XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM NẤM BỆNH TRÊN HẠT GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2011

68 25 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM NẤM BỆNH TRÊN HẠT GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2011 NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA: 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: HUỲNH THỊ DIỄM Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011     XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM NẤM BỆNH TRÊN HẠT GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2011 Tác giả HUỲNH THỊ DIỄM Luận văn khóa luận tốt nghiệp để hoàn thành yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giảng viên hướng dẫn TS VÕ THỊ THU OANH Ths TRẦN THỊ DẠ THẢO Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i      ii  LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, cố gắng, nỗ lực thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, bạn bè người thân Trước tiên, tơi xin nói lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới giáo TS Võ Thị Thu Oanh tận tình dạy, giúp đỡ động viên tơi q trình thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo Khoa Nông học Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh - người trực tiếp giảng dạy, cung cấp kiến thức bổ ích suốt thời gian tơi học đại học Tơi xin nói lời cảm ơn tới cán nhân viên trung tâm khuyến nông Long An, Trung tâm giống trồng miền Nam tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tấ người thân, bạn bè, gia đình - người ln bên cạnh, động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Tp HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2011 Tác giả luận văn Huỳnh Thị Diễm     iii  TĨM TẮT HUỲNH THỊ DIỄM, Trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng năm 2011 “XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM NẤM BỆNH HẠT GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2011” Giáo viên hướng dẫn: TS VÕ THỊ THU OANH Ths TRẦN THỊ DẠ THẢO Đề tài thực từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài tiến hành 12 giống lúa VĐ 20, Jasmine 85, IR 50404, OM 4900, OM 576, OM 6561, OM 3536, OM 2514, Nếp 46 chùm, OM 5472, OM 4218, OM 1490 thu thập tỉnh vùng ĐBSCL: Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An Mục đích đề tài nhằm xác định thành phần, tỷ lệ nhiễm nấm mẫu hạt lúa, đồng thời xác định tác động biện pháp xử lý (xử lý nước nóng 540C, xử lý nước muối 15%, xử lý thuốc trừ nấm Daconil 75WP) tỷ lệ nảy mầm tỷ lệ nhiễm nấm giống OM 5472 để lựa chọn biện pháp xử lý thích hợp nhằm mục đích xử lý hạt giống, hạn chế nấm bệnh phát triển đồng ruộng Kết ghi nhận sau: Thành phần nấm gây hại 12 giống lúa VĐ 20, Jasmine 85, IR 50404, OM 4900, OM 576, OM 6561, OM 3536, OM 2514, Nếp 46 chùm, OM 5472, OM 4218, OM 1490 loại nấm Alternaria padwickii, Curvularia lunata, Aspergillus sp., Rhizopus sp., Penicillium sp., Fusarium sp., Mucor sp Trong đó, giống OM 5472 có tỷ lệ nhiễm nấm nặng với tỷ lệ bệnh tổng số 91,00%, tỷ lệ nhiễm nấm Rhizopus sp cao (61,50%), tỷ lệ nhiễm nấm Curvularia lunata thấp (0,50%) Sự nhiễm nấm giống thu thập có mức độ phổ biến khác Trong đó, nấm Alternaria padwickii, Curvularia lunata, Aspergillus sp., Rhizopus sp xuất phổ biến tất giống Các giống VĐ 20, OM 3536, OM 1490 nhiễm nấm nhẹ, giống OM 5472 nhiễm nấm nặng tất giống     iv  Các giống lúa có tỷ lệ nhiễm nấm cao tỷ lệ hạt nảy mầm khơng bình thường cao tỷ lệ hạt nảy mầm bình thường thấp Trong biện pháp xử lý hạt giống biện pháp sử dụng thuốc trừ nấm Daconil 75WP có hiệu Với tỷ lệ hạt nảy mầm khơng bình thường thấp 32,67%, tỷ lệ hạt nhiễm nấm thấp 16,67%     v  MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách chữ viết tắt x Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Những nghiên cứu giới 2.1.1 Những nghiên cứu thành phần nấm bệnh hạt lúa 2.1.2 Một số bệnh lúa có nguồn gốc từ hạt 2.1.3 Đặc điểm hình thái số lồi nấm gây bệnh hạt lúa 10 2.2 Những nghiên cứu nước 13 2.3 Một số biện pháp xử lý hạt sau thu hoạch 15 2.4 Những vấn đề bảo quản hạt giống 17 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19     vi  3.1.1 Địa điểm 19 3.1.2 Thời gian thực 19 3.2 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.2 Phương pháp kiểm tra nảy mầm hạt 22 3.4.3 Phương pháp giám định nấm môi trường PGA 25 3.4.4 Phương pháp xử lý hạt giống 25 3.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 26 Chương Kết thảo luận 27 4.1 Thành phần mức độ phổ biến nấm gây hại mẫu giống lúa thu thập số tỉnh vùng ĐBSCL 28 4.2 Tình hình nhiễm nấm bệnh giống lúa thu thập số tỉnh vùng ĐBSCL năm 2011 30 4.3 Mô tả đặc điểm số nấm bệnh mẫu giống thu thập 32 4.3.1 Nấm Alternaria padwickii (Ganguly) 31 4.3.2 Nấm Curvularia lunata (Wakler) 32 4.3.3 Nấm Aspergillus sp 33 4.3.4 Nấm Rhizopus sp 34 4.3.5 Nấm Penicillium sp 35 4.3.6 Các loại nấm khác 36 4.4 Ảnh hưởng nấm bệnh đến tỷ lệ nảy mầm mẫu giống thu thập 38 4.5 Ảnh hưởng biện pháp xử lý hạt giống đến tỷ lệ hạt nảy mầm tỷ lệ nhiễm nấm bệnh giống OM 5472 40 Chương Kết luận đề nghị 43 5.1 Kết luận 43     vii  5.2 Đề nghị 44 Tài liệu tham khảo 45 Phụ lục 48     viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Một số nấm bệnh hại hạt lúa Bảng 3.1: Danh sách mẫu hạt giống lúa 19 Bảng 4.1: Thành phần bệnh hại hạt giống lúa thu thập số tỉnh vùng ĐBSCL năm 2011 27 Bảng 4.2: Mức độ phổ biến loại nấm bệnh giống lúa thu thập vùng ĐBSCL năm 2011 28 Bảng 4.3: Tình hình nhiễm nấm bệnh giống lúa thu thập số tỉnh vùng ĐBSCL năm 2011 29 Bảng 4.4: Tỷ lệ nảy mầm ảnh hưởng nấm bệnh đến tỷ lệ nảy mầm mẫu giống thu thập 38 Bảng 4.5: Tỷ lệ hạt nảy mầm tỷ lệ hạt nhiễm nấm bệnh giống OM 5472 40     ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Dụng cụ bố trí hạt đĩa petri phương pháp Blotter 22 Hình 3.3: Các dạng hạt nảy mầm 24 Hình 4.1: Nấm Alternaria padwickii 32 Hình 4.2 : Nấm Curvularia lunata 33 Hình 4.3: Nấm Aspergillus sp 34 Hình 4.4: Nấm Rhizopus sp 35 Hình 4.5: Nấm Penicillium sp 36 Hình 4.6: Một số nấm khác 37     43  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu được, kết luận sau: Thành phần nấm gây hại 12 giống lúa VĐ 20, Jasmine 85, IR 50404, OM 4900, OM 576, OM 6561, OM 3536, OM 2514, Nếp 46 chùm, OM 5472, OM 4218, OM 1490 loại nấm Alternaria padwickii, Curvularia lunata, Aspergillus sp., Rhizopus sp., Penicillium sp., Fusarium sp., Mucor sp Trong đó, giống OM 5472 bị nhiễm nấm nặng với tỷ lệ nhiễm nấm Rhizopus sp cao (61,50%), tỷ lệ nhiễm nấm Curvularia lunata thấp (0,50%) Sự nhiễm nấm giống thu thập có mức độ phổ biến khác Trong đó, nấm Alternaria padwickii, Curvularia lunata, Aspergillus sp., Zhizopus sp xuất phổ biến tấc giống.Các giống VĐ 20, OM 3536, OM 1490 nhiễm nấm nhẹ, giống OM 5472 nhiễm nấm nặng tấc giống Nấm bệnh tồn hạt giống tỷ lệ thuận với tỷ lệ hạt nảy mầm khơng bình thường ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm hạt Đa số giống lúa có tỷ lệ hạt nhiễm bệnh cao tỷ lệ hạt nảy mầm khơng bình thường cao điển giống OM 576 có tỷ lệ hạt nhiễm bệnh cao 29,33% tỷ lệ hạt nảy mầm khơng bình thường cao 44,33%, kéo theo tỷ lệ hạt nảy mầm bình thường thấp 40,67% Giống OM 2514 có tỷ lệ hạt nhiễm bệnh thấp 7,33% tỷ lệ hạt nảy mầm khơng bình thường thấp 15,33%, kéo theo tỷ lệ hạt nảy mầm bình thường cao 83,67% Trong biện pháp xử lý hạt giống, xét tỷ lệ hạt dị dạng tỷ lệ hạt nhiễm bệnh biện pháp xử lý hạt giống thuốc trừ nấm Daconil 75WP (nồng độ 0,3%) tốt biện pháp chọn làm thí nghiệm Với tỷ lệ hạt nảy     44  mầm khơng bình thường thấp 32,67%, tỷ lệ hạt nhiễm nấm thấp 16,67% 5.2 Đề nghị Nghiên cứu thêm thành phần vi khuẩn hại hạt lúa sau thu hoạch để có kết luận đầy đủ bệnh hại hạt lúa sau thu hoạch Tiếp tục thử nghiệm nhiều nhiều biện pháp xử lý hạt giống khác để chọn lựa biện pháp tối ưu     45  TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Danh Thạch, 1998 Bước đầu khảo sát bệnh nấm gây lem lép hạt lúa (Oryzae sativa L.) ảnh hưởng bệnh phẩm chất hạt – vụ Thu Đông 1997 Tỉnh Long An Luận án thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Phan Quốc Hồn, 2005 Thực trạng biện pháp xử lý nhằm cải thiện sức khỏe hạt giống lúa đồng sông Cửu Long Luận án thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Minh Tâm, 1997 Bảo Quản Và Chế Biến Nông Sản Sau Thu Hoạch, NXB Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Trang 281 Trần Thị Nhã Phương, 2009 Nghiên cứu thành phần bệnh nấm hại hạt giống lúa nhập nội năm 2008 2009 Hải Phòng biện pháp quản lý hạt giống phòng trừ bệnh Luận án thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội Trần Tùng, 2005 Bệnh hại hạt lúa giống sau thu hoạch ảnh hưởng biện pháp xử lý thuốc hóa học đến tác nhân gây bệnh, chất lượng hạt giống Luận án thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Vũ Quốc Trung, Bùi Huy Thanh, Bảo Quản Thóc, NXB Nơng Nghiệp Trang 157 – 158 Vũ Quốc Trung, Bùi Huy Thanh, Bảo Quản Thóc, NXB Nơng Nghiệp Trang 173 Vũ Triệu Mân, 2007 Giáo trình bệnh chuyên khoa (chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật) Trường Đại Học Nông Nghiệp 1, Hà Nội     46  Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan, 2007 Sản xuất giống công nghệ hạt giống Trường Đại Học Nông Nghiệp I – Hà Nội Tài liệu tiếng nước Baker M.J., 1975 New Zealand of Agricultural Research Vol 18, No ISSN 00288233 249pp Ibiam O.F.A., Umechuruba C.I and Arinze A.E., 2008 Scientia Africana, Vol 7, No.2, December 2008 pp - © Faculty of Science, University of Port Harcourt Printed in Nigeria ISSN 1118 – 1931 International Rice Research Institute and United Nations Development Programme, 1988 Rice seed health: proceedings of the International Workshop on Rice Seed Health 16 – 20 March 1987 International Rice Reseach Institute P.O Box 933, Manila, Philippines Mew T.W and Gonzáles P., 2002 A handbook of rice seedborne fungi IRRI, science publishers, Ins Ou S H., 1985 Rice Disease Commonwealth Mycological institute 2nd ed Pham Van Du, Le Cam Loan, Nguyen Duc Cuong, Huynh Van Nghiep, And Nguyen Danh Thach, 2001 Omonrice Journal No 09, 107 – 113pp Shamsi S, Naher N, Chowdhury P and Momtaz M.S, 2010 Journal of Bangladesh Academy of Sciences Vol 34, No 2, 163 – 170pp Teter N.C and Frio A.S., 1982 Progress in grain protection Proceeding of the 5th Anunual Grain Post Harvest Worshop (Chiangmai, Thailand) 120pp Watanabe, Tsuneo, 1937 Pictorial atlas of soil and seed fungi: Morphologies of cultured fungi and key to species / Tsuneo Wanatabe 2nd ed Le Huu Hai, Pham Van Kim, Pham Van Du, Tran Thi Thu Thuy and Duong Ngoc Thach, 2007 Omonrice Journal No 15, 102 – 107pp     47  Huynh Van Nghiep, Pham Van Du, S B Mathur, 2001 Omonrice Journal No 9, 138 – 139pp Tài liệu từ Internet http://www.trieufile.vn (ngày truy cập 02/03/2011) http://www.baclieu.gov.vn (ngày truy cập 02/03/2011)     PHỤ LỤC Bảng số liệu chạy phần mềm thống kê ANOVA - Title: THI NGHIEM TỶ LỆ HẠT NẢY MẦM VÀ NHIỄM BỆNH CỦA CÁC GIỐNG LÚA One way ANOVA grouped over variable (GIONG) with values from to 12 Variable (TY LE HAT NAY MAM) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11 14212.380 1292.035 92.710 0.0000 Within 24 334.471 13.936 Total 35 14546.851 Coefficient of Variation = 5.03% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 269.130 89.710 0.00 2.16 3.00 258.230 86.077 3.15 2.16 3.00 183.680 61.227 3.84 2.16 3.00 263.680 87.893 3.15 2.16 3.00 201.710 67.237 1.41 2.16 3.00 248.200 82.733 6.09 2.16 3.00 253.450 84.483 4.53 2.16 3.00 255.840 85.280 4.02 2.16 3.00 195.620 65.207 2.47 2.16 10 3.00 263.680 87.893 3.15 2.16 11 3.00 231.580 77.193 2.19 2.16 12 3.00 48.370 16.123 6.01 2.16 -Total 36.00 2673.170 74.255 20.39 3.40 Within 3.73 Bartlett's test Chi-square = 31.819 48      49  Number of Degrees of Freedom = 11 Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value ============================================================= ================ Variable (TY LE HAT NAY MAM BINH THUONG) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11 7092.811 644.801 63.315 0.0000 Within 24 244.418 10.184 Total 35 7337.229 Coefficient of Variation = 5.99% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 190.640 63.547 3.61 1.84 3.00 166.880 55.627 4.07 1.84 3.00 153.620 51.207 4.42 1.84 3.00 184.100 61.367 1.82 1.84 3.00 118.770 39.590 3.81 1.84 3.00 170.390 56.797 1.09 1.84 3.00 195.020 65.007 3.39 1.84 3.00 198.610 66.203 1.94 1.84 3.00 142.460 47.487 2.02 1.84 10 3.00 174.300 58.100 2.91 1.84 11 3.00 181.370 60.457 1.53 1.84 12 3.00 40.930 13.643 4.89 1.84 -Total 36.00 1917.090 53.252 14.48 2.41 Within 3.19 Bartlett's test Chi-square = 6.993 Number of Degrees of Freedom = 11 Approximate significance = 0.840     50  ============================================================= ================ Variable (TY LE HAT NAY MAM KHONG BINH THUONG) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11 2112.499 192.045 20.579 0.0000 Within 24 223.973 9.332 Total 35 2336.472 Coefficient of Variation = 11.16% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 79.360 26.453 3.61 1.76 3.00 95.450 31.817 4.90 1.76 3.00 70.330 23.443 3.55 1.76 3.00 85.230 28.410 1.73 1.76 3.00 125.210 41.737 2.96 1.76 3.00 95.140 31.713 1.95 1.76 3.00 71.890 23.963 3.52 1.76 3.00 69.110 23.037 1.21 1.76 3.00 95.840 31.947 0.64 1.76 10 3.00 95.050 31.683 3.00 1.76 11 3.00 78.080 26.027 2.55 1.76 12 3.00 24.400 8.133 4.15 1.76 -Total 36.00 985.090 27.364 8.17 1.36 Within 3.05 Bartlett's test Chi-square = 8.531 Number of Degrees of Freedom = 11 Approximate significance = 0.705 ============================================================= ================     51  Variable (TY LE HAT KHONG NAY MAM) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11 14212.379 1292.034 92.710 0.0000 Within 24 334.471 13.936 Total 35 14546.851 Coefficient of Variation = 23.71% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.870 0.290 0.00 2.16 3.00 11.770 3.923 3.15 2.16 3.00 86.320 28.773 3.84 2.16 3.00 6.320 2.107 3.15 2.16 3.00 68.290 22.763 1.41 2.16 3.00 21.800 7.267 6.09 2.16 3.00 16.550 5.517 4.53 2.16 3.00 14.160 4.720 4.02 2.16 3.00 74.380 24.793 2.47 2.16 10 3.00 6.320 2.107 3.15 2.16 11 3.00 38.420 12.807 2.19 2.16 12 3.00 221.630 73.877 6.01 2.16 -Total 36.00 566.830 15.745 20.39 3.40 Within 3.73 Bartlett's test Chi-square = 31.819 Number of Degrees of Freedom = 11 Approximate significance = 0.000 WARNING: One or more factor levels have a variance of zero This will cause a large Chi-Square value ============================================================= ================ Variable (TY LE HAT NHIEM BENH)   ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11 1215.350 110.486 31.405 0.0000 Within 24 84.435 3.518 Total 35 1299.785 Coefficient of Variation = 8.63% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 67.450 22.483 1.67 1.08 3.00 73.770 24.590 1.15 1.08 3.00 54.680 18.227 3.61 1.08 3.00 56.160 18.720 1.43 1.08 3.00 98.340 32.780 1.58 1.08 3.00 78.240 26.080 0.85 1.08 3.00 50.200 16.733 1.57 1.08 3.00 46.810 15.603 2.38 1.08 3.00 67.500 22.500 1.25 1.08 10 3.00 91.940 30.647 1.31 1.08 11 3.00 60.770 20.257 0.88 1.08 12 3.00 36.850 12.283 2.76 1.08 -Total 36.00 782.710 21.742 6.09 1.02 Within 1.88 Bartlett's test Chi-square = 7.672 Number of Degrees of Freedom = 11 Approximate significance = 0.785   52      53  Title: THI NGHIEM ẢNH HƯỞNG CỦA NẤM BỆNH ĐẾN TỶ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT LÚA SAU XỬ LÝ HẠT GIỐNG One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (TY LE HAT NAY MAM) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 123.419 41.140 1.075 0.4127 Within 306.109 38.264 Total 11 429.527 Coefficient of Variation = 9.10% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 200.800 66.933 4.84 3.57 3.00 197.350 65.783 6.28 3.57 3.00 220.340 73.447 9.40 3.57 3.00 197.010 65.670 1.33 3.57 -Total 12.00 815.500 67.958 6.25 1.80 Within 6.19 Bartlett's test Chi-square = 4.453 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.045 ============================================================= ================ Variable (TY LE HAT NAY MAM BINH THUONG) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE     54  Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 242.773 80.924 5.843 0.0205 Within 110.802 13.850 Total 11 353.575 Coefficient of Variation = 9.79% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 107.410 35.803 4.07 2.15 3.00 114.110 38.037 2.72 2.15 3.00 99.180 33.060 5.24 2.15 3.00 135.570 45.190 2.01 2.15 -Total 12.00 456.270 38.023 5.67 1.64 Within 3.72 Bartlett's test Chi-square = 1.648 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.739 ============================================================= ================     55  Variable (TY LE HAT NAY MAM KHONG BINH THUONG) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 407.899 135.966 8.139 0.0082 Within 133.645 16.706 Total 11 541.544 Coefficient of Variation = 9.47% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 135.000 45.000 1.15 2.36 3.00 125.670 41.890 6.40 2.36 3.00 152.990 50.997 3.89 2.36 3.00 104.460 34.820 3.07 2.36 -Total 12.00 518.120 43.177 7.02 2.03 Within 4.09 Bartlett's test Chi-square = 3.823 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.189 ============================================================= ================     56  Variable (TY LE HAT KHONG NAY MAM) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 123.419 41.140 1.075 0.4127 Within 306.109 38.264 Total 11 429.527 Coefficient of Variation = 28.06% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 69.200 23.067 4.84 3.57 3.00 72.650 24.217 6.28 3.57 3.00 49.660 16.553 9.40 3.57 3.00 72.990 24.330 1.33 3.57 -Total 12.00 264.500 22.042 6.25 1.80 Within 6.19 Bartlett's test Chi-square = 4.453 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.045 ============================================================= ================   Variable (TY LE HAT NHIEM BENH) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 215.400 71.800 10.933 0.0033 Within 52.536 6.567 Total 11 267.936 Coefficient of Variation = 8.97% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 98.970 32.990 1.58 1.48 3.00 97.030 32.343 2.23 1.48 3.00 77.900 25.967 3.53 1.48 3.00 68.940 22.980 2.51 1.48 -Total 12.00 342.840 28.570 4.94 1.42 Within 2.56 Bartlett's test Chi-square = 1.057 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.874   57  ... thu hoạch nhằm cải thi n phẩm chất có (nội tại) hạt Xử lý hạt nước nóng 500C ảnh hưởng tỷ lệ nảy mầm sinh trưởng lúc đầu mạ tùy vào giống (Sasaki, 1981) Kudu Biswas (1985), cải thi n khả cho suất... Nghiệm thức PGA: Potato Glucose Agar Rh.: Rhizopus sp WP: Wettable Powder x      1  Chương GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Lúa lương thực chủ yếu giới (lúa, lúa mì, bắp) Số người sử dụng lúa gạo làm... sản xuất lúa chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bất lợi thay đổi khí hậu tồn cầu, nóng lên vỏ trái đất, thi n tai, dịch hại,… Theo tài liệu Viện nghiên cứu lúa quốc tế cho thấy, loài dịch hại yếu tố hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM NẤM BỆNH TRÊN HẠT GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2011 , XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM NẤM BỆNH TRÊN HẠT GIỐNG LÚA THU THẬP TẠI MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay