TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÂY MÍA TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI NIÊN VỤ 2009 2010

97 11 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC WX KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN CÂY MÍA TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI NIÊN VỤ 2009 - 2010 NGÀNH : NƠNG HỌC NIÊN KHĨA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÂM ÁI VÂN An Khê, tháng 8/2011 i TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN CÂY MÍA TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI NIÊN VỤ 2009 - 2010 Tác giả LÂM ÁI VÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Nông nghiệp ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THÁI DÂN An Khê, tháng 8/2011 i LỜI CẢM ƠN Suốt đời ghi nhớ công lao cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng nên người Tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng học Phân hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Gia Lai Cùng tồn thể q Thầy Cơ trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Đặc biệt, Tơi xin bày tỏ lòng thành kính biết ơn đến thầy TS Võ Thái Dân Bộ môn Cây Công Nghiệp tận tình bảo tơi suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Phòng Nơng nghiệp Thị xã An Khê Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn địa bàn thị xã An Khê, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn hộ dân trồng mía thị xã An Khê trao đổi thông tin, kinh nghiệm tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình điều tra thu thập số liệu Xin chân thành cảm ơn gia đình tất bạn bè giúp đỡ, động viên, chia khó khăn tơi suốt q trình học tập thực khóa luận An Khê, tháng 8/2011 Sinh viên thực Lâm Ái Vân ii TÓM TẮT LÂM ÁI VÂN, 08/2011 “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN CÂY MÍA TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI NIÊN VỤ 2009 - 2010” Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp, 70 trang Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thái Dân Đề tài tiến hành nhằm xác định tình hình sử dụng hố chất nơng nghiệp mía thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai niên vụ 2009 - 2010, thuận lợi khó khăn nơng dân trồng mía gặp phải Từ định hướng cho nơng dân sử dụng loại hóa chất nơng nghiệp mía cách có hiệu Đề tài tiến hành từ ngày 15/02/2011 đến ngày 15/06/2011 Các thơng tin tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp mía điều tra mẫu in sẵn 90 hộ dân phường Ngô Mây, phường An Phước xã Tú An Số liệu kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên thu thập từ phòng Nơng nghiệp Thị xã An Khê, Cục thống kê tỉnh Gia Lai Kết thu được: Có 70 người chiếm 77,78 % số người trả lời vấn nam, 20 người chiếm 22,22 % số người trả lời vấn nữ Độ tuổi trung bình người vấn 47, người thấp tuổi 31 tuổi người cao tuổi 64 tuổi Kinh nghiệm canh tác mía trung bình nơng hộ trồng mía 13 năm Trình độ văn hóa người vấn thấp trình độ cấp chiếm 55 %; trình độ cấp chiếm 19 % trình độ cấp chiếm 16 % Có 90 người tức 100 % người vấn dân tộc Kinh, khơng có dân tộc khác Diện tích đất nơng nghiệp trung bình hộ qua điều tra 2,89 Trong đó, diện tích đất trung bình trồng mía tơ 1,8 diện tích đất trung bình mía gốc 1,09 Riêng ơng Đặng Thanh Sơn có diện tích đất nơng nghiệp lớn 7,5 thuộc phường Ngơ Mây Giống mía R570 trồng nhiều thị xã An Khê có 32 hộ trồng, giống mía R579 có 20 hộ trồng; giống mía F157 có 16 hộ trồng Mật độ trồng mía phổ biến iii hộ qua điều tra 30.884 - 40.246 hom/ha có 34 hộ trồng Khoảng cách trồng 1,1 m x 0,25 m áp dụng nhiều 11 hộ Chỉ có 50 nơng hộ sử dụng vơi để xử lý đất trồng mía, lượng vơi sử dụng phổ biến từ khoảng 281 - 371 kg/ha Nông dân không sử dụng phân hữu để bón lót cho mía phân vơ đa dạng loại lượng, nhiều phân DAP có 61 nơng hộ sử dụng với lượng phân trung bình 280 kg/ha Thời gian sử dụng phân để bón lót cho mía lúc đặt hom, cách bón phân đơn giản vãi vào đất, cày úp lại Lượng phân vô nơng dân sử dụng để bón so với lượng phân khuyến cáo Phòng Nơng nghiệp Thị xã An Khê đề cụ thể phân NPK Việt Nhật 444 kg/ha, phân NPK Bình Điền 314 kg/ha, phân Urê 107 kg/ha Sâu đục mía hại nặng chiếm 55,56 %, rầy mềm chiếm 53,33 %, bọ đen xén tóc chiếm 48,89 % Tuy nhiên tình hình sử dụng thuốc trừ sâu nông dân không nhiều so với khuyến cáo Phòng Nơng nghiệp Thị xã An Khê cụ thể Basudin 10H 15 kg/ha; Furadan 3G thấp 10 kg/ha; Marshal 200SC thấp 0,3 lít/ha, Bassa 50EC thấp 0,68 lít/ha Khơng dùng thuốc hóa học để phòng trừ bệnh hại cho mía, sử dụng biện pháp vệ sinh đồng ruộng Trên ruộng mía nơng hộ có nhiều loại cỏ dại, cỏ cỏ thảm rộng chiếm tỷ lệ cao 76,67 %; chiếm 71,11 % cỏ ống; loại cỏ cú, dền xanh, trinh nữ, mần trầu, cỏ tranh, vừng dại, cỏ cứt lợn chiếm tỷ lệ cao Tình hình sử dụng thuốc trừ cỏ nông dân không so với lượng thuốc khuyến cáo Trạm Bảo vệ Thực vật Thị xã An Khê cụ thể Ametrex 80WP 1,65 kg/ha; Gramoxone 20SL 0,52 lít/ha; Roundup 480SC 2,01 lít/ha; Maizine 80WP 1,57 kg/ha 100 % nông hộ không sử dụng thuốc để xử lý đất, khơng sử dụng thuốc kích thích cho mía, khơng tưới nước cho mía nhờ nước trời Hiệu kinh tế từ mía mang lại cho nông dân trồng cao cụ thể mức lợi ích gấp 0,73 - 1,40 lần so với chi phí đầu tư bỏ có 43 hộ đạt được, chiếm 47,78 %; khoảng lợi ích gấp 1,40 - 2,07 lần so với chi phí đầu tư bỏ có 23 hộ đạt được, chiếm 25,56 % iv Thuận lợi khó khăn nơng hộ trồng mía Thuận lợi: khí hậu, đất đai phù hợp cho mía sinh trưởng phát triển, có suất cao chất lượng tốt Nơng dân có nhiều kinh nghiệm q báu việc trồng chăm sóc mía, diện tích trồng mía lớn, tập trung dễ dàng việc quản lý vùng nguyên liệu, có nhà máy đường An Khê nhà máy đường Bình Định trực tiếp đầu tư thu mua nguyên liệu nông dân Khó khăn: giá thành vật tư nơng nghiệp cao, nơng dân tự sản xuất giống mía để trồng nên suất không cao, thuận lợi cho sâu bệnh, cỏ dại phát triển nhiều mùa mưa, thiếu nước tưới cho mía vào mùa khơ Chưa có quy trình kỹ thuật canh tác hồn chỉnh cho mía để mang lại hiệu kinh tế cao cho người sản xuất Các loại hóa chất nơng nghiệp có hiệu nơng dân nên sử dụng cụ thể Nên dùng loại phân tổng hợp NPK Việt Nhật (16 - - + 12 S), NPK Bình Điền (20 - 20 - 15) để bón thúc phân tổng hợp có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng Đối với thuốc trừ sâu hại, dùng thuốc có hoạt chất Diazinon, Carbofuran, Fenobucarb, Dimethoate, Bromadiolone Đối với thuốc trừ cỏ dại, dùng thuốc có hoạt chất Ametryn, Atrazine, Paraquat; khơng phun thuốc có hoạt chất Glyphosate ruộng mía, sử dụng đất hoang bờ ranh Đối với thuốc tiền nảy mầm phun cỏ chưa mọc, thuốc hậu nảy mầm phun cỏ có từ - sinh trưởng mạnh v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt xi Danh sách bảng xii Danh sách hình xiv Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc, xuất xứ mía 2.2 Sinh thái mía 2.3 Giá trị kinh tế mía 2.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ mía đường giới nước 2.4.1 Sản xuất tiêu thụ đường giới 2.4.2 Sản xuất tiêu thụ mía, đường nước 2.4.3 Sản xuất tiêu thụ đường An Khê 2.4.4 Quy mơ diện tích, cấu giống, suất sản lượng vùng nguyên liệu mía thị xã An Khê 2.4.4.1 Hiện trạng sản xuất mía thị xã An Khê 2.4.2 Cơ cấu giống mía trồng thị xã An Khê năm 2010 10 2.4.3 Hệ thống trồng thị xã An Khê năm 2010 11 2.5 Phân bón cho mía 11 2.5.1 Lượng phân bón sử dụng cho mía 11 vi 2.5.2 Các nghiên cứu phân bón chuyên dùng cho mía 12 2.5.3 Khuyến cáo sử dụng phân bón mía thị xã An Khê 13 2.6 Nghiên cứu tình hình sâu hại mía 13 2.6.1 Tình hình sâu hại 13 2.6.1.1 Sâu đục thân 14 2.6.1.2 Bọ đen hại mía 14 2.6.1.3 Rệp bơng trắng hại mía 15 2.6.2 Khuyến cáo sử dụng thuốc trừ sâu mía thị xã An Khê 15 2.7 Nghiên cứu tình hình bệnh hại mía 16 2.7.1 Tình hình bệnh hại mía 16 2.7.1.1 Bệnh than đen hại mía 16 2.7.1.2 Bệnh thối đỏ hại mía 16 2.7.2 Khuyến cáo sử dụng thuốc trừ bệnh mía thị xã An Khê 17 2.8 Nghiên cứu tình hình cỏ dại ruộng mía 18 2.8.1 Tình hình bệnh hại 18 2.8.1.1 Cỏ Gà 18 2.8.1.2 Cỏ Mần Trầu 18 2.8.1.3 Cỏ Nghể 18 2.8.1.4 Cây Trinh Nữ 19 2.8.1.5 Cây Cứt Lợn 19 2.8.1.6 Cây Cỏ Tranh 19 2.8.1.7 Cỏ Gấu 19 2.8.2 Khuyến cáo sử dụng thuốc trừ cỏ mía thị xã An Khê 20 2.8.1.8 Vừng Dại 20 2.8.1.9 Cỏ thảm rộng 20 2.9 Khái quát đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu 21 2.9.1 Vị trí địa lý 21 2.9.2 Đặc điểm địa hình 21 2.9.3 Đặc điểm khí hậu 22 2.9.4 Đặc điểm đất đai 23 2.9.5 Nguồn nước sơng ngòi 24 vii 2.9.6 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên thị xã An Khê 24 2.10 Đặc điểm kinh tế - xã hội thị xã An Khê 25 2.10.1 Tình hình phát triển kinh tế năm 2009 - 2010 26 2.10.2 Dân số lao động thị xã An Khê năm 2010 26 2.10.3 Dân tộc tôn giáo thị xã An Khê năm 2010 27 2.10.4 Cơ cấu tôn giáo 27 2.10.5 Thủy lợi 28 2.11 Nhận xét chung điều kiện kinh tế - xã hội thị xã An Khê 28 2.12 Tổng quan đề tài nghiên cứu tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp sản xuất mía 28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 31 3.2 Điều kiện tự nhiên địa bàn điều tra 31 3.2.1 Điều kiện đất đai địa hình thị xã An Khê 31 3.2.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết thị xã An Khê 31 3.3 Nội dung nghiên cứu 32 3.3.1 Điều tra tình hình sử dụng hố chất nơng nghiệp mía thị xã An khê tỉnh Gia Lai 32 3.3.2 Điều tra tình hình thu hoạch 32 3.3.3 Chi phí lợi nhuận nông hộ 32 3.3.4 Một số thuận lợi khó khăn sản xuất mía 33 3.4 Phương pháp điều tra 33 3.4.1 Mẫu phiếu điều tra 33 3.4.2 Cơ sở chọn hộ điều tra 33 3.4.3 Điều tra tình hình sâu, bệnh, cỏ dại ruộng mía 33 3.5 Xử lý số liệu 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Thông tin chung hộ sản xuất mía thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 35 4.1.1 Thơng tin giới tính, tuổi người trả lời vấn 35 4.1.2 Thông tin kinh nghiệm canh tác mía người trả lời vấn 36 4.2 Kết điều tra trạng sản xuất mía nơng hộ điều tra 36 viii 4.2.1 Diện tích đất nông nghiệp hộ điều tra 36 4.2.2 Diện tích đất trồng mía tơ hộ điều tra 37 4.2.3 Diện tích đất trồng mía gốc hộ điều tra 37 4.2.4 Tình hình phân bố loại mía hộ điều tra 38 4.2.5 Tình hình phân bố giống mía hộ điều tra 39 4.2.6 Mật độ, khoảng cách trồng mía 39 4.3 Kết điều tra tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp mía hộ nơng dân thị xã An Khê 41 4.3.1 Tình hình sử dụng vơi hóa chất xử lý đất trồng mía thị xã An Khê 41 4.3.2 Tình hình sử dụng phân bón cho mía thị xã An Khê 42 4.3.2.1 Tình hình bón lót cho mía 44 4.3.2.2 Tình hình bón thúc cho mía 44 4.3.2.3 Thời gian, số lần bón thúc cho mía 46 4.3.3 Tình hình sâu, động vật hại mía loại thuốc phòng trừ 46 4.3.3.1 Tình hình sâu, động vật hại 46 4.3.3.2 Mức độ sâu động vật gây hại 47 4.3.3.3 Thuốc phòng trừ sâu, động vật hại 47 4.3.3.4 Thời gian cách sử dụng thuốc trừ sâu, động vật hại 48 4.3.4 Tình hình bệnh hại biện pháp phòng trừ 49 4.3.4.1 Tình hình bệnh hại 49 4.3.4.2 Mức độ bệnh hại 50 4.3.4.3 Biện pháp phòng trừ bệnh hại 50 4.3.5 Thành phần cỏ dại loại thuốc trừ cỏ dại 50 4.3.5.1 Thành phần cỏ dại 50 4.3.5.2 Các loại thuốc trừ cỏ dại 51 4.3.5.3 Số lần phun thuốc trừ cỏ dại 53 4.3.6 Tình hình sử dụng thuốc điều hòa sinh trưởng cho mía 55 4.3.7 Tình hình tưới nước cho mía 55 4.3.8 Năng suất thu hoạch nông hộ 55 4.4 Điều tra tình hình thu hoạch 59 4.4.1 Thời gian thu hoạch 59 ix Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp mía thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai rút kết luận sau: Nông dân khơng sử dụng phân hữu để bón lót cho mía Loại phân vơ nơng dân sử dụng để bón lót nhiều DAP Loại phân vơ nơng dân sử dụng nhiều để bón thúc cho mía NPK Việt Nhật (16 - - + 12 S), phân NPK Bình Điền (20 - 20 - 15) Tuy nhiên với lượng phân so với lượng khuyến cáo Có nhiều loại sâu hại lượng thuốc trừ sâu nông dân sử dụng để phòng trừ sâu hại thấp hơn, lượng thuốc trừ cỏ nơng dân sử dụng so với lượng thuốc khuyến cáo Trạm Bảo Vệ Thực Vật thị xã An Khê Chỉ có 50 hộ sử dụng vơi để cải tạo đất trồng mía, 100 % nơng hộ không sử dụng thuốc để xử lý đất, không sử dụng thuốc kích thích cho mía, khơng tưới nước cho mía nhờ nước trời Hiệu kinh tế từ mía mang lại cho nơng dân trồng cao cụ thể mức lợi ích gấp 0,73 - 1,40 lần so với chi phí đầu tư bỏ có 43 hộ đạt chiếm 47,78 % 5.2 Kiến nghị Tăng cường cán khuyến nông phổ biến cho nơng dân hiểu rõ tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp mía để đạt suất cao ổn định Thành lập hiệp hội hộ trồng mía, cán khuyến nơng nhằm trao đổi kỹ thuật, thông tin thị trường tiêu thụ, tránh bị nhà mua nguyên liệu ép giá Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp loại sâu, bệnh hại, thường xuyên thăm đồng để có biện pháp xử lý thích hợp thấy sâu bệnh xuất Biện pháp cuối sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Lê Song Dự Nguyễn Thi Qúy Mùi, 1997 Dương Danh Dũng, 2010 Đánh giá trạng sản xuất điều huyện Kroongpa – tỉnh Gia Lai Luận văn tốt nghiệp Khoa Nông Học Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 50 trang Trần Văn Khương, 2006 Điều tra kỹ thuật thâm canh mía trồng vùng đất cao hai huyện Dương Châu Tân Biên Tỉnh Tây Ninh Luận văn tốt nghiệp Khoa Nơng Học Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 48 trang Sổ tay khuyến nông NXB Nông Nghiệp Hà Nội 2001 Trang 46 - 105 Hồ Quốc Sỹ, 2007 Điều tra giống kỹ thuật trồng mía huyện Diên Khánh Tỉnh Khánh hòa Luận văn tốt nghiệp Khoa Nông Học Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 49 trang Tài liệu tham khảo từ Internet (Longdinh, cỏ dại hại mía, 12/06/2004 Truy cập ngày 26/02/2011) (Minh Quân,thối đỏ than mía, 12/05/2004 Truy cập ngày 26/02/2011) (Quang Trường, Phòng trừ sâu đục thân hại mía, 15/08/2007 Truy cập ngày 26/02/2011) < http://www.vusta.vn/Temps/Home/template2/?nid=48F9> (Mạnh Thường, Nhà máy đường An Khê: Hiệu từ việc giới hóa vùng nguyên liệu, 20/01/2011, Truy cập ngày 26/02/201) 10 (Quang Văn, Báo Gia Lai, 30/09/2010 Truy cập ngày 26/02/2011) < http://tuoitreankhe.forum-viet.net/t28-topic> 69 11 (Bloomberg, Bản tin mía đường, ngày 21/02/2010 Truy cập ngày 26/02/2011) 12 (Thế Đạt, ĐBSCL mở rộng diện tích trồng mía lên 90.000 ha, 24/05/2010 Truy cập ngày 26/02/2011) 13 (Nam Phương, phát triển vùng nguyên liệu mía: kết liên kết nhà, 25/01/2011 Truy cập ngày 26/02/2011) < http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/sbn_41/2011/59275/> 14 (Trần Quốc, Niên vụ mía 2010 - 2011, nhiều tín hiệu lạc quan, 24/09/2010 Truy cập ngày 26/02/2011) 15 (Chu Khơi, Mía đường thống kê “ảm đạm”, Thứ Tư, 12/5/2010 Truy cập ngày 26/02/2011) 16 (Đỗ Văn Hảo, Cân đối cung - cầu đường Việt Nam năm 2010, 14/01/2010 Truy cập ngày 26/02/2011) 70 PHỤ LỤC Phụ lục [1] Phiếu điều tra tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp mía Người điều tra: Ngày tháng năm Địa điểm điều tra Mã số phiếu I THÔNG TIN CHUNG Chủ hộ: Tuổi Dân tộc Trình độ văn hóa Địa chỉ: Thôn Xã Huyện (Thị xã) Điện thoại Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp bao lâu: II HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG HOÁ CHẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN MÍA Diện tích đất tổng số nông hộ Trong đó: Diện tích đất trồng mía tơ: Diện tích đất trồng mía gốc: Diện tích màu (khác) Mật độ trồng: Trồng hàng cách hàng: cm Giống trồng: Loại mía: tơ ; gốc  Thành phần cỏ dại Loại thuốc phòng trừ: Nồng độ Liều lượng Nồng độ Liều lượng Nồng độ Liều lượng Tình hình sâu hại: (quan trắc điểm ngẫu nhiên/vườn) Thành phần sâu hại Loại lượng thuốc BVTV sử dụng 71 Tình hình bệnh hại: (quan trắc điểm ngẫu nhiên/vườn) Thành phần bệnh hại Loại lượng thuốc BVTV sử dụng Bón vơi Lượng vơi (kg/ha) Loại vơi Cách bón Thời gian bón (ngày trước trồng) 10 Phân bón kỹ thuật bón cho • Bón lót Loại phân Lượng phân (kg/hố) Cách bón Thời gian bón (ngày trước trồng) * Phân vơ bón thúc STT Loại phân Đơn vị tính Số lượng Thành tiền Phân NPK bón lúc nào? Bón thúc lần 1: ngày sau trồng Bón thúc lần 2: ngày sau trồng Bón thúc lần 3: ngày sau trồng 11 Thu hoạch: thủ cơng , máy móc  12 Thời gian tưới nước tháng sau trồng; số lần tưới lần 13 Thời gian thu hoạch: 14 Chi phí cho hóa chất nơng nghiệp Doanh thu Tổng chi phí cho hóa chất nơng nghiệp 72 Phần trăm (%) 15 Lợi nhuận III THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT MÍA Thuận lợi: Khó khăn: Kiến nghị nông hộ: Xin chân thành cảm ơn ông/bà dành thời gian để trả lời vấn Ngày tháng năm 2011 Họ tên chủ hộ Người vấn (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 73 Phụ lục [2] Kết thống kê T – Test lượng vơi bón lót Lượng vơi bón lót (kg/ha) N Mean Std Deviation Std Error Mean 50 281.046 90.362 12.780 Test Value = 255 Lượng vơi bón lót (kg/ha) t df Sig (2-tailed) Mean Difference 2.038 49 0.047 26.046 95 % Confidence Interval of the Difference Lower Upper 0.365 51.726 Phụ lục [3] Kết thống kê T - Test lượng phân DAP bón lót Lượng DAP bón lót (kg/ha) N Mean Std Deviation Std Error Mean 61 280.697 95.024 12.166 Test Value = 256 Lượng DAP bón lót (kg/ha) t df Sig (2-tailed) Mean Difference 2.029 60 0.047 24.697 95 % Confidence Interval of the Difference Lower Upper 0.361 49.034 Phụ lục [4] Thống kê T - test Tổng chi phí Tổng chi phí (triệu/ha) N Mean Std Deviation Std Error Mean 90 23.21 6.03 0.63 Test Value = 22.15 Tổng chi phí (triêu/ha) t df Sig (2-tailed) Mean Difference 1.680 89 0.096 1.068 74 90 % Confidence Interval of the Difference Lower Upper 0.011 2.125 Phụ lục [5] Thống kê T - test Lợi nhận Lợi nhuận (triệu/ha) N Mean Std Deviation Std Error Mean 90 30.585 9.194 0.969 Test Value = 28.65 Lợi nhuận (triệu/ha) t df Sig (2-tailed) Mean Difference 1.996 89 0.049 1.934 95 % Confidence Interval of the Difference Lower Upper 0.009 3.860 Phụ lục [6] Danh sách hộ điều tra Họ tên Đỗ Trọng Bảy Đỗ Trọng Tài Huỳnh Lan Lê Hữu Thọ Hường Điểu Lê Văn Hiệp Nguyễn Thị Thúy Lâm Hồng Sơn Lê Thị Hoa Đặng Hồng Thịnh Đặng Văn Mạng Đặng Đường Đặng Hồng Chấn Nguyễn Quốc Phong Lê Hữu Thạo Phan Thị Lên Đặng Văn Minh Nguyễn Quốc Văn Đặng Nhựt Huỳnh Thanh Sơn Trần Cường Trần Thị Gái Địa Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước 75 Họ tên Trần Thanh Nam Nguyễn Văn Hân Trần Văn Hùng Đinh Văn Hạnh Nguyễn Ngọc Trần Văn Tường Huỳnh Dư Thừa Nguyễn Thị Nghề Nguyễn Trí Cơng Nguyễn Văn Triều Nguyễn Hữu Nghĩa Nguyễn Hiền Huỳnh Thị Gái Lê Hồng Diễn Nguyễn Văn Minh Đoàn Thị Ba Phan Văn Quảng Võ Hồng Khanh Nguyễn Ngọc Hiếu Lê Đức Viên Đinh Thị Hùng Trần Thị Mỹ Ngọc Địa Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Trần Văn Hùng Phan Huỳnh Long Đinh Cơng Hậu Võ Xn Lan Nguyễn Văn Bình Võ Minh Quang Chu Văn An Lê Thị Thành Trần Duy Cúc Chu Văn Hiếu Trần Thị Thành Nguyễn Công Trường Nguyễn Công Mẫn Nguyễn Thị Tuyết Huỳnh Công Long Trần Thanh Hùng Nguyễn Xuân Hơn Nguyễn Thành Nguyễn Ngọc Cường Nguyễn Văn Tài Nguyễn Hữu Cường Trần Cát Nguyễn Văn Dũng Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Huỳnh Văn Tiến Huỳnh Cơng Long Đồn Văn Tiến Diệp Văn Thành Mang Hồng Hải Nguyễn Trung Hiếu Võ Đình Qúy Võ Đình Phước Đặng Thanh Sơn Trần Thị Tài Võ Thị Nga Trần Thị Thanh Võ Thanh Hồ Văn Dục Lê Bá Viên Nguyễn Quốc Hùng Võ Thị Mai Hường Minh Đức Lê Văn Chở Nguyễn Văn Đức Võ Minh Trinh Nguyễn Văn Quàng Lâm Hồng Hải Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phụ lục [7] Danh sách họ điều tra đồng ruộng Họ tên Địa Họ tên Địa Đỗ Trọng Bảy Đỗ Trọng Tài Nguyễn Quốc Văn Đặng Nhựt Huỳnh Thanh Sơn Trần Thị Gái Nguyễn Công Trường Nguyễn Công Mẫn Nguyễn Thị Tuyết Trần Thanh Hùng Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Phường An Phước Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Trần Thanh Nam Nguyễn Ngọc Huỳnh Cơng Long Trần Thị Mỹ Ngọc Đồn Văn Tiến Mang Hồng Hải Nguyễn Trung Hiếu Võ Đình Qúy Võ Đình Phước Đinh Thị Hùng Xã Tú An Xã Tú An Xã Tú An Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây Phường Ngô Mây 76 Phụ lục [8] Quy trình canh tác mía điển hình hộ bà Trần Thị Mỹ Ngọc Thông tin hộ bà Trần Thị Mỹ Ngọc Chủ hộ: bà Trần Thị Mỹ Ngọc, 56 tuổi, dân tộc Kinh, trình độ cấp 2, kinh nghiệm sản xuất mía 23 năm Địa chỉ: Thôn 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai Làm đất: sử dụng máy cày để làm đất cỏ tơi xốp đất Diện tích đất trồng mía Mật độ 33.333 hom/ha, khoảng cách hàng cách hàng trồng m, khoảng cách cách 0,3 m Giống: giống R570 cho suất cao - Phương thức trồng mía: hom mía, khơng xử lý giống trước trồng Vơi: sử dụng 214 kg vơi/ha trồng mía, bón vãi vào đất trước cày, bừa lần cuối trước trồng mía tơ Phân bón: sử dụng phân DAP để bón lót với lượng phân 215 kg/ha, thời gian sử dụng phân để bón lót lúc đặt hom Cách bón phân đơn giản vãi vào đất, cày úp lại - Loại phân sử dụng để bón thúc cho mía NPK việt nhật (16 - - + 12 S) với lượng phân 300 kg/ha, phân NPK bình điền (20 - 20 - 15) với lượng 300 kg/ha, phân Komix mía 150 kg/ha Bón thúc lần/vụ mía, lần vào tháng 5, lần vào tháng Phòng trừ sâu, bệnh hại: sử dụng Basudin 10H với lượng 20 kg/ha, Furadan 3G với lượng 18 kg/ha, Bassa 50EC với lượng lít/ha - Khơng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để trị bệnh hại, dùng biện pháp vệ sinh đồng ruộng Thuốc diệt cỏ: sử dụng Roundup 480SC (hoạt chất Glyphosate IPA) với lượng lít/ha, Maizine 80WP (hoạt chất Atrazine) với lượng kg/ha Tưới nước: khơng có nước để tưới cho mía, nhờ nước trời 77 Thu hoạch: thu hoạch thân mía trừ lá, thu hoạch thủ cơng vào tháng Năng suất mía 85 cây/ha Chi phí cho hóa chất nơng nghiệp: 15,420 nghìn đồng/ha 10 Lợi nhuận: lợi nhuận thu 45,56 triệu/ha Phụ lục [9] Danh sách hình Hình 1: Cỏ Cú Hình 2: Cỏ Trinh Nữ Hình 3: Thuốc trừ cỏ Go - up Hình 4: Thuốc trừ cỏ Gramoxone 20SL 78 Hình 5: Sâu đục mía Hình 6: Vết đục sâu đục thân mía Hình 7: Rầy mềm hại mía Hình 8: Sâu đục thân vàng 79 Hình 9: Sùng hại mía Hình 11: Bệnh than đen hại mía Hình 10: Vết chuột phá hại mía Hình 12: Bệnh thối đỏ gây hại mía 80 Phụ lục [10] Descriptive Statistics N Tuổi người trả lời vấn Trình độ văn hóa Kinh nghiệm sản xuất mía Số nhân Diện tích đất nơng nghiệp (ha) Diện tích đất trồng mía tơ (ha) Diện tích đất mía gốc (ha) Hàng cách hàng (m) Cây cách (m) Mật độ (/ha) Maizine 80WP (kg/ha) Gramoxone 20SL (kg/ha) Ruondup 480SC (lít/ha) Kanup 480SL (lít/ha) Gesapax 80WP (kg/ha) Ametrex 80WP (kg/ha) Vinetox 5H (kg/ha) Basudin 10H (kg/ha) Diazan 10H (kg/ha) Furadan 3G (kg/ha) Bassa 50EC (lít/ha) Marshal 200SC (lít/ha) Bi - 58 40EC (lít/ha) Killrat 0.005H (kg/ha) Broma 0.005H (kg/ha) voi dung (kg/ha) DAP (kg/ha) Phân lân vi sinh (kg/ha) NPK Bình Điền (kg/ha) NPK Việt Nhật (kg/ha) Bình Điền (kg/ha) Urê (kg/ha) Việt Nhật (kg/ha) SA (kg/ha) Komix mía (kg/ha) Năng suất (tấn/ha) 90 90 90 90 90 90 53 90 90 90 15 34 36 11 26 50 31 22 12 12 24 14 50 61 17 11 50 52 66 16 16 90 Minimum Maximum 31 4 0.5 0.8 0.2 25641 1 1 1.5 16 13 0.75 0.05 0.05 100 135 166 150 100 100 100 100 100 120 35 81 64 12 30 7.5 3.5 1.3 0.33 62500 5 25 25 30 30 2 0.2 0.2 500 500 500 250 350 681.82 666.67 850 341 500 94 Std Deviation 46.84 6.28 7.72 2.072 12.89 5.439 5.08 0.963 2.8989 0.972 1.8078 0.676 1.0981 0.582 0.9878 0.153 0.259 0.040 40993 9017.485 2.4373 1.034 2.4888 0.734 2.4908 0.883 2.9391 1.280 2.1429 0.556 2.355 0.624 20.33 3.241 14.54 4.066 21 8.544 15.0645 6.027 1.325 0.421 1.2083 0.410 1.3542 0.607 0.0979 0.047 0.0857 0.045 281.05 90.362 280.7 95.024 333.02 100.300 205.56 39.086 204.55 75.678 356.26 110.322 243.95 100.698 386.23 163.148 181.94 76.315 219.2 114.613 64.1667 12.210 Mean Doanh thu (triệu/ha) Tổng chi phí (triệu/ha) Lợi nhuận (triệu/ha) Tỷ suất lợi nhuận Chi phí mua hóa chất nơng nghiệp Valid N (listwise) 90 90 90 90 30 11.35 9.84 0.41 80 38.26 45.56 3.87 54.5361 23.2183 30.585 1.4009 10.383 6.031 9.194 0.676 90 6.9 29.5 16.4694 4.684 82 ... mía niên vụ 2009 2010 thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai Xác định hiệu kinh tế hộ trồng mía thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 1.4 Giới hạn đề tài Đề tài tiến hành xác định tình hình sử dụng hố chất nơng nghiệp. .. điều tra tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp mía hộ nơng dân thị xã An Khê 41 4.3.1 Tình hình sử dụng vơi hóa chất xử lý đất trồng mía thị xã An Khê 41 4.3.2 Tình hình sử dụng phân... Tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp mía thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai niên vụ 2009 - 2010 thực khoảng thời gian từ 15/02/2011 đến ngày 15/06/2011 nhằm thấy rõ vấn đề tồn việc sử dụng hóa chất
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÂY MÍA TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI NIÊN VỤ 2009 2010 , TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÂY MÍA TẠI THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI NIÊN VỤ 2009 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay