KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 7 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN PHÙ MỸ – TỈNH BÌNH ĐỊNH

94 24 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN PHÙ MỸ – TỈNH BÌNH ĐỊNH NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : HUỲNH NHẬT VŨ Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 x KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN PHÙ MỸ – TỈNH BÌNH ĐỊNH Tác giả HUỲNH NHẬT VŨ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: ThS TRẦN THỊ DẠ THẢO Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 xi LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài trước tiên em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thạc sỹ Trần Thị Dạ Thảo tận tình hướng dẫn, bảo em suốt q trình làm đề tài hồn thành luận văn Em biết ơn quý thầy khoa Nơng học nói riêng q thầy giảng dạy Trường Đại học Nơng Lâm nói chung, người giảng dạy cung cấp kiến thức chuyên môn giúp em thức thành công đề tài Con xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh thành dưỡng dục, tạo điều kiện tốt cho theo học hồn thành khố học Cháu xin cảm ơn ông Ngoại phụ giúp cháu thời gian thực đề tài Xin cảm ơn bạn bè, người ln giúp đỡ, chia tơi TP.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên Huỳnh Nhật Vũ xii TĨM TẮT Huỳnh Nhật Vũ, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài “Khảo sát sinh trưởng - phát triển, suất giống bắp nếp (Zea mays var ceratina Kulesh.) triển vọng vụ xuân năm 2011 huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định” Giảng viên hướng dẫn: Thạc sỹ Trần Thị Dạ Thảo Mục tiêu đề tài đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất giống bắp nếp tham gia thí nghiệm tuyển chọn giống bắp nếp có suất cao, phẩm chất tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Đề tài tiến hành từ tháng 02/2011 đến tháng 05/2011 Địa điểm thực xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Thí nghiệm gồm giống bắp nếp (Nù ĐP (đối chứng), MX6, Nù58, TN177, MX10, PN-100, SD268) bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, đơn yếu tố (giống), bốn lần lập lại Mỗi nghiệm thức giống Các tiêu theo dõi đánh giá dựa theo Quy phạm khảo nghiệm giống bắp (DUS VCU) Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Kết thí nghiệm thu được: - Các giống bắp nếp thí nghiệm thuộc nhóm ngắn ngày (81 – 85 NSG) Hai giống có thời gian sinh trưởng ngắn giống SD268 (81 ngày) MX10 (82 ngày) - Các giống tham gia thí nghiệm có sức sinh trưởng tốt, khả chống đổ ngã giống vụ xuân tốt - Tình hình sâu bệnh: giống nhiễm sâu đục thân nhẹ MX10 (7,3 %), SD268 (9,4 %), MX6 (9,6 %) Các giống nhiễm sâu đục trái nhẹ MX6 (12,3 %), MX10 (13,7 %) - Năng suất thực thu bắp tươi có bi giống thí nghiệm biến động từ 9,7 – 13,0 tấn/ha - Năng suất thực thu bắp tươi khơng có bi giống thí nghiệm biến động từ 6,2 – 8,2 tấn/ha xiii - Năng suất thực thu hạt khơ giống thí nghiệm biến động từ 4,0 – 5,9 tấn/ha khác biệt giống có ý nghĩa thống kê, giống MX10 có suất cao 5,9 tấn/ha - Giống có phẩm chất hạt ngon giống MX10 giống SD268, MX6 Giống Nù ĐP (ĐC) giống PN-100 có phẩm chất Qua theo dõi giống thí nghiệm cho thấy ba giống có thời gian sinh trưởng ngắn, cho suất cao, phẩm chất ngon, nhiễm sâu bệnh nhẹ giống MX10, MX6 SD268 giới thiệu vào sản xuất địa phương xiv MỤC LỤC Trang Trang trình duyệt i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục - v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng - x Danh sách hình xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU - 1.1 Đặt vấn đề - 1.2 Mục tiêu đề tài - 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược bắp - 2.2 Lịch sử nguồn gốc bắp nếp 2.3 Tầm quan trọng bắp kinh tế 2.3.1 Bắp làm lương thực cho người - 2.3.2 Bắp làm nguồn thức ăn cho gia súc 2.3.3 Bắp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - 2.3.4 Bắp làm thực phẩm thuốc chữa bệnh - 2.3.5 Bắp nguồn vật liệu cho nghiên cứu khoa học 2.4 Tình hình sản xuất bắp giới - 2.5 Tình hình sản xuất bắp Việt Nam - 2.5.1 Sản xuất bắp Việt Nam - 2.5.2 Tình hình sản xuất bắp Bình Định 10 2.6 Một số kết nghiên cứu bắp Việt Nam - 11 2.6.1 Tình hình nghiên cứu bắp lai - 11 xv 2.6.2 Tình hình nghiên cứu bắp nếp - 12 CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm - 14 3.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết đặc điểm đất đai thí nghiệm - 14 3.2.1 Tình hình khí hậu, thời tiết thời gian thí nghiệm - 14 3.2.2 Đặc điểm đất đai khu thí nghiệm 15 3.3 Vật liệu 16 3.3.1 Giống 16 3.3.2 Phân bón 16 3.4 Phương pháp thí nghiệm 17 3.4.1 Bố trí thí nghiệm - 17 3.4.2 Quy mơ thí nghiệm 17 3.4.3 Quy trình kỹ thuật canh tác 18 3.5 Các tiêu theo dõi - 19 3.5.1 Thời gian sinh trưởng phát dục 19 3.5.2 Các tiêu sinh trưởng 20 3.5.3 Khả chống đổ ngã - 21 3.5.4 Tình hình sâu bệnh 21 3.5.5 Đặc điểm hình thái trái - 23 3.5.6 Trọng lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khơ 24 3.5.7 Các yếu tố cấu thành suất 24 3.5.8 Phẩm chất trái 26 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 26 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN - 27 4.1 Thời gian sinh trưởng phát triển 27 4.1.1 Giai đoạn nẩy mầm 27 4.1.2 Các giai đoạn sinh trưởng phát dục - 28 4.2 Các tiêu sinh trưởng - 31 4.2.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 31 4.2.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao - 32 4.2.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao - 34 xvi 4.2.2 Động thái tốc độ - 35 4.2.2.1 Động thái 35 4.2.2.2 Tốc độ - 37 4.3 Diện tích số diện tích - 39 4.3.1 Diện tích giống bắp thí nghiệm - 39 4.3.2 Chỉ số diện tích 40 4.4 Đặc điểm hình thái 42 4.4.1 Chiều cao thân 42 4.4.2 Chiều cao đóng bắp - 43 4.4.3 Tỷ lệ chiều cao đóng bắp/Chiều cao thân - 44 4.4.4 Đường kính thân - 44 4.5 Tình hình sâu bệnh hại 44 4.5.1 Sâu đục thân 45 4.5.2 Sâu đục bắp 45 4.6 Đặc điểm trái 46 4.6.1 Chiều dài kết hạt - 46 4.6.2 Đường kính trái 46 4.6.3 Đường kính lõi - 47 4.6.4 Độ che phủ bi - 47 4.6.5 Trạng thái bắp 48 4.7 Trọng lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khơ - 48 4.7.1 Trọng lượng chất khô - 49 4.7.2 Tốc độ tích lũy chất khơ - 49 4.8 Các yếu tố cấu thành suất suất hạt tươi 49 4.9 Các yếu tố cấu thành suất hạt khô 50 4.9.1 Số bắp hữu hiệu 51 4.9.2 Số hạt/hàng - 51 4.9.3 Số hàng/trái - 52 4.9.4 Trọng lượng 1000 hạt - 52 4.9.5 Năng suất lý thuyết hạt khô 52 4.9.6 Năng suất thực thu hạt khô - 53 xvii 4.10 Phẩm chất trái - 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ - 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị - 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 58 PHỤ LỤC - 60 xviii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHH Bắp hữu hiệu BVTV Bảo vệ thực vật CCĐB Chiều cao đóng bắp CCTC Chiều cao thân CV Hệ số biến động Đ/C Đối chứng ĐP Địa phương NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NSG Ngày sau gieo NT Nghiệm thức P1000 Trọng lượng 1000 hạt TGCL Thời gian chênh lệch TL Trọng lượng TLĐN Tỷ lệ đổ ngã TLGH Tỷ lệ gây hại TLTB Trọng lượng trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPTD Thụ phấn tự TT Trạng thái UBND Ủy ban nhân dân xix Mean = 6.730 B Mean = 6.730 B e Giai đoạn 38 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.08 0.359 3.54 0.0357 NT 5.43 0.905 8.92 0.0001 Error 18 1.82 0.101 Non-additivity 0.18 0.183 1.89 Residual 17 1.64 0.097 -Total 27 8.33 -Grand Mean= 9.421 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.6468 = = = = = = = Total Count= 28 3.38% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 263.800 9.450 9.900 9.500 9.480 9.930 9.180 8.530 Ranked Order AB A AB AB A B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 9.930 9.900 9.500 9.480 9.450 9.180 8.530 A A AB AB AB B C f Giai đoạn 45 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.36 0.787 5.04 0.0104 NT 7.19 1.199 7.68 0.0003 Error 18 2.81 0.156 Non-additivity 0.26 0.261 1.74 Residual 17 2.55 0.150 -Total 27 12.37 -Grand Mean= 12.411 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.8039 = = = = = = 12.48 13.00 12.53 12.45 13.03 11.85 Total Count= 3.18% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 347.500 Ranked Order AB A AB AB A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 89 = = = = = = 13.03 13.00 12.53 12.48 12.45 11.85 A A AB AB AB BC 28 Mean = 11.55 C Mean = 11.55 C g Giai đoạn 52 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.21 0.402 2.76 0.0721 NT 6.79 1.132 7.77 0.0003 Error 18 2.62 0.146 Non-additivity 0.44 0.441 3.44 Residual 17 2.18 0.128 -Total 27 10.62 -Grand Mean= 15.236 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.7777 = = = = = = = Total Count= 28 2.51% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 426.600 Ranked Order 15.18 15.78 14.95 15.25 16.10 14.68 14.73 BC AB C BC A C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 16.10 15.78 15.25 15.18 14.95 14.73 14.68 A AB BC BC C C C 3.5 Kết xử lý thống kê diện tích a Giai đoạn 14 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.16 0.055 8.73 0.0009 NT 0.08 0.014 2.22 0.0890 Error 18 0.11 0.006 Non-additivity 0.05 0.045 11.26 Residual 17 0.07 0.004 -Total 27 0.36 -Grand Mean= 0.484 Grand Sum= Coefficient of Variation= 13.540 Total Count= 28 16.41% b Giai đoạn 28 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.52 0.508 1.57 0.2315 90 NT 11.01 1.834 5.67 0.0019 Error 18 5.83 0.324 Non-additivity 0.77 0.769 2.59 Residual 17 5.06 0.298 -Total 27 18.36 -Grand Mean= 5.145 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 1.159 = = = = = = = Total Count= 28 11.06% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 144.070 4.980 5.280 5.760 5.420 6.010 4.180 4.390 Ranked Order ABC ABC A AB A C BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.010 5.760 5.420 5.280 4.980 4.390 4.180 A A AB ABC ABC BC C c Giai đoạn 42 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 82.92 27.639 2.24 0.1181 NT 252.66 42.110 3.42 0.0198 Error 18 221.72 12.318 Non-additivity 0.64 0.642 0.05 Residual 17 221.08 13.005 -Total 27 557.30 -Grand Mean= 26.340 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 5.214 = = = = = = = 25.79 27.05 29.77 24.45 30.94 21.44 24.97 Total Count= 28 13.32% at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 737.530 Ranked Order ABCD ABC AB CD A D BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 30.94 29.77 27.05 25.79 24.97 24.45 21.44 A AB ABC ABCD BCD CD D d Giai đoạn 56 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 116.90 38.968 2.07 0.1403 91 NT 339.16 56.527 3.00 0.0327 Error 18 339.11 18.840 Non-additivity 8.90 8.895 0.46 Residual 17 330.22 19.425 -Total 27 795.18 -Grand Mean= 41.074 Grand Sum= 1150.070 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 10.57% LSD value = 6.448 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = Ranked Order 46.20 40.70 41.87 44.24 41.47 38.28 34.77 A ABC AB AB AB BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 46.20 44.24 41.87 41.47 40.70 38.28 34.77 A AB AB AB ABC BC C e Giai đoạn 70 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 96.31 32.104 1.77 0.1883 NT 123.85 20.642 1.14 0.3795 Error 18 325.87 18.104 Non-additivity 1.99 1.995 0.10 Residual 17 323.87 19.051 -Total 27 546.03 -Grand Mean= 36.566 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1023.860 Total Count= 28 11.64% 3.6 Kết xử lý số liệu thống kê số diện tích a Giai đoạn 14 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.00 0.000 8.83 0.0008 NT 0.00 0.000 2.29 0.0808 Error 18 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 12.37 Residual 17 0.00 0.000 -Total 27 0.00 -Grand Mean= 0.027 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.40% 92 0.751 Total Count= 28 b Giai đoạn 28 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.01 0.003 1.57 0.2306 NT 0.06 0.009 5.68 0.0018 Error 18 0.03 0.002 Non-additivity 0.00 0.004 2.56 Residual 17 0.03 0.001 -Total 27 0.09 -Grand Mean= 0.365 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.09102 = = = = = = = Total Count= 28 11.04% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10.229 Ranked Order 0.3500 0.3700 0.4100 0.3900 0.4300 0.3000 0.3100 AB AB A AB A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 0.4300 0.4100 0.3900 0.3700 0.3500 0.3100 0.3000 A A AB AB AB B B c Giai đoạn 42 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.25 0.085 2.25 0.1179 NT 0.78 0.129 3.42 0.0197 Error 18 0.68 0.038 Non-additivity 0.00 0.002 0.05 Residual 17 0.68 0.040 -Total 27 1.71 -Grand Mean= 1.459 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.3699 = = = = = = 1.830 1.920 2.110 1.740 2.200 1.520 Total Count= 13.32% at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 40.863 Ranked Order BCD ABC AB CD A D Mean Mean Mean Mean Mean Mean 93 = = = = = = 2.200 2.110 1.920 1.830 1.770 1.740 A AB ABC BCD BCD CD 28 Mean = 1.770 BCD Mean = 1.520 D d Giai đoạn 56 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.36 0.120 2.07 0.1402 NT 1.04 0.174 3.00 0.0326 Error 18 1.04 0.058 Non-additivity 0.03 0.027 0.46 Residual 17 1.01 0.060 -Total 27 2.44 -Grand Mean= 2.276 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.4579 = = = = = = = Total Count= 28 10.57% at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 63.718 Ranked Order 3.280 2.890 2.970 3.140 2.940 2.720 2.470 A ABC AB AB AB BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.280 3.140 2.970 2.940 2.890 2.720 2.470 A AB AB AB ABC BC C e Giai đoạn 70 ngày sau gieo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.30 0.099 1.78 0.1877 NT 0.38 0.063 1.14 0.3808 Error 18 1.00 0.056 Non-additivity 0.01 0.006 0.10 Residual 17 0.99 0.058 -Total 27 1.68 -Grand Mean= 2.026 Grand Sum= Coefficient of Variation= 56.730 Total Count= 28 11.63% 3.7 Kết xử lý số liệu thống kê chiều cao đóng bắp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 173.75 57.915 0.94 0.4414 94 NT 745.11 124.185 2.02 0.1161 Error 18 1107.70 61.539 Non-additivity 22.54 22.543 0.35 Residual 17 1085.15 63.833 -Total 27 2026.55 -Grand Mean= 79.329 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2221.200 Total Count= 28 9.89% 3.8 Kết xử lý số liệu thống kê số bắp hữu hiệu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.005 0.59 0.6317 NT 0.21 0.036 4.09 0.0092 Error 18 0.16 0.009 Non-additivity 0.04 0.043 6.38 Residual 17 0.11 0.007 -Total 27 0.39 -Grand Mean= 1.089 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.1931 = = = = = = = 1.250 1.030 1.080 1.100 1.000 1.180 1.000 Total Count= 28 8.58% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 30.500 Ranked Order A B AB AB B AB B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 1.250 1.180 1.100 1.080 1.030 1.000 1.000 A AB AB AB B B B 3.9 Kết xử lý số liệu thống kê đường kính thân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.12 0.041 1.14 0.3582 NT 0.21 0.036 1.00 0.4526 Error 18 0.64 0.036 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 17 0.64 0.038 -Total 27 0.98 95 Grand Mean= 1.916 Grand Sum= Coefficient of Variation= 53.660 Total Count= 28 9.85% 3.10 Kết xử lý số liệu thống kê đường kính trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.10 0.034 0.99 0.4196 NT 0.86 0.144 4.20 0.0082 Error 18 0.62 0.034 Non-additivity 0.03 0.032 0.93 Residual 17 0.58 0.034 -Total 27 1.58 -Grand Mean= 4.440 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.3753 = = = = = = = Total Count= 28 4.17% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 124.320 Ranked Order 4.630 4.310 4.500 4.630 4.280 4.580 4.160 A AB AB A AB A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4.630 4.630 4.580 4.500 4.310 4.280 4.160 A A A AB AB AB B 3.11 Kết xử lý số liệu thống kê đường kính lõi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.024 2.29 0.1131 NT 0.82 0.137 12.86 0.0000 Error 18 0.19 0.011 Non-additivity 0.04 0.038 4.22 Residual 17 0.15 0.009 -Total 27 1.08 -Grand Mean= 1.996 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.16% 96 55.880 Total Count= 28 LSD value = 0.2135 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.260 1.880 2.000 2.110 1.860 2.140 1.730 Ranked Order A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean CD BC AB CD AB D = = = = = = = 2.260 2.140 2.110 2.000 1.880 1.860 1.730 A AB AB BC CD CD D 3.12 Kết xử lý số liệu thống kê chiều cao thân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 416.94 138.979 0.88 0.4679 NT 1814.70 302.450 1.92 0.1316 Error 18 2828.69 157.149 Non-additivity 108.41 108.409 0.68 Residual 17 2720.28 160.017 -Total 27 5060.33 -Grand Mean= 176.573 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4944.050 Total Count= 28 7.10% 3.13 Kết xử lý số liệu thống kê chiều dài kết hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.73 0.245 0.28 0.8382 NT 8.93 1.489 1.71 0.1758 Error 18 15.66 0.870 Non-additivity 0.61 0.611 0.69 Residual 17 15.05 0.885 -Total 27 25.33 -Grand Mean= 12.870 Grand Sum= Coefficient of Variation= 360.360 Total Count= 7.25% 3.14 Kết xử lý số liệu thống kê số hàng/trái A N A L Y S I S O F V A R I A N C E 97 T A B L E 28 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.34 0.112 0.25 0.8588 NT 9.26 1.543 3.46 0.0188 Error 18 8.02 0.446 Non-additivity 0.14 0.140 0.30 Residual 17 7.88 0.464 -Total 27 17.62 -Grand Mean= 13.129 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.9921 = = = = = = = Total Count= 28 5.09% at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 367.600 12.90 13.60 13.20 12.70 14.20 13.00 12.30 Ranked Order BC AB BC BC A BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 14.20 13.60 13.20 13.00 12.90 12.70 12.30 A AB BC BC BC BC C 3.15 Kết xử lý số liệu thống kê số hạt/hàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 50.28 16.761 3.93 0.0256 NT 192.78 32.129 7.53 0.0004 Error 18 76.84 4.269 Non-additivity 4.69 4.694 1.11 Residual 17 72.15 4.244 -Total 27 319.90 -Grand Mean= 23.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 4.205 = = = = = = 20.50 25.95 22.55 21.03 26.95 20.10 Total Count= 8.91% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 649.600 Ranked Order C AB BC C A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean 98 = = = = = = 26.95 25.95 25.33 22.55 21.03 20.50 A AB AB BC C C 28 Mean = 25.33 AB Mean = 20.10 C 3.16 Kết xử lý số liệu thống kê trọng lượng 1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 57.14 19.048 0.06 0.9810 NT 5392.86 898.810 2.75 0.0449 Error 18 5892.86 327.381 Non-additivity 80.08 80.076 0.23 Residual 17 5812.78 341.928 -Total 27 11342.86 -Grand Mean= 268.571 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 26.88 = = = = = = = Total Count= 28 6.74% at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 7520.000 277.5 267.5 297.5 257.5 252.5 265.0 262.5 Ranked Order AB B A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 297.5 277.5 267.5 265.0 262.5 257.5 252.5 A AB B B B B B 3.17 Kết xử lý số liệu thống kê trọng lượng trung bình trái có bi khơng có bi a Kết xử lý số liệu thống kê trọng lượng trung bình trái có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2978.96 992.988 0.93 0.4474 NT 10440.71 1740.119 1.63 0.1972 Error 18 19259.29 1069.960 Non-additivity 1.80 1.798 0.00 Residual 17 19257.49 1132.793 -Total 27 32678.96 -Grand Mean= 229.464 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6425.000 Total Count= 28 14.26% b Kết xử lý số liệu thống kê trọng lượng trung bình trái khơng có bi 99 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1345.14 448.381 0.81 0.5045 NT 550.21 91.702 0.17 0.9828 Error 18 9958.36 553.242 Non-additivity 3808.27 3808.274 10.53 Residual 17 6150.08 361.770 -Total 27 11853.71 -Grand Mean= 153.714 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4304.000 Total Count= 28 15.30% 3.18 Kết xử lý số liệu thống kê trọng lượng chất khô tốc độ tích lũy chất khơ a Kết xử lý số liệu thống kê trọng lượng chất khô A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 9336.10 3112.034 5.37 0.0081 NT 15981.20 2663.533 4.60 0.0054 Error 18 10433.30 579.628 Non-additivity 1803.64 1803.638 3.55 Residual 17 8629.66 507.627 -Total 27 35750.60 -Grand Mean= 148.429 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 49.00 = = = = = = = Total Count= 28 16.22% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 4156.000 145.1 180.6 183.5 131.4 154.4 121.9 122.2 Ranked Order AB A A B AB B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 183.5 180.6 154.4 145.1 131.4 122.2 121.9 A A AB AB B B B b Kết xử lý số liệu thống kê tốc độ tích lũy chất khơ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob 100 LLL 1.30 0.434 4.77 0.0128 NT 2.33 0.388 4.27 0.0076 Error 18 1.64 0.091 Non-additivity 0.31 0.309 3.96 Residual 17 1.33 0.078 -Total 27 5.27 -Grand Mean= 1.761 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.6140 = = = = = = = Total Count= 28 17.12% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 49.300 1.680 2.180 2.150 1.550 1.880 1.430 1.480 Ranked Order ABC A AB BC ABC C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.180 2.150 1.880 1.680 1.550 1.480 1.430 A AB ABC ABC BC C C 3.19 Kết xử lý số liệu thống kê suất A Năng suất bắp tươi a Năng suất lý thuyết * Năng suất lý thuyết có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 31.55 10.518 0.96 0.4323 NT 219.44 36.574 3.34 0.0216 Error 18 196.91 10.940 Non-additivity 3.47 3.465 0.30 Residual 17 193.45 11.379 -Total 27 447.91 -Grand Mean= 17.986 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 4.914 = = = = = = = 22.26 16.14 18.10 18.88 16.04 20.94 13.54 Total Count= 18.39% at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 503.596 Ranked Order A BC ABC AB BC AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 101 = = = = = = = 22.26 20.94 18.88 18.10 16.14 16.04 13.54 A AB AB ABC BC BC C 28 * Năng suất lý thuyết khơng có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 13.01 4.336 0.83 0.4962 NT 34.89 5.814 1.11 0.3955 Error 18 94.40 5.244 Non-additivity 0.64 0.637 0.12 Residual 17 93.76 5.515 -Total 27 142.29 -Grand Mean= 11.991 Grand Sum= 335.751 Total Count= 28 Coefficient of Variation= 19.10% b Năng suất thực thu * Năng suất thực thu có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 17457160.86 5819053.619 1.67 0.2083 NT 25056806.21 4176134.369 1.20 0.3502 Error 18 62595858.64 3477547.702 Non-additivity 5976909.12 5976909.116 1.79 Residual 17 56618949.53 3330526.443 -Total 27 105109825.71 -Grand Mean= 11354.286 Grand Sum=317920.000 Coefficient of Variation= Total Count= 28 16.42% * Năng suất thực thu bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 5935777.82 1978592.607 1.18 0.3454 NT 11972720.43 1995453.405 1.19 0.3557 Error 18 30200632.43 1677812.913 Non-additivity 3876209.41 3876209.408 2.50 Residual 17 26324423.02 1548495.472 -Total 27 48109130.68 -Grand Mean= 7579.107 Grand Sum=212215.000 Coefficient of Variation= 17.09% 102 Total Count= 28 B Năng suất bắp khô a Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6433922.96 2144640.988 2.98 0.0591 NT 8839688.36 1473281.393 2.04 0.1120 Error 18 12969716.79 720539.821 Non-additivity 799989.60 799989.597 1.12 Residual 17 12169727.19 715866.305 -Total 27 28243328.11 -Grand Mean= 6318.179 Grand Sum=176909.000 Coefficient of Variation= Total Count= 28 13.43% b Năng suất thực thu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1282685.19 427561.730 0.90 0.4584 NT 11640649.04 1940108.173 4.10 0.0091 Error 18 8509308.49 472739.360 Non-additivity 22315.42 22315.424 0.04 Residual 17 8486993.06 499234.886 -Total 27 21432642.71 -Grand Mean= 4772.974 Grand Sum=133643.282 Coefficient of Variation= LSD value = 1399 14.41% at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4825 5262 4400 3996 5924 4025 4979 Total Count= Ranked Order AB AB B B A B AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 103 5924 5262 4979 4825 4400 4025 3996 A AB AB AB B B B 28 ... tiến hành vun xới nhẹ quanh gốc kết hợp với bón thúc lần - Khi bắp – xới xáo diệt cỏ dại kết hợp với bón thúc lần - Tỉa cây: 12 - 15 NSG tiến hành tỉa - Dặm cây: dặm sớm - Làm cỏ, xới xáo, vun gốc
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 7 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN PHÙ MỸ – TỈNH BÌNH ĐỊNH , KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 7 GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG VỤ XUÂN NĂM 2011 TẠI HUYỆN PHÙ MỸ – TỈNH BÌNH ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay