KHẢO SÁT QUẦN THỂ GIỐNG JATROPHA (Jatropha curcas L.) ĐƯỢC XỬ LÝ ĐỘT BIẾN NGUỒN Co TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH 60

99 12 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUẦN THỂ GIỐNG JATROPHA (Jatropha curcas L.) ĐƯỢC XỬ ĐỘT BIẾN NGUỒN Co60 TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ HOÀNG VŨ Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 KHẢO SÁT QUẦN THỂ GIỐNG JATROPHA (Jatropha curcas L.) ĐƯỢC XỬ ĐỘT BIẾN NGUỒN Co60 TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH Tác giả LÊ HỒNG VŨ Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu đề tài cấp kỹ sư ngành Nông Học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS Phan Thanh Kiếm KS Lê Thị Lệ Hằng Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu, quý thầy Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian theo học trường Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học quý thầy Khoa Nông học hỗ trợ, tận tình giảng dạy cho tơi suốt trình học tập thực đề tài Xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phan Thanh Kiếm Lê Thị Lệ Hằng, khoa Nông Học, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt thời gian làm đề tài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin gởi lời cảm ơn đến anh chị Viện nghiên cứu Dầu Cây dầu, Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng, Tây Ninh, bạn bè ngồi lớp khóa 2007 nhiệt tình giúp đỡ tơi động viên thời gian làm đề tài Lòng biết ơn kính gửi đến Ba Mẹ gia đình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng năm 2011 LÊ HỒNG VŨ ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát quần thể giống Jatropha (Jatropha curcas L.) xử đột biến nguồn Co60 Trảng Bàng, Tây Ninh ” thực từ 2/2011 đến 6/2011 Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng, Tây Ninh thuộc Viện nghiên cứu dầu Cây dầu, nhằm đánh giá ảnh hưởng liều lượng thời gian xử tia Gamma đến sinh trưởng, đặc điểm hình thái suất giống Jatropha ND1 (Jatropha curcas L.) Thí nghiệm tiến hành giống ND1, hai yếu tố, 12 nghiệm thức phối hợp sáu liều xử hai mức thời gian xử lý, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, lần lặp lại Kết đánh giá cho thấy: Về hình thái: Giữa nghiệm thức (NT) khác biệt rõ ràng hình thái Liều xạ cao đặc điểm hình thái thay đổi nhiều so với nghiệm thức đối chứng Về sinh trưởng phát dục: Nghiệm thức với liều xạ 150 Gy thời gian 0,5 (L4T2) ảnh hưởng mạnh đến tiêu sinh trưởng, với chiều cao (128,6 cm), đường kính tán (101,4 cm) đường kính gốc (5,2 cm) khác biệt khơng ý nghĩa với nghiệm thức đối chứng Nghiệm thức với liều xạ 200 Gy thời gian (L5T1) cho thời gian hoa ngắn (7,6 ngày 7,7 ngày) khác biệt ý nghĩa với đối chứng L0T1 (10,4 ngày) nghiệm thức khác Nghiệm thức thời gian sớm L2T2 (43,2 ngày), L5T1 (42,4 ngày), nghiệm thức dài L5T2 (52,3 ngày), L4T2 (49 ngày), L0T1 (47,3 ngày), L0T2 47,9(ngày), L3T2 (47 ngày) Về suất hàm lượng dầu: Nghiệm thức với liều xạ 50 Gy thời gian1 (L2T1) ĐC không xử cho suất cao (19,32 kg/ha, 18,34 kg/ha 18,55 kg/ha) khác biệt với nghiệm thức khác, thấp nghiệm thức L5T1 (8,83 kg/ha) Năng suất hạt nghiệm thức L2T1 ĐC cho suất hạt cao (12,3 kg/ha, 11,92 kg/ha 11,88 kg/ha) khác biệt với nghiệm thức lại, thấp nghiệm thức L5T1 (5,77 kg/ha) Hàm lượng dầu nghiệm thức biến thiên khoảng 17,27 – 30,95% Năng suất dầu nghiệm thức L1T1 L2T1 cho suất dầu cao (3,08 kg/ha 3,31 kg/ha) khác biệt với ĐC nghiệm thức khác, thấp nghiệm thức L5T2 (1,07 kg/ha) iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược nguồn gốc lịch sử phân loại thực vật 2.1.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.2 Phân loại thực vật học 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.1 Thân 2.2.2 Lá 2.2.3 Hoa 2.2.4 Quả 2.2.5 Hạt 2.2.6 Tập tính hoa 2.3 Đặc điểm sinh thái 2.3.1 Đất 2.3.2 Lượng mưa 2.3.3 Nhiệt độ 2.3.4 Ẩm độ 2.3.5 Gió 2.4 Bệnh hại phổ biến Jatropha iv 2.5 Sâu hại phổ biến Jatropha 2.6 Một số sản phẩm công dụng Jatropha 2.6.1 Dầu biodiesel 2.6.2 Phân hữu thức ăn chăn nuôi 2.6.3 Về môi trường 2.6.4 Công dụng làm thuốc nhựa mủ, lá, vỏ rễ 2.7 Ưu, nhược điểm triển vọng Jatropha 2.7.1 Ưu điểm 2.7.2 Nhược điểm 2.7.3 Triển vọng Jatropha Việt Nam 10 2.8 Tình hình sản xuất Jatropha 11 2.8.1 Tình hình sản xuất Jatropha giới 11 2.8.2 Tình hình sản xuất Jatropha Việt Nam 11 2.9 Tình hình nghiên cứu Jatropha giới Việt Nam 12 2.9.1 Tình hình nghiên cứu Jatropha giới 12 2.9.2 Tình hình nghiên cứu Jatropha Việt Nam 13 2.10 Các nghiên cứu đột biến giới Việt Nam 15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 19 3.1.1 Thời gian thí nghiệm 19 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm 19 3.2 Điều kiện thí nghiệm 19 3.2.1 Khí hậu thời tiết 19 3.2.2 Đất đai 20 3.3 Vật liệu thí nghiệm 20 3.3.1 Giống 20 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 20 3.4 Các tiêu theo dõi 22 3.4.1 Chỉ tiêu theo dõi sinh trưởng 22 3.4.2 Chỉ tiêu theo dõi phát triển 22 3.4.3 Chỉ tiêu hình thái nghiệm thức theo dõi 23 v 3.4.3.1 Lá 23 3.4.3.2 Thân 24 3.4.3.3 Cây 24 3.4.3.4 Hoa 24 3.4.3.5 Quả 24 3.4.4 Các tiêu chất lượng 24 3.4.5 Xử số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm hình thái 12 nghiệm thức thí nghiệm 25 4.2 Các tiêu sinh trưởng phát triển 12 nghiệm thức thí nghiệm 29 4.2.1 Chiều cao 12 nghiệm thức thí nghiệm 29 4.2.2 Đường kính tán 12 nghiệm thức thí nghiệm 31 4.2.3 Đường kính gốc 12 nghiệm thức thí nghiệm 32 4.3 Các tiêu sinh trưởng sinh thực 12 nghiệm thức thí nghiệm 32 4.3.1 Sự phát triển 12 nghiệm thức thí nghiệm 33 4.3.2 Năng suất hàm lượng dầu 12 giống Jatropha thí nghiệm 41 4.3.3 Sâu, bệnh hại 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 48 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Một số bệnh hại Jatropha Bảng 2.2: Một số loài sâu hại Jatropha Bảng 2.3: Năng suất dầu Jatropha 11 Bảng 2.4: Một số trồng tạo đột biến nguồn Co60 thành công giới 17 Bảng 3.1: Thời tiết khí hậu Tây Ninh 19 Bảng 3.2: Phối hợp yếu tố thành 12 nghiệm thức 21 Bảng 4.1: Đặc điểm hình thái thân 25 Bảng 4.2: Đặc điểm hình thái Jatropha nghiệm thức 26 Bảng 4.3: Đặc điểm hình thái hoa, hạt Jatropha nghiệm thức 28 Bảng 4.4: Chiều cao kì theo dõi 30 Bảng 4.5: Đường kính tán kì theo dõi 31 Bảng 4.6: Đường kính gốc qua kì theo dõi 32 Bảng 4.7: Sự phát triển hoa 12 nghiệm thức thí nghiệm 33 Bảng 4.8: Sự phát triển kích thước 35 Bảng 4.9: Tỉ lệ đậu trọng lượng 37 Bảng 4.10: Thời gian hoa nở, thời gian phát triển kích thước hạt 39 Bảng 4.11: Năng suất hàm lượng dầu 12 nghiệm thức thí nghiệm 41 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐC: Đối chứng TB: Trung bình LLL: Lần lặp lại NT: Nghiệm thức TL: Trọng lượng TG: Thời gian PT: Phát triển TN: Thí nghiệm vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L0T1 50 Hình 3: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L2T1 52 Hình 4: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L3T1 53 Hình 5: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa ngiệm thức L4T1 54 Hình 6: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L5T1 55 Hình 7: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L1T2 56 Hình 8: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L2T2 57 Hình 9: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L3T2 58 Hình 10: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L4T2 59 Hình 11: Đặc điểm hình thái thân, lá, hoa nghiệm thức L5T2 60 Hình 12: Triệu trứng rệp sáp gây hại 61 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề - Hiện tình hình khủng hoảng lượng giới vấn đề ô nhiễm mơi trường ngày gia tăng, nước xu hướng tìm nguồn lượng hơn, an tồn bền vững hơn, loại lượng - lượng sinh học, tái tạo để dần thay nguồn lượng hóa thạch ngày bị cạn kiệt - Dầu diesel sinh học nói chung dầu diesel sinh học từ hạt Jatropha nói riêng bắt đầu sử dụng phổ biến nước: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Ấn Độ, Braxin… - Ở Việt Nam trồng thử nghiệm nhiều nơi, việc chon lọc giống Jatropha suất cao, hàm lượng dầu cao thích hợp cho việc chế tạo biodiesel nhiều trung tâm nghiên cứu người dân quan tâm - Trên sở đề tài: “Khảo sát quần thể giống Jatropha (Jatropha curcas L.) xử đột biến nguồn Co60 Trảng Bàng, Tây Ninh” cần thiết 1.2 Mục tiêu - Mô tả đặc trưng hình thái giống Jatropha xử đột biến nguồn Co60 - Khảo sát tình hình sinh trưởng giống Jatropha xử đột biến nguồn Co60 - Đánh giá nghiệm thức sinh trưởng phát triển tốt để tạo giống Jatropha triển vọng                                   Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        0.012027                         Means with the same letter are not significantly different.                               Duncan Grouping          Mean      N    LT                                        A            2.13000      3    L5T2                                      A                                 B    A            2.11333      3    L0T2                                 B    A                                 B    A            2.10667      3    L3T2                                 B    A                                 B    A            2.08667      3    L2T1                                 B    A                                 B    A            2.08333      3    L1T2                                 B    A                                 B    A            2.07667      3    L0T1                                 B    A                                 B    A            2.05000      3    L3T1                                 B    A                                 B    A    C       2.02000      3    L4T1                                 B    A    C                                 B    A    C       1.99333      3    L4T2                                 B    A    C                                 B    A    C       1.96000      3    L2T2                                 B         C                                 B         C       1.91333      3    L1T1                                           C                                           C       1.84000      3    L5T1                                              The GLM Procedure  Dependent Variable: Thời gian hoa nở                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                       13     65.16647817      5.01280601      12.58     F           K                            2      1.55142262      0.77571131       1.95    0.1667           L                            5     29.46420387      5.89284077      14.78     F             Model                       13      0.17305079      0.01331160       3.46    0.0050             Error                       22      0.08457143      0.00384416             Corrected Total             35      0.25762222                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.671723      3.440267      0.062001      1.802222             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F           K                            2      0.01777524      0.00888762       2.31    0.1226           L                            5      0.08626190      0.01725238       4.49    0.0057           T                            1      0.00785469      0.00785469       2.04    0.1669           L*T                          5      0.07346817      0.01469363       3.82    0.0121                                              The GLM Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for Chiều dài hạt    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        0.003844  Means with the same letter are not significantly different.                              Duncan Grouping          Mean      N    L    79                                         A       1.84833      6    1                                          A                                          A       1.82667      6    4                                          A                                     B    A       1.81500      6    2                                     B    A                                     B    A       1.80833      6    3                                     B    A                                     B    A       1.80500      6    5                                     B                                     B            1.71000      6    6                                              The GLM Procedure                                           Least Squares Means                             Adjustment for Multiple Comparisons: Dunnett‐Hsu                                                             H0:LSMean=                                                               Control                                   L    T        Y LSMEAN      Pr > |t|                                     1    1      1.82285714                                   1    2      1.97571429        0.2798                                   2    1      1.80666667        1.0000                                   2    2      1.82333333        1.0000                                   3    1      1.87666667        0.8889                                   3    2      1.74000000        0.4780                                   4    1      1.82333333        1.0000                                   4    2      1.83000000        1.0000                                   5    1      1.84000000        1.0000                                   5    2      1.77000000        0.8984                                   6    1      1.79000000        0.9954                                   6    2      1.63000000        0.0032                                              The GLM Procedure                                   Duncan's Multiple Range Test for Chiều dài hạt    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        0.004269                       Means with the same letter are not significantly different.                            Duncan Grouping          Mean      N    LT                                          A       1.88667      3    L0T2                                        A                                        A       1.87667      3    L2T1                                        A                                   B    A       1.84000      3    L4T1                                   B    A                                   B    A       1.83000      3    L3T2                                   B    A                                   B    A       1.82333      3    L3T1                                   B    A                                   B    A       1.82333      3    L1T2                                   B    A                                   B    A       1.81000      3    L0T1                                   B    A                                   B    A       1.80667      3    L1T1                                   B    A                                   B    A       1.79000      3    L5T1                                   B    A                                   B    A       1.77000      3    L4T2                                   B                                   B    C       1.74000      3    L2T2                                        C                                        C       1.63000      3    L5T2                                              The GLM Procedure  Dependent Variable: Chi u r ng h t                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                       13      0.07316151      0.00562781       1.82    0.1044    80          Error                       22      0.06806071      0.00309367             Corrected Total             35      0.14122222                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.518059      4.626496      0.055621      1.202222             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2      0.01692595      0.00846298       2.74    0.0869           L                            5      0.04480387      0.00896077       2.90    0.0371           T                            1      0.00118705      0.00118705       0.38    0.5420           L*T                          5      0.00345718      0.00069144       0.22    0.9485    The GLM Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for Chiều rộng hạt    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                        0.05                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        0.003094    Means with the same letter are not significantly different.                              Duncan Grouping          Mean      N    L                                            A       1.25667      6    2                                          A                                          A       1.24833      6    5                                          A                                     B    A       1.19500      6    6                                     B    A                                     B    A       1.18500      6    3                                     B                                     B            1.16833      6    4                                     B                                     B            1.16000      6    1                                             The GLM Procedure  Dependent Variable: Độ dày hạt                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                       13      0.18540804      0.01426216       4.90    0.0005             Error                       22      0.06399196      0.00290873             Corrected Total             35      0.24940000                              R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.743416      5.841076      0.053933      0.923333             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F           K                            2      0.01682137      0.00841068       2.89    0.0767           L                            5      0.06819918      0.01363984       4.69    0.0046           T                            1      0.02012371      0.02012371       6.92    0.0153           L*T                          5      0.06420985      0.01284197       4.41    0.0062                                                                                           The GLM Procedure                                    Duncan's Multiple Range Test for Độ dày hạt    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                      Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       22                                    Error Mean Square        0.002909                       Means with the same letter are not significantly different.                                Duncan Grouping          Mean      N    L                                         A            0.99333      6    2                                       A                                  B    A            0.97000      6    6  81                                 B    A                                  B    A    C       0.93167      6    5                                  B         C                                  B         C       0.89500      6    3                                  B         C                                  B         C       0.88833      6    4                                            C                                            C       0.86167      6    1                                              The GLM Procedure                                   Duncan's Multiple Range Test for Độ dày hạt    NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                     Alpha                           0.05                                   Error Degrees of Freedom          22                                   Error Mean Square           0.002909                                  Harmonic Mean of Cell Sizes 17.77778                                                           Means with the same letter are not significantly different.                        Duncan Grouping          Mean      N    T                                         A       0.96188     16    2                                         B       0.89250     20    1                                              The GLM Procedure                                           Least Squares Means                             Adjustment for Multiple Comparisons: Dunnett‐Hsu                                                             H0:LSMean=                                                               Control                                   L    T        Y LSMEAN      Pr > |t|                                     1    1      0.86363095                                   1    2      0.85184524        1.0000                                   2    1      0.98000000        0.0628                                   2    2      1.00666667        0.0139                                   3    1      0.89333333        0.9938                                   3    2      0.89666667        0.9865                                   4    1      0.86666667        1.0000                                   4    2      0.91000000        0.8940                                   5    1      0.93000000        0.5759                                   5    2      0.93333333        0.5180                                   6    1      0.85000000        1.0000                                   6    2      1.09000000         F             Model                       13     176.3763648      13.5674127      28.34     F           K                            2       0.9990542       0.4995271       1.04    0.3690           L                            5     123.4416254      24.6883251      51.58     |t|                                     1    1      11.9914881                                   1    2      11.4425595        0.9965                                   2    1       9.9700000        0.0059                                   2    2       7.8633333         F             Model                       13     21393.55952      1645.65842       2.80    0.0162             Error                       22     12939.19048       588.14502             Corrected Total             35     34332.75000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                              0.623124      12.21235      24.25170      198.5833             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F             K                            2     4274.676190     2137.338095       3.63    0.0433           L                            5     6956.872024     1391.374405       2.37    0.0732           T                            1     7988.785469     7988.785469      13.58    0.0013           L*T                          5     1951.283797      390.256759       0.66    0.6549                                             The GLM Procedure                                   Duncan's Multiple Range Test for Trọng lượng 100   NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                     Alpha                           0.01                                   Error Degrees of Freedom          22                                   Error Mean Square            588.145                                   Harmonic Mean of Cell Sizes 17.77778                                                   Means with the same letter are not significantly different.                           Duncan Grouping          Mean      N    T                                         A       214.375     16    2                                         B       185.950     20    1                                              The GLM Procedure  Dependent Variable: Năng suất dầu                                                  Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                       13     16.15533859      1.24271835      37.50     F           K                            2      0.06529470      0.03264735       0.99    0.3892           L                            5     12.05250335      2.41050067      72.74    
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUẦN THỂ GIỐNG JATROPHA (Jatropha curcas L.) ĐƯỢC XỬ LÝ ĐỘT BIẾN NGUỒN Co TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH 60, KHẢO SÁT QUẦN THỂ GIỐNG JATROPHA (Jatropha curcas L.) ĐƯỢC XỬ LÝ ĐỘT BIẾN NGUỒN Co TẠI TRẢNG BÀNG, TÂY NINH 60

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay