuốc Thu hoạch Cơng khác Chi phí khác 6.2 Hiệu kinh tế Loại hoa Diện tích Năng suất Giá bán Việc áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất - Áp dụng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn CBKT - Trồng theo kinh nghiệm - Áp dụng theo hướng dẫn sách, báo, đài     Lợi nhuận 110    Đề xuất nông dân (về kỹ thuật, vốn, thị trường tiêu thụ,…) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá cảm quan tổng quan cách thiết kế vườn, bố trí hệ thống tưới tiêu, thiết bị giới (nếu có) : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Người điều tra Người điều tra     111    Phụ lục 2: Danh sách hộ sản xuất hoa cúc Họ tên Tuổi Giới tính Địa Dân tộc Đinh Ngọc Dương 25 Nam Phường 11 Kinh Nguyễn Ngọc Trung 50 Nam Phường 11 Kinh Phạm Ký Thông 45 Nam Phường 11 Kinh Đỗ Xuân Lộc 38 Nam Phường 11 Kinh Đỗ Thị Kim Nga 37 Nữ Phường 11 Kinh Nguyễn Quý 40 Nam Phường 12 Kinh Phạm Văn Sách 35 Nam Phường 12 Kinh Trần Chí Thuần 40 Nam Phường Kinh Nguyễn Thị Tuyết 44 Nữ Phường Kinh Thái Tăng Hiệp 31 Nam Phường Kinh Trần Phú Quốc 53 Nam Phường 12 Kinh Trần Văn Quý 52 Nam Phường 12 Kinh Đinh Ngọc Toàn 70 Nam Phường 11 Kinh Trần Thanh Sang 26 Nam Phường 12 Kinh Trần Phú Cường 49 Nam Phường 12 Kinh Hoàng Tuấn 34 Nam Phường 12 Kinh Nguyễn Phấc 56 Nam Phường 12 Kinh Võ Văn Việt Thắng 49 Nam Phường 12 Kinh Nguyễn Văn Huy 50 Nam Phường 12 Kinh Hoàng Ngọc Thanh 60 Nam Phường 12 Kinh Trần Duy Việt 40 Nam Phường Kinh Bùi Văn Tý 46 Nam Phường Kinh Phạm Ngọc Tài 33 Nam Phường 11 Kinh Trần Giỏi 37 Nam Phường Kinh Nguyễn Văn Tý 48 Nam Phường 12 Kinh Nguyễn Đình Dũng 42 Nam Phường 12 Kinh Trần Phú Xuân 42 Nam Phường 12 Kinh Nguyễn Văn Tư 48 Nam Phường Kinh     112    Giang Thế Lộc 39 Nam Phường 12 Kinh Trần Phú Việt 57 Nam Phường 12 Kinh Phụ lục 3: Danh sách hộ trồng hoa hồng Họ tên Tuổi Giới tính Địa Dân tộc Vũ Văn Tuân 27 Nam Phường Kinh Đỗ Thị Mỹ Lan 52 Nữ Phường Kinh Nguyễn Văn Tiến 38 Nam Phường Kinh Hoàng Long 40 Nam Phường Kinh Nguyễn Văn Tuấn 50 Nam Phường Kinh Nguyễn Hữu Ân 43 Nam Phường Kinh Nguyễn Huy Thiện 60 Nam Phường Kinh Trịnh Thị Nguyên 45 Nữ Phường Kinh Nguyễn Tiến Triển 33 Nam Phường Kinh Đặng Văn Tân 48 Nam Phường Kinh Trần Văn Ngọ 53 Nam Phường Kinh Nguyễn Văn Hiến 36 Nam Phường Kinh Phan Văn Lợi 47 Nam Phường Kinh Trần Tấn Khải 42 Nam Phường Kinh Trần Hồng Mạnh 50 Nam Phường Kinh Vũ Văn Chuyên 63 Nam Phường Kinh Đặng Thanh Tùng 35 Nam Phường Kinh Lê Minh Nhật 56 Nam Phường Kinh Cao Thanh Quang 54 Nam Phường Kinh Đoàn Quyết Thắng 45 Nam Phường Kinh Lê Minh Duy 39 Nam Phường Kinh Phạm Duy Thành 49 Nam Phường Kinh Nguyễn Quang Trung 34 Nam Phường Kinh Trịnh Hồng Nguyên 29 Nam Phường Kinh     113    Lâm Vũ Đức 57 Nam Phường Kinh Trần Phú Quốc 50 Nam Phường Kinh Hoàng Huy Cường 24 Nam Phường Kinh Nguyễn Văn Phượng 30 Nam Phường Kinh Mai Văn Hưng 36 Nam Phường Kinh Trần Văn Thanh 55 Nam Phường Kinh Đinh Thị Hồng Điệp 47 Nữ Phường Kinh Nguyễn Văn Quý 67 Nam Phường Kinh Đỗ Văn Cường 45 Nam Phường Kinh Phụ lục 4: Danh sách hộ trồng hoa cẩm chướng Họ tên Tuổi Giới tính Địa Dân tộc Chung Hải Dương 38 Nam Phường Kinh Nguyễn Thị Thư 42 Nữ Phường Kinh Tô Thanh Hùng 61 Nam Phường 11 Kinh Trần Văn Cần 65 Nam Phường 11 Kinh Phạm Hùng Cường 39 Nam Phường Kinh Hồ Bảo Quốc 54 Nam Phường Kinh Phan Thành Thái 47 Nam Phường Kinh Thái Tăng Hiệp 31 Nam Phường Kinh Bùi Văn Tý 46 Nam Phường Kinh Phạm Ngọc Tài 33 Nam Phường 11 Kinh Trần Duy Việt 40 Nam Phường Kinh Nguyễn Thị Cẩm Nhung 43 Nữ Phường Kinh Ngô Minh Trí 50 Nam Phường Kinh Đinh Thị Thu Phương 37 Nữ Phường Kinh Hồng Thanh Bình 56 Nam Phường Kinh Trần Văn Quyết 47 Nam Phường Kinh Trịnh Phát Đạt 59 Nam Phường Kinh     114    Nguyễn Thị Bảo Ngọc 46 Nữ Phường Kinh Đinh Hùng 53 Nam Phường Kinh Phan Sáu 60 Nữ Phường Kinh Nguyễn Thái Bình 42 Nam Phường Kinh Nguyễn Hoàng Linh 61 Nam Phường Kinh Nguyễn Văn Vong 57 Nam Phường Kinh Lê Quang Hồng 49 Nam Phường Kinh Nguyễn Thị Hồng Việt 51 Nữ Phường Kinh Đặng Trí Diễn 45 Nam Phường 11 Kinh Mai Thành Phương 54 Nam Phường 11 Kinh Huỳnh Thị Tuyết Trinh 52 Nữ Phường 11 Kinh Lê Nguyễn Trần Thành 46 Nam Phường 12 Kinh Trịnh Huỳnh Sang 63 Nam Phường 12 Kinh Ngô Đức Nhuận 43 Nam Phường 12 Kinh Võ Văn Nghệ 45 Nam Phường 12 Kinh Phụ lục 5: Loại giống, nguồn giống, thời vụ canh tác thời gian sinh trưởng hoa cúc Họ tên Đinh Ngọc Dương Giống cúc Nguồn giống Thời vụ canh tác Thời gian sinh trưởng Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Nguyễn Ngọc Trung Hoa chùm Mua ĐX muộn 90 - 105 ngày Phạm Ký Thông Hoa đơn Mua ĐX sớm 90 - 105 ngày Đỗ Xuân Lộc Hoa chùm Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Đỗ Thị Kim Nga Hoa chùm Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Nguyễn Quý Hoa đơn Tự để giống ĐX vụ 90 - 105 ngày Phạm Văn Sách Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Chí Thuần Hoa đơn Mua ĐX muộn 90 - 105 ngày Nguyễn Thị Tuyết Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Thái Tăng Hiệp Hoa đơn Mua ĐX muộn 90 - 105 ngày     115    Trần Phú Quốc Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Văn Quý Hoa đơn Mua ĐX sớm 90 - 105 ngày Đinh Ngọc Toàn Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Thanh Sang Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Phú Cường Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Hoàng Tuấn Hoa đơn Tự để giống ĐX vụ 90 - 105 ngày Nguyễn Phấc Hoa đơn Mua ĐX sớm 90 - 105 ngày Võ Văn Việt Thắng Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Nguyễn Văn Huy Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Hồng Ngọc Thanh Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Duy Việt Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Bùi Văn Tý Hoa đơn Mua ĐX sớm 90 - 105 ngày Hoa chùm Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Giỏi Hoa đơn Mua ĐX muộn 90 - 105 ngày Nguyễn Văn Tý Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Hoa chùm Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Phú Xuân Hoa đơn Mua ĐX sớm 90 - 105 ngày Nguyễn Văn Tư Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Giang Thế Lộc Hoa đơn Mua ĐX vụ 90 - 105 ngày Trần Phú Việt Hoa đơn Mua ĐX muộn 90 - 105 ngày Phạm Ngọc Tài Nguyễn Đình Dũng Phụ lục 6: Loại giống, nguồn gốc, hình thức canh tác thổ nhưỡng hoa hồng Họ tên Giống hồng Nguồn giống Hình thức canh tác Thổ nhưỡng Vũ Văn Tuân Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Đỗ Thị Mỹ Lan Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Văn Tiến Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Hoàng Long Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Văn Tuấn Cá vàng Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Hữu Ân Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt     116    Nguyễn Huy Thiện Hồng phấn Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trịnh Thị Nguyên Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Tiến Triển Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Đặng Văn Tân Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trần Văn Ngọ Cá vàng Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Văn Hiến Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Phan Văn Lợi Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trần Tấn Khải Cá vàng Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trần Hồng Mạnh Hồng phấn Mua Trong nhà lưới Đất thịt Vũ Văn Chuyên Cá vàng Mua Trong nhà lưới Đất thịt Đặng Thanh Tùng Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Lê Minh Nhật Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Cao Thanh Quang Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Đoàn Quyết Thắng Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Lê Minh Duy Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Phạm Duy Thành Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Quang Trung Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trịnh Hồng Nguyên Cá vàng Mua Trong nhà lưới Đất thịt Lâm Vũ Đức Cá vàng Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trần Phú Quốc Hồng phấn Mua Trong nhà lưới Đất thịt Hoàng Huy Cường Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Văn Phượng Đỏ Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Mai Văn Hưng Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trần Văn Thanh Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Đinh Thị Hồng Điệp Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Văn Quý Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt Đỗ Văn Cường Đỏ Ý Mua Trong nhà lưới Đất thịt     117    Phụ lục 7: Loại giống, nguồn gốc, hình thức canh tác thổ nhưỡng hoa cẩm chướng Nguồn Hình thức canh Thổ giống tác nhưỡng Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Thị Thư Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Tô Thanh Hùng Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất đỏ Trần Văn Cần Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Phạm Hùng Cường Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Hồ Bảo Quốc Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Phan Thành Thái Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Thái Tăng Hiệp Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Bùi Văn Tý Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Phạm Ngọc Tài Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trần Duy Việt Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Hoàng Thanh Bình Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trần Văn Quyết Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Trịnh Phát Đạt Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Đinh Hùng Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Phan Sáu Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Thái Bình Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất đỏ Nguyễn Hoàng Linh Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất đỏ Nguyễn Văn Vong Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Họ tên Loại giống Chung Hải Dương Nguyễn Thị Cẩm Nhung Ngơ Minh Trí Đinh Thị Thu Phương Nguyễn Thị Bảo Ngọc     118    Lê Quang Hồng Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất đỏ Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất đỏ Đặng Trí Diễn Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất đỏ Mai Thành Phương Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất sét Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất sét Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất sét Trịnh Huỳnh Sang Giống Hà Lan Mua Trong nhà lưới Đất sét Ngô Đức Nhuận Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Võ Văn Nghệ Giống Trung Quốc Mua Trong nhà lưới Đất thịt Nguyễn Thị Hồng Việt Huỳnh Thị Tuyết Trinh Lê Nguyễn Trần Thành     ...i ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT MỘT SỐ HOA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả LÊ THÀNH CƠNG Khóa luận đệ trình... TĨM TẮT LÊ THÀNH CƠNG, tháng 07 năm 2011 Đánh giá tình hình sử dụng hóa chất nông nghiêp sản xuất hoa vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Giảng viên hướng dẫn: TS VÕ... giá tình hình sử     2    dụng hóa chất nơng nghiệp sản xuất hoa vụ Đông Xuân 2010 – 2011 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đồng ý khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT MỘT SỐ HOA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT MỘT SỐ HOA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay