TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

120 30 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 21:46

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP SINH VIÊN THỰC HIỆN: HỒ VĂN TỰ NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2007-2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả HỒ VĂN TỰ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Bảo vệ Thực vật GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS VÕ THÁI DÂN Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i LỜI CẢM TẠ Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ tơi, người có cơng sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục nên người dõi theo bước chân đường học vấn Từ tận đáy lòng, tơi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Võ Thái Dân trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực đề tài Thầy giúp tơi phát họa nên ý tưởng cho khóa luận, chỉnh sửa đưa những đánh giá sắc đáng để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp cách tốt đẹp Trân trọng biết ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm Khoa q thầy khoa Nơng học; Phòng Nơng nghiệp huyện Tam Nơng; Ban quản lý Hợp tác xã An Long; Ban quản lý Hợp tác xã Tân Cường truyền đạt cho kiến thức quý báu, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho học tập thực đề tài Bên cạnh tơi khơng qn anh Tơn Thất Sĩ, cán Phòng Tài tỉnh Đồng Tháp; anh Lê Đức Hiền, cán Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Đồng Tháp; anh Nguyễn Minh Trung, cán trạm Nông nghiệp huyện Tam Nông trực tiếp giúp đỡ tơi q trình thực đề tài tốt nghiệp Xin cảm ơn hộ nông dân xã An Long, xã Phú Cường xã Phú Hiệp gia đình bạn bè tận tình hướng dẫn cung cấp thơng tin, tài liệu giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực HỒ VĂN TỰ ii TÓM TẮT HỒ VĂN TỰ, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2011 “Tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp sản xuất lúa vụ Đông Xuân 20102011 huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp” Giảng viên hướng dẫn: TS VÕ THÁI DÂN Đề tài tiến hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2011 đến ngày 15 tháng 06 năm 2011, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Kết điều tra ghi nhận: Điều kiện khí hậu thời tiết, đất đai huyện Tam Nông tương đối phù hợp với yêu cầu sinh thái lúa Trình độ học vấn chủ yếu cấp I cấp II chiếm 56,7 % 38,9 % tổng số 90 hộ điều tra Diện tích đất trồng lúa chủ yếu hộ 1,76 chiếm 64,4 %, hộ có diện tích từ 1,76 – 3,52 chiếm 18,9 %, 3,52 – 5,28 chiếm 10 % 5,28 chiếm 5,7 % Kỹ thuật canh tác giới hóa bước đồng ruộng 71,1 % nông dân sử dụng biện pháp kéo hàng sạ giống, 28,9 % nông dân sạ giống phương pháp truyền thống Lượng giống sạ có 32,2 % nông dân sử dụng lượng giống xạ 12 kg/1000m2, 60 % nông dân sử dụng giống xạ từ 14-16 kg/1000 m2, 7,8 % nông dân sử dụng lượng giống xạ 16 kg/1000m2 Phân bón: - Phân bón lót sử dụng chủ yếu hộ xã Phú Hiệp phân Lân Long Thành chiếm 35,5 %, Lân Ninh Bình 35,5 %, Lân Văn Điển 29 % Trong tổng số 90 hộ điều tra số hộ sử dụng phân Ure 100 %, phân Clorua kali 87,8 %, phân NPK 65,6 %, phân DAP 43,3 % Các giai đoạn bón thúc: Ra rễ từ 10 – 15 NSS, thúc chồi từ 22 – 27 NSS, thúc đòng từ 42 – 50 NSS, nuôi hạt 70 – 80 NSS iii Thuốc BVTV sử dụng đến 149 loại thuốc thuốc trừ bệnh chiếm 35,6 %, trừ bệnh chiếm 35,6 %, trừ cỏ chiếm 12,8%, trừ ốc chiếm 9,3 %, thuốc điều hòa sinh trưởng chiếm 4,0 %, thuốc diệt chuột chiếm 2,7 % Trong tổng số hộ điều tra sâu hại chủ yếu rầy nâu (Nivaparvata lugens) sâu (Cnaphalocrocis medinalis) chiếm 100 %, sâu đục thân hai chấm (Scripophaga incertulas) chiếm 26,7 %, nhện gié (Steneotarsonemus spinki) chiếm 45,6 %, bù lạch (Stenchaetothrips biformis) chiếm 47,8 % Bệnh hại chủ yếu bệnh đạo ôn (do nấm Pirycularia oryzae) chiếm 100 %, lem lép hạt (do nấm Alternaria, Curvularia, Fusarium, Pyricularia, Helminthosporium, Vi khuẩn Pseudomonas) chiếm 90 %, khô vằn (do nấm Rhizoctonia solani) chiếm 42,2 %, vàng (do Vi khuẩn Pseudomonas) 95,6 % Cỏ dại gây hại chủ yếu cỏ lồng vực (Echinochloa colona), cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis), cỏ chác (Fimbristylis miliacea), cỏ cháo (Cyperus diffotmis), cỏ tranh (Imperata cylindrical) Các hộ chưa có thói quen ghi lại nhật ký sản xuất chưa có kho chứa thuốc Thị trường tiêu thụ chủ yếu bán cho thương lái tiêu thụ tỉnh Hiệu kinh tế: ba giống lúa điều tra VD 20, Jasmine 85 IR 50404 giống lúa VD 20 có tỷ suất lợi nhuận cao 3,98 Từ kết điều tra cho thấy, người dân trồng lúa chưa áp dụng hoàn toàn khoa học kỹ thuật sản xuất để tăng suất chất lượng sản phẩm giảm chi phí đầu tư hóa chất nơng nghiệp chiếm khoảng 52,1 % thuốc BVTV chiếm 13,4 % phân bón chiếm 38,7 % tổng số 90 hộ điều tra iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng viii Danh sách hình x Danh sách chữ viết tắt xi Chương Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Sơ lược lúa 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Các vùng sinh thái trồng lúa 2.2 Yêu cầu sinh thái 2.2.1 Nhiệt độ ẩm độ 2.2.2 Ánh sáng 2.2.3 Lượng mưa 2.2.4 Đất 2.3 Giá trị kinh tế lúa v 2.3.1 Cung cấp lương thực cho người 2.3.2 Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 2.3.3 Cung cấp thức ăn cho gia súc 2.3.4 Lúa nguồn hàng hóa xuất nhập 2.4 Tổng quan giống lúa điều tra 2.4.1 Giống lúa VD 20 (OMĐS 20) 2.4.1.1 Nguồn gốc 2.4.1.2 Đặc điểm chủ yếu giống VD 20 2.4.1.3 Yêu cầu kỹ thuật 2.4.2 Giống lúa Jasmine 85 2.4.2.1 Nguồn gốc 2.4.2.2 Đặc điểm chủ yếu giống lúa Jasmine 85 2.4.3 Giống lúa IR 50404 2.4.3.1 Nguồn gốc 2.4.3.2 Đặc điểm chủ yếu giống lúa IR 50404 2.4.3.3 Đặc điểm chủ yếu giống lúa IR 50404 10 2.5 Tình hình sâu bệnh hại địa bàn huyện Tam Nông số loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trị sâu bệnh hại 10 2.5.1 Tình hình sâu hại 10 2.5.1.1 Rầy nâu 10 2.5.1.2 Sâu nhỏ 10 2.5.1.3 Bọ xít 11 2.5.2 Tình hình bệnh hại 11 vi 2.5.2.1 Bệnh đạo ôn 11 2.5.2.2 Bệnh cháy bìa 11 2.5.2.3 Bệnh đốm nâu 11 2.5.2.4 Bệnh đốm vằn 11 2.5.2.5 Bệnh lem lép hạt 12 2.5.2.6 Bệnh đạo ôn cổ 12 2.5.2.7 Bệnh sọc 12 2.5.2.8 Bệnh vàng 12 2.5.2.9 Bệnh lúa cỏ 12 2.5.3 Tình hình dịch hại khác 12 2.5.4 Các biện pháp phòng trị sâu bệnh hại phổ biến 13 2.5.4.1 Rầy nâu 13 2.5.4.2 Sâu 13 2.5.4.3 Bệnh đạo ôn 13 2.5.4.4 Bệnh cháy bìa lá, sọc vi khuẩn 14 2.6 Cỏ dại hại lúa số biện pháp phòng trừ 14 2.6.1 Phòng cỏ dại 14 2.6.2 Một số biện pháp trừ loại cỏ dại phổ biến ruộng lúa 14 2.7 Tình hình sử dụng thuốc BVTV lúa ĐBSCL 15 2.8 Tình hình nhập phân bón việt nam 16 2.9 Biện pháp khắc phục tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam 17 2.10 Quy trình sử dụng hóa chất nơng nghiệp lúa 18 2.10.1 Thuốc BVTV 18 2.10.2 Phân bón 19 vii 2.11 Tổng quan kết nghiên cứu tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp lúa 23 Chương Vật liệu phương pháp thí nghiệm 24 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Điều kiện khí hậu thời tiết vụ đông xuân tỉnh Đồng Tháp 10 năm 25 3.3 Vật liệu nghiên cứu 25 3.4 Nội dung đề tài 26 3.5 Phương pháp điều tra 26 3.6 Cơ sở chọn hộ điều tra khảo sát thu thập số liệu 26 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương Kết thảo luận 27 4.1 Kết điều tra kinh tế xã hội hộ điều tra 27 4.2 Kết điều tra sơ trạng sản xuất lúa hộ điều tra 28 4.2.1 Diện tích đất trồng lúa 28 4.2.2 Kinh nghiệm sản xuất lúa 29 4.2.3 Năng xuất lúa hộ điều tra 30 4.3 Kỹ thuật canh tác 31 4.4 Nguồn giống, thời gian sinh trưởng, nguồn nước, số lần tưới nước lúa vụ Đông Xuân 20102011 32 4.5 Tình hình sử dụng loại thuốc xử lý giống hộ điều tra 33 4.6 Tình hình sử dụng loại thuốc trừ cỏ vùng điều tra 34 4.7 Tình hình sử dụng phân bón hộ điều tra 34 4.7.1 Tình hình sử dụng loại phân bón thúc hộ điều tra 36 4.7.2 Tình hình sử dụng loại phân bón lót hộ điều tra 36 4.8 Tình hình bón thúc loại phân lúa hộ điều tra 39 viii 4.9 Tình hình sâu bệnh hại sinh vật gây hại lúa hộ điều tra 40 4.10 Tình hình sử dụng thuốc BVTV lúa hộ điều tra 42 4.11 Tình hình sử dụng chất điều hòa sinh trưởng hộ điều tra 49 4.12 Tình hình sử dụng thuốc diệt ốc bưu vàng hộ điều tra 50 4.13 Tình hình sử dụng thuốc diệt chuột hộ điều tra 51 4.14 Tình hình sử dụng số loại thuốc BVTV lúa hộ điều tra 51 4.15 Chi phí sản xuất hiệu kinh tế 52 4.16 Phân tích S.W.O.T sản xuất lúa vùng điều tra 54 4.17 Đề xuất nơng dân hộ sản xuất có hiệu kinh tế cao 55 4.18 hộ nơng dân điển hình sản xuất lúa có suất cao vụ Đông Xuân 20102011 56 4.19 nhận xét tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp sản xuất lúa vụ Đông Xuân 20102011 57 Chương Kết luận đề nghị 58 5.1 Kết luận .58 5.2 Đề nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 Phụ lục 63 104 Nguyễn Văn Bé VD 20 Huỳnh Văn Nô VD 20 Nguyễn Văn Danh VD 20 Nguyễn Văn Trí VD 20 Nguyễn Thị Bền VD 20 Nguyễn Thị Mỹ VD 20 Nguyễn Thị Bền VD 20 Nguyễn Văn Dô VD 20 Nguyễn Văn Diện VD 20 Nguyễn Hồng Căng Hồ Văn Tuấn VD 20 VD 20 ure + Clorua kali + NPK kg + kg +2 kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 12 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg 16-16-8 + DAP + kg 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 12 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg 25 kg + kg 27 kg + kg 25 kg + kg 25 kg + kg 25 kg + kg 25 kg + kg 27 kg + kg + kg 25 kg + kg 25 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 25 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg 16-16-8 + DAP + kg 16-16-8 Clorua kali + NPK 16-168 Clorua kali + NPK 16-168 ure + DAP Clorua kali + NPK 16-168 Clorua kali + NPK 16-168 ure + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 Clorua kali + NPK 16-168 27 105 Nguyễn Công Tuấn VD 20 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 12 kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 Nguyễn Văn Leo VD 20 Nguyễn Văn Nhơn VD 20 Hồ Như Sự VD 20 Trần Thị Thu VD 20 Nguyễn Văn Dũng VD 20 Trần Thị Hằng VD 20 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 12 Hồ Thập VD 20 ure + DAP kg + kg 10 ure + Clorua kali kg + kg 10 ure + Clorua kali kg + kg 10 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 Lê Bửu Vinh Nguyên Văn Tuấn Lương Văn Can Nguyễn Ngọc Thanh IR 50404 IR 50404 ure + NPK 16-16-8 kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Cloruakali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 Clorua kali + NPK 16-168 ure + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Cloruakali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 25 kg + kg 25 kg + kg + kg 27 kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 25 kg + kg 27 ure + NPk 16-16-8 + DAP kg + kg + kg ure + Cloruakali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 25 kg + kg + kg 25 kg +3 kg + kg 27 kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 25 106 Trần Văn Thanh Cầu Nguyễn Văn Hạt Nguyễn Văn Na Nguyễn Văn Tém Nguyễn Thái Hòa Huỳnh Quang Trung Nguyễn Thái Anh Nguyễn Thị Ánh Mai Trần Kiron Nguyễn Văn Sáu Mết IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR 50404 IR 50404 25 ure + NPk 16-16-8 + DAP kg + kg + kg 27 ure + Clorua kali + NPK 15 ure + Clorua kali kg + kg 12 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 25 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 10 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 12 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg 16-16-8 + DAP + kg kg + kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 27 kg + kg 12 kg + kg + kg 25 ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 50404 kg + kg + kg 16-16-8 kg + kg + kg IR IR 25 12 16-16-8 50404 kg + kg + kg kg + kg + kg ure + Clorua kali + DAP 50404 IR ure + Clorua kali + NPK 10 ure + Clorua kali + NPK 50404 12 kg + kg + kg IR IR kg + kg + kg ure + Clorua kali + DAP IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg 25 ure + NPk 16-16-8 + DAP kg + kg + kg 25 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 25 107 Trần Năm Liết Nguyễn Văn Kool Trần Thị Nga Trần Sĩ Lê Uy Đồ Nguyễn Văn Zơ Nguyễn Văn Anh Nguyễn Hữu Trung Nguyễn Văn Cò Trần Thanh Sáu IR 50404 IR 50404 ure + DAP kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 25 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 25 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 27 ure + Clorua kali kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 25 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 25 ure + Clorua kali kg + kg 12 ure + Clorua kali kg + kg 24 ure + Clorua kali kg + kg 12 ure + Clorua kali kg + kg 27 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 10 ure + Cloruakali + DAP kg + kg 25 kg + kg + kg 10 kg + kg + kg 25 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR 50404 IR 50404 IR 50404 IR 50404 IR 50404 IR 50404 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 108 Nguyễn Thanh Tú Trần Thị Kim Hai Nguyễn Văn Út Mót Nguyễn Thanh Đồng Em Huỳnh Văn ốm Hoàng Nam Phong Phạm Văn Võ IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR 50404 ure + Clorua kali + DAP IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 + DAP IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 IR ure + Clorua kali + NPK 50404 16-16-8 kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 27 kg + kg + kg 25 kg + kg + kg 25 16-16-8 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 10 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 12 kg + kg + kg 10 kg + kg + kg 12 ure + Cloruakali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 109 Phụ lục Thời gian cơng thức bón phân hóa học hộ nơng dân Bón thúc lần Họ tên Giống lúa Nguyễn Văn Tình Jasmine 85 Nguyễn Quang Hạnh Jasmine 85 Nguyễn Văn Trân Jasmine 85 Huỳnh Văn Thu Jasmine 85 Nguyễn Hai Yên Jasmine 85 Trần Văn Đăng Jasmine 85 Nguyễn Văn Trong Jasmine 85 Bón thúc lần Cơng thức phân Lượng phân ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg + 16-16-8 + DAP kg ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + DAP Ngày Cơng thức Lượng Ngày bón phân phân bón ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg NPK 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg 42 kg + kg + 10 kg 47 kg + kg + 15 kg 45 kg + 20 kg 47 kg + kg + 20 kg 45 kg + kg + 20 kg 47 10 kg + kg + 10 kg 47 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 80 75 80 80 80 80 80 110 Nguyễn Thị Kim Em Jasmine 85 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 10 kg 45 16-16-8 Nguyễn Văn Diện Jasmine 85 Nguyễn Thanh Sơn Jasmine 85 Huỳnh Văn Y Jasmine 85 Phạm Văn Hồng Jasmine 85 Trần Thanh Công Jasmine 85 Trương Văn Hồng Jasmine 85 Nguyễn Thanh Việt Jasmine 85 Nguyễn Văn Sĩ Jasmine 85 Lương Văn Phèn Jasmine 85 ure + Clorua kali + NPK ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg kg + kg + 10 kg 47 kg + kg + 15 kg 47 10 kg + kg + kg 47 kg + 11 kg + 15 kg 47 kg + kg + 20 kg 45 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + 10 kg 45 ure + Clorua kali + DAP ure + Clorua kali + DAP 10 kg + kg + kg 45 ure + Clorua kali + DAP kg + 11 kg + 20 kg 47 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 20 kg 45 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg kg + kg + kg kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg 75 80 80 80 80 75 80 75 85 75 111 Ngô Quang Triệu Jasmine 85 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 10 kg 47 16-16-8 Ngô Quang Hồng ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg Jasmine 85 ure + Clorua kali + DAP 10 kg + kg + 10 kg 47 ure + Clorua kali + DAP Nguyễn Út Mười Jasmine 85 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 47 ure + Clorua kali + DAP Đặng Văn Sơn Jasmine 85 kg + kg + 15 kg 47 Đoàn Thị Ánh Thu Jasmine 85 kg + kg + 15 kg Lê Văn Tăng Jasmine 85 ure + Clorua kali + DAP Nguyễn Văn Miên Jasmine 85 Trần Thường Trần Bình Phong Trần Lé kg + kg + kg kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg 47 ure + NPK 16-16-8 kg + kg kg + kg + 10 kg 45 ure + Clorua kali + DAP ure + Clorua kali + DAP kg + kg + 10 kg 45 ure + Clorua kali + DAP Jasmine 85 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 47 ure + Clorua kali + DAP Jasmine 85 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 47 ure + Clorua kali + DAP ure + Clorua kali + DAP 10 kg + kg + kg 47 ure + Clorua kali + DAP Jasmine 85 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 kg + kg + kg kg + kg + kg kg + kg + kg kg + kg + kg kg + kg + kg 80 80 80 80 80 85 80 80 80 80 112 ure + Clorua kali + NPK ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg Huỳnh Văn Nô Jasmine 85 16-16-8 10 kg + kg + 10 kg 45 Nguyễn Văn Bé Sáu Jasmine 85 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + 10 kg 47 ure + Clorua kali + DAP Nguyễn Văn Hò VD 20 10 kg + 20 kg + kg 47 ure + NPK 16-16-8 Nguyễn Văn Thanh VD 20 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + 10 kg 47 ure + Clorua kali + DAP Nguyễn Văn Thiêng VD 20 ure + NPK 16-16-8 kg + 15 kg 47 ure + NPK 16-16-8 Đinh Văn Thanh VD 20 kg + 20 kg 47 ure + NPK 16-16-8 Nguyễn Văn Nga VD 20 kg + 18 kg 45 ure + NPK 16-16-8 kg + kg Nguyễn Văn Tài VD 20 kg + kg + 18 kg 45 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg Trần Văn Thiêng VD 20 10 kg 45 NPK 16-16-8 kg Nguyễn Văn Sâm VD 20 kg + kg + 10 kg 45 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg Nguyễn Văn Dư VD 20 kg + kg + 10 kg 47 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + NPk 16-16-8 + DAP ure + NPk 16-16-8 + DAP ure + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 kg + kg + kg kg + kg + kg kg + kg + kg kg + kg kg + kg + kg 80 85 70 70 70 70 75 80 75 70 75 113 Nguyễn Văn Lưa VD 20 Nguyễn Văn Kha VD 20 Nguyễn Văn Bé VD 20 Huỳnh Văn Nô VD 20 Nguyễn Văn Danh VD 20 Nguyễn Văn Trí VD 20 Nguyễn Thị Bền VD 20 Nguyễn Thị Mỹ VD 20 Nguyễn Thị Bền VD 20 Nguyễn Văn Dô VD 20 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg + 16-16-8 + DAP kg ure + Clorua kali + DAP 10 kg + kg + kg 45 10 kg + kg + kg 45 kg + kg + 10 kg 47 kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 45 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP kg + kg ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg 75 75 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg 47 NPK 16-16-8 kg 75 10 kg + kg 45 ure + DAP kg + kg 80 10 kg + kg + 10 kg 45 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg kg + kg + kg 45 kg + kg + kg 47 kg + kg +10 kg 45 ure + Clorua kali + NPK 75 75 80 kg + kg 80 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 80 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg 16-16-8 80 114 Nguyễn Văn Diện VD 20 + Clorua kali + NPK 16- kg + kg + kg 45 kali + NPK 16-16-8 kg + kg 80 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 45 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 75 ure + Clorua kali + NPK kg + 10 kg + 10 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP + kg 16-16-8 + DAP kg + kg 16-8 Nguyễn Hồng Căng VD 20 Hồ Văn Tuấn VD 20 Nguyễn Công Tuấn VD 20 Nguyễn Văn Leo VD 20 Nguyễn Văn Nhơn VD 20 Hồ Như Sự VD 20 Trần Thị Thu VD 20 Nguyễn Văn Dũng VD 20 Trần Thị Hằng VD 20 Hồ Thập VD 20 Lê Bửu Vinh IR 50404 ure + Clorua kali + NPK 47 70 kg + kg + kg 47 ure + Clorua kali kg + kg 70 10 kg + kg 45 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 80 kg + kg + 10 kg 47 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg kg + kg + kg 47 kg + kg + kg 45 kg + kg + 10 kg 50 ure + NPK 16-16-8 kg + kg 47 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + kg + 16-16-8 + DAP kg ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 16-16-8 ure + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Cloruakali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 45 47 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + NPK 16-16-8 kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP kg + kg ure + Clorua kali kg + kg 75 75 70 80 80 75 70 115 ure + Clorua kali + NPK ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg 10 kg + kg + kg 47 10 kg + kg + kg 47 10 kg + kg + kg 47 10 kg + kg + kg 45 10 kg + kg + kg 45 kg + kg + kg 47 10 kg + 10 kg + kg 45 ure + Cloruakali + DAP 10 kg + kg + kg 47 ure + Clorua kali + DAP IR 50404 ure + Cloruakali + DAP 12 kg + kg + kg 45 ure + Clorua kali + DAP IR 50404 ure + Cloruakali + DAP 10 kg + kg + kg 45 ure + Clorua kali + DAP Nguyên Văn Tuấn IR 50404 Lương Văn Can IR 50404 Nguyễn Ngọc Thanh IR 50404 Trần Văn Thanh Cầu IR 50404 Nguyễn Văn Hạt IR 50404 Nguyễn Văn Na IR 50404 Nguyễn Văn Tém IR 50404 Nguyễn Thái Hòa IR 50404 Huỳnh Quang Trung Nguyễn Thái Anh 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg kg + kg + kg kg + kg + kg kg + kg + kg 70 75 70 75 70 75 75 75 70 75 116 Nguyễn Thị Ánh Mai IR 50404 ure + Clorua kali + NPK 10 kg + kg + kg 45 16-16-8 + DAP + kg ure + Cloruakali + DAP kg + kg + kg 47 12 kg + kg + kg 47 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP kg + kg Trần Kiron IR 50404 Nguyễn Văn Sáu Mết IR 50404 Trần Năm Liết IR 50404 ure + Cloruakali + DAP 12 kg + kg + kg 45 ure + Clorua kali + DAP Nguyễn Văn Kool IR 50404 ure + Clorua kali + DAP 10 kg + kg + kg 45 ure + Clorua kali + DAP Trần Thị Nga IR 50404 10 kg + kg + kg 45 Trần Sĩ IR 50404 ure + Cloruakali + DAP 10 kg + kg + kg Lê Uy Đồ IR 50404 ure + Clorua kali Nguyễn Văn Zô IR 50404 Nguyễn Văn Anh ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + DAP kg + kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg kg + kg + kg kg + kg + kg 70 75.0 75.0 70 70 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg 45 ure + Clorua kali kg + kg 13 kg + kg 45 ure + Clorua kali + DAP ure + Cloruakali + DAP 11 kg + 10 kg + kg 45 ure + Clorua kali kg + kg 75 IR 50404 ure + Clorua kali 10 kg + 10 kg 45 ure + Clorua kali kg + kg 70 Nguyễn Hữu Trung IR 50404 ure + Clorua kali 10 kg + kg 45 ure + Clorua kali + DAP Nguyễn Văn Cò IR 50404 ure + Cloruakali + DAP 10 kg + kg + kg 45 ure + Clorua kali ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 kg + kg + kg kg + kg + kg kg + kg 70 75 80 75.0 70.0 117 Trần Thanh Sáu IR 50404 ure + Clorua kali + NPK 13 kg + kg + kg 45 16-16-8 Nguyễn Thanh Tú IR 50404 Trần Thị Kim Hai IR 50404 Nguyễn Văn Út Mót IR 50404 Nguyễn Thanh Đồng Em IR 50404 Huỳnh Văn ốm IR 50404 Hoàng Nam Phong IR 50404 Phạm Văn Võ IR 50404 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Cloruakali + DAP ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 10 kg + kg + kg 45 kg + kg + kg 47 13 kg + kg + kg 45 13 kg + kg + kg 50 ure + Clorua kali + NPK 11 kg + kg + kg 16-16-8 + DAP + kg ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 ure + Clorua kali + NPK 16-16-8 47 kg + kg + kg 50 14 kg + kg + 10 kg 45 ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP kg + kg ure + Clorua kali kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP kg + kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 kg ure + Clorua kali + NPK kg + kg + 16-16-8 + DAP kg + kg 80 75.0 75.0 70.0 75 75 75 75 118 ... đến việc sử dụng hóa chất nơng nghiệp lúa vụ đông xuân 2010 – 2011 huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Nắm tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp lúa hộ nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Xác... chất nông nghiệp sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2010- 2011 huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu tình hình sử dụng hóa chất nơng nghiệp lúa huyện Tam Nơng, tỉnh Đồng. ..ii TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HĨA CHẤT NƠNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011 TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả HỒ VĂN TỰ Khóa luận đệ trình để đáp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP , TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 2011 TẠI HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay