ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ Ở 3 NGÀY SAU SẠ TẠI LONG ĐỊNH TIỀN GIANG

156 30 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:58

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM PENDIMETHALIN XỬ NGÀY SAU SẠ TẠI LONG ĐỊNH - TIỀN GIANG NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG CAO NGUYÊN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM PENDIMETHALIN NGÀY SAU SẠ TẠI LONG ĐỊNH - TIỀN GIANG NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : HỒNG CAO NGUN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM PENDIMETHALIN XỬ NGÀY SAU SẠ TẠI LONG ĐỊNH - TIỀN GIANG Tác giả HỒNG CAO NGUN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Lâm Thị Mỹ Nương KS Nguyễn Hữu Trúc Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN   Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chun ngành Nơng Học, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn: − Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM − Thầy Nguyễn Hữu Trúc tồn thể thầy Khoa Nơng Học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học hồn thành luận văn tốt nghiệp − Lâm Thị Mỹ Nương Ban Giám đốc anh chị cán Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam hết lòng hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trung Tâm − Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ trình học tập thực đề tài   ii TĨM TẮT Hồng Cao Ngun, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 Đề tài " Đánh giá hiệu lực trừ cỏ dại ruộng lúa sạ hỗn hợp thuốc Penoxsulam Pendimethalin xử ngày sau sạ Long ĐịnhTiền Giang" Giáo viên hướng dẫn: Ths Lâm Thị Mỹ Nương, Ks Nguyễn Hữu Trúc Đề tài thực từ 30/03/2011 đến 30/06/2011 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), với lần lặp lại, gồm 15 nghiệm thức Thí nghiệm thực nhằm xác định thành phần, mật số xác định hiệu lực trừ cỏ dại ruộng lúa sạ loại thuốc diệt cỏ ruộng thí nghiệm đồng thời đánh giá ảnh hưởng loại thuốc diệt cỏ đến sinh trưởng suất lúa Thời gian phun thuốc ngày sau sạ, biện pháp canh tác khác theo tập quán nông dân Kết thí nghiệm cho thấy: - Tại ruộng thí nghiệm diện loại cỏ Trong cỏ phụng, cỏ chác diện mức độ phổ biến Cỏ lồng vực, cỏ cháo rau mương diện mức độ phổ biến - Các loại thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm hiệu lực diệt cỏ cao Trong nghiệm thức xử hỗn hợp thuốc Penoxsulam + Pendimethalin (0,25+0,5 lít/ha; 0,25+1,0 lít/ha; 0,375+0,5 lít/ha; 0,375+1,0 lít/ha; 0,5+0,5 lít/ha; 0,5+1,0 lít/ha) diệt hầu hết loại cỏ dại nêu Còn thuốc Penoxsulam (ở liều lượng xử lý) diệt nhóm cỏ chác lác rộng cỏ phụng, hiệu lực diệt cỏ thấp (57,2 - 76,8%) Thuốc Pendimethalin (ở liều lượng xử lý) diệt nhóm cỏ hòa rộng, hiệu lực diệt cỏ chác thấp (60,0 - 93,5%) - Các thuốc Pendimethalin (1,0; 1,5 lít/ha) hỗn hợp thuốc Penoxsulam + Pendimethalin (0,25+1,0 lít/ha; 0,375+0,5 lít/ha; 0,375+1,0 lít/ha; 0,5+0,5 lít/ha; 0,5+1,0 lít/ha) dấu hiệu ngộ độc rõ sau ngày xử cấp kéo dài đến 14 ngày sau xử ngộ độc giảm xuống cấp 3, đến 28 ngày sau xử khơng bị dấu hiệu ngộ iii độc Tuy nhiên độc tính thuốc không ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển lúa - Về suất thực tế: Các nghiệm thức xử thuốc cho suất cao so với đối chứng ý nghĩa thống kê, biến động từ (3,3 – 5,9 tấn/ha) Đặc biệt nghiệm thức dùng hỗn hợp thuốc Penoxsulam + Pendimethalin (0,25+0,5 lít/ha ;0,25+1,0 lít/ha; 0,375+0,5 lít/ha; 0,375+1,0 lít/ha; 0,5+0,5 lít/ha; 0,5+1,0 lít/ha) cho suất cao (5,3 - 5,9 tấn/ha) Nghiệm thức đối chứng đạt (2,3 tấn/ha)   iv MỤC LỤC Trang   ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM PENDIMETHALIN XỬ NGÀY SAU SẠ TẠI LONG ĐỊNH - TIỀN GIANG i  Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii  Mục lục Danh sách chữ viết tắt viii  Danh sách bảng ix  Danh sách hình x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược cỏ dại 2.1.1 Một vài định nghĩa cỏ dại 2.1.2 Đặc điểm chung cỏ dại 2.1.3 Cỏ dại ruộng lúa 2.1.3.1 Phân loại cỏ dại ruộng lúa 2.1.3.2 Những loại cỏ phổ biến ruộng lúa 2.1.3.3 Tác hại cỏ dại ruộng lúa 2.1.3.4 Lợi ích cỏ dại v 2.1.3.5 Những đặc điểm quan trọng cỏ dại ruộng lúa 2.1.3.6 Các biện pháp quản cỏ dại ruộng lúa 2.2 Sơ lược thuốc trừ cỏ 10 2.2.1 Định nghĩa thuốc trừ cỏ 10 2.2.2 Lịch sử 10 2.2.3 Các nhóm thuốc 11 2.2.4 Phổ tác dụng thuốc trừ cỏ 12 2.2.5 Những dạng thuốc trừ cỏ thường gặp 12 2.2.6 chế tác động thuốc trừ cỏ 12 2.2.7 Con đường xâm nhập thuốc trừ cỏ vào cỏ dại 13 2.2.8 Ưu nhược điểm biện pháp diệt cỏ hóa chất 14 2.2.8.1 Ưu điểm 14 2.2.8.2 Nhược điểm 14 2.2.9 Thuốc thí nhiệm 14 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 16 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 16 3.1.2.1 Đặc điểm khí hậu thời tiết khu vực thí nghiệm 16 3.1.2.2 Đặc điểm đất đai địa hình khu vực thí nghiệm 17 3.2 Vật liệu thí nghiệm 17 3.3 Phương pháp khảo nghiệm 18 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm nghiệm thức thí nghiệm 18 3.3.2 Kỹ thuật canh tác 21 3.3.3 Xác định thành phần, mật số lồi cỏ dại ruộng thí nghiệm 22 3.3.4 Xác định hiệu lực thuốc diệt cỏ ruộng lúa sạ 22 3.3.5 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến sinh trưởng suất lúa 23 3.3.5.1 Phương pháp đánh giá độc tính thuốc trừ cỏ lúa 23 vi 3.3.5.2 Các yếu tố cấu thành suất suất lúa 234 3.3.6 Phương pháp xử số liệu 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Thành phần, mật số lồi cỏ dại ruộng thí nghiệm 25 4.2 Đánh giá hiệu lực loại thuốc diệt cỏ ruộng lúa sạ 32 4.2.1 Ảnh hưởng loại thuốc diệt cỏ đến mật số loài cỏ ruộng thí nghiệm 32 4.2.1.1 Mật số cỏ lồng vực 32 4.2.1.2 Mật số cỏ đuôi phụng 35 4.2.1.3 Mật số cỏ cháo 40 4.2.1.4 Mật số cỏ chác 41 4.2.1.5 Mật số rau mương 46 4.2.2 Ảnh hưởng loại thuốc diệt cỏ đến trọng lượng cỏ tươi loài cỏ thời điểm 56 ngày sau xử 47 4.2.3 Hiệu lực diệt cỏ loại thuốc tham gia thí nghiệm 52 4.2.3.1 Hiệu lực tính theo mật mật số cỏ 52 4.2.3.2 Hiệu lực tính theo trọng lượng cỏ tươi 56 ngày sau xử 68 4.3 Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến sinh trưởng suất lúa 73 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Đề nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT NT: Nghiệm thức NSLT: Năng suất thuyết NSTT: Năng suất thực tế HQ: Hiệu NSXL: Ngày sau xử BVTT: Bảo vệ thực vật NS: Năng suất NSS: Ngày sau sạ Ctv: Cộng tác viên FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương Quốc Tế) IRRI: International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa Quốc Tế) viii BẢNG ANOVA MẬT SỐ RAU MƯƠNG 28 NSXL Variable 3:matsoraumuong28 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.66 0.220 1.02 0.3935 nt 14 135.51 9.680 44.83 0.0000 Error 42 9.07 0.216 0.21 0.212 41 8.86 0.216 Non-additivity Residual 0.98 -Total 59 145.24 Grand Mean= 2.195 Grand Sum= Coefficient of Variation= 131.690 Total Count= 21.17% BẢNG PHÂN HẠNG MẬT SỐ RAU MƯƠNG 28 NSXL Original Order Ranked Order Mean = 4.060 Mean = 3.185 Mean = 2.950 Mean = 3.203 Mean = 2.543 Mean = Mean B Mean 15 = 6.040 C Mean = 4.060 B CD Mean = 3.203 BC Mean = 3.185 C CDE Mean = 2.950 CD 2.160 DE Mean = 2.543 CDE = 2.535 CDE Mean = 2.535 CDE Mean = 0.9275 FG Mean = 2.160 DE Mean = 0.7100 G Mean 13 = 1.770 Mean 10 = 0.7100 G Mean = 0.9275 FG Mean 11 = 0.7100 G Mean 11 = 0.7100 G Mean 12 = 0.7100 G Mean = 0.7100 G Mean 13 = 1.770 Mean 10 = 0.7100 G Mean 14 = 0.7100 Mean 14 = 0.7100 G Mean 15 = 6.040 Mean 12 = 0.7100 G BC EF G A 129 A EF 60 BẢNG ANOVA MẬT SỐ RAU MƯƠNG 42 NSXL Variable 3:matsoraumuong42 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.15 0.049 0.51 0.6795 nt 14 86.86 6.204 63.58 0.0000 Error 42 4.10 0.098 0.62 0.618 41 3.48 0.085 Non-additivity Residual 7.28 -Total 59 91.10 Grand Mean= 1.466 Grand Sum= Coefficient of Variation= 87.990 Total Count= 21.30% BẢNG PHÂN HẠNG MẬT SỐ RAU MƯƠNG 42 NSXL Original Order Ranked Order Mean = 2.590 B Mean 15 = 5.380 Mean = 2.160 B Mean = 2.590 B Mean = 1.563 Mean = 2.160 B Mean = 2.043 Mean = 2.043 BC Mean = 0.9650 E Mean = 1.563 Mean = 1.055 DE Mean = 1.055 DE Mean = 1.055 DE Mean = 1.055 DE Mean = 0.7100 E Mean = 0.9650 E Mean = 0.7100 E Mean 13 = 0.9275 E Mean 10 = 0.7100 E Mean = 0.7100 E Mean 11 = 0.7100 E Mean 11 = 0.7100 E Mean 12 = 0.7100 E Mean 12 = 0.7100 E Mean 13 = 0.9275 E Mean 10 = 0.7100 E Mean 14 = 0.7100 E Mean 14 = 0.7100 E Mean 15 = 5.380 Mean = 0.7100 E CD BC A 130 A CD 60 BẢNG ANOVA TRỌNG LƯỢNG RAU MƯƠNG Variable 3:trongluongraumuong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.54 0.181 0.23 0.8772 nt 14 759.65 54.261 67.84 0.0000 Error 42 33.60 0.800 0.41 0.410 41 33.18 0.809 Non-additivity Residual 0.51 -Total 59 793.79 Grand Mean= 3.069 Grand Sum= Coefficient of Variation= 184.150 Total Count= 29.14% BẢNG PHÂN HẠNG TRỌNG LƯỢNG RAU MƯƠNG Original Order Ranked Order Mean = 6.257 B Mean 15 = 14.55 Mean = 5.238 BC Mean = 6.257 B Mean = 3.668 Mean = 5.238 BC Mean = 4.793 Mean = 4.793 BC Mean = 1.655 E Mean = 3.668 Mean = 2.003 DE Mean = 2.118 DE Mean = 2.118 DE Mean = 2.003 DE Mean = 0.7100 E Mean = 1.655 E Mean = 0.7100 E Mean 13 = 1.497 E Mean 10 = 0.7100 E Mean = 0.7100 E Mean 11 = 0.7100 E Mean 11 = 0.7100 E Mean 12 = 0.7100 E Mean 12 = 0.7100 E Mean 13 = 1.497 E Mean 10 = 0.7100 E Mean 14 = 0.7100 E Mean 14 = 0.7100 E Mean 15 = 14.55 Mean = 0.7100 E CD BC A 131 A CD 60 BẢNG ANOVA HIỆU LỰC RAU MƯƠNG NSXL Variable 3: hl7 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 88.36 29.454 0.71 0.5545 nt 13 14457.11 1112.085 26.64 0.0000 Error 39 1627.93 41.742 29.69 29.694 38 1598.23 42.059 Non-additivity Residual 0.71 -Total 55 16173.40 Grand Mean= 62.816 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3517.700 Total Count= 10.29% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC RAU MƯƠNG NSXL Original Order Ranked Order Mean = 37.14 D Mean 12 = 85.94 A Mean = 48.15 BCD Mean 11 = 84.50 A Mean = 50.50 BC Mean 10 = 82.92 A Mean = 42.87 Mean = 79.67 A Mean = 53.28 BC Mean 14 = 74.12 A Mean = 56.12 BC Mean = 73.31 A Mean = 52.72 BC Mean 13 = 58.19 B Mean = 73.31 A Mean = 56.12 BC Mean = 79.67 A Mean = 53.28 BC Mean 10 = 82.92 A Mean = 52.72 BC Mean 11 = 84.50 A Mean = 50.50 BC Mean 12 = 85.94 A Mean = 48.15 BCD Mean 13 = 58.19 Mean = 42.87 CD Mean 14 = 74.12 Mean = 37.14 D CD B A 132 56 BẢNG ANOVA HIỆU LỰC RAU MƯƠNG 14 NSXL Variable 3: hl14 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 62.74 20.912 0.69 0.5620 nt 13 13359.52 1027.656 34.04 0.0000 Error 39 1177.29 30.187 11.33 11.327 38 1165.96 30.683 Non-additivity Residual 0.37 -Total 55 14599.55 Grand Mean= 69.065 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3867.650 Total Count= 7.96% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC RAU MƯƠNG 14 NSXL Original Order Ranked Order Mean = 41.40 Mean = 54.13 Mean = 57.39 Mean = 47.99 Mean = 61.33 Mean = Mean E Mean 11 = 87.13 A CD Mean 12 = 87.13 A BCD Mean 10 = 87.13 A Mean = 85.71 A BC Mean 14 = 83.45 A 64.31 BC Mean = 81.39 A = 60.57 BC Mean 13 = 67.85 B Mean = 81.39 A Mean = 64.31 BC Mean = 85.71 A Mean = 61.33 BC Mean 10 = 87.13 A Mean = 60.57 BC Mean 11 = 87.13 A Mean = 57.39 BCD Mean 12 = 87.13 A Mean = 54.13 CD Mean 13 = 67.85 Mean = 47.99 DE Mean 14 = 83.45 Mean = 41.40 E DE B A 133 56 BẢNG ANOVA HIỆU LỰC RAU MƯƠNG 28 NSXL Variable 3: hl28 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 98.38 32.795 1.01 0.4005 nt 13 10007.70 769.823 23.61 0.0000 Error 39 1271.72 32.608 155.45 155.455 38 1116.26 29.375 Non-additivity Residual 5.29 -Total 55 11377.80 Grand Mean= 72.975 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4086.610 Total Count= 7.83% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC RAU MƯƠNG 28 NSXL Original Order Ranked Order Mean = 47.14 Mean = 58.58 Mean = 61.24 Mean = 57.65 Mean = 65.72 Mean = Mean E Mean 11 = 87.13 A CD Mean = 87.13 A CD Mean 10 = 87.13 A Mean 14 = 87.13 A BCD Mean 12 = 87.13 A 69.75 BC Mean = 84.70 A = 66.09 BCD Mean 13 = 75.14 AB Mean = 84.70 A Mean = 69.75 BC Mean = 87.13 A Mean = 66.09 BCD Mean 10 = 87.13 A Mean = 65.72 BCD Mean 11 = 87.13 A Mean = 61.24 CD Mean 12 = 87.13 A Mean = 58.58 CD Mean 13 = 75.14 AB Mean = 57.65 DE Mean 14 = 87.13 A Mean = 47.14 E DE 134 56 BẢNG ANOVA HIỆU LỰC RAU MƯƠNG 42 NSXL Variable 3: hl42 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 33.48 11.161 0.62 0.6048 nt 13 3998.73 307.594 17.15 0.0000 Error 39 699.49 17.936 132.75 132.747 38 566.74 14.914 Non-additivity Residual 8.90 -Total 55 4731.70 Grand Mean= 80.453 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4505.390 Total Count= 5.26% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC RAU MƯƠNG 42 NSXL Original Order Ranked Order Mean = 61.49 D Mean = 87.13 A Mean = 67.48 CD Mean = 87.13 A Mean = 74.50 Mean 10 = 87.13 A Mean = 68.61 Mean 11 = 87.13 A Mean = 83.15 A Mean 12 = 87.13 A Mean = 81.48 AB Mean 14 = 87.13 A Mean = 82.38 AB Mean 13 = 84.49 A Mean = 87.13 A Mean = 83.15 A Mean = 87.13 A Mean = 82.38 AB Mean 10 = 87.13 A Mean = 81.48 AB Mean 11 = 87.13 A Mean = 74.50 Mean 12 = 87.13 A Mean = 68.61 CD Mean 13 = 84.49 A Mean = 67.48 CD Mean 14 = 87.13 A Mean = 61.49 D BC CD 135 BC 56 BẢNG ANOVA HIỆU LỰC TRỌNG LƯỢNG RAU MƯƠNG Variable 3: hlpl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 7.07 2.357 0.17 0.9133 nt 13 3179.23 244.556 18.06 0.0000 Error 39 528.20 13.544 33.50 33.499 38 494.70 13.018 Non-additivity Residual 2.57 -Total 55 3714.50 Grand Mean= 81.032 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4537.790 Total Count= 56 4.54% BẢNG PHÂN HẠNG HIỆU LỰC TRỌNG LƯỢNG RAU MƯƠNG Original Order Ranked Order Mean = 64.42 D Mean = 87.13 A Mean = 69.09 CD Mean = 87.13 A Mean = 75.61 Mean 10 = 87.13 A Mean = 70.79 Mean 11 = 87.13 A Mean = 83.72 A Mean 12 = 87.13 A Mean = 81.90 AB Mean 14 = 87.13 A Mean = 81.92 AB Mean 13 = 84.22 A Mean = 87.13 A Mean = 83.72 A Mean = 87.13 A Mean = 81.92 AB Mean 10 = 87.13 A Mean = 81.90 AB Mean 11 = 87.13 A Mean = 75.61 Mean 12 = 87.13 A Mean = 70.79 CD Mean 13 = 84.22 A Mean = 69.09 CD Mean 14 = 87.13 A Mean = 64.42 D BC CD 136 BC BẢNG ANOVA CHIỀU CAO CÂY LÚA Variable 3: chieucao A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 1.16 0.386 0.12 0.9473 nt 14 1149.76 82.125 25.72 0.0000 Error 42 134.11 3.193 1.32 1.323 41 132.79 3.239 Non-additivity Residual 0.41 -Total 59 1285.02 Grand Mean= 85.105 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5106.280 Total Count= 2.10% BẢNG PHÂN HẠNG CHIỀU CAO CÂY LÚA Original Order Ranked Order Mean = 84.02 DE Mean = 90.56 A Mean = 85.02 CDE Mean = 89.06 AB Mean = 85.36 CDE Mean 10 = 87.92 ABC Mean = 82.64 E Mean 11 = 87.25 ABCD Mean = 85.38 CDE Mean 12 = 86.75 BCD Mean = 85.55 CDE Mean = 86.75 BCD Mean = 86.75 Mean 13 = 85.92 BCDE Mean = 90.56 A Mean = 85.55 CDE Mean = 89.06 AB Mean = 85.38 CDE Mean 10 = 87.92 ABC Mean = 85.36 CDE Mean 11 = 87.25 ABCD Mean = 85.02 CDE Mean 12 = 86.75 BCD Mean = 84.02 DE Mean 13 = 85.92 BCDE Mean 14 = 83.94 DE Mean 14 = 83.94 DE Mean = 82.64 E Mean 15 = 70.46 Mean 15 = 70.46 BCD F 137 F 60 BẢNG ANOVA HẠT CHẮC TRÊN BÔNG Variable 3: hc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 35.68 11.893 0.98 0.4117 nt 14 2953.07 210.934 17.37 0.0000 Error 42 510.15 12.146 21.86 21.856 41 488.29 11.910 Non-additivity Residual 1.84 -Total 59 3498.90 Grand Mean= 68.699 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4121.960 Total Count= 5.07% BẢNG PHÂN HẠNG HẠT CHẮC TRÊN BÔNG Original Order Ranked Order Mean = 61.00 Mean = 62.65 Mean = 66.13 Mean = 61.23 Mean = 67.52 Mean = 68.13 Mean = 70.29 Mean = 75.31 Mean = Mean FG Mean 11 = 81.10 A EF Mean 10 = 78.92 AB DEF Mean = 76.67 ABC Mean = 75.31 ABC DEF Mean 12 = 72.52 BCD DE Mean = 70.29 CD Mean = 68.13 DE ABC Mean = 67.52 DEF 76.67 ABC Mean 13 = 67.35 DEF 10 = 78.92 AB Mean 14 = 66.77 DEF Mean 11 = 81.10 A Mean = 66.13 DEF Mean 12 = 72.52 Mean = 62.65 EF Mean 13 = 67.35 DEF Mean = 61.23 FG Mean 14 = 66.77 DEF Mean = 61.00 FG Mean 15 = 54.92 Mean 15 = 54.92 G FG CD BCD G 138 60 BẢNG ANOVA SỐ NHÁNH VÔ HIỆU/M2 Variable 3: vohieu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 112.20 37.400 3.67 0.0196 nt 14 7376.50 526.893 51.67 0.0000 Error 42 428.30 10.198 145.60 145.600 41 282.70 6.895 Non-additivity Residual 21.12 -Total 59 7917.00 Grand Mean= 78.500 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4710.000 Total Count= 4.07% BẢNG PHÂN HẠNG SỐ NHÁNH VÔ HIỆU/M2 Original Order Ranked Order Mean = 80.25 BC Mean 15 = 118.3 Mean = 78.50 BCD Mean = 82.50 B Mean = 75.75 Mean = 80.25 BC Mean = 82.50 Mean = 78.50 BCD Mean = 75.75 CDEF Mean 14 = 78.00 BCD Mean = 74.00 DEF Mean 13 = 77.50 BCDE Mean = 74.75 CDEF Mean = 75.75 CDEF Mean = 74.00 DEF Mean = 75.75 CDEF Mean = 71.75 EF Mean = 74.75 CDEF Mean 10 = 71.00 F Mean 12 = 74.50 CDEF Mean 11 = 71.00 F Mean = 74.00 DEF Mean 12 = 74.50 CDEF Mean = 74.00 DEF Mean 13 = 77.50 BCDE Mean = 71.75 EF Mean 14 = 78.00 BCD Mean 10 = 71.00 F Mean 15 = 118.3 Mean 11 = 71.00 F CDEF B A 139 A 60 BẢNG ANOVA SỐ NHÁNH HỮU HIỆU/M2 Variable 3: sobong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 2899.27 966.422 3.52 0.0229 nt 14 17481.43 1248.674 4.55 0.0001 Error 42 11521.23 274.315 39.14 39.141 41 11482.09 280.051 Non-additivity Residual 0.14 -Total 59 31901.93 -Grand Mean= 318.033 Grand Sum= 19082.000 Coefficient of Variation= Total Count= 5.21% BẢNG PHÂN HẠNG SỐ NHÁNH HỮU HIỆU/M2 Original Order Ranked Order Mean = 289.0 Mean = 316.8 Mean = 325.3 Mean = 288.5 Mean = 320.8 Mean = Mean BC Mean 11 = 336.5 A AB Mean 10 = 335.5 A A Mean = 335.0 A Mean = 334.8 A A Mean = 325.3 A 321.3 A Mean 12 = 325.0 A = 322.8 A Mean = 322.8 A Mean = 334.8 A Mean = 321.3 A Mean = 335.0 A Mean = 320.8 A Mean 10 = 335.5 A Mean 14 = 319.0 AB Mean 11 = 336.5 A Mean 13 = 318.5 AB Mean 12 = 325.0 A Mean = 316.8 AB Mean 13 = 318.5 AB Mean = 289.0 BC Mean 14 = 319.0 AB Mean = 288.5 BC Mean 15 = 282.0 Mean 15 = 282.0 C BC C 140 60 BẢNG ANOVA NĂNG SUẤT THUYẾT Variable 3: nslt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 1.34 0.447 1.57 0.2120 nt 14 44.68 3.191 11.17 0.0000 Error 42 12.00 0.286 0.10 0.103 41 11.89 0.290 Non-additivity Residual 0.35 -Total 59 58.02 Grand Mean= 5.981 Grand Sum= Coefficient of Variation= 358.880 Total Count= 8.94% BẢNG PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT THUYẾT Original Order Mean = 4.910 Mean = 5.483 Mean = 5.935 Mean = 4.825 Mean = 5.977 Mean = Mean Ranked Order FG Mean 11 = 7.320 A Mean 10 = 7.085 AB Mean = 6.990 ABC Mean = 6.847 ABCD DE Mean 12 = 6.382 ABCDE 6.068 CDE Mean = 6.180 BCDE = 6.180 BCDE Mean = 6.068 CDE Mean = 6.847 ABCD Mean = 5.977 DE Mean = 6.990 ABC Mean = 5.935 DE Mean 10 = 7.085 AB Mean 14 = 5.793 EF Mean 11 = 7.320 A Mean 13 = 5.780 EF Mean 12 = 6.382 ABCDE Mean = 5.483 EF Mean 13 = 5.780 EF Mean = 4.910 FG Mean 14 = 5.793 EF Mean = 4.825 FG Mean 15 = 4.145 Mean 15 = 4.145 G EF DE FG G 141 60 BẢNG ANOVA NĂNG SUẤT THỰC TẾ Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -lll 0.76 0.254 1.78 0.1654 nt 14 64.60 4.614 32.40 0.0000 Error 42 5.98 0.142 0.06 0.055 41 5.93 0.145 Non-additivity Residual 0.38 -Total 59 71.34 Grand Mean= 4.726 Grand Sum= Coefficient of Variation= 283.570 Total Count= 7.99% BẢNG PHÂN HẠNG NĂNG SUẤT THỰC TẾ Original Order Ranked Order Mean = 3.402 Mean = 4.217 Mean = 4.483 Mean = 3.288 Mean = 4.915 Mean = 5.100 Mean = 5.262 Mean = Mean E Mean 11 = 5.900 A D Mean = 5.887 A CD Mean 10 = 5.887 A Mean = 5.863 A BCD Mean 12 = 5.320 AB BC Mean = 5.262 AB AB Mean = 5.100 BC 5.863 A Mean = 4.915 BCD = 5.887 A Mean 13 = 4.528 CD Mean 10 = 5.887 A Mean 14 = 4.510 CD Mean 11 = 5.900 A Mean = 4.483 CD Mean 12 = 5.320 AB Mean = 4.217 D Mean 13 = 4.528 CD Mean = 3.402 E Mean 14 = 4.510 CD Mean = 3.288 E Mean 15 = 2.330 Mean 15 = 2.330 E F 142 F 60 BẢNG ANOVA TRỌNG LƯỢNG 1000 HẠT Variable 3: p1000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.55 0.183 0.27 0.8433 nt 14 6.91 0.493 0.74 0.7208 Error 42 27.91 0.665 Non-additivity 2.71 2.712 4.41 Residual 41 25.20 0.615 -Total 59 35.37 Grand Mean= 27.247 Grand Sum= 1634.840 Total Count= 60 Coefficient of Variation= 2.99%   143 ... chống chịu cao với ngoại cảnh khắc nghiệt (Phùng Đăng Chinh, Dương Hữu Tuyền Lê Trường, 1978) 2.1.2 Đặc điểm chung cỏ dại Các lồi cỏ dại có số đặc điểm chung sau: - Cỏ dại có khả chống chịu cao tính... suất lúa bị sụt giảm nghiêm trọng cạnh tranh cỏ dại Lồi có chiều cao thấp, nảy mầm trễ thường có khuynh hướng cạnh tranh lồi có chiều cao, nảy mầm vào đầu vụ (Nguyễn Ngọc Đệ, 2008) Cỏ dại làm giảm... nóng, có gió to hay mưa Tiêu chí chọn lựa thuốc trừ cỏ lúa ¾ Hiệu trừ cỏ cao, diệt loài cỏ ruộng lúa ¾ Có tính chọn lọc cao, an toàn cho lúa, người, động vật thủy sinh, trùng có ích ¾ Điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ Ở 3 NGÀY SAU SẠ TẠI LONG ĐỊNH TIỀN GIANG , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA HỖN HỢP THUỐC PENOXSULAM VÀ PENDIMETHALIN XỬ LÝ Ở 3 NGÀY SAU SẠ TẠI LONG ĐỊNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay