ĐIỀU TRA GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN TẠI XÃ ĐẮK NHAU, BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC

75 13 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:58

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN TẠI XÃ ĐẮK NHAU, BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC Họ tên sinh viên: HỒNG KHẮC QUỐC Ngành: NƠNG HỌC Niên khoá: 2007 – 2011 Tháng 8/2011 ii ĐIỀU TRA GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN TẠI ĐẮK NHAU, BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC Tác giả HỒNG KHẮC QUỐC Khóa luận thực để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành NÔNG HỌC Giảng viên hướng dẫn: TS HOÀNG KIM ThS NGUYỄN PHƯƠNG Tháng 08/2011 iii LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành gửi lòng kính u sâu sắc tới bố mẹ kính u sinh thành, ni dưỡng giáo dục nên người Cháu xin thành biết ơn thím hết lòng thương u giúp đỡ cháu suốt năm qua Chân thành biết ơn thầy Hồng Kim, Nguyễn Phương mơn Lương Thực - Rau - Hoa - Quả trường Đại Học Nơng Lâm thành Phố Hồ Chí Minh, tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm đề tài hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn ban lãnh đạo UBND xã Đắk Nhau - Bù Đăng tồn thể hộ gia đình xã giúp tơi hồn thành tốt đề tài Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học Trường Đại Học Nơng Lâm thành Phố Hồ Chí Minh dạy dỗ giúp đỡ suốt thời gian học Trường Cảm ơn tập thể bạn lớp DH07NH giúp đỡ động viên suốt thời gian học Trường thực khóa luận Thủ Đức tháng 08/2011 Sinh viên Hoàng Khắc Quốc iv TĨM TẮT Hồng Khắc Quốc, 2011.“Điều tra giống kỹ thuật canh tác sắn xã Đắk Nhau, Bù Đăng, Bình Phước” Khóa luận tốt nghiệp ngành Nơng học, Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Giảng viên hướng dẫn TS Hoàng Kim ThS Nguyễn Phương Bình Phước tỉnh dẫn đầu diện tích, suất sản lượng sắn nước Nhà máy chế biến nhiên liệu sinh học sử dụng sắn lát xây dựng xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng với cơng suất 100 triệu lít ethanol /năm Sắn trồng tập trung huyện Bù Đăng gần nhà máy để đáp ứng nhu cầu cung cấp nguyên liệu chế biến nhiên liệu sinh học, tinh bột xuất Việc điều tra giống kỹ thuật canh tác sắn xã có vùng nguyên liệu sắn tập trung địa bàn huyện nhu cầu cấp thiết sản xuất Mục tiêu đề tài nhằm thu thập thông tin giống sắn, kỹ thuật canh tác đánh giá sơ hiệu kinh tế nhằm tạo sở cho công tác khuyến nông sau Phương pháp điều tra phương pháp đánh giá nhanh nơng thơn có tham gia người dân (PRA) thu thập số liệu liên quan địa phương kết hợp với vấn 50 hộ nông dân xã Đắk Nhau phiếu điều tra chuẩn bị sẵn, trực tiếp quan sát, chụp hình ghi nhận số liệu Kết điều tra cho thấy: Xã Đắk Nhau có lượng mưa dồi 3239 mm/năm, chia thành hai mùa rõ rệt, nhiệt độ bình quân 25,80C ẩm độ trung bình 80 %/năm, đất đỏ bazan chiếm phần lớn diện tích, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển sắn Đây xã nghèo vùng sâu, thành phần dân tộc đa dạng với 16 dân tộc, tôn giáo, lao động chủ yếu nông nghiệp, phần lớn đất nông nghiệp đất khai hoang, đời sống nhân dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp Hiện trang canh tác sắn nơng dân dựa vào kinh nghiệm chính, áp dụng khoa học kỹ thuật Các giống sắn trồng chủ yếu giống Lá Tre (KM325 chiếm 78 %), Vedan Lùn (KM98 - chiếm 14 %), Cút (KM94 chiếm %) Sắn xen điều năm tuổi 38 %, trồng 26 %, Sắn xen điều hai năm tuổi 18 %, Sắn xen điều trồng %, Sắn xen cao su năm tuổi %, xen cao su hai năm tuổi % v Về phương pháp làm đất 94 % số hộ áp dụng biện pháp không cày bừa, dọn tàn dư thu gom, đốt sau cuốc hốc trồng, % số hộ có cày đất Mật độ sắn trồng 10.000 cây/ha chiếm 64% số hộ, mật độ 11.111 cây/ha chiếm 26 %, mật độ 12.345 cây/ha 8.333 cây/ha chiếm % % Số hộ chưa đầu tư thâm canh chiếm 92 % có % số hộ điều tra có bón phân, lượng phân bón 50 - 60 kg Urea + 35 - 50 kg Super lân/ha bón theo kinh nghiệm khơng theo quy trình kỹ thuật hay theo hướng dẫn cán khuyến nơng, chưa có cấu trồng luân xen canh Sắn tươi bán ruộng chiếm 88 % so với sắn lát khô chiếm 12 % số hộ điều tra Năng suất sắn củ tươi bình quân 22,5 tấn/ha Hộ trồng sắn đạt suất cao 32 tấn/ha Hộ có suất sắn thấp 16 tấn/ha Về giá sắn bán tươi năm 2010 mức giá phổ biến 1500 đ/kg (60 %), cao 1600 đ/kg (16 %), thấp 1300 đ/kg (12 %) Các diện tích sắn dù trồng hay trồng xen điều, cao su cho lợi nhuận đáng kể, tỷ suất lợi nhuận hình thức trồng sắn lớn 1,0, chi phí sản xuất tồn vụ từ 7,06 triệu đồng/ha đến 11,93 triệu đồng/ha nên phù hợp với hộ nghèo, vốn sản xuất Trồng đạt lãi ròng 27,64 triệu/ha, trồng xen điều trồng 26,95 triệu đồng/ha, cao su năm tuổi 26,86 triệu đồng/ha, xen điều năm tuổi 25,98 triệu đồng/ha, xen điều hai năm tuổi 23,18 triệu đồng/ha, xen cao su hai năm tuổi có lãi ròng 19,07 triệu đồng/ha, nơng hộ tranh thủ thời gian kiến thiết điều cao su trồng sắn xen vào tận dụng đất tăng thêm nguồn thu nhập nhằm lấy ngắn nuôi dài Hỗ trợ giống phân bón kết hợp khuyến nơng trực tiếp đến nhóm hộ trồng sắn địa phương giải pháp chìa khóa để nâng cao suất sắn nhân nhanh giống phục vụ sản xuất vi MỤC LỤC Trang tựa ii Lời cảm ơn .iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách bảng .x Danh sách hình ………………………………………………………………… ….xi Danh sách chữ viết tắt …………………………………………………………….xii Chương 1: MỞ ĐẦU………………………………………………………………….1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN…………………………………………………………….3 2.1 Giới thiệu khái quát sắn 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc sắn 2.1.3 Vùng phân bố 2.1.4 Lịch sử phát triển 2.1.5 Thành phần dinh dưỡng giá trị kinh tế sắn 2.1.5.1 Thành phần dinh dưỡng 2.1.5.2 Giá trị sử dụng sắn 2.1.6 Đặc điểm thực vật học vii 2.1.6.1 Đặc điểm rễ 2.1.6.2 Đặc điểm thân 2.1.6.3 Đặc điểm 2.1.7 Nhu cầu sinh thái 2.2 Sản xuất, tiêu thụ sắn giới Việt Nam 2.2.1 Sản xuất tiêu thụ sắn giới 2.2.2 Sản xuất tiêu thụ sắn Việt Nam 12 2.3 Tình hình sản xuất, tiêu thụ ethanol sinh học giới Việt Nam 13 2.3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ ethanol sinh học giới .13 2.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ ethanol sinh học Việt Nam 14 2.4 Khái quát huyện Bù Đăng 17 2.4.1 Vị trí địa lý, kinh tế, xã hội 17 2.4.1.1 Vị trí địa lý .17 2.4.1.2 Địa hình địa chất 17 2.4.1.3 Đặc điểm đất 18 2.4.1.4 Tài nguyên nước rừng 20 2.4.1.5 Điều kiện khí hậu thời tiết .19 2.4.1.6 Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Bù Đăng .20 2.4.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp 21 2.5 Một số giống sắn Việt Nam Đông Nam Bộ .23 Chương 3: ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA……………………….24 3.1 Điều kiện điều tra 24 3.1.1 Thời gian địa điểm điều tra 24 3.1.2 Phương tiện dụng cụ trang thiết bị điều tra 24 3.2 Phương pháp điều tra .24 3.2.1 Thu thập số liệu thống kê 24 3.2.2 Điều tra nông hộ 24 3.2.3 Điều tra kỹ thuật canh tác trạng canh tác sắn đia phương 24 3.2.4 Điều tra hiệu kinh tế .25 3.2.5 Phân tích SWOT 25 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN………………………………………….26 viii 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên………………………………………………………….26 4.1.1.1 Vị trí địa lý………………………………………………………….26 4.1.1.2 Địa hình 26 4.1.1.3 Tài nguyên rừng nước 26 4.1.1.4 Khí hậu .28 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 29 4.1.2.1 Kinh tế 29 4.1.2.2 Điều kiện xã hội .31 4.2 Giống sắn kỹ thuật canh tác sắn xã Đắk Nhau 31 4.2.1 Giống sắn .32 4.2.2 Đất trồng sắn 33 4.2.3 Thời vụ trồng 33 4.2.4 Kỹ thuật trồng sắn 33 4.2.4.1 Kỹ thuật làm đất .33 4.2.4.2 Mật độ trồng 34 4.2.4.3 Đặt hom lấp hom 34 4.2.4.4 Hệ thống trồng xen canh luân canh 35 4.2.4.5 Hiện trạng sử dụng phân bón 35 4.2.4.6 Chăm sóc 36 4.2.4.7 Sâu bệnh hại sắn địa phương biện pháp phòng trừ 36 4.2.4.8 Thu hoạch .37 4.3 Đánh giá hiệu kinh tế 37 4.4 Ý kiến nơng dân khó khăn canh tác sắn phân tích SWOT… 38 4.4.1 Các khó khăn canh tác sắn 38 4.4.2 Phạn tích SWOT trạng canh tác sắn xã Đắk Nhau 39 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ…………………………………………… 41 5.1 Kết luận 41 5.1.1 Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển sắn .41 5.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 41 5.1.3 Hiện trạng canh tác sắn xã 41 ix 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 44 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………… 44 Phụ lục Phiếu điều tra nông hộ Đắk Nhau …………………………………… 45 Phụ lục Danh sách hộ điều tra xã Đắk Nhau ……………………………….51 Phụ lục Một số hình ảnh điều tra ………………………………………………….53 Phụ lục Bảng kết tiêu điều tra nông hộ………………………… 55 Phụ lục Chi phí sản xuất nơng hộ…………………………………………… 60 Phụ lục Những khó khăn nơng hộ…………………………………………… 61 x DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, sản lượng sắn, giới (1961 – 2008)…………………… Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng sắn Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ 15 nước trồng sắn giới năm 2007…………………………………………………9 Bảng 2.3 Dự báo tình hình sản xuất tiêu thụ sắn tồn cầu đến năm 2020 tốc độ tăng hàng năm tiêu thụ sản phẩm sắn, giai đoạn 1993 – 2020……………… 11 Bảng 2.4 Diện tích, suất sản lượng bốn lương thực Việt Nam 12 Bảng 2.5 Các dự án xây dựng nhà máy ethanol Việt Nam…………………… ….14 Bảng 2.6 Thống kê diện tích theo địa hình huyện Bù Đăng………………… ….17 Bảng 2.7 Phân loại đất huyện Bù Đăng…………………………………………… 18 Bảng 2.8 Diện tích nhóm qua năm 2008 - 2010……………………… 21 Bảng 2.9 Diện tích suất xã huyện Bù Đăng qua năm 2008 - 201022 Bảng 2.10 Một số giống sắn tốt trồng phổ biến Việt Nam……………………… 23 Bảng 4.1Trung bình số thơng số khí hậu - thời tiết huyện Bù Đăng (2010) 28 Bảng 4.2 Diện tích, suất, sản lượng bốn loại lương thực xã Đắk Nhau qua năm 2008 - 2010……………………………………………………….29 Bảng 4.3 Diện tích, suất, sản lượng bốn loại cơng nghiêplâu năm xã Đắk Nhau…………………………………………………………………………… 30 Bảng 4.4 Các giống sắn trồng xã Đắk Nhau…………………………………… 32 Bảng 4.5 Mật độ trồng sắn xã Đắk Nhau…………………………………… … 34 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng phân bón nơng hộ vấn xã Đắk Nhau… 35 Bảng 4.7 Một số tiêu chăm sóc sắn nơng hộ………………………… ….36 Bảng 4.8 Một số tiêu đánh giá hiệu kinh tế nông hộ…………………………37 Bảng 4.9 Kết xếp hạng khó khăn nơng hộ…………………………… 38 49 - Thuốc phòng trừ Vụ trồng Loại thuốc Liều lượng Thời gian Số lần phun phun Hè thu Mùa Đông xuân 3.7 Thu hoạch Năng suất sắn củ tươi (tấn/ha)………………………………………………………… Năng suất sắn lát khô (tấn/ha)………………………………………………………… Cách sử dụng sau thu hoạch…………………………………………………………… - Bán ruộng………………………………………………………………………… - Xắt lát phơi khô……………………………………………………………………… - Dùng để chăn nuôi…………………………………………………………………… - Cách khác……………………………………………………………………………… Giá bán:………………………………………………………………………………… Việc áp dụng khoa học kỹ thuật - Áp dụng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn cán kỹ thuật: có - Áp dụng theo kinh nghiệm: có khơng khơng 50 Chi phí sản xuất hiệu kinh tế sắn Khoản mục Làm đất Cày Xới đất Lên luống Trồng Tiền mua giống Công hom/chặt hom Công rãi hom/ vùi hom Chăm sóc Tiền mua phân bón loại Cơng bón phân Tiền mua thuốc trừ sâu Tiền mua thuốc trừ bệnh Tiền mua thuốc trừ cỏ Tiền công làm cỏ tay Tiền công xịt thuốc trừ sâu Tiền công xịt thuốc trừ bệnh Tiền công xịt thuốc trừ cỏ Thu hoạch Tiền cơng nhổ sắn Chi phí khác Thuế nông nghiệp Lãi xuất tiền vay ngân hàng Tổng chi Năng suất Giá bán nông sản Tổng thu 10 Lãi ròng Số lượng Đơn giá Thành tiền 51 Những khó khăn hạn chế gia đình sản xuất nơng nghiệp Mức độ Loại khó khăn Nghiêm trọng Ít nghiêm trọng Khơng ảnh hưởng (2) (1) (0) Sâu bệnh phá hoại Thiếu vốn cho sản xuất Thiếu hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt Giá nông sản thấp Thiếu lao động Đất đai xấu Khơng bán nơng sản Thiếu máy móc, thiết bị lao động Thiếu đất canh tác Thiếu nước tưới Thiếu giống Giá giống cao Khó mua vật tư Ý kiến nôngdân: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2011 Chủ hộ (Ký tên) 52 Phụ lục 2: Danh sách hộ điều tra xã Đắk Nhau stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 tên Điểu Blen Điểu Sang Thị Mòi Điểu Brang Thị Srên Điểu Brưng Điểu Luân Thị Đum Điểu Lai Điểu Nhút Thị Phyang Điểu N’Tôi Điểu Non Điểu Đen Điểu Tôn Điểu Thun Điểu Chun Điểu Run Điểu Rờ Điểu Sreo Điểu Đắk Điểu Broi Điểu Kai Điểu Khiêng Điểu Ró Điểu Voi Điểu Kiang Điểu Bưn Điểu Lưu Điểu Nươi Điểu Tân Điểu mrưng Điểu Nhá Thị Dum Thị Gái Điểu Nghia địa Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang dân tộc M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nơng M' Nơng Diện Diện tích đất tích sắn canh tác 4,0 4,0 3,0 2,0 6,0 2,0 6,0 2,0 2,0 1,0 6,0 2,0 2,0 1,0 4,8 2,0 7,0 2,0 4,0 3,0 7,5 1,5 5,0 2,0 4,0 2,0 1,5 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,5 4,0 6,0 15,0 2,0 2,0 1,0 2,5 1,0 6,0 2,0 2,5 2,0 4,0 1,0 4,0 2,0 8,0 1,0 7,0 1,0 3,0 1,5 9,0 2,0 6,0 1,5 5,0 2,0 4,0 1,5 3,0 1,0 1,0 3,0 4,0 2,0 3,0 1,5 53 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Thị Lé Thị Bó Thị Rơn(A) Thị nguyệt Điểu Bêp Phạm văn mười Điểu Ngoi Điểu Đố Thị Êu Điểu Thon Kim Văn Viên Trần Văn Tích Phan Thế Huy Nguyễn Xuân Trường Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Tổ thôn Đăng Lang Thôn Đắk Xuyên Thôn Bù Ghe Thôn Bù Ghe Thôn Bù Ghe M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông Kinh M' Nông M' Nông M' Nông M' Nông Kinh Kinh Kinh Kinh Phụ lục 3: Một số hình ảnh điều tra Hình 1: Phỏng vấn thông tin nông hộ 5,0 2,0 5,0 3,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 2,0 1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 54 Hình 2: Giống sắn Lá Tre Xanh Hình 3:Giống sắn Vedan Lùn Hình 4: Bảo quản giống ruộng nơng hộ Hình 6: Khai hoang đất trồng sắn Hình 5: Ra hom sắn để trồng Hình 7: Thu dọn tàn dư trước trồng sắn 55 Phụ lục 4: Các tiêu điều tra nông hộ nam/nữ tuổi số năm trồng sắn tổng nhân lao động tổng diện tích đất nam 51 10 4.0 4.0 nam 32 2.0 diện tích sắn nữ 30 5 6.0 2.0 nam 41 6.0 2.0 nữ 60 11 2.0 1.0 nam 44 15 6.0 2.0 nam 33 4 2.0 1.0 nũ 40 5 4.8 2.0 nam 41 7.0 2.0 10 nam 34 4.0 3.0 11 nam 57 7.5 1,5 12 nam 36 5.0 2.0 13 nữ 33 5 4.0 2.0 14 nam 40 1.5 1.0 15 nữ 33 5 2.0 2.0 16 nữ 40 3.0 1.0 17 nữ 31 5 2.0 1.5 18 nữ 48 6 4.0 6.0 19 nam 48 15.0 2.0 20 nữ 31 2.0 1.0 21 nữ 36 2.5 1.0 22 nam 30 6.0 2.0 23 nam 49 2.5 2.0 24 nam 65 4.0 1.0 25 nam 38 4.0 2.0 26 nam 30 2 8.0 1.0 27 nam 38 7.0 1.0 28 nam 46 3.0 1.5 29 nam 52 5 9.0 2.0 30 nam 64 6.0 1.5 31 nam 42 5 5.0 2.0 32 nam 56 5 4.0 1.5 33 nam 33 3.0 1.0 34 nữ 40 1.0 3.0 35 nam 35 4.0 2.0 36 nam 31 3.0 1.5 37 nam 34 5.0 1.5 38 nam 30 2.0 1.0 56 39 nam 48 5.0 2.0 40 nam 40 3 3.0 2.0 41 nam 47 4 4.0 2.0 42 nam 52 5.0 3.0 43 nam nam 38 40 4 2 3.0 3.0 2.0 1.5 44 45 nam 39 5 3.0 2.0 46 nam 40 3.0 2.0 47 nam 45 5.0 2.0 48 nam 48 5.0 3.0 49 nam 50 3.0 2.0 nam 62 2.0 2.0 42.02 5.04 5.36 2.84 4.3 1.9 2143.02 257.04 273.36 144.84 213.8 93.5 50 trung bình tổng Hộ Nguồn giống Loại đất trồng Bón phân Đ1 Phun thuốc cỏ - Trồng xen - TĐG - TĐG Đ1 - X TĐG Đ0 - - - TĐG Đ1 - - TĐG Đ1 - - - TĐG Đ1 - X - M TT X - - TĐG Đ1 - - - M TT - - - 10 TĐG Đ2 - - - 11 TĐG CS1 - - - 12 M TT - X 13 TĐG Đ1 - - - 14 M TT - - - 15 TĐG D1 - - - 16 M TT - - - TĐG CS1 X - - 18 TĐG Đ1 - - - 19 TĐG Đ1 - - - 20 TĐG Đ1 - - - 17 21 TĐG Đ1 - - 22 TĐG Đ1 X X - 23 TĐG Đ1 - - - Cày/bừa - Vệ sinh đồng ruộng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 57 24 M TT - - - 25 M TT - - - 26 M TT - - 27 TĐG CS2 - - - 28 M TT - - - 29 TĐG Đ1 - - - TĐG Đ1 - - - 31 M TT - - - 32 TĐG Đ3 - - - 33 TĐG Đ1 - - - 30 34 M CS1 X - 35 TĐG Đ1 - - - 36 TĐG Đ1 - - - 37 TĐG Đ3 - X - 38 M TT - - - 39 TĐG CS2 - - - 40 TĐG Đ1 - - - M TT - TĐG Đ1 - X - - 41 42 - 43 TĐG Đ1 - - 44 TĐG Đ2 - - - 45 TĐG Đ0 - - - 46 TĐG Đ2 - - - 47 TĐG TT - - - 48 TĐG Đ1 - X - 49 TĐG Đ2 - X - 50 TĐG Đ1 - X - x x x - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ghi M: Mua Đ1: Điều năm tuổi TĐG: Tự để giống Đ2: Điều hai năm tuổi TT:Trồng Đ0: Điều trồng CS1: Cao su băm tuổi CS2: Cao su băm tuổi 58 Khoảng cách trồng Cách đăt Độ sâu lấp Chiều dài Hộ (m) hom hom (cm) hom (cm) Dặm 5- 10cm 15 1x1 nằm ngang 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 10 1x1 nằm ngang < 5cm 20 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 1x1 nằm ngang 5- 10cm 20 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 1x1 nằm ngang < 5cm 15 10 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 11 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 10 x 12 1x1 nằm ngang < 5cm 15 13 0,9x1 nằm ngang < 5cm 15 14 1x1 nằm ngang < 5cm 15 15 1x1 nằm ngang 5- 10cm 10 16 1x1 nằm ngang 5- 10cm 10 17 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 18 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 19 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 x 20 1x1 nằm ngang 5- 10cm 10 21 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 22 1x1 nằm ngang < 5cm 15 23 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 24 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 25 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 26 1x1 nằm ngang 5- 10cm 10 27 5- 10cm 15 0,9x1 nằm ngang 28 1x1 nằm ngang < 5cm 10 29 0,9x0,9 nằm ngang 5- 10cm 15 30 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 31 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 32 1x1 nằm ngang 5- 10cm 10 33 1x1 nằm ngang 5- 10cm 10 34 1x1 nằm ngang 5- 10cm 10 35 0,9x0,9 nằm ngang 5- 10cm 10 36 1x1 nằm ngang < 5cm 15 x 37 1x1,1 nằm ngang 5- 10cm 15 38 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 39 0,9x1 nằm ngang 5- 10cm 15 40 1x1,2 nằm ngang < 5cm 20 41 5- 10cm 15 1x1 nằm ngang 42 1x1 nằm ngang < 5cm 15 43 0,9x1 nằm ngang < 5cm 20 44 1x1 nằm ngang 5- 10cm 20 45 1x1 nằm ngang 5- 10cm 15 46 1x1 nằm ngang < 5cm 20 47 1x1 nằm ngang < 5cm 15 x 48 1x1,2 nằm ngang 5- 10cm 15 x 49 0,9x1 nằm ngang < 5cm 15 x 50 1x1 nằm ngang < 5cm 15 x Ghi chú: Dấu x :có trồng dặm, dấu - : khơng có trồng dặm, khơng tưới nước Làm cỏ (lần) 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 Tưới nước - 59 Hộ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Vụ t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 t4-t5 Giống C LT LT LT LT LT LT LT LT LT VD LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT C C C LT LT LT LT LT VD VD VD LT LT LT LT LT LT VD LT LT VD VD LT LT LT LT LT Năng suất (tấn) 20 22 25 20 20 23 30 20 32 16 25 30 20 25 20 28 23 20 20 20 23 23 20 25 28 28 20 25 20 22 23 18 23 23 20 20 28 18 20 22 25 23 22 18 23 18 25 23 25 25 Hình thức bán T T T T T T T K T T T T T T T T T K T T T K T T T T K T T T T T T T T T T T T T K T T T T K T T T T Giá bán tươi/ kg (VNĐ) 1500 1500 1500 1500 1600 1500 1300 1300 1600 1500 1500 1600 1500 1500 1300 1600 1600 1500 1500 4800 1500 1500 1500 1300 1500 1300 1600 1500 1600 1500 1600 1500 1500 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Giá bán khô/ kg (VNĐ) 4800 4800 4800 4800 4800 - 60 Ghi chú: VD: VE DAN LT:LÁ TRE C:CÚT T: TƯƠI K: KHƠ Phụ lục 5: Chi phí sản xuất nơng hộ Hộ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Tiền giống (triệu) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Cày đất (triệu) 1,4 1,2 Xịt thuốc cỏ (triệu) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Dọn đất (công) 10 12 12 14 10 10 12 10 15 10 10 15 12 15 15 10 8 10 10 10 12 12 12 10 12 6 10 5 10 Trồng (công) 12 12 14 14 11 10 10 11 12 9 12 12 13 12 10 11 12 12 9 12 10 10 10 9 12 12 10 9 10 9 11 Chăm sóc (cơng) 30 30 37 37 40 40 50 38 55 30 50 50 35 50 35 55 46 30 35 52 50 30 50 50 48 48 55 45 40 30 55 46 50 32 48 45 50 30 42 30 50 tiền phân bón (triệu) 1,1 0,9 1,1 1,3 - Thu hoạch (công) 10 10 12 10 12 12 15 10 12 10 12 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 8 10 Tổng chi (triệu) 6,20 7,00 8,02 8,06 7,72 8,20 11,04 16,52 10,41 6,08 8,28 11,64 7,02 19,04 7,02 10,74 8,54 6,20 6,78 8,60 8,64 16,74 8,28 9,28 10,24 10,24 15,78 9,94 7,08 5,82 10,14 7,64 7,80 8,22 7,84 7,12 11,20 7,10 8,08 5,48 20,12 Tổng thu (triệu) 30,00 33,00 37,50 30,00 32,00 34,50 39,00 38,40 41.6 25,60 37,50 45,00 32,00 48,00 30,00 36,40 36,80 30,00 32,00 30,00 34,50 48,00 30,00 37,50 42,00 36,40 32,00 32,50 26,00 35,20 34,50 28,80 34,50 34,50 30,00 30,00 42,00 27,00 30,00 32,00 48,00 Lãi ròng (triệu) 23,80 26,00 29,48 21,94 24,28 26,30 27,96 21,88 31,19 19,52 29,22 33,36 24,98 28,96 22,98 25,66 28,26 23,80 25,22 21,40 25,86 31,26 21,72 28,22 31,76 26,16 16,22 22,56 18,92 29,38 24,36 21,16 26,70 26,28 22,16 22,88 30,80 20,70 21,92 26,52 27,88 61 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0,8 - 1,2 - 0,6 0,6 0,6 6 9 11 11 10 9 30 40 30 42 40 45 40 30 45 - 10 8 8 10 8 10 5,80 6,.48 5,60 7,04 13,68 10,48 6,60 7,40 8,88 34,50 33,00 27,00 34,50 34,50 37,50 35,00 38,00 38,00 28,70 26,52 21,40 27,46 20,82 27,02 28,40 30,60 29,12 Ghi chú:: giá công lao động Xịt thuốc: 120.000/công Dọn đất: 120.000/cơng Trồng: 120.000/cơng Chăm sóc: 100.000/cơng Thu hoạch: 100.000/cơng Phụ lục 6: Những khó khăn nơng hộ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Thiếu máy móc thiết bị lao động NT INT KAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Khó mua vật tư NT INT KAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Thiếu đất canh tác NT INT KAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Giá giống cao NT INT KAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sâu bệnh phá hại NT INT KAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 62 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 X X X X X X X X X X X X - X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X - X - X X - X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - X X X X X X X X X X X X X X X Ghi chú: Dấu x: có giá trị Dấu – :khơng có giá trị Quy ước: NT: điểm INT: điểm KAH: điểm Thiếu hướng dẫn kỹ thuật 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 NT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INT X X - KAH - Thiếu giống NT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INT X X X - Thiếu vốn cho sản xuất - NT X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INT X X X - KAH - Giá nông sản thấp, không ổn định NT INT KAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Thiếu lao động NT INT KAH X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - 63 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X - ... dạng với 16 dân tộc, tôn giáo, lao động chủ yếu nông nghiệp, phần lớn đất nông nghiệp đất khai hoang, đời sống nhân dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp Hiện trang canh tác sắn nông dân... giả thiết vùng đông bắc nước Brazin thuộc lưu vực sơng Amazon, nơi có nhiều chủng loại sắn trồng hoang dại Trung tâm phân hóa phụ Mexico Trung Mỹ vùng ven biển phía bắc Nam Mỹ Bằng chứng nguồn... 2.2 Bản đồ thể quy hoạch vùng trọng điểm sắn cho chương trình ethanol sinh học Việt Nam (Nguồn: Hoang Kim, Nguyen Van Bo Rod Lefroy et al.,2011) 17 2.4 Khái quát huyện Bù Đăng 2.4.1 Vị trí địa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN TẠI XÃ ĐẮK NHAU, BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC , ĐIỀU TRA GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN TẠI XÃ ĐẮK NHAU, BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay