ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHẬU ƯƠM ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU ( Piper nigrum L.) TẠI PHƯỜNG ĐOÀN KẾT THỊ XÃ BUÔN HỒ TỈNH ĐĂK LĂK

91 46 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHẬU ƯƠM ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU ( Piper nigrum L.) TẠI PHƯỜNG ĐỒN KẾT THỊ BN HỒ - TỈNH ĐĂK LĂK NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: HUỲNH VĂN THẠCH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 i ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHẬU ƯƠM ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU ( Piper nigrrum L.)TẠI PHƯỜNG ĐOÀN KẾT - THỊ BUÔN HỒ - TỈNH ĐĂK LĂK Tác giả HUỲNH VĂN THẠCH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS TS Lê Quang Hưng Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011   ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực tập nhà ông Huỳnh Văn Ngọc em hoàn thành báo cáo Trước hết em xin chân thành cảm ơn Ban Hiệu nhà trường, tồn thể thầy khoa Nông Học trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức chuyên môn suốt năm học tập trường Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Quang Hưng trực tiếp giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức tận tình hướng dẫn giúp đỡ em q trình thực tập hồn thành báo cáo thực tập Em xin cảm ơn ba mẹ gửi đến tồn thể chú, anh chị địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập nhiệt tình hướng dẫn, bảo em suốt trình thực tập địa phương Cuối cùng, em xin chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe nhiều niềm vui công tác giảng dạy Kính chúc tồn thể q chú, anh chị địa phương lời chúc sức khỏe thành cơng Do thời gian kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu xót, em mong góp ý tận tình thầy khoa để hồn thiện thực tế sau Em chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Huỳnh Văn Thạch   iii TÓM TẮT HUỲNH VĂN THẠCH, khoa Nơng học, ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh (tháng / 2011) Đề tài :“ Ảnh hưởng số biện pháp áp dụng chậu ươm đến rễ hom tiêu ( Piper nigrum L.) Phường Đồn Kết - thi Bn Hồ - tỉnh Đăk Lăk” Mục tiêu đề tài: Xác định ẩm độ số mắt hom tiêu đáp ứng cho việc nhân nhanh giống tiêu, vừa tiết kiệm lượng giống, giảm tỉ lệ chết hom tiêu Thí nghiệm bố trí theo kiểu lơ phụ: lơ số mắt hom tiêu chia làm mức: mắt, hai mắt, ba mắt Lô phụ mức độ che: che kín 99 %, che kín 75 %, che kín 50 % khơng che, lần lặp lại Thí nghiệm thực làm hai giai đoạn: - Giai đoạn chậu: để tính tốc độ rễ, chiều dài rễ, tỷ lệ nhú chồi - Giai đoạn chậu: đo chiều cao chiều, đếm số lá, tỷ lệ song sau 40 ngày nhằm đánh giá tốc độ sinh trưởng mức độ che số mắt hom tiêu Qua hai giai đoạn thí nghiệm cho kết - Nghiệm thức che kín 99 % hom tiêu mắt cho tỷ lệ rễ cao nhất, tỷ lệ rễ nhanh đạt tỷ lệ cao (96,7 %) 25 ngày sau ươm - Các chậu kín 99 % rễ thấp chậu kín 99% hom tiêu mắt (83,33 %) - Khi khỏi chậu che kín 99 % hom mắt có tốc độ sinh trưởng mạnh nghiệm thức làm thí nghiệm Thí nghiệm chứng tỏ nên sử dụng hom tiêu mắt chậu che kín 99 % việc sản xuất tiêu giống phương pháp giâm cành   iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Danh mục chữ viết tắt ix Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục hình viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Lịch sử phát triển hồ tiêu Việt Nam 2.2 Thực trạng sản xuất xuất hồ tiêu Việt Nam 2.2.1 Tình hình phát triển hồ tiêu .3 2.2.2 Diện tích sản lương hồ tiêu Việt Nam 2.2.3 Tình hình xuất khâu hồ tiêu tháng đầu năm 2010 .8 2.3 Điều kiện tự nhiên thị Buôn Hồ 10 2.3.1 Tài nguyên đất đai 11 2.3.2 Khí hậu thời tiết 11 2.3.3 Thuỷ văn .12 2.3.4 Tài nguyên rừng 12 2.3.5 Tài nguyên nước: 12 2.3.6 Tài nguyên khoáng sản 13 2.3.7 Tài nguyên du lịch 13 2.4 Yêu cầu sinh thái đặc điểm hinh thái hồ tiêu 13 2.4.1 Yêu cầu sinh thái tiêu 13 2.4.2 Đặc điểm hình thái 14 2.5 Giống hồ tiêu 15   v 2.5.1 Một số giống địa phương 15 2.5.2 Một số giống tiêu nhập nội 16 2.6 Phương pháp nhân giống 17 2.7 Các loại cành làm hom giống 20 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 21 3.2 Vật liệu thí nghiệm 21 3.3 Phương pháp thí nghiệm 21 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.3.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 23 3.3.3 Phương pháp phân tích số liệu .23 Chương KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Các chi tiêu sinh trưởng chậu .24 4.1.1 Tỉ lệ rể .24 4.1.2 Chiều dài rễ hom tiêu .28 4.1.3 Số rễ hom tiêu 30 4.1.4 Tỉ lệ nhú chồi hom tiêu 33 4.1.5 Chiều cao chồi hom tiêu 37 4.1.6 Số hom tiêu 39 4.1.7 Tỉ lệ sống hom tiêu 40 4.1.8 Tương quan ẩm độ, nhiệt độ tiêu sinh trưởng .41 4.2 Giai đoạn chậu .44 4.2.1 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến số hom tiêu khỏi chậu 44 4.2.2 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến tỉ lệ sống chậu 40 ngày 46 4.3 Hiệu kinh tế .47 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 PHỤ LỤC 52   vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích sản lượng Hồ Tiêu từ 1993 – 2009 Bảng 2.2: Số liệu xuất nhóm hàng nơng sản việt nam tháng đầu năm 2010 so với kì năm trước Bảng 2.3: Lượng,trị giá xuất hạt tiêu việt nam sang số thị trường tháng đầu năm 2010 so với kỳ năm 2009 10 Bảng 4.1 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến tỉ lệ rể hom tiêu giai đoạn 15 ngày 20 ngày sau ươm 24 Bảng 4.2 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến tỉ lệ rể hom tiêu giai đoạn 25 ngày , 30 ngày 35 ngày sau ươm 26 Bảng 4.3 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến chiều dài rễ hom tiêu 28 Bảng 4.4 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến số rễ hom tiêu 30 Bảng 4.5 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến tỉ lệ nhú chồi hom tiêu 20 25 ngày sau ươm .33 Bảng 4.6 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến tỉ lệ nhú chồi hom tiêu 30 35 ngày sau ươm 35 Bảng 4.7 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến chiều cao chồi hom tiêu .37 Bảng 4.8 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến hình thành số hom tiêu 39 Bảng 4.9 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến tỉ lệ sống hom tiêu .40 Bảng 4.10: Tương quan tiêu sinh trương ẩm độ nhiệt độ chậu ươm /20 ngày 41 Bảng 4.11: Tương quan tiêu sinh trương ẩm độ nhiệt độ chậu ươm /25 ngày 42 Bảng 4.12: Tương quan tiêu sinh trưởng ẩm độ nhiệt độ chậu ươm /30 ngày 42 Bảng 4.13: Tương quan tiêu sinh trương ẩm độ nhiệt độ chậu ươm /35 ngày 43   vii Bảng 4.14: Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến số hom tiêu khỏi chậu 44 Bảng 4.15 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến chiều cao chồi hom tiêu 40 ngày chậu 45 Bảng 4.16 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến ti lệ sống hom tiêu 40 ngày 46 Bảng 4.17: Chi phí sản xuất làm thí nghiệm 47 Bảng 4.18: Hiệu kinh tế tính 10 bầu tiêu 48   viii DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ 2.1: Lượng, trị giá, đơn giá xuất bình quân hạt tiêu Việt Nam năm 2009 tháng đầu năm 2010   ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT đ: đồng CV: Coefficient of Variation (hệ số biến động) ns: Non significant: khơng có khác biệt mặt thống kê TB: trung bình TL: tỷ lệ   67 t Grouping Mean N V A 11.2667 B 6.0000 B 5.6889 C 1.2667 Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 22 Error Mean Square 0.10899 Number of Means 10 Critical Range 7598 7925 8142 8300 8423 8521 8601 8669 8726 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N DV A 16.3333 D3V2 B 11.4000 D3V4 B B 11.0667 D3V3 B B 10.8000 D2V2 C 6.6667 D1V2 D 4.1333 D1V3 D E D 3.4667 D1V4 E E 3.1333 D2V4 F 1.9333 D3V1 F F 1.8667 D2V3 F G F 1.2667 D2V1 G G 0.6000 D1V1 B 11 8776 12 8819 Ảnh hưởng mức độ che số mắt đến tỉ lệ nhú chồi hom tiêu/20 ngày SPLIT PLOT P 52 statistix 03:25 Friday, July 7, 2010 19 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values K 3 D 3 V 4 Number of Observations Read Number of Observations Used SPLIT PLOT P 52 statistix The GLM Procedure 36 36 03:25 Friday, July 7, 2010 Dependent Variable: Y Sum of DF Squares Mean Square F Value 17 2192.334369 128.960845 13.27 18 174.925109 9.718062 35 2367.259479 R-Square Coeff Var Root MSE Y Mean 0.926106 13.55258 3.117381 23.00212 Source DF Type I SS Mean Square F Value K 112.381161 56.190581 5.78 D 193.348679 96.674339 9.95 K*D 15.193060 3.798265 0.39 V 1821.592485 607.197495 62.48 D*V 49.818985 8.303164 0.85 Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 9.718062 Critical Value of t 2.87844 Least Significant Difference 3.6633 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N D A 26.236 12 B 21.849 12 B B 20.922 12 Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 18 Error Mean Square 9.718062 Critical Value of t 2.87844 Least Significant Difference 4.23 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N V A 35.125 B 20.660 B B 19.144 B B 17.080 Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 22 Error Mean Square 8.641735 Number of Means 10 Critical Range 6.766 7.057 7.250 7.391 7.500 7.587 7.659 7.719 7.770 Source Model Error Corrected Total   Pr > F F 0.0115 0.0012 0.8124 F F 0.0446 0.0003 0.0438 F F 0.0785
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHẬU ƯƠM ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU ( Piper nigrum L.) TẠI PHƯỜNG ĐOÀN KẾT THỊ XÃ BUÔN HỒ TỈNH ĐĂK LĂK , ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHẬU ƯƠM ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA HOM TIÊU ( Piper nigrum L.) TẠI PHƯỜNG ĐOÀN KẾT THỊ XÃ BUÔN HỒ TỈNH ĐĂK LĂK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay